Page 1

Izena emateko epea: Maiatzaren 2tik 10era Fecha de inscripci贸n: Del 2 al 10 de mayo


Ordutegia (Horario): 9:00 – 13:15 Lekua (Lugar):

Ategorrieta. Ategorrieta.

Kuotak: Aukera hauek eskainiko ditugu: Cuotas: Se Se ofrecerán ofrecerán las siguientes opciones

Hilabete osoa (uztaila): (uztaila): 175 € Mes completo (Julio)

Hamabostaldia: amabostaldia: 100 100 € 1. hamabostaldia: uztailaren 1etik 1etik 15era 5era. ra 1ª quincena, del 1 al 15 de julio

2. hamabostaldia: uztailaren 15etik 5etik 30era 30era. ra 2ª quincena, del 15 15 al 30 de julio

Ordainketa (Ingreso): KUTXABANKen 20952095-52065206-0707-1061226782 Ordainagirian(Concepto) Ordainagirian(Concepto): (Concepto): “UDAKO “UDAKO TALDEAK + nombre del alumn@” alumn@”

Epea (Plazo): MAIATZAREN 10a BAINO LEHEN. LEHEN.Antes del 10 10 de mayo


Udalekuen helburua da haurrek kurtsoan zehar lortutako euskara mailari eustea eustea ondo pasatuz lagunekin! El objetivo de los grupos será que los niñ@s mantengan el nivel de euskera adquirido durante el curso, pasándoselo bien con los amig@s.

Izena ematea: Taldeen antolaketa bermatzeko, izena ematearen ematearen formularioa eta dirudiru-sarreraren sarreraren ziurtagiria epe barruan egin beharko da da. Epez pez kanpo eginez eginez gero, gero, itxaron zerrendan geratuko da. DiruDiru-sarreraren ziurtagiria Ategorrietako idazkaritzan, irakasleari edota ategorrieta@zurriolaikastola.com helbidera bidali behar da. Inscripción: Para garantizar la organización de los grupos, hay que RELLENAR EL FORMULARIO y enviar el JUSTIFICANTE DE INGRESO dentro del plazo estipulado. estipulado. De lo contrario quedará en lista de espera. El justificante de ingreso se podrá presentar en en la secretaría de Ategorrieta, al tutor o enviando a ategorrieta@zurriolaikastola.com.

DiruDiru-itzulketak: Uztailak 1etik aurrera bajaren bat suertatuz gero, gero, ez da dirur dirurik itzuliko. Si ocurriera una baja a partir del 1 de julio julio no se harán devoluciones. devoluciones.

Puntualtasuna: Hainbat jarduera burutzeko garrantzitsua da 9:00etarako 9:00etarako ikastolan egotea. egotea.

oso

Para desarrollar ciertas actividades es primordial que los niñ@s estén para las 9:00 en la ikastola.

Galarazita dago litxarkeriak eramatea. No se permiten chucherías.

Udaleku Irekiak 2013 HH2-LH2  
Udaleku Irekiak 2013 HH2-LH2  

Udaleku Irekiak Zurriola Ikastola 2013 HH2-LH2