Page 1

Goi mailako Heziketa Zikloak

izan nahi duzuna!


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

osasuntsua

goi maila du

praktikak enpresatan

korrika

ikasten jarraitzeko

etorkizuna du

jolasak

enpresetara irteerak

praktikoa

lagunak

ezagutu

goizez

profesionala

Irteerak

futbola

ekintzak

irakasle gazteak

garaikidea

euskaraz

etorkizuna du

monitore izan

esgrima

lanean hasteko talde lanak

soinketa

kirola

jendea ezagutu eskalada

teknikoa delako

entrenatzaile izan jolasak

teknologi berriak

lan orientazioa

izan nahi duzuna! www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Goi Mailako Heziketa Zikloak

2000 ordu

Banaketa: 1. maila 2. maila Guztira Ikastetxe/Kiroldegi

960

680

1640

Lantokiko Formakuntza

120

240

360

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

1go mailako ikasgaiak

Animaziorako Joko eta Jolas Ekintza Fisikoak

Banakako Kirolak Talde Kirolak Fitness

Didaktika Biologia I

Talde Dinamika eta Animazioa www.barandiaranlizeoa.com

Lehen Laguntzak eta Uretako Sorospenak


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

2. mailako ikasgaiak

Lan Prestakuntza eta Orientabidea

Enpresa Txikien Antolamendua Eta Kudeaketa Tresna Kirolak Fitness

Kalitatea eta Etengabeko Hobekuntza

Ezintasunak dituztenentzako Jarduera Fisikoak www.barandiaranlizeoa.com

Biologia II

Lehen Laguntzak eta Uretako Sorospenak


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Hortaz gain Irteerak

www.barandiaranlizeoa.com

Monografikoak


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Bakarkako Kirolak -

Pilota Atletismoa Igeriketa ESJ ‌

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Tresna Kirolak -

Patinaia Tenisa Muskulazioa ‌

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Talde Kirolak -

Futbola Saskibaloia Boleibola Eskubaloia

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Fitness

www.barandiaranlizeoa.com

AEROBIK, STEP


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Fitness

www.barandiaranlizeoa.com

PILATES, BODY PUMP


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Lehen Laguntzak eta Uretako Sorospena

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Lanbide Bat

Kiroldegiak Kirol elkarteak Gimnasioak Rokodromotan

Igerilekuak Kirol Federakuntzak Eskola Kirolaren Koordinatzaile Sorosle

Lantokiko Praktikak www.barandiaranlizeoa.com


Tasa de ocupación. Familias Profesionales. F.P. Prom'2010. Ranking 78,0%

ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS IMAGEN PERSONAL

76,1%

QUÍMICA

75,3%

ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS

75,0%

SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM.

74,1%

HOSTELERÍA

70,5%

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

68,1%

TOTAL PROMOCIÓN

66,3%

MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

65,6%

ADMINISTRACIÓN

65,6%

TURISMO

65,6%

FABRICACIÓN MECÁNICA

65,2%

SANIDAD

65,2%

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

65,0%

MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

64,1%

COMUN, IMAGEN Y SONIDO

62,7%

ACTIVS. AGRARIAS

61,0%

MADERA Y MUEBLE

60,6%

INFORMÁTICA

59,2%

ARTES GRÁFICAS

57,5%

COMERCIO Y MARKETING

57,2%

TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

55,0%

INDS. ALIMENTARIAS

50,0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


TASA DE OCUPACIÓN HOMBRE

MUJER

TOTAL

ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

79,1%

73,3%

78,0%

IMAGEN PERSONAL

50,0%

76,4%

76,1%

QUÍMICA

76,9%

74,5%

75,3%

ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS

77,8%

50,0%

75,0%

SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM.

77,8%

73,7%

74,1%

HOSTELERÍA

70,1%

71,1%

70,5%

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

69,6%

65,9%

68,1%

TOTAL PROMOCIÓN 2010

64,7%

68,3%

66,3%

MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

66,3%

59,3%

65,6%

ADMINISTRACIÓN

63,0%

66,2%

65,6%

TURISMO

50,0%

68,6%

65,6%

FABRICACIÓN MECÁNICA

64,9%

67,6%

65,2%

SANIDAD

57,4%

66,1%

65,2%

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

64,4%

77,3%

65,0%

MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

64,8%

44,4%

64,1%

COMUN, IMAGEN Y SONIDO

66,7%

57,7%

62,7%

ACTIVIDADES AGRARIAS

57,1%

70,6%

61,0%

MADERA Y MUEBLE

61,3%

50,0%

60,6%

INFORMÁTICA

57,9%

64,3%

59,2%

ARTES GRÁFICAS

50,0%

65,7%

57,5%

COMERCIO Y MARKETING

57,6%

57,0%

57,2%

TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

66,7%

52,9%

55,0%

INDS. ALIMENTARIAS

40,0%

66,7%

50,0%


78,0%

ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

76,1%

IMAGEN PERSONAL

75,3%

QUÍMICA

75,0%

ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS

74,1%

SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM.

70,5%

HOSTELERÍA

68,1%

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

66,3%

TOTAL PROM'2010

65,6%

MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

65,6%

ADMINISTRACIÓN

65,6%

TURISMO

65,2%

FABRICACIÓN MECÁNICA

65,2%

SANIDAD

65,0%

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

64,1%

MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

62,7%

COMUN, IMAGEN Y SONIDO

61,0%

ACTIVIDADES AGRARIAS

60,6%

MADERA Y MUEBLE

59,2%

INFORMÁTICA

57,5%

ARTES GRÁFICAS

57,2%

COMERCIO Y MARKETING

55,0%

TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

50,0%

INDS. ALIMENTARIAS -5,0%

5,0%

15,0%

CAPV

25,0%

BIZKAIA

35,0%

45,0%

GIPUZKOA

55,0%

ARABA

65,0%

75,0%

85,0%

95,0%


% Empleo relacionado por familia profesional Prom'2010 86%

ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

81%

HOSTELERÍA

79%

IMAGEN PERSONAL

73%

SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM. FABRICACIÓN MECÁNICA

68%

SANIDAD

67%

INFORMÁTICA

67%

MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

67%

TOTAL

66%

ADMINISTRACIÓN

66%

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

66%

QUÍMICA

65% 63%

COMERCIO Y MARKETING ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS

61%

MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

61% 58%

ACTIVIDADES AGRARIAS

55%

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

52%

TURISMO

46%

MADERA Y MUEBLE

44%

COMUN, IMAGEN Y SONIDO

38%

ARTES GRÁFICAS

29%

TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

20%

INDS. ALIMENTARIAS

-10%

10%

30%

50%

70%

90%


Jornadas parciales en las familias profesionales de F.P. Promoción 2010 % jornadas parciales ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS 68% COMUN, IMAGEN Y SONIDO 53% SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM. 51% INDS. ALIMENTARIAS 40% IMAGEN PERSONAL 39% TEXTIL, CONFECC. Y PIEL 36% COMERCIO Y MARKETING 34% ADMINISTRACIÓN 33% TURISMO 33% HOSTELERÍA 33% SANIDAD 32% ACTIVIDADES AGRARIAS 31% TOTAL 28% INFORMÁTICA 28% ARTES GRÁFICAS 26% MADERA Y MUEBLE 25% EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 24% MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP. 18% ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA 14% MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN 13% FABRICACIÓN MECÁNICA 10% ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS 0%

MUJER

HOMBRE

Total

Media €

N válido

Media €

N válido

Media €

N válido

ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS

1.283 €

13

1.200 €

1

1.277 €

14

MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

1.064 €

161

1.118 €

15

1.069 €

176

FABRICACIÓN MECÁNICA

1.068 €

334

1.052 €

42

1.066 €

376

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

1.032 €

271

764 €

13

1.020 €

284

QUÍMICA

1.088 €

18

964 €

32

1.008 €

50

ARTES GRÁFICAS

1.086 €

14

933 €

19

998 €

33

TURISMO

1.003 €

4

956 €

26

962 €

30

HOSTELERÍA

1.038 €

46

822 €

28

956 €

74

988 €

30

944 €

276

948 €

306

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

1.022 €

37

847 €

28

947 €

65

Total Prom'2010

1.012 €

1.374

859 €

1.225

940 €

2.599

MADERA Y MUEBLE

898 €

17

1.414 €

1

927 €

18

TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

964 €

2

914 €

9

923 €

11

ACTIVIDADES AGRARIAS

957 €

19

843 €

9

921 €

28

1.079 €

34

797 €

45

918 €

79

MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

915 €

153

1.014 €

4

917 €

157

INFORMÁTICA

937 €

82

732 €

20

897 €

102

1.059 €

30

870 €

271

889 €

301

INDS. ALIMENTARIAS

807 €

2

929 €

2

868 €

4

ADMINISTRACIÓN

934 €

49

809 €

250

829 €

299

ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

756 €

41

604 €

10

726 €

51

COMUN, IMAGEN Y SONIDO

761 €

16

682 €

13

726 €

29

IMAGEN PERSONAL

750 €

1

654 €

111

655 €

112

SANIDAD

COMERCIO Y MARKETING

SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM.


Act. Físico Deportivas Tasa de Ocupación: CICLOS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 100

90

%

80

70

60

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Conducción Activs. Físico-Deport. med.natural CF.GM ACTS. FÍSICO-DEPORTIVAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Animación de Activid. Físicas y deportivas CF.GS TOTAL FP

El ciclo de Animación de Activ. Físico y Deportivas con buena ocupación los años anteriores este año retrocede si bien es superior a la media de su familia profesional y de la media de F.P.


Titulados 2010: 222 Act. Físico Deportivas Tasa de Ocupación: ACTIVS. FÍSICAS Y DEPORTIVAS 100 95 90 85 80 % 75 79,0 70 65 60 55 50 1999

90,4 81,0

85,1

88,6

85,4 84,4

82,7 80,8

80,0

86,7

87,6 87,8

84,8

81,7

84,7

82,1

83,1

72,0

78,0

70,2

66,3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Encuentran trabajo en 14 días (media de F.P. de 58 días), el 68% de las veces a tiempo parcial frente al 28% de media de la promoción.

2010

TOTAL FP

Alumnos. % de Incremento interanual: ACTIVS. FÍSICAS Y DEPORTIVAS

55,4

Las chicas superan a sus compañeros en 4 puntos en jornadas parciales.

51,9

30

10

28,4 4,8

Tiene la mejor tasa de ocupación de la prom’10 aunque con respecto a la de 2009 retrocede un poco. Ahora bien, a pesar de ser 12 puntos superior a la media es la más baja desde la promoción del 2000.

61,2

ACTS. FÍSICO-DEPORTIVAS

50

% respuesta: 81%

5,2

5,7

2,7

14,3

6,2

-1,1

-10

18,5

-2,6

-1,3

14,3

-5,9

5,5

-15,6

-18,9

6,7

-15,6

El empleo relacionado es del 86%, el más alto de la promoción de F.P., 20 puntos superior a la media.

-28,4

-30 1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

ACTS. FÍSICO-DEPORTIVAS

2006-2007

2007-2008

TOTAL FP

2008-2009

2009-2010

Ganan 726 €, 214 € menos al mes que la media de la promoción y pierden un 7% de salario frente al incremento del 2% del total de esta promoción de F.P.


Diagrama de dispersión 340,0

SERV. SOCIOCULTUR. Y COM. ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

+

ACTVS. MARÍTIMO PESQUE. 320,0

ADMINISTRACIÓN ARTES GRÁFICAS COMERCIO Y MARKETING

Calidad del empleo

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

300,0

ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA FABRICACIÓN MECÁNICA HOSTELERÍA

280,0

IMAGEN PERSONAL INDS. ALIMENTARIAS

-

INFORMÁTICA

260,0

MADERA Y MUEBLE MTO. SERVS. PRODUCCIÓN

Calidad del empleo: es un indicador sintético construido a partir del comportamiento de la familia profesional respecto a la media de la Promoción 2010 en tres parámetros: - Peso del empleo relacionado con la familia profesional - Peso del empleo cualificado - Salario.

MTO. VEHÍCULOS AUTOPR. 240,0

QUÍMICA SANIDAD TEXTIL, CONFECC. Y PIEL TURISMO

220,0

COMUN, IMAGEN Y SONIDO ACTIVS. AGRARIAS TOTAL PROM' 2010

200,0 45

50

-

55

60

65

70

Tasa de ocupación

75

80

85

+

90


Siguen estudiando Responde

Prosigue formación Prosigue estudios/ profesional de la formación (sin remunerar) misma rama, grado super

3,0 ACTVS. FÍSICO-DEPORTIVAS

180

98

14,0 INFORMÁTICA

369

167

18,0 QUÍMICA

134

59

8,0 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

201

88

9,0 ELECTRIC. Y ELECTRÓNICA

823

328

15,0 MADERA Y MUEBLE 11,2 TURISMO 20,0 SERVS. SOCIOCULTURALES Y COM. 1,0 ACTIVIDADES AGRARIAS Total Prom'2010

54

21

102 775

39 288

92

33

7072

2531

6,0 COMERCIO Y MARKETING

246

86

17,0 MTO. SERVS. A LA PRODUCCIÓN

448

154

1000

335

769

257

10,0 FABRICACIÓN MECÁNICA 4,0 ADMINISTRACIÓN 13,0 INDS. ALIMENTARIAS 19,0 SANIDAD 2,0 ACTVS. MARÍTIMO PESQUERAS 12,0 IMAGEN PERSONAL 7,0 COMUN, IMAGEN Y SONIDO

12

4

834

274

29

9

240

74

85

26

16,0 MTO. VEHÍCULOS AUTOPROP.

382

112

11,1 HOSTELERÍA

174

51

5,0 ARTES GRÁFICAS

96

23

21,0 TEXTIL, CONFECC. Y PIEL

27

5

54,4% 45,3% 44,0% 43,8% 39,9% 38,9% 38,2% 37,2% 35,9% 35,8% 35,0% 34,4% 33,5% 33,4% 33,3% 32,9% 31,0% 30,8% 30,6% 29,3% 29,3% 24,0% 18,5%

12,2% 56,3% 37,3% 35,2% 41,5% 28,6% 23,1% 11,1% 27,3% 36,1% 45,3% 44,8% 49,6% 38,1% 25,0% 27,4% 44,4% 33,8% 42,3% 37,5% 39,2% 47,8% 20,0%

Ha iniciado otros Formación estudios en universitaria otra familia o rama de Fp

2,0% 7,8% 10,2% 11,4% 18,0% 47,6% 23,1% 7,6% 12,1% 14,2% 9,3% 18,2% 20,6% 10,5% 25,0% 8,4% 11,1% 31,1% 7,7% 22,3% 23,5% 17,4% 40,0%

69,4% 19,2% 42,4% 44,3% 23,5% 0,0% 48,7% 55,6% 24,2% 29,9% 30,2% 17,5% 14,0% 31,1% 50,0% 42,3% 11,1% 6,8% 23,1% 11,6% 2,0% 13,0% 20,0%

Otros

16,3% 16,8% 10,2% 9,1% 17,1% 23,8% 5,1% 25,7% 36,4% 19,8% 15,1% 19,5% 15,8% 20,2% 0,0% 21,9% 33,3% 28,4% 26,9% 28,6% 35,3% 21,7% 20,0%


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

Unibertsitatera sarrera Bologna legearen aplikazioaren lehen urtea Batxilergokoek gehienez 14 puntu Lanbide heziketakoek gehienez 14 puntu Selektibitateko proba espezifikoa. Edozein GRADUTARA sarbidea.

AUKERA HANDIA! KUPORIK EZ!

www.barandiaranlizeoa.com


ONARPEN NOTAREN KALKULOA

FORMULA= Zikloko batez besteko nota + c1*M1 + c2*M2 c1, c2= Notak haztatzeko parametroak (x 0.1 edo 0.2) M1, M2= Fase espezifikoan gainditutako proben artetik onarpen nota onena ematen duten bi kalifikazioak

FASE ESPEZIFIKOA: -Onarpen nota hobetzeko balio du -Gehienez 4 ariketa egin daitzeke (irakasgaiak jakintza adarrei atxikita daude) baina lortutako 2 notarik oneneak hartuko dira kontuan -Azterketak ganditzeko gutxienez 5 puntuko kalifikazioa lortu behar da


LANBIDE HEZIKETAK, ZER ESKAINTZEN DIZUE? LANBIDE BATEAN ARITZEKO TITULUA: LANEAN HASI PRESTAKUNTZA TEORIKO-PRAKTIKOA: 3-4 HILABETE ENPRESAN LAN EGITEN (ATZERRIAN) OSO ESKAINTZA ZABALA DU, OSO ESPEZIALIZATUA ETA GURE PRODUKZIO SAREAREN AUKERA ZABALARI EGOKITUA UNIBERTSITATERA SARRERA ZUZENA (SELEKTIBITATERIK GABE)

LAN MUNDURATZE EZINHOBEA BAI NESKENTZAT ZEIN MUTILENTZAT: ENPRESETAN TEKNIKARIAK BEHAR DITUZTE


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

KIROLETAKO HEZIKETA ZIKLOA INTERNETEN www.barandiaranlizeoa.com

GKES zurriolaikastola

www.barandiaranlizeoa.com


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

∗ AURREMATRIKULAZIOA ∗ Maiatzak 28 / Ekainak 8.

∗ OHIKO MATRIKULA EPEA ∗ Uztailak 5-11.

∗ EZ OHIKO MATRIKULA EPEA ∗ Uztaila 12 eta 13 DATAK ZEHAZTEKE DAUDE 2013-14rako GESTIO HAUEK GUZTIAK ZURRIOLAKO EGOITZAN EGITEN DIRA.


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena


GKES

Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena

osasuntsua

goi maila du korrika

praktikak enpresatan

jolasak

ikasten jarraitzeko

etorkizuna du

lagunak goizez

profesionala

futbola

Irteerak ekintzak

jendea ezagutu eskalada

teknikoa delako

irakasle gazteak garaikidea

www.barandiaranlizeoa.com

etorkizuna du

esgrima

lanean hasteko talde lanak

soinketa

euskaraz

monitore izan

enpresetara irteerak

praktikoa ezagutu

kirola

entrenatzaile izan jolasak teknologi berriak

lan orientazioa

izan nahi duzuna!

Barandiaran Ate Irekiak 2013  

GKES ate irekiak 2013