Page 2

Dea Trier Mørch & Tommy Flugt

Ole Thilo & Pia Funder

Der foregik livlige diskussioner omkring det store arbejdsbord på Møllebjerg. Efteråret 1970.

Verdens og kunstens tilstand er blevet endevendt mere end en gang, også i Røde Mor. Det var en del af ildsjælen. Og vores indignation over Vietnam krigen var stor. Ligeledes var vi optaget af den tredje verden og af Cuba og frihedshelten Che Guevara. Men også Europa havde problemer, Grækenland fx med oberstjuntaen og Francos militærdiktatur i Spanien. Og herhjemme var vi en del af ungdomsoprøret og havde en VKR regering med de radikales Hilmar Baunsgaard som statsminister at opponere imod. Og det gjorde vi så i rigt mål. Vi lavede Røde Mor AGIT PROP arrangementer i forbindelse med demonstrationer. Ordet betyder AGITation og PROPaganda og forbilledet var de russiske kunstnerkollektiver under den russiske revolution. Samtlige røde mødre medvirkede i Agit Prop. Nogle spillede, andre sang og læste op. Nogle mimede og dansede og atter andre viste lysbilleder. Og så blev der lavet linoleumssnit i a4 formater (både a5 og a3) blev brugt. Systemet var velegnet til at lave sammensatte plakater af med de forskellige kunstneres udtryk. De kunne lægges sammen som puslespil og når 6,7, 8 til 9 billeder blev sat sammen til en hel plakat, så blev de trykt direkte fra stokken i Holbæk Eksprestrykkeri hos faktor Flemming Jelstrup. 2

Aurora Tidsskrift # 6 Røde Mor 1970  

Røde Mor var et kunstnerkollektiv der lavede plakater, grafik, fotos og udstillinger fra 1069-1978.Her følger vi begyndelsen på Tuse Næs omk...

Aurora Tidsskrift # 6 Røde Mor 1970  

Røde Mor var et kunstnerkollektiv der lavede plakater, grafik, fotos og udstillinger fra 1069-1978.Her følger vi begyndelsen på Tuse Næs omk...

Advertisement