Page 1

TheGarageReport

Q3 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R és Állomások | Hotel parkolás | Repülıtéri parkolás | Kórházai parkolás

AKTUÁLIS TÉMÁK  REVITALIZÁCIÓ ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTFEJLESZTÉSEK  A LEGTÖBB PARKOLÓHELYET AZ IRODAHÁZ FEJLESZTİK ÉPÍTIK  HIGH-TECH PARKOLÓRENDSZER A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

P+Remények

 KIBONTAKOZÓBAN A FİVÁROSI P+R FEJLESZTÉSEK

Az elkövetkezı években Uniós támogatásból várhatóan több ezer új P+R férıhely épül

 VIDÉKI ESETTANULMÁNY

HAVIBÉRLETEK

átlag [HUF]

medián [HUF]

CBD

63.000

69.000

Central

40.000

38.000

PEST nem központi

34.000

30.000

BUDA nem központi

34.000

30.000

Periféria

15.000

15.500

80

PARKOLÁSI DÍJAK Az alkotmánybíróság döntése nyomán az utcai parkolás díjfizetési rendszerét újra kell szervezni Budapesten. A közeli határidı miatt már folyik a jogalkotás elıkészítı fázisa, aminek égisze alatt a Fıvárosi önkormányzat jelentıs lépést tervez egy egységes budapesti parkolási rendszer irányába. Az utcai parkolási bevételek újraelosztása és a rendszer racionalizálása érdekében a Parking Kft. már korábban kidolgozta a Budapesti Parkolásfejlesztési Alap mőködési koncepcióját. Emellett olyan törekvések is mutatkoznak, aminek eredményeképpen az egész budapesti közterületi parkolóhely portfólió üzemeltetését a Parking Kft-be szerveznék ki. A kialakult helyzettel kapcsolatban az utcai piac többi szereplıjének álláspontja egyelıre nem publikus. A döntés hatással lehet a garázspiaci tarifákra is. Egy ideje egyértelmően látszik, hogy a gazdasági válság és parkolási díjak alakulása között nincs összefüggés. A tarifák a válság kezdete óta inkább emelkedtek Budapest egyes részein. A garázspiaci tarifákban a 3-ik negyedév folyamán jelentıs változás nem mutatkozott.

2009 2.NÉ 2009 3.NÉ

70 60 50 40 30 20

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac BUDA

Nem központi piac PEST

0

Periféria

10 ezer HUF

PIACI KITEKINTÉS A KSH és az Ecostat gyorsbecslései alapján 2009 3-ik negyedévében a GDP 7,2%-kal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest. A válságon már túljutott a gazdaság, az élénkülés 2010-re várható. Az ingatlanpiac továbbra is különféle nehézségekkel küszködik, a garázsfejlesztések sem alakulnak egyelıre a várakozásoknak megfelelıen. Az elkövetkezendı években öt helyszínen is várhatók intermodális csomópontfejlesztések (Kelenföld, Flórián tér, Újpest Városkapu, Örs-vezér tér, Határ út.) A fejlesztések nyomán nagy volumenő garázsépítések is elképzelhetık. (fıleg P+R) Városközpont fejlesztések várhatók még a belsı területeken is, és számolni lehet a 4-es metró városmegújító hatásaival is. Az állomások környékén a felszín is átalakul, megújul, amibıl nem maradhat ki a parkolási kérdések rendezése sem.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

KIHASZNÁLTSÁG Éjszakánként jelentıs tartalékok mutatkoznak a különbözı bevásárlóközpontok garázsaiban. A pláza garázsok esetleges éjszakai töltésére célszerő volna összehangolt programot indítani. A Margit hídtól északra - a Pesti alsó rakparton - korábban P+R célokat szolgáló ingyenes parkolók fizetıssé váltak. A becsült kihasználtság kb.10% körüli, ennek fı oka, hogy az óradíjas fizetés a területen nem igazodik azoknak az autósoknak az életritmusához, akik korábban ezeket a parkolókat használták. Kérdéses vajon az automatákba fektetett pénz megtérül-e valamikor? Helyenként vannak még tartalékok irodaházi garázsokban is, bár az üzemeltetık kétségkívül nem preferálják a külsıs bérlıket, a válság azonban még hozhat új fordulatot. ÚJ KÍNÁLAT

Auriga Consultingnál folyamatosan törekszünk arra, hogy átvizsgáljuk a hozzáférhetı statisztikai információtkat; elemezzük a parkolási kapacitásokat, igényeket és azok hitelességét; bármely beruházásnál meg tudjuk vizsgálni a létesítés helyét és

A 3-ik negyedévben ismét irodafejlesztések során létesült a legtöbb parkoló. Néhány példa:  Capital Sqare II. irodaház garázsa [XIII]

640 hely

 IPWEST irodaház garázsa [XI]

502 hely

 Madarász Irodapark mélygarázsa [XIII]

700 hely

 Bécsi Corner irodaház garázsa [III]

130 hely

TERVEZÉS / MEGVALÓSULÁS ALATT A válság ellenére a Fıvárosban továbbra is folyamatban van néhány tisztán közcélú garázsprojekt. Ezek egy rész kapcsolódik a 4-es metró építéséhez. A elıkészítettség foka változó: Lokáció

hely

Lokáció

hely

Lokáció

hely

módját, hogy az a jelen és jövı parkolási

 Szent István tér [IV]

606

 Március 15. tér [V]

600

 Állatkerti körút [XIV]

800

szükségleteinek biztosan megfelejen.

 Kossuth tér [V]

300

 Roosevelt tér [V]

300

 Felvonulási tér [XIV]

1000

 Roosevelt tér [V]

300

 Bocskai út P+R [XI]

701

 Baross tér [VIII] - késik

400

 Kelenföld P+R [XI]

800

 Mőegyetem [XI] - késik

600

 Rákóczi tér [VIII]

100

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 1


TheGarageReport

Q3 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R és Állomások | Hotel parkolás | Repülıtéri parkolás | Kórházai parkolás

ÓRADÍJAK

átlag* [HUF]

medián* [HUF]

CBD

507

525

Central

364

320

PEST nem központi

240

230

BUDA nem központi

240

230

Periféria

185

186

*kerekített adatok

1000 900

2009 2.NÉ 2009 3.NÉ

800 700 600 500 400 300 200

NAPIDÍJAK

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac PEST

Periféria

0 HUF

Nem központi piac BUDA

100

átlag* [HUF]

medián* [HUF]

CBD

5.600

5.400

Central

3.900

4.200

PEST nem központi

2400

2.300

BUDA nem központi

2.400

2.300

Periféria

1.700

1.800

*kerekített adatok

10 9 7 6 5 4 3 2

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac BUDA

Nem központi piac PEST

ezer HUF

Periféria

1 0

BELVÁROS [CBD] Az elızı negyedévben bekövetkezett jelentıs mértékő utcai díjemelést követıen a belvárosi parkolási alternatívák ismét karcsúbbak lettek. A Fıutca program keretében az V. kerület több utcája is díszburkolatot kap. Az építés ideje alatt a terület autóval szint megközelíthetetlen, az elkészült díszburkolaton pedig kevesebb parkolóhely van. A lakossági parkolás pótlására újabb garázsok építése egyelıre nincs napirenden. Jelentıs parkoló igényt fog támasztani a Ferenciek terén a Klotild palotában 2010-ben megnyíló hotel. Célszerő volna a Március 15 térre tervezett garázs ügyeit felgyorsítani. A Városháza tervei közt szereplı Hídfıterek program keretében a pesti oldalon megújulna Roosevelt tér és az Erzsébet híd környéke. Mindkét helyszínen közparkok épülnének, amikhez kapcsolódóan a parkolási problémákat (leginkább mélygarázsokkal) rendezni kellene. A Parlament garázs építése körüli viták egyelıre elcsendesedetek, remélhetıleg elıbb utóbb megindul majd a garázs kivitelezés is. KÖZPONTI PIAC [Central] Hetedik parkolóházát nyitja meg decemberben az EZPARK a belsı Terézvárosban. Az ír tulajdonú garázslánc 2004-óta van jelen a magyar piacon és az elmúlt 5-6 évben az egyik legdinamikusabban fejlıdı üzemeltetıvé vált. A Pollack Mihály téri mélygarázs üzemeltetését idıközben a Józsefvárosi önk. saját hatáskörébe vonta, mivel a Legfelsıbb Bíróság határozata szerint a közterület alatti ingatlan nem idegeníthetı el. A válság visszafogó hatása megmutatkozik a mélygarázsépítésben is: korábban a szakma által nagy várakozással fogadott Parking Kft-féle mélygarázsfejlesztések indítása elhúzódik, valószínőleg a külsı és belsı forráshiány miatt (pl. Mőegyetem rakpart, Baross téri mélygarázs). A Rákóczi téri mélygarázs megépül ugyan, de fıként a piac belsı igényeit elégíti ki. A WIPARK által indított várgarázs projekt elhúzódása nem pénzügyi, inkább technikai okokra vezethetı vissza. PESTI NEM KÖZPONTI PIAC [Non Central Pest] Jelentıs változás, hogy kb. 8600 új parkolóhelyet vonnak be a felszíni díjfizetési rendszerbe a IX. és a XIII., kerületben. A két kerületbe autóval dolgozni járók - ha nem tudnak elfogadható áron bérletet váltani valamilyen parkolóházba - a jövıben a tömegközlekedést fogják használni. (mivel a felszínre bérletet váltani csak a helyi lakosoknak lehet.) Súlyos a helyzet az Árpád hídi irodanegyed környékén, ahol nemcsak az irodai dolgozók, de a lakók miatt is szükség volna a korábban pályázaton már kiírt 300-400 férıhelyes Népfürdı utcai mélygarázsra. A Váci úti irodafolyosó mellékutcáiban, valamint a díjfizetési zónák határain a feltorlódott autók miatt szintén nehéz a felszínen megállni. Folyamatban van a felvonulási térre tervezett 1000 férıhelyes mélygarázs elıkészítése is melynek gazdája a Parking Kft. BUDAI NEM KÖZPONTI PIAC [Non Central Buda] Dél-Buda legjelentısebb ingatlanfejlesztése során 1200 új garázsférıhely létesült az ALEE bevásárlóközpont mélygarázsában. Az óriásgarázs rámpái is óriásiak, a Bercsényi utca egy részét szinte teljesen elfoglalják. A környéken a felszíni parkolás gyakorlatilag már korábban holtpontra került, parkolóhelyet találni az esti órákban szinte lehetetlen. Az új létesítmény remélhetıleg enyhíti majd a környék parkolási feszültségeit. Befejezıdött az IPWEST irodaház III-V. ütemének építése a Budafoki úton, az irodaházak alatt 502 férıhelyes mélygarázs létesült. Óbudán szintén irodafejlesztés során épült 130 férıhelyes mélygarázs a Bécsi Corner irodaházhoz. Technikai fejlesztések vannak folyamatban a MOMPARK mélygarázsában, ahol lecserélésre került a beléptetı és garázsfelügyeleti rendszer, a mobiltelefonos fizetés pedig kiépítés alatt van.

2009 2.NÉ 2009 3.NÉ

8

PARKOLÁSI ALPIACOK A Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztetı Fóruma (BRF) 2009-tıl a budapesti irodapiacot új részpiacokra osztotta fel. A The Garage Report a parkolási lokációk tekintetében igyekszik ehhez a felosztáshoz igazodni, bár a parkolási piacokon helyenként mutatkoznak átfedések.

LEZÁRT ÖVEZETEK Budapest egyes részei a forgalom elıl lezárt övezetek. Ez azt jelenti, hogy kocsival nem lehet behajtani, így ezeken a területeke semmiféle parkolási piac nem mőködik. Ilyen övezetek pl. a Budai vár, a Margitsziget nagy része valamint az Vkerület egyes részei.

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

PERIFÉRIA A budai periféria egyik legnagyobb parkoló beruházását a TÓPARK területén létesülı különféle - összesen 3600 férıhelyes – parkolók, parkolóházak és mélygarázsok jelentik. A technikai fejlesztése I. ütemére a fejlesztı pályázatot hirdetett. A nyertes a német OPG PARKING-APCOA-DESIGNA csoport lett. Fókuszba kerülhetnek a perifériális parkolófejlesztések a Parking Kft. jóvoltából is. A cég által elnyert Uniós pályázati pénzbıl Szigetszentmiklóson és Veresegyházon épülhet P+R parkoló. További P+R parkolók épülnek még a perifériához közel a XXII. kerületben Budafok-Háros és Budafok Belváros vasútállomások mellet, valamint a XVII. Rákoskerten, Rákoshegyen és Rákoscsabán is. óradíjak és havibérlet árak parkolási piacok szerint* Belváros CBD Központi piac Pest nem központi piac Buda nem központi piac Periféria

Óradíjak (HUF) 2.NÉ 360-900 280-450 200-300 200-300 0-200

3.NÉ 360-900 280-450 200-300 200-300 0-200

Havibérletek (HUF) 2.NÉ 3.NÉ 45-72.000 45-72.000 19-45.000 19-45.000 10-30.000 10-30.000 10-30.000 10-30.000 9-15.000 9-15.000

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 2


TheGarageReport

Q3 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R és Állomások | Hotel parkolás | Repülıtéri parkolás | Kórházai parkolás

PARKOLÁSI SZEKTOROK

AZ ELEMZİ SZEMÉVEL

A budapesti közterületen kívüli parkolási piac 8 jellemzı szektorra bontható. (Ezek nagyjából megegyeznek a külföldön használt csoportosítással). A szektorok negyedév végi állapotáról a lap alján található színes „parking scorecard” ad tájékoztatást.

VÁROSI [PARKOLÁS [Cities] Budapesten az egyik fı probléma, hogy a parkolóház építésre alkalmas lokációk korlátozott volta: a garázsépítésre alkalmas telkek elég sok helyen már régen elfogytak. A városmagban illetve a sőrőn lakott helyeken megoldást már csak a közterek, utak alatt kialakítható mélygarázsok fejlesztése jelenthet. A jelenlegi törvényi szabályozás egyelıre sok problémát okoz a tulajdonviszonyok tekintetében, ami így hátráltatja a fejlesztéseket. Nem akadály viszont a közterületi díjfizetés hiánya, mivel egyre több helyen már a felszínen is fizetni kell. Az elkövetkezendı években a népszerő kerületi városközpont revitalizációs tervek nyomán várhatóan a parkolási is szabályozottabbá válik majd, ezáltal engedve teret az ésszerő garázsfejlesztéseknek.

A közcélú garázsok nagy része fizetıs: gazdasági tevékenység folyik bennük. Nem csak az üzemeltetınek fontos, hogy meg tudjon élni a garázsból, de a befektetınek sem mindegy, hogy vajon mennyi idı alatt térül meg a létesítmény. Éppen ezért lényeges, hogy a garázs az ügyfelek

legnagyobb

körének

tudjon

parkolási és más szolgáltatást kínálni. Az

alacsony

belmagasság,

rövid

és

keskeny parkolóhelyek, zegzugos közlekedés eredménye egyértelmő: a garázs ügyfeleket – ennek következtében pedig bevételt – veszít, ez pedig alááshatja a projekt / vállalkozás pénzügyi stabilitását is. Külföldön ezekre már régebb óta odafigyelnek. A

parkolóházak

az

épített

környezet

IRODAI PARKOLÁS [OFFICE] A legtöbb épített parkolóhely továbbra is irodaházak vagy kereskedelmi fejlesztések révén jön létre. Az irodaházi parkolók ugyanakkor sok esetben nem rendelkeznek elegendı parkolóhellyel az ott dolgozó, oda érkezı embereknek. Túl sok hangsúly kerül az épület egyéb funkcióira és túl kevés a parkolásra. Ha egy irodai alkalmazottnak napi 3 órát (heti ~15h) kell tömegközlekedéssel utaznia, hogy beérjen a munkahelyére (mert pl. nem tud autóval megfizethetı áron parkolni) a legkomfortosabb iroda is kényelmetlenné válhat. Amennyiben sikerülne megnyerni az irodapiaci fejlesztıket - és a mögöttük álló befektetıi köröket – több létesítmény is épülhetne. Ennek természetesen elıfeltétele a gondosan kidolgozott garázsprojektmodell, közlekedési és üzleti terv. A piaci befektetık elvárásait tekintve az önálló garázsok építése helyett inkább a garázshálózatok fejlesztése lenne a jövedelmezıbb. KERESKEDELMI PARKOLÁS [Retail] A budapesti bevásárlóközpontok parkolóinak egy része az elmúlt években már átesett kisebb-nagyobb építészeti/mőszaki fejlesztésen/felújításon. Ezek célja fıként az általános megjelenés javítása, a tájékozódás segítése, valamint többletbevétel realizálásának lehetısége volt. A MOM-PARK-ban felszerelt prémium kategóriás SKIDATA berendezések a legmagasabb üzemeltetıi igényeket is kielégítik. A rendszer parkolóhelyenként képes mérni a foglaltságot és kis piros-zöld lámpákkal navigálni az autósokat. A ’High-End’ fizetı automatáknál nemsokára euróval és bankkártyával is lehet majd fizetni. A legnagyobb fejlesztés viszont várhatóan az EME Zrt. közremőködésével megvalósuló mobiltelefonos fizetés beindítása lesz. P+R PARKOLÁS [Park & Ride] Lendületet vettek a P+R fejlesztések Budapesten. A következı években uniós forrásokból várhatóan 2000 új P+R férıhely épülhet. A Parking Kft. vezényletével az elsı fél évben 6 helyszínen 570 férıhelyet építenek, amihez 394mFt-ot ad az Európai Unió. Valamennyi helyszínen lesz kerékpártároló is. Az összesen kb 1.4 mrd Ft-os Uniós támogatásból a meglévı kb. 4000 férıhelyes P+R kapacitás másfélszeresére növelhetı. A tervek szerint az Uniós támogatással épült parkolókban kamerás megfigyelırendszer lesz felszerelve és ingyen lehet majd ıket igénybe venni. A parkolók mindenütt kapcsolódnak a tömegközlekedéshez.

részei. Ugyan nem szolgálnak állandó

PARKING SCORECARD | UTCÁN KÍVÜLI Parkolási piac

Igények vs.Lehetıségek

tartózkodásra, attraktív megjelenésükkel

<< Alpiacok

azonban kivívhatják az ügyfelek csodála-

CBD

CENTRAL

NCP

NCB

PERIFERIA

Városi

piros

piros

sárga

sárga

zöld

Irodai

sárga

sárga

zöld

zöld

zöld

Kereskedelmi

piros

sárga

zöld

zöld

zöld

P+R

n.a.

n.a.

piros

piros

piros

Repülıtér és Pályaudvar

n.a.

n.a.

sárga

sárga

zöld

Hotel

tát és elismerését. Az üzemeltetı ennek bázisán hőséges ügyfeleket szerezhet. A garázsprojektek ma már meglehetısen összetettek.

Parkolási

szakértı

nélkül

garázst tervezni olyan, mint vakon repülni. megtalálja

az

érzékeny

pontokat,

munkájának hatékonysága jól mérhetı a megtakarított költségeken, a létesítmény használhatóságán,

a

Szektorok >>

A parkolási szakértı fı feladata, hogy

zöld

zöld

zöld

zöld

zöld

Kórház és Intézményi

sárga

piros

sárga

sárga

zöld

Rendezvény

sárga

sárga

zöld

zöld

zöld

költséghatékony

üzemeltetésen, az ügyfelek és a garázs kedvezı viszonyán. | KFA.

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

(becsült adatok)

Egyértelmő hiány, jelenetıs igény mellett Igények és kínálat nincs egyensúlyban, idıszakos holtpontok alakulnak ki. Igények és kínálat egyensúlyban vannak.

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 3


TheGarageReport UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

Q3 2009

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R és Állomások | Hotel parkolás | Repülıtéri parkolás | Kórházai parkolás

További információért kérjük forduljon hozzánk bizalommal: Auriga Consulting | IRODA Ferenc Arpad KOCSIS ASI Ügyvezetı igazgató

Auriga Consulting Gazdasági és Informatikai Kutató-fejlesztı Kft.

1111 Budapest Lágymányosi utca 15. +36 30 250 2800 | +36 1 385 1494 ferenc.kocsis@auriga.hu The Garage Repot | KUTATÁS Kocsis Ferenc Árpád Auriga Consulting Gazdasági és Informatikai Kutató-fejlesztı Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 15. +36 30 250 2800 office@auriga.hu

Szirmay Tamás 1013 Budapest, Parking FM & IT Szervezı, Fejlesztı, Üzemel- Váralja utca 9/b. tetı és Hasznosító Kft.

+36 20 944 8763 szirmaytsp@gmail.com

Együttmőködı partnerünk

HOTEL PARKOLÁS [Hotels] A szállodák parkolóhely igénye szinte mindenütt meghaladja az OTÉK által kötelezıen teljesített mértéket. A szállodai parkolók kapacitásának bıvítése ezért indokolt lehet, a turista buszok parkolásának haladéktalan megoldásával együtt. Ideiglenes megoldásként egy fejlett logisztikájú iránytaxi és kisbusz lánc kialakítása segíthetne. Ez esetben a vendégek a szállodától távolabbi parkolókban is letehetnék az autójukat. REPÜLİTÉRI ÉS PÁLYAUDVARI PARKOLÁS [Airport & Sations] Közel 200 millió eurós értékő ingatlanfejlesztések kezdıdtek a Ferihegyi repülıtéren. A projekt keretében megvalósuló SkyCourt a ferihegyi repülıtér legújabb utasforgalmi terminálja lesz. A tervek között szereplı 267 szobás Airport hotelhez egyelıre csak egy 167 férıhelyes parkoló van tervezve, de a repülıtéri fejlesztések során idıvel szükség lesz majd a kapacitás további bıvítésére is. Számos mélygarázs van betervezve az épülı 4-es metró állomásihoz is. Ezek a létesítmények közvetlen összeköttetést biztosítanak majd a metróállomásokhoz. A 4-es metró fejlesztésével összefüggésben egyes becslések szerint közel 8000 férıhely létesülhet majd. KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYI PARKOLÁS [Hospital & Education] Egy 2006-os felmérés szerint Angliában egy kórház évente Ł0.5-1.5 milliós bevételt realizál a parkolókból l. Magyarországon eddig nem készült olyan tanulmány, ami felmérte volna a kórházak környékén jelentkezı igényeket, vagy a szegmens a bevételi potenciálját. Durva becslés szerint a kórházi parkolás koordináltan akár több milliárdos bevételt is termelhetne a Fıvárosban. A bevételeket - hasonlóan a külföldi gyakorlathoz – kórházfejlesztésekre lehetne fordítani. 2013-tól az Unión belül az egészségügyi szolgáltatások egységesen igénybe vehetık lesznek, emiatt nem árt elgondolkodni kórházi / gyógyidengforgalmi parkolás fejlesztésén. RENDEZVÉNY (SPORT, FÜRDİ, STB.) PARKOLÁS [Events , Sports & Spas parking] Magyarország gazdasági szerkezetében fontos és egyre növekvı szerepe lesz a konferencia és egészségügyi turizmusnak. A rendezvényközpontok, és a gyógyidegenforgalmi létesítmények parkolási logisztikájának megszervezése, nem halogatható. Egyelıre továbbra is gyakori, hogy igényes - és nem olcsó (gyakran belvárosi) - rendezvények esetében nem biztosított a vendégek jármőveinek elhelyezése. Fontos lenne a rendezvényszervezı cégek, konferencia helyszínek, valamint a parkolási szolgáltató cégek közötti párbeszéd fokozása, koordinálása. DEFINÍCIÓK / MÓDSZERTAN

www.parkonet.com

The Garage report Negyedévente megjelnı szakmi jelnetés az magyarországi utcán kívüli [OFF-Street] parkolási pac általános állpotáról.

CBD/Belváros: V. Kerület. Central: I, II, XII, VI, VII, VIII, XIII. Kerület. Pesti nem központi: VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV. kerület. Budai nem központi: II, III, XI, XXII. Kerület. Periféria: agglomeráció. A központi és a nem központi területek között átfedések lehetnek. A parkolási átlagok az adott terület mértékadó közcélú garázsainak tarifái alapján kerültek kikalkulálásra. Az parkolási szektorok definíciója az általános nemzetközi gyakorlatot követi. A parkolási díjak a meghirdetett árakon alapszanak, egyes szolgáltatók havibérletekre vagy nagyobb flotta szerzıdés esetén kedvezményeket adhatnak. Havibérlet: 0-24-ig érvényes bérlet.

GARÁZSPIACI ESETTANULMÁNY – MÉLYGARÁZS ELEMZÉS PROJEKT:

Idegenforgalmi célú épület mélygarázsának szakmai elemzése

Auriga Consulting

ÜGYFÉL:

Az 1996-ban alapított budapesti székhelyő társaság az ország egyik legfelkészültebb parkolási tanácsadó cége. Közel 15 éves szakmai tapasztalattal, professzionális elemzési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt befektetık, parkoló tulajdonosok, ingatlan tanácsadók és üzemeltetık részére.

COLLIERS INTERNATIONAL

ELEMZİK:

Kocsis Ferenc

AZ AURIGA FELADATA

mőszaki–gazdasági elemzés

KAPACITÁS

Jogi nyilatkozat | Auriga Consulting Az itt közölt információk helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá technikai pontatlanságokat is tartalmazhat. Az Auriga Consulting nem vállal felelısséget az itt bemutatott információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelıen javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illetı döntés elıtt gyızıdjön meg a közzétett információk hitelességérıl és teljességérıl. Az bemutatott elırejelzések és elemzések nem reprezentálják a parkolási paicok jövıbemi alakulását. A közölt információk kifejezetten az Auriga Consulting ügyfeleinek szólnak és semmilyen módon nem reprodukálhatók az Auriga Consulting írásos engedélye nélkül. © Copyright 2009 Auriga Consulting

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

~300 férıhely

RÉSZLETEK A Colliers International budapesti irodája megbízta az Auriga Consultingot, egy vidéki városban épülı hotel mélygarázsának parkolási és pénzügyi elemzésével. Az épület a város központjában, fejlıdésben lévı kiskereskedelmi területen található. Az ingatlan alapvetıen szálloda, de a pinceszinten kialakított mélygarázs külsı igényeket is kielégít.

PROBLÉMA A Colliers International megbízója valós képet akart kapni a városban épülı ingatlan mélygarázsának lehetséges építési költségeirıl, valamint megismerni más mélygarázsokat is, amik hasonló technológiával épültek Magyarországon és külföldön.

MEGOLDÁS - EREDMÉNYEK Az Auriga Consulting sok éves tapasztalatának és erıfeszítéseinek köszönhetıen, sikerült a megfelelı számú magyarországi, európai és tengeren túli összehasonlító adatot beszerezni. A mőszaki körülmények ellenére a beszerzett adatok elemzésébıl, valamint a hazai tapasztalatokból kiindulva sikerült meghatározni mélygarázs létesítésével összefüggı költségeket is. Az Auriga az elemzésben kihangsúlyozta a teremgarázshelyek fajlagos mérete és a létesítmény bekerülési költsége közötti szoros összefüggéseket.

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 4

TheGarageReport Q2/2009 - HUN  

Quarterly market report on Budapest parking

TheGarageReport Q2/2009 - HUN  

Quarterly market report on Budapest parking

Advertisement