AURORA TIDSSKRIFT for KUNST Særnummer # 8 & # 9 Berlin og GeoPark Odsherred

Page 1

AURORA TIDSSKRIFT for KUNST 2012

AURORA TIDSSKRIFT

Særnummer # 8-9 Kunstrejse til Berlin & GeoPark

Aurora Tidsskrift # 8 & 9 v/ Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com

Kulturpolitisk sker der betydningsfulde ting i Odsherred i disse år. Dels satser man på sammensmeltning af museer i området og de første og naturligste har fundet sammen og har skiftet navn til Museum Odsherred. Det gælder tre kunst- og kultursteder der pr. 1. juni i år er indgået som dele af en ny fælles museumsinstitution med navnet Museum Odsherred. Det er Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs, Malergården herunder og Det kulturhistoriske Museum på Annebjerg, der holder til i de gamle avlsbygninger lige syd for Nykøbing. Man håber hermed at styrke de faglige kræfter så man kan komme det fremtidige samarbejde med erhvervslivet og turistsektoren i møde. Dette er den lille fusion i kulturlivet, for der er en større undervejs i 2013 i Midt- og Vestsjælland. Her satses på bredere samarbejde musealt mellem Kalundborg; Holbæk og Ringsted. Naturligvis handler dette om økonomi, men man skal huske på at få det folkelige element med i alle disse planer. Disse planer har indbygget debatter i sig og de er allerede dukket op rundt omkring i aviserne og de er velkomne. Et levende kulturliv er en god ting, især i vanskelige tider. Udfordringer bliver store og i det arbejde satser man på GeoPark tanken og at blive anerkendt af Unesco. Dette handler dette dobbeltnummer af tidsskriftet blandt andet om, og så er der indlagt en kulturrejse med Malergårdens venner til Berlin. Den tur er fyldigt beskrevet og fotograferet såvel som den store satsning omkring GeoPark Odsherred er fyldigt refereret. Da tingene hænger sammen er disse to ting bundet sammen i dette særnummer.


AURORA TIDSSKRIFT SÆRNUMMER #8 Kunstrejse til Berlin #9 GeoPark Odsherred


Kunstrejse til Berlin Museum Odsherred & Malerg책rdens venner

23.08-26.08.201223.08-26.08.2012

23.08 - 26.08 2012

Referat ved Tommy Flugt


REJSEBESKRIVELSE FRA BERLIN-TUREN

2

Den 23. august til den 26. august 2012 Vi mødtes i Asnæs på Museum Odsherred 29 rejselystne Venner af Malergården og sammen med Jesper Knudsen, vor rejseleder og chauffør Birger tog vi ud på den store kunstrejse til Berlin. Vi samlede nogle stykker op i Roskilde og så gik turen til færgen ved Gedser, hvorfra vi sejlede til Rostock og herfra gik det videre sydpå i bussen til ankomst Grünewald i Berlin ved tretten tiden i strålende vejr. Vi gjorde stop ved Brücke-Museum Berlin ti km syd for centrum.

Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Emil Nolde und Otto Mueller var alle medlemmer af den expressionistiske kunstnergruppe "Brücke". De kan opleves på deres eget museum i Berlin. Brücke-museum. Museet har verdens største samling af "Brücke"-kunst med omkring 400 malerier og tusindvis af tegninger, akvareller, træsnit og andre grafiske værker. Brücke gruppen var en sammenslutning af tyske ekspressionistiske malere i 1905 – 1913. Blandt gruppens medlemmer var Kirchner, Schmidt-Rottluff, Heckel og Fritz Bleyl, som stiftede gruppen i Dresden i 1905. De var påvirket af van Gogh, Gauguin og Munch, og de var inspireret af Fauvisterne. I starten af forrige århundrede forlod kunstnerne den klassiske opfattelse af, at kunsten eksisterede for kunstens skyld. Kunstens historie og funktion føltes som en byrde og en løgn. Den klassiske opfattelse af kunsten stod i vejen for mødet mellem mennesket og verdenen. For første gang vendte kunstnerne sig mod kunsten."Brücke" gruppen ønskede at finde nye veje og fik stor betydning for europæisk og amerikansk kunst i forrige århundrede. Ordet ekspressionisme opstod omkring 1905. Ekspressionisterne forsøgte at gøre naturen mere udtryksfuld ved at forstærke de visuelle træk. I Nordtyskland var ekspresionisterne repræsenteret af Paula Modersohn, Emil Nolde og Christian Rohlfs. Andre kunstnere, der havde tilknytning til Die Brücke, var Pechstein og van Dongen. http://www.bruecke-museum.de/


Da vi kom indenfor viste det sig med det samme at det var et væsentligt museum. Det rummede simpelthen Den tyske ekspressionismes fødsel. [Die Geburt des deutschen Expressionismus]. Dateret oven i købet til 1905-1913 og har altså lige fejret 100 årsdag i 2005. Museet er fra 1966 og rummer en meget stor samling af den ekspressionistiske kunstnergruppe Die Brücke med navne som Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein, Emil Nolde. I Den store danske står: "Ekspressionismen i billedkunsten fik sin mest prægnante udfoldelse i Tyskland og Frankrig fra ca. 1905 og kulminerede i årene op til 1. Verdenskrigs udbrud i 1914. Fælles for ekspressionistiske kunstnere var ønsket om at erstatte naturalismens objektive fastholdelse af sanseindtryk med det diamentralt modsatte: En subjektiv udtrykskunst, der alene skulle spejle det skabende individs indre realiteter, herunder de forvandlinger, sansebilledet af den ydre virkelighed gennemgik som led i kunstnerens mentale univers". "Impressionisme: Betegnelsen har sin oprindelse i malerkunsten og anvendtes første gang i 1911 i Tyskland som karakteristik af bl.a. fauvisme og kubisme, men overførtes snart til litteratur, drama, musik og film. Ekspressionismen er i sin grundholdning præget af det nye verdensbillede, som tegnede sig efter 1900 med bl.a. Albert Einsteins relativitetsteori og Sigmund Freuds forskning i underbevidstheden og den deraf følgende opdagelse af en verden hinsides menneskelig bevidsthed og forestilling, som en etableret orden hidtil havde holdt på tryg afstand".

Stort værk (390 sider) om Brücke og Expressionismus i Tyskland 2006.

Herefter kørte vi til ABBA Hotel Berlin og blev indlogeret i behagelige omgivelser. Herfra aftenture og individuelle spisningsløsninger som udveksledes dagen efter. Nogle spiste på Litteraturhaus i Fasanstrasse 23 ved siden af Käthe Kollwitz Museum. 1867-1945. Hendes grafiske serier Krig, Sult og Døden er uafrystelige værker. Hun var professor i Berlin fra 1919-33. Hun blev stemplet som entartet og fik udstillingsforbud i 1936 af nazisterne. Nu er der et fint lille museum for hende og hendes kraftfulde grafiske kunst midt i Berlin. Og samtidig er vor rejse ved at tage retning og form. Kunst og oprør, nye tider, magt og afmagt tegner sig som tema.

3


Fredag morgen den 24.08 tog vi ud til kunstprofessor Max Liebermanns (1847-1935) villa fra 1930erne. Det er nu indrettet som kunstnerhjem og der var en udstilling af blomsterbilleder af den aldrende maler, en særudstilling af havebilleder af Liebermann og Emil Nolde. Vi er i Berlins rigmandskvarter Wannsee. Professoren havde anlagt en pragthave helt ned til søen. Her var stærk inspiration til Malergården. Udstillingen var rigtig god, men historien omkring Liebermann rædselsfuld. Han var jøde og mistede alt pga. nazismen, hans kone begik selvmord for at slippe for kz-lejr og professoren græmmede sig til døde i 1935. I Holland fandt Liebermann mange af sine tidlige motiver, først og fremmest det jævne folk, som han skildrede i et mørkt og realistisk formsprog. I 1890'erne var det især friluftsmaleriet, der optog ham, og han udviklede en mere impressionistisk, skitseagtig malemåde. Han udførte også portrætter (Georg Brandes, 1902), bl.a. en række selvportrætter. I 1898 var Max Liebermann med til at oprette Berliner Sezession, tysk kunstnergruppering, grundlagt 2. maj 1898. Kunstlivet i Berlin blev i slutningen af 1800-tallet styret af de konventionelle standardorganisationer, Die Königliche Akademie der Künste og den private forening, Verein Berliner Künstler samt den årlige censurerede Salon. Man gjorde oprør mod censuren hos disse. Edvard Munch udstilling var blevet lukket som anstødelig i 1892. I 1898 blev et landskabsmaleri af Walter Leistikow forkastet til Salonen, så nu kunne det være nok og Berliner Sezessionen blev en realitet i 1898. Berliner Sezession opførte en udstillingsbygning på hjørnet af Kantstrasse og Fasanenstrasse med Hans Griesebach som arkitekt. Den første udstilling fandt sted i 1899 med 187 udstillende kunstnere, der fremviste 330 malerier og 50 skulpturer samt grafik. Kernen i Sezessionens første år var tendenser med inspiration fra den franske realisme og impressionisme. Berliner Sezession havde 65 medlemmer og optog kvindelige kunstnere bl.a. Käthe Kollwitz i modsætning til Verein Berliner Künstler. Max Liebermann var præsident og Walter Leistikow sekretær. Noget nyt var på vej. Opbrud. Nedenunder Badende drenge 1902:

Max Liebermann Emil Nolde og Liebermann havde en fællesudstilling af havens blomsterbilleder i Villaen i 2012.

4


Max Liebermann Nyttehaven i Wannsee 1924 Efterspil med Die Brücke: I 1910 afviste Berliner Sezession arbejder af 27 kunstnere bl.a. ekspressionisterne Emil Nolde, Max Pechstein og andre medlemmer af Die Brücke. Dette medfødte dannelsen af Neue Sezession i 1910, som først og fremmest var talerør for den tyske ekspressionisme. I Neue Sezession fandtes bl.a. malere som Franz Marc og Wassily Kadinsky. Fra 1910 til 1914 arrangerede Neue Sezession syv udstillinger i Berlin og udviklede sig til et indflydelsesrigt og betydningsfuldt kunstforum. Særlig betydningsfuld var den fjerde udstilling, der åbnede i november 1911, som gav et vigtigt overblik over tidens modernistiske internationale strømninger, såsom ekspressionisme, kubisme og futurisme. Berliner Sezession bestod indtil 1933 under Liebermanns ledelse.

Ernst Ludwig Kirchner fra Die Brücke 1913

Liebermann Staudebed.

Her var altså en kamp imellem ekspressionismen og impressionismen. Forskellige synsvinkler der kæmper for deres berettigelse. 5


Så gik vi hen til Istedløven, hvor der stod en kopi med udkik til Wannsee og Jesper Knudsen fortalte en munter beretning om løven. Ifølge Den store danske er historien denne: Istedløven, mindesmærke i form af en siddende løve i bronze, udført af H.W. Bissen1859-60 til minde om de faldne i Slaget ved Isted 1850 og opstillet på Flensborg Kirkegård i 1862. Mindesmærkets samtidige karakter som provokerende sejrsmonument gav anledning til betænkeligheder i moderate danske kredse. Istedløven blev da også fjernet efter 2. Slesvigske Krig 1864 og opstillet i Berlin ved den daværende officersskole i Lichterfelde. På foranledning af Politikens korrespondent i Berlin, Henrik V. Ringsted, kom Istedløven efter 2. Verdenskrig i 1945 til København, hvor den blev opstillet ved Tøjhusmuseet. I 2009 henvendte byrådet i Flensborg sig til den danske stat med ønsket om at få Istedløven tilbage. Den danske regering reagerede positivt og indledte undersøgelser af skulpturens tilstand med henblik på en flytning. Efter restaurering i København blev Istedløven den 10.9.2011 genindviet på Flensborg Gamle Kirkegård. Carl Plougs oprindelige, nationalistiske vers på soklen er bl.a. erstattet med ordene "genopstillet 2011 som tegn på venskab og tillid mellem danskere og tyskere". En zinkafstøbning af Istedløven står ved Wannsee i Berlin.

På vej hen til Istedløven var denne oplevelse set ind gennem en port til en fin villa, hvor Wannseekonferencen blev holdt, konference i Wannsee den 20.1.1942 vedrørende organiseringen af det tyske folkedrab på Europas jøder. I mødet, der var indkaldt af Reinhard Heydrich deltog 15 personer fra RSHA og SS samt andre berørte tyske myndigheder. Heydrich havde i juli 1941 af Hermann Göring fået overdraget ansvaret for at organisere Endlösung. På mødet sikrede Reinhard Heydrich sig de berørte myndigheders medvirken.

6


Sans Soucci Frederik den Stores Lystslot Sans Soucci (fransk: "uden bekymring", eller oversat: "Sorgenfri") var Frederik den Stores (1712-1786) rokokoslot i Potsdam ved Berlin, opført 1745–1747. Bygget af arkitekten Knobelsdorff i 1744. Glimrende rundvisning i slottet og senere havevandring med guide i det store haveanlæg. Georg Wenceslaus von Knobelsdorff, 1699-1753, tysk arkitekt. Knobelsdorff var knyttet til Frederik 2 den Store af Preussen allerede i kronprinstiden og blev kongens betroede arkitekt for værker som udvidelsen af slottet Charlottenburg (fra 1740) og Operahuset (1741-43) i Berlin samt for lystslottet Sans Soucci i Potsdam (1745-47, efter kongens skitse) og dettes store parkanlæg.

7


Overdådigt på alle måder. Her et loftparti. Stilen er Rococo. Potsdam ligger 25 km syd for Berlin og er et besøg værd. Ja, faktisk sin helt egen rejse. Potsdam er i dag hovedstad i delstaten Brandenburg. Kongeslotte, parker og museer præger byen. Potsdam er Tysklands kongeby som Windsor i England eller Versailles i Frankrig. Her boede de preussiske konger indtil 1918. Så omfattende, at byen kan betegnes som et kongekollektiv. Byen er omgivet af søer, kanaler og parker og har et helt unikt kulturlandskab. Sans souci slottet i Potsdam 25 kilometer syd-øst for Berlin er kongen af Prøjsens, Frederik den store, sommerpalads. Sans souci kan betragtes som den tyske udgave af Versailles, selvom der er langt til Versailles overdådighed. Sans souci har en mere intim rococo stil og er meget mindre end det franske barokplads - men parken omkring slottet er skøn med mange små templer og et kinesisk tehus/ frokosthus. 8


Stolen som Frederik den store døde i ür 1786.

ParkanlĂŚg og trappen ned i haven til springvandet og tehuset eller frokosthuset:

9


Helt mirakuløst undgik slottet at blive skadet under krigen og kunstskattene i slottet blev bevaret sikkert men ikke mere sikkert end at russerne hentede en del som krigsskadebytte. Efter 2. verdenskrig blev slottet en østtysk turistattraktion og blev vedligeholdt af DDR regimet. Ved genforeningen i 1990 blev Frederik den Stores ønske opfyldt og han blev flyttet til slottet i et nyt gravmæle, der skuer ud over haverne. Det samlede kompleks af parker og slotte blev i 1990 fredet som Unesco World Heritage Site. Hovedattraktionen vil for de fleste nok være slottet Sans Souci og parken omkring. Samt parkerne Neuen Garten omkring Marmorpaladset og Cecilienhof samt Slottet Babelsberg. Det er en by med en meget fornem stemning og historien suser i trætoppene. Villaerne er større end normalt - for at sige det mildt - og rigtig meget hedder noget med "kongeligt...". Her kan man godt være bekendt at hænge ud nogle dage, hvis man har tid. 10


Og så til god middag om aftenen i samlet trop, Malergårdens Venneforening og Kunstmuseet stod for invitationen og Jesper Knudsen havde vist nok valgt den historiske restaurant Mommsen Eck fra 1905. Opkaldt efter en professor der i 1902 fik Nobelprisen i litteratur.

Theodor Mommsen 1881 Nobelpris i litteratur 1902 for Römische Geschichte - Roms historie. Efter ham er det berømte ølværtshus opkaldt: Mommsen Eck - Hause der 100 Biere. En typisk Berlinerrestaurant fra 1905. Vi var på Mommsen. Lørdag den 25.08.12 tog vi til det nordiske ambassadekompleks indviet i 1999. Se her.

Interiør i fællesbygningen 11


Berlin Mitte hvor vi var på museumsøen med fem museer og besøgte Neues Museum fra 1850 genindviet i 2009 og huser den ægyptiske samling af kunst. Vi beså portrætbusten af Nefertiti. Der er hovedattraktion: 12

Der står hun så Nefertiti strålende ansigtstræk den slanke hals panden og næsens lange lige linje forfinet bestemt et lille drag om mundvigen skarpe øjne det ene øje det venstre er ufærdigt mens det højre ser tydeligt ud det udviser tilfredshed ser lige igennem dig ansigtet rejst halsen strakt ser ud ser dig ser du mig vi ser hende tydeligt Nefertiti


Nefertiti, hustru til Akhnaton(1353-1335 f.Kr.). Nefertiti opnåede politisk og kultisk ligestilling med sin mand, og efter hans død overtog hun måske magten frem til 1333 under navnet Smenkhkare. Gennem sin buste på Neues Museum i Berlin er hun blevet et moderne skønhedsideal.

Akhnaton & Nefertiti med deres tre døtre og solguden Aton

Kolossalstatue i Neues Museum 13


Herfra på rundtur i det gamle Berlin og vi besøgte et skjulested for jøder under krigen. Hjemmeside for Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt , Rosenthaler Strasse 39, 10178 Berlin.

Otto Weidt (1883-1947) Leder af Blindeværksted, hvor han hjalp og skjulte jøder i største nød under krigen.

Mindeplade på vej ind til museet for Otto Weidt.

14


Jesper Knudsen fortÌller og forklarer om skjulestedet for jøder under krigen i Berlin.

15


Ved disse borde var der arbejde til de blinde og døve under krigen. Og dette skab kunne man åbne døren og gå igennem ind til tomt gemmested bagved væggen. Nuværende jødisk museum i Berlin.

Stedets atmosfære gjorde stærkt indtryk på os alle. Vi fik en lille fortælling med hjem som ingen af os havde samlet op før, og for Jesper Knudsen var den også forholdsvis ny. Men nu kender vi rædselshistorien, der også handler om menneskeligt mod midt i Hitlers Berlin 1940-45. Og nu er der mange flere der kan fortælle den videre. Det er en historie der vil fortælles videre. Selv de magtesløse kan finde håb og hjælp.

16


Herfra gik vi i forskellige retninger i De 5 gårde og fandt individuelle løsninger, et bord, en stol og et køligt glas hvidvin ovenpå dagens oplevelser. Spisning forskellige steder individuelt om aftenen efter en god dag.

Søndag den 26.08.12 Olympiastadion fra 1936. Ind og se det imponerende stadion og rundt og se anlæggene. Op i klokketårnet med elevator og udsigt over det Grønne Berlin i alle retninger. Nogle så en film i bygningen om Olympiaden i 1936 og fik genopfrisket lidt historie. Det er hovedstadion i dag i Berlin og Hertha Berlin fodboldklubben spiller her. Der er udendørs svømmeanlæg og træningsbaner og ridefaciliteter. Hertha Berliner Sport-Club von 1892 (bedre kendt som Hertha BSC eller Hertha Berlin) er en tysk fodboldklub fra Berlin. Klubben er kendt for dens mærkværdige historie, dens mange loyale fans, samt et stadion der summer af historie. Hertha Berlin har hjemmebane på Olympiastadion i Berlin. Stadionet rummer i dag 74.500 tilskuere. Det blev bygget op til de Olympiske lege der skulle afholdes i Tyskland i sommeren 1936. Forud for VM i fodbold 2006 der skulle afholdes i Tyskland, blev stadionet totalt renoveret. Det betød at tilskuerkapaciteten steg fra de oprindelige 55.000 til 74.500. Samtidig blev løbebanens farve omkring fodboldbanen, ændret fra rød til blå for at matche klubbens farver. Efter en enkelt sæson i 2. bundesliga spiller klubben fra 2011-12 igen i Bundesligaen og dens kælenavn er Die Alte Dame (Den Gamle Dame).

17


Og så hjemtur med hyggeligt ophold undervejs, hvor Venskabsforeningen bød på champagne og chokolade. Turen lakkede mod enden. Og vi efterlod alle en kuffert i Berlin. Referenten efterlod derudover sine kabler til fotoapparatet og mobiltelefonen. Men de er fundet og jeg kan bare komme og hente dem. Så mon ikke snart Berlin kalder igen. Tak for turen. 18


Malene Dietrich - Karikatur af Hans Georg Pfannm端ller 1954. Link Lilli Marleen

Ich hab noch einen Koffer in Berlin med

BERLIN, BERLIN

BERLIN 19


20


21


AURORA v/ Tommy Flugt Kastrupvej 31, Tuse Næs, 4300 Holbæk 51265643 - tommyflugt@gmail.com - www.faberflugt.dk

22


Billede fra Serra da Gardunhas granit-morfologi dannet ved erosive processer i Castelo Branco, Geopark Naturtejo.

Efter bare 10 år er der nu udpeget 77 geoparker, og flere er undervejs. Heriblandt GeoPark Odsherred der som den første i Danmark arbejder hen imod at blive optaget som en geopark under UNESCO og således om at blive en del af den globale familie, som arbejder for at beskytte den geologiske arv og gennem involvering af den lokale befolkning at skabe udvikling og vækst gennem geoturisme. Figur B. Schous klassiske fortolkning af istidslandskabets udvikling i Odsherred baseret på Milthers (1900). A: Slutningen af sidste istid, B: Stenalderhavet, C: I dag. (Efter Krüger (2006), Naturen i Danmark, Geologien, s. 369).

Odsherred 23


Geologien i GeoPark Odsherred Den geologiske arv, som har en særligt geovidenskabelig betydning i Odsherred, er istidslandskabet, hovedsagelig defineret ved Odsherredbuerne. Under Weichsel-istidens sidste fase er der i det nordvestlige Sjælland efterladt spor fra tre kolliderende isstrømme, Houmark-Nielsen (2011) som har foreslået tre lobeformede randmorænesystemer, der afspejler de bagvedliggende gletscheres vifteformede udbredelse (figur A ovenfor) Den ældste af loberne – Kattegatloben er dannet under afsmeltningen af et isfremstød fra Mellemsverige. Herefter følger Storebæltloben dannet af en nordgående isstrøm i Storebælt, som nåede op til Samsø og Sejerø. Denne isstrøms højre flanke dannede randmorænen på Ordrup Næs. Randmorænerne fra både Kattegat- og Storebæltloben gennembrydes af Odsherredloben. Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen er den nordlige del af Odsherredlobens randmoræner, Odsherredbuerne. Odsherredbuerne er som nævnt tidligere en del af grundlaget for Naturstyrelsens udpegning af Nationalt Geologisk Interesseområde, ligesom randmorænerne er en del af det naturområde, som er udpeget i den nationale naturkanon. Området har ikke blot national interesse, men er også en geologisk og geomorfologisk nøglelokalitet af international interesse. Randmorænerne fremstår som markante landskabselementer, der fremhæves af de bagvedliggende inderlavninger – Lammefjord, Sidinge Fjord og Nykøbing Bugt. Foran mod vest ligger smeltevandssletten, som for størstedelen er overskyllet af Sejrø Bugt. I dag er både Siddinge Fjord og Lammefjorden inddæmmet, mens inderlavningen er oversvømmet i Nykøbing Bugt. Allerede i 1900 tolkede Milthers buerne i Odsherred som værende randmoræne og hans tolkning kom til at danne skole for senere geologiske arbejder (Milthers, 1900). Odsherredbuerne er uden tvivl en dominerende lokalitet i geoparken. Men også andre lokaliteter vil have stor geologisk værdi, ligesom de skal kædes sammen med den kulturhistoriske og naturmæssige værdi. Eksempler på andre geologiske lokaliteter er Trundholm Mose, som er central for studiet af Stenalderhavets niveauændringer, ligesom de kulturhistoriske spor har en betydelig interesse som fundsted for solvognen. Uddrag fra artikel af geolog Anette Petersen, Plan- og Udviklingskonsulent i Region Sjælland.

24 Digital højdemodel af det nordvestlige Sjælland (Kort & Matrikelstyrelsen 2009) med Odsherreds tre randmorænebuer omkring hhv. Højby, Vig og Vejrhøj


Kunsten i GeoPark Odsherred – af Jesper Knudsen, Odsherred Kunstmuseum De særlige landskabsmæssige fænomener i Odsherred har i de sidste 200 år været en stadig kilde til inspiration for kunstnerne. På trods af – eller måske på grund af – Odsherreds afsides beliggenhed og de eksotiske – og for 1800-tallets borger også vilde - landskabsformer har billedkunstnerne taget de maleriske udfordringer op og bevæget sig ud i landskabet med de stejle bakker og det stærke lys fra havet. Forspil. Den første var guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye (1818 – 1848), der generelt opsøgte og skildrede de store nationale landskaber og angav motiverne særlige fædrelandskærlige og folkeligt - idealistiske vinkler. I slutningen af 1830erne besøgte Lundbye gentagne gange sin morbroder, der var præst i Vallekilde, og hans familie. Her – lige syd for det egentlige Odsherred – malede han landskaber med gravhøje og køer og han favnede den store udsigt over mod Vejrhøj og med den middelalderlige herreborg Dragsholm. Disse billeder viser dette imponerende danske landskab, befolket med fortidens stolte vidner i form af gravminder og middelaldermonumenter og ofte med børn i forgrunden. Senere i 1800-tallet kommer kunstnerne til Odsherred sammen med de allerførste sommerturister. Denne gang kommer de ad søvejen med dampskib – enten fra København eller Frederikssund og til Nykøbing Sjælland og Rørvig. Én af de første professionelle malere i området ved Rørvig var maleren Vilhelm Kyhn (1819 – 1903). Han malede bl.a. Rørvig kirke, midt på en vid og øde lynghede – et totalt anderledes landskab i forhold til i dag, hvor kirken ligger midt i et sommerhus- og beboelseskvarter og omgivet af høje træer. Til gengæld er landskabet meget genkendeligt i dag, når man betragter det store billede af Landevej ved Fårevejle, 1900, udført af Th. Philipsen (1840 – 1920). Han var, ligesom Kyhn, stærkt optaget af friluftsmaleriet, men var også stærkt inspireret af fransk impressionisme og lagde vægt på skildring af lys og farve. I maleriet Landevej (Fig. 1) er Philipsen gået nogle få skridt ned ad landevejen fra gæstgiveriet Kronborg på Nykøbing – Slagelse landevejen og maler livet på landevejen samt udsigten, der spænder fra dæmningen og kanalen omkring den inddæmmede Lammefjord over Fårevejle kirke, der knejser på sin banke, til Vejrhøjbuen med gårde, mølle og gravhøj.

Figur 1: Maleriet ”Landevej” af Th. Philipsen hænger på Odsherred Kunstmuseum i Asnæs. Foto Marianne Diers. 25


Vallekilde. I slutningen af 1800-tallet og i første halvdel af 1900tallet udviklede den lille landsby Vallekilde sig til et betydeligt kunstnerisk kraftcenter. Årsagen var, at teologen Ernst Trier i 1865 oprettede én af landets første højskoler i Grundtvigs ånd her, og såvel hans søn, som hans børnebørn bevarede deres tilknytning til højskolen. Både på højskolen og udenfor udfoldede de i maleriet højskolens tanker om nordisk folkelighed. Også arkitektonisk udviklede Vallekilde sig til en perle med meget markante højskolebygninger og tilsvarende karakterfulde boliger, bl.a. til den nyoprettede valgmenighedskirke og til lærer- og præsteboliger Det gælder især sønnen Troels Trier (1879 – 1962) samt dennes sønner Holmer (1916 - 1999) og Ernst (1920 – 1979), der alle både hengav sig til højskolens billedverden, som de udsmykkede på fornemste vis, og samtidig malede utallige billeder fra omegnen med Vejrhøj og landskabet omkring som et samlende motiv. Odsherredsmalerne Imidlertid er det fra 1930-erne og frem at landskabet i Odsherred bliver motiver, der på landsplan får sin plads i den nationale kunsthistorie. Man taler simpelthen om kunstnerkolonien Odsherredsmalerne, som den fjerde og yngste af de fire store kunstnerkolonier i Danmark - efter Skagensmalerne, Fynbomalerne og Bornholmermalerne. De var en række kammerater fra Kunstakademiet – næsten alle født i det første tiår af det tyvende århundrede, som havde fundet sammen om at tegne og male ude i naturen. Malere som Karl Bovin (Fig. 2) (1907 – 1985), Kaj Ejstrup (1902 – 1956), Lauritz Hartz (1903 – 1987), Viggo Rørup (1905 – 1971), Povl Christensen (1909 – 1977), Ernst Syberg (1906 – 1981), Ole Kielberg (1911 - 1985), Ellen Krause (1905 – 1990) og Viktor Brockdorff (1911 – 1992). Med Bovin og Ejstrup som fortroppen bosatte vennerne sig i Bjergene fra 1930 og frem. De to pionere havde hørt om det magtfulde lys oppe i bakkerne, og de fandt et tomt og ramponeret hus i Riis, hvor de boede de første år og kaldte vennerne til sig på langvarige besøgsophold. Senere bosatte de sig hver for sig, men med stor gæstfrihed og imødekommenhed overfor de tilrejsende venner. Bovin kunne ved kunstvenners hjælp betale kontant for den nedlagte brugs i Riis og Ejstrup flyttede en halv kilometer mod nord til Skamlebæk, hvor han erhvervede en nedlagt husmandsejendom. Kunstnerægteparret Viggo Rørup og Ellen Krause bosatte sig midt på Åsen mellem Riis og Vejrhøj, mens Victor Brockdorff i fire år i slutningen af 1930erne boede i Veddinge Bakker. Disse Odsherredsmalere bosatte sig således i gå- og cykelafstand fra hinanden midt i Bjergene.

26

Figur 2. ”Landevej gennem kornmark” fra 1945 af karl Bovin (1907-1985) hænger på Odsherred Kunstmuseum i Asnæs. Foto – Marianne Diers.


Odsherredsmalerne er meget forskellige i deres kunstneriske udtryk, men til fælles har de glæden over at sanse naturen og skabe kunst baseret på den umiddelbare oplevelse ude i landskabet. Selvom Vejrhøj og andre markante landskabelige lokaliteter optræder jævnligt i Odsherredsmalernes billedverden, så er det nok så meget det jævne hverdagslandskab, med telefonpæle og snoede vejforløb der tiltrækker malerne. Eller udblikket mod enten Sejerøbugten og Ordup Næs til den ene side og udsigten ud over Fårevejle Kirkeby og den udtørrede Lammefjord til den anden. For kunstnerkollegaen Lauritz Hartz (1903 – 1987) forholder det sig lidt anderledes. Han tilbragte hovedparten af de sidste 50 år af sit liv på Sindssygehospitalet Annebjerg ved Nykøbing Sjælland. Venner og familie tog ham ud at køre til egnens kendte og mindre kendte lokaliteter. Her malede han stadig mere pastose billeder, der med få penselstrøg genskaber og sublimerer oplevelsen af landskaber og lokaliteter. I 1932 oprettede Odsherredsmalerne og nogle få af deres venner kunstnersammenslutningen Corner, der stadig eksisterer. Corner er fortsat samlingssted for de kunstnere, der bekender sig til den naturalistiske og figurative kunst. Herved repræsenterer Odsherredsmalerne som kunstnerkoloni og kunstnergruppe en ændring i det kunstneriske fokus i forhold til den umiddelbart foranliggende kunst – Bornholmerskolen, hvor dens udøvere havde en mere æstetisk og forenklende tilgang til motiverne. Odsherredsmalerne som kunstnerkoloni er synonym med en ganske særlig og unik symbiose mellem naturfænomener, kulturlandskab og den billedkunstneriske udfoldelse. Swane. Yderligere en kendt dansk maler bosatte sig i Odsherred i 1930erne og skabte sin egen verden i samspil med den omgivende natur. Sigurd Swane (1879 – 1973) tilhører Bornholmergenerationen. Og var i det hele taget med til at introducere den klassiske modernisme fra Frankrig i dansk kunst. I begyndelsen af 1930erne havde Swane behov for et skifte – og flyttede i 1934 til Odsherred med hustruen Agnete (1893 – 1994) og børnene Hanne (1926 – 1986), Henrik (1929 – 2011) og Gerda (1930 -2004). Her ved de østvendte kyster i de indre sjællandske farvande etablerer Swane-familien deres egen verden med kunsten og æstetikken i højsædet og med selvstændig landbrugsdrift. Hustruen Agnete forestod opførelsen af det markante bygningskompleks med udstrakt brug af sten i Malergårdens facader, i de mindre selvstændige huse rundt på ejendommen og i de mange stengærder i og omkring den store have, der blev udviklet med stor sans for de æstetiske og naturlige elementer. Sigurd Swane videreudviklede på Malergården sin særlige impressionisme, inspireret af haven og af det blide landskab med de mange horisontale linjer – marken, Lammefjorden, Tuse Næs. Himlen.. På den ene side særdeles stedsspecifikt og samtidigt udtryk for en søgen efter livets store symbiose mellem liv og kunst, kultur og natur, dyr og menneske.

27

Malergården i Plejerup - foto Tommy Flugt


KULTURHISTORIE I vores istidslandskab i Odsherred finder vi en lang og spændende kulturhistorie med synlige seværdigheder. Fra stenalderens dysser over bronzealderens gravhøje til middelalderens borgruiner og slotte helt frem til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde, vidner om en svunden fortid og levende nutid med masser af menneskelig aktivitet. Fra ældre stenalder for ca. 9.500 - 3.900 år f.kr. er de bedst kendte oldtidsfund i Odsherred urokserne fra Vig og Prejlerup, og fra bronzealderen ca. 1.700 – 500 år f.Kr. kender vi den verdensberømte Solvogn fra Trundholm Mose, fundet i 1902. NATUR Istidslandskabet danner grundlag for den særegne og unikke natur i Odsherred, hvor vi i dag kan opleve en flora, fauna og biologisk mangfoldighed på de mange overdrev i bakkelandskabet, langs kysterne og på de mange strandenge. Store dele af bakkelandskabet omkring Bjergene er fredet og tilmed udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde netop på grund af de artsrige overdrev. Derfor bliver der også gjort en stor indsats for at bevare de sidste overdrev i Odsherred. Den bedste måde at pleje et overdrev er ved afgræsning med kvæg. På de fredede arealer ved Sanddobberne og på Korevlerne er der således blevet udsat skotsk Galloway kvæg til at holde landskabet åbent. De statsejede arealer er allerede blevet afgræssede i mange år, og nu kommer turen også til privatejede arealer. LANDBRUG OG LOKALE RÅVARER Istidslandskabet danner grundlag for det landbrug, vi kender i Odsherred. Særligt er den inddæmmede Lammefjord, hvor isen lå tyk under sidste istid, er kendt som Danmarks grøntsagskammer. Den tørre havbund på Lammefjorden udgør i dag et areal på over 10.000 tdr. land eller ca. 55 km². Særligt den inderste del af fjorden, længst mod vest er meget frugtbar, og består af et tykt lag planterester kaldet ”dynd”. Dyndjorden indeholder mange næringsstoffer og mineraler, der gør den velegnet til grønsagsdyrkning, og spørger man landmændene på Lammefjorden siger de selv, at det er dyndjorden, der giver grønsagerne smag. De lokale råvarer fra Odsherred bruges på nogle af Danmarks fineste restauranter, og kan desuden købes i de mange gårdbutikker rund omkring i herredet. FORSLAG TIL BESØGSSTEDER

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Skolestuen på Dragsholm Slot Vejrhøj og Vejrhøjstien Ægholmen Shelterpladsen i Veddinge Bakker Esterhøj Maglehøj Korevlerne Skansehage

28


ODSHERRED

TUSE NÆS

http://www.odsmus.dk/?q=da/node/73 29


PÅ FOTOSAFARI I GEOPARK ODSHERRED

30


Skov og strand og en rundtur i det kulturhistoriske og smukke landskab. Med udgangspunkt i Annebjerg Hovedgård og en tur igennem skovdistriktet, hvor der er sket udskiftning og skovrejsning. Demonstrationslandbrug på Hempels område. Fra godsejerdominans til husmandsområde. Store godser i området. Dragsholm gods syd for Høve hersker der. 1916 - 20 bliver godserne splittet og solgt på auktioner. Egebjerggård historisk vigtig bl.a. fordi Grundtvigs mor blev født på gården. Kongsøre skov har mange dysser bl.a. en langdysse. Grevinge skov ligeledes dysser. Skovnaturen i Odsherred er ikke så gammel. Der findes helleristningstegn og masser af bronzealderhøje i Odsherred. Her har været mennesker i lang tid. De har sat deres præg på landskabet. Der er store og betydningsfulde levn fra fortiden. 31


Markvejen ved Plejerup fører ned til Swane Malergården i skoven tv. for den gule bygning. Bag Lammefjorden ses Tuse Næs.

Hørve kirke, der engang har været rundkirke - før 1200-tallet

Sigurd Swane malerier i atelier i Malergården.

Vallekilde Højskoles træbygning tegnet af Martin Nyrup/ Andreas Bentzen. Ernst Trier etablerer i 1865 højskolen i Vallekilde. Troels Trier den ældre har malet Vejrhøj. Og Holmer Trier har maler landskabet og er far til Troels Trier den yngre. Bronzealder gravhøjen Hankehøj malede Th. Lundbye i 1848 i et billede som er drømmen om det danske demokrati. Det vigtigste landskabsmaleri fra perioden. Højskolen har betydning i dag, men dengang var det nyt at man også underviste i billedkundskab. Man læste historie i billederne og man malede historie ind i billederne. Et nyt samfund var ved at finde sine demokratiske rødder. Nedenunder et kik ind mod Dragsholm Slot:

32


Dragsholm Slot har haft stor betydning siden middelalderen og har det den dag i dag. I dag en moderne drevet virksomhed og med den gode mad p책 menukortet. Af stor betydning for egnen. I fremtiden kan Olafur Eliassons: Det heliotropiske rum p책 en mark udenfor slottet f책 betydning for turismen. Mennesket lever ikke af god mad alene, der skal ogs책 god kunst til. Og et godt brand.

33


P책 Dragsholm slot har GeoPark Odsherred udstillings rum til belysning af ideen bag GeoParken.

34


Og så var der mad i riddersalen bagefter inden turen gik videre i GeoPark Odsherred. Bussen var fyldt og der var over tyve på venteliste til turen som giver et grundigt indblik i planerne og en fin tur rundt i Odsherred. Man får også en indføring i den fjerde kunstnerkoloni i Danmark: Odsherredsmalerne både Karl Bovin malerne vestpå i Bjergene og Swane familien ved Plejerup på Malergården, hvor der er påbegyndt et større restaureringsarbejde som i høj grad er nødvendigt, men som - når det får en fornuftig sponsor - kan blive et ikke ubetydeligt trækplaster for turister og kunstinteresserede til Odsherred. Hvem vil ikke gerne besøge et sted der var tænkt som et Lille Paradis, men som fik alt andet en fred og ro. Krigen og en beboer skabte uro på stedet. Denne spændende historie har museet på fornemste vis illustreret med et samtale spil for to personer i En samtale om fortiden. Og historien har rødder helt op i nutiden. At skabe fred er ikke let, men man kan jo forsøge med et dialogcenter på stedet. Og den idé er der heldigvis liv i. 35


Bronzealdergravhøjene i landskabet er smukke og vigtige at bevare. Dudder højene fantastiske:

Og fårene er med til at passe græsningen af området. Andre steder græsser heste og køer naturen af.

36


Solvognen er naturligvis slagnummeret for Odsherred. Her mindesten Trundholm Mose.

37


Gniben betyder det stejle bjerg og her ser man hvorfor på det yderste Odsherred. I 1808 var der et stort søslag ved Odden og hvert år holder flåden en mindedag i Odden kirke. Flådens område på Gniben kan besøges efter arbejdstid for alle. Dysser i landskabet og skovene er der mange af. Det er enkeltmandsgrave. Gravhøje er der også en del af og det er fællesgrave. Nedenunder Sidinge fjord dæmningen

38


39

Udsigt fra Vejrhøj: Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør! GeoPark materialet bearbejdet efter en fin tur i området. Fotos og tekst ved Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com - 5126 5643 - www.faberflugt.dk


BONUS TILLÆG Museum Odsherred - Odsherreds Kunstmuseum Efterårsudstilling:

MIT BEDSTE ODSHERREDS BILLEDE 6.10 - 14.12 2012 Museum Odsherred har fået den indlysende gode idé at spørge rundt i området efter værker af Odsherreds kunstnerne for at lave en udstilling med billeder, der ikke før har været vist samlet for offentligheden. Det er der kommet en stor og flot udstilling ud af, samtidig med at Det Hvide Hus er fyldt med hvad huset kan byde på af kunstnerkoloniens værker. Der er fyldt med billeder i hele det store hus. Og pludselig er Odsherreds kunstnerkoloni ganske stor og flot at se på. Den bliver præsenteret på fin måde i denne dels retrospektive udstilling og så kombineret med de mange spændende privatejede værker, som nu kan studeres nærmere. Det er en betydningsfuld udstilling i Det Hvide Hus i Asnæs i denne fornemme Efterårsudstilling. Må mange finde vej til den inden værkerne vender tilbage til deres ejermænd.

Christian Pedersen (1908-82) Landskab, tøbrud. U.å 80x65 cm o/l

Christian Pedersen (1908-82) Ordrup Mølle med udsigt. 1963 44x62 cm. Akvarel

Fotos fra udstillingen og i øvrigt fra hele tidsskriftet af Tommy Flugt.

4o


Karl Bovin (1907-85): Landskab med høstakke. 1957 58x78 cm o/l

Lauritz Hartz (1903-87) Skovbryn. 1954. 82x68 cm o/l

En større samling billeder kan ses på G+ side på følgende link: https://plus.google.com/113415359287851663395 41


AURORA TIDSSKRIFT for KUNST Særnummer # 8 & 9 KULTURREJSE TIL BERLIN & GEOPARK ODSHERRED + Bonus tillæg v/ Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com

42