Aurora Tidsskrift # 6 Røde Mor 1970

Page 1

AURORA TIDSSKRIFT for KUNST

AURORA TIDSSKRIFT

Aurora # 6 Aurora Tidsskrift # 6 v/ Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com

Møllebjerg på Tuse Næs var tilholdssted for kunstnergruppen Røde Mor i begyndelsen af 1970erne. Her mødtes kunstnerkollektivet i arbejdsfællesskab til gensidig inspiration og diskussion. Kollektivet, som var i sin vorden holdt til på en gård, der dengang var ejet af Ibi Trier Mørch som var Dea og Andreas Trier Mørchs mor. På hendes landsted på Tuse Næs mødtes Røde Mor medlemmerne jævnligt og stedet blev i en periode rammen om arbejdskollektivet Røde Mor. Her havde hendes børn, forfatteren og grafikeren Dea og arkitekten og fotografen Andreas base og sammen med en række andre unge kunstnere udviklede de kunstnerkollektivet. Røde Mor blev skabt i 1969 af Dea Trier Mørch, Troels Trier og Ole Finding. De udvider med nogle billedkunstnere John Ravn og japaneren Yukari Ochiai. Efter den første udstilling i Rådskælderen på Kunstakademiet udvides gruppen i efteråret 1969 med musikeren og komponisten Ole Thilo og guitaristen Lars Trier, digteren Tommy Flugt og arkitekt og grafiker Thomas Kruse. Og flere kommer løbende til og kollektivet udvikler sig. Men det startede med møder blandt unge jævnaldrende kunstnere på en gæstfri gård på Tuse Næs. Og her blev diskuteret og plakater blev skabt og sendt i trykken. Her forberedtes udstillinger over det ganske land og her startede den musikalske side af Røde Mor som senere skulle blive en stor og langvarig succes. Men det starter med at unge mennesker mødes og arbejder sammen i fælles indignation over tiden og det politiske liv. Og det er den gode begyndelse. Her søger vi lidt tilbage i gamle arkivbilleder og fortæller om begyndelsen.


Dea Trier Mørch & Tommy Flugt

Ole Thilo & Pia Funder

Der foregik livlige diskussioner omkring det store arbejdsbord på Møllebjerg. Efteråret 1970.

Verdens og kunstens tilstand er blevet endevendt mere end en gang, også i Røde Mor. Det var en del af ildsjælen. Og vores indignation over Vietnam krigen var stor. Ligeledes var vi optaget af den tredje verden og af Cuba og frihedshelten Che Guevara. Men også Europa havde problemer, Grækenland fx med oberstjuntaen og Francos militærdiktatur i Spanien. Og herhjemme var vi en del af ungdomsoprøret og havde en VKR regering med de radikales Hilmar Baunsgaard som statsminister at opponere imod. Og det gjorde vi så i rigt mål. Vi lavede Røde Mor AGIT PROP arrangementer i forbindelse med demonstrationer. Ordet betyder AGITation og PROPaganda og forbilledet var de russiske kunstnerkollektiver under den russiske revolution. Samtlige røde mødre medvirkede i Agit Prop. Nogle spillede, andre sang og læste op. Nogle mimede og dansede og atter andre viste lysbilleder. Og så blev der lavet linoleumssnit i a4 formater (både a5 og a3) blev brugt. Systemet var velegnet til at lave sammensatte plakater af med de forskellige kunstneres udtryk. De kunne lægges sammen som puslespil og når 6,7, 8 til 9 billeder blev sat sammen til en hel plakat, så blev de trykt direkte fra stokken i Holbæk Eksprestrykkeri hos faktor Flemming Jelstrup. 2


Forsidebilledet er fra Møllebjerg en aften, hvor Troels Trier har lavet mad til os alle og vi sidder omkring bålet og spiser ovenpå en god arbejdsdag. Yderst til højre ses Dea. Mod venstre kommer Thomas Kruse, Tommy Flugt, Annemette Kruse og Alice Faber. I hvid bluse er det vist nok Lisbet Trier, så Pia Funder og man kan skimte Ole Thilos glatte hår, så Troels Trier, men så er det uklart hvem de sidste er. Men fotografiet såvel som de andre er taget af Andreas Trier Mørch. Jeg henvendte mig til ham i foråret og fortalte om ideen med at lave et lille skrift om starten på Røde Mor på Tuse Næs, Holbæk området. Og i løbet af ganske kort tid kom de fineste fotos fra Andreas til mig med ret til at bruge dem i et fælles projekt. Og så kom alle disse smukke billeder pludselig frem i lyset. Det blev en sen aften den aften på Tuse Næs.

I det fjerne skimtes Ole Thilo og Pia Funder og ved ildstedet er Tommy & Alice tilbage ved bålet. Et stemningsfuldt billede. Sensommeren 1970 på Møllebjerg, Tuse Næs.

3


Jacob Trier var lydmand og Troels Trier kunne spille på hvad som helst

Ole Thilo var musiker og komponist

Lars Trier er en stor guitarist

Der blev spillet og øvet og leget med musikken til den fandt sit udtryk og sine ord. Tiden krævede handling og ord og Røde Mor gav den begge dele. Plus en omgang energi og humor som tiden også havde brug for. Det var ikke det selvhøjtidelige image vi fremstod med. Vi trampede ind i de fine kunsthaller og satte skub i stemningen og vi gik ud i demonstrationer og satte fut i dem, hvor det var nødvendigt. Der var brug for os. 4


Dea Trier Mørch lavede logoet til kunstnerkollektivet. Logoet var iøjnefaldende og kom på plakaterne, vores tryksager og sangbøger og så vidste folk hvem afsenderen var. Let og smertefri og brugbar kommunikation. Der er lidt kvindefrigørelse og Karl Marx: Et spøgelse går igennem Europa, Kommunismens spøgelse, over det. Og begge dele var meningen. Røde Mor i Leksikon for det 21. årh.: http://www.leksikon.org/art.php?n=2193 er skrevet af Thomas Kruse og her er mange gode plakater og billeder af kollektivet. Røde Mor startede i det grafiske arbejde og udviklede det til brug i den aktuelle politiske kamp. Plakaterne lod sig masseproducere og kunne sælges billigt rundt omkring. Snart sagt hvert et studerekammer og arbejdsplads havde råd til at købe en original plakat og sætte den op på væggen. Og det gjorde folk i stort tal. Det grafiske udtryk virkede stærkt og dragende på folk. Og fagforeningerne ville gerne have og bruge vort grafiske udtryk. I Holbæk fik kollektivet lov til at udsmykke en gavl, men desværre findes den ikke mere, da der nu ligger et nyt handelskompleks i stedet. Men i Katalog nr. 1 fra Røde Mor findes det heldigvis stadig:

5


Røde Mor arbejdede med kollektiv kunst i form af plakater, maleri, musik, sang, digtning, foto, film, lyd, maskespil og gadeteater står der i katalog nr. 2 fra 5. september 1971. I første nr. havde jeg et digt og en tusch tegning med som havde Grækenland i sigte. Grigorios Lambrakis var græsk læge, parlamentsmedlem og medstifter af fredsbevægelsen i begyndelsen af 60erne og blev myrdet i Thessaloniki i 1963 i forbindelse med et fredsmøde. Det politiske mord inspirerede Vasilis Vasilikos til den dokumentariske roman Z (1967), filmatiseret 1969 af Costa-Gavras i den helt igennem vellykkede politiske film Z om den græske oberstjunta. Mit bidrag ser sådan ud:

Her er jeg fotograferet af Andreas i et koncentreret øjeblik på Møllebjerg. Bemærk Røde Mor plakaterne.

6


Nogen har lånt Andreas kamera og taget billederne af ham og søsteren Dea i snak og portrættet af ham.

Dette poetiske foto af Thomas Kruse er taget af Andreas Trier Mørch.

Alice Faber

1970

Pia Funder

7


Møderne fortsatte. Ofte i en munter og kammeratlig tone. Der blev produceret noget og snart kunne vi se resultaterne af vort fællesskab og virke. Vi udsendte kataloger og plakater, lavede udstillinger og optrådte.

Tekster blev diskuteret og nærlæst. Og billeder sendt til trykker Jelstrup i Holbæk Eksprestrykkeri.

8


Om Røde Mor skriver Olav Harsløf , forfatter og kulturhistoriker bl.a.: "Statslig uddeling af treårige arbejdsstipendier til modernistiske forfattere og billedkunstnere havde fremkaldt en storm af protester og en populistisk bevægelse, "rindalisme" med navn efter dens ophavsmand lagerforvalter Peter Rindal. For ham og hans tilhængere, der stod uden forudsætninger for at forstå disse kunstnere, bliver denne rundhåndethed i en sparetid dråben i bægeret. Og i de følgende år rettes stadige angreb mod statens kunstpolitik, mod kunstnerne - og ikke mindst mod de institutioner, der huser og legitimerer dem. Røde Mor vælger at gå ind i den opståede kulturkløft med en ikke-modernistisk, realistisk-naivistisk udtryksform, der sikrer genkendelighed hos det store folkelige publikum - og især arbejderne. 1970-årsskriftet indeholder prøver på de enkelte medlemmers kunst - alle i form af grafik. Yukari Ochiais Ho Chi Minh, der skuer ned over amerikanernes månelanding, Thomas Kruses tegneserie om Kapitalens Fadervor, Troels Triers napalm-flygtninge, Ole Thilos sværtdekorerede US-general med bukserne nede om hælene, Tommy Flugts digt og billede "Tilegnet Lambrakis", Dea Trier Mørchs hyldest til de argentinske kunstnere, Lars Triers Nixon-karikatur og Andreas Trier Mørchs foto af en af kollektivets gavlmalerier i Holbæk. Gruppen er således blevet udvidet i årets løb. Ud over de nævnte er også Alice Faber, Erling Benner Larsen, Anne-Mette Kruse og Pia Funder kommet til. Heftet er samtidig en præsentation og et visitkort, der fortæller, at Røde Mor tilbyder at komme med udstillinger og optræden: AGIT PROP". På denne korte måde får kulturhistorikeren sat tingene på plads mange år senere. Men sådan havde vi ingen chance for at se os selv dengang. Vi var optaget af vores revolte og vores energier. Vi var unge mennesker der havde fundet sammen. Og det var godt og lærerigt at blive brugt. Aldersmæssigt passede vi fint sammen. Men ellers strittede vi i mange forskellige retninger. Vi prøvede hinanden og os selv af. Og fandt hurtigt ud af at vi kunne hjælpe hinanden på mange måder. Blandt andet ved samarbejdet i kollektivet.

Dette 4xa4 linosnit af Tommy Flugt er ikke vist før. Det er sammensat af tryk fra samme plade undervejs i arbejdsprocessen og så sat sammen til sidst. Kun den sidste plade nederst th. findes. Det startede øverst tv.

9


Her er en ny konstellation sammensat som det ses af klip. Vist for at forklare de mange muligheder. Af TF. 10


Thomas og Annemette Kruse på Møllebjerg fotograferet af Andreas.

Ud over de mange udstillinger, grafiske arbejder, plakater, kataloger og sange, der kom ud af møderne så endte de mange energier også i en lille pladeudgivelse der blev solgt på Demos og i sangbøger udgivet på Rhodos forlag. Samarbejder opstod om Tommy Flugts digtsamling Varg i Veum som blev udgivet på Rhodos forlag . Og så udviklede det sig derfra. Musikken tog mere og mere over og nogle af os gik andre veje og indgik i andre sammenhænge. Troels Trier udviklede sit Røde Mor Rok Ork. Mens Ole Thilo og Tommy Flugt indgik et samarbejde om en digtsuite som Ole Thilo komponerede musik til og som blev indspillet i DR med Otto Brandenburg som solist. Senere komponerede Ole Thilo musik til Tommy Flugts afgangsfilm Marker skal modnes i fred (35 mm) på Den Danske Filmskole. Her var Sangen om Che Guevara (16 mm) af Tommy Flugt, digt og musik af Lars Trier, lavet og i forbindelse med denne film blev flere sange indspillet på Filmskolen og leveret videre til Karsten Sommer der producerede Røde Mors første mini cd, som i løbet af kort tid solgte over 80.000 eksemplarer på Demos Forlag. Der var gang i de moderne medier, trykpressen producerede.

Plakat - sangbog - digtsamling

11


Pamfletten tv blev sendt til samtlige medlemmer af Folketinget for at gøre opmærksom på sangene. Billedet til højre er linosnit af Yukari Ochiai, det japanske medlem af Røde Mor som Dea kendte. Digtet er skrevet af Tommy Flugt og blev udsendt samtidig med sangene. Varg i Veum var trykt i 500 nummererede eksemplarer i stort plakatformat og solgt for 60 kr. stykket, hvilket forfatteren insisterede på. Den er udsolgt.

Lørdag den 27. feb. 1971 i Kultur i dag skrev Marianne Hein med overskrift: Smuk manifestation på socialistisk kunst - denne anmeldelse.

12


Pludselig i begyndelsen af 70erne udkom der arbejdersange og nye sange kom til og blev indtaget i diverse sammenhænge. Socialistiske Sange blev udgivet af Debatteatret i svimlende oplag på 10.000 i 1. oplag i maj 71 og allerede i september udsendte man 2. oplag i 5.000 eksemplarer. Den var rigt illustreret med grafik fra kunstnerkollektivet Røde Mor.

Min første digtsamling blev trykt i beskedne tohundrede stykker, men blev udsolgt. Den var illustreret af den fantastiske grafiker Jørgen C. Rasmussen 1943 - 2000, der desværre døde i ung alder, men dog efterlod sig grafiske værker af blivende betydning. Se ham i Clausens Kunsthandel, København: http://www.clausenskunsthandel. dk/kunstnere/jorgen-crasmussen Uddannet på Kunstakademiet og medlem af Corner. Han er værd at stifte bekendtskab med. Kørte på knallert til Rom.

Højskolesangbogen er ikke sådan at få noget nyt ind i, der skulle gå mange år for Troels Trier blev optaget. Men 151 ANDRE sange var i de kredse faktisk hurtigt ude og en af mine sange: Sensommersang med musik af Lars Trier kom med i en tidlig udgave af Edition EGTVED 1982 sange for Folkeskolen, gymnasiet, HF m.m. Sangbogen blev endda genoptrykt.

13


I oktober 1970 var vi inviteret til en ungdomsfestival i Åbo, Finland og her ses vi ved ankomsten. Deltagerne fra Røde Mor var fra venstre: Troels Trier, Pia Funder, Dea Trier Mørch og yderst th Ole Thilo. Andreas Trier Mørch tog fotografiet. Vi havde udstilling og lavede koncerter på bedste Røde Mor maner. Vi skabte en stemning som gav genklang. Vi blev lidt af et tilløbsstykke. Og et utraditionelt indslag. Vi kom både i radio og tv og senere i TV2 i Sverige. I en finsk avis Hufvudstadsbladet skrev i nov. 70 en J.O. Mallander i slutningen af sin anmeldelse: "Røde Mors" framträdanden var hängivna och kraftfulla inlägg i en vigtig kulturpolitisk fråga, frågan om folket och konsten: kultur är vad som kommer från folket, inte till det".

Fotos Andreas Trier Mørch fra ankomsten til Åbo i Finland. 14


Herhjemme udstillede vi mange steder over hele landet, men også på Holbæk Bibliotek, hvor der var reportager fra både Sjællands Tidende og Venstrebladet. Lokalt blev der lagt mærke til os.

15


Ekstra Bladet og Land og Folk viste interesse. 16


Nye udfordringer kaldte og skilte. Midt i en hektisk tid var det også Opbruds tid. Nye veje, nye jobs og så kom børnene og tog over. Røde Mor forandrede sig som vi alle forandrede os i tiden. Og nye veje blev afprøvet i andre sammenhænge. Røde Mor startede blandt andet på Tuse Næs med de gode møder og arbejds dage der. I erindringens tilbageblik en vigtig tid, der også satte sig spor. På den ene og anden måde. Vi rejste ud i den store verden og prøvede os af og så sidder Alice og jeg igen tilbage på Tuse Næs. Fra København over Fruerskov ved Vipperød til Kastrup på Tuse Næs, ikke langt fra Møllebjerg. Røde Mor rejsen er slut. For vort vedkommende i 1973 og for kollektivet i 1978. Men så genopstod musikgruppen for en kort bemærkning og grafikken blev udstillet i Diamanten. Det blev til 8 x cd boxsæt udgivelse og en bonus cd og en eller anden fandt pludselig optagelserne fra filmskoletiden og her kom bl.a. min Sangen om Che Guevara frem og med i cd'en, smukt sunget af Lars Trier. Så nu er ringen sluttet og tiden er gået. Og mens jeg har skrevet og arbejdet med denne artikel har jeg modtaget en cd fra Skotland fra Anna Glomm. Hun besøgte mig for mange år siden og ville høre om Røde Mor. Jeg fortalte hende om det og gav hende diverse materialer og forbindelser. Og lige pludselig ligger hendes PhD afhandling foran mig. Hun har lavet en stor godkendt opgave i bl.a. andet nordisk revolutionær grafik og kollektivt virke. Det er en analyse af i høj grad Røde mors virke: Grafisk Oprør! Grafic Revolt! af Anna Sandaker Glomm PhD, University of St. Andrews, 5. September 2011. Hun har undersøgt Danmark, Norge og Sverige igennem Røde Mor, Folkets Atelier og GRAS. Det er der kommet en spændende afhandling ud af som analyserer et område der ellers ikke sådan er blevet analyseret. Men nu findes der en PhD afhandling om blandt andet Røde Mor og den nordiske periode fra 1968 - 1975. 17


Alice Faber snit:

18


Midtermotiv linosnit skĂĽret af Ole Thilo: Mindesten over den sidste kolonialist

Solidaritet med de lavtlønnede 1971

19


Forlaget Systime har udsendt den store (159 s.) bog Røde Mor af Olav Harlsløf og Thomas Kruse i 2004:

Fra Røde Mor til Filmskolen

Fra Filmskolen til kommunalpolitik: Tommy Flugt sad i Holbæk Byråd fra 1974-82. Alice Faber: 1977-82. Alice Faber har arbejdet som socialchef i Kalundborg Kommune i 13 år og som Direktør i Greve Kommune i 9 år. Tommy Flugt har undervist voksne på VUC i dansk, samfundsfag, psykologi, filosofi og mediefag i 35 år. Han har udgivet digte og kortfilm og fotograferet. Alice Faber tegner og maler. De har et Galleri AURORA sammen på Tuse Næs, hvor de udstiller. Ikke langt fra Møllebjerg. Hun er uddannet socionom fra RUC og medlem af Tegnerne af 1919. Han er uddannet på Københavns Universitet og den Danske Filmskole. Medlem af Dansk Forfatterforening og Dansk PEN. Hjemmesider AURORA: www.faberflugt.dk - ORDHAVEN: www.auroraordhaven.dk

20


Pia Funder har taget dette billede af Røde Mor Agit Prop i 1970 i Galleri 58 i Århus.

Troels Trier, Alice Faber og Lars Trier i Huset i Asnæs. Foto Tommy Flugt 2012.

21


AURORA Galleri, Kastrupvej 31, 4300 Tuse Næs, 4300 Holbæk. 2874 1636.

Udvalgte digte fra 1969-2012 (144 sider) 22


#1 #2 # 3 # 4

AURORA TIDSSKRIFT for KUNST 2011-12 Nr. # 1 Introduktion til Nordvestsjælland og Odsherred, Tuse Næs Kunsthåndværk [22s.] Nr. # 2 Odsherreds Kunstmuseum, Odsherredsmalerne, Huset i Asnæs [34s.] Nr. # 3 Keramikerne i Odsherred, Ovnhus i Nykøbing, Huset og Tuse Næs Kunsthåndværk [30s.] Nr. # 4 Særnummer: Lauritz Hartz i Holstebro Kunstmuseum og Odsherreds Kunstmuseum [33s.] Redaktør Tommy Flugt Forfatter & Fotograf - tommyflugt@gmail.com - 5126 5643

AURORA TIDSSKRIFT for KUNST # 6 Særnummer om Røde Mor på Tuse Næs 1970 23


Lysets Mørke maleri af Alice Faber 24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.