Turvapaikanhakija seksuaaliterapeutin asiakkaana

Page 1

Turvapaikanhakija seksuaaliterapeutin asiakkaana

Seksuaalineuvoja, KM Outi Santavuori Päättötyö – lyhennelty versio Seksuaaliterapeuttiopinnot 25.6.2018


Sisällys: 1. Johdanto ……………………………………………………………………………. 3 2. Seksuaalivähemmistöt Irakissa ………………………………………….. 3 3. Turvapaikanhakijatyön lähtökohtia ……………………………………. 5 4. Terapiatyöskentely …………………………………………………………….. 6 5. Traumatisoituminen ja sijaistraumatisoituminen ……………….. 7 6. Pohdinta …………………………………………………………………………….. 9 7. Lähteet ja lisätietoja ……………………………………………………………. 10

2


1. Johdanto Olen

seurannut

Suomen

turvapaikanhakijatilannetta

enenevässä

määrin

vuoden

2015

turvapaikanhakija-aalloksi kutsutun ilmiön myötä, jolloin Euroopan Unionin alueelle tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa. Sitä edeltävänä vuonna alkanut pakolaiskriisi johti moninkertaistuneisiin turvapaikanhakijamääriin koko Euroopassa. Eniten turvapaikanhakijoita oli Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Suomeen hakeutuneista eniten oli irakilaisia. Erityisen paljon ajatuksia itsessäni ovat herättäneet

homoseksuaalien

turvapaikanhakijoiden

kohtalot,

koska

itsekin

kuulun

sateenkaarivähemmistöön, ja koska mediassa on käsitelty jonkin verran myös heidän erityisolosuhteitaan. Yllätyksekseni löysin itseni viime vuoden lopussa keskeltä tilannetta, jossa edellä kuvaamani asia kosketti konkreettisesti omaa elämääni, ja vaikuttaa siihen edelleen koko ajan työni kautta. Sain ensimmäisen turvapaikanhakija-asiakkaani vuoden vaihteessa. Tällaiset asiakkaat tulevat yleensä saamaan tukea epätoivoiseen tilanteeseensa kotimaassaan halveksitun vähemmistön edustajana pakkokäännytyksen uhan alla. Käytännössä aikaa on lähinnä tilanteen pintaraapaisuun, mutta työ on tehtävä huolella, koska mahdollinen lausunto turvapaikanhakijan suuntautumisesta voi auttaa heitä pelastamaan henkensä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva vaino on oikeutetusti turvapaikansaamisperuste. Tämä työni keskittyy Irakista saapuneisiin homoseksuaaleihin cismiehiin, koska heitä on ollut asiakkainani eniten. Tarkoitukseni on antaa kuva siitä, minkälaista seksuaaliterapeutin työskentely turvapaikanhakijoiden kanssa on käytännössä, ja minkälaisia tilanteita ja asioita heidän kanssaan voi tulla eteen.

2 Seksuaalivähemmistöt Irakissa Laki Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen avoin olemassaolo on Irakissa mahdotonta. Valtion virallinen laki ei kriminalisoi samansukupuolista seksiä, mutta sharia-tuomioistuimet ja väkijoukkojen ”oman käden oikeus” tekevät homoudesta hengenvaarallista. Homoseksuaalisuudesta kiinni jääneelle langetetaan yleensä klaanin taholta fatwa eli avoin lupa tappaa homoseksuaalisiin tekoihin "syyllistynyt" henkilö, koska hän on rikkonut sharia-lakia vastaan. Samassa yhteydessä klaani yleensä kieltää henkilön ihmisyyden ja kuulumisen perheeseen. Kuolemanpelon, kiduttamisuhan ja julkisen nöyryytyksen vuoksi kaapissaolo (suuntautumisesta kertomatta jättäminen) on seksuaali3


vähemmistöön kuuluvalle ainoa mahdollisuus. Yleensä odotetaan, että homoseksuaalin oma perhe teloittaa häpeää tuottavan jäsenensä, jos tämä paljastuu. Jos surmatyö ei toteudu, koko lähiperhe on vaarassa tottelemattomuutensa ja häpeänsä vuoksi.

Vääriä luuloja Irakilaisilla homomiehillä voi olla useita sisäistyneitä stereotypioita itsestään. Irakissa ajatellaan, että vain anaaliyhdynnän bottom eli vastaanottava (passiivinen) osapuoli on homo – tämän vuoksi raiskausten käyttäminen nöyryyttämis- tai kiduttamisvälineenä on mahdollista. He ovat usein aidosti hämmästyneitä, kun kerron, että erektion saaminen edellyttää tilanteen kokemista kiihottavana, ja toisesta miehestä kiihottuva mies on yleensä homo tai biseksuaali. Asiakkaitteni kertomusten perusteella voin todeta Irakissa uskottavan, että lääkäri voi todeta miehen homouden. Ilmeisesti ajatus on, että peräaukosta näkee, onko sinne työnnytty – vastaavasti Irakissa uskotaan väärin perustein myös, että lääkäri pystyy toteamaan naisen neitsyyden. Tämän vuoksi useampikin asiakkaistani on saatu suostumaan pakkoavioliittoon, kun vaihtoehdoksi on annettu homouden paljastamiseen keskittyvä lääkärikäynti. Tyypillistä on, että homoudesta epäilty nuorimies pakotetaan

naimisiin,

jotta

vanhemmat

voisivat

lakata

olemasta

huolissaan

hänen

suuntautumisestaan ja yhteisön muodostama uhka väistyisi.

Turvapaikkapäätöksistä Negatiivisissa turvapaikkapäätöksissä on vedottu välillä siihen, että miestenkeskeiset irtosuhteet eivät kerro irakilaisten miesten homoudesta vaan naisen kaipuusta eli kyseessä olisi korvikeseksi. On totta, että miestenväliset suhteet ovat Irakissa aika yleisiä nuorten, naimattomien miesten kohdalla, mutta korvikeseksiteoria ei selitä sitä, että he jatkavat toimintaansa täällä, missä esiaviollista heteroseksiä on saatavilla. Päätöksissä on myös esimerkiksi todettu, että henkilö ei ole uskottava homo ulkoisten seikkojen perusteella. Osalla päätöksen tekijöistä on ilmeisesti vanhentunut ja virheellinen käsitys siitä, minkälainen homomies voi olla: feminiinisiä miehiä on pidetty uskottavampina. Onneksi tällaisiin perusteisiin nojaavia päätöksiä on myös saatu kumottua. Irakissa kyllä esimerkiksi häpykarvojen ajelu tai pitkät hiukset miehellä voivat joskus kertoa miehen suuntautumisesta tietyissä piireissä – tosin asiakkaani ovat olleet tällaisten seikkojen merkityksellisyydestä erimielisiä. Jossain

päätöksissä

on

kiinnitetty

huomiota

siihen,

onko

turvapaikanhakija

kertonut

suuntautumisestaan muille eli onko hän ns. ulkona kaapista. Tämä on mielestäni myöskin aivan 4


järjenvastainen peruste, koska Irakissa kaapista tuleminen vastaa itsemurhaa. Suomessakaan prideilmiö ei kosketa kuin osaa sateenkaari-ihmisistä. Kaikki eivät edes täällä koe oloaan turvalliseksi tai mukavaksi avoimesti seksuaalivähemmistön edustajana. Suurin osa ko. vähemmistöstä on enemmän tai vähemmän kaapissa Suomessakin: noin 10% kuuluu sateenkaari-ihmisiin, mutta heidän määränsä ei tule avoimesti ilmi, koska kaikkien oletetaan lähtökohtaisesti olevan heteroita.

2. Turvapaikanhakijatyön lähtökohtia Vastaanotolle hakeutuminen Yleensä turvapaikanhakija tulee vastaanotolleni joko vastaanottokeskuksen työntekijän ohjaamana, paikallisen Setan jäsenjärjestön kautta tai ottamalla itse yhteyttä facebookin työprofiilini kautta. Tyypillinen asiakkaaksi tullut henkilö on saanut jo vähintään yhden kielteisen turvapaikkapäätöksen. He kertovat, etteivät ole uskaltaneet ottaa asiaa aiemmin esille – useat ovat saaneet jo jopa kolme kielteistä päätöstä. Turvapaikanhakijat kertovatkin homoudestaan vasta äärimmäisessä hädässä, elleivät he tiedä, että täällä homous ei ole tabu, eikä kuolemanvaaran aiheuttava tunnustus.

Tulkkaus Sopivan tulkin löytyminen on tärkeää, koska joskus on myös tapahtunut niin, että tulkki ei ole suostunut kääntämään tarpeellisia sanoja esim. häveliäisyyden vuoksi. Tulkilla tulee olla tarpeeksi tietämystä sateenkaariasioista ja sekä osaamista sensitiivisestä kielenkäytöstä. Arabian kielessä ei ole virallista, ei-loukkaavaa sana homoseksuaalille, joten termejä täytyy luoda tilanteeseen sopivaksi. Usein tulkki on käyttänyt sanaa ’gay’ tai ’homo,’ jotka useat irakilaiset asiakkaat ovat tunnistaneet. Arabian kielellä voi sanoa myös ’samansukupuolinen’ tai ’suuntautuminen’, jotka he ovat ymmärtäneet oikein. Facebookin kautta tapahtuvissa keskusteluissa olen käyttänyt Googlen käännösohjelmaa vaihtelevalla menestyksellä – se ei osaa kääntää oikein mitään aiheeseen liittyvää termiä. Lähtökielenä kannattaa tällöin käyttää selkoenglantia, kääntää teksti uudestaan takaisin englanniksi käännösvirheiden huomaamiseksi ja selittää sama asia usealla erilaisella, yksinkertaisella lauseella.

Turvallistaminen Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa turvapaikanhakijoiden kanssa on erityisen tärkeää tilanteen turvallistaminen. Kerron aina ensimmäiseksi heille kuka olen ja mitä teen työkseni, ja että minun ja 5


tulkin kuullen voi puhua luottamuksella kaikesta – myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Tuon esiin myöskin aina sen, että Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei ole turvallisuusuhka vaan että Suomen valtio suojelee kaikkien vähemmistöjen edustajia – täällä esimerkiksi kaksi miestä voi halutessaan mennä naimisiin. On tärkeää kertoa heille, että minä olen kiinnostunut heidän elämästään ja hyvinvoinnistaan, enkä ole tuomitsemassa ketään. Tämän sanominen vapauttaa heti ilmapiiriä. Totean, että meidän tulee kuitenkin yhdessä keskittyä siihen, että hänen olonsa parantamiseen pyrkimisen lisäksi taho, joka turvapaikkapäätökset tekee, saa todellisuutta vastaavan kuvan hänen tilanteestaan. Irakilaisille asiakkaille on ollut erityisen tärkeää, että kukaan ei saa tietää heidän käynneistään. On tavallista, että omalla paikkakunnalla vastaanotolle ei ole uskallettu hakeutua. Tiedon kantautuminen sukulaisten tai tuttavien korviin merkitsee yleensä vakavaa riskiä väkivallasta, syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä myös täällä Suomessa, jossa irakilaiset ovat tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa. Kaapistatulon turvallisuutta viranomaisillekin joutuu käsittelemään usein pitkään.

3. Terapiatyöskentely Käsiteltäviä asioita Tyypillisesti pyydän asiakasta kertomaan, millä termillä hän kuvaa omaa seksuaalista suuntautumistaan ja miten hän on tullut siihen tulokseen. Tässä kohtaa käydään siis läpi pienimuotoinen seksuaalianamneesi. Lausunnon kannalta tärkeää on todeta ne uhat, joita asiakkaaseen on kohdistunut (tai tulee kohdistumaan) paljastumisen myötä Irakissa. Joillakin on kirjallisia uhkauksia mukanaan, toiset näyttävät uhkailuvideoita netistä. Valokuvia väkivallanteoista tai surmatuista kumppaneista en ota vastaan, etten järkyttyisi tilanteessa liikaa ja selitän heille ystävällisesti, että niiden näyttäminen ei ole tarpeen. Yritän tukea heitä kestämään traumaattisten tilanteiden kantamisen sisällään ja vahvistaa heidän identiteettiään homomiehenä parantaakseni asiakkaan itsetuntoa ja lisäten näin toimijuuden kokemusta. Puhumme aina myös asiakkaan nykytilanteesta: onko hänellä kumppania tai harrastaako hän kenties satunnaista seksiä. Turvaseksiin liittyvät kysymykset käydään aina läpi, niin kuin kaikkien asiakkaiden kanssa. Tarkistan, tietääkö henkilö, missä Suomessa voi tavata toisia sateenkaari-ihmisiä. Tämä normalisoi homoutta ja tekee siitä arkista. Irakilaisessa, ahdasmielisessä kulttuurissa eläneille – niin kuin meille kaikille – olisi tärkeää löytää vertaisseuraa. Poikaystävältä tai seksikumppaneilta on mahdollista pyytää lausuntoa; useat ovat tulleet vastaanotollekin kumppaninsa kanssa yhdessä. Yritän aina ehtiä oikaisemaan myös tyypillisiä vääriä luuloja: homous ei ole valinta eikä kenenkään vika – et 6


ole tehnyt mitään väärää. Nämä ovat tärkeitä sanoja monille, varsinkin jos ne kuulee ensimmäistä kertaa. Kenenkään homoutta ei kukaan pysty todistamaan, joten ainut konkreettinen todiste, minkä voin mahdollistaa, on ohjata asiakas HLBT-turvapaikanhakijoiden vertaistukiryhmään. Näin asiakas voi saada korvaamattoman tärkeää tukea myös jatkossa.

Yllätyksiä Minua on hämmästyttänyt, miten yleistä irakilaisilla asiakkaillani on ollut, että ensimmäinen seksikokemus on ollut vanhemman pojan tai miehen tekemä raiskaus tai seksiin painostaminen. Useilla kiinnostus ja sen mukaista toimintaa on ilmaantunut myös verrattain varhain: harvinaista ei ole, että ensimmäiset koskettelut tapahtuvat 7-11-vuoden ikäisinä. Usein he ovat ymmärtäneet hyvin pienenä olevansa erilaisia kuin mitä yhteisö odottaa. Moni kertoo rangaistuksista, joita he ovat saaneet naismaisena pidetystä käytöksestä, liiallisena pidetystä kiinnostuksesta toisiin poikiin tai ”rysän päältä” kiinni jäämisestä. Fyysiset rangaistukset, kiduttaminen (esim. polttaminen kuumalla esineellä), koulusta pois ottaminen ja tapaamisten estäminen ovat tavallisia seuraamuksia. Aikuiseksi kasvettuaan toiset ovat taipuneet pakkoavioliittoon, mutta osa on paennut maasta siinä vaiheessa, kun naimisiinmenoon on alettu painostaa. Yllättävää on ollut myös se, miten monelle seksi- ja seurustelukumppaneita on kuitenkin löytynyt, vaikka homous on Irakissa visusti salattava kaikilta muilta kuin samanmielisiltä kumppaneilta. Monet ovat kertoneet, että toisia miehiä tarkkailemalla voi aavistella heidän suuntautumisensa ja sitten lähteä varovasti johdattelemaan aihetta kohden ja arvioida tilannetta koko ajan. Irakilaisillakin siis tuntuu toimivan jonkinlainen ”homotutka”, mikä on myös länsimaissa olemassa oleva ja toimiva käsite. Kaikki asiakkaat ovat kuvailleet myös kiinnijäämisen pelkoa ja monen suhteet eivät sen vuoksi ole kestäneetkään pitkään tai seurustelukumppani on jossain vaiheessa surmattu.

4. Traumatisoituminen ja sijaistraumatisoituminen Traumat vain taustalla Turvapaikanhakijatyössä joutuu kohtaamaan hyvin järkyttäviä kertomuksia ja epätoivoisissa, piinaavissa tilanteissa olevia ihmisiä. Pahimpia kohtaloita, joita minua vastaan on tullut, ovat olleet mies, jota oli kidutettu ja joukkoraiskattu vankilassa, sekä kaksoiselämää elänyt henkilö, jonka isän väkijoukko surmasi asian paljastuttua. Turvapaikanhakijoiden kanssa tavanomaisesta trauma7


työskentelystä ei ole kuitenkaan kysymys. Ensiksikään traumojen avaamiseen ei valitettavasti ole aikaa. Toiseksi, kokemukset ovat koteloituneet ihmisen sisälle, koska heillä on jatkuva palautuksen uhka, joten resursseja ei ole myöskään asiakkaan puolelta. Kolmanneksi, traumaattisia tilanteita voi tapahtua edelleen, koska irakilainen kulttuuri ja uhat ovat seuranneet heitä tännekin toisten irakilaisten mukana, joten keskeneräistä tilannetta ei ole tarkoituksenmukaista työstää. Tämä on ollut heille erityisen suuri pettymys – turvaan pääsy ei olekaan ollut sitä mitä he ovat luulleet. Kokemukset on mahdollista läpikäydä vain pintapuolisesti, koska käsittelyn avaaminen ilman mahdollisuutta saattaa sitä loppuun olisi psyykkinen heitteillejättö.

Muita terapeuttia kuormittavia tekijöitä Turvapaikanhakijoiden kanssa terapeutti voi kohdata myös ymmärrettävistä syistä johtuvaa takertumista. Kun löytää ystävällisen ja auttavaisen ihmisen, turvapaikanhakija voi helposti alkaa toivomaan tukalassa tilanteessaan, että terapeutilla olisi enemmänkin keinoja auttamiseen. Turvapaikanhakijat eivät voi ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan järjestelmiä, ellei niitä heille selitetä. Tästäkin huolimatta inhimillinen hätä voi saada tarttumaan kaikkiin oljenkorsiin, mikä voi olla raskasta työntekijälle – omista rajoistaan onkin tärkeä pitää kiinni, että työtä jaksaa jatkaa. Takertumisen lisäksi jotkut turvapaikanhakijat voivat osoittautua itsetuhoisiksi. Mahdollinen itsemurhan esiinottaminen tuntuu erityisen pahalta, kun tiedossa on, että turvapaikanhakijoilla oman hengen riistäminen voi olla todellinen vaihtoehto umpikujassa. Vaikeita tilanteita voi tulla eteen myös silloin, kun turvapaikanhakija on riippuvainen suomalaisesta poikaystävästään. Tällainen asetelma on omiaan

aikaansaamaan

suhteeseen

epätasapainon

tuomaa

painolastia

ja

esimerkiksi

lähisuhdeväkivaltatilanteessa turvapaikanhakijalla ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja, eikä välttämättä resursseja valita edes niistä.

Selviytyminen On merkillepantavaa, miten erilainen ihmisten resilienssi eli psyykkinen kestävyys on. Eräskin useamman kerran kidutuksen läpikäynyt asiakkaani oli hyvin rento kaiken aikaa ja vitsaili, ettei antamani näytekondomi riittäisi hänellä mihinkään. Toinen taas oli onnistunut salaamaan homoutensa koko ikänsä ilman uhkaavia tilanteita, mutta ei pystynyt rentoutumaan lainkaan seurassani vaan oli hyvin hätääntynyt ja pelkäsi käyntinsä johtavan paljastumiseen. Turvapaikanhakijoiden kanssa on tärkeää havainnoida, mitkä aiheet tuottavat asiakkaalle niin paljon ahdistusta, että niiden käsittelyä ei voida jatkaa.

8


Myös omasta jaksamisesta on tärkeää pitää huolta. Lepo, liikunta ja vastapainoa antava tekeminen ovat olleet tärkeitä jaksamisen eväitä. Työnohjaus, kollegan tuki, toimiva tiimityö tulkin kanssa ja kovahermoinen asuintoveri muodostavat välttämättömän tukiverkon työlleni. Erilaiset metodit itsensä etäännyttämiseen, tunteiden säätelyyn ja tietoiseen läsnäoloon ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sijaistraumatisoituminen on todellinen riski näin kuormittavassa auttamistyössä.

5. Pohdinta Turvapaikanhakijatyössä olen ehkä eniten joutunut pohtimaan maailmassa ilmenevää pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Miten on mahdollista, että tällainen harmiton, luonnollinen, iloa ja hyvinvointia tuova asia kuin ihmisen seksuaalisuus on jossain maissa näin tarkoin säänneltyä, kriminalisoitua ja paheksuttua? Miten on mahdollista, että suomalainen oikeusvaltio lähettää mitä kummallisimmin perustein ihmisiä kuolemaan ihmisoikeussopimuksia rikkoen? Jos jotain positiivista on todettava, niin turvapaikkatyö on kirkastanut omia arvojani. Asiasta tekee paradoksaalisen se, että turvapaikanhakijat ovat usein lähes mahdottoman edessä: Miten uskaltaa puhua asiasta, jonka vuoksi he ovat paenneet kuolemanvaaraa vieraaseen maahan, jonka lakeja he eivät tunne ja jonka armollisuuden varassa he ovat? Miten irakilainen homomies voisi yhtäkkiä todistaa asian, jonka peittelemiseen hän on tähän asti keskittynyt henkensä uhalla? Miten voi ylipäätään todistaa, että joku on homo? Kysymyshän on itsemäärittelystä. Sitä paitsi todellinen homoseksuaalinen identiteetti on sivuseikka, jos Irakissa yhtä kaikki luullaan, että joku on homo – uhka on ilmeinen kummassakin tapauksessa. On kiinnostavaa vertailla homouden todistamistaakkaa siihen, miten näyttää toteen kristinuskoon kääntyminen, jota myös tapahtuu turvapaikanhakijoiden parissa. Millä perusteella voidaan todeta, että henkilö uskoo kristilliseen Jumalaan ja aikoo arjessaan toteuttaa uskoaan itsensä vaaraan kotimaassaan asettaen? Kuinka moni suomalainen, evankelis-luterilaisen kirkon jäsen läpäisisi tällaista seikkaa selvittelevän haastattelun? Myöskin turvapaikanhakijoilta on tivattu, miten homous näkyy hänen päivittäisessä elämässään. Mieleeni tulee väkisinkin, että en varmasti itse onnistuisi vakuuttamaan tuollaisessa ”homotestissä”.

9


6. Lähteet ja lisätietoja Kirjat Brusila, Pirkko: Seksuaalisuus eri kulttuureissa (2008), Duodecim Rothchild & Rand: Apua auttajalle – Myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia (2010), Traumaterapiakeskus

Elokuvat, televisio- ja radio-ohjelmat Out of Iraq HLBT-dokumenttielokuva Irakilaisen sotilaan rakkaudesta toiseen mieheen ja taistelusta tämän turvapaikan saamiseksi (2016) USA, ohjaajat Chris McKim ja Eva Orner Tämä hetki kaislikossa HLBT-draamaelokuva suomalaisen miehen ja syyrialaisen turvapaikanhakijan välisestä rakkaudesta (2017) Suomi, ohjaaja Mikko Mäkelä Arman pohjan tähden alla: Turvapaikanhakijat Kausi 1, jakso 7, Nelosen Ruutu-palvelu 2016. Mahadura & Özberkan: Kristityiksi kääntyneet turvapaikanhakijat https://areena.yle.fi/1-4261689 Mahadura & Özberkan: Palauttaako Suomi ihmisiä kuolemaan? https://areena.yle.fi/1-4435832 Mahadura & Özberkan: Hyvästi oikeusvaltio? - Turvapaikanhakijoiden oikeusapu arveluttaa https://areena.yle.fi/1-4392065 Mahadura & Özberkan: Pride-juhlaa turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille ja rodullistetuille seksuaalivähemmistöille https://areena.yle.fi/1-4159965

Lehtiartikkeleita Helsingin sanomat: Hiwa Aljaf syö nukahtamislääkkeitä ja odottaa jo neljättä päätöstä viranomaisilta – Turvapaikanhakijoiden valituskierre kiihtyy, 25.1.2018 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005537676.html Villeissä pienseurakunnissa tapahtuu kummia, kun turvapaikanhakijat kääntyvät joukoittain kristinuskoon – HS selvitti, kenen aloitteesta kasteita annetaan ja millaisia motiiveja kääntyneillä on, 4.3.2018 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005590370.html Karkotusta odottava nuori turvapaikanhakija teki itsemurhan Joutsenossa – Ilmoitukset itsetuhoisesta käytöksestä lisääntyneet, 29.1.2018 https://www.hs.fi/kotimaa/art2000005544406.html EU-oikeus: Turvapaikan­hakijoille ei saa tehdä psykologisia ”homotestejä”, 25.1.2018 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005538556.html 10


Poikajoukko murhasi nigerialaisen Lisan tyttö-ystävän, ja pakomatkalla Lisa raiskattiin – Suomi ei myöntänyt oleskelu-lupaa, kunnes uusi asianajaja kuunteli nauhoitukset, 2.3.2018, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005587591.html Kun Yazid sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, hän pakkasi laukkunsa ja nousi junaan Kauhavalla – paperittomat saapuvat Helsinkiin, koska suurkaupunkiin on helppo kadota, 2.4.2018 https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005626030.html Nigerialainen Lisa raiskattiin ja hänen tyttö-ystävänsä murhattiin – Nyt hän sai Suomesta oleskeluluvan inhimillisistä syistä, 10.4.2018 https://www.hs.fi/kotimaa/art2000005636304.html Poliisi raiskasi, Isis jahtasi – homouden takia vainotut turvapaikanhakijat tukevat ryhmässä toisistaan, 20.5.2016 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002902050.html Intiimi video ei riitä näytöksi turvapaikanhakijan homoseksuaalisuudesta – nuori irakilaismies jäi ilman turvapaikkaa Suomessa, 13.4.2018 https://www.hs.fi/kotimaa/art2000005640172.html?share=105790de60e08941e0986152d52939c8 Irakilaismies vei HS:n toimittajan seksiluolaan, jossa suomalaiset miehet maksavat palveluista – moni turvapaikanhakija ja paperiton on päätynyt seksityöhön, 7.5.2017 https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005198660.html Iltalehti Irakilainen homopari kauhuissaan: toisella on turvapaikka Suomessa, toista uhkaa käännytys ”Uskotaanko meitä, kun hänet on tapettu?”, 11.6.2018 https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806112200996285_u0.shtml YLE Homon on pakko tulla nopeasti kaapista turvapaikkaprosessissa: "Kaikkea varjostaa suunnaton häpeä ja inho", 31.3.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10125446

Muuta Gay Dictionary: Arabic http://www.moscasdecolores.com/en/gay-dictionary/arabic How do you say ‘gay’ in Arabic? http://blog.goethe.de/transit/archives/170-How-do-you-say-gay-inArabic.html LGBT in Islam https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_in_Islam Homosexuality and Islam: What does the Qur’an actually say about gay people? https://www.pinknews.co.uk/2016/06/23/homosexuality-and-islam-what-does-the-quran-actuallysay-about-gay-people/ What Does Islam Say About Being Gay? https://www.nytimes.com/2015/07/29/opinion/mustafaakyol-what-does-islam-say-about-being-gay.html

11