__MAIN_TEXT__

Page 1

Belysningsstyrning


Smartare belysning Med intelligenta sensorer tar Aura Light belysningsstyrningen till en helt ny nivå. Tack vare de smarta komponenterna och systemen kan vi förenkla installationen och anpassa belysningsstyrningen efter användare och lokaler. Grunden för våra system är decentraliserad belysningsstyrning, vilket innebär att installationen delas in i sektioner med mindre belysningsgrupper. Då kan varje grupp både styras individuellt och kommunicera med andra grupper. Detta ger inte bara användarna en bättre upplevelse utan minskar också energiförbrukningen betydligt. Det är dessutom en kostnadseffektiv lösning för både inköpare och installatörer. Intelligent belysningsstyrning i kombination med effektiva armaturer och ljuskällor kan sänka energiförbrukningen med upp till 82%. De flesta sensorer i vårt program kan specialbeställas med tex högre IP-klass, annan färg än vit, i 12/24 V utförande mm. Kontakta oss om du inte finner lösningen för ditt behov. Vi känner väl till de utmaningar du står inför och kan hjälpa dig att välja bästa möjliga kombination av armaturer, ljuskällor och belysningsstyrning. Det är enkelt att uppgradera till hållbar och energieffektiv belysning. Välkommen att ringa oss på 020-32 30 30.

Innehåll Komplett sortiment av högkvalitetssensorer

2

Vilken produkt ska jag välja?

3

Exempel på lösningar

4

Skapa rätt belysningsstyrning

16

PIR-sensorer 18 HF-sensorer 36 Driftsättning/installation 46 Trådlösa AN10®-sensorer 48 Komponenter för trådlösa AN10®-sensorer

54

KNX-sensorer 58 Allmänna tillbehör 66 IQ DALI dimmer 68 Energibesparing upp till 82% 70 Ljus- och skymningsrelä

Rörelsevakt och ridåsensor

74

Strålkastare LED-lampor med sensorer

2

72 80

82

Smart idé: Med belysningsstyrning från Aura Light kan du minska din energiförbrukning med upp till 80 %.


Komplett sortiment av högkvalitetssensorer Aura Light erbjuder sensorer för ett stort antal tillämpningar – allt från parkeringshus och logistikcentrum till kontorsoch butikslokaler. Våra sensorer finns i versioner för både ledningsanslutna och trådlösa installationer. PIR – infraröd teknik Passiva infrarödsensorer (PIR) känner av variationer i värmestrålningen inom ett givet område. Dessa sensorer är avsedda för användning både inomhus och utomhus. De aktiveras vid plötslig värme-/temperaturändring och detekterar rörelse hos personer eller andra levande varelser som avger värme. Vid detektering kan sensorer som är anslutna till en belysningsinstallation ställas in för att tända/släcka eller dimra belysningen automatiskt. HF – mikrovågsteknik Till skillnad från PIR-sensorer, som känner av variationer i värmestrålning, känner högfrekvenssensorer (HF) endast av rörelse. HF-tekniken för rörelsedetektering är känsligare än PIR-tekniken och reagerar direkt på minsta rörelse. Därför är HF-sensorer idealiska för närvarostyrning i utrymmen som kontor och klassrum, där det förekommer små rörelser. HF-sensorer känner av närvaro genom glas, trä och tunna väggar. På så sätt uppstår inga döda sektorer bakom skiljeväggar eller möbler. HF-sensorer kan också känna av alla slags fordon, vilket gör dem till ett utmärkt val när det är viktigt att övervaka tillträde till öppna utrymmen som i lagerlokaler, parkerings- och logistikområden. HF-sensorer är i stort sett helt okänsliga för smuts och har därmed en tydlig fördel i förhållande till PIR-sensorer. PIR-sensorer fungerar sämre i dammiga eller smutsiga miljöer eftersom luftburna partiklar ansamlas på den optiska linsen.

AN10® – trådlösa sensorer Det trådlösa AN10®-systemet är konstruerat för styrning av belysning samt värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Det kan arbeta som ett fristående styrsystem eller som en integrerad del i ett nytt eller befintligt belysningsstyrsystem. Det som gör AN10® unikt är att förbindelsen mellan sensor och mottagare är trådlös. Det gör att man slipper dyrbar ledningsdragning. AN10® ger också stor flexibilitet eftersom sensorsystemet kan byggas ut eller skalas ned obegränsat efter behov. Detta är framför allt en fördel när det gäller stora områden där det behövs en flexibel lösning som kan anpassas till ändrade utrymmesbehov. Exempel på sådana tillämpningar är kontorslandskap, sporthallar och andra stora kommersiella lokaler. AN10® är även idealiskt för kulturbyggnader, religiösa byggnader, karakteristiska landmärken och andra liknande byggnadsverk där estetiska krav och teknisk komplexitet gör det omöjligt att dra ledningar eller kablar för belysningsstyrning. KNX Flera av våra sensorer finns i KNX utförande. KNX är ett bussystem som knyter samman fastighetens tekniska funktioner som belysning, värme, kyla, ventilation, övervakning mm. KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem (ISO/IEC 14543-3, EN 50090) för hemoch fastighetsautomation. Alla KNX-certifierade produkter är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat. Frost Flera av våra sensorer finns i Frost utförande som innebär att sensorns prestanda kan bibehållas i temperaturer ned till minus 30°. Det innebär säker funktion i miljöer som kyl/ frysrum, medicinska lab och andra riktigt kalla miljöer.

PIR – infrarödteknik

HF – mikrovågsteknik

Infraröd teknik (PIR) är passiv detektering av värmekällor. Ändringar i värmestrålningen tolkas som rörelser. Denna avkänningsteknik är perfekt för stora rörelser, t.ex. personer som rör sig.

HF-sensorn sänder ut en signal och tolkar ändringar i den reflekterade signalen som rörelser. HF-sensorerna är känsligare och känner av alla typer av rörelser. Detta gör dem idealiska för detektering av personer och fordon. HF-vågorna kan passera genom väggar, fönster och dörrar, men kan även begränsas genom att detekteringsräckvidden justeras. Det kan vara bra att tänka på när man ska välja rätt sensor för en viss typ av användning.

2


Vilken produkt ska jag välja? Tänd/släck Ledningsansluten /230 V

Dimring

Stora rörelser (PIR)

Mini-PIR-sensor Artikelnr 760115

PIR-sensor för höglager Artikelnr 760128

PIR-universalsensor (FM) Artikelnr 760139

PIR-sensor med lång räckvidd Artikelnr 760109

PIR-universalsensor (SM) Artikelnr 760067

PIR-väggsensor Artikelnr 760152

Mini-PIR-sensor DD – Artikelnr 760116 AD – Artikelnr 760117

PIR-universalsensor (SM) DD – Artikelnr 760066 AD – Artikelnr 760065

PIR-universalsensor (FM) DD – Artikelnr 760138 AD – Artikelnr 760140

PIR-sensor med lång räckvidd DD – Artikelnr 760089 AD – Artikelnr 760111

PIR-sensor för höglager DD – Artikelnr 760126 AD – Artikelnr 760127

Tänd/släck

PIR-universalsensor (FM) Artikelnr 760160

PIR-sensor med lång räckvidd Artikelnr 760073

PIR-universalsensor (FM) DD – Artikelnr 760161 AD – Artikelnr 760162

PIR-sensor med lång räckvidd DD – Artikelnr 760074 AD – Artikelnr 760075

Trådlös/230 V Inomhusanvändning

Dimring

Tänd/släck Ledningsansluten /230 V Dimring

Mini-HF-sensor Artikelnr 760104

HF-universalsensor (FM) 1 CH – Artikelnr 760123 2 CH – Artikelnr 760185

HF-korridorsensor Artikelnr, 760125

HF-väggsensor Artikelnr, 760134

Mini-HF-sensor DD – Artikelnr 760106 AD – Artikelnr 760107

HF-universalsensor (FM) DD – Artikelnr 760122 AD – Artikelnr 760143

HF-korridorsensor DD – Artikelnr, 760164 AD – Artikelnr, 760165

Små rörelser (HF) Tänd/släck

Korridorsensor Artikelnr, 760163

Trådlös/230 V

Dimring

HF-korridorsensor DD – Artikelnr, 760164 AD – Artikelnr, 760165

3


Ljusstyrning i kontor

Utmaningen Ett kontor består av olika slags områden, till exempel kontorslandskap, kontorsrum, sammanträdesrum och korridorer. En av utmaningarna vid planeringen av ljusstyrning

Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen (funktion för dagsljusstyrning) i alla våra sensorer ger den ljusnivå som behövs med hänsyn både till dagsljus och konstgjord belysning från armaturerna.

i ett kontor är att se till att också små rörelser detekteras. Sensorerna måste placeras på lämpliga ställen så att det inte uppstår några döda sektorer och dessutom måste oönskad detektering minimeras. Ett effektivt ljusstyrningssystem för kontor måste också vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till framtida ändringar i kontorsutrymmena.

Val och rekommendationer Det är viktigt att ta hänsyn till kundens krav på dimringsbar kontorsbelysning. Om dimring krävs är nästa steg att fastställa vilken dimringsteknik, Dali/DSI, eller 1–10 V, som bäst motsvarar kundens behov. Aura Light erbjuder ett fullständigt

Sensorerna måste skapa de ljusnivåer som krävs för

sortiment med båda teknikerna. I installationer med äldre

kontorsarbete men också kunna dämpa belysningen så

armaturer som inte är dimringsbara rekommenderar vi

att dagsljuset kan utnyttjas maximalt. Dessutom behöver

ändå våra dimringssensorer eftersom det ger möjlighet till

sensorerna passa både dagens armaturer och de som kommer

dimring i framtiden, till en smärre merkostnad. Vår trådlösa

att användas i framtiden. För bästa möjliga styrning med

AN10®-serie är ett utmärkt val om du vill anpassa systemet

korrekt närvarodetektering måste sensorerna ha två kanaler

till ändringar i kontorsutrymmet utan att behöva förändra

– en för styrning av HVAC-system och en för styrning av

ledningsdragningen.

belysningen.

En PIR-sensor rekommenderas i områden med mycket rörelse, till exempel en cafeteria eller korridor, medan en HF-sensor är

Lösningen Aura Lights sensorserie klarar alla dessa krav på kontorsbelysning. En enda sensor från Aura Light ger 100 procent rörelsedetektering för små kontorsutrymmen, till exempel en normal kontorsmodul på tre gånger tre meter. 4

den bästa lösningen för kontor med mindre rörelse. För kontorslandskap med skiljeväggar, möbler och växter mellan arbetsplatserna rekommenderar vi våra HF-sensorer eftersom de detekterar närvaro bakom sådana hinder.


HF- och PIR-universalsensor

HF-korridorsensor

• Detektionsområde PIR 360°/ Ø 7 m vid

• Detektionsområde t vid 2,8 m är upp till 30 x 6 m

takhöjden 2,8 m och HF 360° / Ø 16 m • Dagsljusstyrning

• Dagsljusstyrning

• Dold montering tack vare låg profil (3,7 mm)

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Enkel installation med fabriksinställning och

detektionsområde

justering via fjärrkontroll

• Enkel installation med fabriksinställning och

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, samt

justering via fjärrkontroll

KNX

• Finns i Tänd/släck, i 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version samt KNX

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Takdosa, liten

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för utanpåliggande montering

funktioner inkl AN10®-serien

• Levereras med distansring med utrymme för

• LCD-display för tydlig programmering UNLCDHS Artikelnr 760136

• Program kan sparas och ges beskrivande namn

DBB Artikelnr 760132

på dosa • Bedömd av Sunda Hus

Fjärrkontroll, användare

Takdosa, stor

• För att hämta ljusscener, tänd/släck och

• Dosa för utanpåliggande montering

dimring UHS7 Artikelnr 760137

extra kablar när sensorn inte kan monteras

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras MWS3A-DBB Artikelnr 760133

på dosa • Dosa för MWS3/760142

5


Ljusstyrning i industrimiljöer

Utmaningen Det finns många olika typer av industrimiljöer. Det kan röra sig om produktionslokaler, lagerlokaler, lastningsområden, monteringslokaler, korridorer och kontorsutrymmen. I de flesta utrymmen förekommer personer, roterande maskindelar,

sensorer ger den ljusnivå som krävs med hänsyn till både tillgängligt dagsljus och konstgjort ljus från armaturerna. Vi erbjuder ett komplett sortiment av både PIR- och HF-sensorer för takhöjder upp till 15 meter. Det finns både ledningsanslutna och trådlösa lösningar.

transportband och små fordon som är i rörelse. Att styra belysning i industrimiljö kräver närvarostyrning av både personer som rör sig i utrymmena och de maskiner och fordon som de arbetar med. Andra utmaningar i denna typ av miljö är hög takhöjd och begränsat eller inget dagsljus. Sensorerna måste ge den lägsta ljusnivå som krävs enligt säkerhetsföreskrifterna och utnyttja eventuellt tillgängligt dagsljus. Ett effektivt ljusstyrningssystem för industrilokaler måste också vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till framtida ändringar i lokalerna.

Val och rekommendationer Om dimring önskas är nästa steg att fastställa vilken dimringsteknik, Dali/DSI, eller 1–10 V, som bäst motsvarar behoven. Aura Light erbjuder ett fullständigt sortiment med båda teknikerna. I installationer med äldre armaturer som inte är dimringsbara rekommenderar vi ändå våra dimringssensorer eftersom det ger möjlighet till för dimring i framtiden, till en smärre merkostnad. För närvarodeteketering av personer i områden med maskiner och utrustning rekommenderar vi Aura Lights PIR-sensorer med lång räckvidd med fjärrkontroll och dosa. För lagerlokaler,

Lösningen Med Aura Lights sensorserie går det att hantera alla dessa utmaningar för industribelysning. Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen (funktion för dagsljusstyrning) i alla våra

6

förvaringsutrymmen och korridorer rekommenderar vi Aura HF-korridorsensor med fjärrkontroll och dosa.


PIR-universalsensor

PIR-sensor med lång räckvidd

• Detektionsområde 36o° / Ø 7 m vid

• Detektionsområde t: Ø 40 m vid takhöjden

takhöjden 2,8 m

15 m och Ø 8 m vid takhöjden 3 m.

• Dagsljusstyrning

• Dagsljusstyrning

• Dold montering tack vare låg profil (3,7 mm)

• Lämplig för stor funktionsräckvidd

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Sektorindelning av detekteringsområde

detektionsområde

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Enkel installation med fabriksinställning och

detektionsområde

justering via fjärrkontroll

• Enkel installation med fabriksinställning och

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös

justering via fjärrkontroll

AN10®-version samt KNX

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version samt KNX

HF-korridorsensor • Detektionsområdet vid 2,8 m är upp till 30 x 6 m • Dagsljusstyrning • Från- och närvarostyrning, valbart • Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll • Finns i Tänd/släck, i 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version samt KNX

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Väggdosa, stor, för korridorsensor

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för väggmontering

funktioner inkl AN10®-serien

• Dosa för MWS3A-serien

• LCD-display för tydlig programmering UNLCDHS Artikelnr 760136

• Program kan sparas och ges beskrivande namn

MWS3A-DBBWBRKT Artikelnr 760080

Väggdosa, liten, för PIR-universalsensor och

Takdosa, stor, för korridorsensor

PIR-sensor med lång räckvidd

• Dosa för utanpåliggande montering • Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras MWS3A-DBB Artikelnr 760133

infälld.

• Dosa för väggmontering DBB-WBRKT Artikelnr 760081

• Dosa för MWS3A-serien

Takdosa, liten, för PIR-sensor med lång räckvidd och PIR-sensor för höglager • Dosa för utanpåliggande montering DBB Artikelnr 760132

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras på dosa • Bedömd av Sunda Hus

7


Ljusstyrning i lagerlokaler

Utmaningen

Val och rekommendationer

Lagerlokaler är ofta stora och vissa delar av dem används

Lageransvariga väljer ofta att så länge som möjligt använda

oftare än andra. Huvudmålsättningen vid planering av

gamla armaturer som inte är dimringsbara. I sådana

ljusstyrning i lager är att minska energikostnaderna utan att

installationer rekommenderar vi ändå våra dimringssensorer

ge avkall på säkerheten.

eftersom det ger möjlighet till dimring i framtiden, till en

Utmaningar i denna typ av miljö är hög takhöjd och begränsat eller inget dagsljus. Sensorerna måste uppfylla säkerhetskraven för ljusnivåer. Ett effektivt ljusstyrningssystem för lagerlokaler måste också vara tillräckligt flexibelt för att

smärre merkostnad. Om en dimringsbar installation önskas är nästa steg att fastställa vilken dimringsteknik, Dali/DSI, eller 1–10 V, som bäst motsvarar behoven. Aura Light erbjuder ett fullständigt sortiment med båda teknikerna.

kunna anpassas till framtida ändringar i lokalerna. Det är

Alla våra dimringssensorer kan användas för styrning av

viktigt att ta hänsyn till problem med underhåll. På grund av

belysningen i tre steg. Exempel på ljusstyrning; när närvaro

den relativt smutsiga miljön i ett lager rekommenderar vi ett

detekteras krävs det en ljusstyrka på 300 lux en meter ovanför

underhållsfritt styrsystem. Dessutom måste det gå att justera

golvet. När ingen närvaro detekteras, dimras belysningen ned

sensorerna på bekvämt avstånd på lokalens golv.

till en fördefinierad låg nivå på till exempel 125 lux under en förinställd tid. Efter denna förinställda tid dimras belysningen till en konstant låg nivå på till exempel 50 lux. Denna funktion

Lösningen

kan endast användas med lämpliga armaturer. Kontakta Aura

Aura Lights sensorserie klarar alla dessa utmaningar.

Light för en lista över godkända armaturer.

Våra effektiva ljusstyrningssystem ser till att gångar där

Aura Light erbjuder ett brett sortiment av sensorer för olika

personer eller fordon rör sig blir väl upplysta samtidigt

installationshöjder.

som energikostnaderna minskas. Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen i alla våra sensorer säkerställer en tillräcklig ljusnivå. Både ledningsanslutna och trådlösa lösningar finns.

8

INSTALLATIONSHÖJD

DETEKTIONSOMRÅDE

PRODUKT

8–10 m

16 m

HF-korridorsensor

15 m

5m

PIR-sensor för höglager

15 m

40 m

PIR-sensor med lång räckvidd


PIR-sensor med lång räckvidd

PIR-sensor för höglager

• Detektionsområde: Ø 40 m vid takhöjden

• Detektionsområde upp till 5,1 x 5,1 m vid

15 m och Ø 8 m vid takhöjden 3 m.

takhöjden 15 m.

• Dagsljusstyrning

• För höglager

• Lämplig för stor funktionsräckvidd

• Dagsljusstyrning

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Sektorindelning av avkänningsområde

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

detektionsområde

detektionsområde

• Enkel installation med fabriksinställning och

• Enkel installation med fabriksinställning och

justering via fjärrkontroll

justering via fjärrkontroll

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V-, och Dali/DSI,-

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös

version

AN10®-version samt KNX

HF-korridorsensor

HF-väggsensor

• Dagsljusstyrning

• Närvarosensor för väggdoseinstallation

• Detektionsområde upp till 30 m vid

• Reglerbart detektionsområde upp till 30 m

monteringshöjden 2,8 m

• Helautomatisk funktion

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Tillgängliga versioner: tänd/släck

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Fabriksförinställd för plug & play

detektionsområde • Fabriksförinställd för plug & play • Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version samt KNX

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Väggdosa, stor, för korridorsensor

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för väggmontering

funktioner inkl AN10®-serien • LCD-display för tydlig programmering UNLCDHS Artikelnr 760136

• Program kan sparas och ges beskrivande namn

MWS3A-DBB-WBRKT Artikelnr 760080

Takdosa, stor, för korridorsensor

Väggdosa, liten, för PIR-sensor med lång

• Dosa för utanpåliggande montering

räckvidd och PIR-sensor för höglager • Dosa för väggmontering

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras MWS3A-DBB Artikelnr 760133

på dosa

DBB-WBRKT Artikelnr 760081

Takdosa, liten, för PIR-sensor med lång räckvidd och PIR-sensor för höglager • Dosa för utanpåliggande montering DBB Artikelnr 760132

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras på dosa • Bedömd av Sunda Hus

9


Ljusstyrning i kylutrymmen

Utmaningen

Lösningen

Den huvudsakliga utmaningen i kylutrymmen är givetvis

Aura Lights sensorserie för kylutrymmen klarar alla dessa

att handskas med låga temperaturer. Standardsensorer

krav. Våra kylrumssensorer utvecklas och tillverkas med

havererar vanligen vid -20 °C på grund av skador på

specialkomponenter, konstruerade för att fungera vid

sensorkomponenterna. Sensorer för kylutrymmen måste

temperaturer under -20 °C. För att förhindra inverkan

därför kunna styra belysningen i utrymmen där temperaturer

från fukt och isbildning på sensorlinserna är sensorlinsens

ned till -30 °C normalt förekommer.

infattning tätad med extra packningar enligt skyddsklass IP65.

Att skydda ljuskällorna är mycket viktigt i ett kylutrymme. Det är viktigt att inte tända och släcka belysningen eftersom

Sensorlinsen har fem separata PIR-sensorer så att också små värmekällor kan kännas av.

detta minskar ljuskällornas livslängd betydligt. En ytterligare utmaning i ett kylutrymme är den fukt som alstras då dörren öppnas och stängs hela tiden. Fukten som alstras när varm

Val och rekommendationer

och kall luft blandas kan orsaka isbildning på sensorns optiska

Aura Light erbjuder en specialsensor för kylrum. Denna PIR-

lins.

sensor med lång räckvidd har utvecklats särskilt för kylrum. För att ge ljuskällorna en mjukstart rekommenderar vi en dimringsbar lösning med 1–10 V- eller Dali/DSI,-reglerade driftdon. Detta ger längre livslängd för alla typer av ljuskällor.

10


PIR-sensor med lång räckvidd, LT30, frosttålig • Konstruerad för mycket låga temperaturer (ned till -30 °C) • Detekteringsräckvidd Ø 40 m vid takhöjd 15  m • IP65 • Närvaro- eller rörelseavkänning kan väljas • Specialkonstruerad lins för tillförlitlig detektion • Från- och närvarostyrning, valbart • Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI version

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Väggdosa, liten

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för utanpåliggande montering

funktioner inkl AN10®-serien UNLCDHS Artikelnr 760136

• LCD-display för tydlig programmering • Program kan sparas och ges beskrivande namn

DBB-WBRKT Artikelnr 760081

Takdosa, liten • Dosa för utanpåliggande montering • Levereras med distansring med utrymme för DBB Artikelnr 760132

extra kablar när sensorn inte kan monteras på dosa

11


Ljusstyrning i parkeringshus

Utmaningen

Den konstanta, steglösa dimringsfunktionen i alla våra

Belysning svarar för en stor del av driftskostnaden för

sensorer ger den ljusnivå som krävs med hänsyn till både

parkeringsområden. Stora områden är ofta upplysta

tillgängligt dagsljus och konstgjort ljus från armaturerna. Det

dygnet runt, även när ingen är där. Huvudmålsättningen

finns både ledningsanslutna och trådlösa lösningar.

vid planering av ljusstyrning i parkeringsområden är att minska energikostnaderna utan att ge avkall på säkerheten. Sensorerna måste ge en tillräcklig ljusnivå enligt säkerhetsföreskrifterna samtidigt som eventuellt tillgängligt dagsljus utnyttjas.

Val och rekommendationer Eftersom många människor känner sig mycket otrygga i parkeringsområden är det viktigt att det inte är helt mörkt i någon del av dem, utan att en låg ljusnivå kvarstår också när

Att styra belysning i parkeringsområden kräver

ingen närvaro detekteras. Vi rekommenderar dimringsbara

närvaroavkänning av både personer som rör sig i utrymmena

armaturer och sensorer i parkeringsområden. Alla våra

och de fordon som de kör. Moderna bilar är mycket

dimringssensorer kan användas för styrning av belysningen i

välisolerade och vid kallstart avger de inte någon värme,

två eller tre steg. När närvaro känns av krävs det en ljusstyrka

vilket gör det omöjligt för en PIR-sensor att känna av rörelsen.

på till exempel 100 lux. När ingen närvaro känns av dämpas

Sensorplacering är också en utmaning i parkeringsområden

belysningen till en fördefinierad låg nivå på till exempel 50 lux

där det är viktigt att ta hänsyn till alla möjliga flöden av

(beroende på armatursystem).

personer och fordon. Den relativt höga nivån av smuts och damm i parkeringsområden kan göra att underhållet blir dyrt om fel typ av sensor väljs.

HF-sensorer är i stort sett helt okänsliga för smuts och har därmed en klar fördel jämfört med PIR-sensorer, som kan drabbas av nedsatt funktion i dammiga eller smutsiga miljöer då luftburna partiklar ansamlas på den optiska linsen. Därför

Lösningen

rekommenderar vi HF-sensorer som inte är dammkänsliga i

Aura HF-sensorer klarar alla dessa utmaningar för både synliga

dessa typer av områden.

och dolda installationer. Det är fördelaktigt att använda dolda installationer eftersom sensorerna skyddas från oavsiktlig kontakt eller skador. 12


HF-korridorsensor

HF-universell sensor

• Detektionsområde upp till 30 m vid

• Detektionsområde upp till 16 m vid

monteringshöjden 2,8 m

monteringshöjden 2,8 m

• Dagsljusstyrning

• Dagsljusstyrning

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

detektionsområde

detektionsområde

• Fabriksförinställd för plug & play

• Fabriksförinställd för plug & play

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös

• Låg konvex profil

AN10®-version samt KNX

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI, samt KNX

PIR-närvarosensor, ytmonterad

Nyhet!

HF-Universell, ytmonterad

• Detekteringsområde 360°/Ø 7 m vid takhöjd

Nyhet!

• Detektionsområde upp till 16 m vid

2.8 m

monteringshöjden 2,8 m

• Dagsljusstyrning

• Dagsljusstyrning

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Steglös dimningsnivå, tidsfördröjning och

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

detektionskänslighet

detektionsområde

• Enkel installation med fabriksinställning och

• Fabriksförinställd för plug & play

justering med programmeringsverktyg

• IP54

• IP54

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI versioner

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI versioner

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Väggdosa, stor, för korridorsensor

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för väggmontering

funktioner för strömbrytare, dimrar och AN10®-serien UNLCDHS Artikelnr 760136

• LCD-display för tydlig programmering • Program kan sparas och ges beskrivande namn

MWS3A-DBBWBRKT Artikelnr 760080

Takdosa, stor, för korridorsensor

Väggdosa, liten, för HF-universalsensor

• Dosa för utanpåliggande montering

• Dosa för väggmontering

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras på MWS3A-DBB Artikelnr 760133

dosa

DBB-WBRKT Artikelnr 760081

Takdosa, liten, för PIR-universalsensor och PIR-sensor med lång räckvidd • Dosa för utanpåliggande montering DBB Artikelnr 760132

• Levereras med distansring med utrymme för extra kablar när sensorn inte kan monteras på dosa • Bedömd av Sunda Hus

13


Ljusstyrning i offentliga toaletter

Utmaningen

Val och rekommendationer

Offentliga toaletter utgör en unik utmaning på grund av

Aura Lights HF-sensorer är idealiska för offentliga toaletter

variationer i utrymme och trafik. Det mesta utrymmet tas

eftersom de känner av också mycket små rörelser. Vi

vanligen upp av toalettbås med skiljeväggar som delar upp

rekommenderar HF-universalsensorn. Den IP40/IP54-klassade

området i små zoner. I många toaletter finns det även icke-

HF‑universalsensorn finns i tre olika versioner: Tänd/släck,

avkänningszoner, som man måste ta hänsyn till vid val av

1–10 V, Dali/DSI, och AN10®.

sensorteknik och placering. Dessutom består taken i offentliga toaletter av betong eller puts, vilket gör det svårt att montera de flesta sensorer. Lösningen Aura HF-sensorer klarar alla dessa utmaningar och finns för både tak- och väggmontering. HF-sensorer är ett utmärkt val för offentliga toaletter eftersom de detekterar mycket små rörelser, även genom skiljeväggar och dörrar. Den justerbara efterlystiden hos Aura Lights HF-sensorer ger maximal flexibilitet och hjälper dig att spara energi. Kortare fördröjning ger större energibesparing, men kan släcka lamporna för tidigt. Med en längre fördröjning släcks inte lamporna när det finns personer kvar.

14

Denna sensor kan arbeta i hel- eller halvautomatiskt läge. I helautomatiskt läge tänder och släcker sensorn belysningen automatiskt efter behov, oavsett om den känner av fysiskt närvarande personer eller dagsljus. I halvautomatiskt läge måste belysningen tändas manuellt, men sensorerna släcker belysningen automatiskt.


HF-Universell, ytmonterad

Nyhet!

HF-universell sensor

• Detektionsområde upp till 16 m vid

• Detektionsområde upp till 16 m vid

monteringshöjden 2,8 m

monteringshöjden 2,8 m

• Dagsljusstyrning

• Dagsljusstyrning

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

detektionsområde

detektionsområde

• Fabriksförinställd för plug & play

• Fabriksförinställd för plug & play

• IP54

• Låg konvex profil

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI versioner

• Finns i Tänd/släck, 1–10 V-, Dali/DSI versioner

PIR-väggsensor, E-3003/4/5

HF-väggsensor

• Detektionsområde upp till 5 m

• Reglerbart detektionsområde upp till 30 m

• Från- och närvarostyrning, valbart

• Helautomatisk funktion

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och

• Tillgängliga versioner: tänd/släck

detektionsområde

• Fabriksförinställd för plug & play

• Tillgängliga versioner: tänd/släck och vanlig dimning • Levereras med vit frontpanel, som tillval i brons eller borstat stål

Tillbehör Professionellt programmeringsverktyg

Dosa för utanpåliggande montering

• För avancerad programmering av alla

• Dosa för väggsensorer

funktioner inkl AN10®-serien • LCD-display för tydlig programmering UNLCDHS Artikelnr 760136

• Program kan sparas och ges beskrivande namn

GIPB/NRD Artikelnr 760156

Takdosa, liten

Väggdosa, liten

• Dosa för utanpåliggande montering

• Dosa för väggmontering

• Levereras med distansring med utrymme för DBB Artikelnr 760132

extra kablar när sensorn inte kan monteras på dosa • Bedömd av Sunda Hus

DBB-WBRKT Artikelnr 760081

15


Skapa rätt belysningsstyrning För att skapa belysning av hög kvalitet är det viktigt att anpassa den efter det aktuella utrymmet och de personer som använder det. Oavsett om det gäller belysning i kontorslandskap, lagerlokaler, kylrum, parkeringsområden eller en kombination av dessa har Aura Light sensorerna du behöver. Detektering 360° Y X

KLASS II

X:7 m Y:2,8 m

Detekteringsräckvidd

X

Klass II innebär dubbelisolering. Ingen jordanslutning krävs

Detektionsområde 360o. X är räckvidden och Y är takhöjden

Detektionsområde. X är längden och Y är bredden

Flamskyddad

Y

ABS + PC/ABS

X:22 m Y:6 m

Håltagningsmått 10 A

64 mm

Spänning 230V AC +/–10 % 50 Hz

+35°C

Högsta belastning oavsett ljuskälla är 10 A

Lägsta och högsta omgivningstemperatur

CE 5,8 GHz

– 10°C

All nödvändig certifiering för Europa finns

Mikrovågsfrekvensen som produkten arbetar på (endast för HF-sensorer)

Mikrovågsfrekvens

Fuktighetsintervall

Grad av inträngningsskydd. Den första siffran anger inträngningsskydd mot fasta partiklar. Den andra siffran anger inträngningsskydd mot vätskor.

En smart idé: Maximera energieffektiviteten med hjälp av en modern armatur med en LED-ljuskälla och en sensor.

16

Radiofrekvensen som sensorerna arbetar på (endast för trådlösa AN10®)

868 MHz Radiofrekvens

5-95 %

IP40

AT-system

KNX

KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem (ISO/IEC 14543-3, EN 50090) som kan styra belysning, värme och ventilation.


17


P I R : U N I V E R S E L L S E N S O R, I N FÄ L L D

PIR: Universell sensor, infälld Nästan osynlig sensor med stor avkänningsräckvidd för de flesta typer av användning

Denna nästan osynliga, infällda PIR-

• Detektionsområde 360O / Ø 7 m vid takhöjden 2,8 m

universalsensor tillgodoser många olika

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version

behov för belysningsstyrning i byggnader med mjuka tak. Trots den mycket platta

samt KNX • Dagsljusstyrning

linskonstruktionen, skapar den ett stort detektionsområde

• Från- och närvarostyrning, valbart

på 40 m2 som täcker till exempel små kontor, golv och

• Dold montering tack vare låg profil (3,7 mm)

förvaringsutrymmen. Det är den perfekta lösningen för

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

belysningsstyrning i kontor, hotell och offentliga byggnader.

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll • Kan specialbeställas med högre IP-klass, annan färg än vit, i 12/24 V utförande samt med frost (-30°)- utförande • Bedömd av Sunda Hus

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

KLASS II

ABS + PC/ABS

X

X:7 m Y:2,8 m

5-95 %

CE

IP40

18

10 A


P I R : U N I V E R S E L L S E N S O R, I N FÄ L L D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

76

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

4

65 PIR-UNIVERSELL NÄRVAROSENSOR, INFÄLLD

PRODUKT

EBDSPIR

EBDSPIR-PRM

EBDSPIR-DD

EBDSPIR-AD

DATA Sensortyp Sensormodell

PIR Tänd/släck

PIR Tänd/släck

PIR DALI/DSI

PIR 1–10 V

230 V/AC

Artikelnr

760180

760139

760138

760140

E-nr

13 105 20

13 105 22

13 105 23

13 105 17

Spänning Max belastning Max antal drivdon

230 V AC 50 Hz 6A 6

230 V AC 50 Hz 10 A 20

230 V AC 50 Hz 10 A

IP-klass Strömförbrukning passiv

IP40 0,5 W

IP40 0,87 W

230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40 0,6 W

230 V/AC

IP40 0,3 W

0,89 W

0,8 W

0,7 W

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C Channel 1 ON/OFF

Halvautomatiskt läge

-

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

-

Ja

Ja

Ja

Reglerbar ljusstyrka – tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet – närvaro (fabriksinställning: max)

-

Ja

Ja

Ja

Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå)

10 sek – 30 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

-

-

Ja Ja 10 sek – 99 min separat/kanal Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min separat/kanal Ja

Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

230 V/AC

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

-

-

Ja Ja

Ja Ja

Ja -

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

76/65

76/65

76/65

76/65

0,13 Vit RAL 9003 5 år

0,13 Vit RAL 9003 5 år

0,15 Vit RAL 9003 5 år

0,15 Vit RAL 9003 5 år

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

T1 UP

SW1 UP

1–10 V Ja Ja

SW2 DOWN

Dali/DSI Ja Ja

Channel 2 DIM

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

Ja Ja

SW2

Ja

T2

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

Ø: 7 m/h: 2,8 m höjd Ø: 7 m/h: 2,8 m höjd Ø: 7 m/h: 2,8 m höjd Ø: 7 m/h: 2,8 m höjd Ja Ja Ja Ja

Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning)

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

T1 SW1

0,6 W -10 °C – +35 °C

Electronic ballast DIM

SW2

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

10

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

19


P I R : U N I V E R S E L L S E N S O R, Y TM O N T E R A D

Nyhet!

PIR: Universell sensor, ytmonterad En utanpåliggande sensor för hårda tak

Denna PIR-universalsensor för

• Detektionsområde 360O/ Ø 7 m vid takhöjden 2,8 m

utanpåliggande montering uppfyller

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V- och Dali/DSI-version

många olika behov för belysningsstyrning i

• Dagsljusstyrning

byggnader med hårda tak. Den mycket platta

• Från- och närvarostyrning, valbart

linskonstruktionen ger ett stort detektionsområde på 40m2 för exempelvis små kontor, golv och förvaringsutrymmen. Det är

• En perfekt lösning för hårda tak eller vid begränsade inbyggnadsmöjligheter

den perfekta lösningen för belysningsstyrning i kontor, hotell

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

och offentliga byggnader.

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll • IP54 om medföljande packning används

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:7 m Y:2,8 m

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

IP40 IP40 IP40 IP40 /IP54

20

KLASS II

CE ABS + PC/ABS

10 A


P I R : U N I V E R S E L L S E N S O R, Y TM O N T E R A D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

PIR: UNIVERSELL SENSOR, YTMONTERAD

PIR

PIR

Tänd/släck 760067 13 003 01 230 V AC 50 Hz 10 A 20

1–10 V 760065 13 003 03 230 V AC 50 Hz 10 A 10

IP-klass (IP54 med packning) Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv

IP40/IP54 0,82 W 0,84 W

Dali/DSI 760066 13 003 02 230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40/IP54 0,3 W 0,9 W

IP40/IP54 0,5 W 1,1 W

Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

Ø 7 m/2,8 m höjd Ø 7 m/2,8 m höjd Ø 7 m/2,8 m höjd Ja Ja Ja Ja Ja

Dali/DSI Ja Ja

1–10 V Ja Ja

Halvautomatiskt läge

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning 20 min)

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

UNLCDHS UHS 5

UNLCDHS UHS 5

UNLCDHS UHS 5

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

230 V/AC Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

T1

T2

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

230 V/AC

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

Channel 2 DIM

T1 UP

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

96,5/50

96,5/50

96,5/50

0,15 Vit RAL 9003 5 år

0,15 Vit RAL 9003 5 år

0,15 Vit RAL 9003 5 år

-

-

-

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

Automatisk inbränning av lysrör

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

SW1

PIR

Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon

230 V/AC

SW2

DATA Sensortyp

Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning: max)

EBDSM-AD

SW1 UP

EBDSM-DD

SW2 DOWN

EBDSM-PRM

SW2

PRODUKT

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

21


P I R : S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

PIR: Sensor med lång räckvidd Den perfekta sensorn för höga tak och stora detektionsområden

PIR-sensor för monteringshöjd upp till 15 m,

• Detektionsområde 360O /Ø 40 m vid takhöjden 15 m

med en motsvarande detektionsområde på

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V-, Dali/DSI, trådlös AN10®-version

40 m. Detektionsområdet kan justeras till specifika avkänningssektorer, till exempel

samt KNX • Dagsljusstyrning på upp till 5 m monteringshöjd • Från- och närvarostyrning, valbart

360/270/180/90O. Den är den perfekta lösningen för alla typer av byggnader

• Specialkonstruerad lins för tillförlitlig avkänning av höga tak • Sektorindelning av avkänningsräckvidd

med hög takhöjd, till exempel lager, produktionshallar,

(90°/180°/270°/360°)

sportcenter, hotell och kontorsbyggnadsentréer. Den är enkel att manövrera med programmeringsverktyget. I dimmerversionerna ingår korridorfunktion och automatisk

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll

inbränning av lysrör vid nyinstallation och byte.

• IP65 om medföljande packning används

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:40 m Y:15 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

IP40 IP40 IP40 IP40 /IP65 KLASS II

22

ABS + PC/ABS

10 A

CE


P I R : S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

PIR-SENSOR MED LÅNG RÄCKVIDD

PRODUKT

EBDHS-PRM

EBDHS-DD

EBDHS-AD 230 V/AC

PIR Dali/DSI 760089 13 105 43 230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40/IP65 m packning IP40/IP65 m packning 0,83 W 0,3 W 0,85 W 0,8 W

PIR 1–10 V 760111 13 105 75 230 V AC 50 Hz 10 A 10

Ø 40 m/15 m höjd Ja Ja Ja

Ø 40 m/15 m höjd Ja Dali/DSI Ja Ja

Ø 40 m/15 m höjd Ja 1–10 V Ja Ja

Halvautomatiskt läge

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå)

-

Ja

Ja

Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör Valbar avkänningsräckvidd 360°/270°/180°/90°

Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

88/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år

88/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

88/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

230 V/AC

IP40/IP65 m packning 0,3 W 0,8 W

Channel 1 ON/OFF

T1

T2

SW1

SW2

Electronic ballast DIM

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

230 V/AC

Channel 1 ON/OFF

T1 UP

SW1 UP

SW2 DOWN

Electronic ballast DIM

Channel 2 DIM

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning)

PIR Tänd/släck 760109 13 105 42 230 V AC 50 Hz 10 A 20

SW2

DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

23


P I R : LT 3 0 - S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet

PIR: LT30-sensor med lång räckvidd Den perfekta sensorn för kalla miljöer

PIR-sensorn LT30 med lång räckvidd är en

• Detektionsområde 360O /Ø 40 m vid takhöjden 15 m

unik sensor utvecklad för områden med låg

• Utvecklad särskilt för kalla miljöer

temperatur, till exempel kyl- och fryslager.

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V- eller Dali/DSI-version

Denna sensor fungerar vid temperaturer

• IP65

under -30 °C. Standardsensorer slutar

• Skyddad utomhusinstallation

vanligen att fungera vid temperaturer under -20 °C.

• Från- och närvarostyrning, valbart

Komponenterna i denna sensor är skyddade, vilket gör sensorn

• Specialkonstruerad lins för tillförlitlig avkänning av höga tak

hållbar i kall miljö. PIR-sensorn med lång räckvidd är utvecklad

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde

för en monteringshöjd på upp till 15 m, med ett motsvarande

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via

detektionsområde på 40 m. Detektionsområdet kan justeras till specifika avkänningssektorer, till exempel 360/270/180/90O med hjälp av en mekanisk linsmask. Med programmeringsverktyget kan inställningarna justeras på en höjd av 10 m. I dimmerversionerna ingår en korridorfunktion och automatisk inbränning av lysrör vid nyinstallation och byte.

Detektering 360° Y X

X:40 m Y:15 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

Minus 350C

IP65 KLASS II

24

ABS + PC/ABS

10 A

5-95 %

CE

fjärrkontroll


P I R : LT 30- S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

88 mm

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

Höjd Höjd Räckvidd, diameter 15 m 49 mm

63 mm

40 m HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

PIR-SENSOR LT30 MED LÅNG RÄCKVIDD

PRODUKT

EBDHS-PRM-LT30

EBDHS-DD-LT30 EBDHS-AD-LT30 230 V/AC

PIR

DALI/DSI

1–10 V

Artikelnr

760064

760063

760062

E-nr

13 003 04

13 003 05

13 003 06

Spänning Max belastning Max antal drivdon

230 V AC 50 Hz 10 A 20

230 V AC 50 Hz 10 A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur

IP65 0,83 W 0,85 W -30 °C – +35 °C

230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP65 0,3 W 0,8 W -30 °C – +35 °C

Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös : (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör Valbar avkänningsräckvidd 360°/270°/180°/90° INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

230 V/AC Electronic ballast DIM

SW2

IP65 0,3 W 0,8 W -30 °C – +35 °C Channel 1 ON/OFF

Ø 40 m/15 m höjd Ja Dali/DSI Ja Ja

Ø 40 m/15 m höjd Ja 1–10 V Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

88/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år

88/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

88/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

T1 UP

Channel 2 DIM

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

UNLCDHS UHS 5/UHS 6

T2

230 V/AC

SW2 DOWN

Ø 40 m/15 m höjd Ja Ja Ja

T1

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

SW2

EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max)

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

SW1

PIR

Tänd/släck

SW1 UP

PIR

Sensormodell

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

DATA Sensortyp

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

25


P I R : S E N S O R F Ö R H Ö G L AG E R

PIR: Sensor för höglager Den perfekta sensorn för miljöer med högt i tak

PIR-sensorn för höglager är konstruerad för

• Detektionsområde upp till 5,1 x 5,1 m vid 15 m takhöjd

en monteringshöjd på upp till 15 m. Den

• För höglager

har särskild linsteknik med ett fokuserat

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V- och Dali/DSI-version

detektionsområde på 5,1 X 5,1 m för lager-

• Dagsljusstyrning på upp till 5 m monteringshöjd

och logistikhyllor. Sensorn styrs enkelt från golvet med

• Från- och närvarostyrning

programmeringsverktyget och den är lämplig för avancerad

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde

detektering, i t.ex. lagergångar. I dimmerversionerna ingår

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll

korridorfunktion och automatisk inbränning av lysrör i samband med nyinstallation och lampbyte.

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:5,1 m Y:15 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

CE

IP40 KLASS II

26

ABS + PC/ABS

10 A


P I R : S E N S O R F Ö R H Ö G L AG E R

DETEKTIONSOMRÅDE

Höjd Detektionsområde 15 m 5,1 x 5,1 m 12 m 4,0 x 4,0 m 10 m 3,4 x 3,4 m 8 m 2,7 x 2,7 m 6 m 2,0 x 2,0 m

6m

15 m

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

2,0 m

5,1 m

5,1 m

PIR-SENSOR FÖR HÖGLAGER

PRODUKT

EBDSPIR-HB-PRM

EBDSPIR-HB-DD

EBDSPIR-HB-AD

Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon

PIR Tänd/släck 760128 13 105 56 230 V AC 50 Hz 10 A 20

PIR Dali/DSI 760126 13 105 57 230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10)

PIR 1–10 V 760127 13 105 58 230 V AC 50 Hz 10 A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde

IP40 0,87 W 0,89 W 0 °C – +35 °C

IP40 0,6 W 0,8 W 0 °C – +35 °C

IP40 0,3 W 0,7 W 0 °C – +35 °C

5 m* 5 m/15 m höjd

5 m* 5 m/15 m höjd

5 m* 5 m/15 m höjd

230 V/AC

DATA

230 V/AC

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå)

-

Ja

Ja

Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör

-

Ja Ja

Ja Ja

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

76/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år

76/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

76/65 0,20 Vit RAL 9003 5 år

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

SW1

SW2

T2

230 V/AC

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

T1 UP

SW1 UP

Ja 1–10 V Ja

T1

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

SW2 DOWN

Ja Dali/DSI Ja

Channel 1 ON/OFF

Channel 2 DIM

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

Ja Ja

Electronic ballast DIM

SW2

Kanal 1 tänd/släck Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning

Automatiskt läge (fabriksinställning) Ja Halvautomatiskt läge Ja Reglerbar känslighet Ja (fabriksinställning: max)

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

27


PIR: MINISENSOR

PIR: Minisensor Smidig minisensor för dold montering

Mini-PIR-sensorn är en idealisk lösning

• Detektionsområde 360O/Ø 5 m vid takhöjden 2,8 m

för små, avskilda detektionsområden. Den

• Diskret design

kompakta konstruktionen gör det möjligt

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V- eller Dali/DSI-version

att integrera den i tak, hyllor och möbler så

• Från- och närvarostyrning, valbart

att den inte syns. Med ett detektionsområde på 360O/Ø 5 m

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde

kan denna sensor användas i små kontorsrum, förvaringsrum,

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via

kopieringsrum eller toaletter. Den i det närmaste osynliga konstruktionen kan enkelt integreras i moderna tak.

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:16 m Y:7 m

32mm 64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

KLASS II

ABS + PC/ABS

5-95 %

CE

IP40

28

106AA

fjärrkontroll


PIR: MINISENSOR

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

2,8 m

5m

PRODUKT

EBMPIR-PRM-SA-C

EBMPIR-DD-SA-C

EBMPIR-AD-SA-C

DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon

PIR Tänd/släck 760115 13 105 25 230 V AC 50 Hz 6A 20

PIR 1–10 V 760117 13 105 18 230 V AC 50 Hz 6A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv

IP40 0,82 W 0,84 W

PIR Dali/DSI 760116 13 105 26 230 V AC 50 Hz 6A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40 0,3 W 0,9 W

IP40 0,5 W 1,1 W

Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

Ø 5 m/2,8 m höjd Ja

Ø 5 m/2,8 m höjd Ja

Ø 5 m/2,8 m höjd Ja

Ja Ja

Dali/DSI Ja Ja

1–10 V Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

-

Ja

Ja

-

Ja Ja

Ja Ja

UNLCDHS UHS 5/6/7

UNLCDHS UHS 5/6/7

UNLCDHS UHS 5/6/7

Sensor 0,10 Vit RAL 9003 5 år

Drivenhet 0,10 Vit RAL 9003 5 år

Drivenhet 0,10 Vit RAL 9003 5 år

-

-

-

Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning: max) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

EBMPIR-PRM

EBMPIR-DD

EBMPIR-AD

29


P I R : A R M AT U R M O N T E R A D

Nyhet!

PIR: Armaturmonterad Gör armaturen smart

Den armaturmonterade PIR-sensorn är

• Detektionsområde 16 m vid takhöjd 7 m

anpassad för gavelmontering på en armatur

• Levereras med omfattande monteringssats

vilket möjliggör uppgradering av

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V- eller Dali/DSI-version

äldre, befintliga belysningssystem. Den är

• Närvarostyrning

IP65 klassad och därför lämplig för utomhusbruk samt i miljöer

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde

med högre slitage, som parkeringar, förråd och lager.

• Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll • IP65 • Finns i frost -30° utförande • 5 års garanti

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C 17 mm 64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

KLASS II

ABS + PC/ABS

X

X:16 m Y:7 m

5-95 %

IP40 IP40

IP40 IP65

30

2AA 10

CE


P I R : A R M AT U R M O N T E R A D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE Obs! Säkerställ att silikonbrickan och/ eller distanserna används för att behålla IP-klassningen

Obs! Säkerställ att silikonbrickan och/ eller distanserna används för att behålla IP-klassningen

Obs! Använd 5O distanser där armaturhuset har en vinkel

2,8m

7m

PRODUKT

EBMPIR-MB-PRM

EBMPIR-MB-DD

EBMPIR-MB-AD

DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv

PIR Tänd/släck 761104, 761110 13 003 06 230 V AC 50 Hz 2A 6 IP65 0,82 W 0,84 W

PIR Dali/DSI 761105, 761111 13 003 08 230 V AC 50 Hz 2A 6 IP65 0,3 W 0,9 W

PIR 1–10 V 760083 13 003 07 230 V AC 50 Hz 2A 4 IP65 0,5 W 1,1 W

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning: max) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

o

o

EBMPIR-PRM

EBMPIR-AD

o

16m 360 / 7m höjd Ja

16m 360 / 7m höjd Nej

16m 360 / 7m höjd Nej

Nej Ja

Dali/DSI Nej Ja

1–10 V Nej Ja

Nej Ja

Nej Ja

Nej Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

-

Ja

Ja

-

Ja Ja

Ja Ja

UNLCDHS UHS 5/6/7

UNLCDHS UHS 5/6/7

UNLCDHS UHS 5/6/7

Se skiss

Se skiss

Se skiss

Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR

0,10 Vit RAL 9003 5 år

0,10 Vit RAL 9003 5 år

0,10 Vit RAL 9003 5 år

Takdosa Väggdosa

-

-

-

EBMPIR-DD

31


P I R : VÄG G S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

PIR: Väggsensor Automatisk strömbrytare för högre komfort och säkerhet

Denna automatiska väggsensor ger säkerhet

• Detektionsområde upp till 5 m

och ökad komfort i alla typer av rum.

• Nolledare behövs ej

Sensorn kan användas i både helautomatiskt

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

och halvautomatiskt läge och finns i både

• Tillgängliga versioner: tänd/släck och vanlig dimring

tänd-/släck-version och som dimmer. Dessa sensorer är den perfekta lösningen för renoveringar eftersom de passar i

• Levereras med vit frontpanel, finns som tillval i brons eller borstat stål • En perfekt lösning för renoveringar

standardväggdosor och inte behöver inte nolledare.

• Kan trappkopplas • Batteriets livslängd ca 5 år

Detekteringsräckvidd

+35°C

CE

– 10°C X

Y

X:5 m Y:1,5 m

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

IP40 KLASS II

32

ABS + PC/ABS

10 A


P I R : VÄG G S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

25 mm

86 mm

86 mm PIR-VÄGGSENSOR

PRODUKT

E-3005N

E-3003N

E-3004N

Sensortyp

PIR 130°

PIR 130°

PIR 130°

Sensormodell Artikelnr Detektionsområde

Strömbrytare 760152 5m avkänningsdiameter på 4,5 m avstånd 230 V AC 50 Hz 10 A

Dimmer 760150 5m avkänningsdiameter på 4,5 m avstånd 230 V AC 50 Hz 40 W/400 W

IP-klass Lågspännings-/transformatorbelastning min/max Belastning, andra ljuskällor Batteri Fjärrkontroll Helautomatisk tänd/släck Halvautomatisk tänd/automatisk släck

IP20 10 A

IP20 60 W/400 W

10 A 3 V DC CR2477 Ja Ja

Ej kompatibel Ja (E3007N) Ja Ja

Krondimmer 760151 5m avkänningsdiameter på 4,5 m avstånd 230 V AC 50 Hz 40 W/250 W per kanal IP20 60 W/250 W per kanal Ej kompatibel Ja (E3007N) Ja Ja

Semesterläge Reglerbar ljusstyrka

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Reglerbar fördröjning

1–30 min

1–30 min

1–30 min

Dimningsnivåminne Förinställda scener Konstant låg nivå/nattbelysning IP-klass Infälld och utanpåliggande montering Färg Produktens mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Garanti TILLBEHÖR Skyddsram i borstat stål Skyddsram i borstad bronsfinish Fjärrkontroll Dosa för utanpåliggande montering

IP 20 GIPB/NRD-IQ Vit 85 X 85 0,106 5 år

Ja Ja Ja IP 20 GIPB/NRD-IQ Vit 85 X 85 0,148 5 år

Ja Ja Ja IP 20 GIPB/NRD-IQ Vit 85 X 85 0,148 5 år

E-3008N E-3009N E-3007N GIPB/NRD

E-3008N E-3009N E-3007N GIPB/NRD

E-3008N E-3009N E-3007N GIPB/NRD

Spänning Glödlampsbelastning min/max

L

N

1

2

S

CH1

L

CH2

1

2

S

N

Fas (L) Tändtråd (S)

Brun Vit, grå

TILLBEHÖR

SKYDDSRAM I BORSTAD STÅLFINISH E-3008N ARTIKELNR 760153 SKYDDSRAM I BORSTAD BRONSFINISH, E-3009N ARTIKELNR 760154

FJÄRRKONTROLL E-3007N ARTIKELNR 760155

DOSA FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTERING GIPB/NRD ARTIKELNR 760156

33


P I R : S E N S O R, Y TM O N T E R A D / I N FÄ L L D

Nyhet!

PIR: sensor En universalsensor för infälld- eller ytmontering

Denna budget PIR-universalsensor för

• Detektionsområde 360O/ Ø6 m vid takhöjden 2,8 m

ytmontering är en förenklad version av

• Finns i tänd/släck

systermodellen men uppfyller många

• Närvarostyrning

olika behov för belysningsstyrning i

• En perfekt lösning för hårda tak eller vid begränsade

byggnader med hårda tak eller tak som medger infällning av sensorn. Den mycket platta linskonstruktionen ger ett stort detektionsområde på 30 m2 för exempelvis små kontor, golv och förvaringsutrymmen. Inställning av efterlystid och lux görs direkt på sensorn.

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:6 m Y:2,8 m

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

IP40 IP40 IP40 IP40 /IP54

34

KLASS II

CE ABS + PC/ABS

6A

inbyggnadsmöjligheter • IP54 om medföljande packning används, gäller utanpåliggande version • Inställningar görs på sensorn


P I R : S E N S O R, Y TM O N T E R A D / I N FÄ L L D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

6m

PRODUKT

GESM

GEFL

Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon IP-klass (IP54 med packning) Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv

PIR Tänd/släck 760050 13 002 98 230 V AC 50 Hz 6A 20 IP40/IP54 0,57 W 0,67 W

PIR Tänd/släck 760051 13 002 97 230 V AC 50 Hz 6A 20 IP40/IP54 0,57 W 0,67 W

Driftstemperatur EGENSKAPER

-10 °C – +35 °C

-10 °C – +35 °C

Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

Ø6 m/2,8 m höjd Ja

Ø6 m/2,8 m höjd Ja

Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning: max) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Nej Ja

Nej Ja

Nej Nej

Nej Nej

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Nej

Nej

Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion

-

-

-

-

Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

Ja Nej Nej

Ja Nej Nej

Mått (diameter/djup mm)

96,5/50

96,5/50

Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR

0,15 Vit RAL 9003 3 år

0,15 Vit RAL 9003 3 år

Takdosa Väggdosa

-

DBB DBB-WBRKT

DATA

Automatisk inbränning av lysrör

76

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

4

65 PIR NÄRVAROSENSOR, INFÄLLD

PIR NÄRVAROSENSOR, YTMONTERAD

Nej Nej Nej Nej 10 sek, 5,10,20,30 min. 10 sek, 5,10,20,30 min.

INSTÄLLNING

35


P I R S E N S O R F Ö R DA L I - N ÄT V E R K

PIR PRESENCE SENSORS

Nyhet!

PIR sensor för DALI-nätverk

Denna nästan osynliga, infällda DALI-

• Detektionsområde 360°/7 m vid takhöjden 2,8 m

sensor tillgodoser många olika behov

• Låg konvex profil för i stort sett osynlig installation

för belysningsstyrning i byggnader

• Infällt montage eller utanpåliggande med kapsling DBB

med mjuka tak. Trots den mycket platta

• Sensorn blir en del av DALI-nätverket där önskade funktioner

linskonstruktionen ger den ett stort

och egenskaper programmeras.

detektionsområde på 360°/7 m. Användningsområden är allt

• Strömförsörjs via DALI-bus

från små förråd till konferensrum upp till 50 m2.

• Inbyggd fotocell för effektiv dagsljusstyrning

DALI-sensorn konfigureras i samtliga dalinätverk. Det är den perfekta lösningen för belysningsstyrning i kontor, hotell och offentliga byggnader.

Detektering 360°

+35°C

Y

DALI Nätverk

– 10°C X

X:7 m Y:2,8 m

5-95 %

64 mm

CE

IP40 KLASS II

36

ABS + PC/ABS


P I R S E N S O R F Ö R DA L I - N ÄT V E R K

DETEKTIONSOMRÅDE

76

HÅLTAGNINGSMÅTT 64 MM

4

65 DALI-SENSOR

PRODUKT

EBDSPIR-DNET1

DATA Sensortyp

PIR

Sensormodell

DALI

Artikelnr

760121

E-nr

17 101 25

Spänning via DALI-buss

9,5VDC-22,5VDC 8MA 2,5 mm2

Terminal kapacitet IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt Färg Garanti TILLBEHÖR*

IP40 23,2 mA 23,2 mA -10 °C – +35 °C 7 m / h 2,8 m 76/65 0,07 kg Vit RAL 9003 5 år

TILLBEHÖR

Takdosa Väggdosa

DBB DBB-WBRKT *Dali kommandon - Se separat fil

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

37


H B P I R - S E N S O R F Ö R DA L I - N ÄT V E R K

HB PIR-sensor med lång räckvidd för DALI-nätverk Den perfekta sensorn för höga tak och stora detektionsområden

PIR-sensor för monteringshöjd upp till 15 m,

• Detektionsområde 360O /Ø 40 m vid takhöjden 15 m

med en motsvarande detektionsområde på

• Sensorn blir en del av DALI-nätverket där önskade

40 m. Detektionsområdet kan justeras till

funktioner och egenskaper programmeras

specifika avkänningssektorer, till exempel

• Strömförsörjs via DALI-bus • Dagsljusstyrning på upp till 5 m monteringshöjd

360/270/180/90O. Den är den perfekta lösningen för alla typer av byggnader

• Specialkonstruerad lins för tillförlitlig avkänning av höga tak • Sektorindelning av avkänningsräckvidd

med hög takhöjd, till exempel lager, produktionshallar,

(90°/180°/270°/360°)

sportcenter, hotell och kontorsbyggnadsentréer. Den är enkel att manövrera med programmeringsverktyget. I dimmerversionerna ingår korridorfunktion och automatisk

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Enkel installation med fabriksinställning och justering via fjärrkontroll

inbränning av lysrör vid nyinstallation och byte.

• IP65 om medföljande packning används • Infällt montage eller utanpåliggande med kapsling DBB

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:40 m Y:15 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

5-95 %

IP40 IP40 IP40 IP40 /IP65

DALI Nätverk KLASS II

38

ABS + PC/ABS

CE


H B P I R - S E N S O R F Ö R DA L I - N ÄT V E R K

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

PRODUKT DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr Spänning IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Terminalkapacitet Drifttemperatur EGENSKAPER Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

EBDHS-DNET1

PIR DALI 760131 9,5VDC-22,5VDC 8mA IP40/IP65 m packning 23,2 mA X 2 0,85 W 2,5 mm2 -10°C - +35°C 360O /Ø40 m/15 m höjd 88/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år DBB DBB-WBRKT

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

39


H F: U N I V E R S E L L S E N S O R

HF: Universell sensor Sensorn som känner av även den minsta rörelse

Kompakt och komplett HF-sensor som

• Detektionsområde upp till 360O/16 m vid monteringshöjden 2,8 m

känner av även mycket små rörelser.

• Låg konvex profil för i stort sett osynlig installation

Detta är en idealisk sensor i områden där

• Dagsljusstyrning

personer sitter stilla, till exempel kontor,

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

sammanträdesrum och klassrum. Den mycket låga profilen

• Finns i Tänd/släck, Dali/Dsi, trådlös AN10 och KNX

gör den nästintill osynlig vid infällning i mjuka tak. Sensorn

• Fabriksförinställd för plug & play

levereras med en snabbanslutningsmodul för enkel installation med fjäderbyglar.

5,8 GHz

Detektering 360°

+35°C

Y

Mikrovågsfrekvens

– 10°C X:16 m Y:2,8 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

KLASS II

ABS + PC/ABS

10 A

X

CE

IP40

40

5-95 %


H F: U N I V E R S E L L S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

8

76

65

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

8

76

65

HF-UNIVERSELL SENSOR

PRODUKT

MWS6-PRM

MWS6-PRM/2K

MWS6-DD

MWS6-AD 230 V/AC

DATA Sensortyp

HF 5,8 GHz

HF 5,8 GHz

HF 5,8 GHz

HF 5,8 GHz

Sensormodell

Tänd/släck

Tänd/släck

Dali/DSI

1–10 V

Artikelnr

760123

760185

760122

760143

E-nr

13 105 50

13 105 51

13 105 52

13 105 16

Spänning

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

Max belastning Max antal drivdon

10 A 20

10 A 20

10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10)

10 A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv

IP40

IP40

IP40

IP40

0,7 W

0,7 W

0,7 W

0,7 W

Ø: 16 m/h: 2,8 m Ø: 16 m/h: 2,8 m Ja Ja och kanal 2

Ø: 16 m/h: 2,8 m Ø: 16 m/h: 2,8 m Ja Ja

Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka – tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet – närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå)

Ja

Ja

Dali/DSI Ja

1–10 V Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

-

-

Ja

Ja

Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING

-

-

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja

Manövervred på sensor

-

-

-

-

Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

UNLCDHS UHS5 / UHS6

UNLCDHS UHS5 / UHS6

UNLCDHS UHS5 / UHS6

UNLCDHS UHS5 / UHS6

76/65

76/65

76/65

76/65

Produktens vikt Färg Garanti TILLBEHÖR

0,16

0,17

0,20

0,20

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Takdosa Väggdosa

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

DBB DBB-WBRKT

T2

SW1

SW2

T1

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

230 V/AC

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

T1 UP

SW1 UP

Avkänningsräckvidd Kanal 1 tänd/släck

1,1 W -10 °C – +35 °C

Channel 1 ON/OFF

SW2 DOWN

1,1 W -10 °C – +35 °C

1,1 W -10 °C – +35 °C

230 V/AC Electronic ballast DIM

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper

1,6 W -10 °C – +35 °C

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

Channel 2 DIM

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

SW2

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

41


H F: U N I V E R S E L L S E N S O R, Y TM O N T E R A D

Nyhet!

HF: Universell sensor, ytmonterad En ytmonterad sensor för hårda tak och tuffa miljöer

Den ytmonterade, universella HF-sensorn

• Detektionsområde 360O / Ø 12-16 m vid takhöjd 2,8 m

uppfyller många typer av belysningsbehov

• Tillgänglig i tänd & släck, 1-10V och DALI-version

i byggnader med hårda tak och tuffa krav.

• Närvaro- och frånvarostyrning

Sensorn har ett omfattande detekterings-

• Perfekt lösning för hårda tak eller tak med begränsade

område på 100 m2. HF-Universell installeras med fördel

alternativ för infällning

i garage, industri och lager men passar även i kontor och

• Dagsljusstyrning

mötesrum. Kan detektera små rörelser och fordon i rörelse.

• Steglös dimningsnivå, tidsfördröjning och detektionsområde • Enkel installation med fabriksinställning och programmeringsverktyg • IP54 om medföljande packning används

detection 360°

5.8GHz

+350C

Y

microwave frequency

– 100C X:16m Y:2,8m

230VAC +/–10% 50Hz

CLASS II

ABS + PC/ABS

X

5-95%

CE

IP54

42

10A


H F: U N I V E R S E L L S E N S O R, Y TM O N T E R A D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

HF UNIVERSELL SENSOR, YTMONTERAD

HF 5,8 GHz 760370 13 004 26

HF 5,8 GHz 760371 13 004 27

HF 5,8 GHz 760372 13 004 28

Spänning Max belastning Max antal drivdon

230 V AC 50 HZ 10 A 20

230 V AC 50 HZ 10 A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv

IP54 0.7 W 0.8 W

230 V AC 50 HZ 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP54 0.7 W 0.8 W

IP54 0.7 W 0.8 W

Driftstemperatur EGENSKAPER

-10°C- +35°C

-10°C- +35°C

-10°C- +35°C

Detektionsområde

> Ø 16 m / 2.8 m höjd Ja

> Ø 16 m / 2.8 m höjd Ja

> Ø 16 m / 2.8 m höjd Ja

Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning)

Ja Ja

DALI /DSI Ja Ja

1-10V Ja Ja

Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka – tändning (fabriksinställning: max)

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet – närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek-99 min

Ja Ja 10 sek-99 min

Ja Ja 10 sek-99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå)

-

Ja

Ja

Korridorfunktion

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatisk inbränning av lysrör

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

230 V/AC Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

T1

T2

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

230 V/AC

Electronic ballast DIM

Channel 1 ON/OFF

Channel 2 DIM

T1 UP

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

UNLCDHS UHS 5 / UHS 6

UNLCDHS UHS 5 / UHS 6

UNLCDHS UHS 5 / UHS 6

95/52

95/52

95/52

Produktens vikt (kg) Färg Garanti

0.15 Vit RAL 9003 5 år

0.15 Vit RAL 9003 5 år

0.15 Vit RAL 9003 5 år

Electronic ballast DIM

T1

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

Kanal 1 tänd/släck

230 V/AC

SW1

DATA Sensortyp Artikelnr E-nr

SW2

MWS6SM-AD 1-10V

SW1 UP

MWS6SM-DD DALI/DSI

SW2 DOWN

MWS6SM-PRM Tänd/släck

SW2

PRODUKT

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

43


H F: KO R R I D O R S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

HF: Korridorsensor Högkvalitetssensor med riktbart detektionsområde

Aura Lights HF-korridorsensor är en

• Detektionsområde upp till 30 m vid monteringshöjden 2,8 m

allt-i-ett-sensor med ställbar antenn för ett

• Dagsljusstyrning

inställbart avstånd upp till 30 m.

• Från- och närvarostyrning, valbart

Genom att vinkla antennen så ändras

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet • Tillgängliga versioner: tänd/släck, Dali/DSI, 1–10 V, AN10®

detektionsområdet. Maximal utfälld är räckvidden 30 m

och KNX

framåt och 1 m bakåt med ca 6 m bredd. Helt infälld är detektionsområdet ca 6 m. Denna unika korridorsensor är den

• Fabriksförinställd för plug & play

perfekta lösningen i områden där avkänning behöver göras av personer och fordon.

10,525 GHz

Detekteringsräckvidd

+35°C – 10°C

Mikrovågsfrekvens

X

Y

X:22 mY:Y:6 X:30m 6mm

74 mm

KLASS II

ABS + PC/ABS

230V AC +/–10 % 50 Hz

CE

IP40

44

5-95 %

10 A


H F: KO R R I D O R S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

85

0-90O

HÅLINTAGNINGSMÅTT 74MM

92

HF-KORRIDORSENSOR

PRODUKT

MWS3A-PRM

MWS3A-DD

MWS3A-AD 230 V/AC

DATA HF

DALI/DSI

1–10 V

Artikelnr

760125

760142

760124

E-nr

13 105 40

13 105 41

13 105 15

Spänning

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

Max belastning Max antal drivdon

10 A 20

10 A 10 A 20 om endast kanal 2 10 används (annars 10)

IP-klass Strömförbrukning passiv

IP40 0,9 W

IP40 1W

IP40 1W

Strömförbrukning aktiv

1,5 W

1,5 W

1,5 W

Driftstemperatur

-10 °C – +50 °C

-10 °C – +50 °C

-10 °C – +50 °C

230 V/AC Electronic ballast DIM

Ø: 30 m x 6/h: 2, 8 m Ø: 30 m x 6/h: 2,8 m

Ø: 30 m x 6/h: 2,8 m

Kanal 1 tänd/släck

Ja

Ja

Ja

Kanal 2-dimning

-

Dali/DSI

1–10 V

Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Halvautomatiskt läge

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Indikering av inställning

Ja

Ja

Ja

Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå)

-

Ja

Ja

Korridorfunktion

-

Ja

Ja

Automatisk inbränning av lysrör -

Ja

Ja

Channel 1 ON/OFF

T1

T2

SENSOR DD DIMRING MED 2 ST ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. EN TRYCKKNAPP ON/OFF FÖR CH1 OCH EN TRYCKKNAPP ON/ OFF OCH DIMRAR FÖR CH2.

Channel 2 DIM

230 V/AC

Electronic ballast DIM

SW2 DOWN

Egenskaper Detektionsområde

Channel 1 ON/OFF

Channel 2 DIM

T1 UP

T2 DOWN

SENSOR AD/DD DIMRING MED 2-POLIG (JALUSI) ÅTERFJÄDRANDE TRYCKKNAPPAR. SENSOR AD MÅSTE MAN KOPPLA TÄNDTRÅD FRÅN L/OUT (CH1) TILL DRIVDONET.

230 V/AC Electronic ballast DIM

T1 SW2

INSTÄLLNING Manövervred på sensor

-

-

-

Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare

UNLCDHS UHS5 / UHS6

UNLCDHS UHS5 / UHS6

UNLCDHS UHS5 / UHS6

Channel Channel 11 ON/OFF ON/OFF

Channel Channel 22 DIM DIM

SW1

Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning

SENSOR ON/OFF (PRM VERSION)

Channel 1

SW1

HF

Tänd/släck

SW2

HF

SW1 UP

Sensortyp Sensormodell

SENSOR AD ON/OFF OCH DIMRING MED ÅTERDIMMERVERSION MED MANUELL DIMNING FJÄDRANDE TRYCKKNAPP

ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

85/92

85/92

85/92

Produktens vikt

0,20

0,20

0,20

Färg Garanti

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

MWS3A-DBB MWS3A-DBBWBRKT

MWS3A-DBB MWS3A-DBBWBRKT

MWS3A-DBB MWS3A-DBBWBRKT

TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

TILLBEHÖR TAKDOSA, STOR MWS3A-DBB ARTIKELNR 760133

VÄGGDOSA, STOR MWS3A-DBB-WBRKT ARTIKELNR 760080

45


H F: VÄG G S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

HF: Väggsensor En väggmonterad sensor för korridorer

HF-sensor för enkel installation i en

• Justerbart detektionsområde upp till 30 m

väggdosa. Justerbart detektionsområde upp

• Helautomatisk funktion

till 30 m. Sensorn är perfekt för korridorer

• Fjärrstyrd för professionell användning

och stora områden.

• Tillgängliga versioner: tänd/släck • Fabriksförinställd för plug & play

10,525 GHz

Detekteringsräckvidd

+35°C – 10°C

Mikrovågsfrekvens

X

Y

X:22 mY:Y:6 X:30m 6mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

CE

IP40 5-95 %

46

KLASS II

ABS + PC/ABS

10 A


H F: VÄG G S E N S O R

22 mm 23,5 mm

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

88 mm

86 mm

HF-VÄGGSENSOR

PRODUKT

MWS1A-PRM

DATA Sensortyp Sensormodell

HF Tänd/släck

Artikelnr

760134

E-nr

13 405 44

Spänning Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

230 V AC 50 Hz 10 A 6 IP40 0,7 W 1W -10 °C – +35 °C

Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka – tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet – närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING Manövervred på sensor

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 sek – 99 min -

Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

UNLCDHS UHS5

Produktens vikt

0,11

Färg Garanti TILLBEHÖR

Vit RAL 9003 5 år

Väggdosa

GIPB/NRD

30*6 m/2,8 m höjd Ja

L N

L N

L‘

1 2

Kanal 1 1 Channel

KOPPLINGSSCHEMA, TÄND/SLÄCK (PRM-VERSION)

Passend für : Alle Sensoren !

TILLBEHÖR

VÄGGDOSA GIPB/NRD ARTIKELNR 760156

-

86/86

47


H F: M I N I S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

HF: Minisensor En minisensor med diskret design

HF-minisensorn levereras komplett

• Detektionsområde upp till 8 m vid monteringshöjden 2,4 m

med drivdon och dosor för infälld eller

• Dagsljusstyrning

utanpåliggande montering i mellantak eller

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

pendelarmatur. Sensorn kan även döljas i

• Fjärrstyrd för professionell användning

en armatur eller i mellantaket, till exempel med bibehållen

• Tillgängliga versioner: tänd/släck, Dali/DSI eller 1–10 V

IP-klass för armaturen. Sensorhuvudet levereras med en 30

• Fabriksförinställd för plug & play

cm (längre kan beställas) modularkabel RJ-10 Lämplig för avkänning av små arbetsgrupper.

5,8 GHz

Detektering 360°

+35°C

Y

Mikrovågsfrekvens

– 10°C

X:7 m Y:2,8 m

44 mm 64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

KLASS II

ABS + PC/ABS

10 6AA

X

CE

IP40

48

5-95 %


H F: M I N I S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

1 mm 18 mm

DETEKTIONSOMRÅDE

1 mm

Ø 37 mm

1 mm

Ø 39 mm

40 mm

142 mm 110 mm

4

22 mm HF MINISENSOR

PRODUKT

MWS5-PRM-SA-C

MWS5-DD-SA-C

MWS5-AD-SA-C

DATA Sensortyp Sensormodell

HF 5,8 GHz

HF 5,8 GHz

HF 5,8 GHz

Tänd/släck

DALI/DSI

1–10 V

Artikelnr

760104

760106

760107

E-nr

13 105 45

13 105 46

13 105 19

Spänning

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper

6A 10 IP40 1,5 W 1,1 W -10 °C – +35 °C

6A 10 IP40 0,9 W 1,8 W -10 °C – +35 °C

6A 10 IP40 0,8 W 1,1 W -10 °C – +35 °C

Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck Kanal 2 dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning) Halvautomatiskt läge (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING

Ø: 8/m: 2,8 m

Ø: 8/m: 2,8 m

Ø: 8/m: 2,8 m

Ja

Ja

Ja

Ja

Dali/DSI Ja

1–10 V Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

10 sek – 99 min

-

Ja

Ja

-

Ja Ja

Ja Ja

Manövervred på sensor

-

-

-

Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

UNLCDHS UHS5

Mått (diameter/djup mm)

39/18 (sensorhuvud)

39/18 (sensorhuvud)

39/18 (sensorhuvud)

Produktens vikt

0,10

0,10

0,10

Färg Garanti TILLBEHÖR

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Vit RAL 9003 5 år

Takdosa

-

Väggdosa

-

-

-

MWS5-PRM

MWS5-DD

MWS5-AD

-

-

49


Inställningar/driftsättning Våra PRM, DD/AD sensorer levereras programmerade med fabriksinställningar som passar de flesta applikationer. Det gör att installationen kan göras snabbt och effektivt, anslut lasten och spänningen till sensorn och installationen är klar. Tänk på att det går utmärkt att förinstallera eftersom anslutningsplintarna är löstagbara. Fabriksinställningarna för både tänd/släck och dimsensorer är: • Helautomatik, närvarotändning • Tänder oavsett omgivande ljusnivå (Lux on 9) • Efterlystid 20 min • Känslighet/räckvidd Max, (Sensitivity 9) Dimsensorerna har i tillägg följande fabriksinställningar • Dagsljusstyrning nivå 600 • Inställd för Dali drivdon Den vanligaste ändringen är att man vill ändra från närvarodetektering till halvautomatik/ frånvarodetektering, alltså att man tänder manuellt på en tryckknapp, man kan släcka på samma tryckknapp eller så släcker sensorn efter efterlystiden. För att ändra till halvautomatik: 1. Utan programmeringsverktyg: tryck och släpp tryckknappen 5 gånger inom 1 minut efter att spänningen slagits på. Sensorn bekräftar inställningen genom att dioden lyser med fast sken i 30 sek. 2. Med UHS5: tryck på shift och på ABS (Absensce) knappen 3. Med UNLCDHS: gå in i menyn för rätt produkt och till Detection mode välj Absence Vill du ändra efterlystiden? 1. Med UHS5: tryck på Time Out mins och de minuter du vill ha 2. Med UNLCDHS: gå in i menyn för rätt produkt och till Time Out välj 1-99 min. Vill du ändra så att sensorn inte tänder om det är tillräckligt ljust i rummet? 1. Med UHS5: tryck på Lux On level 1-9. Vid 9 tänder den oavsett ljusnivå. 2. Med UNLCDHS: gå in i menyn för rätt produkt och till Lux On level välj 1-9. Vill du ändra så att sensorn släcker om det blir tillräckligt med naturligt ljus i rummet? 1. Med UHS5: tryck på Lux Off level 1-9. Vid 9 släcker den inte oavsett ljusnivå. 2. Med UNLCDHS: gå in i menyn för rätt produkt och till Lux Off level välj 1-9. Vill du med en dim sensor skapa ett sk korridorsteg så att sensorn efter inställd efterlystid dimrar ned till en bestämd lägre nivå: 1. Med UNLCDHS: gå in i menyn för rätt produkt och till Fade Value välj 1-99, siffrorna avser dimningsnivå i % av ljuskällans effekt. Gå sen till Fade mins 0-99 välj hur många minuter den ska vara tänd, väljer du 0 så släcker den inte utan grundljuset blir permanent.

50


51


T R Å D LÖ S A N 10 ® : P I R - U N I V E R S E L L S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

Trådlös AN10®: PIR-Universell sensor En trådlös, flexibel och i det närmaste osynlig PIR-sensor

Den trådlösa och universella PIR-sensorn är diskret och minimalistisk, vilket gör den perfekt för nästan alla typer av byggnader. Det trådlösa sändarsystemet sänker installationskostnaderna och minskar behovet av kabeldragning. Detta gör också installationen framtidssäkrare och mer flexibel. Styr last direkt ansluten till sensorn men även last i andra ändan av fastigheten. Detektionsområdet på 7 m täcker upp till 40 m2, vilket är perfekt för kontor, golv, sammanträdesrum, entréer och sociala utrymmen. Flera sensorer kan sammankopplas.

AT-system

AT-system

Detektering 360° Y

868 MHz Radiofrekvens

52

+35°C – 10°C

X

X:2,8 m Y:7 m

64 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

868 MHz Radiofrekvens

IP40 5-95 %

• Detektionsområde 360O/Ø 7 m vid takhöjden 2,8 m • Finns i tänd/släck-, 1–10 V-, Dali/DSI version • Dagsljusstyrning • Från- och närvarostyrning, valbart • Dold montering tack vare låg profil (3,7 mm) • Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Enkel installation • Trådlös överföring vid 868 MHz • Sändar-/mottagarsystem med kryptering i fyra steg • Fabriksförinställd för enkel installation • Automatisk parning • Förprogrammeade scenarion

KLASS II

ABS + PC/ABS

10 A

CE


T R Å D LÖ S A N 10 ® : P I R - U N I V E R S E L L S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

76

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

An-10®

4

65

TRÅDLÖS AN10®: PIR-UNIVERSELL SENSOR

PRODUKT DATA Sensortyp Sensormodell

EBDSPIR-AT-PRM

EBDSPIR-AT-DD

EBDSPIR-AT-AD

PIR Tänd/släck

PIR Dali/DSI

PIR 1–10 V

Artikelnr

760160

760161

760162

E-nr

17 091 06

17 091 07

17 091 08

Spänning

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

230 V AC 50 Hz

Max belastning Max antal drivdon

10 A 20

10 A 10

IP-klass Strömförbrukning passiv

IP40 0,6

10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40 0,6

IP40 0,6

Strömförbrukning aktiv Bredbandskanal 3

0,8 868 MHz

0,8 868 MHz

0,8 868 MHz

Driftsräckvidd (inomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning

> 30 m 0 °C – +35 °C

> 30 m 0 °C – +35 °C

> 30 m 0 °C – +35 °C

Ø 7 m/2,8 m höjd Ja via AT-BB-IN

Ø 7 m/2,8 m höjd Ja Dali/DSI via AT-BB-IN

Ø 7 m/2,8 m höjd Ja 1–10 V via AT-BB-IN

Ja

Ja

Ja

Automatiskt läge (fabriksinställning: max) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING Manövervred för sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

-

Ja

Ja

-

Ja Ja

Ja Ja

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

76/65 0,13 Vit RAL 9003 5 år

76/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år

76/65 0,15 Vit RAL 9003 5 år

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SLDDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

ALLMÄNNA DATA MÅTT (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa Relämodul Strömbrytarmodul

Kanal 1

Kanal 2

Sensor (sändare)

Elektroniskt drivdon

Kanal 1

Kanal 2

Sensor med direktansluten last.

KOPPLINGSSCHEMA, AN10®-SYSTEM

TILLBEHÖR VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

STRÖMBRYTARMODUL AT-BB-IN ARTIKELNR 760167

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

RELÄMODUL AT-SL-R/-DDR/-ADR ARTIKELNR 760168/760170/760172

53


T R Å D LÖ S A N 10 ® : P I R - S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

Trådlös AN10®: PIR-sensor med lång räckvidd En trådlös sensor med stort detektionsområde

Den trådlösa AN10®-PIR-sensorn

• Detektionsområde 360O /Ø 40 m vid takhöjden 15 m

med lång räckvidd är utvecklad för

• Finns i tänd/släck-, 1–10 V-, Dali/DSI version

en monteringshöjd upp till 15 m, med

• Dagsljustyrning

ett motsvarande detektionsområde

• Från- och närvarostyrning, valbart

på 40 m. Detektionsområdet kan justeras till specifika

• Steglös dimningsnivå, fördröjning och avkänningskänslighet

avkänningssektorer, till exempel 360/270/180/90O.

• Enkel installation • Trådlös överföring vid 868 MHz

Den trådlösa AN10 -tekniken minskar kostnader och ®

underhållsbehov i byggnader med hög takhöjd och stor yta, till

• Upp till 30 m överföringsräckvidd

exempel lager, logistikcentrum, industrihallar och sporthallar.

• Unikt masknät för tillförlitlig funktion

Den trådlösa anslutningen ger flexibilitet vid komplexa

• Sändar-/mottagarsystem med kryptering i fyra steg

installationer. Särskilt i kombination med sensorn med lång

• Ett ljusscenkommando – obegränsat antal mottagare reagerar*

räckvidd gör denna teknik det betydligt enklare att göra installationer i stora byggnader.

AT-system

*beroende på de fysiska förhållandena i byggnaden

Detektering 360°

+35°C

Y

868 MHz Radiofrekvens

– 10°C X

X:40 m Y:15 m

64 mm

KLASS II

ABS + PC/ABS

230V AC +/–10 % 50 Hz

IP40 IP40

CE

IP40 IP54

54

5-95 %

10 A


T R Å D LÖ S A N 10 ® : P I R - S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

Höjd

Räckvidd, diameter

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64MM

AN10®-PIR-SENSOR MED LÅNG RÄCKVIDD

An-10 PRODUKT DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning Max antal drivdon

EBDHS-AT-PRM

EBDHS-AT-AD

IP-klass

IP54

PIR Dali/DSI 760074 17 101 78 230 V AC 50 Hz 10 A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP54

Strömförbrukning passiv

0,6 W

0,6 W

0,7 W

Strömförbrukning aktiv Bredband Driftsräckvidd (inomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde Kanal 1 tänd/släck

1,1 W 868 MHz > 30 m 0 °C – +35 °C

1,1 W 868 MHz > 30 m 0 °C – +35 °C

1,2 W 868 MHz > 30 m 0 °C – +35 °C

Ø 40 m/15 m höjd Ja

Ø 40 m/15 m höjd Ja

Ø 40 m/15 m höjd Ja

Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning Automatiskt läge (fabriksinställning: max) Halvautomatiskt läge

via AT-BB-IN Ja

Dali/DSI via AT-BB-IN Ja

1–10 V via AT-BB-IN Ja

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max) Reglerbar ljusstyrka - tändning (fabriksinställning: max) Reglerbar känslighet - närvaro (fabriksinställning: max) Indikering av avkänning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min) Dimmerminne (senaste manuella nivå) Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör Valbar avkänningsräckvidd 360°/270°/180°/90°

Ja 10 sek – 99 min

Ja 10 sek – 99 min

Ja 10 sek – 99 min

-

Ja

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

PIR Tänd/släck 760073 17 101 77 230 V AC 50 Hz 10 A 20

EBDHS-AT-DD

-

IP54

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

Mått (diameter/djup mm)

76/65

76/65

76/65

Produktens vikt (kg) Färg Garanti TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa Relämodul

0,15 Vit RAL9003 5 år

0,20 Vit RAL9003 5 år

0,20 Vit RAL9003 5 år

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

DBB DBB-WBRKT AT-SL-R / AT-SLDDR / AT-SL- ADR AT-BB-IN

Strömbrytarmodul

-

PIR 1–10 V 760075 17 101 79 230 V AC 50 Hz 10 A 10

Kanal 1

Kanal 2

Sensor (sändare)

Elektroniskt drivdon

Kanal 1

Kanal 2

Sensor med direktansluten last.

KOPPLINGSSCHEMA, AN10®-SYSTEM

TILLBEHÖR VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

STRÖMBRYTARMODUL AT-BB-IN ARTIKELNR 760167

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

RELÄMODUL AT-SL-R/-DDR/-ADR ARTIKELNR 760168/760170/760172

55


T R Å D LÖ S A N 10 ® : H F - KO R R I D O R S E N S O R

P I R - N Ä RVA RO S E N S O R E R

Trådlös AN10®: HF-korridorsensor En högkvalitativ sensor med riktbart detektionsområde

Trådlös HF-korridorsensor med en

• Detektionsområde 30 x 6 m vid monteringshöjden 2,8 m

detektionsområde på upp till 30 m. I

• Dagsljustyrning

korridorer krävs ofta långa kablar för

• Från- och närvarostyrning, valbart • Steglös dimningsnivå, fördröjning och detektionsområde • Fjärrstyrd för professionell användning • Finns i tänd/släck, Dali/DSI, 1–10 V • Enkel installation och justering av inställningar med programmeringsverktyg • Låg konvex profil • Trådlös överföring vid 868 MHz • Upp till 30 m överföringsräckvidd • Sändar-/mottagarsystem med kryptering i fyra steg

anslutning till ett belysningsstyrsystem. För det trådlösa AN10®-styrsystemet behövs det bara ström. Tänd-/släck- eller dimningskommandon sänds trådlöst. Detta sändarsystem minskar både underhållskostnaderna och behovet av kabeldragning. Det gör också att installationen kan göras framtidssäkrare och mer flexibel. Den trådlösa korridorsensorn är perfekt för alla typer av byggnader med långa korridorer, till exempel kontor, hotell, parkeringshus, lager och stormarknader.

AT-system

10,525 GHz

Detekteringsräckvidd

+35°C – 10°C

868 MHz Radiofrekvens

Mikrovågsfrekvens

X

Y

X:30 m Y:6 m

74 mm

230V AC +/–10 % 50 Hz

CE

IP40 5-95 %

56

KLASS II

ABS + PC/ABS

10 A


T R Å D LÖ S A N 10 ® : H F - KO R R I D O R S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

85

0-90O

HÅLINTAGNINGSMÅTT 74MM

92

TRÅDLÖS AN10® HF-KORRIDORSENSOR

An-10

®

PRODUKT

MWS3A-AT-PRM

MWS3A-AT-DD

MWS3A-AT-AD

DATA Sensortyp Sensormodell Artikelnr E-nr Spänning Max belastning

HF Tänd/släck 760163 17 091 09 230 V AC 50 Hz 10A

HF Dali/DSI 760164 17 091 10 230 V AC 50 Hz 10A

HF 1–10 V 760165 17 091 11 230 V AC 50 Hz 10A

Max antal drivdon

20

20

IP-klass

IP40

20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP40

Strömförbrukning passiv

1,3 W

1,3 W

1,3 W

Strömförbrukning aktiv Bredband Driftsräckvidd (utomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde

2,1 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

2,1 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

2,1 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

30*6 m/2,8 m höjd

30*6 m/2,8 m höjd

30*6 m/2,8 m höjd

Kanal 1 tänd/släck Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning

Ja via AT-BB-IN

Ja Dali/DSI via AT-BB-IN

Ja 1–10 V via AT-BB-IN

Automatiskt läge (fabriksinställning) Halvautomatiskt läge Reglerbar känslighet (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Reglerbar ljusstyrka tändning (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Reglerbar känslighet närvaro (fabriksinställning: max)

Ja

Ja

Ja

Indikering av avkänning Indikering av inställning Fördröjning, steglös (fabriksinställning: 20 min)

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Ja Ja 10 sek – 99 min

Dimmerminne (senaste manuella nivå)

-

Ja

Ja

Korridorfunktion Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING

-

Ja Ja

Ja Ja

Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

85/99

85/99

85/99

Produktens vikt (kg)

0,20

0,20

0,20

Färg

Vit RAL 9003

Vit RAL 9003

Vit RAL 9003

Garanti

5 år

5 år

5 år

TILLBEHÖR Takdosa

MWS3A-DBB

MWS3A-DBB

MWS3A-DBB

Väggdosa

MWS3A-DBB-WBRKT

MWS3A-DBB-WBRKT

MWS3A-DBB-WBRKT

Relämodul

AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR AT-SL- ADR AT-SL- ADR AT-BB-IN AT-BB-IN AT-BB-IN

Strömbrytarmodul

IP40

Kanal 1

Kanal 2

Sensor (sändare)

Elektroniskt drivdon

Kanal 1

Kanal 2

Sensor med direktansluten last.

KOPPLINGSSCHEMA, AN10®-SYSTEM

TILLBEHÖR VÄGGDOSA, STOR MWS3A-DBB-WBRKT ARTIKELNR 760080

STRÖMBRYTARMODUL AT-BB-IN ARTIKELNR 760167

TAKDOSA, STOR MWS3A-DBB ARTIKELNR 760133

RELÄMODUL AT-SL-R/-DDR/-ADR ARTIKELNR 760168/760170/760172

57


A N 10 ® S W I TC H & D I M KO N T RO L L

Nyhet!

AN10® Switch & dim kontroll Strömbrytare och scenarie-tablå för det trådlösa AN10® systemet

AN10® Switch & dim kontroll är en

• Kompatibel med alla AN10® systemkomponenter

avancerad, trådlös strömbrytare med

• Fabriksinställd för plug & play

många inbyggda funktioner. Den fungerar

• Förinställda scenarier med 100% /75%/50%/ 25% ljusnivå

med samtliga systemkomponenter i

• Egna scenarier kan enkelt programmeras

AN10® systemet och kan programmeras att styra valda

• Programmering görs med UHS4 eller UNHSLCD

armaturer. Förutom tänd/släck samt att dimra upp

• Infälld montering i apparatdosa. För utanpåliggade

och ned så har den fyra förinställda ljusscenarier med 100%/75%/50%/25% ljus. Dessa dimnivåer kan enkelt ändras utan programmeringsverktyg. Montage i apparatdosa alternativt i utanpåliggande kapsling. Med AN10 Switch & dim ®

kontroll kan man skapa avancerade lösningar och dimnivåer på ett enkelt sätt i kontor, konferensrum, klassrum och liknande miljöer.

+350C

3V Battery/ 12V DC

– 100C

5-55%

CE KLASS II

58

• Energialternativ med inbyggt batteri eller 12V DC strömförsörjning • Inkluderar batteri med lång livslängd (upp till 7 års livslängd) alt. strömförsörj med 12V DC • Levereras komplett med vit täckram. Ram i silver samt brons finns som tillbehör

AT system

868MHz radio frequency

montage använd väggdosa 760156.

ABS + PC/ABS


A N 10® SW I TC H & D I M KO N T RO L L

86 mm

86 mm

XXXXX XXXXXX XXX

13 mm 23.5 mm

AN10® SWITCH & DIM KONTROLL

PRODUKT

AR-SG-SB

DATA Artikel nr E-nr Spänning

760207 1710407 12 VDC / 3V batteri

IP-klass Strömförbrukning aktiv Strömföbrukning passiv Bredband Driftsräckvidd (utomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER Tryckknappar Indikering av inställning INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

IP40 0,05 W 0,00 W 868 MHZ > 30 m -10° - 35°C

Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg

86/86/36.5 0.10 Vit

Garanti TILLBEHÖR Väggdosa Täckram stålfinish

5 ÅR

Täckram bronsfinish

760154

AR-SG-SB

760207

PSU in 230V AC ut 12V DC slim line, max 3 per PSU

761113 AT-SL-PSU E-nr 1710408

5 Ja

TILLBEHÖR

UNIVERSELL PIR-SENSOR ART. 760180 ART. 760139 ART. 760138 ART. 760140

PIR-SENSOR MED LÅNG RÄCKVIDD ART. 760109 ART. 760089 ART. 760111

UNLCDHS UHS7

HF-SENSOR KORRIDOR ART. 760125 ART. 760142 ART. 760124

VÄGGDOSA GIPB/NRD ART. 760156

760156 760153

AT-SL-PSU ART. 761113 E-NR. 1710408

TÄCKRAM STÅLFINSIH ART. 760153 E-NR. E-3008N TÄCKRAM BRONSFINISH ART. 760154 E-NR. E-3009N

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av detta produktblad, besök www.auralight.se/products

59


Komponenter för trådlösa AN10®-sensorer AN10® TRÅDLÖS MOTTAGARE

XXXXX XXXXXX XXX

MÅTT – INBYGGD MOTTAGARE

En trådlös belysningsmottagare installeras i armaturen och tar emot en trådlös signal från en eller flera AN10®-sensorer. Den har tvåvägskommunikation med andra AN10®-enheter i systemet, vilket ger hög tillförlitlighet. En fördel är att det går att kombinera tänd/ släck, Dali/DSI och 1-10 V-produkter i belysningsstyrsystemet. Lämplig för installation i alla typer av armaturer

22.5

133

4

20.5

146

22.5

MÅTT – EXTERN MOTTAGARE

20.5

eller utanpåliggande montage. An-10

184

PRODUKT

AT-SL-R

AT-SL-DDR AT-SL-ADR

AT-SL-R-SA

Sensortyp Artikelnr E-nr Spänning

Mottagare 760168 17 091 14

Mottagare 760170 17 091 16

Mottagare Mottagare 760172 760169 17 091 18 17 091 15 230 V AC 50 Hz

Mottagare 760171 17 091 17

Max belastning Max antal drivdon

2A 20

2A 10

2A 20

2A 2A 10 20 om endast kanal 2 används (annars 10)

IP-klass Strömförbrukning passiv Strömförbrukning aktiv Bredband Driftsräckvidd (inomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER

IP20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

2A 20 om endast kanal 2 används (annars 10) IP20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

IP20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

IP 20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

IP 20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

IP 20 0,51 W 0,53 W 868 MHz > 30 m 0 °C – 35 °C

Kanal 1 tänd/släck

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kanal 2-dimning Tryckknappsinmatning

Ja Ja Via AT-BB-IN Via AT-BB-IN Via AT-BB-IN Via AT-BB-IN Ja Ja Ja Ja

Ja

Ja

Via AT-BB-IN Ja

Via AT-BB-IN Ja

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

-

-

-

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

UNLCDHS UHS4

• Helautomatisk tänd/släck • Halvautomatisk manuell tänd/ automatisk släck (frånvarostyrning)

AT-SL-DDR-R-SA AT-SL-ADR-AD-SA

• Repeaterfunktion, slavar hela systemet med räckvidd

ELEKTRISKA DATA

Indikering av inställning Dimmerminne (senaste manuella nivå) Automatisk inbränning av lysrör INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

Mottagare 760173 17 091 19

• Steglös efterlystid

UNLCDHS UHS4

• SL: Slim line, kompakt och lättplacerad.

L2 N

Produktens vikt (kg) Färg

0,10 Grön

0,10 Grön

0,10 Grön

0,12 Grön

0,12 Grön

0,12 Grön

Garanti TILLBEHÖR

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

5 år

184/22,5/20,5

L N

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-BB-IN

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-BB-IN

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-BB-IN

230V /AC

Elektroniskt

Electronic Ballast drivdon

DIM

L‘ Channel 1

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-BB-IN

• SA= Stand alone, utanpåliggande montage, saknas SA i beteckningen är enheten för inbyggnad.

L1

184/22,5/20,5 184/22,5/20,5

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-BB-IN

• DD= Digital Dali/DSI dimring

N

133/22/20,5 133/22/20,5

60

FÖRKLARING TILL BETECKNINGAR:

AT: Trådlös kommunikation med alla andra AN10®-enheter

• AD = Analog 1-10 V Dimring

133/22/20,5

Strömbrytarmodul

• Programmerbar via programmeringsverktyg

• R= Reläutgång kanal 1 (tänd/släck)

Mått (diameter/djup mm)

Sensorer

• Styrning 2 A belastning

+ Channel 2

MWS3A-AT / EBDSPIR-AT/ Transmitter EBDHS-AT AT-BB-IN

1 2

L N

L‘ Channel Kanal 11

+ Channel Kanal 22

Mottagare Receiver KOPPLINGSSCHEMA, INBYGGT OCH EXTERNT RELÄ AD- OCH DD-VERSION


A N 10 ® T R Å D LÖ S

XXXXX XXXXXX XXX

MÅTT FÖR AN10® TRÅDLÖS STRÖMBRYTARMODUL

S T RÖ M B RY TA R M O D U L

22

19.2

46

50.1

An-10

AN10® strömbrytarmodul. Denna modul används för att ansluta strömbrytare eller andra styringångar till AN10®-systemet. Modulen sänder signaler till alla eller valfri AN10®-sensor eller relä i systemet. Varje modul har ingångar för upp till sju trycknappar/ styringångar. Modulen kan även användas till t ex larmsystem och exempelvis tända all belysning eller utrymningsvägarna om brandlarmet går.

AT- B B - I N

• Kan placeras i dosa bakom strömbrytaren eller i en separat kapsling PRODUKT

AT-BB-IN

ELEKTRISKA DATA Artikelnr E-nr Spänning IP-klass Strömförbrukning aktiv Strömförbrukning passiv

760167 17 091 13 12 V DC/3 V-batteri IP20 0,05 W 0,00 W

trycknappar*

Bredband Driftsräckvidd (utomhus) Driftstemperatur EGENSKAPER Tryckknappsinmatning Indikering av inställning INSTÄLLNING Manövervred på sensor Fjärrkontroll Fjärrkontroll, användare ALLMÄNNA DATA

868 MHZ > 30 m 0 – 35 °C

Mått (diameter/djup mm) Produktens vikt (kg) Färg

95/55/22 0,10 Grön

Garanti TILLBEHÖR Sensorer

5 år

Relämodul PSU In 230V AC ut 12V DC slim line, max 3 per PSU

• Ingångar för upp till 7

7 Ja UNLCDHS UHS4

MWS3A-AT /EBDSPIR-AT/ EBDHS-AT AT-SL-R / AT-SL-DDR / AT-SL- ADR 761113 AT-SL-PSU

• Kan användas med tryckknapp

1 - Brytare 1 - Brun 2 - Brytare 2 - Blå 3 - Brytare 3 - Gul 4 - Brytare 4 - Grön 5 - Brytare 5 - Röd 6 - Brytare 6 - Svart 7 - Brytare 7 Orange 8 - Gemensam - Grå - Grå

och/eller jalusibrytare • Inbyggt batteri som räcker upp till 7 år vid normal användning. • Som ett alternativ till

1 - Ingång 1

Brun

inbyggt batteri kan 12 V DC-

2 - Ingång 2

Blå

strömförsörjning användas, med

3 - Ingång 3

Gul

permanent strömförsörning

4 - Ingång 4

Grön

försvinner fördröjningen om ca en

5 - Ingång 5

Röd

sekund.

6 - Ingång 6

Svart

7 - Ingång 7

Orange

8 - Gemensam

Grå

*Skapa en enkel panel med separata tryckknappar för förinställda ljusscener. Till exempel: Knapp 1: Spelplan 100 % Knapp 2: Spelplan 75 % Knapp 3: Läktare 100 %

AT-SL-PSU ARTIKELNR 761113

Knapp 4: Läktare 25 % - Osv. upp till 7 per modul. Varje knapp kan tilldelas en unik funktion eller scen.

61


K N X: U N I V E R S E L L P I R - S E N S O R

PIR PRESENCE SENSORS

Nyhet!

KNX: Universell PIR-sensor En högkvalitativ sensor utvecklad för KNX system

Universell PIR-sensor är nästintill osynlig

• Detektionsområde 360O / Ø 7 m vid takhöjden 2,8 m

när den är infälld. Den tillgodoser många

• Låg konvex profil för i stort sett osynlig installation

olika behov för ljusstyrning i byggnader med

• Två manuella kopplingsingångar för manuell dimring och

mjuka tak. Den platta linskonstruktionen ger ett stort detektionsområde på 40 m2 som täcker till exempel små kontor, golv och förvaringsutrymmen. Det är den perfekta lösningen för ljusstyrning i kontor, hotell och offentliga byggnader. Oavsett om du vill styra belysning,

styrning av/på • ETS-programvara kan laddas ner från auralight.se • KNX-aktivering av programmering genom knapp på sensorn eller via fjärrkontroll • Programmerbar logik som möjliggör speciella regler.

värme eller ventilation, har denna sensor KNX funktioner för

T.ex ”skicka närvaro-telegram endast om strömbrytaren

att kunna hantera det.

används och luxnivån i rummet är låg” • Full funktionalitet över scenarier, dimring mm med användarfjärrkontrollen UHS7

Detektering 360°

+35°C

Y

KNX

– 10°C X

X:7 m Y:2,8 m

5-95 %

64 mm

CE

IP40 KLASS II

62

ABS + PC/ABS


K N X U N I V E R S E L L L P I R S E N S O R, I N FÄ L L D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

76

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64 MM

4

65 UNIVERSELL PIR-SENSOR, INFÄLLD

PRODUKT

EBDSPIR-KNX

DATA Sensortyp

PIR

Sensormodell

KNX

Artikelnr

760102

E-nr

17 101 25

Spänning

KNX Bus 30V/DC

Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv

-

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur EGENSKAPER Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

23,2 mA -10 °C – +35 °C

Produktens vikt Färg Garanti

Ingångar för tryckknappar. Lågvolt.

IP40 23,2 mA

Svart/grå

Röd

7 m / h 2,8 m 76/65 0,16 kg Vit RAL 9003 5 år

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

DBB DBB-WBRKT

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

63


K N X: U N I V E R S E L L H F - S E N S O R

PIR PRESENCE SENSORS

Nyhet!

KNX: Universell HF-sensor En högkvalitativ sensor utvecklad för KNX-system

Kompakt och komplett HF-sensor som kan

• Detektionsområde upp till 360O/16 m vid monteringshöjden 2,8 m

detektera mycket små rörelser. Detta är en

• Låg konvex profil för i stort sett osynlig installation

idealisk sensor i områden där personer sitter

• Två manuella kopplingsingångar för manuell dimring och styrning

stilla, till exempel kontor, sammanträdesrum och klassrum. KNX-systemet gör det möjligt att styra belysning såväl som värme och ventilation. Den låga profilen gör den nästintill osynlig vid infällnad i mjuka tak. Sensorn levereras med en snabbanslutningsmodul för enkel

tänd/släck • ETS-programvara kan laddas ner från auralight.se • KNX-aktivering av programmering genom knapp på sensorn eller via fjärrkontroll • Programmerbar logik som möjliggör speciella regler. T ex ”skicka närvaro-telegram endast om strömbrytaren används och luxnivån

installation med fjäderbyglar.

i rummet är låg” • Full funktionalitet över scenarier, dimring mm med användarfjärrkontrollen UHS7

5,8 GHz

Detektering 360°

+35°C Y

Mikrovågsfrekvens

– 10°C X

X:16 m Y:2,8 m

64 mm

5-95 %

ABS + PC/ABS

CE

IP40

64

KNX


K N X: U N I V E R S E L L H F - S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

76

8

65

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64 MM

76

8

65

KNX: HF-SENSOR UNIVERSELL

PRODUKT

MWS6-KNX

DATA Sensortyp

HF 5,8 GHz

Sensormodell

KNX

Artikelnr

760196

E-nr

17 101 28

Spänning

KNX Bus 30V/DC

Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv

-

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

23,2mA -10 °C – +35 °C

Produktens vikt Färg Garanti

IP40 23,2mA

Svart/grå

Röd

Ø: 16 m/h: 2,8 m 76/65 0,16 kg Vit RAL 9003 5 år

TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

Ingångar för tryckknappar. Lågvolt.

DBB DBB-WBRKT

TILLBEHÖR VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

65


K N X: P I R - S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

PIR PRESENCE SENSORS

KNX: PIR-sensor med lång räckvidd Perfekt val för detektion av alla slags byggnader med högt i tak

KNX: PIR-sensor med lång räckvidd detekterar lokaler med takhöjd på upp till 15 m, med ett motsvarande detektionsområde på 40 m. Detektionsområdet kan justeras till specifika avkänningssektorer, till exempel 360/270/180/90O. Sensorn är den perfekta lösningen för alla typer av byggnader med hög takhöjd, till exempel lager, produktionshallar, sportcenter, hotell och kontorsbyggnadsentréer.

• Detektionsområde 360O /Ø 40 m vid takhöjden 15 m • Två manuella kopplingsingångar för manuell dimring och styrning av/på • ETS-programvara kan laddas ner från auralight.se • KNX-aktivering av programmering genom knapp på sensorn eller via fjärrkontroll • Programmerbar logik som möjliggör speciella regler. T ex ”skicka närvaro-telegram endast om strömbrytaren används och luxnivån i rummet är låg” • Full funktionalitet över scenarier, dimring mm med användarfjärrkontrollen UHS7

Detektering 360°

+35°C

Y

– 10°C X

X:40 m Y:15 m

64 mm

CE ABS + PC/ABS

66

5-95 %

IP40 IP40

IP40 IP40

KNX


K N X: P I R - S E N S O R M E D L Å N G R ÄC K V I D D

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

Höjd

Räckvidd, diameter

HÅLINTAGNINGSMÅTT 64 MM

KNX: PIR-SENSOR MED LÅNG RÄCKVIDD

PRODUKT

EBDHS-KNX

DATA Sensortyp

PIR

Sensormodell

KNX

Artikelnr

760194

E-nr

17 101 26

Spänning

KNX BUS 30V DC

Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv

-

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

23,2MA -10 °C – +35 °C

Produktens vikt Färg Garanti

Ingångar för tryckknappar. Lågvolt.

IP40/ IP65 m packning 23,2MA

Svart/grå

Röd

Ø: 40 m/h: 15 m 76/65 0,16 kg Vit RAL 9003 5 år

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR Takdosa Väggdosa

DBB DBB-WBRKT

VÄGGDOSA, LITEN DBB-WBRKT ARTIKELNR 760081

TAKDOSA, LITEN DBB ARTIKELNR 760132

67


K N X: H F - KO R R I D O R S E N S O R

PIR PRESENCE SENSORS

Nyhet!

KNX: HF-korridorsensor Sensor med långsmal detektion

Aura Lights korridorsensor är den perfekta

• Detektionsområde upp till 30 x 6 m vid montagehöjd 2,8 m

lösningen för långa detektionsområden

• Två manuella kopplingsingångar för manuell dimring och

som korridorer. Även de minsta rörelserna kan detekteras när antennen är infälld. Den rörliga antennen gör sensorn flexibel och lämplig att montera på en mängd olika platser. Belysning, värme eller ventilation kan styras av denna sensor om det är en del av en KNX Bus. Sensorn passar i mötesrum, kontor, toaletter, lager eller

styrning av/på • ETS-programvara kan laddas ner från auralight.se • KNX-aktivering av programmering genom knapp på sensorn eller via fjärrkontroll • Programmerbar logik som möjliggör speciella regler. T ex ”skicka närvaro telegram endast om strömbrytaren

parkeringsplatser.

används och luxnivån i rummet är låg” • Full funktionalitet över scenarier, dimring mm med användarfjärrkontrollen UHS7

10,525 GHz

Detekteringsräckvidd

+35°C – 10°C

Mikrovågsfrekvens

X

Y

X:30m 6mm X:22 mY:Y:6

CE

IP40 ABS + PC/ABS

68

5-95 %

74 mm

KNX


K N X: H F - KO R R I D O R S E N S O R

XXXXX XXXXXX XXX

DETEKTIONSOMRÅDE

85

0-90O

HÅLINTAGNINGSMÅTT 74 MM

92

KNX: HF-KORRIDORSENSOR

PRODUKT

MWS3-KNX

DATA Sensortyp

10,525 GHz

Sensormodell

KNX

Artikelnr

760195

E-nr

17 101 27

Spänning

KNX Bus 30V/DC

Max belastning Max antal drivdon IP-klass Strömförbrukning passiv

-

Strömförbrukning aktiv Driftstemperatur Egenskaper Detektionsområde ALLMÄNNA DATA Mått (diameter/djup mm)

23,2 mA -10 °C – +35 °C

Ingångar för tryckknappar. Lågvolt.

IP40 23,2 mA

Svart/grå

Röd

30x6 m / h 2,8 m 76/65

Produktens vikt Färg Garanti TILLBEHÖR

0,16 kg

Takdosa Väggdosa

MWS3A-DBB MWS3A-DBB-WBRKT

Vit RAL 9003 5 år TILLBEHÖR TAKDOSA, STOR MWS3A-DBB ARTIKELNR 760133

VÄGGDOSA, STOR MWS3A-DBB-WBRKT ARTIKELNR 760080

69


Allmänna tillbehör Professionellt programmeringsverktyg För avancerad programmering av våra Premium- och dimmersensorer samt den trådlösa AN10®-serien. LCDdisplay för tydlig programmering inklusive avläsning av aktuella inställningar. Program och makron kan skapas, namnges och sparas. Kan uppdateras via USB-porten.

UNLCDHS Artikelnr 760136 E-nr 13 105 34

Kompakt programmeringsverktyg För trådlös programmering av de flesta vanligt förekommande funktionerna. Efter första inställningen kan fjärrkontrollen låsas så att endast användarfunktioner är tillgängliga.

UHS5 Artikelnr 760190 E-nr 13 105 79

AN10® programmeringsverktyg/fjärrkontroll För trådlös programmering av de flesta vanligt förekommande funktionerna i AN10®-serien. Efter första inställningen kan fjärrkontrollen låsas så att endast användarfunktioner är tillgängliga.

UHS4 Artikelnr 760166 E-nr 17 091 12

Fastighetsskötarens IR-programmeringsverktyg Ett enkelt verktyg för justering av programmerade inställningar som fördröjning, dimningsnivå och ljusscener samt för att hämta dessa funktioner.

UHS6 Artikelnr 760118 E-nr 13 105 30

Användarfjärrkontroll För att hämta ljusscener, tänd/släck-, ljusnivåöknings-/minskningsfunktion.

UHS7 Artikelnr 760137 E-nr 13 105 32

Fjärrkontroll, PIR-väggsensor För att hämta ljusscener, tänd/släck-, ljusnivåöknings-/minskningsfunktion.

E-3007N Artikelnr 760155 E-nr 13 105 70

70


Dosa för utanpåliggande montering Lägg till dessa dosor för utanpåliggande montering av alla sensorer i serien. Möjliggör tak- eller väggmontering. Både den lilla och den stora dosan levereras med distansring med utrymme för extra kablar.

Takdosa, liten Passar till: DBB (Artikelnr 760132) PIR-sensor Universell, infälld E-nr 13 105 37 PIR-sensor med lång räckvidd PIR-sensor för höglager HF-sensor Universell

Väggdosa, liten Passar till: DBB-WBRKT HF-sensor Universell (Artikelnr 760081) PIR-sensor med lång räckvidd E-nr 13 105 69 PIR-sensor för höglager HF-sensor Universell

Takdosa, stor Passar till: MWS3A-DBB HF-korridorsensor (Artikelnr 760133) E-nr 13 105 36

Väggdosa, stor MWS3A-DBB- WBRKT (Artikelnr 760080) E-nr 13 105 78

Passar till: HF-korridorsensor

Väggdosa Passar till: GIPB/NRD HF-väggsensor (Artikelnr 760156) PIR-väggsensor E-nr 13 105 71

Skyddsram borstat stål E-3008N (Artikelnr 760153) E-nr 13 105 72

Passar till: PIR-väggsensor

Skyddsram Passar till: borstat brons PIR-väggsensor E-3009N (Artikelnr 760154) E-nr 13 105 73 71


I Q DA L I D I M M E R

Nyhet!

IQ DALI dimmer Dimmer med scenarieval för styrning av armaturer med DALI

∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙

Tänder och släcker, samt dimrar upp och ner Fyra scenarieval Egna scenarier kan programmeras Styr och dimrar upp till 20 stycken DALI eller DSI driftdon ∙∙ Ansluts direkt till drivern ∙∙ Slimmad design för montage i apparatdosa

IQ Dali Dimmern, som är en unik dimmer med många funktioner, däribland fyra scenarieval. De förinställda scenarierna är 100%, 75%, 50% och 25% ljusnivå, men dessa nivåer kan enkelt ändras och anpassas efter egna behov. Givetvis ingår funktioner som dimring samt tänd och släck. Pil upp används för att höja ljusnivån och pil ner för att minska ljusnivån. Logiskt och enkelt. Släck ljuset eller ställ in det senaste valda scenariot med av-knappen. IQ Dali Dimmern är idealisk för samtliga armaturer som styrs med DALI/ DSI, i tex kontor, mötesrum, skolor. Den styr och dimrar upp till 20 stycken DALI eller DSI driftdon och är flamskyddad ABS klass 2. Centrumringen är dessutom dekorativt bakgrundsbelyst i grönt och kan markera vilken inställning som är vald. IQ DALI dimmer är ett självklart val för dig som värdesätter funktionalitet, kvalitet och estetik. 72


I Q DA L I D I M M E R

DIMRING SAMT TÄND OCH SLÄCK FUNKTIONER

FÖRINSTÄLLDA OCH SKRÄDDARSYDDA SCENARIER

I D E A LI S K FÖ R : Alla armaturer som styrs med DALI, i tex kontor, mötesrum, skolor. M AT E R I A L :

Flamskyddad

ABS klass 2. M O N T E R I N G O C H A N S LU T N I N G :

Infälld. Ingång: LN. Utgång D+ D-. CENTRUMRINGEN MARKERAR VALT SCENARIO

MODELLER

TYP

IQ Dali Dimmer

E-NR

EAN KOD

ARTIKEL NR

7980757

7350051100796

760060

T E K N I S K A DATA : 230VAC +/- 10%. 50Hz. Omgivningstemp. -10°C till 35°c.

Tillbehör Täckram stålfinish

760153

Täckram bronsfinish

760154

Spänning

230VAC +/- 10%

Frekvens

50Hz

Strömförbrukning Belastning Vikt Monteringsmetod Omgivningstemperatur Luftfuktighet Material (hölje) Godkänd

<0,5 XXW 20 DALI eller DSI ballast 0.1kg Fälls in i apparatdosa -10ºC to 35ºC 5 till 95% icke-kondenserande Flamskyddad ABS typ klass 2 Uppfyller EMC-2004/108 / EG LVD-2006/95 / EG

TÄCKRAM STÅLFINSIH ART. 760153 E-NR. E-3008N TÄCKRAM BRONSFINISH ART. 760154 E-NR. E-3009N

Anslut till DALI / DSI driftdon

73


» Bor aut qui unt. Ute re nos consed unt odia cus, nam, sume nonserio cor alis verro incturesto incipic turiaspero dolupta quam que ma dis dolore volo omnis excest que poruptas dolorm sam «

Spara upp till 82% energi

-0% -12%

Ny teknik kan reducera energianvändningen betydligt.

-37%

-76% -81%

Gammal T8-armatur med lysrör

Gammal T8-armatur med Aura T8 Eco Saver

Ny T5-armatur med Aura T5 Eco Saver Long Life

Ny T5-armatur med Aura T5 Eco Saver samt dimring och dagsljussensor

Anpassa ditt val av produkter efter din anläggnings förutsättningar

74

Gammal T8armatur med Aura EasyT8 LEDretrofit samt rörelsesensor

-82%

Ny LED-armatur (Aura Areza, Aura Duro) med Aura UltiLED samt dimring, dagsljus- och rörelsesensor


LJ U S - O C H S K YM N I N G S R E L Ä

PIR PRESENCE SENSORS

Ljus- och skymningsrelä

Ljusreläet konverterar nya eller befintliga

• Gör att bostaden ser bebodd ut fast ingen är hemma

armaturer till automatisk belysning.

• Anslut och styr upp till 10A alt. 16A

Belysningen tänds automatiskt vid skymning

• Lättjusterade kontrollvred för - Time and Lux

och släcks vid gryning eller efter inställd tid.

• Lämplig för lågenergilampor • Gångjärnsförsedd lucka utan lösa delar • Stor kopplingsbrunn för lätt installation • Lättåtkomliga men dolda inställningsvred

76


LJ U S - O C H S K YM N I N G S R E L Ä

XXXXX XXXXXX XXX

INSTALLATION/MONTERING

Enkel montering och snabb installation tack vare gångjärnsförsedd kapsling.

PRODUKT Artikel nr E nr Max belastning Spänning Justeringsreglage lux på enhet Justeringsreglage tid på enhet Tidsinställning timer Tidsinställning skymning/ gryning Luxomfång (lux) IP-klass Montering vägg Färg Garanti Produktmått (Diameter/djup mm) Produktvikt (Kg) Tillämpade direktiv & standards Kvalitet & säkerhet Medföljer i förpackning

Smidig inställning av önskade värden för - Time and Lux.

E-271N 760088 13 106 02 10A 230V AC 50Hz Ja Ja 2 - 8 timmar Ja 2-2000 IP44 Ja Vit Ral 9003 3 år 85/99 0,2 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg

E-272N 760090 13 106 00 16A 230V AC 50Hz Ja Ja 2 - 8 timmar Ja 2-2000 IP44 Ja Vit Ral 9003 3 år 85/99 0,2 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg

Produktmått Bredd:

74 mm

Höjd:

96 mm

Djup:

42 mm

77


RÖ R E LS E VA K T P I R

PIR PRESENCE SENSORS

Rörelsevakt PIR

Passiva Infraröda (PIR) rörelsesensorer

i kapslingen och försvinner utom synhåll. Dessa sensorer kan

detekterar genom att registrera värme i

även fungera som ljusrelä med timer och automatiskt tända

rörelse. Tekniken är som namnet anger helt

ansluten belysning under ett valt antal timmar varje kväll för

passiv och kan användas såväl ute som

att därefter återgå till att vara rörelsevakt. Sensorerna i denna

inomhus. Vanligtvis detekteras en människokropp i rörelse,

serie hanterar de flesta laster och levereras kompletta med

människokroppen avger värme som i kombination med

beslag för vägg, tak, inner- samt ytterhörn.

rörelsen aktiverar sensorn och tänder ansluten belysning. Efter inställd tid släcks sedan belysningen. Räckviddsangivelsen på våra sensorer är ett minimummått. Vid utomhusmontering är räckvidden t.ex. ca 50% längre än angivet längdmått. Rörelsevakter ska placeras så att de “ser” det som ska

• Konverterar ny eller befintlig belysning till automatisk säkerhetsbelysning.

detekteras. Det innebär ett synligt montage i de flesta

• Styr och kontrollerar de flesta laster upp till 2000W

fall. Våra rörelsevakter är därför stramt designade och så

• Ett oändligt antal kan parallellkopplas

små som möjligt utan att göra avkall på relästorlek och

• Justerbart detektionsavstånd 3-12m (18m)

kopplingsutrymme. Det synliga montaget innebär också att

• Skannande LED-dioder fungerar avskräckande

vi gjort inställningsvreden helt dolda när de inte används

• Enkelt att justera med dolda justeringskontroller

samtidigt som de är lättåtkomliga när inställningar och

• Kan styras manuellt via strömbrytare.

justeringar ska göras. Våra sensorer i E-750N serien har skannade ljusdioder som på avstånd visar att området är

• Semesterläge kan väljas - tänder automatiskt vid skymning och lyser valt antal timmar varje kväll.

detekterat. Önskar man inte dessa dioder skjuts de enkelt upp

• Fästen för vägg, tak, inner- och ytterhörn medföljer.

78


RÖ R E LS E VA K T P I R

DETEKTIONSOMRÅDE E-750N, E-751N

E-752N, E-753N

Toppvy

Toppvy

E-754N, E-755N Toppvy

200º

140º Sidovy Sidovy

Sidovy

2.5m

2.5m 12m

2.5m 12m 12m

Toppvy

Sidovy

360º

2.5m

3m

PRODUKT Artikel nr E nr Detektionsvinkel Extra sensor för underkrypskydd Max belastning (GLS, halogen) Spänning Justeringsreglage timer Justeringsreglage efterlystid Justeringsreglage lux Justeringsreglage DET. avstånd Efterlystid Timerinställning Auto skymning - gryning Luxomfång (lux) IP-klass Fäste tak/vägg/inner- & ytterhörn Färg svart Färg vit Garanti Produktmått (bredd/höjd/djup) Produktvikt (kg) Tillämpade direktiv & Standards Kvalitet & säkerhet Medföljer i förpackning

E-750N, E-751N 760091, 760092 13 105 01, 13 105 02 140° 2000W 230V AC 50Hz Ja Ja Ja Ja 5 sek - 5 min 2 - 8 tim Ja 2-2000 IP44 Ja E-750N E-751N 3 år 73/125/120 0,23 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg, skygglappar, vägg/tak/inner ytterhörnfästen

E-752N, E-753N 760093, 760094 13 105 03, 13 105 04 200° 2000W 230V AC 50Hz Ja Ja Ja Ja 5 sek - 5 min 2 - 8 tim Ja 2-2000 IP44 Ja E-752N E-753N 3 år 73/125/120 0,23 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg, skygglappar, vägg/tak/inner ytterhörnfästen

3m

E-754N-E755N 760095, 760096 13 105 05, 13 105 06 200° 360° 2000W 230V AC 50Hz Ja Ja Ja Ja 5 sek - 5 min 2 - 8 tim Ja 2-2000 IP44 Ja E-754N E-755N 3 år 73/125/120 0,23

Skruv/plugg, skygglappar, vägg/tak/inner ytterhörnfästen

MAX LAST: 2000W GLS (E27) 2000W Halogen 500W CFL 500W Fluorescent 600W HFF 500W PFC 900W SFC

79


R I DÅ S E N S O R

PIR PRESENCE SENSORS

Ridåsensor För port och entré

Pirsensorer är oftast konstruerade för att detektera trafik som korsar sensorns detektektionszoner. E-809N är anpassad för placering ovanför dörr och port och kan detektera trafik som går rakt mot sensorn. Dubbla överlappande sensorer skapar detekteringsridå för säker detektering. Sensorn är enkel att ställa in och justera med dolda vred under “ögonlock”. Inbyggd luxsensor, inställbar mellan 2-2000 Lux. Sensorerna styrs manuellt via strömbrytare. Montage: Vägg. Last: Max 2000W. Räckvidd: 5 m.

80

• Konverterar ny eller befintlig belysning till automatisk säkerhetsbelysning • Styr och kontrollerar de flesta laster upp till 2000W • Ridåsensor ger perfekt skydd för dörrar, fönster, terasser och uppfarter • Dubbla pyrosensorer ger dubbelt så många detektionszoner för maximal detektionssäkerhet. • Lätt använda sensorkontroller för - Time and Lux • Kan styras manuellt via en strömbrytare


R I DÅ S E N S O R

DETEKTIONSOMRÅDE

Sidovy

2.5m

5m

180º

Toppvy

12m

PRODUKT Artikelnr E nr Detektionsvinkel Max belastning (GLS, halogen) Spänning Justeringsreglage efterlystid Justeringsreglage lux Efterlystid Auto skymning- gryning

E-809N 760100 13 105 09 180° 2000W 230V AC 50Hz Ja Ja 5 sek - 5 min Ja

Luxomfång (lux) IP-klass Fäste vägg Färg svart Färg vit Garanti Produktmått (bredd/höjd/djup) Produktvikt (kg) Tillämpade direktiv & standards Kvalitet & säkerhet Medföljer i förpackning

2-2000 IP44 Ja Ja Svart 3 år 120/85/73 0,18 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg

Anslutning

2000W GLS (E27) 2000W Halogen 500W CFL 500W Fluorescent 600W HFF 500W PFC 900W SFC

Isoleringsströmbrytare

81


RÖ R E LS E VA K T 3 6 0 °

PIR PRESENCE SENSORS

Rörelsevakt 360°

Rörelsevakt 360° är en mångsidig PIR-sensor som kan användas inomhus eller utomhus. Den skapar en automatiskt styrning av ansluten belysning och ventilation. Det smidiga formatet gör sensorn lättplacerad i de flesta miljöer.

• Automatisk styrning av belysning och ventilation • Styr och kontrollerar de flesta laster upp till 2000W • Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk • Detektion inom 360° x 6m diameter • Dubbla utgångar för belastning av både svag och starkström, tot. max 10A • Potentialfri utgång • Lättanvända kontrollvred för Lux och påkopplingstid • Kan styras manuellt via en strömbrytare

82


RÖ R E LS E VA K T 360°

DETEKTIONSOMRÅDE

Sidovy

360º

2.5m

Toppvy 6m

PRODUKT Detektionsvinkel

E-806N 360°

E-807N 360°

Max belastning (GLS, halogen) Artikel nr E nr Spänning Potentialfri utgång Justeringsreglage efterlystid Justeringsreglage lux Efterlystid Luxomfång (lux) IP-klass Fäste Färg vit Garanti Produktmått (diameter/djup) Produktvikt (kg) Tillämpade direktiv & standards Kvalitet & säkerhet Medföljer i förpackningen

2000W 760098 13 105 07 230V AC 50Hz Ja Ja Ja 5 sek - 18 min 2-2000 IP44 Tak utanpåligg. Ja 3 år 108/55 0,17 LVD, EMC CE, WEEE Skruv/plugg

2000W 760099 13 105 08 230V AC 50Hz Ja Ja Ja 5 sek - 18 min 2-2000 IP44 Tak infällt Ja 3 år 90/75 0,11 LVD, EMC CE, WEEE -

E-806N Anslutning

2000W GLS (E27) 2000W Halogen 500W CFL 500W Fluorescent 600W HFF 500W PFC 900W SFC

L1

G1

L N E

E-807N

Anslutning

2000W GLS (E27) 2000W Halogen 500W CFL 500W Fluorescent 600W HFF 500W PFC 900W SFC

L1

E N G1 L 230-240V ~

83


S T R Å L K A S TA R E : S E C U R I T Y O C H N A N O - S E R I E N

PIR PRESENCE SENSORS

Strålkastare: security och nano-serien Strålkastare med inbyggda sensorer

Security-serien är en serie professionella strålkastare. De har en justerbar sensorräckvidd från 3-12 m och skannande LED-lampor som fungerande avskräckande för objudna gäster. Enkelt att justera med dolda inställningsvred. Kan styras manuellt via strömbrytare och har säkerhetsläge som tänder automatiskt vid skymning och släcker efter inställt antal timmar. Kan även styra annan ansluten belysning (max 2000W). Riktbar ljuskälla och vridbar sensor. Både vägg och hörnfästen ingår. Nano-serien är små smidiga strålkastare. Justerbar sensorkänslighet upp till 12m. Enkelt att justera. Riktbar ljuskälla, vridbar sensor och väggfäste med snäppfäste för enkel installation. Kan kompletteras med trådlös ringklocka. Kompakt design. E-673, 674 och 675 har Hi-Lo funktion som vid skymning tänder lampan på svag nivå och vid rörelsedetektering tänder lampan på full styrka.

84


Övrigt & tillbehör

Nano-serien

Security-serien

S T R Å L K A S TA R E : S E C U R I T Y O C H N A N O - S E R I E N

Strålkastare 150W, sensor 180°/12m E-641N (vit) Art. 464511 Enr. 77 683 81

Strålkastare 2X75W, sensorer 180+360°/12m E-644N (svart) Art. 464514 Enr. 77 683 84 E-645N (vit) Art. 464515 E nr. 77 683 85

Nano Radia Hi-Lo 150W Sensor 180°/12m E-673N Art. 464503 E nr. 77 654 55

Nano Nova Hi-Lo 2x60W Sensor 180°/12m E-676N Art. 464506 E nr. 77 654 54

Strålkastare 500W, sensor 180°/12m E-643N (vit) Art. 464513 Enr. 77 683 83

Strålkastare 300W, sensorer 180+360°/12m E-646N (svart) Art. 464516 E nr. 77 683 86 E-647N (vit) Art. 464517 E nr. 77 683 87

Nano Luce - LED, batteri 4xC-cell Sensor 180°/12m E-677N Art. 464507 E nr. 77 654 57

Nano Lumi - LED, batteri 4xC-cell Sensor 180°/12m E-678N Art. 464508 E nr. 77 654 58

Nano Nova Hi-Lo 2x60W Sensor 180°/12m E-676N Art. 464506 E nr. 77 654 54

Strålkastare 150W Sensor 180°/12m E-617N Art. 464518

Stolpfäste (passar E-640N till E-647N) E-933N Art. 464505 E nr. 77 683 89

Nano Alert trådlös ringklocka (passar hela Nano serien) E-958N Art. 465501 E nr. 77 654 60

Strålkastare 300W Sensor 180°/12m E-618N Art. 464519

Nano Sola Solcellspanel för LED (passar E-677N, E-678N, E-679N) E-930N Art. 465502 E nr. 77 654 61

Nano Wira (passar E-677N, E-678N, E-679N) E-931N Art. 465503 E nr. 77 654 62

85


Aura Alpinia Smart belysning i trapphus

∙∙ Tänder direkt upp till full effekt vid närvaro ∙∙ Ställbar grundljusnivå ∙∙ Jämn ljusbild, 144 LED-dioder ∙∙ Batteri back-up version ∙∙ Inbyggd, dold HF-sensor ∙∙ Enkelt montage och inställningar ∙∙ 5-års garanti

Aura Alpinia med sin eleganta design är den perfekta lösningen för vägg- eller takmontering. LED-tekniken gör det möjligt att

IP65tända upp fort, oavsett omgivningstemperatur. Aura Alpinia levereras med eller utan inbyggd sensor. Sensorversionen har en inbyggd HF-sensor som vid detektering av närvaro tänds med full effekt under

IK09

detekteringen plus en inställd tidsfördröjning. När skymningen faller kan ett grundljus tändas med 10, 20 eller 30% styrka. Luxinställningar hindrar oönskad detektering under dagtid. Finns i master, master med batteri‑back-up och slavversioner. Bedömd godkänd av Sunda Hus samt Byggvarubedömning.

86 

LED Built-in sensor

CLASS II


I D E A LI S K FÖ R : Trapphus, korridorer, kontor och väntrum. M AT E R I A L : Slagtålig konstruktion i polykarbonat, IK09 och IP65. MONTERING OCH A N S LU T N I N G : Ytmonterad tak eller vägg. Klackar möjliggör jämnt montage på ojämna underlag, t ex puts eller tegel. Elanslutning bakifrån eller från sidan genom brottansvisningar. KO M P O N E N T E R : Armaturen är moduluppbyggd med snabbkablage mellan modulkomponenterna för enkelt utbyte om behov uppstår. T E K N I S K A DATA : SYSTEMEFFEKT (W)

ARMATURENS LJUSFLÖDE (lm)

ARMATURENS LJUSUTBYTE (lm/W)

VIKT (kg)

ARTIKELNR.

Alpinia Sensor LED lamp master, 3000K

23

1680

73

1,8

465208

Alpinia Sensor LED lamp master, 4000K

23

1750

76

1,8

465211

Alpinia Sensor LED lamp master med batteri, 3000K

23

1680

73

1,9

465210

Alpinia Sensor LED lamp master med batteri, 4000K

23

1750

76

1,9

465213

LED lamp slav, 3000K

23

1680

73

1,7

465209

LED lamp slav, 4000K

23

1750

76

1,7

465212

MODELLER

TYP

Ø 360

220-240V/ AC

50Hz. IK09. IP65. Mått: Ø 360 x 107mm. Batteribackversionen ger 3 timmars drift vid strömavbrott. CE. T I P S : Ibland lämpar sig inte HF sensorn. Använd då slavversionen tillsammans med en separat PIR- sensor, exempelvis artikel 760050.

107 mm

 87


Easy Selection trapphusarmaturer IQ LED lamp 4255 och 4150 Trapphusarmatur med inbyggd och dold HF-sensor

• • • • • • • • •

Enkel energibesparing Kostnadseffektivt Lätt att installera Tänder direkt upp till full effekt vid närvaro Lyser med 10 % välkomnande grundljus (endast 4255) Luxkontroll förhindrar onödig drift (4255) Inbyggd HF-sensor Enkel inställning av efterlystid, räckvidd, känslighet och luxnivå Slagtålig utformning i polykarbonat

Easy Selections trapphusarmatur i LED är den perfekta lösningen för vägg- eller takmontage. Trapphusarmaturen har

IP44

inbyggd HF-sensor och vid detektering av rörelse kommer ljuset att tändas med full effekt. Armaturen passar bra i trapphus, kontor och kommersiella miljöer. Den är utformad så att den täcker märken och

IK09

skruvhål från gamla armaturer. Med Aura Light Easy Selection är det enkelt att införa LED på din arbetsplats. Allt du behöver göra är att välja en LEDprodukt som är färdig att användas eller välja en kombination som motsvarar dina behov. Vad du får är en verkligt prisvärd LED-lösning som snabbt återbetalar sig. Det finns ingen anledning att vänta.

88 

Built-in sensor

LED CLASS II


I D E A L S I K FÖ R : Trapphus, tvättstugor, lagerlokaler och korridorer. M AT E R I A L : Armaturstomme av polykarbonat. Vit eller frostad polykarbonatkupa. MONTERING OCH A N S LU T N I N G : Monteringshöjd 2-3,5 m (4255). Elanslutning bakifrån eller från sidan genom brottanvisningar. KO M P O N E N T E R : 4150

4255

MODELLER

TYP

SYSTEMEFFEKT (W)

LJUSFLÖDE (lm)

LJUSUTBYTE (lm/W)

VIKT (kg)

DIMENSIONER (mm)

ARTIKELNR.

LED trapphusarmatur IQ LED lamp 4150-N, 3200-3400K

15

850

59

1,03

300x300x100

465204

LED trapphusarmatur IQ LED lamp 4255-N, 3200-3400K

16

950

57

1,5

320x320x111

465207

IQ-4150-N

300 ØØ 360

100 mm mm 107

4150 – 15 W, 3200-3400K. Mått 360°, 2-10m. Sensor med tidsfördröjning 12 sek-12 min. Monteringshöjd 2-3,5 m. Kontrollknapp för tidsfördröjning, område och lux. 42 55 – 16 W, 3200-3400 K. Mått 360° sensor, detektionsområde 2-10 m och tidsfördröjning 14 sek-30 min. Kontrollknapp för tidsfördröjning, område och lux. Mikrovågsbrytare för inställning av lux och dimmer. T E K N I S K A DATA :

4150 – 220-240V/AC 50Hz, 5,8GHz, <0,2 mW, 10-2000 lux, Klass II, IP44, IK09, CRI 80, Effektfaktor <0,7W. Max omgivningstemperatur från -20 till +45°C. CE.

L E D T R A P P H U S A R M AT U R 415 0

320 ØØ360

IQ-4255-N

mm 107 111 mm

42 55 – 220-240V/AC 50 Hz, Klass II, 5,8GHz, 0,2 mW. Effektfaktor <0,7 W, förbrukning 10% 3,8 W. CRI 80, IP54, IK09, 10-2000 lux. Max omgivningstemperatur från -20° till +45°C. RG 0. CE.

L E D T R A P P H U S A R M AT U R 42 55

 89


87


88


89


Aura Light utvecklar och säljer smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig, med lång linvslängd och hög kvalitet. Våra energieffektiva armaturer och ljuskällor i kombination med sensorer ger dig upp till 80% energibesparing. Kontakta gärna någon av våra belysningsexperter för att få en skräddarsydd lösning för din anläggning.

Aura Light AB Box 508 371 23 Karlskrona Sverige Tel

0455 785 00

Fax

0455 267 17

Ordertel 020 32 30 30 Orderfax 0455 130 34 E-mail order@auralight.se Internet www.auralight.se

Profile for Aura Light

Aura Light Sensorkatalog  

Aura Light sensorkatalog - sensorer och belysningsstyrning

Aura Light Sensorkatalog  

Aura Light sensorkatalog - sensorer och belysningsstyrning