Page 1

A venit iarna, miroase a fulg

 www.hofigal.eu  numărul 30  Decembrie 2011 / Ianuarie 2012  www.revistahofigal.ro 


SUMAR HOFIGAL ecologic  Impactul SC “AROMAPLANT” asupra mediului  pag.2-3 Sfaturi fitoterapeutice  Ameliorarea bolilor reumatice cu ajutorul fitoterapiei  pag.4-5  Mastozele şi unele afecţiuni ginecologice; remedierea acestora cu ajutorul produselor naturale  pag.6-7  Psoriazis - o nouă opțiune terapeutică  pag.8-9  Patologia colecistului şi abordarea ei prin intermediul plantelor  pag.10-11  Fitoterapia în sprijinul dezvoltării inteligenţei emoţionale la copii  pag.12-15 Studii de caz  Testarea eficacităţii produselor Hof Lipomin şi Omega 3 & Omega 6 Vegetal - rezultate  Cercetarea acţiunii unor gemoderivate asupra tubului digestiv

 pag.16-19  pag.20-21

Alimentaţia naturală  Vin sărbătorile... Câteva sfaturi ca să le trecem cu bine

 pag.22-23

Restituiri cu Ştefan Manea  Sănătate şi vigoare în perioada iernii

 pag.24

Evenimente  Actualități în Medicina integrativă  Calitatea vieţii şi a mediului  Nutraceutice şi alimente funcţionale  Siguranţă şi sănătate pentru viitorul ţării  Schimbări planetare - Omenirea la răscruce  HOFIGAL la INDAGRA 2011  Primul Congres Internațional al Organizaţiilor de Medicină Integrativă  AR-MEDICA - peste 1.000 de firme expozante  Un nou premiu pentru compania Hofigal

Noutăţi HOFIGAL

 pag.25  pag.26  pag.26  pag.26  pag.27  pag.27  pag.28  pag.28  pag.28

Parteneri  Societatea Română de Apiterapie

 pag.29

Centre medicale  Mijloacele de diagnostic în Centrul Medical Hofimed  Centrul de Terapie Naturală ”Alexandra”

 pag.30-31  pag.32-33

Editorial

 pag.34-35

Pagini din istoria fitoterapiei  Remedii cosmetice şi terapeutice în opera poetului Publius Ovidius Naso

 pag.36-37

GAL EXTRAVIT®

Opinia specialistului  Coşmarul din plicurile cu vise… etnobotanice  pag.38-39 Pagina medicului specialist  Tratamentul convenţional şi fitoterapic al anemiei din boala cronică renală (faza predializă)  pag.40  Impotenţa şi frigiditatea  pag.41 Părerea Dumneavoastră contează

 pag.42

Gândeşte natural  Proiectul Naţional ŞCOALA ARBORILOR la finele celui de-al VIII-lea an

 pag.43

Noutăţi fitoterapeutice  GAL EXTRAVIT®  LARVALBINA

 pag.44  pag.45

Cititorii întreabă, medicul răspunde

 pag.46-47

Adrese utile

 pag.48

Parteneri

LARVALBINA


Editorial

MULŢUMESC! Se mai încheie un an de activitate HOFIGAL. Mă uit în sus şi spun: MULŢUMESC! Fac o trecere în revistă a evenimentelor, privesc cu ochi critici ce am reuşit, dar mai ales ce nu am reuşit, nu pentru a acuza ci pentru a evalua ce nu am reuşit şi a învăţa de la cei cu care am venit în contact (colaboratori, furnizori, sfătuitori, auditori, dascăli etc) Profesorul Emil Bratu - a cărei carte Procese şi aparate a fost tradusă şi s-a predat de pe ea în toată lumea - la un examen, după ce mi-a dat nota maximă, mi-a spus: „Acum, îţi dai seama ce puţin ştii...” Reacţia mea de student de la ţară a fost brutală: „Domnule profesor, dacă nu am ştiut, de ce am primit această notă?” Răspuns: „Nota o meriţi, dar abia de acum înainte vei înţelege câte sunt de învăţat pentru a-ţi satisface curiozităţile cunoașterii naturii...”. Acest dialog m-a marcat toată viaţa. A fost ca un făcut: marele Profesor Neniţescu (omul nedreptăţit pentru că nu a primit Premiul Nobel), la doar 3 zile după acea discuţie, când dădeam examen la „Capitole speciale în industria chimică organică” (ultimul examen de chimie organică) mi-a returnat carnetul după examen şi mi-a spus: „De mâine vei lucra ca asistent la mine”. Şocul a fost atât de mare că nu-mi venea a crede. Am lucrat câţiva ani alături de Domnia sa, de doamna Profesor E. Ciorănescu şi nu am auzit cuvinte de laudă, deoarece pe atunci totul era normal când reuşeai să îţi închei lucrările cu finalul practic la care gândisei cu un timp în urmă doar teoretic. Am avut marele noroc să lucrez în

Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice şi din nou pot să spun MULŢUMESC! Aici am dat de omul - model de modestie - care se numeşte Flavian Cuiban, farmacist, inginer chimist, doctor în ştiinţe, profesor, director ştiinţific, care semna hârtiile simplu... Florian Cuiban. Acest om nu a făcut politică deşi a fost numit şi consilier al Tovarăşei Elena Ceauşescu; acest om a făcut din profesie pasiune şi a fost model pentru orice colaborator, nu a jignit, nu a insultat, nu ştia decât săşi spună punctul de vedere. De la el am învăţat că „Fiecare om are o latură bună, meritul tău ca şef sau coleg este să o sesizezi, să o foloseşti şi, dacă poţi să corectezi sau să te corectezi, înseamnă că ai realizat ceva”. La ICCF am cunoscut şi una din actualele colaboratoare, Dr. Chim. farm. Viorica Tamaş, încă de la acea vreme Şef de laborator, o femeie deosebită, foarte ascultată datorită pregătirii sale. O persoană despre care nimeni nu putea spune un cuvânt urât, care se impunea cu seriozitate, modestie şi prin rezultate ştiinţifice, cum o face şi astăzi. Reuşeşte şi astăzi să păstreze aceeaşi decenţă şi să împărtăşească din experienţă fără urmă de egoism fiind, aşa cum o numesc colegii “profesoară de meserie”. Astfel, pot spune că astăzi că Hofigal a devenit „o familie”, cum îi place să spună Dnei. Dr. Farm. Ing. Carmen Popescu, Director de Asigurarea Calităţii şi Management Integrat. Pot spune, ca o reuşită, faptul că marea majoritate a salariaţilor Hofigal a reuşit să

Dipl. Ing. chim. ŞTEFAN MANEA Director General HOFIGAL

găsească în realizările profesionale satisfacţia şi plăcerea momentului dar şi a viitorului. Este o mare bucurie să auzi de la muncitor până la persoanele din conducere când rostesc cu mândrie “NOI, Hofigal-ul...” Punerea în funcţiune a mai multor instalaţii originale (unele chiar premieră mondială), face ca şi electricienii, mecanicii să fie mândri de realizările lor şi să se alăture inginerilor tehnologi pentru găsirea de soluţii optime de funcţionare în condiţiile cele mai severe ale disciplinei impuse de normele GMP, ISO: 9001, 14001, OHSAS 18001 şi ISO 22000 HACCP. Nu am mai făcut nominalizări pentru că practic ar trebui să... „strigăm catalogul”, cu mici excepţii. Acesta este colectivul pe care îl analizez acum şi căruia îi spun, cu toată dragostea, MULŢUMESC! Pot să mai adaug doar că modul în care gândeşte şi se dăruieşte fiecare a făcut şi face ca într-un colectiv în care predomină femeile să apară caracteristicile şi sentimentele femeii mamă, care îşi iubeşte propriul copil (fie el şi “adoptiv” – pentru cele care au venit pe parcurs). - continuare în pagina 34 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

1


HOFIGAL Ecologic

Impactul SC “AROMAPLANT” asupra mediului ocietatea comercială „AROMA PLANT” SRL este amplasată în comuna Furculeşti – Teleorman pe platoul Furculeşti – Alexandria, la km 14 pe şoseaua Alexandria – Turnu Măgurele, în plin câmp agricol. Comuna Furculeşti are o poziţie central sudică, fiind la o distanţă de 20 km de Dunăre în Câmpia Boian, parte din Câmpia Română.

da 2008-2009 a fost cultivată în regim ecologic o suprafaţă de 48 ha, iar în cursul anului agricol 2009-2010 suprafaţa totală cultivată în regim ecologic a fost de 82 ha. SC „AROMA PLANT” SRL are contract cu firma „Suolo e Salute” din Italia, care urmăreşte, verifică şi certifică culturile în regim ecologic.

Biodiversitatea O parte din suprafaţa exterioară societăţii „AROMA PLANT” se cultivă cu plante perene în regim ecologic. Pe o suprafaţă de circa 12 ha se vor planta pomi şi arbuşti precum: coacăz negru, zmeur, agriş, păducel, soc, porumbar. Restul suprafaţei se va cultiva cu plante medicinale. Toate plantaţiile vor fi în regim ecologic cu supraveghere şi control, deoarece în perioada anilor 2000 – 2006 perdelele de protecţie au fost distruse în proporţie de 70% de către foştii proprietari.

În incinta unităţii sunt plantaţi arbuşti de soc, măceş, mălin, cătină roşie, liliac, păducel, copaci precum: tei, nuci, corcoduşi, pruni, caişi, iar de jur-împrejur firma este înconjurată de o lizieră de salcâmi. În exterior se cultivă plante medicinale şi arbuşti ce au proprietăţi medicinale.

Apa Elementele hidro-geologice indică ca strat acvifer pânza Frăteşti. Societatea dispune de reţea de distribuţie a apei. Debitul de apă asigură necesităţile societăţii, atât pentru consumul industrial cât şi cel potabil. Apele uzate sunt nepoluante, se colectează într-un bazin, apoi sunt folosite în irigarea culturilor. Apele menajere sunt colectate în fose septice, apoi sunt trecute în staţia de epurare, după care ajung în bazinul de ape uzate de unde se folosesc în irigarea culturilor. Apa ce se foloseşte în procesele tehnologice are ca destinaţii: consumul menajer, spălarea plantelor, fructelor, seminţelor, răciri industriale, centrala termică, udarea şi stropirea plantelor. Menţionăm că extracţiile se fac prin presare la rece, aşa încât nu rezultă ape uzate, iar la antrenarea cu vapori rezultă numai apa de răcire care nu este poluată. Controlul calităţii apei se face permanent prin analize la laboratoare de specialitate autorizate. La „Aroma Plant” folosirea apei în procesele tehnologice nu are impact negativ asupra solului.

Solul Zona aparţine Câmpiei Române (localizată în Câmpia Boian) şi s-a format datorită formaţiunilor aluvionare, fiind multă vreme acoperită cu apă. Apele revărsate au erodat munţii şi dealurile cărând la vale mari cantităţi de nisip şi pietriş, acestea fiind sedimentate într-un strat gros peste care s-a aşezat un strat de loes. Peste stratul de loes apa a depus aluviuni din desele reversări ale râurilor. Astfel, solul zonei este bogat, cuprinzând toate elementele nutritive necesare vegetaţiei. Istoricul zonei arată că a fost cu preponderenţă agricolă, culturile caracteristice fiind cele de cereale. În decursul anilor, mai exact începând cu anul 1957, zona a fost poluată de cultivatori cu îngrăşămintele chimice, pesticidele şi erbicidele pe care aceştia le foloseau în procesul agricol. SC „AROMA PLANT” SRL prin definiţie şi scop, practică cultura ecologică, mai exact culturi ecologice de plante cu proprietăţi medicinale, arbuşti, arbori şi pomi. În perioa-

Consum menajer Sursă apă potabilă şi industrială

Proces tehnologic

Fosă septică

Bazin acumulare

Apă potabilă Scurgeri

2

Staţie epurare

Spre irigaţii

Schema tehnologică de circulaţie a apelor în societate

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Fauna Fauna prezintă caracteristicile silvostepei. Prin refacerea perdelelor şi plantarea de pomi, arbori, arbuşti în interior şi exterior, „AROMA PLANT” a devenit refugiu şi adăpost pentru animale şi păsări sălbatice care trăiesc în zonă, precum: rozătoare ca: hârciogul, popândăul, şoarecele de câmp, iepurele, precum şi cârtiţa, ariciul, dihorul, căprioara păsări răpitoare ca: uliul, eretele, bufniţa şi cucuveaua porumbelul sălbatic, graurul, potârnichea şi fazanul păsări migratoare ca: privighetoarea, rândunica, prepeliţa, barza, ciocârlia, mierla etc. În concluzie, existenţa şi dezvoltarea SC „AROMA PLANT” SRL în zonă are un impact pozitiv asupra biodiversităţii.

Flora Flora este alcătuită din plante sălbatice şi plante de cultură. Principalele plante cultivate în zonă sunt: grâu, orz, ovăz, secară, rapiţă, floarea-soarelui, soia, porumb, lucernă. Plantele sălbatice ce cresc în zonă sunt: pir, pălămidă, cicoare, bălurul, neghina, rugul, lupoaia, rodul pământului, păpădia, liparul, macul, troscotul, urzica, ştevia, ştirul, morcovul sălbatic, loboda, pătlagina, laba gâştei, traista ciobanului, muşeţelul, sunătoarea, scaietele, coada şoricelului, tuniţa, drăcila, ciocul berzei, gheara pisicii, laptele cucului, lumânărica, rostopască, brânduşa cucului, nalba, brânduşa, ochiul boului, izma, ceapa


HOFIGAL Ecologic ciorii, tămâioara, pelinul, bozul, iar în bălţi mai cresc: trestia, papura, pipirigul, rogozul, izma broaştei. Dintre arbuşti amintim: măceş, păducel, porumbar, cătina roşie, sângerul, iar copacii sunt: dud, frasin, arţar de câmpie şi salcâmul, salcie şi plop. Pomii fructiferi sunt: nuc, corcoduş, cais, piersic, zarzăr, cireş, vişin, măr, păr, gutui, iar răspândiţi în sălbăticie în afara livezilor se găsesc nucul şi corcoduşul.

Clima Clima zonei este temperat continentală cu tendinţe spre excesiv continentală, cu un potenţial caloric mare şi amplitudini mari de temperatură a aerului de la iarnă la vară, iar cantităţile de precipitaţii reduse. Media anuală a zilelor cu soare este de 210 zile. Vânturile ce bat în această zonă sunt Crivăţul, Austrul şi Băltăreţul. Crivăţul este vântul cel mai specific, datorită atât ariei sale de repartiţie - Moldova, Dobrogea, sudul şi estul Munteniei - dar şi intensităţii deosebite cu care suflă. Frecvenţa crivăţului este mult mai mare în cursul iernii, determinând cele mai puternice viscole din ţara noastră. În perioada caldă a anului, deşi frecvenţa sa este mult mai redusă, crivăţul este un vânt păgubitor, cald şi uscat, care poate compromite uneori culturile agricole din estul şi sud-estul ţării. Austrul este vântul care suflă dinspre apus. De obicei, lasă în regiunea Alpilor Dinarici umezeala adusă dinspre Marea Mediterană, iar la noi ajunge în Crişana, Banat, Oltenia şi vestul Munteniei, ca un vânt cald şi foarte uscat, aducător de secetă, fapt pentru care în popor se mai numeşte şi “sărăcilă”. În timpul iernii, austrul este un vânt rece, aducător de geruri mari si uscate. Băltăreţul este un vânt care, după cum îl arată şi numele, bate dinspre Dunăre şi bălţile ei, mai ales toamna şi primăvara, aducând, de regulă, ploi calde şi belşug.

Îngrăşământ agricol

Rezidii reciclate

Arat Frezat Discuit Semănat

Activităţi agricole

Societatea SC "Aroma Plant" SRL

Fructe Irigat

Activităţi industriale

Voievoda şi Spătărei, cu o populaţie de circa 3.990 locuitori. Pe teritoriul comunei fiinţează 33 de societăţi şi asociaţii comerciale din care numai patru societăţi deţin o pondere importantă, cu o producţie de 85% din total. Activitatea economică în majoritatea ei este în agricultură. Ocuparea forţei de muncă la nivelul comunei este foarte redusă şi evident, venitul pe cap de locuitor este foarte scăzut. Prin dezvoltarea societăţii „AROMA PLANT” SRL, aceasta are potenţialul de a deveni cea mai puternică societate din zonă, adică a văii Urluiului. S-au creat deja numeroase locuri de muncă iar numărul lor va ajunge până în anul 2012 la 150, cu extindere ulterioară. Toate acestea vor contribui la creşterea venitului pe cap de locuitor şi la ridicarea nivelului de trai. Astfel, societatea „AROMA PLANT” SRL va contribui substanţial la bugetul local iar impactul social va fi benefic pentru întreaga zonă.

Situaţii de risc Situaţii de risc nu există, date fiind procesele tehnologice existente. Funcţionarea societăţii nu implică poluarea cu noxe, reziduuri, nu viciază aerul, nu poluează apa, nu poluează sonor sau radioactiv. Personalul ce deserveşte societatea execută şi face instructajul periodic specific locului de muncă şi calificării în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea este dotată cu truse medicale de prim ajutor şi de asemenea, are contract de colaborare cu un medic specialist autorizat în medicina muncii.

Deşeurile Caracteristicile climei, aşa cum rezultă din datele statistice, sunt: ierni lungi, geroase şi de obicei cu zăpezi bogate, primăveri scurte, variabile, cu multe perioade de îngheţ la sol, veri calde, către sfârşit secetoase şi toamne de obicei frumoase.

Mediul social Societatea „AROMA PLANT” SRL este situată în comuna Furculeşti, Teleorman ce are în compunere satele: Furculeşti, Moşteni,

Societatea „AROMA PLANT” SRL poate genera următoarele deşeuri : deşeuri agricole de tip resturi de plante, şroturi, seminţe şi frunze; deşeuri rezultate din activitatea de întreţinere şi reparaţii; deşeuri de ambalaje, hârtie, carton şi materiale plastice. Deşeurile agricole se stochează pe o platformă pentru a se macera şi transforma în mraniţă, după care se folosesc ca îngrăşăminte naturale în activitatea agricolă sau se pot folosi ca materie prima în prepararea premixurilor pentru hrănirea animalelor din crescătorii.

Recoltat

Seminţe Plante

Schema tehnologică a activităţilor agricole în SC "Aroma Plant" SRL

Ing. Ştefan Manea (stânga), director general Hofigal, şi ing. Ioan Ştefănescu, director Aroma Plant

Deşeurile rezultate în urma activităţii de întreţinere şi reparaţii, precum şi deşeurile rezultate din ambalaje sunt colectate în containere speciale şi predate societăţii colectoare cu care SC „AROMA PLANT” SRL are contract.

Concluzii Au fost prezentaţi toţi factorii de mediu ce relaţionează cu existenţa şi activitatea SC „AROMA PLANT” SRL; astfel, urmare a activităţilor desfăşurate de societate: nu există şi nu apare poluare sonoră nu se poluează solul şi subsolul nu există emanaţii radioactive şi nu există astfel de poluare nu este afectat fondul forestier continuarea activităţii va duce la refacerea ecosistemului şi a biodiversităţii societatea nu este situată în zona cu peisaj de interes naţional gestionarea deşeurilor, prezentată mai sus, asigură absenţa pericolelor de poluare sau contaminare. SC „AROMA PLANT” SRL, fiind o societate nepoluantă prin natura culturilor sale ecologice şi folosirea energiei regenerabile, aduce o contribuţie majoră la refacerea solului, la reducerea poluării, refacerea lizierelor şi înfiinţarea de plantaţii. Fiind o societate 100% ecologică, „AROMA PLANT” contribuie semnificativ la ridicarea potenţialului economic, reducerea şomajului şi creşterea nivelului de trai din zonă. Ing. Ioan Ştefănescu, Director SC Aroma Plant SRL

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

3


Sfaturi fitoterapeutice

Ameliorarea bolilor reumatice cu ajutorul fitoterapiei urerea musculară şi osteo-articulară este cel mai frecvent simptom din practica reumatologică. Alături de ea se mai întîlnesc şi tumefierea, redoarea articulară, astenia musculară. Bolnavul reumatic prezintă parestezii, căldură sau/şi roşeaţă a articulaţiei afectate.

de zile). Astfel că în aceste boli sunt necesare obligatoriu şi tratamente complementare sau alternative ce nu prezintă reacţii adverse sau contraindicaţii. Fitoterapia îşi găseşte şi aici un loc pentru că tratamentele cu extracte din plante au efecte benefice pe termen lung şi foarte lung, fără să prezinte reacţiile secundare specifice medicamentelor de sinteză. Se doreşte de la fitoterapie o combatere a inflamaţiei acute şi cronice, un efect regenerator osteo-articular, cicatrizant, anti­­ oxidant, remineralizant. Pentru aceste scopuri sunt folosite suplimente Hofigal cum ar fi cele care aduc vitamine, enzime şi minerale sau cele care au efecte antiinflamatoare şi antialgice. Putem enumera aici următoarele:

La examenul clinic se va urmări existenţa următoarelor:

1

tumefierea, observată la inspecţie şi palpare, putând fi datorată de exemplu acumulării de lichid, apariţiei de noduli, tofi, ganglioni sau prin hipertrofii osoase.

2 3

durerea la presiune a articulaţiei şi căldura locală

Condartroz plus (cpr.) - este un remediu natural necesar în completarea dietei pentru combaterea şi stoparea degradării articulaţiilor în profesii care necesită un efort fizic crescut şi la orice persoană cu vârsta peste 40 de ani pentru menţinerea unui stil de viaţă activ.

deformarea osteo-articulară datorată distrugerilor ligamentare, hipertrofiei osoase, contracturilor musculare, subluxaţiilor

4

limitarea mişcărilor articulare prin distrugeri de cartilaj, prin prezenţa unor corpi străini intraarticulari, datorită unor scurtări de tendon, spasme musculare etc. Prin imobilizarea prelungită a unei articulaţii poate apărea o semianchiloză fără o suferinţă anterioară de tip reumatic. De asemenea se mai caută şi crepitaţiile articulare, fine sau groase, scăderea forţei musculare sau apariţia instabilităţii articulare. Pentru un diagnostic complet se recurge şi la investigaţii paraclinice, cum ar fi: radiografia osteo-articulară, tomografia computerizată, rezonanţa magnetică, analiza lichidului sinovial, artroscopia, examenul histologic, investigaţii cu izotopi, analiza sângelui şi urinei etc. De exemplu, la examinarea radiografică se caută modificările de densitate osoasă (osteopenia, osteoporoza, leziunile osteolitice, osteocondensarea), modificările osului cortical (resorbţii corticale, eroziuni, osteofite, procese de scleroză sau procese de creştere a transparenţei), modificarea spaţiului articular (îngustarea, lărgirea sau dispariţia totală-anchiloză). Examenul radiografic permite şi observarea structurilor periarticulare cum ar fi: nodulii subcutani, care erodează local osul şi uneori se pot calcifica, calcificări subcutane în sclerodermie, dermato-miozită, tofii gutoşi. Tomografia computerizată este utilă în descoperirea precoce a leziunilor, vizualizând îngustări, scleroze şi eroziuni nesesizabile la radiografia obişnuită. Combinând şi

4

artrografia se dă posibilitatea explorării integrităţii cartilajului, a ligamentelor şi tendoanelor. Rezonanţa magnetică detectează precoce osteonecroza aseptică vasculară, precum şi leziunile mici de la nivelul coloanei vertebrale. Această metodă vizualizează bine structurile moi periarticulare, îngroşările sinoviale, chisturi subcondrale etc. Alte examinări posibile mai sunt şi scintigrafia osteoarticulară, artroscopia şi biopsia sinovială, ultrasonografia şi termografia. În sânge se cercetează reactanţii fazei acute a inflamaţiei (VSH, proteina C reactivă, alfa-2 globulina, fibrinogenul plasmatic). Se dozează pentru un diagnostic specific şi anticorpi sau autoanticorpi cum ar fi în lupusul eritematos sistemic, boala mixtă a ţesutului conjunctiv, sindromul Sjogren, scleroza sistemică progresivă, polimiozita, sindromul CREST, poliartrita reumatoidă s.a.m.d. Din punct de vedere al terapiei medicamentoase, în bolile reumatice predomină antiinflamatoarele steroidiene şi nesteroidiene precum şi imunomodulatoarele sau imunosupresoarele (în bolile cu componentă autoimună). Din nefericire majoritatea medicamentelor din aceste clase dau reacţii adverse destul de grave, mai ales că sunt folosite în cure prelungite (luni sau ani

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Salicilol natural (cpr.) - acţionează eficient în calmarea durerilor, combaterea febrei şi inflamaţiei, este bine tolerat, fără efecte iritante asupra mucoasei gastrice şi intestinale. Flavovit C (cpr.) - asigură un aport bogat de nutrienţi şi substanţe bioactive cu rol de echilibrare a sistemului imunitar (eficient în procese infecţioase bacteriene sau virale acute şi cronice); diferite forme de avitaminoze, anemii; asigură protejarea aparatului cardiovascular; benefic în creşterea rezistenţei organismului - în special la copii, vârstnici, fumători, alcoolici, în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală, stres, surmenaj, convalescenţă după stări gripale, stări febrile. Fiamarant (cpr.) - produsul este un bun supliment alimentar cu rol energizant, tonifiant, fortifiant, vitaminizant ; adjuvant în gută; artritism, reumatism; suprasolicitări intelectuale şi fizice, oboseală cronică, pentru creşterea rezistenţei organismului faţă de unele boli infecto-contagioase şi în perioada de convalescenţă; obezitate; osteoporoză, menopauză; rol benefic în prevenirea îmbătrânirii. Extravit M (cpr.) - este eficient în refacerea şi tonifierea organismului în stări de oboseală, stres şi epuizare, avitaminoze, perioada de creştere, după efort fizic şi intelectual prelungit (la copii şcolari, adulţi, vârstnici, sportivi).


Sfaturi fitoterapeutice

Ulei de cătină (picături) - asigură

necesarul de nutrienţi şi vitamine pentru o dietă echilibrată cu efecte tonice generale, imunomodulatoare, de combatere a efectelor negative ale stresului, de încetinire a proceselor de îmbătrânire.

Ulei de peşte Omega 3 şi Omega 6 (capsule moi) - stimulează metabolis-

mul şi activitatea funcţională a sistemului nervos, cu acţiune de refacere şi protecţie a membranelor celulare şi a învelişului fibrelor nervoase, inclusiv la nivelul creierului (copii, adulţi, vârstnici).

Omega 3 şi Omega 6 ulei vegetal (capsule) - contribuie la redobândi-

rea bunei dispoziţii şi a senzaţiei de bine, precum şi de echilibrare a efectelor negative ale stresului şi a tendinţei la reacţii violente; asigură regenerarea ţesuturilor şi reepitelizarea mucoaselor.

Se-Spirulin (cpr.) - asigură fitonutrienţii esenţiali pentru restabilirea stării de sănătate şi stopează pierderea prematură a vitalităţii organismului; Seleniul în asociere cu Spirulina potenţează activitatea antioxidantă, măreşte rezistenţa ţesuturilor la oxidare, neutralizează efectul nociv al contaminanţilor chimici şi biologici, opreşte vătămarea şi distrugerea celulelor. Protein Forţă (cpr.) - produs destinat suplimentării dietei pentru menţinerea integrităţii funcţiilor fiziologice ale organismului; corectarea carenţelor de proteine, vitamine, minerale; protejarea celulei hepatice; stimularea activităţii sexuale; anemii; echilibrarea sistemului imunitar în unele infecţii bacteriene sau virale acute şi cronice; creşterea rezistenţei organismului la infecţii, astenie psihică şi fizică, stres, în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală, surmenaj, convalescenţă după boli febrile; tonic general. Complet Hofigal antioxidant

(cpr.) - produs cu pronunţată activitate anti­ oxidantă care împiedică acţiunea nocivă a radicalilor liberi superoxidici asupra organis­ mului; în convalescenţă, după intervenţii chirur­gicale; reprezintă o sursă de siliciu şi calciu în formarea calusului osos după fracturi; pentru sportivi după eforturi susţinute; pentru atenuarea procesului de îmbătrânire precoce.

Cătinofort (capsule) – recomandat în normalizarea nivelului colesterolului din sânge; în tulburări funcţionale ale sistemului nervos central; tulburări cardio-vasculare; ameliorează diminuarea progresivă a densităţii şi fragilităţii osoase; suprasolicitări intelectuale şi fizice; oboseală cronică; insomnie; obezitate, preventiv pentru munca în condiţii toxice, creşterea rezistenţei organismului faţă de diferiţi agenţi patogeni (bacterii, virusuri), în convalescenţă. Coenzima Q10 în ulei de căti-

nă -30 mg (capsule moi) - produs natural

ce asigură un aport adecvat de nutrienţi şi substanţe bioactive pentru corectarea deficienţelor ce apar la nivelul inimii, a creierului, a sistemului imunitar, a tuturor organelor corpului uman.

Polivitamine naturale de Hofigal cu Calciu şi Magneziu (cpr.) –

recomandat pentru formarea normală a calusului după fracturi; în suprasolicitări intelectuale şi fizice, pentru creşterea rezistenţei organismului faţă de unele boli infecto-contagioase şi în perioada de convalescenţă; în osteoporoză, menopauză.

Larvalbina - combinaţie echilibrată de multivitamine şi minerale, este un produs natural, uşor digerabil, care asigură completarea şi normalizarea dietelor dezechilibrate şi corectează deficienţele care apar odată cu vârsta (peste 30-35 ani) în special cele legate de sistemul imunitar, echilibrul hormonal şi autoreglajul emoţional, creier, sistemul neuro-vegetativ, rezistenţa organismului. Gemoderivat din muguri de Coacăz negru - în artroze şi unele forme de reumatism inflamator (artrite, poliartrite, artrita psoriazică, spondilita anchilozantă)

Gemoderivat din muguri de Pin - remediu regenerator pentru sistemul

osteo-articular, antiinflamator asupra tuturor cartilagiilor articulare, remineralizant; în coxartroze, gonartroze, artroze vertebrale, reumatism cronic degenerativ, osteoporoză (post menopauză şi senilă), fracturi patologice şi întârzierea consolidării fracturilor; în lombalgii şi cervicartroze, hipocolesterolemiant în ateroscleroză.

Gemoderivat din mlădiţe de Măceş - tonic general, antiinflamator, antialergic, vitaminizant-remineralizant, osteoblastic, antialgic, imunostimulatoar, favorizează creşterea la copii.

Gemoderivat din muguri de Viţă de vie – are acţiune antiinflamatoare

(în inflamaţiile cronice şi recidivante ale aparatului osteoarticular), imunomodulatorie, stimulează sistemul reticuloendotelial, antireumatică, osteoporoză; recomandat în reumatism articular acut, reumatism degenerativ cronic, coxartroză, gonartroză, artroze generalizate, artrite deformante ale micilor articulaţii (poliartrita reumatoidă), manifestări articulare din gută.

Ulei de masaj Hofigal (conţine ulei de pin, levănţică, mentă şi salvie) – are acţiune revulsivă, antiseptică, antiinflamatoare, calmantă şi tonifiantă a sistemului nervos. Potenţează acţiunea tratamentelor balneare specifice. Indicat în: reumatism, artroze, artrite, nevroze, stres. Dr. Emil Cristea - medic specialist M.F. Farm. Cleofarm Colentina, Şos. Colentina nr. 76, sect.2, Bucureşti. Tel.-0730.087.692

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

5


Sfaturi fitoterapeutice

Mastozele şi unele afecţiuni ginecologice; remedierea acestora cu ajutorul produselor naturale ermenul de mastoză este un termen general care se referă la apariţia unuia sau mai multor noduli la un sân ori la ambii sâni. Deoarece am întâlnit situaţii în care unele persoane se refereau la displazie mamară sau fibroadenoză mamară, consider că cel mai bine ar fi să vedem şi celelalte denumiri care se referă la aceeaşi simptomatologie. Mastoză - displazie mamară, mastită cronică chistică, mastoză fibrochistică, fibroadenoză mamară, mastopatie chistică difuză, noduli mamari şi tumoră benignă a sânului sunt cele mai utilizate denumiri. Toate acestea se referă la apariţia unor noduli la nivelul sânilor şi chiar dacă denumirea de tumoră îi sperie pe mulţi, este vorba de o tumoră benignă. Cel mai frecvent utilizat termen este cel de mastoză fibrochistică, iar pentru a înţelege ce înseamnă această mastoză vom prezenta simptomele care o caracterizează. Simptome:  creşterea în volum a sânilor  sensibilitate crescută şi posibil durere la nivelul sânilor  umflături la nivelul sânilor (noduli) Diagnosticarea se face adesea prin anamneză şi examen clinic, iar în cazul în care există suspiciuni de ceva mai grav se cer şi investigaţii suplimentare.

6

După această introducere în sinonimele mastozei voi explica de ce am asociat mastoza cu afecţiunile ginecologice. În perioada de creştere încep nişte transformări hormonale care transformă fetiţele în viitoare femei. Hormonii îşi manifestă efectul prin creşterea sânilor, apariţia pilozităţii în zonele specifice şi apariţia ciclului menstrual. În timpul ciclului menstrual valorile anumitor hormoni sunt variabile şi tocmai de aceea este posibil să apară unele dereglări de la o lună la alta, la unele persoane. Tot datorită variaţiei valorilor hormonale pot să apară şi chisturile ovariene funcţionale, chisturi care sunt considerate afecţiuni ginecologice. În perioada ovulaţiei (aproximativ ziua a 14-a) se constată o uşoară mărire în volum a sânilor şi o sensibilitate mai crescută la atingere. La unele persoane pot să apară şi nişte mici noduli, care se retrag odată cu apariţia ciclului menstrual. Aceste manifestări sunt fiziologice şi pot varia ca intensitate de la un ciclu menstrual la altul. În cazul în care nodulii se menţin şi după apariţia menstrei putem vorbi despre o eventuală mastoză, dacă la următorul ciclu menstrual aceşti noduli nu se retrag. Nodulii pot să fie prezenţi doar la un singur sân sau se pot regăsi la ambii sâni, însă nu este obligatoriu. Aceşti noduli sunt uşor evidenţiabili la

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

palparea manuală a sânului şi pot fi, unici sau multipli, mobili sau îşi pot modifica dimensiunile pe parcursul ciclului menstrual. Majoritatea femeilor observă modificările caracteristice mastozei fibrochistice îna­ intea vârstei de 30 ani, când echilibrul hormonal suferă diferite modificări şi tinde să fluctueze mai mult decât înainte. Un consult medical de specialitate este necesar dacă apar:  dureri intense la nivelul sânului;  durere la nivelul sânului asociată cu lipsa menstrei;  edem şi roşeaţă cu febră sau fără febră;  apariţia unei scurgeri la nivelul sfârcului;  durere intensă apărută brusc, fără o cauză cunoscută şi care durează mai mult de 2 săptămâni;  durere intensă şi persistentă localizată într-o anume zonă a sânului, în special dacă aceasta se regăseşte şi persistă doar în regiunea respectivă;  nodul mamar care persistă după terminarea perioadei menstruale. Majoritatea femeilor cu dureri la nivelul sânilor şi noduli mamari care apar şi dispar apoi pe parcursul ciclului menstrual sunt diag­nosticate de medic ca având mastoză fibrochistică. Această afecţiune este frecventă în rândul femeilor tinere şi nu are nici o legătură cu cancerul mamar. În cazurile în care nu se poate face o legatură între manifestările apărute la nivelul sânilor şi menstră este recomandat un consult


Sfaturi fitoterapeutice medical de specialitate cu efectuarea unui examen mamar complet. Mastoza fibrochistică este o boală benig­ nă şi nu necesită pentru diagnostic examinări complexe. În cazul în care medicul suspectează o altă patologie asociată sau pentru o siguranţă mai mare a pacientei, medicul poate recomanda efectuarea unei ecografii mamare sau a unei mamografii. În cazul femeilor care prezintă un sindrom premenstrual accentuat cu dureri abdominale, balonări, greaţă, cefalee şi iritabilitate, crescută până la agresivitate, s-a constatat un nivel modificat al prostaglandinelor. Prostagalandinele sunt mediatorii chimici ai durerii şi nivelul lor se modifică în bolile inflamatorii şi dureroase, exact aşa cum este şi cazul mastozei. Valorile hormonilor estrogen şi progesteron influenţează în mod direct ţesutul mamar şi tot aceşti hormoni influenţează activitatea ovarelor şi a uterului, ceea ce dovedeşte că mastoza se încadrează în afecţiunile ginecologice. Pe lângă estrogen şi progesteron, prolactina, insulina şi hormonii tiroidieni au efect asupra ţesutului mamar. Deoarece studiile statistice au căutat o corelaţie între cauze şi efecte s-a ajuns la concluzia că o dietă bogată în grăsimi şi cafeină creează un mediu propice pentru dereglările hormonale. Ţinând cont de aceste sfaturi este cazul să vă spun că există tratamente cu produse naturale care pot să ajute în cazul mastozelor. Schema terapeutică conţine produse care pot să vă ajute să scăpaţi de mastoză.

Coenzima Q10 în ulei de cătină forte plus (60 mg) - 1 dimineaţa şi 1

la prânz, după mese. Coenzima Q10 este o substanţă asemănătoare ca structură cu vitamina E şi are efect antioxidant, contribuind la contracararea efectelor radicalilor liberi. Aceşti radicali li-

Menolap - 2 dimineaţa şi 2 la prânz, după

mese. Menolap conţine extract de brusture, iar brusturele exercită un efect antioxidant şi detoxifiant atât la nivel hepatic cât şi la nivel renal. Prin acţiunea de la nivel renal se realizează şi o reglare a hormonului de stres, adrenalina.

Gemoderivatul din mlădiţe de mur - 1 monodoză, seara înainte de

masă, în apă. Gemoderivatul din mlădiţe de mur are efect reglator asupra valorilor hormonale ale progesteronului şi estrogenului. De asemenea, mai are şi un efect antiinflamator reducând mărimea nodulilor. Acţiunea antiinflamatoare se manifestă şi la nivel articular, fiind asociat şi în artroze.

Gemoderivatul din muguri de coacăz negru - 1 monodoză dimi-

beri se combină cu diverse substanţe din organism şi formează produşi de reacţie care blochează activitatea normală a unor mecanisme de reglare hormonală.

Mag-Anghinar - 2 dimineaţa, 2 prânz, 2

seara, în timpul mesei. Magneziul are efect în reglarea valorilor prostaglandinelor. În momentul în care valoarea prostaglandinelor este modificată, senzaţia de durere şi inflamaţia sunt percepute de către receptorii durerii mult mai puternic. Anghinarea, prin conţinutul în principii amare exercită un efect de stimulare asupra capacităţii de detoxifiere a ficatului şi în acelaşi timp are efect asupra metabolismului lipidic, contribuind la scăderea cantităţii de lipide (grăsimi). La nivel hepatic se produce o detoxifiere şi o eliminare a surplusului de hormoni, în aşa fel încât balanţa hormonală să fie cât mai echilibrată.

neaţa şi 1 monodoză la prânz, înainte de mese, în apă. Gemoderivatul din muguri de coacăz negru exercită un efect antiiflamator general şi în acelaşi timp are acţiune de stimulare a sistemului imunitar. Un sistem imunitar bun are rolul de proteja organismul de eventualele transformari de la tumoră benignă, în tumoră malignă.

Hof.Imun - 1 dimineaţa, 2 prânz, 1 seara,

după mese, timp de 6 săptămâni. Hof.Imun are efect asupra sistemului imunitar contribuind la o mai bună apărare a organismului. Zincul din compoziţie este un catalizator pentru reacţiile enzimatice care reglează balanţa estrogen-testosteron, atât la femei cât şi la bărbaţi. Vitamina C are acţiune antioxidantă şi contribuie la protecţia fibrelor de colagen şi elastină în aşa fel încât ţesutul mamar să îşi păstreze elasticitatea. Dr. Sorin Mărgineanu Farm. Farmacon, Str. Colţei nr. 7, sect. 3, Bucureşti. Tel: 0730087680

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

7


Sfaturi fitoterapeutice

Psoriazis - o nouă opțiune terapeutică

soriazisul este o boală cronică, mediată imunologic, care constă în supra-producerea de celule (keratinocite) care formează la suprafața pielii plăcile psoriazice, plăci roșii, acoperite cu scuame (coji) solzoase ce pot fi pruriginoase (provoacă mâncărimi) sau pot sângera. Psoriazisul afectează între 2 și 3% din populația Europei. Boala are mai multe forme de manifestare, însă cea mai frecventă formă este psoriazisul în plăci (numit și psoriazis vulgar) care reprezintă 80% dintre cazuri. Simptome: Plăcile de psoriazis sunt porțiuni de piele îngroșată, roșie, inflamată, acoperite cu scuame alb-argintii. Plăcile pot fi pruriginoase și dureroase și pot apărea în orice regiune a corpului. În 10-30% din cazuri, pacienții cu psoriazis pot dezvolta artrita psoriazică ale cărei simptome constau în dureri articulare, rigiditate și tumefacția articulațiilor și a țesuturilor moi din jurul articulațiilor. Există diverse tipuri de psoriazis care includ: psoriazisul în plăci, psoriazis gutat, psoriazis pustulos, psoriazis inversat, psoriazis eritrodermic. Formele clinice de psoriazis variază ca severitate de la forme ușoare până la forme grave: Formele blânde afectează mai puțin de 3% din suprafața corporală. Formele moderate afectează 3–10% din suprafața corporală. Formele severe afectează mai mult de 10% din suprafața corporală. Psoriazisul poate afecta semnificativ calitatea vieții unei persoane deoarece: Mâncărimile și durerea pot afecta funcțiile de bază: mersul, dormitul;

8

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Plăcile de pe mâini și picioare pot face dificilă integrarea pacienţilor respectivi în practicarea unor anumite meserii, practicarea sporturilor, participarea la diverse activități obișnuite; Îngrijirile medicale constante pot fi costisitoare și pot afecta programul de lucru sau programul școlar; Persoanele afectate pot avea o proastă imagine de sine, datorată aspectului inestetic al leziunilor; Manifestările și simptomele bolii, suferința psihică datorată caracterului cronic și aspectului fizic modificat pot duce la depresie și izolare socială. Tratamentele alopate utilizate în pso­ riazis includ tratamente locale (ex. unguente și creme ce conțin corticosteroizi, gudron – tar sau derivați de vitamina D). Alte tratamente tradiționale constau în fototerapie (radiație ultravioletă) sau tratamentul sistemic (metotrexat sau ciclosporină). Pacienții cu psoriazis se luptă nu numai cu greutățile fizice și emoționale ale bolii, ci și cu insuficientele metode de tratament pe care le au la dispoziție în prezent. De aceea, bolnavii se simt în mod frecvent nesatisfăcuți sau frustrați de tratamentul pe care îl urmează, tratament care de multe ori este incomod, consumator de timp și oferă doar o ameliorare temporară a simptomelor. Din punctul de vedere al medicinei holistice, abordarea acestei afecţiuni dermatologice este diferită; pielea este învelişul exterior al corpului, felul în care apărem, impresia superficială pe care o lăsăm celorlalţi. De aceea , bolile de piele sunt expresia condensată la nivel fizic a unor trăiri emoţionale, gânduri şi sentimente legate tocmai de imaginea fiinţei noastre către exterior. În cazul psoriazisului şi a unor forme de eczeme, afecţiuni cu leziuni uscate şi componentă inflamatorie foarte redusă, de multe ori cu tendinţă la cronicizare,


Sfaturi fitoterapeutice

există o importantă componentă psihică, constând în nesiguranţă, neîncredere, teamă, precipitare, labilitate (pe care persoana respectivă încearcă să le mascheze pentru a nu îşi altera imaginea pe care le-o oferă celorlaţi). În ceea ce priveşte dieta vegetariană, ea are un rol important în prevenirea sau chiar în vindecarea numeroaselor afecţiuni cutanate, inclusiv în cazul psoriazisului. Ţinând seama de cele două funcţii importante ale pielii, respectiv aceea de eliminare a diferiţilor produşi inutili sau nocivi organismului (toxine bacteriene, produşi intermediari rezultaţi din metabolismul alimentar, săruri minerale în exces) şi aceea de apărare împotriva factorilor nocivi exteriori, va trebui acordată o atenţie deosebită primelor semne de reacţii cutanate. Pentru această etapă de detoxifiere a organismului sunt importante plantele: brusture, trei fraţi pătaţi, frasin, mesteacăn, urzica, păpădie, anghinare. Acestea se regăsesc în următoarele produse Hofigal: Menolap, Tinctura de trei fraţi pătaţi, Complex detoxifiant natural, Depurin, Mag-Anghinar, Urzica.

Gemoterapia reprezintă o nouă opțiune terapeutică pentru psoriazis. Fernando Pitera în Compendiul de Ge­ moterapie Clinică propune o combinaţie de trei preparate, cu efecte bune în vindecarea erupţiei: Gemoderivat din radicele de Secară Secale cereale,1 monodoză, dimineaţa Gemoderivat din mlădiţe de Cedru - Cedrus libani, 2 ml în apă, la prânz Gemoderivat din muguri de Platan Platanus orientalis, 2 ml în apă, seara. Tratamentul se va face timp de 6 luni şi chiar mai mult, în funcţie şi de reacţiile persoanei. Gemoderivatul din radicele de Secară - Secale cereale, are un organotropism selectiv pentru parenchimul hepatic, favorizând refacerea completă a ficatului prin intermediul unei acţiuni directe asupra hepatocitelor, care permite normalizarea progresivă a valorilor transaminazelor hepatice. De multe ori, prin afectarea ficatului în stări de furie, mânie, indignare, precum şi

în stări de oboseală şi suprasolicitare, pot apare reacţii precum psoriazis-ul cutanat, cu sau fără artrita psoriazică. Recomandările dr. Max Tetau sunt: Gemoderivat din muguri de Coacăz negru dimineaţa, Gemoderivat din mlădiţe de Cedru la prânz şi, mai ales, Gemoderivat din radicele de Secară - Secale Cereale seara, cu acţiune rezolutivă asupra leziunilor psoriazice şi psoriaziforme. Pentru influenţarea componentei neuro-psihice sunt utile: Gemoderivatul din muguri de Tei argintiu şi Gemoderivatul din muguri de Smochin. Câteva studii au arătat că o cantitate de ulei de peşte de 10-20g zilnic poate ameliora psoriazisul. În cazul acestei afecţiuni, de obicei se recomandă uleiul de peşte şi consumul de peşte, alături de alte tratamente naturale. Pacienţii pot folosi din gama su­ plimentelor alimentare Hofigal, Uleiul de peşte Omega 3 şi Omega 6, sub formă de capsule gelatinoase moi, de concentraţie 300mg, 600 mg şi respectiv 900 mg. Doza zilnică se individualizează în funcţie de fiecare pacient, iar durata tratamentului este de 2-3 luni. Uneori poate fi necesară administrarea internă a unor plante cu efect sedativ, dată fiind starea de iritabilitate, agitaţie, deseori insomnia: lavandă, talpa gâştei, tei, şovârf etc. Aceste plante se regăsesc în suplimentele Hofigal: Lavandă - macerat uleios, Pasissclerotin, Somn uşor. Tratament extern: se pot folosi aplicaţii locale cu efect trofic, hranitor (Spirulin cremă, ulei de cătină, susan, măsline, nuci, porumb, migdale, soia etc) De cele mai multe ori, psoriazisul apare în afectări ale sistemului nervos central sau periferic, pentru că pielea şi sistemul nervos provin din aceeaşi foiţă embrionară. Tratamentul psoriazisului este unul dificil, întrucât componenta emoţională este întotdeauna importantă şi trebuie adresată în special, pentru echilibrarea reacţiei generale a persoanei. Dr. Aniela-Ioana Kinn Medic specialist medicină de familie cu competenţă în apifitoterapie Complex medical HOFIMED - Şos. Colentina, nr.76, sect.2, Bucureşti, tel.0730087694

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

9


Sfaturi fitoterapeutice

Patologia colecistului şi abordarea ei prin intermediul plantelor u paşi mărunţi se aşterne iarna peste meleagurile noastre. Se apropie sărbătorile de iarnă - Naşterea Domnului şi Anul Nou. După perioada de post alimentar şi spiritual, urmează mesele îmbelşugate din perioada sărbătorilor. În acest articol vom aborda problemele de sănătate legate de colecist (vezica biliară sau fierea). Situaţiile în care un pacient are probleme cu fierea sunt relativ frecvente. Colecistul (vezica biliară sau fierea) este reprezentat de un sac alungit (10 cm lungime şi capacitate de 50 ml) situat sub ficat şi serveşte de rezervor al bilei (produs al secreţiei hepatice). În colecist are loc concentrarea bilei, iar evacuarea ei în duoden are loc intermitent în timpul meselor. Bila are funcţie digestivă în metabolizarea grăsimilor, prin prezenţa sărurilor biliare. Scurgerea bilei este defectuoasă atunci când: activitatea ficatului este încetinită, uneori din cauza epuizării prin exces de alimente bogate în grăsimi; bila este prea groasă sau încărcată cu toxine; colecistul şi-a pierdut tonicitatea; apare stresul. Simptomele bolilor colecistului (fierii) sunt în general asemănătoare, deşi bolile sunt diferite: Dureri sau jenă sub coaste (în zona ficatului / fierii, fierea aflându-se sub ficat, parţial înglobată în structura ficatului); Gust amar dimineaţa sau după unele alimente; Greaţă şi uneori vărsătură bilioasă (gălbuie şi amară); Intoleranţă la anumite alimente; Episoade de diaree sau constipaţie; Episoade de migrenă (“migrena biliară”); Mai rar, icter sau febră. Persoanele care au probleme cu vezica biliară au predispoziţie spre colică biliară, pot avea necazuri din pricina litiazei biliare (calculi), din cauza inflamaţiei colecistului sau tulburări de motilitate ( dischinezia biliară). În rândurile de mai jos vă prezentăm lan­ ţul slăbiciunilor în cazul bolilor colecistului. Colecistita - reprezintă inflamaţia vezicii biliare din cauza infecţiei sau calculilor biliari. Litiaza biliară - dacă colecistita nu se tratează, cu timpul se pot forma pietre în colecist producându-se litiaza biliară. Pietrele sunt cel mai des formate din colesterol.

10

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Dischinezia biliară - tulburare în evacuarea bilei din vezica biliară, favorizată de consumul exagerat de grăsimi. Dischinezia biliară hipertonă se manifestă prin creşterea tonusului vezicii biliare, fapt care stânjeneşte evacuarea bilei în perioadele de golire a stomacului. Dischinezia biliara hipotonă şi cea atonă duc la scăderea tonusului colecistului producând perturbări în procesul de evacuare a bilei.

Regimul alimentar, o necesitate Tratamentul trebuie dublat de un regim alimentar adecvat. Asta înseamnă că e nevoie să fii foarte atent la ce pui pe masă. Ai voie: legume cu celuloză fină (roşii, ardei, vinete, morcovi, fasole verde, dovlecei, salată verde - preparate sau crude), fructe bine coapte (de preferat sub formă de suc), carne de pui, peşte sau vită, ouă preparate dietetic, condimente uşoare (pătrunjel, mărar, leuştean, tarhon, dafin, suc de lămâie), supe din carne slabă sau de legume şi sosuri dietetice. Mare atenţie la grăsimi, consumă cât mai puţine .

Tratamentul bolilor colecistului

Mag-Anghinar asigură aportul de substanţe bioactive pentru suplimentarea dietei în toate cazurile în care este nevoie de stimularea fluxului biliar şi a diurezei; pentru a se influenţa favorabil metabolismul colesterolului; în disfuncţii hepatobiliare (hepatite subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţa biliară), colecistite subacute şi cronice, angiocolite, dischinezii biliare; pentru combaterea tulburărilor funcţionale şi metabolice consecinţe ale suferinţei cronice a tractului digestiv; Administrare: 2 - 3 comprimate de 3 ori pe zi cu 10-15 minute înainte de masă. Redigest îmbunătăţeşte procesul de digestie, contribuie la reglarea procesului de absorbţie a substanţelor nutritive, hepatoprotector şi eficace în reglarea funcţiilor hepatice; acţiune antiinflamatoare şi antiseptică la nivelul tubului digestiv; reglează motilitatea tubului digestiv şi a colecistului; previne formarea calculilor biliari şi renoureterali; contribuie la reglarea metabolismului lipidelor. Armuhep adjuvant valoros în angiocolite, afecţiuni inflamatorii şi de motilitate ale vezicii biliare (vezica atonă cu stagnare de secreţie biliară) în afara prezenţei de calculi biliari de dimensiuni medii şi mari.


Sfaturi fitoterapeutice

Ulei de cătină (capsule moi) reprezin-

tă un complex polivitaminic care asigură un aport optim de fitonutrienţi necesari dietei, în principal beta-caroteni, vitamine liposolubile D, E, F, K, o serie de compuşi polifenolici, acizi graşi polinesaturaţi, aminoacizi liberi şi microelemente pentru susţinerea sănătăţii organismului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Ulei de salvie (macerat) utilizat pentru reglarea funcţiilor digestive (dispepsii, meteorism, afecţiuni cronice ale căilor biliare, dischinezii, inflamaţii gastrointestinale). Ulei esenţial de rozmarin în miere de albine (monodoze) în cazul afec-

ţiunilor vezicii biliare, uleiul esenţial de rozmarin diminuează simptomatologia, normalizează secreţia bilei şi contribuie la dizolvarea calculilor biliari.

Hepastim supliment alimentar bogat în substanţe bioactive care furnizează nutrienţi esenţiali necesari regimului igieno-dietetic persoanelor cu afecţiuni hepato-biliare cronice. Hofisan este un produs destinat suplimentării dietei pentru proprietăţile antiseptice şi antiinflamatoare la nivelul aparatului digestiv şi renal, de scădere a riscului de formare a calculilor biliari şi renoureterali (ajută la dezagregarea şi eliminarea acestora), reglator al motilităţii şi funcţiilor tubului digestiv şi colecistului, reglator al proceselor de digestie şi absorbţie, efect hipocolesterolemiant şi uşor hipoglicemiant. Tinctura de rozmarin indicată în afectiuni hepatobiliare (dischinezie biliară, litiază biliară, tulburări dispeptice).

ve (dischinezie biliară, litiază biliară, colecistită cronică, steatoză hepatică, hepatită virală, ciroză hepatică, insuficienţă hepatică, enterocolită), tulburări metabolice (hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, hiperuricemie)

Gemoderivat din muguri de frasin - este drenor hepatobiliar, renal şi articular, are acţiune diuretică, uricozurică, hipocolesterolemiantă, antiinflamatoare, antiexudativă, tonică, antisenescenţă

Cefalee biliară

Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin Gemoderivat din muguri de nuc – are acţiune antiinflamatoare, antiseptică, antidiabetică (util pentru reglarea glicemiei), cicatrizantă, drenor universal (limfatic, intestinal, splenic, pancreatic), imunomodulatoare

Colică biliară

Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin Gemoderivat din muguri de tei argintiu - sedativ şi tranchilizant în distonii neurovegetative, nevroze, stări anxioase, hiper­ emotivitate, insomnia adultului şi copilului, sedativ şi antispastic în dureri ale erupţiilor dentare la copii şi colici abdominale la nou-născuţi; adjuvant în tratamentul echivalenţelor epileptice la copii; colici spastice, dischinezie biliară, colon iritabil.

Colecistită

Tinctura de sunătoare recoman-

Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin

Tinctura de iarbă mare recoman-

Gemoderivat din muguri de coacăz negru- stimulează corticosuprare-

dată în dischinezie biliară, colecistite.

dată în dispepsii, colecistite, dischinezie biliară, calculoza biliară.

Tinctura de păpădie acţiune tonic generală, drenor hepatobiliar, depurativ, coleretic-colagog, stimulează secreţia pancreatică, eupeptic, hepatoprotector, antioxidant. Gemoterapia şi afecţiunile colecistului Dischinezie biliară

Gemoderivat din muguri de arţar de câmpie – recomandat litiază biliară, dischinezie biliară, colestază, dislipidemie-hipercolesterolemie, adjuvant în diabetul de tip II, ateroscleroză, drenor al substanţelor toxice rezultate din catabolism.

Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin – recomandat în afecţiuni digesti-

nala pentru secreţia unor hormoni cu proprietăţi antiinflamatoare şi antialergice (acţiune cortizon-like), activează catabolismul ureei, acidului uric şi colesterolului

Litiază biliară

Gemoderivat din muguri de arţar de câmpie Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin Gemoderivat din muguri de frasin Dr. Anamaria Alexandru medic apifitoterapeut Farm. Remedium 5, Str. Paris nr. 12 A, Cluj Napoca .Tel.- 0740.181.880

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

11


Sfaturi fitoterapeutice

Fitoterapia în sprijinul dezvoltării inteligenţei emoţionale la copii oarele de Decembrie, parcă mai blând şi mai patetic ca niciodată, învăluie Natura cu razele sale zglobii, jucăuşe, galbene-aurii şi ne alintă simţurile care zburdă în Sufletul nostru precum mânjii scăpaţi din iesle, bucurându-ne de minunile şi splendoarea ultimelor zile de Toamnă 2011… Închidem ochii şi pecepem parcă mai bine valurile de energie pură, caldă, regeneratoare şi dătătoare de Viaţă ce vin dinspre Soare, stea uriaşă şi pătimaşă care ne susţine existenţa atât de efemeră şi de trufaşă… Planeta Pământ este populată de nişte fiinţe care au uitat să venereze Sursa Vieţii, să trăiască în armonie cu Natura, au uitat în trufia lor cât de mici sunt şi care le este locul şi puterea în acest uriaş şi inimaginabil angrenaj Cosmic, Universul... Asistăm, din cauza acţiunilor distructive la adresa Naturii, la transformări climatice majore, la cutremure, erupţii vulcanice, furtuni de praf, inundaţii, tsunami, asistăm la accentuarea efectului de seră şi la topirea calotelor polare, suntem asaltaţi de diverşi teoreticieni ai sfârşitului cataclismic al Lumii... Dacă la nivel climatic, marin, atmosferic, geologic, nu stăm bine deloc, cu toate implicaţiile asupra speciilor de vieţuitoare din aceste medii, Umanitatea este supusă unor transformări radicale în plan politic, economic, social, etnic, religios. Se pare că trăim într-o perpetuă stare de război psihologic, politic, administrativ, economic, etnic, religios, cu implicaţii clare asupra traiului, comportamentelor, sentimentelor, reacţiilor în societate şi familie, a manifestărilor individuale sau de masă, care au devenit din ce în ce mai violente, semne clare ale disperării şi revoltei. Omenirea se pare că este pe cale să-şi piardă suflul şi să clacheze în mijlocul unor transformări majore geopolitice, economice, sociale, etnice, administrative, care ascund de fapt un crud adevăr, lupta acerbă pentru accesul la cât mai multe dintre resursele energetice, parte dintre acestea deja prea mult exploatate, lupta pentru accesul şi deţinerea în exclusivitate a noilor energii neconvenţionale, pentru cucerirea şi obţinerea controlului politic şi administrativ, economic, financiar asupra unor zone cât mai întinse, pe scurt, reîmpărţirea Lumii în zone de influenţă controlate de Superputerile actuale. Toate aceste procese dinamice au impact negativ asupra populaţiei. Mai mult, prin intermediul mijloacelor massmedia, sunt permanent transmise mesaje mai mult sau mai puţin mascate (emisiuni radio, TV, emisiuni de dezbatere publică, buletine de ştiri, articole din cotidiene de mare tiraj etc.), cu impact informaţional negativ asupra psihicului uman. Astfel, subiectele cele mai tari sunt de genul- violenţe în cluburile de noapte, reţele de trafic de droguri şi prostituţie, sinucideri în rândul adolescenţi-

12

lor decepţionaţi în dragoste sau din cauza unor eşecuri şcolare, manifestări violente în licee, examene de bacalaureat contestate, creşterea ratei şomajului, scăderea interesului pentru educaţie, cultură, execuţii mafiote, crime oribile pasionale, accidente produse de neatenţie şi oboseală extremă, convulsii sociale declanşate de măsuri de austeritate şi de reducerea condiţiilor de existenţă la limita extremă a suportabilităţii, sărăcia… Toate acestea scot la iveală decalajele din societatea noastră, disperarea, emotivitatea scăpată de sub control, mânia, violenţa descătuşată în momente de deraiere psiho-emoţională, neglijenţa şi indiferenţa din societatea noastră, concretizate în sincope ale conştiinţei şi manifestate prin crize de violenţă şi nebunie temporară. Din aceste cauze, apar tot mai frecvente reacţii de izolare, defulare, comportamente violente cauzate de controlul deficitar al emoţiilor care, acumulate în timp, erup precum lava vulcanică, dar care produc efecte mult mai distrugătoare pe termen lung, uneori drame definitive... Din păcate, aceste reacţii pot apărea atât la adulţi cât şi la copii... Iată de ce dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale la copii este o necesitate stringentă care ar ridica nivelul intuiţiei, empatiei, percepţiei şi controlului comportamental şi ar evita multe drame emoţionale la nivel de generaţii întregi...

Apariţia conceptului de Inteligenţă Emoţională Nu întâmplător am făcut această introducere privind procesul de dezintegrare a civilizaţiei şi scăparea de sub control a emoţiilor în toate compartimentele sociale, familiare, comunitare. Ultimii 20 de ani au accentuat şi cronicizat sentimentul de singurătate în rândul copiilor din familiile dezorganizate, abandonaţi de familii, creşterea progresivă a numărului de copii ai străzii, singurătatea pensionarilor, singurătatea femeilor singure cu copil preşcolar, singurătatea adolescenţilor fără viitor, singurătatea şomerilor vârstnici, disperarea intelectualilor şi muncitorilor calificaţi incluşi în sisteme economico-sociale şi productive incerte, accentuarea nemulţumirilor legate de nesiguranţa locului de muncă, lipsa protecţiei sociale, lipsa viitorului profesional, a unui loc de muncă conform cu pregătirea profesională, munca la negru, şomajul… Toate aceste fenomene ilustrează o parte din cauzele exacerbării disconfortului şi dez­ echilibrului emoţional la care suntem supuşi permanent. Tocmai în aceste momente se impune înţelegerea proceselor neurobiologice de la nivelul centrilor cerebrali care declanşează emoţiile, modalităţile de producere a sentimentelor de mânie, ură, iubire, sentimente materializate prin acţiuni negative sau pozitive. Sociobiologii şi psihologii au convenit în urma unor studii aprofundate că în momentele de criză, emoţiile sunt cele care ne călăuzesc în primul rând, ele sunt cele care stau la baza declanşării de urgen-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

ţă a comportamentelor de supravieţuire, emoţiile primează în detrimentul raţionalului. Repetabilitatea acestor situaţii de criză de-a lungul istoriei evoluţiei Omenirii a condus la formarea unor mecanisme automate de reacţie specifică emoţională, imprimate în structura noastră nervoasă. Se poate spune că în momentele hotărâtoare pentru existenţa sau viitorul nostru, atunci când trebuie să ne modelăm hotărârile şi acţiunile, Sentimentele noastre contează uneori mai mult decât gândurile, Raţiunea…Cu alte cuvinte, Inteligenţa emoţională primează în faţa raţiunii pure, academice. În anumite momente, Raţiunea poate fi depăşită şi înlocuită de Sentimente. Iată de ce sociobiologii susţin că în momente cruciale, Sufletul întrece Mintea în procesul decizional de urgenţă…De asemenea, tot aceşti cercetători susţin că dacă Coeficientul de Inteligenţă(QI) care măsoară Inteligenţa Raţională este un dat genetic, Inteligenţă Emoţională (QE) care cuprinde Autocontrolul, Perseverenţa, Ambiţia, Capacitatea de Automotivare, toate aceste aptitudini pot fi insuflate copiilor prin educaţie. Astfel se explică de ce copii cu QI mare nu devin genii, pe când cei cu QE dezvoltat se descurcă de minune în posturi cheie din cercetare, management, dezvoltarea tehnologiilor de vârf. Tot aceştia vor fi preferaţii managerilor generali pentru ocuparea posturilor cu răspundere mare. Şi tot prin dezvoltarea capacităţilor QE, pot fi controlate impulsurile (Autoînfrânarea) şi astfel pot fi modelate Voinţa şi Caracterul, de asemenea se poate modela şi dezvolta Empatia(capacitatea de a simţi emoţiile celorlalţi), deci poate fi dezvoltată Compasiunea, atitudini morale ultranecesare pentru Timpurile actuale. Gândiţi-vă cum ar fi arătat actualele generaţii de copii, adolescenţi, dacă programele educaţionale ar fi cuprins şi dezvoltarea QE şi comparaţi acest deziderat cu imaginea generală dezolantă a generaţiei actuale de copii, adolescenţi, care au probleme emoţionale serioase: sunt mai impulsivi, mai agresivi, sunt furioşi şi greu de stăpânit de familie şi profesori, mai emotivi, mai deprimaţi şi însinguraţi decât generaţiile anterioare… Soluţia acestei evoluţii extrem de periculoase pentru generaţiile actuale şi viitoare constă în atitudinea noastră faţă de adecvarea şi exprimarea emoţiilor, reuşind astfel să dăm inteligenţă emoţiilor noastre… Să introducem în programa şcolară cursuri de dezvoltare a QE la copii! Îi vom pregăti mult mai bine pentru Timpurile ce vor veni. În continuare, voi expune cîteva date generale privind conceptul de Inteligenţă Emoţională (QE), capacităţile specifice QE, modalităţi de stăpânire a emoţiilor (enumerare), beneficiile QE.

Conceptul de Inteligenţă Emoţională (QE) Termenul QE a fost folosit pentru prima dată în anul 1990 de catre psihologii Peter Salovey si John Mayer. Cu toate că acest termen este rela-


Sfaturi fitoterapeutice tiv nou, conceptul de QE poate fi atribuit lui Socrate (470 – 399 iHr)„Cunoaşte-te pe Tine însuţi”. În Biblie, în Vechiul şi în Noul Testament există citatele „ Nu fă altuia ce ţie nu-ţi place” şi „Iubeşteţi aproapele ca pe tine însuţi” pot fi interpretate ca elemente de QE. În 1983, Howard Gard­ner a inventat sintagma: „Nu întrebaţi, cât de deştepţi sunteţi, ci cum sunteţi inteligenţi”. Gard­ner a identificat 7 tipuri de inteligeţă în funcţie de abilităţile comunicative şi matematice uzuale: Inteligenţa Lingvistic-Verbală (capacitatea de a învăţa foarte uşor o limbă străină sau de a dezvolta un vocabular foarte bogat.), Inteligenţa Intrapersonală şi Inteligenţa Interpersonală (capacităţile care te ajută să înţelegi sentimentele celor din jur şi, respectiv, să îţi înţelegi propriile sentimente; acestea sunt responsabile în bună măsură pentru cele 80 de procente ale succesului organizaţional.), Inteligenţa Spaţială (capacitatea de a vedea structuri şi forme cu precizie; cei care posedă acest tip de inteligenţă se exprimă foarte uşor prin desene, fotografii sau sculpturi), Inteligenţa Kinestetică (capacitatea de a utiliza corpul cu precizie, coordonând mişcările foarte bine şi, în acelaşi timp, putând să înţeleagă rapid toate nuanţele unei mişcări), Inteligenţa Ritmic-Muzicală (capacitatea de a identifica stilul unui compozitor şi de a recunoaşte diverse partituri muzicale.), Inteligenţa Matematică-Logică (capacitatea de a rezolva cu uşurinţă probleme şi de a te simţi foarte confortabil atunci când se lucrează cu numere; aceasta este cea care determină obţinerea unor scoruri foarte mari la testele care măsoară coeficientul de inteligenţă tradiţional). Se poate concluziona că Inteligenţa Interpersonală şi Inteligenţa Intrapersonală pot fi incluse în Inteligenţa Emoţională QE. QE este formată din 5 Capacităţi sau Domenii: Cunoaşterea mai bună a propriilor emoţii, Conştientizarea de Sine, Gestionarea propriilor emoţii (stăpânirea propriilor emoţii), Motivarea de Sine, Autocontrolul emoţiilor, Autostăpânirea şi Creativitatea Emoţională. Recunoaşterea Emoţiilor celor din jur, Empatia, este esenţială pentru capacitatea de înţelegere a emoţiilor celorlalţi, de asemenea foarte important este altruismul comportamental şi profesional, comportament caracteristic esenţial în colectivitate. Presupunând că emoţiile sunt conştientizate în totalitate, în ciuda faptului că unele dintre ele spun despre noi lucruri pe care nu am vrea sa le auzim, partea cea mai dificilă este să învăţăm să le gestionăm în mod constructiv în vederea atingerii unui anumit scop. În acest proces este esenţială înţelegerea faptului că orice emoţie are atât o latură pozitivă, cât şi una negativă, iar acest lucru este valabil şi în cazul emoţiilor considerate în mod tradiţional negative, aşa cum ar fi mânia. Dacă latura negativă a mâniei este legată de faptul că îi îndepărtează pe cei din jur, tensionează corpul şi afectează raţiunea, latura pozitiva priveşte funcţia autoprotectoare pe care aceasta o are pentru individ, precum şi capacitatea de a mobiliza la acţiune. De abia după ce aceste etape sunt parcurse, se poate vorbi de înţelegerea şi luarea în considerare a emoţiilor celor din jur. În acest scop, trei elemente sunt esenţiale şi nu reprezintă o noutate pentru nimeni: ascultarea activă, ceea ce înseamnă mai mult decât a aştepta răbdător să îţi vină rândul să spui ceva, abilitatea de a interpreta corect limbajul corpului şi, nu în ultimul rând, abilitatea de a distinge între diferitele nuanţe ale

emoţiilor unei persoane. Doar utilizarea împreună a acestor abilităţi ne permit să comunicăm eficient la nivel emoţional cu cei din jur, receptând şi transmiţând atât latura raţională, cât şi cea afectivă a unui mesaj. Beneficiile Inteligenţei Emoţionale sunt multiple: îmbunătăţirea automotivaţiei, creşterea performanţelor şcolare, educaţionale, profesionale, creşterea creativităţii în procesul de învăţământ, institut superior, la locul de muncă, creşterea încrederii în forţele proprii, dezvoltarea calităţilor de lider, a abilităţilor de muncă în echipă, în orice colectivitate, creşterea capacităţilor de adaptabilitate în orice mediu, colectiv etc.

Noţiunea de Analfabetism emoţional Din păcate, datorită lipsei de programe de dezvoltare a QE, în cadrul instituţiilor preşcolare, şcolare, de învăţământ mediu şi superior, la toate nivelele, oriunde în lume, dar mai ales în rândul copiilor proveniţi din medii mai sărace, a apărut un termen nou, care reflectă o cruntă realitate: analfabetismul emoţional, paralel cu scăderea capacităţilor intelectuale la aceşti elevi… Iar consecinţele în timp ale acestui tip de analfabetism emoţional sunt comportamentele extreme, violenţa în şcoli, acasă, depresia, consumul de droguri, abandonul şcolar, prostituţia, creşterea procentului de eleve însărcinate, rezultate şcolare dezastruoase, criminalitatea, delicvenţa juvenilă, fenomenul în extindere de “copii ai străzii”, etc. Nu trebuieşte uitat rolul educaţional al familiei. Când asistăm la destrămări ale familiei, gradul de risc creşte invers proporţional cu nivelul material şi social de origine… Scăderea nivelului de competenţă emoţională, conform unui studiu publicat de Daniel Goleman în 1995, poate fi cuantificat în funcţie de următorii parametri: apariţia unor deficienţe, dificultăţi de atenţie, concentrare, gândire( soldate cu rezultate slabe la învăţătură, elevi visători sau prea agitaţi, preocupaţi până la obsesie de anumite lucruri numai de şcoală nu…), anxietatea, depresia juvenilă( elevi agitaţi, depresivi, care se simt abandonaţi, cu dorinţa de a fi perfecţi, sentimentul că nu sunt iubiţi) , care cu timpul preferă izolarea, sunt nefericiţi şi au sentimente de inutilitate, de dependenţă exagerată de propriile percepţii deformate, cu probleme de adaptare socială , sunt obosiţi, lipsiţi de energie, iar cu timpul comportamentul lor poate fi dominat de agresivitate ( în relaţiile cu ceilalţi, cu tendinţe distructive şi de dominare a celor din jur cu atitudini exagerate, de frondă, revendicative, răutăcioase, de frustrare), delicvenţă juvenilă( absenteism, droguri, înşelăciuni, violenţe şcolare, furturi, etc.). Semnalul de alarmă tras de sociologi şi psihologi este că, în urma studiilor făcute pe grupe de şcolari au ajuns la concluzia că din 1976 când era de 9%, până în 1989, procentul de copii cu suficiente probleme emoţionale procentul s-a dublat (18%).Aceste studii au fost realizate în Statele Unite, Olanda, China, Germania, Australia, Franţa, Thailanda. Urie Bromfenbrenner, psiholog la Universitatea Cornell, preciza cu ocazia unui simpozion internaţional în 1993 că ”În absenţa unui sistem eficient de sprijin, stresul extern a devenit atât de mare, încât până şi familiile puternice încep să se destrame. În joc este generaţia următoare, în special băieţii, care, pe măsură ce cresc, sunt mai vulnerabili

în faţa unor forţe distrugătoare, cum ar fi efectele devastatoare ale divorţului, sărăciei, şomajului. Statutul copiilor americani şi al familiilor lor este mai disperat ca niciodată…Milioane de copii sunt lipsiţi de competenţă şi caracter moral.” Acesta nu este un fenomen strict american, ci unul global, deoarece cursa mondială pentru găsirea de pieţe cu mână de lucru calificată şi ieftină a creat forţe economice internaţionale ce au exercitat şi continuă să exercite presiuni asupra familiilor. Părinţii, datorită problemelor financiare, a sistemului economic, sunt obligaţi să lucreze amândoi în schimburi, ture prelungite, sau au două joburi, astfel că cei mici sunt lăsaţi de capul lor, nesupravegheaţi, fiind “educaţi” de televizor…Gradul de sărăcie tot mai mare, familiile cu un singur părinte, încredinţarea copiilor către centre sociale, grădiniţe, toate acestea conduc la limitarea până la anulare a schimburilor emoţionale şi educaţionale dintre părinţi şi copii. Aceste disfuncţii emoţionale conduc către scăderea drastică a competenţelor emoţionale ale copiilor…Emisiunile pline de violenţă de la televizor îşi pun puternic amprenta asupra psihicului şi comportamentelor acestor copii. În aceste cazuri, unii copii pot deveni hiperactivi, obraznici, neascultători faţă de părinţi şi profesori, încăpăţânaţi, agitaţi, chiar violenţi de la vârste şcolare mici, nimeni nu se mai înţelege cu ei. Ceilalţi copii îi evită, aceştia devin izolaţi, furioşi şi răzbunători pe colegii şi profesorii care nu-i acceptă, încetul cu încetul se vor simţi respinşi şi de restul colectivităţii şi atraşi de cei asemeni lor cu care sfârşesc prin a forma bande sau găşti de cartier care vor teroriza prin violenţa revanşardă pe cei ce i-au respins…Iată calea tipică primară spre delicvenţă, violenţă, criminalitate, care au la bază impulsurile emoţionale necontrolate corespunzător la vârste mici…Gerald Patterson, psiholog specializat în astfel de comportamente, afirma îndreptăţit că” acţiunile antisociale ale unui copil de cinci ani pot fi modelul actelor de delicvenţă ale adolescentului”… În aceste cazuri reacţia promptă educativă se impune: acestor copii bătăuşi trebuie să li se anuleze tiparul mental conform căruia persoanele care au poziţii antagonice cu ei ar fi ostile lor şi în loc să reacţioneze cu violenţă, ar trebui să rezolve paşnic orice neînţelegere apărută…Astfel, aceşti copii agresivi îşi pot controla impulsurile învăţând că o parte dintre aluziile pe care ei le interpretau ca fiind ostile, erau de fapt aluzii neutre sau chiar prieteneşti. De asemenea, pot fi create modele de temporizare şi regândire a reacţiilor violente, îndreptate către o abordare calmă, cu autocontrol asupra emoţiilor, reacţiilor şi selectarea deciziilor în funcţie de capacitatea dobândită de stăpânire a mâniei. De asemenea depresia la copii şi tineri este cauzată de dificultatea de a stabili relaţii interpersonale şi interpretarea greşită a atitudinii celorlalţi în faţa inabilităţii de comunicare a acestora, care sfârşesc prin a deveni singuratici, demoralizaţi, depresivi. Copii depresivi sunt izolaţi de contactul cu ceilalţi copii de vârsta lor şi în acelaşi timp nu pot beneficia de modelele comportamentale ale acestor copii normali, care, prin imitaţie, pot da soluţiile la diverse situaţii de viaţă. Aceste lacune ale experienţelor interpersonale conduc la lipsa desăvârşită a lecţiilor de viaţă, conducând spre probleme sociale şi emoţionale cu urmări chiar şi după ieşirea din depresie…Apar dificultăţi mari de adaptabilitate socială, la şcoală prezintă dificultăţi de concentrare, atenţie, memorare, au rezultate slabe,

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

 13


Sfaturi fitoterapeutice

comunică mai greu, sunt mai retraşi, singuratici, aproape ignoraţi de ceilalţi copii şi predispuşi către relaţii conflictuale cu aceştia. Există o corelare directă între gradul şi durata depresiei, performanţele şcolare, lipsa de încredere în propriile forţe şi vulnerabilitatea lor. Pentru corectarea şi diminuarea acestor probleme emoţionale, psihologul Martin Seligman, adeptul soluţiei “inoculării psihologice”a imaginat un curs de 12 săptămâni în care un copil depresiv învaţă că el poate schimba “ceea ce simte prin ceeace gândeşte”, astfel că afirmaţia “ sunt un prost” poate deveni “nu sunt destul de deştept”. Pentru copii agresivi, nepopulari, cu dificultăţi în relaţionare în colectivitate, psihologul Steven Asher, Illinois, a organizat o serie de “antrenamente pentru prietenie”, menite să le ofere modelele comportamentale tipice copiilor amabili, sociabili, empatici, capabili să reacţioneze corect faţă de sentimentele şi nevoile emoţionale ale celorlalţi. La sfârşitul acestor ateliere, copii vizaţi îşi dezvoltau expresivitatea emoţională şi le creşteau şansele de popularitate. Alte metode practice de dezvoltare a inteligenţei emoţionale: psihologi şi profesori specializaţi în Ştiinţa Sinelui, de mai bine de 20 de ani, participă la cel mai interesant Program de predare a Inteligenţei Emoţionale. Tematica acestui program abordează modalităţi de recunoaştere a propriilor sentimente, construirea unui vocabular adecvat pentru acestea, determinarea conexiunilor dintre gânduri, sentimente şi reacţii, importanţa gândurilor sau sentimentelor în luarea deciziilor, analizarea unor soluţii alternative şi a consecinţelor acestora, lecţii educative despre droguri, fumat, sex, etc. Copii sunt familiarizaţi cu noţiuni şi practici de conştientizarea Sinelui, autoanaliza, recunoaşterea punctelor slabe şi tari, stăpânirea emoţilor (mania, tristeţea, ura, anxietatea, etc.), dezvoltarea empatiei, a tehnicilor folosite în relaţionare, rezolvarea conflictelor, negocierea compromisurilor. Acest program se adresează şcolarilor din clasele 4 şi 5. Un alt exemplu este Programul de Competenţă Socială elaborat de un grup de psihologi şi profesoride la Universitatea Yale, adresat elevilor din clasa a opta. Alt exemplu este Proiectul de Dezvoltare a Copilului, creat de o echipă condusă de psihologul Eric Shaps (Oakland, California), care se adresează copilor din clasele mici, pentru dezvoltarea unor aptitudini cheie, precum controlul impulsurilor, explicarea sentimentelor, tehnici de rezolvare a conflictelor, etc. Citind aceste rânduri o să vă întrebaţi la ce vârstă ar fi mai bine să înceapă aceste Programe şi care ar fi modalitatea de continuare şi dezvoltare a lor ? Problema este nu când ci cum să stimulăm de la cea mai fragedă vârstă capacităţile emoţionale ale micuţilor! Oricine a observat cum reacţionează un nou născut în maternitate cînd aude plângând un alt nou născut, începe să plângă şi el, deşi până atunci era liniştit. De ce? Spirit de imitaţie? Spirit de solidaritate? Nu!... Dorinţa de a-l ajuta pe celălalt şi manifestarea menulţumirii că nu poate? Nu prea… Mai degrabă să observăm că iniţial nou născutul se concentrează câteva secunde pe scîncetul celuilalt, apoi, dacă celălalt nu se opreşte, începe să plângă şi el, gradat… El nu simte nici un pericol, doar sesizează nevoia de ajutor a “colegului de generaţie”, demonstrând un soi de empatie, de înţelegere şi decodificare a semnalelor emise de acesta şi luarea unei atitudini, emiterea unei acţiuni. Odată ce ne naştem, suntem purtătorii întregului bagaj de cunoştinţe acumulat de la începutul evo-

14

luţiei şi până în prezent, doar că trebuie să mai aşteptăm niţel până să avem posibilitatea de a demonstra capacităţile QE… Deci, rolul părinţilor este cel mai mare în redescoperirea, stimularea şi dezvoltarea lor! La fel, în cazul gemenilor, sau în parc, când două mămici care nu se cunosc stau pe aceeaşi bancă, cu cărucioarele apropiate, când un sugar plânge, în scurt timp la fel va reacţiona şi celălalt sugar… Sau, de multe ori am simţit solidaritatea copiilor de 2-3 anişori în faţa unui disconfort, când unul plânge, ceilalţi doresc instantaneu să-l ajute, fiecare în felul său… Este cea mai emoţionantă demonstraţie de empatie şi dorinţa de a ajuta în funcţie de nevoile celuilalt! Adulţii nu mai reacţionează la fel, au uitat, au pierdut pe parcurs aceste emoţii, de aceea nu mai ştiu ce capacităţi să recunoască şi să menţină la proprii copii!...Este foarte important să păstrăm cât mai mult din bagajul emoţional cu care ne naştem, să pierdem cât mai puţin din el! Şi asta depinde de modalitatea în care sunt stimulate şi menţinute aceste calităţi încă de la vârste fragede! Pe măsură ce copiii cresc, se schimbă, preocupările lor se modifică. De aceea educaţia emoţională ar trebui aplicată pe toată perioada de dezvoltare a personalităţii copilului, în serii succesive, repetate la diverse vârste, astfel să fie adaptate şi corespunzătoare capacităţilor de înţelegere şi provocărilor specifice stadiilor fireşti de creştere şi dezvoltare a copiilor. Brazelton T. Berry, medic pediatru, afirmă că rolul primordial le revine părinţilor, care, instruiţi de specialişti QE pentru vîrste mici, vor urma programe emoţionale, programe educaţionale ce vor fi continuate la grădiniţă, la şcoală. Aceşti ani sunt foarte importanţi pentru dezvoltarea comportamentelor adecvate în plan emoţional, social, cu beneficii pe termen lung. Educaţia emoţională asigură stabilitatea viitoarelor generaţii. De aici şi necesitatea stringentă în aplicarea acestor metode şi programe şi la noi, folosind echipe multidisciplinale formate din educatori, pedagogi, psihologi, pediatri, fitoterapeuţi, nutriţionişti (voi demonstra de ce în continuare), dacă într-adevăr ne pasă de generaţiile viitoare!... Să redăm şcolii româneşti locul care-l merită şi puritatea emoţională de altădată a generaţiilor de copii, mai bine pregătiţi pentru Viaţă, pentru Viitor! Prin intermediul acestor programe de Dezvoltare şi Evoluţie Emoţională este împlinită conştientizarea emoţiilor, a capacităţilor emoţionale precum empatia, autoreglarea emoţională (prima copilărie), vîrsta de 5-6 ani fiind o primă etapă de vârf în dezvoltarea emoţiilor sociale (nesiguranţa, umilinţa, invidia, gelozia, mândria, încrederea în sine şi în ceilalţi, etc.), de grup, a comparaţiilor cu ceilalţi copii, dezvoltarea capacităţilor cognitive, de competitivitate. Conform Dr. David Hamburg, psihiatru specializat QE, “ între şase şi unsprezece ani şcoala constituie o experienţă crucială şi definitorie, care va influenţa masiv adolescenţa copiilor. Simţul valorii de Sine la copii depinde de capacitatea lor de a se descurca la şcoală. Acum sunt dobândite capacităţi esenţiale precum amânarea recompeselor, responsabilitatea socială, menţinerea controlului emoţiilor, viziunea optimistă”. Pubertatea, perioadă dificilă de schimbări esenţiale în biofiziologia şi percepţia sinelui, a gândirii, constituie un moment foarte important pentru lecţiile emoţionale şi sociale, în acest mod ferindu-i de capcanele inerente vârstei (tentaţiile drogurilor, fumatului, pornografiei, sexului). Este perioada de trecere de la gimnaziu la liceu, dificilă pentru păstrarea încrederii în sine în condiţiile schimbă-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

rilor biohormonale, a reconstrucţiei organismului, schimbării mediului de studiu, a colectivităţilor, adevărate încercări care îi întăresc şi-i fac mai puternici, reuşind prin aceste cursuri să-şi stăpânească abilităţile emoţionale conştientizate deja, să se adapteze mai uşor mediului, cerinţelor, presiunii stresului sistemului şi colectivităţii. Astfel de programe de educare şi dezvoltare emoţională, programe în care sunt implicaţi părinţi, psihologi, medici, factori responsabili, specialişti fitoterapeutici, nutriţionişti, comunitate, conferă copiilor, adolescenţilor un sentiment de siguranţă, respect, colegialitate, normalitate a relaţiilor interpersonale, un mediu psihosocial optim, sănătos pentru dezvoltarea multilaterală a noilor generaţii. Oare copii noştri nu pot beneficia şi ei de astfel de programe educaţionale şi de un mediu propice, sănătos pentru dezvoltarea QE? Vom avea cu siguranţă din nou cei mai pregătiţi copii pentru Viaţă, pentru Viitor! Privind la ultimii douăzeci şi ceva de ani, copiii noştri merită cel mai mult o astfel de politică educaţional-emoţională!!! Să deschidem ochii şi să acţionăm cu responsabilitate pentru Viitor! Până nu va fi prea târziu! În numele tuturor generaţiilor de sacrificiu, să renaştem precum Pasărea Phoenix!


Sfaturi fitoterapeutice

Fitoterapia în sprijinul dezvoltării Inteligenţei Emoţionale Pentru început, îmi permit să revin la necesitatea cooptării medicilor pediatri, a fitoterapeuţilor în colectivele ce vor aplica aceste programe. Nu întâmplător, deoarece organismele tinere, mai ales în condiţii de expunere la stres extern, au nevoie de compuşi naturali cu rol adaptogen, detoxifiant, hepatoprotector, imunostimulator, neuroprotector, regenerant şi reglator neuroendocrin, hormonal, surse de substanţe nutritive adecvate vârstei pentru asigurarea unei alimentaţii echilibrate. Cum poate fi utilă Fitoterapia (produsele fitoterapeutice) în creşterea capacităţilor emoţionale? Secretul constă în acţiunea lor simultană în trei planuri: fizic (anatomic, material, organic), în plan energetic (funcţional, fiziologic, endocrin, hormonal, metabolic, la nivel de bio­ câmp energetic, corp astral, corp eteric, etc.), în plan psiho-emoţional (gânduri, idei, sentimente, emoţii, stări de spirit, trăiri etc.). Gemoterapia şi Homeopatia acţionează mai mult în plan energetic şi psiho-emoţional. În continuare voi exemplifica care sunt acele produse fitoterapeutice şi gemoterapeutice cu efecte benefice stimulatorii în cele trei planuri, pe care le recomand copiilor preşcolari, de vârstă şcolară, cum acţionează, cum trebuiesc administrate, pe ce durată, care sunt avantajele pe termen lung etc.:

Spirulină

capsule a 500 mg, doză crescândă de la 3 capsule pe zi (1+1+1), administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3-6 luni, pentru preşcolari; pentru elevi clasele din primul ciclu recomand 4-6 capsule pe zi, după mesele principale, timp de 3-6 luni, pauză una lună, apoi se poate relua în cure de 3 luni. Se poate creşte doza în perioade de examene. Aceasta deoarece Spirulina conţine toţi aminiacizii esenţiali, necesari sintezei de neurotransmiţători şi neurohormoni, ADN şi ARN uman. Asigură buna funcţionare a sistemului nervos şi endocrin, are efect antioxidant datorită conţinutului bogat în carotenoizi, flavonoizi, ficocianine, vit E, stimulează procesele metabolice celulare, de eliminare a substanţelor toxice, a metalelor grele, radionuclizilor. Îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare, memorare, procesele mentale, creşte randamentul şcolar, capacitatea de adaptare şi rezistenţa la efort, stres, facilitează capacitatea de conştientizare, regenerarea celulei nervoase şi a ficatului.

Ulei de Cătină

capsule moi a 300 mg., 3-6 capsule pe zi, administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3- 6 luni, cu pauze de 1 lună între ele.

Ulei de Cătină

, flacon a 100 ml., se administrează câte o linguriţă seara, înainte de culcare, în puţin ceai de sunătoare îndulcit cu miere polifloră, în cure de 3 luni cu pauze de 1 lună între ele, toată viaţa. Are rolul de protector al Sistemului Nervos, al Tubului Digestiv, Ficatului, rol detoxifiant, antioxidant, regenerant, revitalizant, trofic retinian, protejează poarta de exprimare a sufletului, focalizează raţiunea, îmbunătăţeşte calitatea analizei circumstaţelor, oferă calmitate, fermitate,

siguranţă, luciditate şi determinare, organizare mentală, creşte capacităţile adaptative, emoţionale. Este de nedespărţit în terapia fricilor, fobiilor, bolilor convulsivante, alergiilor, bolilor autoimune, alergiilor.

Ulei de peşte - Omega 3 + Omega 6 -- 3-6 capsule a 300 mg. pe zi, ad-

ministrate după mesele principale, zilnic, în cure de 3 luni, separate de pauze de una lună. Acizii graşi esenţiali de tip Omega, ultranecesari copiilor pentru asigurarea unei bune dezvoltări intelectuale, stimularea memoriei, creşterea capacităţii de concentrare, asimilare, memorare, ideal pentru dezvoltarea creierului şi transmiterea impulsurilor nervoase, asigură integritatea tecilor de mielină, refac structura celulelor nervoase, restabilesc mobilitatea şi funcţionalitatea receptorilor de membrană şi a canalelor ionice, intervenind direct în echilibrele metabolice, asigurând integritatea creierului, combat depresia, asigură echilibrul interior şi claritatea ideatică, asigură capacitatea cognitivă, echilibrul interior, emoţional, supliment ideal pentru copii de orice vârstă.

Hof.Imun

- 3 (1+1+1) capsule pe zi, administrate după mesele principale, în cure de 3 luni, câte 20 de zile pe lună, în cure de trei luni, două-maxim trei cure pe an. Conţine extract de Echinacea, gluconat de Zinc şi vitamina C. Pe lângă efectele antivirale, antibacteriene, imunostimulatoare, protejează struc­turile osoase de infecţii, dar şi structurile moi, cartilaginoase, căile respiratorii superioare, traheea, bronşiile, mucoasele, glandele, dar şi în plan subtil, emoţional, apără de acţiunile energiilor perverse din exterior, au rol protector, apără interiorul de exterior, protejează, conferă autoanaliză, autoregăsire, accesul către sinele interior. Dacă observăm bine, copii singuratici, nesiguri, ezitanţi, introvertiţi, răcesc mai des şi au nevoie de întăritoare ale imunităţii, nu-i aşa?

Flavovit C

200 mg., 3 comprimate (1+1+1) pe zi, după mesele principale, zilnic, în cure de 3 luni, 2-3 cure pe an. Conţine pe lângă vitamina C şi extract de fructe de Cătină, care-i conferă calităţi speciale imunostimulatoare, antiinfecţioase, antiinflamatoare, regeneratoare, reepitelizante, combate stresul, surmenajul, oferă siguranţă, încrederea în forţele propii, creşte capacitatea de concentrare, memorare, asimilare. Specific pentru copii slăbuţi, palizi, anemici, parazitaţi, neîncrezători.

Complet Hofigal Antioxidant

- 3 comprimate (1+1+1)pe zi, administrate după mesele principale, în cure de trei luni, câte 20 de zile pe lună, apoi, după o pauză de 1 lună, se pot relua în cure de 3 luni. Datorită conţinutului de extract de seminţe de struguri, biomasă de Spirulina platensis, extracte de fructe de afin, fructe de cătină, frunze şi flori de amarant- moţul curcanului, prezintă calităţi antiinflamatoare, imunostimulatoare, reglatoare ale metabolismului general, revigorant, remineralizant, tonic, energizant. Are reale proprietăţi adaptogene, recomandate în perioadele de refacere după perioade de stres intens, examene, decepţii, frici, sperieturi. Ajută la recâştigarea terenului pierdut, a încrederii în propiile forţe. Pentru copii slăbuţi, care răcesc

uşor, timizi, cu lipsă de calciu, care trebuie să-şi refacă structurile solide şi biocâmpul. Au nevoie de Soare şi Iubire.

Ulei esenţial de Levănţică

flacon a 20 ml – 1-2 picături de 2 ori pe zi, diluate în 50 ml de apă plată sau într-o linguriţă de miere, cu 15 minute înainte de mesele principale, 20 de zile pe lună, în cure de 2-3 luni, separate de pauze de 1-2 luni. La nevoie, se pot pune câteva picături de ulei esenţial pe bluza pijamalei, seara înainte de culcare, în cazul copiilor peste 7 ani, care adorm mai greu, sunt agitaţi şi nemulţumiţi. Efect calmant în doze reduse, dacă se depăşesc dozele efectul este excitant. Atenţie! Se administrează copiilor peste 7 ani. Are şi efect antidepresiv la copilul astenic, dezinteresat, uşor agitat, nemulţumit, cu slabă putere de concentrare, care nu se odihneşte suficient şi are somnul agitat. Creşte capacitatea de asimilare şi determinarea.

Tinctură de Angelică

– flacon a 50 ml - se administrează 5-10 picături de 2-3 ori pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute după mesele principale, 20 de zile pe lună, în cure de 2-3 luni. Efect calmant, sedativ, determină creşterea capacităţii de discernere a binelui de rău, conectează copilul la mediul înconjurător şi la sinele propiu, îmbunătăţeşte comunicarea. Creşte capacităţile emoţionale. Recomandat copiilor leneşi care pricep greu temele la şcoală, anorexici, retraşi, cu oarecare lentoare mentală.

Tinctură de Roiniţă

– flacon a 50 ml - se administrează 5-10 picături de 2-3 ori pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute după mesele principale, 20 de zile pe lună, în cure de 2-3 luni. Efect sedativ. Antiviral, antispastic, uşor laxativ, în plan emoţional stimulează blândeţea, bucuria de a trăi, elimină tristeţea, supărările mai vechi, ajută să treacă peste anumite perioade mai dificile, ridică ştacheta, rafinează gusturile, îmbunătăţeşte digestia dar şi gândirea profundă, rafinează gusturile, asigură evoluţia intelectuală şi emoţională. Recomandat copiilor ambiţioşi, dar timizi şi uşor influenţabili, stăpâniţi de o nemulţumire interioară, agitaţi, chiar hiperkinetici şi hipereactivi. Iată doar câteva exemplificări privind acţiunile subtile ale produselor fitoterapeutice şi modalităţile de administrare în scopul îmbunătăţirii capacităţilor emoţionale. Sper să vă fie de folos. Până la următorul articol, fiind final de An, vă doresc o Iarnă uşoară, multă Sănătate, Linişte şi Pace Sufletească, Iubire şi Lumină, să dea Domnul să petrecem mai bine în Noul An şi s-auzim numai de Bine! La Mulţi Ani cu Sănătate!!! Dr. Teodor Henri Sissea Medic Primar MG-Ped., Specialist Fitoterapie, Homeopatie, Aromaterapie, Gemoterapie, Termografie, M.T.C., M.T.I., Neonat. Director C.T.N.B.“Alexandra” Mobil 0730087673, Bibliografie: Daniel Goleman - „Emotional Intelligence”, Mihaela Roco - „Creativitatea şi Inteligenţa emoţională”, Segal J. - „Dezvoltarea inteligenţei emoţionale”.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

15


Studiu de caz

Raportarea rezultatelor studiului de caz

Testarea eficacităţii produselor HOF-LIPOMIN şi OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL

Majoritatea oamenilor sunt convinşi că absolut toate lipidele sunt periculoase pentru sănătate. În felul acesta, ajung să elimine din alimentaţie cele mai multe dintre „lipidele bune”. Acizii Omega-3 şi Omega-6 se numără printre acestea. Omega-3 şi Omega-6 sunt acizi graşi indispensabili pe care organismul uman nu îi poate sintetiza. Înainte de toate trebuie să menţionăm că acizii graşi omega 3 şi omega 6 fac parte din marea familie a lipidelor. Mult mai cunoscute sub denumirea de materie grasă, lipidele sunt indispensabile unui regim alimentar echilibrat. Uleiurile vegetale din seminţe de in, cânepă şi negrilică, obţinute prin presare la rece, sunt o sursă directă de aport al acizilor graşi Omega-3 (acid alfa-linolenic, EPA si DHA) şi Omega-6 (acid linoleic) într-un raport (1:3) optim, echilibrat, net superior uleiului de peşte (1:4-5). Deşi sunt lipide esenţiale care se găsesc din abundenţa în creier (cca 60%) şi fac parte integrantă din membranele celulare şi neuronale, aceşti acizi graşi Omega-3 si Omega-6 sunt obţinuţi exclusiv prin aport alimentar deoarece organismul nu-i poate sintetiza pentru a alimenta continuu construirea lipidelor cerebrale şi reglarea unor procese majore ale organismului. Hof Lipomin este un supliment alimentar cu compoziţie fitocomplexă cu acţiune hipolipemiantă, hipocolesterolemiantă, de scădere a trigliceridelor serice; reglează raportul între colesterolul „bun” şi „rău” (HDL/LDL). Asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive necesare echilibrării dietei în prevenirea şi combaterea aterosclerozei (inhibă îngroşarea şi indurarea peretelui arterial, împiedicând reducerea progresivă a lumenului şi pierderea elasticităţii vaselor arteriale). Topinamburul conţine fitocomplexe de substanţe cu rol antioxidant, iar inulina din topinambur are efect în refacerea florei intestinale, reglarea tranzitului digestiv şi detoxifierea colonului. Uleiul de in conţine o cantitate mare de mucilagii cu efect reglator al tranzitului intestinal. Conţine acizi graşi nesaturaţi de tip Omega 3 şi Omega 6, cu rol binecunoscut în activitatea sistemului nervos central; aceştia au rol protector cardio-vascular prin efectul antioxidant (inhibă reacţiile de formare a grăsimilor în organism şi depunerea acestora la nivelul peretelui vascular).

“Hof Lipomin” şi “Omega-3 & Omega-6 vegetal”. Pentru a testa eficacitatea acestor produse, a fost iniţiat un studiu de caz pe un lot de 40 pacienţi, care au fost monitorizaţi pe o perioadă de 90 de zile, realizându-se controale clinice şi paraclinice (analize de laborator) la începutul şi finalul studiului, prin consemnarea în foaia de urmărire a următoarele date subiective şi obiective: - urmărirea simptomatologiei pacienţilor: tonifierea organismului, senzaţie de energizare, îmbunatăţirea capacităţii de concentrare şi memorare, redobândirea bunei dispoziţii, a senzaţiei de bine şi restabilirea echilibrului emoţional, diminuarea durerilor articulare asociate discopatiei lombare, bolii artrozice; - determinarea valorilor TA; - determinarea următoarelor valori serice: 1. Colesterol total: eventual fracţiunile HDL-Colesterol, LDL- Colesterol, VLDL- Colesterol; 2. Trigliceride. Studiul a fost unul de tip comparativ, lotul fiind împărţit în două sub-loturi A şi B de câte 20 pacienţi fiecare. Pacienţii din sub-lotul A au primit Hof Lipomin: 1 comprimat de 3 ori pe zi cu 15 minute înainte de mesele principale, Omega-3 & Omega-6 vegetal: 1 capsulă de 3 ori pe zi, după masă. Produsele sunt suplimente alimentare şi nu înlocuiesc un regim alimentar variat şi echilibrat. Pacienţii din sub-lotul B au continuat medicaţia alopată (statine, fenofibraţi), fiind monitorizaţi clinic şi paraclinic.

În spiritul campaniei pentru asigurarea unui stil de viaţă sănătos, dl. Ing. Ştefan MANEA – Director General HOFIGAL Export Import S.A. a autorizat cercetarea şi dezvoltarea suplimentelor alimentare,

16

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Studiu de caz Complianţa pacienţilor:

Distribuţia lotului de pacienţi din lotul martor (LOT B) pe categorii de vârstă:

Din punct de vedere paraclinic, toţi pacienţii din lotul de studiu au avut valori ale colesterolului seric şi trigliceridelor peste limita maximă admisă a laboratorului la momentul T0: - toţi pacienţii au avut valori ale colesterolului peste 200 mg/dl în momentul înrolării în studiu; - 14 pacienţi au avut în momentul T0 valori ale colesterolului total>200 mg/dl şi ale trigliceridelor>140 mg/dl.

Distribuţia pe sexe în lotul de studiu (LOT A):

Incidenţa dislipidemiei în lotul A de pacienţi studiat: LOT A

Distribuţia pe sexe în lotul de studiu (LOT B):

LOT B

Incidenţa HTAE în lotul de studiu (LOT A):

Distribuţia lotului de pacienţi studiat (LOT A) pe categorii de vârstă:

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

 17


Studiu de caz

Incidenţa HTAE în lotul de studiu (LOT B):

Beneficiu terapeutic în normalizarea valorilor TA (LOT A):

Creşterea semnificativă a valorilor colesterolului (>50 UI):

Beneficiu terapeutic în normalizarea valorilor TA (LOT B):

Beneficiu terapeutic în dislipidemie (LOT A):

18

Creşterea nesemnificativă a valorilor colesterolului (<50 UI):

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Studiu de caz Menţinerea valorilor colesterolului:

Creşterea valorilor TG:

Scăderea semnificativă a valorilor colesterolului (>50 UI):

Scăderea valorilor TG:

Scăderea nesemnificativă a valorilor colesterolului (<50 UI): Beneficiu terapeutic în dislipidemie (LOT B):

Beneficiu terapeutic în dislipidemie (LOT B):

Beneficiu terapeutic în hipertrigliceridemie (LOT A):

Dr. Iulia Burghiu - monitor studii clinice Drogheria Produse Naturale Sănătatea SRL Str. Atelierului nr.22,sect.1, Bucureşti Tel.-021/311.82.99

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

19


Studiu de caz

Cercetarea acţiunii unor gemoderivate asupra tubului digestiv Acţiunea unor gemoderivate asupra activităţii secretorii gastrice la animale de laborator

Plecând de la faptul că gemoderivatele sunt administrate oral, în continuarea cercetărilor prezentate în numerele anterioare ale revistei am urmărit influenţa pe care o au gemoderivatele asupra activităţii secretorii gastrice şi a motilităţii intestinale la animale de laborator. Determinările s-au efectuat pe gemoderivatele studiate (din muguri de Betula pubescens, din muguri de Ribes nigrum, din mlădiţe de Vac­ cinium myrtillus, din amenţi de Salix alba, din mlădiţe de Rosmarinus officinalis) care au fost supuse evaporării la presiune scăzută şi la temperatură scăzută (rotavapor), pentru eliminarea alcoolului, rezultând soluţii apoase cu concentraţia 5%. Evaluarea statistică a datelor s-a făcut prin testul “t-student" şi ANOVA.

Rezultate şi discuţii Gemoderivatul din muguri de Betula pubescens a produs o creştere a volumului secreţiei gastrice cu 17% şi a acidităţii gastrice cu 8,25%. Gemoderivatul din muguri de Ribes nigrum a produs o creştere a volumului secreţiei gastrice cu 13,62% şi a acidităţii gastrice cu 12,27%. (Tabel nr. 1, Fig. nr.1, Fig.nr. 2). Gemoderivatul din mlădiţe de Vaccinium myrtillus a scăzut volumul conţinutului gastric cu 8,66% şi aciditatea gastrică cu 25,44%. (Tabel nr. 1, Fig. Nr. 1, Fig. nr. 2) Gemoderivatul din amenţi de Salix alba a crescut volumul secreţiei gastrice cu 8,35% şi aciditatea gastrică cu 9,82%. Gemoderivatul din mlădiţe de Rosmarinus officinalis nu a prezentat modificări semnificative ale volumului conţinutului gastric şi nici ale acidităţii gastrice. Tabel nr.1. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra activităţii gastrice la animale de laborator Volumul conţinutului gastric (mL/100g animal) Produs testat

Aciditate totală mEq/L

x¯+ DS

Efect%

t-student p/m

x¯+ DS

Efect%

t-student p/m

3,23± 0,29

-

-

44,8± 3,6

-

-

Betula pubescens 3,80± (m) (Lot 2) 0,52

+17,64

0,0432

48,5± 1,6

+8,25

0,0581

Rosmarinus officinalis (rt) (Lot3)

3,44± 0,29

+6,50

0,0537

46,7± 2,8

+4,24

0,0987

Ribes nigrum (m) (Lot 4)

3,67± 0,53

+13,62

0,0412

49,5± 4,4 +12,27

0,0326

Vaccinium myrtillus (rt) (Lot 5)

2,95± 0,32

-8,66

0,038

33,4± 2,7

-25,44

0,0451

Salix alba (a) (Lot 6)

3,50± 0,49

+8,35

0,0445

49,2± 3,5

+9,82

0,026

Famotidină 10mg /Kg. c.oral (Lot 7) 10 mg / Kg.c.oral (Lot 7) 10 mg/Kg.c.oral

3,15± 0,35

-4,64

0,0681

18,8± 2,2

-58,03

0,0351

F(ANOVA)

9,669

8,783

P(ANOVA)

0,268

0,327

Martori (Lot 1)

20

Fig.nr. 1. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra volumului gastric la animale de laborator

Fig.nr. 2. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra acidităţii totale la animale de laborator

Acţiunea unor gemoderivatelor asupra tranzitului intestinal normal şi stimulat la animale de laborator Acţiunea motilităţii intestinale a fost studiată printr-un model experimental care are la bază determinarea distanţei parcurse de o suspensie de cărbune pe tractul intestinal în prezenţa substanţelor testate. Loturile de animale au fost tratate oral cu gemoderivatele selectate.

Rezultate şi discuţii Gemoderivatul din muguri de Ribes nigrum a scăzut motilitatea intestinală cu 21,63% şi Vaccinium myrtillus cu 24,07%. Celelalte gemoderivate în studiu nu au modificat semnificativ tranzitul intestinal normal. Tranzitul intestinal stimulat cu MgSO4 a fost diminuat cu 25,02% de către gemoderivatul din muguri de Ribes nigrum şi cu 26,28% de către gemoderivatul din mlădiţe de Vaccinium myrti­ llus. În concluzie, gemoderivatul din mlădiţe de Vaccinium myrtillus scade atât volumul secreţiei gastrice cât şi aciditatea gastrică la şobolan. Tranzitul intestinal normal şi stimulat cu MgSO4 a fost scăzut de către gemoderivatele din muguri de Ribes nigrum şi mlădiţe de Vaccinium myrtillus.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Studiu de caz Tabel nr. 2. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra tranzitului normal şi stimulat la animale de laborator

Produs testat

Tranzit normal Distanţa parcursă de cărbune % din lungimea totală (cm)

Tranzit stimulat cu MgSO4 Distanţa parcursă de cărbune % din lungimea totală (cm)

x¯+ DS

Efect%

t-student p/m

x¯+ DS

Efect%

t-student p/m

Martori (Lot 1)

39,71± 2,6

-

-

48,20± 5,1

-

-

Betula pubescens (m) (Lot 2)

38,12± 3,6

-4,00

NS

46,75± 4,8

-3,00

NS

Rosmarinus officinalis (rt) (Lot3)

40,33± 5,2

+1,56

NS

47,60± 5,4

-1,24

NS

Ribes nigrum (m) (Lot 4)

31,12± 4,3

-21,63

0,0432 36,14± 3,6

-25,02

0,0326

Vaccinium myrtillus (rt) (Lot 5)

30,15± 3,8

-24,07

0,0269 35,53± 4,3

-26,28

0,0428

Salix alba (a) (Lot 6)

37,20± 2,8

-6,32

45,80± 5,7

-4,97

NS

Papaverină 50mg/Kg.c.oral 20,15± (Lot 7) 10 mg / 3,7 Kg.c.oral(Lot 7) 10 mg/Kg.c.oral

-49,25

0,0421 30,32± 2,8

-37,13

0,0383

NS

F(ANOVA)

9,669

8,783

P(ANOVA)

0,268

0,327

Fig.nr. 4. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra tranzitului stimulat la animale de laborator

Concluzii Gemoderivatele din muguri de Betula pubescens, din muguri de Ribes nigrum şi amenţi de Salix alba au crescut atât volumul cât şi aciditatea gastrică la şobolan. Gemoderivatul din mlădiţe de Vaccinium myrtillus a scăzut volumul conţinutului gastric şi aciditatea gastrică cu valori semnificative din punct de vedere statistic. Tranzitul intestinal normal a fost diminuat de către gemoderivatul din muguri de Ribes nigrum şi de gemoderivatul din mlădiţe de Vacci­ nium myrtillus. Tranzitul intestinal stimulat cu MgSO4 a fost diminuat de gemoderivatul din muguri de Ribes nigrum şi de gemoderivatul din mlădiţe de Vaccinium myrtillus. Celelalte gemoderivate au prezentat modificări nesemnificative ale secreţiei gastrice şi ale tranzitului normal şi stimulat cu MgSO4. Dr. Farm. Chim. Anca Daniela Raiciu Director Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

Fig.nr.3. Acţiunea gemoderivatelor luate în studiu asupra tranzitului normal la animale de laborator

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

21


Alimentaţia naturală

Alimentaţia raţională - realitate sau utopie (VIII)

Vin sărbătorile... Câteva sfaturi ca să le trecem cu bine u mai este un secret că mesele îmbelşugate de Crăciun şi de Revelion, stropite cu alcool, produc dezechilibre la nivel digestiv, cardio-vascular, metabolic şi nu numai. Mai ales persoanele care au ţinut post trebuie ca de Sărbători să evite abuzul alimentar, deoarece pot apărea probleme precum indigestia, colica biliară sau pancreatita acută. Potrivit calculelor cercetătorilor britanici, la masa de Crăciun o persoană poate cumula chiar şi 7.000 de calorii. În afară de kilogramele pe care mulţi constată că le-au acumulat după Sărbători, un astfel de abuz se poate solda şi cu tulburări digestive deloc de neglijat, manifestate prin dureri abdominale, arsuri gastrice, greaţă, vărsături şi prin balonare. Dacă, după un post de câteva săptămâni, ne «ghiftuim» cu produse din carne de porc variate şi gustoase (sarmale cu slănină, cârnaţi piperaţi, şuncă şi maioneză) pe care le stropim si cu alcool, există riscul de a precipita o colică biliară, o pancreatită acută, gastrită, ulcer şi alte probleme de acest fel. Prima măsură pentru a evita astfel de probleme digestive este ca mesele să fie regulate, pentru a nu ieşi din ritm. Pentru a evita apariţia problemelor digestive, chiar şi de Sărbători trebuie să respectăm cele trei mese principale şi două gustări recomandate zilnic. De asemenea, este indicat să evităm consumul unei cantităţi mari de alimente la o singură masă. La masa festivă putem gusta din toate felurile de mâncare, dar să nu mâncăm din fiecare până apare senzaţia de saţietate. Fie că avem sau nu probleme cronice digestive este de preferat să ne ajutăm digestia în această perioadă cu Redigest sau Redigest plus, produse naturale pe bază de enzime digestive şi armurariu. Complexitatea compoziţiei explică reglarea tranzitului digestiv concomitent cu protecţia hepatică şi pancreatică. Tot pentru echilibrare enzimatică, reglare digestivă, se recomandă şi produsul Cătinofort.

Tinctura de păpădie acţio-

nează benefic asupra digestiei, având efecte laxative ce combat constipaţia. De asemenea, păpădia prezintă efecte de stimulare asupra ficatului, fiind utilă şi în

22

afecţiunile biliare. Reduce sedimentul biliar şi facilitează eliminarea lichidului biliar din colecist.

MagAnghinar este un produs

foarte util în această perioadă: ajută digestia gastrică, protejează ficatul şi drenează cu succes conţinutul colecistului. Excesele alimentare pot declanşa şi agrava afecţiuni cardiovasculare. Sarea şi grăsimile folosite la preparare, conţinutul mare de colesterol (caltaboş, tobă, cârnaţi, salata boeuf), proteinele de proastă calitate (piftie, lebăr, tobă), alcoolul, sunt responsabile de agravarea afecţiunilor cardiovasculare. Alături de evitarea exceselor se recomandă:

Coenzima Q10 în ulei de cătină - produs natural ce asigură un

aport adecvat de nutrienţi şi substanţe bioactive pentru corectarea deficienţelor ce apar la nivelul inimii, a creierului, a sistemului imunitar, a tuturor organelor corpului uman;

Păducel (tinctură sau capsule) -

are proprietăţi funcţionale cardiotonice (efect inotrop pozitiv), coronarodilatatoare moderate (îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul arterelor coronare, restabileşte integritatea vaselor sanguine, efect pozitiv de utilizare a oxigenului);

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Ulei de peşte Omega 3 şi Omega 6 (cps. gelatinoase moi) –

600 sau 900mg – supliment alimentar revoluţionar pentru sănătatea creierului şi înlăturarea stărilor depresive. Oboseala din perioada sărbătorilor de iarnă poate activa leziunile de psoriazis. Urticaria, acneea sau eczemele pot fi şi ele o consecinţă a abuzurilor din această perioadă. Ca antidot comun pentru afecţiunile dermatologice enunţate recomand:

Gemoderivat din muguri de coacăz negru - stimulează corti-

cosuprarenala pentru secreţia unor hormoni cu proprietăţi antiinflamatoare şi antialergice

Tinctura de trei fraţi pătaţi –

are acţiune antialergică, mucolitică, expectorantă, antiinflamatorie, antioxidantă, diuretică, depurativă, antipiretică, cicatrizant-reepitelizantă.

Polivitamine naturale de Hofigal cu Calciu şi Magne-

ziu - asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive pentru susţinerea funcţiilor metabolice ale organismului şi menţinerea stării de sănătate; are proprietăţi: vitaminizante,


Alimentaţia naturală antianemice; hepatoprotectoare, antiaterosclerotice, antioxidante; imunomodulatoare; de creştere a rezistenţei la efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit; de remineralizare a organismului.

Flavovit C – are acţiune vitami-

nizantă, de remineralizare a organismului; stimulează mecanismele de apărare naturală ale organismului şi măreşte rezistenţa acestuia faţă de atacul unor agenţi patogeni, substanţe toxice, poluanţi, stres etc. Persoanele care suferă de diabet zaharat se pot bucura de mesele de sărbători în limitele impuse de dieta specifică bolii şi cu respectarea tratamentului din care nu trebuie să lipsească:

Momordica Charantia – are proprietăţi hipoglicemiante, reglează nivelul sanguin al trigliceridelor şi colesterolului, normalizează raportul LDL/ HDL colesterol; scade riscul de aterogeneză şi implicit de boli cardiovasculare; acţiune imunostimulantă nespecifică a organismului; antioxidantă, depurativă, diuretică, antiinflamatorie, stomahică, aperitivă, laxativă, remineralizantă şi vitaminizantă, tonică. Fitodiab – are acţiune hipoglicemiantă, hipolipemiantă, antioxidantă

Gemoderivat din muguri de dud negru – stimulează sinteza

de proteine, reduce lipidemia totală şi colesterolul, stimulează imunitatea prin creşterea fagocitozei, hipoglicemiantă, protejează funcţiile pancreatice.

Tinctura de afin - protejează cir-

culaţia periferică (arteriolară şi capilară), ajută la regenerarea microcirculaţiei retiniene şi de sensibilizare a fotoreceptorilor, contribuie la protecţia oculară împotriva radiaţiilor, are efecte antioxidante, antiinflamatorii şi hipoglicemiante. În speranţa că informaţiile prezentate vă vor feri de disconfortul pe care îl poate genera excesul alimentar, vă doresc Sărbători fericite, cu sănătate, bunăstare şi dragoste şi un An Nou fericit.

La mulţi ani! P.S. Nu ne îngrăşăm între Crăciun şi Anul Nou, ci de la Anul Nou până la Crăciunul urmă­ tor! Greşelile zilnice, repetate sistematic, sunt mai periculoase şi au urmări mai grave decât abaterile ocazionale Dr. Adriana Tatomirescu Medic specialist Igienă Competenţă Apifitoterapie http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

23


Restituiri cu Ştefan Manea

Sănătate şi vigoare în perioada iernii „Secretul” sănătăţii şi vigorii în anotimpul iernii îl reprezintă o imunitate la fel de sănătoasă şi de viguroasă!

Stimate d-le Manea, este o realitate faptul că în aceste vremuri cei mai mulţi oameni privesc iarna ca pe o... aducătoare de boli şi suferinţe, de accidente şi recidive supărătoare? Deşi n-ar trebui să se întâmple aşa, din păcate lumea modernă s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de anumite obiceiuri naturale, simple în arhitectura lor migăloasă şi perseverentă, venind din vremurile trecute. Mă gândesc la proverbul cu „vara sanie şi iarna car”, o aluzie înţeleaptă la prevedere, la anticiparea anotimpurilor. Deşi, dacă stăm să ne gândim mai bine, au început şi în acest domeniu unele modificări care slăbesc rezistenţa organismului. Iată, de exemplu, o toamnă foarte călduroasă, o iarnă ploioasă, ceea ce afectează echilibrul (homeostazia) organismului nostru. Preocupările celor mai mulţi oameni la debutul iernii se leagă mai mult de agonisirea proviziilor pentru cămară, cu toate că nu alimentaţia bogată în zarzavaturi conservate, sărate, în cărnuri afumate, fierte în untură sau în gemuri şi dulceţuri ne face mai sănătoşi, mai pregătiţi pentru iarnă. * Călirea organismului, mi se pare un subiect demn de scos din amintiri, deoarece un procent semnificativ de oameni, a uitat ce înseamnă înviorarea matinală. Acea înviorare sănătoasă, care nu costă nimic deşi este atât de „scumpă”... Să-ţi dezmorţeşti sistemul osos, articular, muscular, inclusiv preţiosul creier, prin exerciţii simple, atractive, care nu durează mai mult de 7-8 minute (zilnic) ar fi un imens câştig. * Câteva exerciţii de respirare a aerului curat al dimineţii, cu geamul deschis, iar nu costă nimic, decât renunţarea la câteva minute de somn, în aşternut. Oxigenarea creierului şi „spălarea” aparatului respirator de reziduurile nopţii sunt de nepreţuit. * Igiena matinală (perierea limbii, toa­ letarea nărilor, a gâtului, un mic şi energic masaj al sinusurilor frontale (frunte), parietale, a gâtului, previne multe crize reumatismale, migrene sau oboseală diurnă. * Micul dejun bogat în fibre naturale, cereale, legume, fructe dar şi pregătirea unui pachet (gustare) pentru ora 11-12, împiedică acumularea stresului provocat de activitatea fiecăruia (munca la birou, la calculator, în aer liber).

24

* Mersul pe jos, în pas lent sau vioi, oricând există această oportunitate, este (iar) o soluţie fără costuri, dar extrem de preţios.

Toate bune şi frumoase, stimate d-le Ştefan Manea, dar revenim la adevărul din realitatea noastră. Foarte mulţi români, familii întregi, au importat obiceiuri venite din alte ţări şi trăiesc după modele cosmopolite, unele nesănătoase! Avem copii obezi, femei gravide care nasc copii bolnavi şi multă populaţie suferind de boli cronice, sistemice, degenerative. Ca să nu mai vorbim de consecinţele imprevizibile în timp care survin în urma accidentelor rutiere, de muncă, a violenţei domestice, a sărăciei. Imunitatea are de suferit în acest context? Nici o neregulă săvârşită de om împotriva lui însuşi, a semenilor, a Naturii, nu este nesancţionată! Tocmai din acest motiv, se explică noul curent „la modă”, privind grija fiecăruia pentru sănătatea proprie care a început să aibă din ce în ce mai mulţi adepţi. Este un act care necesită timp, perseverenţă, răbdare şi multe eforturi de îndrumare a populaţiei către autoeducaţie, către responsabilizarea destinului propriu. Se vor modela firesc atitudinile pozitive ale fiecărui om, părinte, soţ sau bunic, privind sănătatea lui, şansa lui de viaţă, de prosperitate, longevitate şi armonie (cu sine, cu cei din jur!) Dar nu peste noapte! Acum, în pragul iernii, se pot face multe în direcţia protejă-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

rii imunităţii. Compania „HOFIGAL” sprijină acest deziderat prin suplimentele sale alimentare naturale, validate şi omologate. Produsele noastre marca „HOFIGAL” se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi oricăror forme sau cauze de deteriorare a imunităţii.

l„HOF Imun” l„Echinavit C” l„Coen­ zima Q10 în ulei de cătină” lGama de uleiuri volatile în miere lCeaiurile terapeutice lTincturile lGemoderivatele lVinurile medicinale lProdusele Omega 3, 6 din ulei de peşte sau ulei vegetal, reprezintă o parte a celor peste 450 de produse care certifică un efect terapeutic garantat.

Dle Ştefan Manea, este de dorit ca pacienţii fideli ai produselor ce poartă prestigioasa marcă „HOFIGAL” să poată rosti frumoasele versuri din tradiţionala „Sorcova”, sănătoşi şi fericiţi:

«Tare ca piatra, iute ca săgeata, Tare ca fierul, iute ca oţelul! La Anul şi La Mulţi Ani!» Aşa este! Astfel că, la debutul Noului An 2012, doresc tuturor românilor de pretutindeni La Mulţi Ani de Imunitate şi de Fericire! a consemnat psiholog Maria Şerban - Partener Media, Compania „HOFIGAL”


Evenimente

Actualități în Medicina integrativă edicina integrativă revine în forță în atenția medicilor și a pacienților, aşa cum s-a întâmplat în cadrul Congresului de Acupunctură și Homeopatie care s-a desfășurat la începutul lunii noiembrie la Institutul Național de Medicină Complementară şi Alternativã „Prof. Dr. Florin Brătilă”. Iată câteva din cele mai importante teme discutate: I. S-a abordat problema biocâmpului, câmpurilor electromagnetice și a altor câmpuri prexistente sau generate de diferite aparate în scop biomedical, de diagnostic sau de tratament. Câmpurile electromagnetice generate de aparatura folosită pe scară largă atât în mediul profesional cât și în cel casnic (laptop, calculator, telefon mobil, pentru a da numai câteva exemple) sunt patologice. Astfel, trebuie să stim că infertilitatea masculină apărută ca urmare a purtării telefonului mobil în buzunarul pantalonilor sau prin folosirea frecventă a laptopului pe genunchi devine o realitate cotidiană. Subiectul tumorilor cerebrale apărute prin folosirea telefonului mobil la ureche este un subiect mai vechi de discuție, deși amplu contestat de producătorii telefoanelor mobile. Alternativa hands-free nu este una întâmplătoare și este esențial să o folosiți ca măsură de prevenție. II. QiGong medical: Când suntem obosiți trebuie să continuăm să menținem o postură corporală armonioasă, cu spatele drept, deoarece corpul nostru întelege cel mai bine limbajul postural și mişcarea. Procedând așa, prevenim accentuarea stării de oboseală. În plus este foarte important să facem mișcare, mai ales cea terapeuticã (QiGong). În acest caz, practica externă este utilă pacientului, întrucât acesta este motivat, propria sa responsabilizare și implicare în procesul de vindecare este crescută şi crește în acest fel și încrederea în propriile forțe și adeziunea la tratament. Ca o formă specială a QiGong-ului medical se definește terapia prin cele șase sunete vindecătoare. Ea este utilă pacienților de orice vârstă, chiar și atunci când aceștia sunt grav

bolnavi și nu se pot da jos din pat. Pronunțarea sunetelor vindecătoare are efecte terapeutice remarcabile, îmbunătățind respirația, aducând ameliorări prin creșterea afluxului de oxigen în sânge și prin îmbunătățirea capacităţii pulmonare. Totodată aceasta asigură și eliminarea din corp a toxinele nocive și a căldurii patologice generate de emoții, activând mișcarea și funcția organelor interne. Practica internă se adresează specialistului acupunctor, care astfel se îngrijește de propria lui sănătate și poate asigura terapia acupuncturală eficace a pacienților săi. III. Apa alcalină: Apa stă la baza vieții pe pământ, fãtul trăieşte 9 luni în mediul acvatic matern și apoi este capabil de submersie făra vreo lecție de înot, apa ne curăță de emoții negative și corpul nostru este alcătuit în proporție de 70% din apă. Cea mai bună pentru băut și prepararea hranei este apa de izvor care se energizează sărind din piatră în piatră, sub razele soarelui. La fel, apa solarizată în sticle de culoare albastră este de mare ajutor pentru optimizarea performanțelor biologice și eliberarea de emoții toxice, a noastră direct sau a celor pentru care ne rugăm folosind terapia prin intenția vindecatoare. Prof. Dr. Cornel Moldovan a prezentat în cadrul Congresului de Acupunctură și Homeopatie, beneficiile apei alcaline în sindromul Raynaud, obiectivate prin termografie la pacienți care, dupã 7-14-21 zile de consum, au virat de la mâini “Albastre” (vasospasm intens) la mâini “Roşii” (vasodilataţie intensă). Este impresionant efectul acestei ape alcaline consumate cu 30 minute înaintea ședintei de acupunctură, când se constată deschiderea punctelor de intrare în meridian cu 60%, ceea ce susține efectul funcțional al apei alcaline. Beneficiarii sunt pacienții foarte stresați, pacienţii oncologici care înfruntă efectele secundare ale chimioterapiei și radioterapiei și pacienții cu patologie vasospastică. Apa alcalină este o apă cu puternice efecte benefice, dar este o apă tratament, al cărei consum nu înlocuiește apa curentă. Apa alcalină se bea în cantităti mici, strict individualizate, între mese şi înaintea acestora, ușor încălzită. Foarte important de menționat este faptul că la pacienții aflați în tratament cronic, apa alcalină modifică ratele de absorbtie ale medicamentelor, deci încă o dată, consumul de mici cantităţi sau cu picătura este supravegheat medical.

Noutăți terapeutice în cadrul Centrului Medical Hofimed Centrului Hofimed şi-a lărgit gama serviciilor de medicină integrativă prin consultaţii de acupunctură şi homeopatie. Pacienţii care apelează la consultaţia de acupunctură vin după ce înainte au trecut pe la alţi medici de diferite specialităţi medicale si chirurgicale. Aceasta înseamnă că de multe ori există probleme serioase de sănătate, uneori destul de vechi, tratate medicamentos, însă incomplet rezolvate. Şi atunci pacientul decide singur sau, mai rar, la recomandarea medicului de familie sau specialist, că mai poate încerca şi “altceva” de la care speră să obţină o alinare de durată. Şi persoanele sănătoase care vin la cabinet dorind preventiv să urmeze terapia cu ace sunt mai puţin numeroase pentru că nu au suficiente informaţii. Ne dorim ca numărul acestora să fie mai mare, mai ales acum în sezonul rece, când imunizarea este o necesitate, şi când sunt frecvente reacutizările bolilor influenţate de frig şi umezeală. Chiar şi o urgenţă medicală, cum ar fi, de exemplu, o criza de sciatică, beneficiază de tratament acupunctural.

Cum se desfăşoară o consultaţie de acupunctură? Trebuie să ştiţi că orice consultaţie medicală are etapele ei, indiferent de tratamentul propus în final. Cel puţin prima dată când pacientul se întâlneşte cu medicul acupunctor, consultaţia iniţială de evaluare seamănă foarte mult cu o consultaţie de medicină generală. Ceea ce o diferenţiază şi o completează este examenul complementar al limbii şi pulsului, alături de culegerea unei multitudini de informaţii anamnestice specifice, precum preferinţele alimentare, caracterul călduros sau friguros al individului, predominenţa unor anumite emoţii în viata persoanei şi încă multe altele. Vă rugăm să vă informaţi dacă afecţiunea dvs. poate beneficia de tratament prin acupunctură, aşa cum orientează practica medicală Organizaţia Mondială a Sănătăţii: http://apps.who.int/medicinedocs/ en/d/Js4926e/5.html. Dr. Genoveva Matei Medic specialist Medicină de familie Competenţă Acupunctură – Homeopatie Şos. Colentina, nr. 76, sect.2, Bucureşti Tel.: 0730087694

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

25


Evenimente

Calitatea vieţii şi a mediului Conferinţa Internaţională "Environmental Capacity Building", organizată de Balkan Environmental Association (BENA), Academia Română şi Centrul European de Excelenţă pentru Mediu, Universitatea din Galaţi "Dunărea de Jos", s-a desfăşurat în perioada 11-13 noiembrie 2011, la Academia Română. În cadrul conferinţei, au explicat importanţa implementării unui astfel de proiect pentru cercetarea românească şi regională: Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos (Grecia) , Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Prof. univ. Lucian Georgescu, Vicepreşedintele BENA, Prof. Dr. Caner Zanbak (Turcia). Preşedintele Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, a afirmat că această conferinţă internaţională "urmăreşte în primul rând pregătirea specialiştilor şi educarea acestora: de la educaţia mai largă a populaţiei până la educarea studenţilor, a tinerilor; calitatea vie­ ţii oamenilor depinde de foarte mulţi factori, printre care şi mediul în care trăim". În acest sens, vicepreşedintele BENA, Prof. Dr. Caner Zanbak, a apreciat că "cel mai important aspect al acestei conferin­ ţe este reuniunea specialiştilor din domeniu pentru a discuta problemele existente la ni­ velul mediului. Oamenii trebuie să lucreze îm­ preună pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi

a mediului, începând cu ţara lor şi apoi inte­ grând toată regiunea." "Conferinţa Internaţională Environmental Capacity Building, care este organizată împreună cu Academia Română şi Universi­ tatea din Galaţi, urmează spiritul Agendei 21 (în capitolul 37), aprobată de UNESCO, care prevede dezvoltarea resurselor umane, ştiin­ ţifice, organizaţionale şi tehnologice. În acest context, cred că un obiectiv fundamental

Siguranţă şi sănătate pentru viitorul ţării Într-o versiune sportivă inedită, Asociaţia “G.T. Autoclub Spotiv”, al cărei preşedinte este Teodor Gheorghe, un nume cunoscut în lumea concursurilor automobilistice, a încheiat, în data de 30 octombrie, Campionatul Naţional de Îndemânare Auto-2011. Cea de-a VI-a ediţie a avut loc in parcarea Supermarketului Carrefour din Militari. Este o acţiune spotivă demnă de toată lauda, atât prin caracterul său competiţional sportiv, dar şi printr-o certă implicaţie cu caracter educaţional. Aşa cum a dovedit-o de nenumărate ori, atunci când este vorba de educaţie, de siguranţă şi sănătate pentru viitorul ţării, adică pentru copii şi tineri, şi în acest caz Compania Hofigal a sprijinit această manifestare cu o sponsorizare consistentă.

26

pentru extinderea potenţialului de dezvolta­ re este de a spori capacitatea de a evalua şi de a adresa întrebări cruciale legate de modurile de punere în aplicare privind implementarea opţiunilor de dezvoltare bazate pe înţelege­ rea potenţialului de mediu şi a nevoilor per­ cepute de populaţia ţării în cauză", a declarat şi Preşedintele BENA, Prof. Fokion K. Vosniakos. Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Prof. Lucian Georgescu, a menţionat că această conferinţă "se bucură de o prestigioasă participare internaţională fiind o oportunitate de întâlnire şi schimb de bune practici ştiinţifice la nivel internaţional şi bal­ canic, deschisă tinerilor doctoranzi susţinuţi financiar prin proiecte POSDRU." În cadrul primei secţiuni a confe­rinţei, intitulată “Managementul mediului”, com­pania Hofigal Bucureşti a prezentat, în parteneriat cu cercetători de la Universitatea Ecologică şi Academia Tehnică Militară Bucureşti lucrarea "Influenţa apei structurate prin utilizarea unui dispozitiv magnetic tridimensional comparată cu apa iradiată cu lumină monocromatică asupra germinării şi dezvoltării plantelor" - autori: Gabriela Vlăsceanu, Ştefan Manea, Georgeta Negru (Hofigal SA), Zoltan Marosy (Universitatea Ecologică), Răzvan Raicu, Dan Sipoşan (Academia Tehnică Militară)

Nutraceutice şi alimente funcţionale

Food and Function 2011, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de “Nutraceutice şi Alimente funcţionale”, a avut loc în perioada 25-27 octombrie la Universitatea din Kosice, Slovacia. Conferinţa s-a concentrat asupra dovezilor legate de beneficiile nutraceuticelor, ale alimentelor funcţionale şi pe fundamentarea recomandărilor pentru sănătate. Food and Function 2011 a reunit oameni de ştiinţă din industrie şi mediul academic, ce au prezentat şi supus discuţiei progresele actuale ale cercetării nutraceuticelor şi alimentelor funcţionale. Au fost aduse dovezi ştiinţifice noi ca suport pentru răspunsurile la întrebările legate de eficacitatea substanţele deja existente sau viitoare, precum şi aplicaţii lor. În plus, au fost prezentaţi compuşi noi, iar abordările au permis polemici, toate însă fundamentate ştiinţific.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

În cadrul conferinţei s-a discutat despre substanţele bioactive şi preparatele pe bază de: antioxidanţi, carotenoide, fibre şi carbohidraţi funcţionali, lipide şi uleiuri funcţionale, substanţe minerale şi oligoelemente, extracte din plante, produse fitochimice, polifenoli, isoflavonoide, probiotice, vitamine, alimentele funcţionale şi alimente-medicament. Reprezentanţii companiei Hofigal Export Import SA Bucureşti, România (Dr. Farm. Carmen Popescu – Director AC&MI şi Farm. Lili Ivopol – Dept. Cercetare Dezvoltare) au apreciat conferinţa Food and Function 2011 drept un eveniment ce favorizează stabilirea de contacte şi iniţierea de colaborări, o oportunitate unică de a discuta cu personalităţi ştiinţifice care au influenţat trecutul şi prezentul cercetărilor în domeniul nutraceuticelor şi alimentelor funcţionale. Recomandările finale ale conferinţei au vizat deschiderea transfrontalieră a cooperări între oamenii de ştiinţă şi specialiştii din industrie, bazată pe cercetări aprofundate, studii clinice şi eforturile de reglementare.


Evenimente

Schimbări planetare - Omenirea la răscruce Editura Orfeu 2000 şi Fundaţia Aryana Havah au organizat în perioada 29-30 octombrie în Bucureşti, la Cercul Militar Naţional (Casa Centrală a Armatei), a II-a ediţie a Congresului “Schimbări planetare - Omenirea la răscruce”. Manifestarea şi-a propus să dezbată probleme actuale, deosebit de importante şi cu un impact major asupra vieţii şi chiar existenţei întregii umanităţi, legate de schimbările climaterice, geofizice, vibraţionale şi energetice cu care suntem confruntaţi. Prezenţa unor mari personalităţi: academicieni, oameni de ştiinţă, specialişti din mai multe domenii care au legătură cu tema în discuţie a garantat calitatea abordării. Au susţinut conferinţe: G-ral Prof Univ Dr Mircea Chelaru – Continuitate şi salt în căuta­ rea noii identităţi; G-ral Dr. ing. Emil Străinu – Ştiinţa la frontiera cunoaşterii; G-ral Prof Univ Dr Dumitru Constantin Dulcan – Omenirea la răscruce; Dr. Aurelian Curin – Reiki Traditional Takata – o artă a vindecă­ rii aproape uitată; Dipl. Ing. Ştefan Manea – Plantele, factorii salvatori ai omenirii; Cercetător Gabriel Gheorghe – România şi

locul ei în istorie şi în lume; Contele Incappucciato – ADN-ul şi ascensiunea spirituală; Astrolog Minerva – Astrologia această eter­ nă fascinaţie. Să trăim cu Neptun în Peşti; Dr. Gabriel Dutchevici – Tratamentele viitoru­ lui pentru nou-născuţi şi copiii mici; Ing. Raul Petrişor – Kabala, pod între şamanism şi ezo­ terism; Elena Paldaeva (Rusia) – Şamanis­ mul Siberian; Conf univ dr. Aurel Mircea Niţă, psihosociolog Georgeta Stoica - De la inteligenţa emoţională la inteligenţa spiri­ tuală; Adrian Florea, Mare Maestru Internaţional de Qigong- Explozii solare, polaritate magnetică, alinierea planetelor… murim, sau învăţăm să supravieţuim!; Preot Rene August Broscăreanu – Crucea Mântuitorului Hristos şi numele Domnului; Vasile Păun – Tu eşti cel pe care îl aştepţi! Paşi în manifestarea României bunăstării; Psih Florentina Mateescu – Codul binar al universului; Anne Marie Trifu şi Heim Raluca – Trezirea inimii şi activarea corpului de lumină Merkaba din ini­ mă -atributele noii conştiinţe ale umanităţii; Aurora Sităruş – Relaţiile cu ceilalţi – Oglinzi comportamentale; Prof Dr. Mircea Iovu – Droguri legale.

Cele două zile de dezbateri au încercat să acopere într-o manieră holistică, stiinţifică şi spirituală, o gamă variată de subiecte, lucrările susţinute punând însă accent pe rolul salvator pe care fiecare din noi îl are. S-a dorit ca acum, poate într-un ultim ceas, să reuşim să trezim conştiinţa de grup, să ne conştientizăm apartenenţa şi universalitatea şi să ne implicăm direct în crearea unei noi lumi.

HOFIGAL la INDAGRA 2011 Romexpo a organizat în perioada 19 – 23 octombrie 2011, în cadrul Centrului Expoziţional din Bucureşti cea de a 16-a ediţie a INDAGRA - Târgul internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei. Expoziţia a fost organizată sub Patronajul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Manifestarea a reprezentat unul din domeniile prioritare pe care Romexpo şi-a propus să le abordeze în cadrul programului său expoziţional, program care a fost întocmit ţinând cont de Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 precum şi de Strategia de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din România. La această manifestare expoziţională au fost invitaţi să participe ca expozanţi: Producători şi distribuitori de utilaje agricole, echipamente pentru irigaţii; Producători şi distribuitori de seminţe şi material săditor, îngrăşăminte, sere şi solarii; Producători şi distribuitori de echipamente zootehnice, pentru creşterea animalelor şi păsărilor; Producători şi distributori de produse şi echipamente în domeniul horticulturii şi viticulturii; Ediţia INDAGRA a reunit un număr de 374 de firme expozante, care au expus pe o suprafaţă totală de 21.500 mp. Gradul de internaţionalizare al manifestării a fost de 36 %, iar numărul de vizitatori a fost de 42.850 de persoane, atât specialişti cât şi public larg. Şi în acest an, compania noastră, Hofi-

gal, a participat la Târgul IndAgra. Noutatea acestei ediţii a fost existenţa unui Salon Bio (Pavilionul E2), în premieră în România. Deoarece noi am dorit în primul rând promovarea noilor noastre produse ecologice, am ales acest Salon pentru standul Hofigal. Chiar dacă, în România, noţiunile de bio şi de eco nu sunt încă pe deplin înţelese de producători şi de consumatori, acest salon reprezintă un prim pas important în această direcţie, în educarea celor implicaţi şi a celor interesaţi de subiect. Hofigal a lansat şi promovat la târg produsele noi, obţinute prin agricultură ecologică, o componentă fundamentală

a managementului în compania noastra. Este vorba despre ceaiurile ecologice de passiflora, echinacea, coacăz negru, cimbru şi roiniţă. De asemenea, am dorit să promovăm şi noile noastre produse sub formă de capsule gelatinoase moi - uleiul de peşte bogat în acizii graşi esenţiali Omega 3 şi Omega 6 şi uleiul de cătină. La acest eveniment au participat din partea Departamentului Marketing: Anita Petre, Ioan Ciolea, Cornelia Manoliu şi Anca Daniela Raiciu. Standul Hofigal a fost vizitat de Dna Europarlamentar PSD Daciana Sârbu.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

27


Evenimente

Primul Congres Internațional al Organizaţiilor de Medicină Integrativă Organizat de Patronatul Medicinei Integrative - PMI, la București în data de 23 Noiembrie 2011, evenimentul, a fost o reuniune cu participare națională şi internațională, în care vorbitorii şi invitaţii, au dezbătut probleme majore de ordin ştiinţific şi social. Tema principal a Congresului a fost Medicina Integrativă în folosul societăţii. Toate conferinţele ştiinţifice şi atelierele au fost susţinute de specialişti în domeniul medicinei şi al psihologiei, specialişti în biologie celulară, nutriționişti, terapeuţi, psihoterapeuţi, cercetători. În cadrul lucrarilor congresului cât şi ale atelierelor (workshopurilor), au fost prezentate, studii de caz şi noi modalități de tratament, care sunt complementare tratamentelor medicale integrate deja în marile institute şi în cadrul unor clinici sau spitale din Germania, Franţa, Moldova, Italia Australia, precum şi la noi în țară. Din partea Hofigal au participat cu stand Departamentul Marketing (Anita Petre,Ioan Ciolea). Conferinţe: GEMOTERAPIA ÎN SLUJBA SĂNĂTĂŢII OMULUI MODERN- Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela – Director Marketing, Testarea eficacităţii produselor: HOF-LIPOMIN ŞI OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL, Autor: Dr. Iulia Burghiu-medic specialist monitor studii clinice.

AR-MEDICA - peste 1.000 de firme expozante AR-MEDICA (3-5 noiembrie 2011) - târg internaţional de aparatură medicală, aparatură stomatologică, farmacie, ortopedie, optică şi servicii conexe. AR-MEDICA - prima ediţie a avut loc în anul 1994, din nevoia reală şi cererea crescândă a pieţei din domeniul medical. În decursul celor 16 ani, târgul a evoluat ajungându-se ca la ultimele ediţii să depăşească cifra 100 de firme participante. În anul 2009 au fost prezente 110 de firme pe o suprafaţă interioară de 3.000 mp, vizitatori: 5.850 specialişti. Piaţa vizată de târg din punct de vedere al vizitatorilor este vestul României jud. Arad, Bihor, Cluj, Maramureş, Zalău, Timiş, Hunedoara, Alba, Caraş Severin, Mehedinţi iar piaţa vizată din punct de vedere a expozanţilor este cea din România în primul rând si a celor din UE în al doilea rând. S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. a fost reprezentată la acest eveniment de: Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela

–Director Marketing şi Florin Georgescu de la Departamentul Comercial,Logistică şi Distribuţie. D-na Raiciu Anca Daniela a susţinut şi două conferinţe din tematica Gemoterapiei atât medicilor cât şi farmaciştilor.

Un nou premiu pentru compania HOFIGAL Cea de-a treia ediţie a Conferinţelor Business Press Agricol, cu tema “Strategii de dezvoltare în domeniul agricol şi în industria agro-alimentară prin atragerea de fonduri europene”, organizată în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară Bucureşti, a avut loc în ziua de 21 octombrie a.c., în cadrul USAMV Bucureşti. Tot în cadrul manifestării a avut loc şi decernarea Premiilor revistei Business Press Agricol, subliniind astfel performanţele unor companii importante din domeniul agricol, agro-industrial şi alimentar. Premiile au fost acordate pe domenii de activitate, laureată fiind şi Hofigal Export-Import SA (Floricultura – amenajari peisagistica, plante medicinale). La eveniment a fost prezentă D-na Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela –Director Marketing.

Alte prezenţe Hofigal la târguri şi expoziţii Pe 24 noiembrie 2011, compania Hofigal a fost nominalizată pentru Gama de Gemoderivate la premiul Campion în Afaceri. În perioada 9-11 decembrie a avut loc la Iulius Mall din Timişoara ediţia a IX-a a EXPO BIO 2011. Din partea Hofigal au participat Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela – Director Marketing şi Florin Georgescu - Departament Comercial La Sala Palatului din Bucureşti a avut loc, în perioada 14-18 decembrie 2011, târgul Expo Crăciun 2011. Au participat din partea companiei Hofigal: Anita Petre, Ioan Ciolea, Cornelia Manoliu

28

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Parteneriat Hofigal Dieta dezechilibrată, lipsa practicării sportului și stresul zilnic sunt doar câțiva dintre factorii care ne pot afecta sănătatea. Să nu neglijăm nici semnele de alarmă date de organism atunci când încă ne mai putem corecta, pentru a preveni boala. Dar cel mai important este să fim informați, să avem cunoștințele corecte cu privire la cauze, efecte, modalități de prevenție dar și de tratament. Se spune că ”Dumnezeu a creat plantele de leac și omul înțelept le foloseste”. Statisticile evidențiază faptul că aproximativ 80% din populația globului se bazează pe plante ca principal sursă de îngrijire medicală. Și fiindcă adevăratele terapii nu pot fi decât cele naturale, am considerat că trebuie să ne formăm și să ne informăm de la specialiștii în domeniu. În cadrul parteneriatului inițiat în septembrie 2011 între Compania HOFIGAL și Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" din Ploiești, ne bucurăm de privilegiul de a ne onora cu prezentări lunare, deosebit de interesante și utile, d-na Director de marketing Dr. farm. Anca Daniela Raiciu. S-au desfășurat deja două conferințe având ca temă "Remedii natural imunostimulente" și "Revigorarea și tonifierea organismului în anotimpul rece". Elevii participanți au primit și revistele "Hofigal - Natură și sănătate" și "Natura", dar și mostre de suplimente nutritive prezentate. Dezbaterile care au urmat prezentărilor au evidențiat nevoia de cunoaștere și interesul actual manifestat în domeniul fitoterapiei, apifitoterapiei și homeopatiei. În acest fel, scopurile demersurilor și misiunile celor două instituții converg în mod similar către o educație sanitară cât mai profundă, temeinică, utilă atât elevilor cât și comunității.


Parteneri

Societatea Română de Apiterapie

Desfăşurarea celui de al IV-lea Congres de Apiterapie (cu participare internaţională) la Bucureşti a favorizat consolidarea colaborării Societăţii Române de Apiterapie cu specialiştii în fitoterapie de la societatea Hofigal SA Bucureşti. Astfel, la mijlocul lunii octombrie 2011, în spaţiul primitor de la Hotelul RIN Grand din Bucureşti, al IV-lea Congres, Expo şi Curs intensiv de Apiterapie cu participare internaţională au reunit peste 120 de participanţi din România, Anglia, Franţa, Portugalia, Rusia şi Ungaria. Speakerii şi moderatorii, în număr de peste 30, au acoperit o foarte largă arie a apiterapiei, de la apiterapia pentru copii până la apiterapia în tratamentul cancerului. Titlurile lucrărilor se pot găsi pe siteul www.apiterapie.ro. Cei care doresc să studieze lucrările in extenso, inclusiv traducerile din engleză, pot comanda DVD-urile cu toate prezentările sau, la cerere, doar cu

anumite zile ale congresului/cursului. Pe lângă lucrări orale s-au prezentat şi postere, inclusiv cele din partea firmei Hofigal, care a fost şi sponsorul principal al evenimentului. Colegii de la Hofigal, coordonaţi de dl. Director General Ştefan MANEA, s-au remarcat şi prin dorinţa de a deschide noi căi de studiu şi colaborare în domeniul Apiterapiei, prin combinarea ei cu cele mai noi cercetări din domeniul Fito- şi Aromaterapiei. În Api-Expo, la standurile celor 15 firme prezente, s-au găsit spre prezentare şi vânzare o mulţime de “bunătăţi” din domeniul apicol, apiterapic, dar şi cel al api-cosmeticii, fito şi aromaterapiei. La finalul Congresului speakerii şi moderatorii au luat parte la o masă rotundă unde discuţiile, alimentate de întrebarile participanţilor, au fost extrem de interesante.

Cursul intensiv post-congres a descris detaliile practice ale Apiterapiei, punânduse un mare accent pe importanţa unei bune individualizări a tratamentului, pentru că aşa cum ştim cu toţii, “nu există boli ci bolnavi!”… Apiterapia este un domeniu fascinant, care atrage din ce în ce mai mulţi oameni de ştiinţă, dar şi medici, farmacişti, practicieni, apicultori. Toţi cei interesaţi de acest domeniu, vechi şi modern în acelaşi timp, sunt aşteptaţi cu drag, ca membri activi, în Societatea Română de Apiterapie. Pentru înscrieri, accesaţi pagina: http://www.apiterapie.ro/ index.php/ro/content/view/full/276 Cu prietenie apicolă şi apiterapică, Dr. Ştefan Stângaciu Preşedinte Societatea Română de Apiterapie www.apiterapie.ro

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

29


Centre medicale

Mijloacele de diagnostic în Centrul Medical HOFIMED NOU LA HOFIMED!!i:!

Medicina munci ama tă g Investigaţii - toadicale de analize me

HOFIMED

(HOmeopatie, FItoterapie, MEDicină clasică) este un centru medical privat (acţionarul majoritar fiind S.C. HOFIGAL S.A.) care îşi propune să contribuie la ameliorarea sănătăţii prin folosirea principiului de medicină integrată. Ca mijloace de diagnostic, pe lângă toată gama de analize medicale biologice, se pot face următoarele investigaţii:

1

ELECTROSOMATOGRAMA sau TOMOGRAFIA DE IMPEDANŢĂ. Electrosomatograma este o metodă nouă de

investigare globală a sănătăţii, care permite aprecierea gradului de funcţionare a fiecărui organ şi funcţie internă prin evaluarea nivelului de conductivitate bioelectrică a corpului uman. Aparatul se bazează pe culegerea unor semnale electrice cu ajutorul a 6 electrozi (doi plasaţi la frunte, doi la mâini şi doi la picioare). Făcând toate combinaţiile posibile între electrozi, se obţin 22 de valori la o măsurătoare şi se fac 4 măsurători pentru fiecare pacient. Înregistrarea datelor pe calculator necesită un timp de aproximativ 3 minute. Programul procesează apoi toate aceste date obţinute şi le transformă în imagini şi liste de valori. Valorile rezultate sunt comparate cu cele obţinute la persoane sănătoase de aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică etc. Între valorile – 20 şi + 20 parametrii măsuraţi sunt normali, tot ce iese din aceste limite se consideră patologic, semnificând fie o boală acută, fie una cronică (sau risc de boală). Măsurătorile efectuate vizează atât organele interne, cât şi aparatul osteo-articular, sistemul limfatic şi ganglionar, starea generală de imunitate a organismului. Electroscanograma este unul dintre puţinele sisteme de investigaţii medicale care poate înregistra activitatea biofizică a organismului şi în acest fel poate vizualiza capacitatea de reglare homeostazică în relaţie cu reacţiile biochimice (gradul de stres, funcţionarea sistemului neurovegetativ, pH-ul extra şi intracelular, importanţa consumului de oxigen, încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţionare a sistemelor redox etc.). Examinarea îşi propune să formuleze diagnostice de medicină predictivă, oferind posibilitatea anticipării eventualelor riscuri de boală prin determinări funcţionale, precum şi urmărirea afecţiunilor existente în timpul şi după încetarea tratamentului. În final, aparatul face şi o ierarhizare a riscurilor de boală existente sau probabile, pe baza căreia pacientul primeşte o schemă de trata-

30

ment adecvată, cu produse naturale (şi alopate, atunci când este cazul), sau este îndrumat pentru o aprofundare a diagnosticului într-o clinică de specialitate.

2

TERMOGRAFIA - metodă de diagnosticare de înaltă performanţă pentru investigarea SÂNULUI, TIROIDEI, HIPOFIZEI, OVARELOR şi a SISTEMULUI OSOS, în vederea depistării afecţiunilor prezente sau a riscului de apariţie a acestora. Fiecare organ al corpului uman are o reprezentare la nivelul pielii. Prin termografie se scanează valorile termice ale acestor zone şi în funcţie de valorile obţinute se identifică prezenţa afecţiunilor şi gradul lor de dezvoltare. Valorile termice reprezintă starea metabolismului local, starea circulaţiei sangvine, activitatea limfatică şi biochimică locală. După examinarea clinică a pacientului, se preiau datele la nivel cutanat prin intermediul unor senzori termici. Rezultatele sunt stocate apoi într-un sistem informatic şi compuse într-o hartă termică a acelei zone. Harta este interpretată automat de către calculator şi rezultatul este afişat pe ecran. Acurateţea rezultatului este dată de faptul că senzorul termic "pătrunde" în ţesut şi preia valorile termice din profunzimea fiecărui strat de ţesut. Erorile de înregistrare sunt reduse deoarece culegerea informaţiilor termice se opreşte automat în prezenţa unor leziuni sau obstacole iar investigatorul este informat vizual şi sonor. Performanţele metodei nu constau doar în stabilirea unui diag­ nostic corect, ci în faptul că se poate urmări evoluţia şi reacţia pacientului la tratament. Prin examenul termografic se pot identifica afecţiuni maligne nedepistabile structural cu aparatele clasice de analiză. Diagnosticarea termografică este neinvazivă nu este nocivă şi nici radioactivă ceea ce duce la concluzia că poate fi repetată de câte ori este necesar. Pentru a obţine o imagine termică nu este nevoie să se introducă un stimul de un anumit fel în organism, ci să se preleveze la nivelul pielii valorile termice specifice. Examenul fiind neinvaziv, este nedureros şi nu provoacă disconfort pacienţilor.

3

ELECTROCARDIOGRAMA (EKG, ECG) măsoară impulsurile electrice ale inimii. Inima este o pompă musculară formată din patru camere. Cele două camere de sus sunt denumite atrii, iar cele de jos, ventricule. Un sistem natural electric face ca muşchiul inimii să se contracte şi să pompeze sângele către plămâni şi restul corpului. Activitatea electrică a inimii poate fi detectată de la nivelul pielii

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Centre medicale prin electrozi. În timpul electrocardiogramei electrozii sunt ataşaţi de piele la nivelul toracelui, braţelor şi picioarelor. Aceştia sunt conectaţi la un aparat ce transformă impulsurile electrice într-o reprezentare grafică, pe care o înregistrează pe hârtie. Această reprezentare grafică, ce apare sub forma unei linii, este interpretată de catre medic. O electrocardiogramă poate să arate: dovezi ale măririi de volum a inimii; semne ale unui flux sanguin insuficient la nivelul inimii; semne ale unor leziuni noi sau vechi ale inimii (infarcte); probleme ale ritmului cardiac (aritmii); modificări ale activităţii electrice, determinate de un dezechilibru electrolitic; semne de inflamaţie a sacului ce înconjoară inima (pericardite).

4

Doar în 10 minute poţi să afli dacă plămânii tăi funcţionează la capacitate maximă, făcând SPIROMETRIE. Spirometria este un test simplu care măsoară cantitatea de aer pe care o persoană o poate inspira sau expira într-o unitate de timp. La fel cum îţi monitorizezi tensiunea arterială, poţi să faci un test simplu şi nedureros, numit spirometrie, care ajută la demascarea precoce a multor boli pulmonare. Un aparat îţi măsoară capacitatea de a respira, în special cât aer poţi să scoţi afară din plămân într-o secundă.

5

HMS (Hair Metabolic System). Analiza firului de păr

este un test de laborator de înaltă precizie şi fineţe, derivat din alt test de laborator cunoscut ca Analiza minerală tisulară (Mineralograma) şi care permite determinarea în firul de păr a 37 de elemente chimice, inclusiv metale toxice. HMS este un test de laborator care determină cantitativ mineralele la nivel intracelular, faţă de analizele similare efectuate din serul sangvin, urină, care determină mineralele la nivel extracelular. Această analiză este mai reprezentativă şi mai informativă pentru medicina preventivă deoarece dă o imagine clară despre concentraţia acestor minerale pe o perioadă mai lungă, aproximativ 3 luni, faţă de analiza efectuată din serul sangvin şi care este relevantă pentru ziua şi ora recoltării. Interpretarea rezultatelor se face în baza analizei valorilor fiecărui mineral (element), prezenţei metalelor grele, valorii raportului între minerale. Astfel, în urma Analizei Minerale a firului de păr aflăm date certe despre: Profilul metabolic (hiper sau hipo oxidant) Apartenenţa la parasimpaticotonie sau simpaticotonie Activitatea glandei tiroide, paratiroide, suprarenale  Metabolismul calciului, sodiului, potasiului, fosforului şi altor minerale la nivel tisular Metabolism glucidic Funcţia sistemului imunitar Carenţele de minerale Intoxicaţii cronice cu metale grele (aluminiu, mercur, plumb, cadmiu, arsenic, beriliu)

Rezultatele analizei minerale a firului de păr vin şi cu soluţii individuale de reechilibrare a sistemului neuro-imuno-endocrin cu ajutorul unor suplimente alimentare, în cazul unor intoxicaţii cu metale grele – terapie de detoxifiere (terapie chelatoare) a organismului, recomandări dietetico-nutriţionale individualizate corelate cu apartenţa la grupa sangvină. Metoda H.M.S. nu este un test de diagnostic, dar este în măsură să descopere 80 % din posibilele dezechilibre funcţional-organice ale pacienţilor, inclusiv cele datorate imuno-deficienţei, infecţiilor, osteoporozei, disfuncţiilor tiroidiene, suprarenale, digestive, reproductive, respiratorii, osteo-articulare şi multe altele.

Când este nevoie de H.M.S.? Datorită gradului ridicat de complexitate al acestei metode de analiză se poate spune cu certitudine că nu există domeniu medical în care H.M.S. să nu-şi găsească aplicabilitate pentru înţelegerea celor mai variate disfuncţii clinice şi subclinice. În mod separat trebuie menţionat rolul H.M.S. în medicina preventivă în vederea prevenirii apariţiei unor boli, este utilă atât celor bolnavi cât şi celor sănătoşi, vârstnicilor şi copiilor în creştere, viitoarelor mămici, celor care sunt expuşi unor suprasolicitări psihoemoţionale, fizice prelungite, celor care lucrează în mediu toxic.

Cum poate fi făcută această analiză? Persoana trebuie să se adreseze unui cabinet medical. Acolo se va recolta aproximativ 1g de păr cu o lungime de 3 cm de la rădăcină, din mai multe locuri al părţii occipitale a capului şi se va completa un formular. În formular se va menţiona dacă părul este vopsit. Este bine ca înainte de recoltare părul să fie spălat cu un şampon cu pH neutru şi să nu fie dat cu diverse produse cosmetice pentru păr (spume, lacuri, geluri). Eşantionul va primi un cod numeric (pentru respectarea confidenţialităţii), va fi pus într-un plic şi însoţit de formularul completat va fi trimis prin curierat la laboratorul GHEOS din Italia. În decurs de 10 zile va sosi rezultatul analizei cu toate recomandările de rigoare. La cabinetul medical pacientul va putea discuta cu medicul rezultatele testului şi va primi un dosar cu toate rezultatele, explicaţiile şi recomandările. Pentru un rezultat pozitiv durabil este bine ca pacientul să menţină legătura cu medicul care i-a făcut analiza respectivă. Dr. NATALIA CHICU Medic specialist medicină internă, Competenţă fitoterapie Centrul medical Hofimed Şos. Colentina, nr.76, bl. 111, parter, sect.2 Tel.:0730.087.694

COMPLEXUL MEDICAL HOFIMED

Şos. Colentina nr.76, bl.111, parter, Sect.2, tel.: 021/2407340; 031/8088998

www.hofimed.ro l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

31


Centre medicale entru a răspunde cererii din ce în ce mai mari de tratamente balneare pe timpul sezonului rece, ideal pentru tratament, am convenit ca anul acesta să extindem cu încă o lună şi jumătate oferta specială cu reducere 20% a preţurilor! În plus, am sporit capacitatea producţiei de spirulină vie, asigurând astfel un număr mai mare de împachetări cu spirulină vie oferite zilnic. De asemenea , intenţionăm şi creşterea capacităţii de cazare pentru anul viitor. În perioada 17 Octombrie 2011 - 31 Mai 2012, Complexul de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza-Prahova oferă atât persoanelor dornice de relaxare şi refacerea organismului cât şi celor cu afecţiuni cronice stabilizate, în scopul ameliorării şi diminuării simptomatologiei, serii fixe de 7 zile sau 14 zile de tratament balnear care includ cazare (7nopţi, respectiv 14 nopţi), 3 mese pe zi, tratament cu produse Hofigal, EKG , consult iniţial, supraveghere medicală, consiliere fitoterapeutică, monitorizarea zilnică a tensiunii arteriale şi până la patru proceduri balneare (de exemplu masaj terapeutic, reflexoterapie, baie relaxantă cu hidromasaj şi aromaterapie, împachetări corporale cu spirulină vie - metodă unică în România şi Europa, proceduri efectuate de Luni până Sâmbătă inclusiv, exceptând Duminica). Astfel, pentru seria de 14 zile sunt asigurate cele douăsprezece zile de terapie balneară şi 14 nopţi cazare şi masă la preţuri diminuate cu 20% faţă de perioada de vară! În acest mod, pentru pensionari seria de 14 zile va costa doar 1828,82 Lei (în loc de 2286,06 Lei, beneficiind de reducerea de 457,18 Lei), iar pentru salariaţi, seria de 14 zile va costa doar 2032,02 Lei (în loc de 2540,02 Lei, beneficiind de reducerea de 508 Lei). Pentru seriile de 7 zile sunt asigurate 6 zile de tratament balnear, 7 nopţi cazare şi masă la preţuri diminuate cu 20% faţă de perioada de vară! Astfel, pentru pensionari, seria de 7 zile va costa doar 914,42 Lei (în loc de 1143 Lei, beneficiind de reducerea de 128,58 Lei), iar pentru salariaţi, seria de 7 zile va costa doar 1016 Lei (în loc de 1270 Lei, beneficiind de reducerea de 254 Lei). În funcţie de natura şi vechimea afecţiunii, recomandăm seriile de 14 zile pentru a fi asigurate minimum 12 zile de tratament balnear cu efect scontat. Recomandăm seriile scurte de 7 zile doar persoanelor foarte active, cu specificarea de a repeta aceste cure scurte la un interval de 2-3 luni în cadrul Complexului de Terapie Naturală „Alexandra”. De asemenea, în aceeaşi perioadă (17 Octombrie 2011-31 Mai 2012), în limita locurilor disponibile, pentru persoanele care doresc să petreacă în mod plăcut sfârşitul de săptămână, lansăm oferta „Weekend balnear la Breaza” care include 2 nopţi cazare şi toate mesele incluse, o zi de tratament balnear (patru proceduri incluse în preţ), consult medical şi consiliere fitoterapeutică, totul la un preţ de 270 de Lei de persoană. Astfel, sosirea se face vineri seara cu cina inclusă (ora 18.30), tratamentul balnear se va face sâmbăta, iar plecarea se va face duminica după prânz. Opţional pot fi recomandate anumite trasee turistice. Copii până la 6 ani beneficiază de

Calitate şi profesionalism marca Hofigal!

Centrul de Terapie Naturală

”Alexandra” Cea mai avantajoasă ofertă balneară de iarnă-primăvară 2011-2012

Preţuri reduse cu 20%!!!

32

gratuitate la cazare şi masă. Aceste oferte vin în sprijinul tuturor pacienţilor care au beneficiat de serviciile Complexului de Terapie Naturală „Alexandra”, dar şi în sprijinul celor care vor veni pentru prima dată şi pe care îi aşteptăm cu drag! În continuare, câteva date generale despre localitatea Breaza şi despre Complexul de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza. Aflată în plină zonă Subcarpatică, staţiunea balneo-climaterică Breaza excelează prin calitatea aerului, bogat în radiaţii ultraviolete şi cu o concentraţie ideală de ozon şi ioni negativi, cu efecte terapeutice benefice în diverse afecţiuni cronice stabilizate. Acestei minuni a Naturii se adaugă în mod fericit principiile medicinei integrate, complementare, fitomedicina, (prin puterea vindecătoare a plantelor) şi eficacitatea procedurilor de tip balneologie (reflexoterapie, masaj, împachetări cu spirulină, hidroterapie, aromaterapie, saună, duş subacval,

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

magnetoterapie, electroterapie, dietoterapie), astfel că la C.T.N. ”Alexandra”pot fi tratate afecţiuni cronice stabilizate ale căilor respiratorii, insomnii, nevroze, forme uşoare de depresie, tulburări neurastenice produse de stres prelungit, disfuncţii endocrine şi metabolice (hipotiroidie, hipercolesterolemie, dislipidemii, diabet zaharat, obezitate), boli cardio-vasculare cronice compensate, forme medii, necomplicate (hipertensiune arterială std. 1-2, boală ischemică coronariană formă nedureroasă, arteriopatii, sechele post accidente ischemice tranzitorii cu păstrarea funcţiilor neuro-motorii integre, sau sechele post AVC ischemic aflat în stadiul 3 de recuperare), afecţiuni digestive cronice, hepato-biliare cronice (gastrite, gastro-duodenite cronice, neacutizate, dischinezii biliare alitiazice, hepatite cronice cu virus B sau cu virus C, fără complicaţii evolutive, colite cronice, colon iritabil), mai ales afecţiuni de tip reumatologic care necesită tratament şi recuperare balneofizioterapeutică (boală artrozică


Centre medicale vertebroperiferică, spondiloză cervicodorsolombară, discopatii toraco-lombare, coxartroză, gonartroză, artroză scapulohumerală, periartrită scapulo-humerală, spondildiscartroză, artrită gutoasă în afara crizelor dureroase, sechele post-traumatisme articulare, osoase, aflate după perioada de imobilizare în aparat gipsat, pentru recuperare neuro-motorie şi functională, sau perioade de convalescenţă şi recuperare după intervenţii chirurgicale pe coloană, care de asemenea necesită tratamente de recuperare balneofizioterapeutică, etc.) . Este bine de ştiut şi precizat că persoanele care prezintă afecţiuni cardio-vasculare, hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă medie sau alte boli cu risc crescut sunt rugate să se prezinte la sosirea în Complex cu o adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte afecţiunile cronice cu care se află în evidenţă precum şi tratamentul alopat recomandat de medicul specialist (tratament alopat pe care-l va continua pe toată şederea în Complex), precum şi cu acordul medicului de familie sau medicului specialist pentru efectuarea de tratamente balneare în cadrul Complexului nostru. De reţinut acest aspect! Atenţie! Persoanele care prezintă boli infecto-contagioase aflate în evoluţie, boli dermato-veneriene cu risc de contagiune, tulburări de comportament social datorate psihopatiilor, alcoolismului cronic, toxicomaniei, persoanele cu lipsă de discernământ (demenţă senilă, boală Alzheimer, schizofrenie), persoanele cu stadii avansate de insuficienţă cardio-respiratorie, cord pulmonar cronic, cu antecedente de edem pulmonar acut, persoanele cu insuficienţă renală, insuficienţă hepatică cu nevoi speciale, ciroză decompensată vascular, persoanele cu afecţiuni neoplazice în stadii avansate sau terminale, persoanele aflate în primii 5 ani după extirparea unei tumori maligne, boală Hodgkin, toate aceste persoane sunt rugate să se adeseze altor unităţi de tip spitalicesc pentru îngrijiri medicale specializate. La toate aceste categorii de afecţiuni sunt contraindicate toate procedurile de tip balnear! În scopul recuperării fizice şi a îmbunătăţirii stării de sănătate, în cadrul Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” din Breaza, vă oferim următoarele pachete de servicii: Programe de relaxare, recuperarea şi refacerea vigorii organismului, creşterea rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armoniei şi sănătăţii fizice şi psihice. Evaluarea stării de sănătate şi stabilirea conduitei adecvate, personalizate, costând în tratament fitoterapeutic individualizat şi proceduri de tip balnear, stabilite cu ocazia consultului iniţial mutidisciplinar (medicină generală, balneologie-reumatologie, fitoterapie modernă, EKG, măsurarea tensiunii arteriale)

Precizări utile

Astfel, sunt oferite tratamente complete, combinând forţa vindecătoare a plantelor cu efectul benefic al procedurilor de tip balnear şi prin asocierea individualizată, a următoarelor procedee:  DIETOTERAPIE (o alimentaţie igieno-dietetică corespunzătoare necesităţilor calorice specifice).  FITOTERAPIE (administrarea de suplimente alimentare produse de Hofigal SA şi recomandate de Asociaţia de Medicină Anti-aging)  AEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere fizică şi psihică).  PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectuate în cadrul Bazei de tratament din incinta Complexului, astfel că oferta noastră cuprinde: HIDROTERAPIE (baie generală relaxantă cu hidromasaj şi aromaterapie, baie generală relaxantă cu aromaterapie, baie relaxantă cu duş subacval şi aromaterapie), ELECTROTERAPIE (curenţi diadinamici, curenţi Trabert, T.E.N.S., alte forme de curenţi de joasă frecvenţă, curenţi interferenţiali, ultrasunete, magnetoterapie, laserterapie), KINETOTERAPIE (kinetoterapie recuperatorie individuală), MASAJ (tehnici de masaj terapeutic – masaj parţial de relaxare, masaj general, masaj reflex, masaj anticelulitic, drenaj limfatic), REFLEXOTERAPIE, ÎMPACHETĂRI CU SPIRULINĂ VIE, METODĂ TERAPEUTICĂ BREVETATĂ UNICAT ÎN ROMÂNIA ŞI EUROPA!

 

 În cadrul cabinetelor de specialitate, în regim de ambulator, pentru pacienţii din afara Complexului, la cerere (cu sau fără bilet de trimitere de la medicul de familie), sau prin programare telefonică (la 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96) oferim următoarele servicii: CONSULTAŢII DE SPECIALITATE (Balneologie, Reumatologie, Fitoterapie, Gemoterapie, Homeopatie, Pediatrie, Medicină Generală), INVESTIGAŢII NONINVAZIVE (TERMOGRAFIE + CONSULTANŢĂ), PROCEDURI ŞI TRATAMENTE REUMATOLOGICE (Infiltraţii intrarticulare şi ţesuturi moi), PROCEDURI COSMETICĂ ŞI ESTETICĂ CORPORALĂ (Tratament facial complet, tratament de hrănire şi hidratarea pielii, pensat, vopsit gene şi sprâncene).

Cum se ajunge la Breaza? – Situată pe ruta D.N.1 Bucureşti- Braşov, între Câmpina şi Comarnic, localitatea Breaza este o destinaţie accesibilă. Există microbuze cu destinaţia BucureştiBreaza şi retur care pleacă din două în două ore interval din strada Ritmului (sector 2 Bucureşti) sau alte mijloace de transport direct din Câmpina sau Ploieşti şi care opresc în dreptul Complexului. Se poate ajunge cu trenul (Gara Breaza, Gara Câmpina, Gara Ploieşti Sud), sau cu maşina personală. Informaţii suplimentare la 0244343.296 sau 0244-342.975 sau fax 0244-343.094. Procedurile de tip balneologic, pentru persoanele cazate în Complex, dar şi pentru cele din ambulator, sunt recomandate individual de către medicul specialist în Balneologie, Reumatologie şi Recuperare Medicală, în urma consultului medical efectuat la sosirea acestora pentru tratament, recuperare şi relaxare. Curele balneare încep din ziua prezentării, adică de luni dimineaţa. Împachetările cu spirulină – sunt recomandate în scop detoxifiant, regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii, menţinerea elasticităţii pielii, combaterea apariţiei ridurilor şi mai ales pentru îmbunătăţirea metabolismului celular, revigorarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive, creşterea rezistenţei la stres. Termografie generală – o metodă non­ invazivă, ideală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor mamari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea în stadiu incipient a unor afecţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului cardio-vascular sau ale sistemului osteo-articular. Cum se face programarea – telefonic la recepţia Complexului, zilnic între orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă inclusiv, la telefon 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96, sau la mobil 0730.087.673. Capacitate cazare: 30 locuri, în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar propriu, TV, minibar, telefon; Complexul dispune de internet în sala de conferinţe, sală de gimnastică şi parcare proprie. Pe parcursul sejurului pot fi vizitate diverse obiective turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul Iulia Hasdeu, Curtea domnească şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinegetic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, precum şi împrejurimile localităţii Breaza (Oraşul Câmpina, Comuna Cornu, Oraşul Sinaia). Pentru iubitorii de golf, există un Club-“Lac de Verde”. Vă aşteptăm! Vizitaţi www.alexandra-hofigal.ro email: ctn_alexandra@yahoo.com

Cine vine la noi, revine mereu ! Dr. Teodor Henri Sissea Medic Primar MG-Ped., Specialist Fitoterapie, Homeopatie, Aromaterapie, Gemoterapie, Termografie, M.T.C., M.T.I.,Neonat. Director C.T.N.B.“Alexandra” Mobil 0730087673

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

33


Editorial - continuare din pagina 1 -

Iată de ce rezultatele noastre sunt astăzi apreciate cu medalii de aur la congrese interne şi internaţionale ştiinţifice. Recent au fost primite: Premiul prestigioasei publicaţii „Balcanii şi Europa” Premiul pentru cea mai eficientă şi dinamică activitate desfăşurată în domeniul fabricării produselor naturale „Business Press” La acestea se adaugă: Medalia de aur şi diploma obţinute la Cluj, la Salonul de Inventică – martie; Medalia de aur şi diploma obţinute la Bucureşti, la Salonul Internaţional de Inventică INVENTIKA – octombrie În numele Hofigal, în 2011 s-au depus 3 cereri de brevet de invenţie, iar dintre cererile depuse anterior, un număr de 5 sunt în stadiul de publicare, urmând a intra în procedura de examinare de fond. Acestea nu aparţin domnului sau doamnei X sau Y; ele aparţin familiei Hofigal, deci fiţi mândri de contribuţia voastră la renumele nostru, dragi colegi! În una din cărţile sale: „Cu Ştefan Manea în împărăţia plantelor misterioase”, Petre Gigea-Gorun scrie despre copilăria noastră – fiind consăteni - şi scoate în evidenţă reuşitele Hofigal. Cartea are darul de a dovedi dragostea mea faţă de natură, dar şi faptul că am reuşit în domenii de vârf ale ştiinţelor medicale, biologie, precum: aromaterapia, gemoterapia şi enzimologia. Abia atunci când un om ca Petre Gigea-Gorun a evidenţiat fineţea acestor reuşite ale noastre am simţit o adâncă mândrie şi am zis că merită să vorbim oamenilor despre aceste produse, unele unicate mondiale în domeniul gemoterapiei şi enzimologiei.

   

Hof Lipomin - produs pe bază de enzime, fără nici o toxicitate, care nu interferă cu produsele de sinteză şi care rezolvă fondul patologic al colesterolului (reglează inclusiv HDL), trigliceridelor, tensiunii arteriale (în timp), glicemiei

34

(la diabeticii de tip II, în timp şi sub control). În plus crește capaciatatea de absorbție a oxigenului. Acţiune: hipolipemiantă, hipocolesterolemiantă, de scădere a trigliceridelor serice; reglează raportul între colesterolul „bun” şi „rău” (HDL/LDL); asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive necesare echilibrării dietei în prevenirea şi combaterea aterosclerozei (inhibă îngroşarea şi indurarea peretelui arterial, împiedicând reducerea progresivă a lumenului şi pierderea elasticităţii vaselor arteriale); reechilibrarea stărilor de dislipidemie de diferite etiologii; optimizarea nivelului colesterolului din organism; neutralizarea şi captarea de radicali liberi superoxidici; inhibarea reacţiilor de formare a grăsimilor în organism şi depunerea acestora.

Larvalbina,

combinaţie echilibrată de multivitamine şi minerale, este un produs natural, uşor digerabil, care asigură completarea şi normalizarea dietelor dezechilibrate şi corectează deficienţele care apar odată cu vârsta (peste 30-35 ani), în special cele legate de sistemul imunitar, echilibrul hormonal şi autoreglajul emoţional, creier, sistemul neuro-vegetativ, rezistenţa organismului. Acţiune: exercită proprietăţi biotrofice, energizante, vitalizante, tonifiante şi vitaminizante, psihotonice, antioxidante, benefice pentru toate vârstele; menţine sănătatea ţesuturilor, influenţează pozitiv procesele de regenerare tisulară, stimulează şi normalizează schimburile de substanţe la nivel celular, restabileşte şi echilibrează funcţiile metabolice ale unor ţesuturi şi organe sau în disfuncţii provocate de diverse stări inflamatorii ale acestora; biostimulator care optimizează funcţia sexuală, îmbunătăţeşte fertilitatea mai ales în cazul bărbaţilor prin stimularea spermatogenezei, intervine pozitiv în dinamica sexuală;

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

influenţează pozitiv activitatea sistemului nervos şi susţine sănătatea creierului mai ales la persoanele în vârstă; îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare şi de memorare, mărind performanţele cognitive în perioadele de efort intelectual intens; susţine refacerea sistemului imunitar, ameliorează semnificativ funcţionarea acestuia, crescând capacitatea de apărare naturală a organismului faţă de agresiunea unor contaminanţi virali şi bacterieni; eficient în condiţii de suprasolicitare fizică intensă, stres, pentru înlăturarea stărilor de oboseală, de astenie la vârstnici, convalescenţă, de depresie mentală şi emoţională; combate şi încetineşte procesul de îmbătrânire precoce, înlătură unele fenomene fizice şi psihice legate de senescenţă; sprijină combaterea unor dezechilibre ale sistemului nervos vegetativ, contribuind la reglarea activităţii organelor interne; benefic în tulburările de nutriţie şi controlează senzaţia de foame; are efecte benefice în tulburările ciclului menstrual şi ale menopauzei; stimulează digestia, protejează celula hepatică şi contribuie la eliminarea substanţelor dăunătoare hepatotoxice; îmbunătăţeşte activitatea inimii şi circulaţia sângelui, protejează vasele coronare şi fortifică pereţii vaselor sanguine.

Redigest - pentru menţinerea funcţiilor fiziologice ale aparatului digestiv. Acţiune: exercită proprietăţi biotrofice, energizante, vitalizante, tonifiante şi vitaminizante; ameliorează simptomatologia unor afecţiuni precum hepatite cronice, ulcer gastric şi duodenal, gastrite, duodenite, colopatii cronice şi funcţionale, dismicrobism intestinal, pancreatite, dischinezii biliare, litiaze biliare şi renale, sindrom postcolecistectomie, indigestii acute, alergodermii de cauze alimentare;


Editorial are efecte pozitive în distrofii, caşexii, rectocolită ulcerohemoragică, parazitoze intestinale, urticarii recurente, intoxicaţii medicamentoase. recomandat şi persoanelor imobilizate timp îndelungat pentru reglarea tranzitului intestinal.

Deodorant natural – Hofigal distruge bacteriile

şi fungii. stagnează în mod natural producerea de mirosuri neplăcute ale corpului. Acţiune: asigură prospeţime şi naturaleţe minimum 24 ore, fără a afecta funcţionalitatea normală a pielii; se adresează ambelor sexe şi poate fi folosit pentru igiena totală a corpului (subraţ, picioare, zone intime – uz extern); previne şi combate dezvoltarea bacteriilor (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) şi a fungilor (Aspergillus niger, Candida albicans) care produc miros neplăcut şi pot fi surse pentru alte afecţiuni; nu influenţează metabolismul pielii, nu produce alergii sau iritaţii ale pielii; asigură o acţiune îndelungată, minimum 24 ore; pielea poate să respire deoarece nu produce înfundarea porilor. este ideal pentru toate tipurile de piele, este eficient şi pentru persoanele alergice.

Gemoderivat din scoarţă de salcie – macerat gli-

cerohidroalcoolic al scoarţei ramurilor tinere de salcie. Acţiune: antiinflamator, antipiretic şi analgetic “aspirina naturală”. în artrite acute, poliartrită reumatoidă şi reumatism articular acut, artroze ale micilor articulaţii, artralgii, algii din artroze. în gripă, stări febrile, transpiraţii nocturne. Am prezentat numai aceste câteva produse pe care le consider ca făcând parte din soluţiile naturale ale terapiilor aflate în vârful piramidei ştiinţifice,

a realizărilor pe plan mondial, în noua gândire a medicinei ce vizează cauzele primare ale bolilor. Ştiinţele medicale ne arată tot mai mult legătura dintre om şi natură; omul fiind element al naturii, trebuie să-şi cunoască „legăturile” cu mediul în care trăieşte. Medicina vibraţională face un pas înainte, arătând şi demonstrând cum comunică energetic celulele vegetale cu omul. Confirmă astfel rezultatele gemoterapiei de foloseşte meristemele din programul de dezvoltare genetică a plantelor, multe dintre ele având celule asemănătoare sau identice cu cele din diferite organe ale organismului uman. De aici şi zicala „eşti pământul pe care trăieşti...”. În spiritul acestei idei vine in ajutor şi cartea Gândeşti aşa cum mănânci, scrisă de Patrick Holford. Încă din 2003 fostul ambasador Petre Gigea-Gorun, în cartea domniei sale Amintiri despre scriitori şi alţi oameni de cultură vorbeşte de numărul mare de oameni de ştiinţă plecaţi de pe plaiurile noastre natale, Goicea – Dolj. Aceasta m-a determinat să caut cauzele. Sunt acestea asigurate numai de o şcoală sănătoasă? Vreau să spun că analizând pământul pe care ne-am născut am constatat că este de excepţie, având practic la nivel optim microelementele K, Ca, Mg, P, Zn, Mo, Mn, Cr etc, ceea ce confirmă importanţa zonei în care te-ai născut şi ai crescut. Iată de ce susţin cu tărie că o Românie ecologică – inegalabilă prin calităţile hranei pe care o putem produce – trebuie să fie obiectiv major al celor ce ne conduc. Acum, Hofigal aniversează 20 de ani de la intrarea pe piaţă a primelor produse; atunci nimeni nu ne acorda nici o şansă, am pornit doar cu încredere în viitorul medicinei naturale. Astăzi, putem fi mândri de faptul că suntem un... nume... cu renume. Vă asigurăm că anul 2012 va aduce pe piaţă noi produse de excepţie, deja testate, pentru care spunem din nou MULŢUMESC, de această dată tuturor celor care au avut încredere în noi şi utilizează produsele Hofigal; îi asigurăm că nu vom face niciodată rabat la calitate. În final pot spune „Proiectantului general”, care m-a înarmat cu credinţă în reuşită, un puternic MULŢUMESC! l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

35


Pagini din istoria fitoterapiei

Remedii cosmetice şi terapeutice în opera Motto: “Sunt ierburi otrăvite, sunt şi ierburi de leac”- Ovidiu Din poemul "Ars amandi" (1 î.H), cu precădere din a treia carte pe care o dedică femeilor “De medicamine faciei femineae“ (2 d.H), s-au extras câteva “remedii“ cosmetice şi civice pe care poetul le prezintă sub formă de sfaturi cu o elegantă ironie şi într-o cumpănitoare analiză psihologică: “Dar cutioarele tale iubitul să nu ţi le vadă: Când frumuseţea îţi dregi, nu te arăta nimănui. Cine ar privi nescârbit cum îţi pui pe obraz alifia (…) Ce să mai spun de mirosul greţos ce oesipul de Atena Îl răspândeşte, grăsimi scoase din lâna de oi ?.“ [Adeps lanae = lanolină (n.n)]. Mai întâi, vom parcurge drumul presărat cu “bornele biografice” ale poetului Ovidiu, plecând de la locul naşterii sale, “Sulmona, cea cu izvoare reci” (în “exuberanţa primăverii” la 20 martie 43 î.H.), trecând prin Roma imperială şi punctul terminus, Tomis, pe ţărmul Pontului Euxin, unde îşi va găsi “sfârşitul de mult presimţit, îndelung aşteptat, de nenumărate ori chemat“. Edictul de relegare dat de împăratul August (27 î.H.-19 aug.14 d.H.) este confirmat şi de versurile poetului: “Nu exilat, ci numai gonit în altă parte (…)“; precizând cu alte cuvinte, că nu a primit pedeapsa capitală: “Eu am şi acuma şi drept de cetăţean“. A fost aruncat de soartă în anul 9 d.H. la Tomis, în acest loc damnat prin crima fratricidă a Medeei, unde, nu de puţine ori, şi-a plâns suferinţa oglindită de noile opere ca, «Tristele» sau «Ponticele»: “La suflet nu-s mai teafăr decât la trup: şi unul/şi celălalt m-i bolnav, şi sufăr îndoit“. A curs multă cerneală prin pana istoricilor literari şi tot nu s-a aflat pe de-a-ntregul cauza surghiunului şi a repudierii sale din înalta societate a Romei. Poetul a strecurat totuşi o explicaţie în diferite variante poetice: “carmen et error“; deci poezia (cea erotică?) şi o greşeală pe care n-a mărturisit-o niciodată! Ovidiu moare la Tomis, în anul 17 d.H., după o suferinţă pe care o descrie şi în versurile sale, suferinţă morală pentru pedeapsa exilului dar şi fizică, dată de clima aspră din iernile pontice care i-au grăbit sfârşitul. [7] Bolnav de friguri şi pleurezie trece în lumea umbrelor privegheat de bătrâna sa gazdă, căreia i se cunoaşte şi numele, Nando: …“De-a sufletului boală s-a molipsit şi trupu-mi (Nu-i nicio părticică în el fără dureri), Ori poate frigul iernii m-o fi răzbit pe mine: De zile-întregi, vai mie! mă ţine-un junghi în piept“. (Triste, V, 13, v. 1-6) Istoricul Hyeronimus (345-420 d.H.) spune că tomitanii au făcut colectă publică pentru un sarcofag şi chiar l-au înmormântat "ante op­ pidi porte in loco maxime celebri" (în locul cel mai onorant, în faţa porţii oraşului). [8]

1 Hordeum vulgare L., Fam. Gramineae, plantă ierboasă veche, folosită în alimentaţia oamenilor, animalelor şi la fabricarea berii; decoctul are proprietăţi expectorante pentru uz intern şi emolient în cosmetică, împreună cu mierea şi nalba; 2 Vicia sativa L., Fam. Leguminosae, borceag, (reg.) măzărică, nume dat mai multor specii de plante furajere anuale cultivate în regiuni mediteraneene, cu o toxicitate crescută, putând provoca paralizii musculare; 3 Substanţă chitinoasă din care sunt constituite coarnele animalelor, folosită încă din antichitate pentru proprietăţile sale astringente, absorbante, diaforetice, în medicina orientală, fiind considerată inamicul tuturor bolilor; 4 Narcissus poeticus L., Fam. Amaryllidaceae, originară din sud-estul Europei, cultivată pentru flori; bulbul conţine

36

Cităm din scrierile sale dinainte de exil: l Ars amandi – („Arta iubirii”) (1 î.H.), poem erotico-didactic în 3 cărţi (două adresate bărbaţilor şi una adresată femeilor), prezentând „învăţăminte” privind arta seducţiei şi a dragostei; l Remedia amoris – („Remediile iubirii”), replică ironică la Ars amatoria, în care se recomandă amanţilor nefericiţi diverse mijloace pentru a scăpa de dragostea chinuitoare şi de urmările ei; l De medicamine faciei femineae – (Cosmetice) („Îngrijirea feţei feminine”), cu diferite mijloace cosmetice. [4] Din ultima lucrare s-au extras următoarele reţete şi remedii cosmetice:

Crema nutritivă şi de albit faţa: "Orzul1 adus pe corăbii de la libyenele ţărmuri Să-l curăţaţi bob cu bob de-orişice pleavă şi hluji. Luaţi două litre din el, măzăriche2-n aceeaşi câtime; Boabele le umeziţi, ouă deasupra spărgând. Zece-s de-ajuns; când lăsate la vânt vor fi bine uscate, Pe o asină-l înhămaţi să vi le macine-ncet. Radeţi din cornul3 ce-ntâi a căzut de pe-a cerbului frunte: Luaţi două nuci din el şi-amestecaţi la un loc. Când le veţi fi prefăcut într-o foarte măruntă făină, Daţi printr-un ciur mai adânc, repede, ce-aţi măcinat. Douăsprezece cepşoare, cojite, de flori de narcisă4 Bine-ntr-o piuă zdrobiţi şi amestecaţi-le apoi Clei de copac5 şi alacul6 etrusc, două uncii7 mai puţine Şi-ncă de nouă ori atât miere8 curată de stup. Care femeie-şi va da pe obraz cu această-alifie Îl va vedea mult mai alb şi ca oglinda de-ntins." [5]

Crema pentru pistrui: "Nu pregetaţi cafeluţă gălbuie9 -mpreună cu bobul10 Cel vânturatic să luaţi şi să prăjiţi la un loc. Din amândouă, aceleaşi câtimi, şase litre, să puneţi; Piatra de moară apoi să le râşnească pe rând. Adăugaţi şi cenuşă, şi spuma roşcatei silitre11, Şi stânjenelul12 adus de pe-al Illyriei plai. Tinere braţe vânjoase să le plămădească pe toate, Însă o uncie doar să cântărească ce iei. Se mai adaugă tina13 din care-alcyonii14-şi fac cuibul; Pentru pistrui este bun: alcyoneu i s-a zis. Dacă aţi vrea să cunoaşteţi cu cât să vă ungeţi o dată, Uncia-n două-mpărţiţi, doar cu atât să daţi. [6]

Crema pentru corp: "Pentru-a lega alifia, făcând-o şi trupului bună, Adăugaţi la ce-am spus faguri din Attica storşi. Dacă tămâia15-mbunează pe zeii aprinşi de mânie, Să mai păstrezi din ce dai pentru altarele lor." [6]

alcaloizi (narcisina) cu acţiune emetică, antidizenterică, colorant în cosmetică; 5 Suc gros ce se scurge din scoarţa unor copaci şi care are proprietatea de a se solidifica în contact cu aerul; 6 Triticum monococcum L., Fam. Gramineae, specie de grâu foarte rezistentă, cu un singur bob în spiculeţ, cultivat încă din timpuri preistorice şi în prezent în România în regiuni muntoase; 7 Veche unitate de măsură pentru greutăţi (folosită şi astăzi în Anglia), a cărei valoare este de 28,35 de grame; 8 Apis mellifera, substanţă semilichidă, gălbuie, dulce şi aromată, foarte bogată în zaharuri, vitamine şi enzime, culeasă şi produsă de albine din nectarul florilor; 9 Lupinus albus, Fam. Leguminosae, cicoare cultivată pentru nutreţ;

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

10 Vicia faba L., Fam. Leguminosae, cunoscut din antichitate, pentru caracterul erogen şi capacitatea lui de a întârzia apariţia semnelor de bătrâneţe, folosit în alimentaţie, având adevărate virtuţi vindecătoare, pentru tratarea obezităţii; cataplasmele aplicate cu frunze verzi, zdrobite, refac repede pielea afectată de abcese; cataplasmele aplicate extern, pe gât, cu cenuşa de bob trateaza amigdalita; se tratează cistita, prostatita, colici nefritice, litiaza renală, precum şi alte afecţiuni renale acute, durerile reumatismale vor fi diminuate, albuminuria, ca diuretic şi sedativ în dureri ale căilor urinare; consumat sub formă de mâncare întârzie apariţia simptomelor maladiei Parkinson; 11 Azotat de potasiu, praf de puşcă;


Pagini din istoria fitoterapiei

poetului Publius Ovidius Naso (43 î.H. – 17 d.H.) Crema antiacneică: "Adăugându-i silitră e leac pentru coşuri de faţă: Doar patru uncii de praf din fiecare să iei." [6]

Crema revulsivă, revigorantă pentru ten: "De pe-a copacilor scoarţă culegi puţin clei, cam trei uncii, Iar în amestec să pui smirnă16 curată, un bob. Când le vei fi măcinat, să le treci printr-o sită mai deasă, Apoi să legi acest praf, miere turnând peste el. Multe femei şi-anison17 mai adaugă pe lângă smirnă: Patru-cinci părţi de-anison, nouă de smirnă se cer. Să mai adaugi tămâie curată şi sare de-amoniu18, Cum şi uscaţi trandafiri19, cât într-o mână cuprinzi. Toarnă-n amestec fiertură de orz potrivind ca să fie Sarea şi smirna atât cât trandafirii uscaţi. Numai puţin timp de ungi faţa ta cu-alifia aceasta, O vei vedea în curând îmbujorându-se mult." [6]

Soluţie revulsivă, revigorantă pentru ten: "Pe o femeia-am văzut cum muia-n apă rece maci20 proaspeţi, Cum după aceea-i zdrobea şi se freca pe obraz…" [6] În acest "tratat" de formule cosmetice avem revelaţia că poetul stăpâneşte arta unui spiţer cu solide cunoştinţe fito – şi opoterapice, felul şi dozajul ingredientelor cât şi tehnicile de preparare a reţetelor de înfrumuseţare. Probabil că "aceste reţete au fost versificate după un tratat în proză". [3] Părerea noastră este că Ovidiu cunoştea mai multe tratate de specialitate care l-au inspirat. Menţionăm că o parte din ingredientele citate se mai folosesc în prezent în cosmetică, cu excepţia tămâiei, smirnei, silitrei ş.a. BIBLIOGRAFIE 1. Barbu V., - Tomis – oraşul poetului exilat, Edit. Albatros, Bucureşti, 1972, 42; 2. Butură V. – Enciclopedie de etnobotanică românească, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 282 p.; 3. Lascu N., - Ovidiu Omul şi poetul, Edit. Dacia, Cluj, 1971, 143; 4. Ovidius, P. N., - Heroide * Amoruri * Arta iubirii * Remediile iubirii * Cosmetice, Biblioteca pentru toţi, Edit. Minerva, Bucureşti, 1977, traducere şi note de Maria-Valeria Petrescu, 295 p.; 5. Ovidius, P. N., – Cosmetice, 293; 6. Ovidius, P. N., - Cosmetice, 294; 7. Rădulescu A., - Ovidiu la Pontul Euxin, Edit. Sport Turism, Bucureşti, 1981, 123; 8. XXX - Itinerare dobrogene, Oficiul Naţional de Turism, Bucureşti, 1966, 33; 9. DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Edit. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998.

12 Iris germanica L., Fam. Iridaceae, rizomul cu miros de micşunea se foloseşte în industria farmaceutică şi cosmetică. În tradiţia populară era întrebuinţat la fabricarea săpunurilor şi a pudrelor parfumate, se dădea în ascită, hepatită, femeilor după naştere ca să se cureţe, se ungeau umflăturile, se poate folosi în următoarele afecţiuni: alopecie, arsuri, astm, ascită, bătături, bronşită, colici abdominale, constipaţii acute, cosmetic (aromatizant, calmant, astringent), creşterea dinţilor la copiii mici, dischinezie biliară, favus, halena, pecingine, răni, reumatism, spasme stomacale, tumori, tuse; 13 Pământ, lut; 14 Pasăre mitică, despre care anticii spuneau că-şi face cuibul pe mare, cînd aceasta e liniştită; alcyonul era socotit pasăre prevestitoare de bine;

ICONOGRAFIE Statuia poetului se înalţă astăzi în Piaţa Ovidiu din Constanţa, ridicată în anul 1887 şi poartă semnătura sculptorului Ettore Ferrari (18451929) din Sulmona, unde se află din anul 1925 o replică a acesteia, turnată în bronz şi cu o înălţime de 2,5 m. [7] Pe soclul statuii lui Ovidiu din Constanţa este înscris epitaful inspirat din elegia "Dorinţele din urmă" (Tristele III, 3, v. 73-76):

"Sub această piatră zace Ovidiu, cântăreţul Iubirilor gingaşe, răpus de-al său talent. O, tu, ce treci pe aice, dac-ai iubit vreodată Te roagă pentru dânsul: Să-i fie somnul lin!." [1] Farm. pr. Maria-Gabriela Suliman Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale – Bucureşti, Societatea Română de Istoria Farmaciei

15 Răşină obţinută prin crestare din scoarţa unor arbuşti exotici Boswellia carterii Birdw., Fam. Bruseraceae, folosită pentru legarea irurilor, cremelor, dureri reumatice şi de dinţi, în cosmetică şi la ceremoniile religioase, aromatizant biblic; 16 Răşină extrasă din scoarţa unui arbore exotic Styrex benzoin Dry., Fam. Styracaceae, care arde răspândind un miros caracteristic, se foloseşte în medicină, parfumerie, la ceremoniile religioase şi la îmbălsămare, aromatizant biblic; 17 Pimpinella anisum L., Fam. Umbeliferae, plantă erbacee aromatică cultivată pentru uleiul eteric şi substanţele grase care se extrag din fructe, cu diverse întrebuinţări în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică;

Prof. Antoaneta Lucasciuc Societatea Română de Istoria Medicinei

18 Clorura de amoniu, sub formă naturală se poate găsi ca un mineral cunoscut sub numele de Salmiac (lat. sal ammoniacum = sarea lui Ammon), deoarece în Egiptul antic se afla în apropierea templului închinat zeului Ammon, mineralul fiind pe atunci confundat cu halitul; 19 Rosa centifolia L., Fam. Rosaceae, arbust ornamental cu ramuri spinoase, cu flori divers colorate şi plăcut mirositoare, care conţin ulei eteric, tanin, quercetină, folosit mult în industria alimentară, cosmetică şi a parfumurilor (Apa de roze); 20 Papaver rhoeas L., Fam. Papaveraceae, florile roşii conţin alcaloizi, antociani, folosite drept colorant alimentar şi în creme, în ceaiuri calmante pentru gargară şi tuse, seminţele se întrebuinţează în alimentaţie.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

37


Opinia specialistului

Coşmarul din plicurile Începând cu vara anului 2008 pe străzile marilor oraşe din țara noastră a apărut un soi de magazine ciudate. Vopsite în culori stridente, având însă, ghișee pentru deservire foarte mici, cu mesaje aparent fără sens, cu un program de funcţionare nocturn ce sfidează legile comerţului, ce în scurt timp au primit titulatura de weed-shop-uri, spice shop-uri sau “magazine de vise”.

Ce se comercializează aici? Produse etnobotanice! O privire aruncată într-un dicţionar explicativ al limbii române ne ajută să descoperim că termenul etnobotanic se referă la studiul denumirilor populare ale plantelor sau la o ramură a etnobiologiei care studiază relaţiile reciproce dintre om şi mediul vegetal. Este evident așadar, că ceea ce se găseşte în plicurile acelea nu are nici o legătură cu etnobotanica și că termenul a fost folosit pentru a induce în eroare atât eventualii consumatori, cât și opinia publică. În nici trei ani, România a ajuns pe locul patru în Uniunea Europeană la consumul de astfel de produse, fiind depăşită numai de Anglia, Germania şi Olanda, salt năucitor, dacă ținem cont că la finele lui 2007 nici măcar nu figura într-un astfel de clasament. Ne putem „mândri” la capitolul acesta cu peste jumătate de milion de consumatori și peste 400 de „magazine de iluzii”, fenomenul fiind considerat o explozie. Însă dincolo de clasamente, cifre şi statistici, înfricoşătoare de alt­ fel, realitatea ne arată coşmarul în care a fost aruncată o generaţie întreagă: 1300 spitalizați într-un an- doar cei care au recunoscut că au consumat și 30 de decese cauzate de consumul din ”plicurile cu vise ” .

Cine consumă? În general consumatorii de etnobotanice fac parte din categoria adolescenţilor şi tinerilor adulţi, deşi s-au constatat cazuri de consum la vârste extreme (în jurul vârstei de 10 ani și la pensionari).

De ce consumă? Mărturiile tinerilor care au consumat sau consumă încă astfel de produse arată faptul că anturajul, grupul de prieteni a avut o influenţă majoră în hotărârea de a începe consumul. La aceasta se adaugă curiozitatea, teribilismul, problemele familiale, dorinţa de a evada din propria lume, căutarea senzaţiilor tari etc. În ceea ce priveşte situaţia materială, în general, tinerii care consumă aceste amestecuri de plante provin din familii cu situaţie materială medie sau peste media generală a ţării. Acest lucru este normal având în vedere faptul că preţul acestor produse este unul destul de ridicat.

38

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Ce consumă? Este foarte greu de stabilit ce anume se găseşte într-un astfel de plic. Conţinutulaflăm cu surprindere, citind eticheta-„nu este destinat consumului uman”(!?), iar ingredientele variază de la frunze uscate, extracte din flori aromatice si fructe exotice la substanţe precum magneziul, săruri minerale, glucoză sau coloranţi alimentari. În fapt, plantele/substanţele halucinogene (toate interzise prin lege în țara noastră în februarie 2010) cele mai utilizate în aceste amestecuri sunt:

Salvia (Salvia Divinorum) Plantă originară din Mexic, utilizată pentru puternicile ei efecte psiho-active. Efectul pe care îl produce este o stare de beţie mult diferită de a alcoolului. La doze mari consumatorii au simţit o distorsionare dramatică a timpului, halucinaţii, schimbări de identitate. Mulţi consumatori rămân nemişcaţi în timpul experienţei, dar unii pot să se plimbe în stare de inconştienţă (somnambulism). Mulţi o consideră o experienţă mai mult înfricoşătoare decât distractivă.

Kratom (Mitragyna speciosa) Este frunza unui arbore din familia rubi­ aceae, arbore originar din Sud-Estul Asiei. Pe lângă faptul că poate fi consumat ca un narcotic propriu-zis, kratom-ul este des folosit şi ca substituent pentru opiu. În urma consumului are efecte stimulente sau sedative, în funcţie de diverşi factori. A fost descris ca lăsând senzaţia de fericire cu o foarte mare dorinţă de a munci. Alte efecte sunt anestezii locale şi calmarea sistemului nervos central. Efectele secundare care apar la consumarea pe o perioadă îndelungată sunt anorexia şi pierderea greutătii, insomnii, precum şi o închidere la culoare a pielii, în special pe obraji.

Buretele muştelor sau buretele pestriţ (Amanita Muscaria) Este o ciupercă otrăvitoare şi psihoactivă din genul Amanita. Efectele ce apar în urma consumului sunt foarte variate şi imprevizibile: iniţial greaţă şi transpirații excesive. Întervin apoi stări de somnolență cu vise intense şi episoade de trezire cu viziuni şi posibile senzații de energie şi entuziasm.


Opinia specialistului

cu vise… etnobotanice Hawaiian baby woodrose (Argyreia nervosa) Este un membru al familiei Convolvula­ ceelor, care include, de asemenea, şi zorelele. Ele conţin o triptamină naturală numită LSA (Lysergic Acid Amide), asemenea LSD-ului. Seminţele sunt consumate pe cale orală, direct sau după extragerea alkaloizilor. Precum LSD-ul, LSA-ul este un psychedelic sau halucinogen care poate avea puternice efecte mentale. Primele efecte sunt următoarele: stare de visare, fericire cu inabilitatea de concentrare în sarcini complexe cum ar fi programarea sau șofatul.

„Sarea de baie” Ascunsă sub numele clasicelor săruri de baie, „sarea de baie” comercializată de spiceshop-uri este de fapt un derivat de amfetamină extrem de periculos, care a provocat până acum destul de multe decese. Efectele constau în: halucinaţii, anxietate, palpitaţii, logoree, clănţănitul dinţilor, transpiraţie intensă, insomnie, memorie de scurtă durată, dureri la nivelul pielii şi a nasului. Substanţa creşte pulsul şi bătăile inimii, dilată pupilele, usucă gura şi scade pofta de mâncare. Din păcate numai producătorii ştiu cu exactitate compoziţiile. Ascunse în spatele unei publicități false, amestecurile de plante sunt „condimentate” cu diferiţi compuşi chimici meniţi să amplifice efectele şi să cauzeze dependenţă în cel mai scurt timp posibil. De aici şi unul dintre pericolele extreme la care se expun consumatorii: ei nu ştiu cu exactitate ce consumă! Efectele consumului acestor amestecuri sunt asemănătoare cu ale consumului de droguri clasice-ilegale: halucinaţii, dureri de cap, anxietate, ameţeli, stări de confuzie şi pierderea identităţii, febră, hipertensiune şi alte tulburări cardiace şi respiratorii. Antidotul este greu de găsit și de administrat datorită etichetei false sau incomplete a produselor, dar și nerecunoașterii adevărului de către consumator.

Ce este de făcut? Problema consumului de etnobotanice a încetat de mult timp să mai fie una izolată, devenind un adevărat fenomen. La jumătatea lunii februarie 2010 Guvernul României a emis o Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plante-

lor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin care a decis scoaterea în afara legii a unui număr de 36 de substanţe şi plante etnobotanice, care se găseau în „galantarele” magazinelor de spice-uri, lista cu substanţe interzise fiind completată cu alte opt, în luna iunie a aceluiaşi an. Efectul a fost unul minim, în sensul că, deşi marea majoritate a magazinelor de acest fel au fost închise, s-a amplificat comerţul on-line (acolo unde a şi debutat de fapt), existând şi posibilitatea de livrare la domiciliu. Această stare de fapt a durat puţin, deoarece, în scurt timp importatorii şi comercianţii de astfel de produse au scos pe piaţă noi amestecuri care, cel puţin la nivel declarativ, nu mai conţin plantele şi substanţele interzise prin lege. Fenomenul consumului de droguri, în general, este unul extrem de complex şi are la bază o multitudine de factori de natură spirituală, socială, economică, psihologică, educativă și de mediu. Prevenirea şi informarea corectă, obiectivă, sunt printre puţinele acţiuni care pot avea efect pe termen lung. La acestea se adaugă oferirea de sprijin psihologic prin consiliere, grupuri de suport şi de terapie, fără neglijarea componenţei sufleteşti a dependenţei. Vinovați pentru fenomenul de față suntem… și noi pentru că, în fond, cel care cumpără este la fel de vinovat ca și cel care vinde. Până la urmă, suntem vinovați că, DA, trăim într-o lume dură, dar alegem să evadăm din realitate cu un „joint”, o „linie”, o injecție sau un păhărel, în loc să înfruntăm realitatea și să încercăm să facem ceva util cu viața noastră. Cred totodată că, în calitate de părinți, ne facem vinovați pentru că ne neglijăm copiii. Și, nu-i așa, parcă suntem datori să facem mai mult pentru odraslele noastre! Nu pot să nu mă întreb la ce „visează” copilul meu? În ce magazine intră, cu cine se întovărășește, cât timp lipsește de acasă și câți bani cheltuiește pentru a-și realiza „visele”? Cât timp îmi iau eu, ca părinte, să visez împreună cu copilul meu, să facem planuri de viitor împreună? Atâta timp cât vom da vina doar pe producătorii și comercianții de astfel de produse, pe statul român și pe legislație, într-un cuvânt doar pe alții, ne vom trezi probabil, târziu, ca dintr-un vis lângă un pat de spital pe care zace neputincios copilul nostru sau... și mai tragic.

Stă în puterea mea și a ta să facem o schimbare.

ÎN FOND, NOI DECIDEM! Dr. Liviu Tatomirescu Medic specialist psihiatru Competență apifitoterapie Tel. 0730087701

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

39


Pagina medicului specialist

Tratamentul convenţional şi fitoterapic al anemiei din boala cronică renală (faza predializă)

Una din problemele majore cu care se confruntă atât medicii cât şi pacienţii suferinzi de boala cronică renală este ANEMIA. Cauzele acesteia sunt multiple, dar în primul rând se recunoaşte deficienţa secreţiei hormonului eritropoetina (EPO), datorită producţiei scăzute de către rinichii bolnavi (este o glicoproteină cu greutate moleculară de 34.000 Da, secretată 85% de rinichi şi 15% de ficat). Sinteza renală a eritropoetinei are loc la nivelul celulelor peritubulare situate la exteriorul membranei bazale din interstiţiul corticalei şi medularei externe. Gena responsabilă de sinteza EPO se găseşte la nivelul cromozomului 7, iar stimulul care declanşează secreţia este HIPOXIA (scăderea nivelului presiunii parţiale a oxigenului din celulele producătoare, în prezenţa unui senzor de oxigen-o hemoproteină). In acest proces se eliberează ADENOZINA (substanţa mesager care activează ADENILAT-CICLAZA) şi astfel creşte secreţia de EPO, după 1,5-2 ore de la declanşarea hipoxiei. La persoanele sănătoase, nivelul seric se găseşte între 6-32mU/ml. Eritropoetina acţionează asupra hematopoezei prin stimularea proliferării şi diferenţierii celulelor precursoare ale eritrocitelor. Din cauza acţiunii hormonului pe receptorii specializaţi prezenţi la nivelul celulelor ERITROIDE, eritroblaştii au o viaţă scurtă. (Nefrologie Clinică-Prof.Dr.Alexandru Ciocâlteu) Iată deci că, atunci când ne referim la anemia din boala cronică renală, trebuie să înţelegem dependenţa totală a eritropoezei de hormonul EPO, ce acţionează asupra ERITROBLASTULUI formator de colonii. Eritropoeza este stimulată de hormonul EPO cu consecinţe biochimice diverse (se accelerează sinteza ARN-ului şi eliberarea trombocitelor din măduva osoasă). Dar, fără rezervele de Fier ale organismului sau cele adăugate, acest proces nu poate avea efecte durabile la aceşti bolnavi. Deficienţa de fier este pusă în evidenţă prin dozarea saturaţiei TRANSFERINEI (valori scăzute sub 20%) şi a FERITINEI serice (valori sub 100ng/ul). Acesti parametrii trebuie monitorizati la fiecare 3 luni pentru cei care primesc fier (în tratament oral sau injectabil).

40

Alte cauze ale anemiei din boala cronica renală sunt: restricţia proteică, sângerările oculte gastrointestinale, diateze hemoragice (trombocitopenie), deficitul de fier şi acid folic, examenele repetate de laborator, hiperparatiroidismul secundar, toxinele uremice (cu efect negativ asupra hematopoiezei); afecţiunile inflamatorii şi/sau infecţioase acute sau cronice prin excesul secreţiei de CITOKINE (TNF alfa, INTERLEUKINA 1, gama interferon) – ce inhibă eritropoeza la nivel de eritroblast, eliberând fierul din depozitele reticuloendoteliale etc. Constatăm o anemie a bolnavului cu insuficienţă renală cronică începând cu valori de Ht.<33%, (Hb<11g/dl) la femei şi Ht <33% (Hb <33%12g/dl) la bărbaţi. Anemia se ia în considerare când bolnavul prezintă un Hematocrit sub 80%-din valorile medii ale unei persoane sănătoase, de aceeaşi vârstă şi sex. Pentru a demonstra acest lucru este necesară efectuarea unei hemoleucograme cuprinzând indicii eritrocitari, număr de hematii, leucocite, trombocite (eventual frotiu pe lamă), valoarea sideremiei, capacitatea de legare a fierului [CTLF], saturaţia Transferinei [Fe seric x 100/ CTLF], feritina serică şi examenul sângerărilor oculte în scaun. Anemiile de alte cauze se diferenţiază prin indicii eritrocitari, număr de reticulocite şi sideremie. Evaluarea fierului seric este importantă pentru sinteza hemoglobinei, nivelul sideremiei şi al saturaţiei transferinei. In 25% din cazurile de boală cronica renală corectarea deficienţei de fier, ameliorează anemia. Terapia cu fier per os sau injectabil trebuie corectată înaintea terapiei cu EPO la cei în predializă. Atunci când creatinina serică este >3mg% anemia este evidentă şi evoluează odată cu gradul de alterare a rinichiului. Terapia cu EPO este scumpă, greu de procurat, dificil de păstrat în condiţii termice adecvate; uneori s-a menţionat creşterea tensiunii arteriale (ceea ce impune monitorizarea tensiunii şi scăderea dozelor), a vâscozităţii sângelui şi o anumită intoleranţă la medicament. Dacă în cursul evoluţiei anemiei, se face simţită lipsa fierului, nu există nici un incon-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

venient în a suplini nevoile organismului prin terapia cu Tardyferon, (80 mgr x 2 / zi până la saturarea depozitelor de fier din măduva osoasă), dozele fiind prescrise de hematolog, pentru menţinerea saturaţiei transferinei peste de 20% şi a feritinei serice cu peste 100ng/ml. În administraţia orală a fierului, dozele vor fi de cel puţin 200mg/zi în priză unică şi 2-3 mg/kgc la copii (doză divizată în 2-3 prize), la distanţă de mese sau alte medicaţii, care ar putea fi diminuate de ingestia de alimente, cu 2 ore inainte şi o oră după administrarea fierului. SPIRULINA PLATENSIS – alga cunoscută şi acceptată de milenii, (conţinând toţi aminoacizii esenţiali necesari organismului) poate suplini până la un anumit nivel rolul eritropoetinei, stimulând măduva hematoformatoare. Spirulina are şi alte efecte multiple: cardiovasculare, hepatice, în prevenirea bolilor maligne, stimulează producţia de insulină, cu normalizarea valorilor glicemiei prin principiile bioactive pe care le conţine, creşte apărarea organismului faţă de infecţii, scade VSH-ul, fluidizeaza circulaţia sângelui. Spirulina poate fi prescrisă de medicii specialişti care monitorizează pacienţii cu boală renală cronică în stadii incipiente, câte un comprimat de 500 mg -1000 mg cu o ½ oră înaintea mesei de dimineaţă, în doză unică. Efectele constau în refacerea masei eritrocitare, limfocitare şi normalizarea numărului de trombocite.

Fotoreportaj efectuat la Clinica de Nefrologie a Spitalului Carol Davila cu: • Dr. Mircea Penescu, Medic Primar Nefrolog, Cli­ nica de Nefrologie al Spitalului Universitar Bucureşti, • Dr. Rodica Constantin, Medic Primar Nefrolog, Spitalul Universitar Bucureşti • Dr. Iulia Constantinescu, Medic Primar Hemato­ logie, Institutului Naţional de Hematologie Bucureşti

Dr. MIRCEA COSTINESCU - Medic Primar MG/MFCompetenţe : HOMEOPATIE, ACUPUNCTURĂ, APIFITOTERAPIE. tel.0731260101


Pagina medicului specialist

IMPOTENŢA

Impotenţa şi frigiditatea

Impotenţa este afecţiunea care se manifestă prin incapacitatea de a obţine sau menţine o erecţie pentru o activitate sexuală satisfăcătoare. La început se credea că motivul pentru care bărbaţii suferă de impotenţă este unul psihologic, dar în prezent se face tot mai mult legătura între impotenţă şi bolile sistemice şi tratamentul acestora. Cauzele organice ale impotenţei sunt:  endocrine (hiperprolactinemie, insuficienţă testiculară)  afecţiuni peniene (antecedente de priaprism, boala Peyronie)  medicamentoase (antidepresive, anticolinergice, antihipertensive)  boli neurologice (diferite polineuropatii, afecţiuni ale măduvei spinării, prostatectomie radicală)  boli vasculare (ateroscleroză, afecţiuni ale spaţiilor sinusoide, ocluzie aortică). Deoarece creierul poate fi răspunzător pentru absenţa unei erecţii, sentimentele de stres, vină, anxietate, depresie pot determina şi apariţia impotenţei psihogene. Drogurile, alcoolul, fumatul, oboseala, pot duce de asemenea la apariţia impotenţei. De cele mai multe ori impotenţa de cauză psihogenă răspunde pozitiv la tratament. Afecţiuni ca hipertensiunea arterială, diabetul, ateroscleroza, dislipidemia şi tratamentul pentru aceste boli, pot duce la apariţia impotenţei. Circa două treimi din bărbaţii în vârstă de peste 60 de ani nu prezintă tulburări de erecţie, iar o treime prezintă diverse grade de disfuncţii erectile. Cei mai mulţi nu se duc la medic pentru tratament, punând acest lucru pe seama procesului de îmbătrânire. Funcţia sexuală este influenţată de starea generală de sănătate a organismului. Disfuncţia erectilă poate fi un semn că nu acordaţi destulă atenţie stilului de viaţă, dar poate fi şi primul simptom al unei afecţiuni mai grave, ca diabetul, probleme cardiace, cancer de prostată. Modificarea stilului de viaţă poate îmbunătăţi capacitatea de a obţine şi menţine erecţia satisfăcătoare. Menţionăm câteva dintre acestea: a) renunţarea la fumat (fumatul afectează vasele de sânge, prin aceasta îngreunând irigarea penisului, ce poate determina impotenţa) b) efectuarea de exerciţii fizice (îmbunătăţeşte circulaţia, elimină stresul şi dă energie organismului) c) îmbunătăţirea dietei (alimentele sunt combustibilul organismului, nu poţi aştepta ca organismul să funcţioneze corespunzător cu o alimentaţie dezechilibrată) d) consumul de alcool (alcoolul poate determina şi agrava impotenţa) e) reducerea stresului (oboseala continuă, lipsa somnului, munca în exces, pot afecta capacitatea de a obţine şi menţine erecţia. Tratamentul impotenţei trebuie să fie în acelaşi timp, eficient, lipsit de efecte secundare, lipsit de toxicitate, accesibil din punct de vedere financiar, să nu influenţeze în mod negativ tratamentul diverselor afecţiuni pe care un bărbat le poate avea. Firma HOFIGAL, prin medicii şi produsele sale, vă poate ajuta să aveţi o viaţă sexuală satisfăcătoare, recomandând: Gemoderivat din muguri de stejar cu acţiune imunomodulatorie şi de stimulare poliendocrină (stimulează activitatea corticosuprarenaliană, testiculară, revitalizantă, antisenescentă şi este recomandată în surmenaj fizic şi intelectual, depresii, astenie sexuală, impotenţă, astenospermie şi azoospermie, senescenţă precoce. Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin cu acţiune hipocolesterolemiantă, de reglare a funcţiilor glandelor cu secreţie internă (hipofizară, suprarenală, testiculară) este recomandat în diabet afecţiuni neuro psihice (anxietate, depresie) disfuncţii endocrine (impotenţă, adenom de prostată, andropauză) reglează activitatea sistemului nervos, previne procesele de îmbatrânire. Fiamarant, cu acţiune energizantă, tonifiantă, fortifiantă, vitaminizantă este recomandat în tulburări funcţionale ale sistemului nervos central (astenie, surmenaj), suprasolicitări intelectuale şi fizice, oboseală cronică, cu rol benefic în prevenirea îmbatrânirii. Protein forţă, produs destinat pentru a asigura organismului un aport semnificativ de proteine, vitamine, oligoelemente, fitohormoni,. energizant, tonic general, stimulent al echilibrului fizic şi psihic, este recomandat în corectarea carenţelor de proteine, vitamine, minerale, anemii, adaptogen (stres, astenii psihice şi fizice, surmenaj), stimulent al activităţii sexuale, energizant prin echilibrare alimentară. Spirulină cu extract total de cătină - produs destinat suplimentării dietei datorită calităţilor nutriţionale şi funcţionale care rezultă din asocierea între biomasa de algă Spirulina Platensis şi extractul de cătină se realizează astfel o combinaţie armonioasă între calităţile nutriţionale şi bioenergetice ale spirulinei şi proprietăţile vitaminizante şi remineralizante ale extractului de cătină. Spirulina este o sursă bogată de proteine, conţine o gamă largă de

aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, polizaharide, vitamine hidrosolubile şi liposolubile, hormoni vegetali, enzime, microelemente şi pigmenţi activi biologic. Extractele din fructul de cătină sunt o sursă naturală polivitaminică (cea mai bogată sursă de vitamine A, E, carotenoizi, vitaminele C, P şi întregul complex B), microelemente bioactive (fosfor, calciu, fier, magneziu, potasiu) precum şi acizi graşi esenţiali. Stimulează spermatogeneza, combate impotenţa, combate procesul de îmbătrânire precoce. Ulei volatil de busuioc în miere de albine, cu acţiune antiseptică generală, antidepresiv puternic, stimulent general şi cerebral puternic, afrodiziac, recomandat în andropauză prematură, prostatită, tulburări de dinamică sexuală (impotenţă).

FRIGIDITATEA Sexologii definesc frigiditatea ca fiind absenţa plăcerii şi a excitaţiei, nu doar în timpul unui contact sexual ci şi în timpul masturbării. Frigiditatea nu trebuie confundată cu celelalte forme ale disfuncţiilor sexuale feminine. O femeie frigidă suferă în acelaşi timp şi de anorgasmie, pe când o anorgasmică poate să nu fie frigidă. Anorgasmia este absenţa totală sau parţială a orgasmului. O altă disfuncţie în afara anorgasmiei este dispauremia care constă în dureri în timpul raporturilor sexuale, dureri cu cauză organică. Vaginismul reprezintă o contracţie involuntară a musculaturii perineului, din cauza căreia penetrarea este dificilă sau imposibilă. Realitatea este chiar mai tristă. Nu numai că există femei care nu ating orgasmul, dar există femei care nici măcar nu ştiu că există acest tip de plăcere. Aceste femei se simt doar un instrument pentru plăcerea bărbatuluide lângă ele, actul sexual fiind doar o atribuţie conjugală şi se datorează educaţiei şi lipsei informării. Se disting două tipuri de frigiditate:  primară  secundară Frigiditatea primară sau nativă, care există încă de la începutul vieţii sexuale a femeii sau în rândul celor care nu au simţit niciodată o atracţie sexuală faţă de un bărbat şi se manifestă prin atitudini negative faţă de sexualitate sau intimitate în doi, diferite frici şi inhibiţie sexuală. Frigiditatea secundară sau dobândită care se instalează după ce femeia fie şi-a început viaţa sexuală în condiţii nu tocmai prielnice, fie a fost obligată să facă dragoste (viol casnic), fie a avut o viaţă sexuală mai puţin satisfăcătoare, fie a fost victima unei agresiuni sexuale (viol). Frigiditatea secundară se mai poate datora stresului, oboselii, depresiei, însă poate avea drept cauză şi sarcina, avortul, infertilitatea, histerectomia (îndepartarea chirurgicală a uterului) sau menopauza. Statistic 10% dintre femei suferă de frigiditate. Cauzele frigidităţii sunt atât organice (endocrine) cât şi psiho comportamentale. Cel mai des întâlnite sunt: 1) educaţia exagerată, strictă, cu interdicţii în ceea ce priveşte sexualitatea 2) ruşinea faţă de actul sexual 3) traumatisme sexuale 4) un prim contact sexual dureros sau traumatizant din punct de vedere psihologic, sau chiar mai multe acte sexuale nesatisfăcătoare 5) încrederea scăzută în propria persoană 6) lipsa de comunicare în cuplu 7) lipsa dorinţei sexuale 8) stresul, oboseala, depresia 9) frica faţă de o posibilă sarcină nedorită 10) uscăciunea vaginală 11) menopauza 12) infecţii ginecologice 13) malformaţii vaginale 14) boli endocrine sau cardiovasculare. O examinare medicală este întotdeauna necesară pentru a elimina cauzele organice. În cazul frigidităţii primare este necesară diminuarea nivelului de estrogeni sau excesului de progesteroni, dar în majoritatea cazurilor evaluarea medicală şi testele de laborator, evidenţiază faptul că nu există o cauză de natură organică. Tratamentul de bază este psihoterapia şi terapia comportamentală. Psihoterapia este de lungă durată şi este indicată mai ales în frigiditatea primară. Terapia comportamentală este de scurtă durată şi este indicată în frigiditatea secundară. Tratamentul frigidităţii este la fel de important atât pentru femeie cât şi pentru partenerul său de viaţă. Firma HOFIGAL vă stă la dispoziţie cu o gamă largă de produse şi cu sfaturile medicilor de consiliere, pentru a stabili un tratament corect şi eficient. Dr. Irinel Pavel - medic apifitoterapeut Tel: 0745.055.706

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

41


Părerea Dumneavoastră contează Stimate client/cititor, Sunteţi foarte important pentru noi! Redacția revistei HOFIGAL dorește să îmbunătățească din punct de vedere calitativ publicația, să abordeze teme și subiecte noi și interesante pentru cititorii săi. Sperăm că majoritatea dintre dumneavoastră, cititorii noștri, ne veți ajuta în acest demers. Vă mulţumim pentru amabilitate și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos. 1. De unde aţi aflat despre revista noastră? o farmacie o televizor

o un prieten

2. Cât de des vă procurați Revista HOFIGAL o regulat o ocazional 3. Citiţi revista integral sau numai anumite secţiuni? Care dintre ele? o integral o anumite secțiuni.................................................................................................. 4. Care sunt primele două rubrici pe care le citiți de obicei ..................................................................................................................................................................... 5. Consideraţi că ar trebui să renunţăm la unele dintre actualele rubrici? Dacă da, la care anume? ...................................................................................................................................................................... 6. Enumeraţi trei autori din revista HOFIGAL în ordinea preferinţelor ...................................................................................................................................................................... 7. Ce teme şi subiecte ar trebuie să mai abordeze revista HOFIGAL? ...................................................................................................................................................................... 8. Care apreciați că ar fi punctele slabe ale revistei? ..................................................................................................................................................................... 9. Alte sugestii ...................................................................................................................................................................... 10. Ce alte reviste obișnuiți să citiți regulat? .................................................................................................................................................................... Răspunsurile se trimit pe mail (la adresa relatiipublice@hofigal.eu sau marketing@hofigal.eu) sau pe adresa: S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.; DEP. MARKETING; STR. INTR. SERELOR NR.2; COD.042124; SECT.4; BUCUREŞTI

l O data pe lună, marţi, între orele 16-17, prezentare Hofigal la

emisiunea “Românul, şeful lui Condurăţeanu” - OTV l În fiecare miercuri, de la ora 16:00, HOFIGAL ne vorbeşte despre afecţiuni şi plante la emisiunea “UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII”-ZEUS TV

Cardurile de fidelitate HOFIGAL se distribuie în: DROGHERIA PRODUSE NATURALE SĂNĂTATEA SRL Str. Atelierului nr. 22, Sect. 1, Bucureşti - tel: 021-3118299

MAGAZIN HOFIGAL GALAŢI Str. Traian nr.60, Bl. D, partrer, Galaţi, Jud. Galaţi tel: 0236496010

DROGHERIA HOFIPLANT TÂRGOVIŞTE Str. Col. Dumitru Băltăreţu nr. 20,Târgovişte, Jud. Dâmboviţa - tel: 0245220042

Farmacia OROS Str. Armatei nr.1, Orăştie, jud.Hunedoara - tel: 0724.236.613

Talon de abonament 12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei Nume şi prenume......................................................................................................................................... Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap........... Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................ Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530, cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa: SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124 Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25

42

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Gândeşte natural

Proiectul Naţional ŞCOALA ARBORILOR la finele celui de-al VIII-lea an fluxul de noi tehnologii şi de invenţii sofisticate ne surprinde, trezindu-ne sentimentul modernităţii, în timp ce mediul are de suferit din această cauză. Ar trebui să ne informăm mai mult despre natură şi despre noi înşine căci, adeseori involuntar şi din neştiinţă, participăm la distrugerea din ce în ce mai rapidă şi evidentă a valorilor seculare create de natură.

A fi eco înseamnă pe de o parte a fi o persoană umană; pe de altă parte însă, este o suspiciune sau mai mult, o indiferenţă socială, dar situaţia se schimbă şi devine mult mai importantă când vorbim de eco-umanitate, de o revoluţie verde care să antreneze şi să înglobeze noua “modă a planetei” privită în ansamblu. Şi totuşi... Cum să facem această schimbare, dacă nu prin spiritul şi atitudinea proprie, prin noi înşine şi fiecare dintre noi. Important este să realizăm ce putem schimba prin această atitudine; să facem distincţia dintre declinul mediului ambiant şi schimbarea acestuia; să întrezărim eficienţa diferenţiată dintre a şti şi a face. Tema acestui an, „Gândeşte natural, trăieşte sănătos” ne-a dat posibilitatea să explorăm mediul şi să căutăm soluţii pentru a putea refolosi hârtia. Am studiat factorii de creştere şi dezvoltare ai plantelor, am dat culori grădinilor prin plantele sădite şi am salvat câţiva arbori de la tăiere prin colectare de hârtie. Campaniile de sensibilizarea a adulţilor pentru acţiuni de recuperare şi gestionare a hârtiei le-am organizat cu multă răspundere şi implicare. Activităţile practice, contactul direct cu mediul, cu natura, spiritul responsabil, implicarea totală, factorul opţional, au avut succes. Copiii au dovedit pasiune, disponibilitate la efort suplimentar asumat, aplicaţii spre practică, adaptabilitate, spirit de sacrificiu şi spirit de echipă, iar uneori ei au fost chiar formatori de opinie. Obiectivele acestui an se regăsesc şi în elaborarea produsului final: „Ghiozdanul Eco”. Fiecare unitate şcolară înscrisă în proiect va participa la concurs şi va avea posibilitatea să ne arate cum materialele reciclabile, într-un proces creativ, devin obiecte uzuale deşi mulţi le consideră simple deşeuri. S-au stabilit criterii de concepere a produsul final: „Ghiozdanul Eco” este produsul unei întregi echipe; materialele necesare să fie reciclate; este un obiect ce face parte din viaţa unui pre/şcolar; mărimea „Ghiozdanului Eco” este adecvată vârstei pre/şcolare;

rezistenţa; legarea lui să fie făcută cu materiale refolosibile; paleta de culori; forma; design-ul poate sugera particularitatea şcolii. În cadrul Concursului Naţional „Ghiozdanul Eco” se va organiza o expoziţie (cu produsele finale) pentru a ilustra cunoaşterea importanţei economisirii şi reciclării hârtiei. Un alt produs final este raportul final, structurat pe următoarele teme: 1. Fabricarea hârtiei - informaţii asupra procesului de fabricare; 2. De ce reciclăm? - motive temeinice în sprijinul reciclării; 3. Ce şi cum reciclăm? - tipurile de hârtie reciclată şi modalităţi de recuperare; 4. Succesul nostru - noi posibilităţi de implicare a altor factori educaţionali în acţiuni de reciclare; 5. Ghiozdanul Eco - descrierea procesului de concepere; 6. Noi soluţii pentru viitor! Prezentarea fiecărui capitol este însoţită de ilustrarea unor activităţi ce demonstrează şi susţin ideile comunicate, cât şi de compoziţii şi lucrări ale copiilor. Tot în ideea de economisire a hârtiei raportul este prezentat în format electronic în Power Point. În data de 8 decembrie, se va organiza Seminarul de educaţie ecologică pe tema „Pentru un mediu mai curat", la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 190 “Marcela Peneş”. Vor participa specialişti în domeniu, cadre didactice, copii, părinţi şi bunici. Intervenţiile copiilor şi ale cadrelor didactice vor ilustra implicarea şi rezultatele obţinute în derularea activităţilor proiectului. Pentru ediţia a IX-a a proiectului „ŞCOALA ARBORILOR” tema este: „Mai mult verde în jurul nostru, mai multă sănătate”. „Dacă sufletul vă tresaltă când priviţi un ar­ bore secular, dacă ochii dumneavoastră se bucură la vederea unui copil mângâind o floare, cu siguranţă veţi fi încântaţi să par­ ticipaţi alături de noi, la activităţile celui de-al IX-lea an în cadrul Proiectului educa­ ţional „ŞCOALA ARBORILOR”. Prof. Florica VELICU Şcoala cu clasele I-VIII nr. 190 „Marcela Peneş”, sector 4, Bucureşti

Foto Şcoala "Mircea cel Bătrân" Piteşti

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

43


Noutăţi fitoterapeutice

GAL EXTRAVIT® Un comprimat masticabil conţine extract din fructe de măceş (Cynosbati fructus), extract de topinambur (He­ lianthi tuberosi tuber), dovleac-pulbere din fruct uscat (Cucurbitae fructus), extract din rădăcină de cicoare (Ci­ chorii radix), acid ascorbic şi excipienţi până la 1600 mg. Conţinutul bogat în substanţe bioactive naturale (obţinut prin tehnologii originale de fixare a vitaminelor, a provitaminei A şi a oligoelementelor pe suport solid) face ca produsul să posede o puternică acţiune de fortificare şi energizare a organismului, cu acţiune biotrofică asupra acestuia. Produsul:

este uşor asimilabil şi benefic pentru echilibrarea şi completarea dietei zilnice prin aport de vitamine şi fitonutrienţi bioactivi necesari pentru refacerea şi tonifierea organismului în stări de oboseală, stres şi epuizare, avitaminoze, în perioada de creştere, după efort fizic şi intelectual prelungit (la copii şcolari, adulţi, vârstnici, sportivi);

      

este benefic în perioade de convalescenţă şi carenţe alimentare; în stări gripale şi stări febrile la copii, adulţi şi în special la persoane în vârstă; se recomandă pentru ameliorarea unor tulburări gastro-intestinale şi hepato -biliare; susţine protejarea şi regenerarea celulei hepatice ca urmare a agresiunii unor agenţi virali;

ajută la recuperarea funcţională în fracturi, distrofii neuro-musculare, fragilitate vasculară, sângerări, tulburări circulatorii periferice de diverse cauze; accelerează procesele reparatorii în cazul lezării ţesutului cutanat şi al mucoaselor; este un tonic general, în special la copiii anemici şi cei care şi-au pierdut pofta de mâncare;

este un bun detoxifiant al organismului (favorizează eliminarea toxinelor şi a metalelor grele din organism) ; GAL EXTRAVIT® este bine tolerat, fără contraindicaţii semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate. În sarcină şi perioada de alăptare, la copii până la 12 ani, este necesară recomandarea medicului. La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă consultarea medicului sau farmacistului. Administrare: Copii 3-6 ani: 1 comprimat pe zi, numai la recomandarea medicului. Copii 6-12 ani: câte 1 comprimat de 2 ori pe zi în timpul meselor sau la recomandarea medicului. Copii peste 12 ani şi adulţi: câte 1- 2 comprimate de 3 ori pe zi, în timpul meselor . Administrarea concomitentă cu alte preparate vitaminizante şi mineralizante se face numai cu recomandarea medicului. Prezentare: cutie pliantă conţinând 30 comprimate masticabile. Biolog MIHAELA HRIŢCAN

44

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l


Noutăţi fitoterapeutice

LARVALBINA

Sursă naturală de sănătate, vigoare, longevitate O capsulă conţine ulei de cătină (Hippo­ phaë oleum), ulei din seminţe de in (Lini ole­ um), biomasă spirulină (Spirulina platensis), extract total din larve de trântor şi excipienţi până la 1200 mg. „Extractul total din larve de trântor – sănătate, putere, longevitate” (N. Ilieşiu, 1990) este un produs apicol special, cu o compoziţie complexă, asemănătoare lăptişorului de matcă, are un puternic efect revitalizant şi energizant; conţinut bogat în proteine, glucide, lipide, săruri minerale, β – caroten, vitamine, prehormoni naturali, aminoacizii esenţiali liberi îi conferă multiple proprietăţi biologic active, utile pentru optimizarea funcţiilor organismului, a vitalităţii şi puterii lui regenerative. „Spirulina – nutrientul miracol”, bogată în substanţe biologic active, esenţiale pentru organismul uman, este o sursă importantă de proteine, aminoacizi, vitamine, inclusiv β-caroten, micro – şi macroelemente, acizi nucleici (ADN şi ARN) necesară pentru reglarea şi echilibrarea principalelor funcţii metabolice şi imunologice ale organismului. Uleiul de cătină reprezintă un complex polivitaminic care asigură un aport optim de fitonutrienţi necesari dietei, în special β-caroteni, vitamine liposolubile D, E, F, K, o serie de compuşi polifenolici, acizi graşi polinesaturaţi, aminoacizi liberi şi microelemente pentru susţinerea sănătăţii organismului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii prin întărirea sistemului imunitar. Uleiul din seminţe de in este o sursă directă de acizi graşi omega – 3 şi omega – 6 într-un raport optim (1: 3), echilibrat. Aceşti acizi graşi sunt lipide esenţiale care fac parte integrantă din membranele celulare şi neuronale, fiind indispensabili organismului pentru procesul de biosinteză a lipidelor cerebrale şi reglarea unor procese majore ale sistemului nervos central.

sprijină combaterea unor dezechilibre ale sistemului nervos vegetativ, contribuind la reglarea activităţii organelor interne; benefic în tulburările de nutriţie, controlează senzaţia de foame; are efecte benefice în tulburările ciclului menstrual şi ale menopauzei; stimulează digestia, protejează celula hepatică şi contribuie la eliminarea substanţelor dăunătoare hepatotoxice; îmbunătăţeşte activitatea inimii şi circulaţia sângelui, protejează vasele coronare şi fortifică pereţii vaselor sanguine. menţine sănătatea ţesuturilor, influenţează pozitiv procesele de regenerare tisulară, stimulează şi normalizează schimburile de substanţe la nivel celular, restabileşte şi echilibrează funcţiile metabolice ale unor ţesuturi şi organe sau în disfuncţii provocate de diverse stări inflamatorii ale acestora; biostimulator care optimizează funcţia sexuală, îmbunătăţeşte fertilitatea mai ales în cazul bărbaţilor prin stimularea spermatogenezei, intervine pozitiv în dinamica sexuală;

vârstă;

influenţează pozitiv activitatea sistemului nervos şi susţine sănătatea creierului mai ales la persoanele în

îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare şi de memorare, mărind performanţele cognitive în perioadele de efort intelectual intens; susţine refacerea sistemului imunitar, ameliorează semnificativ funcţionarea acestuia, crescând capacitatea de apărare naturală a organismului faţă de agresiunea unor contaminanţi virali şi bacterieni;

LARVALBINA, combinaţie echilibrată de multivitamine şi minerale, este un produs natural, uşor digerabil, care asigură completarea şi normalizarea dietelor dezechilibrate şi corectează deficienţele care apar odată cu vârsta (peste 30 – 35 ani) în special cele legate de sistemul imunitar, echilibrul hormonal şi autoreglajul emoţional, creier, sistemul neuro – vegetativ, rezistenţa organismului.

eficient în condiţii de suprasolicitare fizică intensă, stres, pentru înlăturarea stărilor de oboseală, de astenie la vârstnici, convalescenţă, de depresie mentală şi emoţională;

exercită proprietăţi biotrofice, energizante, vitalizante, tonifiante şi vitaminizante, psihotonice, antioxidante, benefice pentru toate vârstele;

combate şi încetineşte procesul de îmbătrânire precoce, înlătură unele fenomene fizice şi psihice legate de senescenţă;

Produsul este bine tolerat, fără contraindicaţii semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate. În sarcină, perioada de alăptare, precum şi la copiii până la 12 ani este necesară recomandarea specialistului. Se recomandă prudenţă în cazul persoanelor cu posibile reacţii alergice la unul din componentele produsului. La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă consultarea medicului sau farmacistului. Administrare: câte 1 – 2 capsule de 3 ori pe zi după mesele principale; dacă este necesar, doza poate fi mărită la 8 capsule pe zi. Administrarea se face timp de 10 – 15 zile cu o pauză de până la 7 zile, după care se poate relua; durata de administrare şi doza se face în funcţie de nevoi. Fiind un produs revigorant, nu se administrează seara târziu. Se va evita supradozarea deoarece pot să apară uşoare tulburări digestive. La utilizarea produsului se recomandă şi un program de detoxifiere a organismului (de exemplu cu COMPLEX DETOXIFIANT NATURAL - comprimate). Produsul este un supliment alimentar care nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat şi un mod de viaţă sănătos. Prezentare: cutie cu flacon de polietilenă prevăzut cu dop cu sigiliu şi silicagel conţinând 40 capsule moi şi recomandări de utilizare. Ing. chim. MARIANA VĂTAFU

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

45


Cititorii întreabă, medicul răspunde

Se pot trata virozele respiratorii din perioada de iarnă cu gemoderivate Hofigal?

Gemoderivatele pot fi folosite atît profilactic cât şi curativ în infecţiile căilor respiratorii provocate de virusuri. Pot fi folosite gemoderivatele cu efecte antiinflamatoare şi imunostimulante, cu tropism pe mucoasa aparatului respirator dar şi cu efect sistemic. Astfel că se pot folosi următoarele gemoderivate, de preferat la indicaţia unui medic fitoterapeut: gemoderivat din muguri de Coacăz negru, mlădiţe de Măceş, muguri de Porumbar, muguri de Stejar, muguri de Carpen, amenţi de Salcie, muguri de Brad alb.

Ce tratamente recomandaţi pentru copii în caz de răceală în sezonul rece?

Având în vedere că în sezonul de iarnă apar mult mai frecvent infecţiile respiratorii, în special virozele, este necesar un tratament de susţinere a sistemului imunitar, de stimulare a mecanismelor de apărare proprii organismului. Pentru aceasta sunt foarte utile produsele care aduc o suplimentare a vitaminelor şi sărurilor minerale, a aminoacizilor şi acizilor graşi esenţiali, a unor substanţe fitochimice cu rol de stimulare a mecanismelor de apărare, cu rol antioxidant şi antiinflamator. Spre exemplificare, noi recomandăm produse ce conţin Spirulină, cum ar fi: Se-Spirulin, Spirulină cu extract total de cătină, Protein Forţă, Spirulina-1000 mg. De asemenea sunt recomandate produse ce conţin Echinacea, ulei de cătină, uleiuri esenţiale, extracte din fructe de Măceş, Cătină, Zmeur etc. Astfel pot fi folosite : Echinavit C, Flavovit C pentru copii, Extravit M, Hof Imun sau Hof Imun forte, Ulei de cătină (picături sau capsule), Coenzima Q10 în ulei de cătină-15 mg, monodoze care conţin uleiuri esenţiale în miere de albine, Evitus sau Tusimun. Este necesar să existe o recomandare medicală, deoarece o schemă de tratament este în general personalizată după vârstă, gravitatea bolii, patologie asociată s.a.m.d.

Sufăr de artroză la genunchi de mai mulţi ani. Am 75 de ani şi am şi osteoporoză. Ce tratament de la Hofigal îmi recomandaţi?

Având în vedere că suferiţi şi de osteoporoză şi de o gonartroză veche vă recomandăm un tratament cu suplimente care să ajute refacerea articulaţiilor, încetinirea procesului de îmbătrînire a aparatului osteo-articular şi să aibă efect antiinflamator şi antioxidant. Pentru aceasta vă recomandăm o schemă cu gemoderivate care să cuprindă: gemoderivate din muguri de Coacăz Negru, muguri de Pin, mlădiţe de Măceş, scoarţă de Salcie, muguri de Viţă de vie. În paralel cu gemoderivatele puteţi lua şi suplimente sub formă de comprimate şi capsule cum ar fi : Condartroz plus, Polivitamine naturale de Hofigal cu Calciu şi Magneziu, Flavovit C, Extravit M, Fiamarant, Coenzima Q10 în ulei de

46

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Cititorii întreabă,

cătină, Ulei de peşte Omega 3 & Omega 6 caps. moi sau Omega 3 & Omega 6 ulei vegetal-capsule. Este important să menţionăm că o cură trebuie să dureze cel puţin 3 luni de zile, iar pauzele să fie de cel mult 3 luni de zile între două perioade de tratament cu suplimente naturale. De asemenea, la persoanele supraponderale este nevoie şi de o scădere în greutate. Pentru aceasta se recomandă o dietă hipolipidică-hipocalorică, precum şi suplimente care ajută la “arderea” grăsimilor, cum ar fi de exemplu L-carnitin Complex, sub formă de capsule. Ca antialgic şi antiinflamator puteţi folosi şi Salicilol natural-comprimate.

Pentru un pacient cu Diabet zaharat tip 2 şi tratament cu insulină recent introdus şi dislipidemie ce recomandaţi ca tratament natural?

Pentru a echilibra valorile glicemiei este necesar un tratament corect cu insulină, un regim alimentar echilibrat, mişcare în fiecare zi. Pentru a scădea valorile colesterolului şi trigliceridelor plasmatice este indicat un tratament cu produse naturale care au efect coleretic şi colagog, precum şi o suplimentare cu acizi graşi Omega 3. Astfel că puteţi folosi produse HOFIGAL cum ar fi: Redigest sau Redigest plus, Mag Anghinar, Colerd, Hof Lipomin, Ulei de peşte Omega 3 & Omega 6 - 900 sau 600 mg caps. moi şi capsule care conţin Omega 3 & Omega 6 vegetal. Pentru a combate ateroscleroza cerebrală puteţi lua şi comprimate de Neuromion. De asemenea ar fi utile şi produse de tipul Flavovit C sau Complet Hofigal antioxidant-comprimate.

Am 78 de ani şi sunt hipertensiv de 25 de ani, urmând tratamente cu medicamente antihipertensive de cel puţin 15 ani. Aş dori să ştiu dacă pot folosi în paralel cu medicaţia de la medicul de familie şi ceva pe bază de plante.

În cazul dumneavoastră este important să ştim şi bolile cronice sau alte tulburări metabolice de care suferiţi sau nu. În general pot apărea şi probleme cu glicemia, colesterolul sau trigliceridele plasmatice. Aceste dereglari metabolice pot agrava ateroscleroza şi complicaţiile ei, adică hipertensiunea şi boala cardiacă ischemică. De aceea este necesar şi un tratament dietetic şi fitoterapeutic pentru aceste entităţi patologice apărute. Vă recomandăm să folosiţi suplimente pe bază de Păducel, tinctură sau capsule, precum şi produse combinate care să conţină Coenzimă Q10: Coenzima Q10 în ulei de cătină Forte sau Forte plus (30 mg, respectiv 60 mg), L-carnitin Complex şi Passisclerotin. La acestea se pot adăuga în funcţie de patologia asociată şi suplimente ca: Hof Lipomin, Colerd, Ulei de peşte Omega 3 & Omega 6 caps. moi (600 sau 900 mg) sau capsule care conţin Omega 3 & Omega 6 vegetal şi unele gemoderivate (muguri de Liliac, muguri de Arin Negru, muguri de Sânger, muguri de Porumb etc.). Pe


Cititorii întreabă, medicul răspunde

medicul răspunde

cât posibil trebuie evitate: statul prelungit în frig, consumul de cafea şi de alte băuturi ce conţin cofeină, băuturile alcoolice, fumatul, excesul de sare iodată şi de grăsimi.

Am suferit un Accident vascular cerebral recent, având şi hipertensiune şi cardiopatie ischemică. Am şi o pareză după acest AVC recent. Ce produse îmi recomandaţi?

Este nevoie în cazul dumneavoastră de un tratament natural complementar tratamentului medicamentos pe care probabil deja îl luaţi pentru hipertensiune arterială şi cardiopatie ischemică. Schema fitoterapeutică ar trebui să cuprindă următoarele produse: Coenzima Q10 în ulei de cătină Forte sau Forte plus (30 mg, respectiv 60 mg), L-carnitin Complex, Passisclerotin, Omega 3 & Omega 6 vegetal capsule sau Ulei de peşte Omega 3 & Omega 6 caps. moi (600 sau 900 mg). Dacă sunt şi probleme cu colesterolul plasmatic se poate asocia şi Colerd sau Hof Lipomin la schema de mai sus. De asemenea, în continuarea terapiei, se pot folosi şi gemoderivate care îmbunătăţesc circulaţia sanguină, în special la nivel cerebral şi coronarian: muguri de Arin Negru, muguri de Sânger, muguri de Liliac, mlădiţe de Păducel. Trebuie avut în vedere un control atent al tensiunii arteriale, ştiind că oscilaţiile bruşte pot provoca în viitor alte accidente cerebro-vasculare sau tulburări grave de ritm cardiac, uneori fatale. Regimul alimentar trebuie să fie cât mai strict, evitând băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul, grăsimile sau sarea iodată în exces. Pentru a depăşi unele stări emoţionale care duc la creşterea tensiunii arteriale puteţi folosi Ulei macerat de Levănţică (capsule) sau Valeriană (capsule).

Am o bronşită cronică, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, gastrită, colon iritabil şi dischinezie biliară cu sediment biliar. Ce tratament natural să urmez pe termen lung?

Având în vedere multiplele suferinţe pe care le aveţi ar fi util un tratament permanent cu produse naturale. Pentru suferinţa pulmonară este util un tratament cu Ulei de cătină şi Ulei de peşte Omega 3 & Omega 6 caps. moi (600 sau 900 mg), Se-Spirulin sau Spirulină cu Extract total de Cătină, gemoderivat din muguri de Coacăz Negru, Flavovit C. Dacă există şi tuse, fără sau cu expectoraţie, este indicat un ulei esenţial de Cimbru în miere, la monodoze sau comprimate de Evitus, în cure scurte de 2-3 săptămâni. Pentru suferinţa cardiovasculară este utilă Coenzima Q10 în ulei de cătină forte plus (60 mg) - capsule, singură sau în asociere cu L-carnitin complex-capsule. Pentru problemele aparatului digestiv (stomac, colecist, colon) sunt foarte utile următoarele produse naturale: Redigest plus şi Reglacid asociate cu Protector hepatic forte, Protector hepatic cafea instant-pliculeţe sau alte produse care pot fi schimbate după câteva săptămâni de tratament, prin rotaţie: Hofi-

san, Complex detoxifiant natural, Fiamarant, Cătinofort şi Mag-Anghinar.

De câteva luni am probleme digestive, adică am crampe abdominale şi gaze în intestine după fiecare masă. Mai am şi o dischinezie biliară şi o steatoză hepatică recent descoperită. Ce tratament îmi indicaţi?

Problemele de care suferiţi sunt datorate mai ales unei digestii proaste, a unui deficit enzimatic la nivelul tubului digestiv, stomac şi intestin subţire. Pentru a suplini aceste carenţe enzimatice puteţi folosi produse care aduc un aport de fitonutrienţi şi enzime: Redigest şi Redigest plus, Reglacid, Protector hepatic cafea instant-plicueţe. Se pot adăuga şi suplimente cu efect antiseptic digestiv, calmant, emolient: Ulei macerat de salvie şi Ulei macerat de levănţică (capsule), Uleiuri esenţiale de cimbru, rozmarin şi busuioc - la monodoze, Mag Anghinar, Hofisan - capsule. La acestea puteţi adăuga infuzie cu ceai de mentă, busuioc, muşeţel, combinate sau separat, la care puteţi adăuga câteva picături de Eucolon. Pentru aparatul digestiv vom enumera câteva boli frecvente care apar sau se agravează în timpul meselor copioase în sărbătorile din sezonul rece: Sindroamele dispeptice, Gastrita, Ulcerul duodenal, Dischinezia biliară, Colita. În aceste cazuri cel mai frecvent factor cauzal este consumul inadecvat de alimente şi băuturi alcoolice sau uneori infecţiile intestinale cu bacterii sau virusuri. Se recomandă în aceste cazuri instituirea unui regim alimentar de cruţare digestivă, cu multe ceaiuri şi suplimente alimentare cu rol detoxifiant-depurativ, hepato-protector, coleretic-colagog. Pot fi folosite cu succes ceaiuri ca Protector hepatic cafea instant, Armurariu, Muşeţel, Mentă, Busuioc sau suplimente alimentare ca Redigest şi Redigest plus, Armuhep, Reglacid, Protector hepatic forte, Mag-Anghinar sau unele tincturi şi gemoderivate sau uleiuri esenţiale în miere de albine la monodoze. De exemplu pentru un sindrom dispeptic însoţit de dischinezie biliară, tulburări de tranzit intestinal pot fi folosite următoarele suplimente, pentru cele trei mese ale zilei: 1. Protector hepatic cafea instant - 3 plicuri pe zi. 2. Redigest plus - 3 comprimate pe zi. 3. Reglacid - 6 capsule pe zi. 4. Mag Anghinar -3 comprimate pe zi. Iar dacă există şi o afecţiune gen Steatoză hepatică sau Hepatită cronică, se asociază suplimente de tipul: 1. Armuhep - 3 comprimate pe zi , 2. Protector Hepatic - 3 comprimate pe zi. 3. Hepastim-3 capsule pe zi. Majoritatea suplimentelor indicate se vor administra înaintea meselor. Dr. Emil Cristea - medic specialist M.F. Farm. Cleofarm Colentina, Şos. Colentina, nr.76, sect.2, Bucureşti Tel.: 0730.087.692

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

47


Adrese utile Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic de consiliere cu competenţe în apifitoterapie Şos. Colentina nr. 76, sector 2

021 – 240.28.53; fax: 021 – 241.15.41

0730.087.692

FARMACON Colţea

Str. Colţei nr. 7, sector 3

0730.087.685

HOFIGAL sediu

Intrarea Serelor nr. 2, sector 4

Drogheria Produse Naturale SĂNĂTATEA SRL * HOF NATURAL PLANT Giurgiu

Str. Atelierului nr. 22, sector 1

021 – 314.15.45; fax: 021 – 315.93.11 021 – 334.51.35/021 – 334.00.26; fax: 021 – 334.59.05

CLEOFARM 1 Colentina CLEOFARM 2 Crângaşi

SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Magazin HOFIGAL Galaţi

Calea Crângaşi nr. 87, sector 6

Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu Str. Grigore Cantacuzino nr. 185, bl. 150 A, Ploieşti, Prahova Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova Str. Traian nr. 60, Bl. D, parter

021 – 220.02.87; fax: 021 – 220.01.93

0730.087.686 0730.087.673

021 – 311.82.99

0730.087.664

0246 – 22.12.46

0730.087.698

0244 – 51.90.24; fax: 0244 – 40.75.44

-

0244 – 34.32.22; fax: 0244 – 34.30.94

-

0236 – 49.60.10

Centre Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA

COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021 – 240.73.40/ 031 – 808.89.98 0730.087.694 COMPLEX Terapie Naturală 0244 – 34.29.75/0244 – 34.32.96; Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673 “Alexandra” fax: 0244 – 34.30.94 Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează PENA PLANT 1 Bucureşti Farmacia CATENA * ATHENA * RICHTER 18 * VICTORIA (RICHTER 23) * TINOS FARM Bucureşti BETA FARMACEUTICA * BELLER - Voluntari * BELLADONA Alexandria * Drogheria HOFIPLANT Târgovişte * LIDA NATURAL Constanţa FARMACON Constanţa * EMIN & SUN Constanţa CONVALARIA Drobeta Turnu Severin * POLICLINICA Comunei Gostinari * Farmaciile HYM FARMA PLANT Craiova ROKNET Deva VIAFARM PLURISERV Deva Remedium 3 Cluj * ALDEDRA Cluj * PLANTFARMA 1 Călăraşi PLANTFARMA 2 Călăraşi * PLANTFARMA 3 Călăraşi VICTORIA Câmpulung Muscel BIOPLANT * BIOPLANT 2 * APICOLA PRONATURA DIN EDEN Drogheria “Mereu sănătos” Richter Bârlad Richter1 Focşani HOFIMAR Farmacia POLISANO-PHARMA * Farmacia Oros Farmacia SORMED *

Şos. Colentina nr. 2 Magazin Bucur Obor, et. 1 Bd. Ion Mihalache nr.12, sector 1 Şos. Ştefan cel Mare nr.17, sector 2 Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 Bd. N.Titulescu nr.3, s1 Bd. Al. Obregia nr.20; Aleea Barajul Sadului nr. 3 Bd.Theodor Pallady nr.7 Şos. Pipera - Tunari nr. 43 Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria Str. Col. Dumitru Băltăreţu nr. 20, Târgovişte Str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 Str. Mihai Viteazu nr. 51 Str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 Str. Calomfirescu nr. 119 Com. Gostinari, jud. Giurgiu Str.Principală, comuna Gostinari, jud. Giurgiu Str. Unirii nr. 38-40 Str.Oituz nr.26 Str. Dorobanţi bl. 34, parter Str. I. Maniu nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 B-dul Republicii nr. 42 Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big Comuna Dragalina Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor Str. Republicii nr.161, Bacău, jud. Bacău Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter Str.Tinereţii nr. 5 Str. Stefan Stanca nr.9, Sibiu, jud. Sibiu Piaţa Aurel Vlaicu nr.1,Bl.V4, Sibiu, jud.Sibiu Str. Armatei nr.1, Orăştie, jud.Hunedoara Str. Gloriei nr. 31, Tecuci, jud. Galaţi

021 – 380.77.22 021 – 310.64.06 021 – 210.63.30 021 – 212.18.93 tel. / fax: 021 – 312.45.30 021 – 460.37.48 / 021 – 340.02.00 021 – 348.31.25 021 – 230.03.11 0245 – 220.042 0341 – 805.257 0241 – 515.427 0241 – 617.046 tel. / fax: 0252 – 324.087 0251 – 310.020 0254 – 222.353 0354 – 104.626 0264 – 595.846 0264 – 520.090 0242 – 318.349 0242 – 331.120 0242 – 345.454 0248 – 533.262 0265 – 216.621 0265 – 241.076 0259 – 418.516 0259 – 411.552 0334 – 401.058 0235 – 410.049 0237 – 211.015 0269 – 252.580 0269 – 235.255 -

0723.425.810 0741.106.679 0730.087.700 0730.087.680 0763.665.821 0722.247.048 0721.750.903 0745.855.536 0745.049.234 0731.260.104 0733.05.44.51 0744540812 0742.242.422 0729.851.519 0728.926.801 0728.926.802 0745.115.609 0752.168.701 0752.168.773 0721.222.060 0724.236.613 0745.209.288

* locaţii unde există medic de consiliere apifitoterapeutică

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON - preşedinte Mihai Chirea / ISSN: 1842 - 3310 Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788 Foto produse: Adrian Ionescu, Dragoş Bolobita

48

Au mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac; Specialist PR Anita Petre; specialist ART Cornelia Manoliu

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2011 / Ianuarie 2012 l

Tiraj: 30.000 de exemplare


Laureat al prestigioasei publicaţii

BALCANII ŞI EUROPA

În prima decadă a lunii decembrie, într-un decor specific sărbătorilor de iarnă şi o atmosferă de spirit colocvial - academic, la cochetul Salon „Fortuna de Vest” al hotelului Intercontinental, în prezenţa unui numeros public a avut loc decernarea unor premii vocaţionale şi diplome de onoare. Acestea au fost acordate unor personalităţi marcante ale vieţii publice de către prestigioasa publicaţie “Balcanii şi Europa”, publicaţie aflată de peste zece ani sub „bagheta magică” a reputatului scriitor şi om de presă Carol Roman. Pe lângă alţi oameni de notorietate ai vieţii publice din diferite domenii de activitate, domnul Ing. chim. Ştefan Manea, directorul general al Companiei HOFIGAL, a fost apreciat şi nominalizat de către un juriu calificat şi foarte exigent pentru premiul de cel mai bun român la secţiunea „Vocaţia Investitorului pentru Calitate”. Au fost premiate următoarele personalităţi : lVocaţia Spiritului Balcanic: Eugen Tomac - secretar de stat, departamentul pentru românii de pretutindeni, din cadrul guvernului României. lVocaţia Integrării Zonei Caucazului: Akkan Suver - preşedintele fundaţiei internaţionale „Marea Neagră - Marea Caspică”. lVocaţia Cooperării Europene: E.S. Michael Schwarzinger - ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Austriei la Bucureşti. lVocaţia Altruismului: Andreea Marin Bănică - ambasador UNICEF al bunăvoinţei. lVocaţia Integrării Economice Europene: Radu Graţian Gheţea - preşedinte al consiliului director al Asociaţiei Române a Băncilor. lVocaţia Investitorului pentru Calitate: Ştefan Manea - Director general al HOFIGAL SA lVocaţia Măiestriei Artistice: Alexandru Tomescu - reputat violonist, solist concertist. lVocaţia Promovării Muzicii de calitate: Andra - renumită artistă pop, vedetă de televiziune. Diplomele de onoare au fost acordate următorilor specialişti media: lIoan C. Popa - publicist lChen Jin - corespondent XINHUA News Agency lOvidiu Zanfir - grafician, designer web După primirea „Vocaţiei”, oferită de Carol Roman şi susţinută de Corneliu Vlad, unul dintre membrii marcanţi ai juriului, cu vădită emoţie, domnul Ştefan Manea a susţinut în faţa celor prezenţi o alocuţiune din care cităm: “… Onorată asistenţă, mărturisesc în faţa Dumneavoastră cu sinceritate şi profundă emoţie că în această atmosferă, precum decorul apropiatelor sărbători de iarnă, spiritul colocvial - academic care pluteşte în sala de festivităţi, tinereţea multora dintre dumneavoastră, ospitalitatea gazdelor precum şi sentimentul de onoare pentru premiul dobândit, premiu ce îl dedic întregului colectiv de la HOFIGAL, îmi aduc aminte de multe momente frumoase din viaţa mea. În acest context doresc să vă amintesc că HOFIGAL este prima companie românească de profil, posesoare a Certificatului International Food Standard versiunea a V-a/2007, aceasta fiind încă o dovadă de recunoaştere internaţională privind siguranţa şi calitatea produselor noastre, o recunoaştere pentru grija manifestată pentru om şi mediul înconjurător. Totodată, Autorizaţia de Fabricaţie, eliberată de ANM-DM, certificarea TüV-Thüringen, cu Sistemul de Management al Calităţii, Sisteme de Management de Mediu, Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, Sisteme de Management al Siguranţei Alimentelor sunt cerinţe sineqvanon pentru orice organizaţie din lanţul alimentar. Pe scurt, doresc să vă mai aduc la cunoştinţă că Hofigal dispune de un important potenţial în cercetare prin colectivul propriu, până în prezent cu multe realizări notabile, recunoscute internaţional; suntem singura unitate de profil din ţară care investeşte în activitatea de cercetare. În urma cercetărilor efectuate de specialiştii din ţară şi străinătate s-a ajuns chiar la unele produse de excepţie iar enzimologia şi gemoterapia sunt, de pe acum, succesele viitorului în tratarea şi vindecarea multor afecţiuni grele. În final, pentru că tot suntem în luna decembrie, luna sărbătorilor de iarnă 2011- 2012, vă transmit tuturor celor prezenţi, sărbători fericite şi tradiţionalul “La Mulţi Ani!“ A consemnat Florian C. Gheorghe


Fie ca Sărbătorile de Iarnă să vă aducă linişte, căldură şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de speranţe şi împliniri! Ştefan Manea

Hofigal 30  
Hofigal 30  
Advertisement