Page 1

TheGarageReport

Q2 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R | Hotel parkolás | Repülıtéri és Pályaudvari parkolás | Kórházi és Intézményi parkolás | Rendezvény parkolás

AKTUÁLIS TÉMÁK  A PARKOLÁSI DÍJAK A VÁLSÁG ELLENÉRE IS EMELKEDNEK

EMELKEDİ PARKOLÁSI DÍJAK

 HATÓSÁG KONTRA VALÓSÁG: SOK HELY - KEVÉS HASZNÁLÓ  KIBONTAKOZÓBAN A FİVÁROSI FEJLESZTÉSEK: P+R, GARÁZSOK  PARKOLÓHELY: A VÁROSOK „SZŐKÖS ERİFORRÁSA”  VIDÉKI ESETTANULMÁNY

HAVIBÉRLETEK

átlag [HUF]

medián [HUF]

CBD

63.000

69.000

Central

40.000

38.000

PEST nem központi

34.000

30.000

BUDA nem központi

34.000

30.000

Periféria

15.000

15.500

80 2009 1.NÉ 2009 2.NÉ

70 60

40 30 20

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac BUDA

Nem központi piac PEST

Periféria

10 0

PIACI KITEKINTÉS A hazai GDP csökkenés várható mértéke 2009-ben 7,5 % körül alakul, bár az elemzık szerint a mélyponton 2009 harmadik negyedévében, augusztusban már túljutottunk. A szolgáltató szektorban a csökkenés mértéke kisebb, a parkolási piacokon egyidejőleg kétféle tendencia figyelhetı meg, a válság kedvezıtlenül befolyásolja az új létesítmények építését, ugyanakkor a parkolási és garázsbérleti díjak emelkedést mutatnak. Magyarország szgk. állománya a 2001-óta évi 2-5%-os közötti mértékben növekszik. A lélektani 3 milliós határt 2007-ben lépte át az állomány, 2009. június 30-án a közúti a szgk. állománya 3,1 millió volt (külföldi rendszámú kocsik nélkül). Országos átlagban 1000 lakosra 375 db gépkocsi jut, Nyugaton ez a szám 550 körüli. Szabadon igénybe vehetı parkolóhely a Fıvárosban csak a gépkocsik 10-12%-ának biztosított. A gépkocsi eladások száma drasztikusan lecsökkent, az autópiac válságban van. A válságból kifelé haladva az eladott gépkocsik száma várhatóan ismét nıni fog. A növekvı autó-állomány folyamatos parkolási igényt gerjeszt, mivel a városi autók többsége naponta csak kb. 1-2 órát közlekedik, a maradék 22-23 órában „áll valahol”. PARKOLÁSI DÍJAK A parkolási tarifák folyamatosan emelkednek, utoljára 2009.július 1-i ÁFA emelés hatására. A Fıvárosi Közgyőlés által megszavazott 24/2009-es rendelet (hatályos: 2009/05/05.) az utcai parkolási díjakat közel 30%-al emelte, egyidejőleg a fizetı övezetek nagyobbak és egységes sugaras - szerkezetőek lettek. Az emelés hátterében az a nem titkolt politikai szándék érvényesült, hogy a legfrekventáltabb helyeken piacképessé tegyék a garázsok megtérülését, így újra tıke áramoljon a fejlesztésekbe. Az utcai tarifák most már nemcsak közelítik a garázsok óradíjait, de egyes esetekben túl is lépik azokat. Csúcsidıben 1 óra parkolásért az utcán, 145580Ft, míg utcán kívüli 400-900Ft között kell fizetni, bár vannak ingyenes parkolók/garázsok is.

50

ezer HUF

A válság hatásának ellenére is tovább növekszik a személygépjármővek állománya Magyarországon - a parkolási díjakkal együtt

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS Auriga Consultingnál folyamatosan törekszünk arra, hogy átvizsgáljuk a hozzáférhetı statisztikai információtkat; elemezzük a parkolási kapacitásokat, igényeket és azok hitelességét; bármely beruházásnál meg tudjuk vizsgálni a létesítés helyét és módját, hogy az a jelen és jövı parkolási szükségleteinek biztosan megfeleljen.

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

KIHASZNÁLTSÁG A közcélú garázsok kihasználtsága lokáció, piaci szektor és napszak függvényében változik. A belvárosban napközben sem ritka a teltház, míg a munkaidı végeztével sokszor üresek a garázsok. Ez fıleg az Irodai, Pláza és P+R parkoló szektorban jellemzı, ugyanakkor a lakövezetek garázsai ilyenkor töltıdnek. A Fıváros intézkedéseinek célja, hogy a belvárosban dolgozók munkaidı alatti parkolását ellehetetlenítve ösztönözzön a máshol való parkolásra. Az éjszakára szóló parkoló bérletek ára - a gyenge kihasználtság miatt - néhol meglepıen alacsony. ÚJ KÍNÁLAT A jelnelegi válsághelyzet nem kedvez az önálló garázsépítéseknek. A hitel hiányában több projekt indítása késik befektetıre várva. Új parkolási létesítmények Budapesten ebben a negyedévben általában az irodafejlesztésekkel együtt valósultak meg.  Capital Sqare irodaház garázsa [XIII]  Parkway irodaház garázsa [VIII]

640 hely 300 hely

 Riverpark irodaház garázsa [IX]  Átrium Park irodaház garázsa [II]

133 hely 464 hely

TERVEZÉS / MEGVALÓSULÁS ALATT A válság ellenére a Fıvárosban továbbra is folyamatban van néhány tisztán közcélú garázsprojekt. Ezek egy résza kapcsolódik a 4-es metró építéséshez. A elıkészítettség foka változó:  Szent István tér [IV]

606 hely 

Roosevelt tér [V]

300 hely 

Bocskai út P+R [XI]

701 hely

 Kossuth tér [V]

300 hely 

Baross tér [VIII]

400 hely 

Mőegyetem rkpt. [XI]

600 hely

 Roosevelt tér [V]

300 hely 

Rákóczi tér [VIII]

100 hely 

Állatkerti körút [XIV]

800 hely

 Március 15. tér [V]

600 hely 

Kelenföld P+R [XI]

800 hely 

Felvonulási tér [XIV]

1000 hely

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 1


TheGarageReport

Q2 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R | Hotel parkolás | Repülıtéri és Pályaudvari parkolás | Kórházi és Intézményi parkolás | Rendezvény parkolás

ÓRADÍJAK

átlag* [HUF]

medián* [HUF]

CBD

507

525

Central

364

320

PEST nem központi

240

230

BUDA nem központi

240

230

Periféria

185

186

*kerekített adatok

1000 900

2009 1.NÉ 2009 2.NÉ

800 700 600 500 400 300 200

NAPIDÍJAK

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac PEST

Periféria

0 HUF

Nem központi piac BUDA

100

átlag* [HUF]

medián* [HUF]

CBD

5.600

5.400

Central

3.900

4.200

PEST nem központi

2400

2.300

BUDA nem központi

2.400

2.300

Periféria

1.700

1.800

*kerekített adatok

9 2009 1.NÉ 2009 2.NÉ

7 6 5 4 3 2

Belváros (CBD)

Központi piac

Nem központi piac BUDA

Nem központi piac PEST

0

Periféria

1 ezer HUF

A Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztetı Fóruma (BRF) 2009-tıl a budapesti irodapiacot új részpiacokra osztotta fel. A The garage report a parkolási lokációk tekintetében ezt a felosztást veszi alapul.

BELVÁROS [Central Business District] A pesti és budai centrumterületeken a parkoláspolitikát és a parkolási helyzet alakulásást az Önkormányzatok szigora fogja jellmezni a jövıben. A fókuszban a gépkocsik távoltartása, a dolgozói forgalom kiszőrése, esetleg dugódíj (congestion charging) bevezetés áll. A felszíni parkolóhelyek egy része megszüntetésre kerül. Az Önkormányzatok ugyanakkor támogatják a garázsépítéseket. Ennek jegyében került sor a közterületi parkolási díjak drasztikus emelésére, ami idıvel nyilván a garázsok tarifáit is növeli majd. Csúcsidıben 1 óra parkolásért már most is akár 3-4-szer többet kell fizetni, mint máshol. Gyengébb kereslet mutatkozik éjszaki bérletekre, mivel a Belváros éjszaka kiürül. Az éjszakai forgalom növelése csak kedvezményes bérletekkel és kellı marketingtámogatással mőködne. Kiemelt jelentıségő projektek a pesti city-ben épülı mélygarázsok. (pl. a Kossuth téri „Parlament garázs”) KÖZPONTI PIAC [Central] A VII, VIII, IX. kerületben korábban már jelentıs számban épültek garázsok. Célszerő lenne ezekben a garázs létesítménygazdálkodás (Facility Management) fejlesztése. Jól példázza ezt az EZPARK, mely a VI-VII. kerületben lévı 5 garázsát hálózatban mőködteti. A Központi piac területén több garázsprojket is leállt. Ilyenek: a Budai várban épülı Várgarázs, vagy a VI-ik kerületben a Nagymezı utcai és a Hunyadi téri mélygarázs. Gátolja a fejlesztést a jogi és lakossági problémák megoldatlansága. A térségben új parkoló kapacitást valószinőleg csak az irodapiaci fejlesztések ujra beindulása hozhat. A Garay téri bevásárló központ 500 férıhelyes garázsa viszont már mőködik, melynek egy része a kerület lakóinak igényeit is kielégíti. A legnagyobb fejlesztést az 56-osok tere - Városliget – alatti mélygarázs építése jelenti, amelyre elıreláthatóan a Szépmővészeti Múzeum tervezett bıvítésével együtt kerül sor. PESTI NEM KÖZPONTI PIAC [Non Central Pest] Pest egyes részein már szignifikáns - több tízezres - parkoló kapacitás létesült más fıfunkciójú beruházások kapcsán, ám ennek fel- és kihasználása kevésbé racionális. A jogalkotóknak Országgyőlés, Fıvárosi Közgyőlés, kormányzati szervek, stb. – a jogszabályokban (OTÉK, FSZKT, KSZT-k, stb.) kinyilvánított szándékával ellentétes, a kötelezıen megépített garázskapacitás gyakorlati felhasználása. (Az irodaházak és lakóházak teremgerázsai sokszor állnak üresen.) Ezekben az esetekben a tulajdonosok paradigma váltására van szükség. A lakóparkokhoz épült garázsokban (amiket ritkán sikerült a lakással együtt értékesíteni) csúcsidıben kevés autót tárolnak, mivel az ott élık a tömegközlekedés fejletlensége miatt, továbbra is autóval járnak dolgozni. A 4-es metró építésével összefüggésben az állomásoknál P+R jellegő mélygarázsok létesülnek. A Baross térre tervezett 400 férıhelyes mélygarázs már építési engedéllyel is rendelkezik. BUDAI NEM KÖZPONTI PIAC [Non Central Buda] Budán a pestiez hasonló jelentıs „virtuális” parkolóhely felesleg mutatkozik, sajnos ugyancsak kihasználatlanul. A II. és XII. kerületi a garázsfejlesztési hullámát követıen a fejlesztések súlypontja áttolódott a XI. és XXII kerületre. Az Óbudai térségben egyelıre inkább stratégia-alkotás folyik, fizetı parkoló övezet létesítése esetén több mélygarázsprojket indítása várható. A XI. kerületben az új garázskapacitások a városközpont fejlesztések kapcsán jönnek létre. További garázs és P+R parkoló fejlesztéseket indukál a 4-es metró építése és a közlekedési uthálózat fejlesztése. Sajnos e térség és az agglomeráció bevásárlóközpontjainak parkolói nincsenek a P+R rendszerbe integrálva, pedig komoly tartalákot jelentenek. Jó példa a Campona parkolója, ahol a P+R célú felhasználás a bevásárlóközpont forgalmát is növeli.

10 8

PARKOLÁSI ALPIACOK

VÉDETT ÖVEZETEK Budapesten a parkolási rendelet megtiltja a behajtást a város egyes részeibe. Ezeken a területeken a parkolási paic nem mőködik, ugyanakkor a behajtási pontoknál nyagobb parkolókapacitások létesültek. (Budai vár, Margitsziget nagy része valamint az V-kerület egyes részei) Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

PERIFÉRIA A perifériális területeken továbbra is a nagy bevásárlóközpontok ingyenes parkolói dominálnak, illetve itt várható a P+R fejlesztések egy része is. Az agglomerációból beáramló forgalom régóta az egyik legnagyobb problémája a külsı kerületek önkormányzatainak és lakosságágnak. Az Ujbudáról kihajtó 270 ezer autóból csak 90 ezer a kerületi lakosoké. Itt a lakó övezeti parkolást is ellehetleníti, hogy az eredendıen nem győjtıutaknak tervezett kis utcákon a csaknem 180 ezer autóból mind több próbál egérutat találni. Jó hír, hogy áprilisban aláírásra került a Budai Intermodális Központ létesítésérıl szóló megállapodás. A Tópark ingatlanberuházás területén létesülı központban várhatóan 3600 férıhelyes parkoló fejlesztés valósul meg. Még ennél is nagyobb kapaitást jelentenek majd a Kelenföldre tervezett beruházások. óradíjak és havibérlet árak parkolási piacok szerint* Belváros CBD Központi piac Pest nem központi piac Buda nem központi piac Periféria

Óradíjak (HUF) 1.NÉ 350-880 260-420 200-300 200-300 0-180

2.NÉ 360-900 280-450 200-300 200-300 0-200

Havibérletek (HUF) 1.NÉ 2.NÉ 42-68.000 45-72.000 18-43.000 19-45.000 10-30.000 10-30.000 10-30.000 10-30.000 8-14.000 9-15.000

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 2


TheGarageReport

Q2 2009

UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R | Hotel parkolás | Repülıtéri és Pályaudvari parkolás | Kórházi és Intézményi parkolás | Rendezvény parkolás

PARKOLÁSI SZEKTOROK

AZ ELEMZİ SZEMÉVEL

A budapesti közterületen kívüli parkolási piac 8 jellemzı szektorra bontható. (Ezek nagyjából azonosak a nyugaton használt terminológiával). A szektorok aktivitása vegyes képet mutat. A két húzó szektor változatlanul az Irodai és Kereskedelmi (Pláza) parkolás. Részarányuk az összes parkolóhelyhez viszonyítva is jelentıs. A P+R, és a Városi parkolási szektor ugyanakkor folyamatos parkolóhely hiánnyal küzd. Ezeken a területeken jelentıs garázsfejlesztés lenne indokolt, amit az Önkormányzatok is igényelnének. A többi szektor ma még nem aktív, a késıbbi piacfejlesztés tartalékait képezik.

lási létesítmény épült Magyarországon. A parkolóházak és mélygarázsok nagy része azonban már az építés idején sem felelt meg a kor elvárásaink. A garázsprojektek egy sor új problémát vetettek fel. Az utóbbi években népszerő volt 0%-os indulórészlettel autót vásárolni, hasonló konstrukcióban

parkolóhelyet

szerezni

talán ma sem lehet. A rengeteg eladott autó óriási igényt gerjesztett a parkolóhelyekre. Mivel nem várható, hogy a forgalomban lévı autók száma a jelentısen csökkenne, így a parkolóhely a városok leginkább szőkös erıforrásává vált. Az igény óriási, befektetési kedv viszont a lassan már európai mértékő utcai díjak mellett is csak mérsékelten mutatkozik a közcélú garázsok építésére. Mit kellene tenni, hogy több közcélú garázs épüljön?

IRODAI PARKOLÁS [Office] Budapesten a legnagyobb kapacitást továbbra is az irodákkal együtt – OTÉK kötelezettségbıl épülı parkolók/mélygarázsok jelentik. Az irodai parkolók az OTÉK szerint tervezett kapacitásukat tekintve elegendı helyet kínálnak a házban dolgozó alkalmazottaknak és vendégeknek. A valóság azonban sokszor nem ezt mutatja. Sok irodaház garázsában az ott dolgozók üzletpolitikai vagy presztizs okok miatt nem használhatják még az üresen álló helyeket. 100 üresen álló parkolóhely kb. havi 1.5-2 MFt elszalasztott bevétel! Óvatos becslések szerint Budapesten több ezer parkolóhely áll üresen irodaházi parkolókban, így parking opportunity cost havonta több tíz-, éves szinten százmilliós nagyságrendő is lehet. KERESKEDELMI PARKOLÁS [Retail] A bevásárló központokba látogatók általában több pénzt költenek vásárlásra, mint amennyit a parkolási díjra. Tarifák tekintetében a kép vegyes. A belsı területeken lévı bevásárló központok garázsai szinte kivétel nélkül megszüntették az 1-2 óra ingyenes parkolást, ugyanakkor a shopok és a mozik általában 3 óra parkolás díját át szoktak vállalni az ügyfelektıl. A periférián mőködı bevásárlóközpontok óriásparkolói általában ingyenesek. Ezek a parkolók nem P+R célra épültek, viszont elhelyezkedésük indokolná – részben - ilyen jellegő mőködtetésüket is. P+R PARKOLÁS [Park & Ride] A P+R parkolók fejlesztését és mőködtetésési feladatait Budapesten a Parking Kft. látja el. A jelenlegi parkolási infrastruktúrában hozzávetılegesen 3000 körüli P+R férıhely van, a piacon mutatkozói igény ennek többszöröse. A tervek szerint az elkövetkezendı években nagyságrendileg további 2000 P+R parkolóhely létesítése várható. Lokációk tekintetében a Budapesten kívüli, fı közlekedési utak mellett fekvı perifériális területek is fókuszt kapnának. A Margit-híd lezárása vagy más hasonló intézkedés esetén felmerül különbözı ideiglenes P+R parkolási lehetıségek feltárása. Havibérlet árak az egyes szektorokban

80,000 70,000

2009 1.NÉ 2009 2.NÉ

60,000

A közcélú garázsok építésésnél költség-

50,000

vetési forrással nem lehet számolni, a be-

40,000

Kórházi és intézményi

Repülıtéri és pályaudvari

lásásn túl az optimális hozamot garantáló

P+R

0

Hotel

dáshoz a költségek és cashflow átvizsgá-

10,000 HUF

Kereskedelmi

megoldás. A koncessziós vagy IPP megol-

20,000

Irodai

elérése, vagy hosszútávú finanszírozási

30,000

Városi

fektetés alapfeltétele az optimális hozam

Rendezvények

Az 1990-es rendszerváltás óta sok parko-

VÁROSI PAKORLÁS [Cities] A Városi parkolás a városi közlekedés önálló parkolókban mőködı integráns része. A közcélú garázsokban való parkolás kultúrája azonban még nem általános. A belvárosi garázsok túlterheltek, a külsıbb területeken idınként üresek. Az önálló garázsokat a már szignifikáns igény helyén hozzák létre, ahol az ingatlan mértékadó idı alatti megtérülése okkal feltételezhetı. Javítja a megtérülés valószínőségét a környék a fı vonzerejének egzakt (iroda, pláza, repülıtér, stb.) megléte. A belvárostól és a központi területektıl kifelé haladva egyre jobban meg kell küzdeni minden egyes ügyfélért, pedig a tarifák a belváros felé haladva nınek ugrásszerően. A sikeres üzemeltetés alapfeltétele itt a kreativitás és az ügyfélküzpontúság.

szolgáltatási koncepciót is ki kell dolgozni. Bármely garázsüzemeltetési modall akkor mőködik jól ha az üzemeltetést sikerül kreatívan újrahangolni, a parkolás management és a facility management rendszerei és folyamatai összhangba kerülnek. | KFA.

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

Óradíjak és Havibérlet árak szektorenként Városi parkolók Irodai parkolók Kereskedelmi (Pláza) parkolók Pályaudvar és P+R parkolók Repülıtéri parkolók + Park&Fly Hotel parkolók Kórházi parkolók

Óradíjak (HUF) 1.NÉ 200-480 n.a. 0-240 0-300 ~480 220-820 ~150

2.NÉ 200-500 n.a. 0-240 0-300 ~500 250-900 ~150

Havibérletek (HUF) 1.NÉ 2.NÉ 20-72.000 20-72.000 15-35.000 15-35.000 0-39.000 0-39.000 8.5-28.000 8.5-28.000 20-60.000 20-60.000 22-72.000 22-72.000 n.a. n.a.

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 3


TheGarageReport UTCÁN-KÍVÜLI PARKOLÓK PIACA| AURIGA CONSULTING

Q2 2009

[Budapest]

Városi parkolás | Irodai parkolás | Kereskedelmi parkolás | P+R | Hotel parkolás | Repülıtéri és Pályaudvari parkolás | Kórházi és Intézményi parkolás | Rendezvény parkolás

További információért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: Auriga Consulting | IRODA KOCSIS Ferenc Árpad ASI Ügyvezetı igazgató

Auriga Consulting Gazdasági és Informatikai Kutató-fejlesztı Kft.

1118 Budapest Lágymányosi utca 15. +36 30 250 2800 | +36 1 385 1494 office@auriga.hu The Garage Report | KUTATÁS KOCSIS Ferenc Árpád Auriga Consulting

1111 Budapest, Gazdasági és Informatikai Lágymányosi utca 15. +36 30 250 2800 Kutató-fejlesztı Kft. ferenc.kocsis@auriga.hu

SZIRMAY Tamás Parking FM & IT Szervezı, Fejlesztı, Üze-

meltetı és Hasznosító Kft.

1013 Budapest, Váralja utca 9/b. +36 20 944 8763 szirmaytsp@gmail.com

Együttmőködı partnereink

www.parkonet.com

The Garage report

HOTEL PARKOLÁS [Hotels] A hotelparkolók piaca presztizsét és árait tekintve messze a legdrágább minden szegmes közül. A szállodai parkolók árképzése erısen korrelál a szobaárak árfekvésével és az épület elhelyezkedésével. A hotelek vendégei részérıl elvárt igényszint átlagon felüli, a tisztaság és a biztonság alapkövetelmény. A legdrágább hotelparkolók az V. kerületben találhatók (1 óra parkolás 900 Ft-ba, a havibérlet pedig akár 72.000 Ft-ba is kerülhet). A hotelparkolók használói között sok a külföldi, akik már hozzászokhattak a szobaárhoz társuló, azzal arányos garázsdíjhoz. REPÜLİTÉRI ÉS PÁLYAUDVARI PARKOLÁS [Airport & Sations] A Budapest Airport több parkolót is üzemeltet, ahol hoszszabb ideig lehet parkolni. A repülıtér érdekeltségébe tartozik a Zóna Taxi és az Airport Minibusz szolgáltatás is. A gyorsparkolók drágák, míg a hosszabb távú parkolókban a napidíj kezdi felvenni a versenyt a környéken mőködı Park&Fly szolgáltatókkal, amik az utóbbi években látványos fejlıdésen mentek keresztül. Szakmai körökben közismert, hogy a repülıtér mellett mőködı Park&Fly szolgáltatók utazási irodákkal szerzıdve törekednek a piacuk bıvítésére, ami a válság erısen érezteti hatását. A vasútállomásoknál a pályaudvari parkolókban a MÁV nem végez hasonló tevékenységet. KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYI PARKOLÁS [Hospital & Education] Magyarországon szabályozatlan a kórházak és oktatási intézmények parkolási gyakorlata. (a polgármasteri hivatalok környékén ez rendszerint megoldott). A külföldi parkolási gyakorlatban értékes szektor a kórházak és intézmények parkolása, amely némileg a hotelparkoláshoz hasonlít, ahol külön erre a célra alkalmazott személy hozza-viszi az autókat a parkolóban. A kórházi parkolás javítása az intézmény parkolási gondjain túl a környékbeli parkolási problémák megoldásában is segíthet. A parkolási tevékenység többletbevételt generálhat a kórházaknak. RENDEZVÉNY, SPORT, GYÓGYFÜRDİ PARKOLÁS [Events , Sports & Spas parking] Budapest és Magyarország jövıbeni húzóágazatait az idıszakos, lökésszerően nagyszámú és akár speciális helyszínek kapcsán is jelentkezı parkolási igény jellemzi. A rendezvények és sportesemények rövid – maximum pár napos - illetve a gyógyfürdık idényjellegő használata dacára külföldön e piaci szektort az elismerten jövedelmezıek közé sorolják. Elıfeltétele mindennek azonban a gondos logisztikai-, marketing- és információszervezés. DEFINÍCIÓK / MÓDSZERTAN Parkolási piacok. CBD/Belváros: V. Kerület. Central: I, II, XII, VI, VII, VIII, XIII. Kerület. Pesti nem központi: VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV. Kerület. Budai nem központi: II, III, XI, XXII. Kerület. Periféria: agglomeráció. Parkolási: a központi és a nem központi területek között átfedések lehetnek. A parkolási átlagok az adott terület mértékadó közcélú garázsainak tarifái alapján kerültek kikalkulálásra. Az parkolás szektorok definíciója az általános nemzetközi gyakorlatot követi. Parkolási szektorok: Városi, Irodai, Kereskedelmi, P+R, Repülıtér és Állomás, Hotel, Kórház és Intérményi, Rendezvény. A parkolási díjak a meghirdetett árakon alapszanak, egyes szolgáltatók havibérletekre vagy nagyobb flotta szerzıdés esetén kedvezményeket adhatnak. Havibérlet: általában minden nap 0-24-ig érvényes bérlet.

GARÁZSPIACI ESETTANULMÁNY – VIDÉKI MÉLYGARÁZS ELEMZÉSE

Negyedévente megjelnı szakmi jelnetés az magyarországi utcán kívüli [OFF-Street] parkolási pac általános állpotáról.

PROJEKT:

Lakó és kereskedelmi célú épület mélygarázsának szakmai elemzése

ÜGYFÉL:

Auriga Consulting

COLLIERS INTERNATIONAL

Az 1996-ban alapított budapesti székhelyő társaság az ország egyik legfelkészültebb parkolási tanácsadó cége. Közel 15 éves szakmai tapasztalattal, professzionális elemzési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt befektetık, parkoló tulajdonosok, ingatlan tanácsadók és üzemeltetık részére.

ELEMZİK:

Kocsis Ferenc, K. Attila

AZ AURIGA FELADATA

mőszaki–gazdasági elemzés

KAPACITÁS

~200 férıhely

Jogi nyilatkozat | Auriga Consulting Az itt közölt információk helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá technikai pontatlanságokat is tartalmazhat. Az Auriga Consulting nem vállal felelısséget az itt bemutatott információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelıen javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illetı döntés elıtt gyızıdjön meg a közzétett információk hitelességérıl és teljességérıl. Az bemutatott elırejelzések és elemzések nem reprezentálják a parkolási paicok jövıbemi alakulását. A közölt információk kifejezetten az Auriga Consulting ügyfeleinek szólnak és semmilyen módon nem reprodukálhatók az Auriga Consulting írásos engedélye nélkül. © Copyright 2009 Auriga Consulting

Tudjon meg többet: www.auriga.hu/TGR

RÉSZLETEK A Colliers International budapesti irodája megbízta az Auriga Consultingot, egy vidéki városban épülı lakó és kereskedelmi célú létesítmény mélygarázsának parkolási és pénzügyi elemzésével. Az épület a város fıutcáján, fejlıdésben lévı kiskereskedelmi területen található. Az vegyes funkciójú ingatlan földszintjén üzlethelyiségek, az emeleten irodák és lakások találhatók.

PROBLÉMA A Colliers International megbízója valós képet akart kapni a városban épülı egyik ingatlan mélygarázsának lehetséges építési költségeirıl, valamint megismerni más mélygarázsokat is, amik hasonló technológiával épültek Magyarországon és külföldön. Az elemzés készítésekor kihívást jelentett, hogy a vízzel elárasztott pincéjő épület kivitelezése folyamatban volt, így a végleges költségek megítélésébe bocsátkozni csak óvatosan lehetet.

MEGOLDÁS - EREDMÉNYEK Az Auriga Consulting sok éves tapasztalatának és erıfeszítéseinek köszönhetıen, sikerült a megfelelı számú magyarországi, európai és tengeren túli összehasonlító adatot beszerezni. A mőszaki körülmények ellenére a beszerzett adatok elemzésébıl, valamint a hazai tapasztalatokból kiindulva sikerült meghatározni mélygarázs létesítésével összefüggı költségeket is. Az Auriga az elemzésben kihangsúlyozta a teremgarázs-helyek fajlagos mérete és a létesítmény bekerülési költsége közötti szoros összefüggéseket.

Tanácsadás IGÉNY SZERINT | 4

TheGarageReport Q2/2009 - HUN  

Negyedéves piaci jelentés a budapesti parkolásról

Advertisement