Aura Light prislista 2020

Page 1

Traditionella ljuskällor Aura Lights sortiment traditionella ljuskällor


Innehåll

Introduktion 1

6. Urladdningslampor

26

Smart belysning från Aura Light

1

Metallhalogenlampor - Long Life

26

Lysrör, Typbeteckning & Service life

2

Aura Crystal Long Life, TT, EP och TC

26

Val av färgtemperatur

4

Metallhalogenlampor - Standard

27

Konvertera ljuskällor från watt till lumen

5

Metallhalogenlampor HIE, HIT, HIT-DE, HIT-CRI, HIE-CRI och HIT-CRI-R

27

6

Högtrycksnatriumkällor - Long Life

28

Aura T5 Eco Saver Long Life, HE och HO

6

Aura Sodinette Long Life HST och HSE

28

Aura T5 Eco Saver Protector Long Life, HE och HO

7

Högtrycksnatriumkällor - Standard

29

Aura T5 Miniature Long Life

7

Högtrycksnatriumlampor plug-in, HSE, HST, SDW-T och SDW-TG 29

Aura T8 Ultimate Long Life

8

Aura T8 Ultimate Protector Long Life

8

Aura T8 Ultimate Thermo Long Life

9

Signallampor 30

Aura T8 Ultimate Reflector Long Life

9

Dvärglampor 32

Aura T8 Signette-D Long Life

10

Telefonlampor 32

Aura T8 Universal Long Life

10

Indikeringslampor 33

Aura T8 Universal Thermo Long Life

11

Glimlampor 33

Aura T8 Universal Thermo Protector Long Life

11

Fordonslampor 33

Aura T8 Universal Reflector Protector Long Life

11

1. Lysrör Long Life

7. Smålampor

8. Glödlampor 2. Lysrör - Standard

12

T5 Fullfärgslysrör

12

T5 Miniatyrlysrör

13

Glödlampor: Lågvolt-, trafiksignal-, päron-, ugns- och jullampa 9. Tändare

30

35 35 36

T5 Cirkellysrör

13

Aura Lysrörständare

36

T8 Fullfärgslysrör

14

Säkerhetständare DEOS

36

T8 Lysrör special RA >91 dagsljus

14

Elektroniska säkerhetständare

36

T9 Cirkellysrör

14 10. Elartiklar, tillbehör och batterier

37

3. Kompaktlysrör - Long Life

15

Elartiklar och tillbehör

Aura Unique-S och -S/E Long Life

16

Batterier 38

Aura Unique-D och -D/E Long Life

17

Aura Unique-T och -T/E Long Life

18

Aura Unique-L och -L Cool Long Life

19

11. Fakta Kvalitet och miljö

37

40 40

Garanti 40 20

Betalnings- och leveransvillkor

41

Kompaktlysrör, TCS och TCS/E

20

Storleksmall för smålampor

42

Kompaktlysrör, TCD och TCD/E

21

Mått ljuskällor

43

Kompaktlysrör, TCT och TCT/E

22

Översättningstabeller 44

Kompaktlysrör, TCF och TCL

23

Teknisk information och data

46

Kompaktlysrör, T2D och T2D/E

23

Uppgradera till LED

47

4. Kompaktlysrör – Standard

Orderformulär 48 5. Halogenlampor

24

Halogenlampor lågvolt

25

Halogenlampor normalspänning

25

Kontakt och Säljorganisation


I N T RO D U K T I O N

Smart belysning från Aura Light Aura Light erbjuder energieffektiva och hållbara belysningslösningar. Vi är kända för hög kvalitet och lång livslängd och har hjälpt kunder spara upp till 80-90% av deras energiförbrukning på belysning, beroende på tidigare belysningslösning och utrustning. Aura Light har ett stort produktsortiment med kompletta belysningslösningar i form av armaturer, ljuskällor och sensorer. Vi erbjuder vår belysningsexpertis och hjälper dig med ljusberäkningar och besparingskalkyler, skräddarsydda för din anläggning. Upptäck vårt hållbara LEDsortiment på vår hemsida och e-handel eller kontakta oss så berättar vi mer. Du hittar prislista för LED-ljuskällor i separat katalog Aura Light värnar om miljön och erbjuder därför hållbara lösningar för framtiden. Efterfrågar du dessutom hög kvalitet och god service är valet enkelt.

Med miljön i fokus Aura Lights Long Life symbol Aura Lights Long Life miljösymbol för miljövänliga Long Life-ljuskällor visar hur många gånger längre än en standardljuskälla produkten räcker. Väljer du ljuskällor märkta med Aura Lights Long Life-symbol minskar du miljöpåverkan eftersom färre ljuskällor behöver tillverkas, förpackas, transporteras och återvinnas.

3


LYSRÖR Typbeteckning för Long Life-ljuskällor På en Long Life-ljuskälla finns det olika beteckningar utskrivna. På skissen nedan ges en förklaring av de olika typbeteckningarna. Position 1, 2 och 3 förklaras extra utförligt.

Position 1 visar Watt styrkan och kan vara mellan 6W och 80W. Position 2 står för Ra-värdet (internationell färgkod IEC). 5 = Ra 50-69, enkelfärg 6 = Ra 60-69, enkelfärg 8 = Ra 80-89, fullfärg 9 = Ra 90-100, fullfärg special Position 3 visar vilken ljusfärg och vilken färgtemperatur lysröret har. 27 = Interiör, 2700K 30 = Varmvit, 3000K 35 = Middle White, 3500K 40 = Vit, 4000K 50 = Dagsljus, 5000K 65 = Dagsljus, 6500K

Service Life Flourescerande lysrör När du bara får ut 80 % av det ljus som din belysningsanläggning ursprungligen gav, har belysningens “Service Life” uppnåtts. Begreppet Service Life är det som oftast används för lysrör. Service Life ska testas enligt förutsättningarna i normen IEC/EN 60081, dvs att lysrören är tända 2 timmar och 45 minuter och släckta i 15 minuter och drivs med konventionella driftdon och tändare. Den totala ljusnedgången beror på att enskilda ljuskällor slocknat i förtid och på ljusnedgång i lysrören. Fungerande lysrör i % x ljusflöde i % = Service Life > 80 %

LED-lampor och moduler För att enkelt kunna jämföra olika ljuskällor, och numera även LED, med varandra finns det önskemål om en enkel och enhetlig redovisning av livslängder. Problemet är att detta inte kan göras alltför enkelt, då olika typer av ljuskällor och LED har mycket olika egenskaper. I EU:s Ekodesignförordning har man därför infört krav på en omfattande och enhetlig redovisning av lysrörs och övriga urladdningslampors ljusbibehållning (Lamp Lumen Maintenance Factor – LLMF) och livslängd (Lamp Survival Factor – LSF). Uppgifterna ska finnas enkelt tillgängliga på ljuskälletillverkarnas hemsidor. Ljusflödesbibehållningen (LLMF) ska redovisas som % av nyvärdet efter 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar. (Endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och testdata ännu inte finns att tillgå.) Lamplivslängdsfaktorn (LSF) redovisas som fortfarande fungerande lampor i % efter 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (Endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och testdata ännu inte finns att tillgå).

4


Driftförhållanden ska definieras, och om ljuskällan kan drivas både med E/M- och elektroniska driftdon don ska det anges vilket driftsätt som använts vid testningen. Relevanta IEC/CEN-standarder föreskriver en provningscykel på 3 timmar (165 minuter på och 15 minuter av), vilken också ska vara underlag för produktinformation enligt krav i Ekodesignförordningen. Som komplement kan värden för en avvikande provningscykel anges, om den är mer relevant för en ljuskällas huvudsakliga användningsområde. Med hjälp av redovisningen av LLMF och LSF kan man fastställa en lämplig användbar livslängd och en exakt bibehållningsfaktor för en ljuskälla i en viss applikation. För LED finns ännu inte motsvarande krav i Ekodesignförordningen, men en internationell standard för LED-armaturer föreskriver att LLMF 70 %, 80 % och 90 % ska redovisas tillsammans med LSF 90 % och 50 %. (För LED-lampor – ”glödlampsersättare” – definieras livslängden idag som antalet brinntimmar vid LSF 50 %, och då är ett riktvärde för LLMF 70 %.) Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte saknas information men den bör användas på ett enhetligt sätt. Belysningsbranschen rekommenderar därför att ”Användbar livslängd”, för jämförelser och underhållsplanering, definieras som antalet drifttimmar vid LSF 90 %, d.v.s vid 10 % bortfall av ljuskällor. För att bestämma bibehållningsfaktorn beräknas LLMF efter samma antal brinntimmar. I Ljusamallen finns en generell tabell med bibehållningsfaktorer för jämförande beräkningar. (OBS! LED av god kvalitet har i allmänhet ett mycket litet bortfall och då kan istället ljusnedgången bli den dimensionerande faktorn för ”Användbar livslängd” i praktiken.) Källa: energimyndigheten.se

SERVICE LIFE LYSRÖRSTYP

KONVENTIONELLT DRIFTDON MED TÄNDARE

HF-DRIFT (VARMSTART)

STANDARD Lysrör T8 (26 mm), fullfärg

12 000 h

16 000 h

Lysrör T5 (16 mm), fullfärg

-

16 000 h

LONG LIFE Aura Universal Long Life, T8 (26 mm), fullfärg

36 000 h

50 000 h

Aura Ultimate Long Life, T8 (26 mm), fullfärg

48 000 h

70 000 h

Aura T5 Eco Saver Long Life, (16 mm), fullfärg

-

48 000 h

5


I N T RO D U K T I O N

Val av färgtemperatur Aura Light erbjuder ett brett sortiment av lysrör för olika belysningsmiljöer. Nedan får du hjälp och vägledning vid val av lysrör. Dessa rekommendationer är avsedda som förslag, men även andra ljusfärger kan användas beroende på vilken ljusmiljö som önskas.

BELYSNINGSMILJÖ

FULLFÄRG INTERIÖR

VARMVIT

VIT

DAGSLJUS

DAGSLJUS SPECIAL

827

830

840

865

954

Möbler

Grönsaker

 

BUTIKER

Textil, läder

Kolonial

KONTOR Kontor

Konferensrum

Bank

Bibliotek

INDUSTRI Grafisk

Laboratorier

Färgbedömning Produktion

SJUKVÅRD Undersökningsrum Väntrum

Operation ÖVRIGT Museer

Idrottshallar

Skolor

Bostäder

Restauranger

Hotell

Skyltbelysning

Garage

Parkeringshus

Lager

 Rekommenderas

 Alternativ

Ljusreglering och 100 h-inbränning Att tänka på vid ljusreglering är att alla nya lysrörsljuskällor ska få en ”stabiliseringsinbränning”. Det vill säga brännas in 100 timmar på full effekt, innan produkten ljusregleras. Inbränningen (100 h) kan ske successivt tills timantalet uppnåtts. Detta är en allmän rekommendation från Belysningsbranschen, för att ljuskällornas specificerade data inte ska kunna påverkas negativt och ge drifts-/livslängdspåverkan. Notera att alla Aura IQ Sensorer har denna funktionalitet inbyggd.

6


I N T RO D U K T I O N

Konvertera ljuskällor från Watt till Lumen I enlighet med EU-direktivet har glödlampor, halogen och lågenergilampor fasats ut eller kommer successivt fasas ut och ersätts med energieffektiva ljuskällor i form av LED-ljuskällor. Kvarvarande halogen- och lågenergilampor fasas stegvis ut. Idag har vi endast ett litet sortiment kvar av glödlampor där ersättning ännu ej finns.

Byt till energieffektiva lampor! Visste du att du kan spara upp till 80 % energi genom att byta ut dina glödlampor till energieffektiva lampor? I de allra flesta användningsområden fungerar de lika bra som glödlampor, drar mindre energi och är därmed bättre för miljön. Dessutom har de minst 10 gånger längre livslängd, så du slipper byta lampor lika ofta!

HITTA MOTSVARANDE LJUSFLÖDE Lumen (L)

LED Watt

CFL Watt

Halogen Watt

Glödlampa Watt

200-300

2-4W

6-8W

18 W

25 W

400-500

4-6 W

8 - 12 W

28 W

40 W

650-850

6-9W

13 - 18 W

42 W

60 W

1000-1400

10 - 12 W

19 - 22 W

53 W

75 W

1450-1700+

13 - 15 W

23 - 30 W

70 W

100 W

2700+

15 - 28 W

31 - 55 W

-

150 W

4000+

40W

-

-

250 W

HITTA MOTSVARANDE LJUSFLÖDE GLÖDLAMPA

LYSRÖRSLAMPA

HALOGENLAMPA

LED-LAMPA

25 W

229 lumen

217 lumen

220 - 330 lumen

40 W

432 lumen

410 lumen

320 - 470 lumen

60 W

741 lumen

702 lumen

700 - 810 lumen

75 W

970 lumen

920 lumen

1060 lumen

100 W

1398 lumen

1326 lumen

1521 lumen

200 W

3172 lumen

3009 lumen

3452 lumen

   7


LYS RÖ R - LO N G L I F E

LYSRÖR - LONG LIFE Aura T5 Eco Saver Long Life Aura T5 Eco Saver Long Life är ett energibesparande lysrör i Long Life-version. Med Aura T5 Eco Saver Long Life får du de fördelar som Long Life-konceptet medför samtidigt som du sänker din energiförbrukning med upp till 10%. Under beskrivning inom parentes anges vilken

1

produkt artikeln ersätter.

Upp till 10% energibesparingar

Minskar CO2-utsläppen

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

Använd dina befintliga armaturer

Minskar dina underhållskostnader med 2/3

Tändcykler

HF-drift (varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

48 000

11 tim på 1 tim av

58 000

Aura T5 Eco Saver HE Long Life, Ø16mm, Sockel G5 ART NR

BESKRIVNING

554013

13W (= 14W) 830

554014

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Varmvit

549

30

A+

7393771001981

13W (= 14W) 840

Vit

549

30

A+

7393771001998

554023

19W (= 21W) 830

Varmvit

849

30

A+

7393771002001

554024

19W (= 21W) 840

Vit

849

30

A+

7393771002018

554033

25W (= 28W) 830

Varmvit

1149

30

A+

7393771002025

554034

25W (= 28W) 840

Vit

1149

30

A+

7393771002032

554036*

25W (= 28W) 865

Dagljus

1149

30

A+

7393771003763

554053

32W (= 35W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002049

554054

32W (= 35W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002056

554056*

32W (= 35W) 865

Dagljus

1449

30

A+

7393771003671

Aura T5 Eco Saver HO Long Life, Ø16mm, Sockel G5

8

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

557013

20W (= 24W) 830

Varmvit

557014

20W (= 24W) 840

557023

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

30

A+

7393771002063

Vit

549

30

A+

7393771002070

36W (= 39W) 830

Varmvit

849

30

A+

7393771002087

557024

36W (= 39W) 840

Vit

849

30

A+

7393771002094

557026*

36W (= 39W) 865

Dagljus

849

30

A+

7393771003930

557043

45W (= 49W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002124

557044

45W (= 49W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002155

557033

50W (= 54W) 830

Varmvit

1149

30

A+

7393771002100

557034

50W (= 54W) 840

Vit

1149

30

A+

7393771002117

557053

73W (= 80W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002162

557054

73W (= 80W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002179

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T5 Eco Saver Protector Long Life Aura Eco Saver Protector Long Life är avsett för miljöer där ett krossat lysrör riskerar att orsaka stora skador och kostnader, t ex livsmedelsindustrier, renrum, kemiska industrier, fotolab, sportanläggningar och museisalar. Röret består av ett Aura Eco Saver Long Life lysrör som täckts av ett transparent säkerhetsskikt av mycket stark plast. Plasten behåller sin styrka och klarhet under hela lysrörets livslängd.

Aura T5 Eco Saver HE Protector Long Life, Ø16mm, Sockel G5 ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

554313*

13W (=14W) 830

Varmvit

554314*

13W (=14W) 840

554323*

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

30

A+

7393771002629

Vit

549

30

A+

7393771002582

19W (=21W) 830

Varmvit

849

30

A+

7393771002636

554324*

19W (=21W) 840

Vit

849

30

A+

7393771002643

554333*

25W (=28W) 830

Varmvit

1149

30

A+

7393771002650

554334*

25W (=28W) 840

Vit

1149

30

A+

7393771002667

554353*

32W (=35W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002674

554354*

32W (=35W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002599

1

Aura T5 Eco Saver HO Protector Long Life, Ø16mm, Sockel G5 ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

557313*

20W (=24W) 830

Varmvit

557314*

20W (=24W) 840

557324*

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

30

A+

7393771002681

Vit

548

30

A+

7393771002698

36W (=39W) 840

Vit

849

30

A+

7393771002711

557343*

45W (=49W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002728

557344*

45W (=49W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002735

557333*

50W (=54W) 830

Varmvit

1149

30

A+

7393771002742

557334*

50W (=54W) 840

Vit

1149

30

A+

7393771002759

557353*

73W (=80W) 830

Varmvit

1449

30

A+

7393771002766

557354*

73W (=80W) 840

Vit

1449

30

A+

7393771002773

Aura T5 Miniature Long Life Särskilt lämpat för nödutgångsbelysning. Livslängd 20 000 timmar med 24 timmars tändcykel (10% lysrörsbortfall och 20% ljusnedgång). Lägsta möjliga driftskostnad och ett bra miljöval.

Aura T5 Miniature Long Life, Ø16mm, Sockel G5 ART NR

BESKRIVNING

454884**

8W, 840

SOCKEL

G5

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

30

A

7393771648841

288

** Fasas ut under 2021

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet

9


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Ultimate Long Life

Aura Ultimate Long Life är ett lysrör med rekordlång livslängd och extremt lågt lysrörsbortfall.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) Tändcykler

1

• • •

Lägsta möjliga driftskostnad Bästa miljöval Finns i ett antal olika färger och specialutföranden

Konv. driftdon med

HF-drift

tändare

(varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

48 000

70 000

11 tim på 1 tim av

60 000

80 000

OBS: Begränsat service life på Aura Ultimate Long Life 30W. 36 000 h vid konventionell drift, 46 000 h vid HF-drift (tretimmarsinkoppling).

Aura T8 Ultimate Long Life, Ø26mm, Sockel G13 ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

430212

18W, 827

Interiör

430213

18W, 830

430214

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

590

30

A

7393771602126

Varmvit

590

30

A

7393771602133

18W, 840

Vit

590

30

A

7393771602140

430216

18W, 865

Dagsljus

590

30

A

7393771602164

430218

18W, 835

Middle white

590

30

A

7393771602188

430232

36W, 827

Interiör

1200

30

A

7393771602324

430233

36W, 830

Varmvit

1200

30

A

7393771602331

430234

36W, 840

Vit

1200

30

A

7393771602348

430236

36W, 865

Dagsljus

1200

30

A

7393771602362

430238

36W, 835

Middle white

1200

30

A

7393771602386

430252

58W, 827

Interiör

1500

30

A

7393771602522

430253

58W, 830

Varmvit

1500

30

A

7393771602539

430254

58W, 840

Vit

1500

30

A

7393771602546

430256

58W, 865

Dagsljus

1500

30

A

7393771602560

430258

58W, 835

Middle white

1500

30

A

7393771602584

Aura T8 Ultimate Protector Long Life, Ø26mm, Sockel G13 ART NR

10

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

431013

18W, 830

Varmvit

590

30

A

7393771610138

431014

18W, 840

Vit

590

30

A

7393771610145

431016

18W, 865

Dagsljus

590

30

A

7393771610169

431033

36W, 830

Varmvit

1200

30

A

7393771610336

431034

36W, 840

Vit

1200

30

A

7393771610343

431036

36W, 865

Dagsljus

1200

30

A

7393771610367

431053

58W, 830

Varmvit

1500

30

A

7393771610534

431054

58W, 840

Vit

1500

30

A

7393771610541

431056

58W, 865

Dagsljus

1500

30

A

7393771610565

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Ultimate Thermo Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer t ex utomhusbelysning, skyltar, kallförråd, fryshus och parkeringshus. Röret består av ett 26 mm lysrör som kapslats in i ett 38 mm glashölje. Konstruktionen innebär att lysrörets egenvärme tas tillvara på ett energieffektivt sätt och därmed ökar också ljusflödet vid låga temperaturer. Aura Ultimate Thermo Long Life ger upp till tre gånger mer ljus än andra lysrör i kalla miljöer.

1

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

432313

18W, 830

Varmvit

590

25

A

7393771623138

432314

18W, 840

Vit

590

25

A

7393771623145

432316

18W, 865

Dagsljus

590

25

A

7393771623169

432333

36W, 830

Varmvit

1200

25

A

7393771623336

432334

36W, 840

Vit

1200

25

A

7393771623343

432336

36W, 865

Dagsljus

1200

25

A

7393771623367

432353

58W, 830

Varmvit

1500

25

A

7393771623534

432354

58W, 840

Vit

1500

25

A

7393771623541

432356

58W, 865

Dagsljus

1500

25

A

7393771623565

Aura T8 Ultimate Reflector Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Typ A

ART NR

Typ B

BESKRIVNING

Typ C

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

433414*

18W, 840, Typ A

Vit

590

25

A

7393771634141

433433*

36W, 830, Typ A

Varmvit

1200

25

A

7393771634332

433434*

36W, 840, Typ A

Vit

1200

25

A

7393771634349

433436*

36W, 865, Typ A

Dagsljus

1200

25

A

7393771634363

433534*

36W, 840, Typ B

Vit

1200

25

A

7393771000878

433633*

36W, 830, Typ C

Varmvit

1200

25

A

7393771002568

433634*

36W, 840, Typ C

Vit

1200

25

A

7393771001691

433453*

58W, 830, Typ A

Varmvit

1500

25

A

7393771634530

433454*

58W, 840, Typ A

Vit

1500

25

A

7393771634547

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet

11


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Signette-D Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för belysning av dubbelsidiga reklamskyltar.

Typ A

1

ART NR

Typ B

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

434616*

18W, 865, Typ A

Dagsljus

590

25

B

7393771646168

434716*

18W, 865, Typ B

Dagsljus

590

25

B

7393771647165

434636*

36W, 865, Typ A

Dagsljus

1200

25

A

7393771646366

434736*

36W, 865, Typ B

Dagsljus

1200

25

A

7393771647363

434656*

58W, 865, Typ A

Dagsljus

1500

25

A

7393771646564

434756*

58W, 865, Typ B

Dagsljus

1500

25

A

7393771647561

Aura T8 Universal Long Life Aura Universal Long Life är ett fullfärgslysrör avsett för miljöer där det är förhållandevis enkelt att byta lysrör, men där kostnadseffektiv belysning ändå eftersträvas.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) •

Låg driftskostnad

Bästa miljöval

Finns i ett antal olika färger och specialutföranden

Tändcykler

Konv. driftdon med

HF-drift

tändare

(varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

36 000

50 000

11 tim på 1 tim av

43 000

60 000

Aura T8 Universal Long Life, Ø26mm, Sockel G13 ART NR

12

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

435213

18W, 830

Varmvit

590

30

A

7393771652138

435214

18W, 840

Vit

590

30

A

7393771652145

435216

18W, 865

Dagljus

590

30

A

7393771652169

435233

36W, 830

Varmvit

1200

30

A

7393771652336

435234

36W, 840

Vit

1200

30

A

7393771652343

435236

36W, 865

Dagljus

1200

30

A

7393771652367

435253

58W, 830

Varmvit

1500

30

A

7393771652534

435254

58W, 840

Vit

1500

30

A

7393771652541

435256

58W, 865

Dagljus

1500

30

A

7393771652565

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Universal Thermo Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer t ex utomhusbelysning, skyltar, kallförråd, fryshus och parkeringshus. Röret består av ett 26 mm lysrör som kapslats in i ett 38 mm glashölje. Konstruktionen innebär att lysrörets egenvärme tas tillvara på ett energieffektivt sätt och därmed ökas också ljusflödet vid låga temperaturer.

1

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

437313*

18W, 830

Varmvit

590

25

A

7393771673133

437314*

18W, 840

Vit

590

25

A

7393771673140

437333*

36W, 830

Varmvit

1200

25

A

7393771673331

437334

36W, 840

Vit

1200

25

A

7393771673348

437353*

58W, 830

Varmvit

1500

25

A

7393771673539

437354

58W, 840

Vit

1500

25

A

7393771673546

Aura T8 Universal Thermo Protector Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer där ett krossat lysrör riskerar att orsaka stora skador och kostnader. Röret består av ett Aura Universal Thermo Long Life lysrör som täckts av ett transparent säkerhetsskikt av PET-plast. Service Life begränsas av plastens livslängd och är 30 000 timmar. ART NR 437114*

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Vit

590

25

A

7393771000977

18W, 840

Aura T8 Universal Reflector Protector Long Life, Sockel G13 Position av stift Typ A

ART NR

Typ B

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

436414*

18W, 840, Typ A

Vit

590

25

A

7393771002230

436434*

36W, 840, Typ A

Vit

1200

25

A

7393771664346

436454*

58W, 840, Typ A

Vit

1500

25

A

7393771664544

436554*

58W, 840, Typ B

Vit

1500

25

A

7393771665541

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet

13


LYS RÖ R - S TA N DA R D

LYSRÖR - STANDARD Lysrör standard T5 T5 Fullfärgslysrör

2

T5 HE lysrör ger mycket energieffektiva belysningslösningar. Lämpliga användningsområden är kontor, butiker, skolor, hotell och industrier. T5 HO lysrör ger högt ljusflöde och passar när du vill ha mycket ljus, t ex inom industrin och i anläggningar med höga takhöjder. ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

456000*

14W, 827 HE

Interiör

456001

14W, 830 HE

456002

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

20

A+

4050300645919

Varmvit

549

20

A+

7393771660010

14W, 840 HE

Vit

549

20

A+

7393771660027

456004*

21W, 827 HE

Interiör

849

20

A+

4050300645957

456005

21W, 830 HE

Varmvit

849

20

A+

4050300591506

456006

21W, 840 HE

Vit

849

20

A+

4050300591407

456017

24W, 830 HO

Varmvit

549

20

A

7393771660171

456018

24W, 840 HO

Vit

549

20

A

4050300591643

456008*

28W, 827 HE

Interiör

1149

20

A+

4050300645995

456009

28W, 830 HE

Varmvit

1149

20

A+

7393771660096

456010

28W, 840 HE

Vit

1149

20

A+

7393771660102

456012*

35W, 827 HE

Interiör

1449

20

A+

4050300646039

456013

35W, 830 HE

Varmvit

1449

20

A+

7393771660133

456014

35W, 840 HE

Vit

1449

20

A+

4050300591445

456021

39W, 830 HO

Varmvit

849

20

A+

4050300591728

456022

39W, 840 HO

Vit

849

20

A+

7393771660225

456029

49W, 830 HO

Varmvit

1449

20

A+

7393771660294

456030

49W, 840 HO

Vit

1449

20

A+

7393771660300

456025

54W, 830 HO

Varmvit

1149

20

A+

4050300591605

456026

54W, 840 HO

Vit

1149

20

A+

4050300591582

456034*

80W, 840 HO

Vit

1449

20

A+

4050300591841

Finns även i miljövänligt Long Life utförande.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

14

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


LYS RÖ R - S TA N DA R D

T5 Miniatyrlysrör, fullfärg, Ø16mm, Sockel G5 ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

451018

4W, 840

Vit

451021

6W, 840

451030

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

136

25

B

5994100053309

Vit

212

25

B

5994100053828

8W, 835

Varmvit

288

25

B

5994100053279

451031

8W, 840

Vit

288

25

B

5994100053262

451028

13W, 835

Varmvit

517

25

B

5994100053286

451029

13W, 840

Vit

517

25

B

5994100053293

2

T5 Cirkellysrör, fullfärg, Ø16mm, Sockel 2GX13 ART NR

BESKRIVNING

456071

22W, 830

456072

LJUSFÄRG

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Varmvit

10

A

0043168757096

22W, 840

Vit

10

A

0043168757201

456074

40W, 830

Varmvit

10

A

0043168757126

456075

40W, 840

Vit

10

A

0043168757133

456077

55W, 830

Varmvit

10

A

0043168757171

456078

55W, 840

Vit

10

A

0043168757188

456080

60W, 830

Varmvit

10

A

8711500642592

456081

60W, 840

Vit

10

A

8711500642615

För mått, se kapitel 11. Fakta

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

15


LYS RÖ R - S TA N DA R D

Lysrör Standard T8 T8 Fullfärgslysrör, Ø26mm, Sockel G13

2

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

451119*

15W, 827

Interiör

451124

15W, 830

451126*

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

439

25

A

4050300446042

Varmvit

439

25

A

7393771611241

15W, 840

Vit

439

25

A

4050300446004

451152

18W, 827

Interiör

590

25

A

7393771611524

451142

18W, 830

Varmvit

590

25

A

7393771611425

451141

18W, 840

Vit

590

25

A

7393771611418

451120*

30W, 827

Interiör

895

25

A

4050300518077

451125

30W, 830

Varmvit

895

25

A

4050300518053

451127*

30W, 840

Vit

895

25

A

4050300518039

451251

36W, 840

Vit

1200

25

A

7393771612514

451252

36W, 830

Varmvit

1200

25

A

7393771612521

451192

36W, 827

Interiör

1200

25

A

7393771611920

451271

58W, 840

Vit

1500

25

A

7393771612712

451272

58W, 830

Varmvit

1500

25

A

7393771612729

451309

58W, 827

Interiör

1500

25

A

4050300603049

Finns även i miljövänligt Long Life utförande.

T8 Lysrör special RA >91 dagsljus, fullfärg, Ø 26mm, Sockel G13 ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

451155

18W, 950

Dagljus

451206

36W, 950

451279

58W, 950

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

590

10

B

8711500888433

Dagljus

1200

10

B

8711500888600

Dagljus

1600

10

A

8711500888716

T9 Cirkellysrör, fullfärg, Ø29mm, Sockel G10q ART NR

BESKRIVNING

451416

22W, 827

451418

LJUSFÄRG

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

12

B

4008321581068

22W, 840

Vit

12

B

4008321581082

451400

32W, 830

Varmvit

12

A

8711500559678

451401

32W, 840

Vit

12

A

8711500559685

451402

32W, 827

Interiör

12

A

4008321581129

451413

40W, 830

Varmvit

12

A

8711500284761

451414

40W, 840

Vit

12

A

8711500284747

För mått, se kapitel 11. Fakta

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

16

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

KOMPAKTLYSRÖR Kompaktlysrör i Long Life-utförande Aura Unique Long Life har tre gånger längre livslängd än vanliga kompaktlysrör. Genom att välja en Long Life-produkt sparar du två av tre byten och gör ett klokt val för vår miljö. Endast en tredjedel så många lampor behöver tillverkas, förpackas, transporteras och återvinnas.

Typer Kompaktlysrör med 2-pins sockel kan inte dimmas. Däremot kan man dimma kompaktlysrör med 4-pins sockel. Beteckningarna för lågenergilampor är TC. Den sista bokstaven visar hur många rör den har:

S = Singelrör D = Dubbelrör T = Trippelrör L = Lång

3

Står det dessutom tillägget /E sist i beteckningen (t ex TCS/E) betyder det att kompaktlysröret är utvecklat för elektronisk förkoppling och har 4-pins sockel.

Socklar

OBS! Socklarna visas ej i naturlig storlek.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 11: Fakta.

17


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

KOMPAKTLYSRÖR - LONG LIFE Aura Unique-S Long Life Aura Unique-S Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna och den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-S Long Life gör dem lämpade att använda på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus, offentliga miljöer, på båtar, bussar och tåg, i parker och på parkeringsplatser, i mindre skyltar och i gångtunnlar. •

Lägsta möjliga driftskostnad.

Bästa miljöval.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) Tändcykler

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-S Long Life

Aura Unique -S/E Long Life

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

Finns i olika färger och utföranden.

3

12-timmarscykel, 50% bortfall

Aura Unique-S Long Life**, (TCS 2-stavs) 2-stift ART NR

BESKRIVNING

490022

7W, 827, G23

490023

LJUSFÄRG

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

10

B

7393771000342

7W, 830, G23

Varmvit

10

B

7393771000359

490024

7W, 840, G23

Vit

10

B

7393771000366

490032

9W, 827, G23

Interiör

10

A

7393771000373

490033

9W, 830, G23

Varmvit

10

A

7393771000380

490034

9W, 840, G23

Vit

10

A

7393771000397

490042

11W, 827, G23

Interiör

10

A

7393771000403

490043

11W, 830, G23

Varmvit

10

A

7393771000410

490044

11W, 840, G23

Vit

10

A

7393771000427

** Integrerad tändare

Aura Unique-S/E Long Life**, (TCS/E 2-stavs) 4-stift ART NR

BESKRIVNING

491032

9W, 827, 2G7

491033

LJUSFÄRG

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

10

A

7393771000465

9W, 830, 2G7

Varmvit

10

A

7393771000472

491034

9W, 840, 2G7

Vit

10

A

7393771000489

491042

11W, 827, 2G7

Interiör

10

A

7393771000496

491043

11W, 830, 2G7

Varmvit

10

A

7393771000502

491044

11W, 840, 2G7

Vit

10

A

7393771000519

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

18

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 11: Fakta.


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-D Long Life Aura Unique-D Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna och den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-D Long Life gör dem lämpliga att använda på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus, offentliga miljöer, på båtar, bussar och tåg, i parker och på parkeringsplatser, i mindre skyltar och i gångtunnlar.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) Tändcykler

Lägsta möjliga driftskostnad.

Bästa miljöval.

Finns i olika färger och utföranden.

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-D Long Life

Aura Unique-D/E Long Life

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

12-timmarscykel, 50% bortfall

3

Aura Unique-D Long Life**, (TCD 4-stavs), 2-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

492212

10W, 827

Interör

492213

10W, 830

492214

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

G24D-1

10

B

7393771000526

Varmvit

G24D-1

10

B

7393771000533

10W, 840

Vit

G24D-1

10

B

7393771000540

492222

13W, 827

Interiör

G24D-1

10

A

7393771000557

492223

13W, 830

Varmvit

G24D-1

10

A

7393771000564

492224

13W, 840

Vit

G24D-1

10

A

7393771000571

492232

18W, 827

Interiör

G24D-2

10

A

7393771000588

492233

18W, 830

Varmvit

G24D-2

10

A

7393771000595

492234

18W, 840

Vit

G24D-2

10

A

7393771009598

492242

26W, 827

Interiör

G24D-3

10

A

7393771000618

492243

26W, 830

Varmvit

G24D-3

10

A

7393771000625

492244

26W, 840

Vit

G24D-3

10

A

7393771000632

** Integrerad tändare

Aura Unique-D/E Long Life**, (TCD/E 4-stavs), 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

493212

10W, 827

Interiör

G24Q-1

10

A

7393771000649

493213

10W, 830

Varmvit

G24Q-1

10

A

7393771000656

493214

10W, 840

Vit

G24Q-1

10

A

7393771000663

493222

13W, 827

Interiör

G24Q-1

10

A

7393771000670

493223

13W, 830

Varmvit

G24Q-1

10

A

7393771000687

493224

13W, 840

Vit

G24Q-1

10

A

7393771000694

493232

18W, 827

Interiör

G24Q-2

10

A

7393771000700

493233

18W, 830

Varmvit

G24Q-2

10

A

7393771000717

493234

18W, 840

Vit

G24Q-2

10

A

7393771000724

493242

26W, 827

Interiör

G24Q-3

10

A

7393771000731

493243

26W, 830

Varmvit

G24Q-3

10

A

7393771000748

493244

26W, 840

Vit

G24Q-3

10

A

7393771000755

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 11: Fakta.

19


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-T Long Life

Aura Unique-T Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna, den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-T Long Life gör att de passar att användas på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus och i offentliga miljöer.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

Lägsta möjliga driftskostnad

Bästa miljöval.

Finns i olika färger och utföranden.

Tändcykler

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-T Long Life

Aura Unique-T/E Long Life

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

12-timmarscykel, 50% bortfall

3

Aura Unique-T Long Life**, (TCT 6-stavs), 2-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

494333*

18W, 830

Varmvit

494334*

18W, 840

494343* 494344*

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24D-2

10

B

7393771001059

Vit

GX24D-2

10

B

7393771001066

26W, 830

Varmvit

GX24D-3

10

A

7393771001073

26W, 840

Vit

GX24D-3

10

A

7393771001080

** Integrerad tändare

Aura Unique-T/E Long Life**, (TCT/E 6-stavs), 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

495332

18W, 827

Interiör

495333

18W, 830

495334

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24Q-2

10

A

7393771009512

Varmvit

GX24Q-2

10

A

7393771001097

18W, 840

Vit

GX24Q-2

10

A

7393771001103

495342

26W, 827

Interiör

GX24Q-3

10

A

7393771009529

495343

26W, 830

Varmvit

GX24Q-3

10

A

7393771001110

495344

26W, 840

Vit

GX24Q-3

10

A

7393771001127

495352

32W, 827

Interiör

GX24Q-3

10

A

7393771009536

495353

32W, 830

Varmvit

GX24Q-3

10

A

7393771001134

495354

32W, 840

Vit

GX24Q-3

10

A

7393771009543

495363

42W, 830

Varmvit

GX24Q-4

10

A

7393771009550

495364

42W, 840

Vit

GX24Q-4

10

A

7393771009567

495373

57W, 830

Varmvit

GX24Q-5

10

A

7393771009574

495374

57W, 840

Vit

GX24Q-5

10

A

7393771009581

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

20

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 11: Fakta.


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-L Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift Aura Unique-L Long Life är avsedda för att utgöra allmän belysning i offentliga miljöer som kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker, flygplatser, bensinstationer osv.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

Lägsta möjliga driftskostnad.

Bästa miljöval.

Finns i olika färger och utföranden.

Tändcykler

Konv. driftdon med

HF-drift (varm-

tändare 18-36W

start) 18-80W

30 000

42 000

36 000

48 000

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life) 11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

Aura Unique-L Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

496113

18W, 830

Varmvit

2G11

496123

24W, 830

Varmvit

496124

24W, 840

496126

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

225

10

A

7393771561133

2G11

320

10

A

7393771561232

Vit

2G11

320

10

A

7393771561249

24W, 865

Dagljus

2G11

320

10

A

7393771002520

496133

36W, 830

Varmvit

2G11

415

10

A

7393771561331

496134

36W, 840

Vit

2G11

415

10

A

7393771561348

496154

55W, 840

Vit

2G11

535

10

A

7393771561546

496183*

80W, 830

Varmvit

2G11

565

10

A

7393771561836

496184*

80W, 840

Vit

2G11

565

10

A

7393771561843

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

3

Aura Unique-L Cool Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift Aura Unique-L Cool Long Life är utvecklad för miljöer med lägre temperatur. Exempel på användningsområden är utomhusbelysning i bostadsområden och parker, på torg samt under utomhustak över lager, transportytor och bensinstationer. Andra områden är skyltbelysning och kalla lokaler inomhus, t ex kyllager för livsmedel. Aura Unique-L Cool Long Life har ett optimerat ljusflöde vid temperaturer under 15°C. ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

LÄNGD (mm)

497113

18W, 830

Varmvit

2G11

225

10

A

7393771571132

497124

24W, 840

Vit

2G11

320

10

A

7393771571248

497133

36W, 830

Varmvit

2G11

415

10

A

7393771571330

497134

36W, 840

Vit

2G11

415

10

A

7393771571347

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 11: Fakta.

21


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

KOMPAKTLYSRÖR - STANDARD Kompaktlysrör, TCS (2-stavs), 2- stift

4

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390110

5W, 827

Interiör

390202

7W, 830

390203

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

G23

10

B

5994100010807

Varmvit

G23

10

B

5994100010982

7W, 840

Vit

G23

10

B

5994100010838

390115

7W, 827

Interiör

G23

10

B

5994100010951

390204

9W, 830

Varmvit

G23

10

A

5994100010975

390205

9W, 840

Vit

G23

10

A

5994100010791

390116

9W, 827

Interiör

G23

10

B

5994100010777

390206

11W, 830

Varmvit

G23

10

A

5994100010968

390207

11W, 840

Vit

G23

10

A

5994100010869

390117

11W, 827

Interiör

G23

10

A

5994100010852

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Kompaktlysrör, TCS/E (2-stavs), 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390122

5W, 827

Interiör

390123

7W, 827

390125

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

2G7

10

A

5994100010913

Interiör

2G7

10

A

0043168376587

7W, 840

Vit

2G7

10

A

5994100010937

390126

9W, 827

Interiör

2G7

10

A

5994100010883

390127

9W, 830

Varmvit

2G7

10

A

5994100011835

390128

9W, 840

Vit

2G7

10

A

5994100010890

390129

11W, 827

Interiör

2G7

10

A

5994100010944

390130

11W, 830

Varmvit

2G7

10

A

0043168979252

390131

11W, 840

Vit

2G7

10

A

5994100010906

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

22

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCD (4-stavs), 2- stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390208

10W, 830

Varmvit

390209

10W, 840

390111

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

G24D1

10

B

5994100011477

Vit

G24D1

10

B

5994100011484

10W, 827

Interiör

G24D1

10

B

5994100011460

390210

13W, 830

Varmvit

G24D1

10

A

5994100011538

390211

13W, 840

Vit

G24D1

10

A

5994100031031

390112

13W, 827

Interiör

G24D1

10

A

5994100031024

390212

18W, 830

Varmvit

G24D2

10

B

5994100010388

390213

18W, 840

Vit

G24D2

10

B

5994100010401

390113

18W, 827

Interiör

G24D2

10

B

5994100010371

390214

26W, 830

Varmvit

G24D3

10

A

5994100010616

390215

26W, 840

Vit

G24D3

10

A

5994100010661

390114

26W, 827

Interiör

G24D2

10

A

5994100010647

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

4

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Kompaktlysrör, TCD/E (4-stavs), 4- stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

398133

10W, 827

Interiör

G24Q1

10

A

5994100011507

398134

10W, 830

Varmvit

G24Q1

10

A

5994100011514

398135

10W, 840

Vit

G24Q1

10

A

0043168982702

398163

13W, 827

Interiör

G24Q1

10

A

5994100011545

398164

13W, 830

Varmvit

G24Q1

10

A

5994100011552

398165

13W, 840

Vit

G24Q1

10

A

0043168982733

398204

18W, 827

Interiör

G24Q2

10

A

5994100010418

398205

18W, 830

Varmvit

G24Q2

10

A

0043168128667

398206

18W, 840

Vit

G24Q2

10

A

5994100010449

398234

26W, 827

Interiör

G24Q3

10

A

5994100010623

398235

26W, 830

Varmvit

G24Q3

10

A

5994100010593

398236

26W, 840

Vit

G24Q3

10

A

5994100010609

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta

23


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCT (6-stavs), 2- stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390222

13W, 827

Interiör

390223

13W, 830

390216

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24D1

10

A

0043168359405

Varmvit

GX24D1

10

A

0043168359665

18W, 830

Varmvit

GX24D2

10

A

0043168359443

390217

18W, 840

Vit

GX24D2

10

A

5994100010685

390220

18W, 827

Interiör

GX24D2

10

A

5994100010722

390218

26W, 830

Varmvit

GX24D3

10

A

5994100010739

390219

26W, 840

Vit

GX24D3

10

A

0043168927024

390221

26W, 827

Interiör

GX24D3

10

A

0043168359597

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

4

Kompaktlysrör, TCT/E (6-stavs), 4- stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

398248

13W, 827

Interiör

GX24Q1

10

A

5994100010500

398249

13W, 830

Varmvit

GX24Q1

10

A

5994100010538

398237

18W, 830

Varmvit

GX24Q2

10

A

5994100010548

398238

18W, 840

Vit

GX24Q2

10

A

5994100010487

398241

18W, 827

Interiör

GX24Q2

10

A

0043168343923

398239

26W, 830

Varmvit

GX24Q3

10

A

5994100010555

398240

26W, 840

Vit

GX24Q3

10

A

5994100010470

398242

26W, 827

Interiör

GX24Q3

10

A

5994100010524

398243

32W, 827

Interiör

GX24Q3

10

A

0043168945202

398244

32W, 830

Varmvit

GX24Q3

10

A

5994100011804

398245

32W, 840

Vit

GX24Q3

10

A

5994100031215

398246

42W, 827

Interiör

GX24Q4

10

A

0043168463126

398247

42W, 830

Varmvit

GX24Q4

10

A

5994100011422

398251

42W, 840

Vit

GX24Q4

10

A

5994100011446

398257

57W, 830

Varmvit

GX24Q5

10

A

5994100011347

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

24

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCF (4-stavs), 4-stift, flat ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390301

18W, 830

Varmvit

390304

24W, 827

390305

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

2G10

10

A

4050300333540

Interiör

2G10

10

A

4050300333625

24W, 830

Varmvit

2G10

10

A

4050300333601

390307

36W, 827

Interiör

2G10

10

A

4050300312187

390308

36W, 830

Varmvit

2G10

10

A

4050300299051

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Kompaktlysrör, TCL (2-stavs ), 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

390155

18W, 840

Vit

2G11

10

A

4050300010724

390156

18W 830

Varmvit

2G11

10

A

4050300010731

390157

18W, 827

Interiör

2G11

10

A

4050300010748

390158

24W, 840

Vit

2G11

10

A

4050300010755

390159

24W, 830

Varmvit

2G11

10

A

4050300010762

390160

24W, 827

Interiör

2G11

10

A

4050300010779

390161

36W, 840

Vit

2G11

10

A

4050300010786

390162

36W, 830

Varmvit

2G11

10

A

4050300010793

390163

36W, 827

Interiör

2G11

10

A

4050300010809

390168

40W, 830

Varmvit

2G11

10

A

4050300298894

390169

40W, 840

Vit

2G11

10

A

4050300279909

390164

55W, 840

Vit

2G11

10

A

4050300295879

390165

55W, 830

Varmvit

2G11

10

A

4050300298917

4

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Kompaktlysrör, T2D, 2-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

390133

16W (=14W), 827

Interiör

390134

28W (=24W), 827

Interiör

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

GR8

20

A

0043168324168

GR8

20

A

0043168105460

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

Kompaktlysrör, T2D/E, 4-stift ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

390132

16W (=14W), 827

Interiör

GR10Q

20

A

0043168324229

390135

28W (=24W), 827

Interiör

GR10Q

20

A

0043168105477

390136

38W (=34W), 827

Interiör

GR10Q

20

A

0043168105507

390147

28W (=24W), 835

Middle White

GR10Q

20

A

0043168105675

390148

38W (=34W), 835

Middle White

GR10Q

20

A

0043168105668

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta

25


H A LO G E N L A M P O R

HALOGENLAMPOR Halogenlampor är med sin goda färgåtergivning och sitt kompakta format en perfekt ljuskälla där det behövs intensivt riktat ljus i t ex butiker och utställningar. Halogenlampor med reflektor ger en exakt fokuserad ljusstråle utan att ljus läcker ut åt sidorna. Halogenlampor med kalljusspegel är konstruerade så att reflektorn skickar värmen bakåt, medan ljuset reflekteras framåt. Denna egenskap gör att man undviker problem med värmestrålning och skyddar varor som ej bör utsättas för värme. Utifrån nya lagstiftningar från EU:s ekodesignförordning utfasas klara nätspänningshalogenlampor från och med september 2018. Detta innebär att fortsatt tillverkning av denna typ av ljuskälla inte är tillåten därefter, men det som finns på lager får säljas ut. Däremot tillåts klara halogenlampor med socklar G9 och R7 efter september 2018. Ett bra alternativ till halogenlampor är LED-lampor. Läs mer om dessa under kapitlet LED-lampor.

ANSI-koder Många av halogenlamporna har en ANSI-kod. Denna kod är densamma på alla halogenlampor oavsett fabrikat. ANSI-koden består av tre bokstäver efter varandra, som exempelvis EXN som alltid är 50W 12V med flood (36°) spridning.

5

Spridningsvinkel På många halogenlampor kan man välja mellan olika spridningsvinklar. De vanligaste är Spot (12°), Medium (24°) och Flood (36°). De olika spridningsvinklarna ger mycket olika ljusbilder. Om man exempelvis använder halogenlampor som allmänbelysning bör man välja en sort med största möjliga spridningsvinkel. Om man däremot ska belysa en liten bild på en vägg bör man välja Spot. Se spridningstabell nedan för mer information.

1m 0,20m

0,35m

0,70m

1,15m

2m 0,40m

0,70m

1,40m

2,30m

3m 0,60m

1,05m

2,10m

3,45m

4m 0,80m

1,40m

2,80m

4,60m

Spot 12°

Medium 24°

Flood 36°

Wide Flood 60°

Socklar R7s-15

G4

GX5,3

GY6,35

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

26

GZ4

GU4

GU 5,3

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.


H A LO G E N L A M P O R

Halogenlampor, lågvolt Halogenlampor, kalljusspegel med frontglas, lågvolt, 51mm ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

SPRID. VINKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

325250

20W, 12V, BAB

GU5,3

36°

10

B

5994100022725

325253

35W, 12V, FMW

GU5,3

36°

10

B

0064894539565

325254

35W. 12V, FMV

GU5,3

24°

10

B

7393771352540

325257

50W, 12V, EXN

GU5,3

36°

10

B

5994100022756

325258

50W, 12V, EXZ

GU5,3

18°

10

B

5021731307348

Halogenlampor, utan reflektor, lågvolt ART NR

BESKRIVNING

325210

10W, 6V

325212

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

G4

10

D

8714101002598

10W, 12V

G4

10

D

5994100031079

325214

20W, 12V

GY6.35

10

D

8714101000853

325215

100W, 12V

GY6.35

10

D

8718739033481

325217

50W, 12V

GY6.35

10

D

5994100031055

5

Halogenlampor, projektionslampor med dia- och smalfilmprojektor, lågvolt ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

325220

150W, 24V, FCS

G6.35

10

D

4050300006727

325222

250W, 24V, EHJ

G6.35

10

D

405030006734

325224

400W, 36V, EVD

G6.35

12

D

4050300006741

Halogenlampor, normalspänning Halogenlampor G9, 2 000 h ART NR

BESKRIVNING

325356

20W, 240V, klar

325357

30W, 240V, klar

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

G9

10

D

5994100031383

G9

10

D

5994100031277

Halogenlampor, tvåsidigt socklade, 1 500 h ART NR

BESKRIVNING

325832

130W

325837 325838

SOCKEL

LÄNGD

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

R7S-15

118

10

D

5994100031208

200W

R7S-15

118

10

D

5994100022718

330W

R7S-15

118

10

D

5994100022701

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.

27


URLADDNINGSLAMPOR

METALLHALOGENLAMPOR - LONG LIFE Aura Crystal Long Life

LIVSLÄNGD, TÄNDCYKEL (11 H PÅ, 1 H AV)

Aura Crystal Long Life är den första metallhalogenlampan i Long Life-utförande. Den brinner minst dubbelt så länge jämfört med vanliga metallhalogenlampor och är utrustad med två brännare. Genom att använda Aura Crystal Long Life kan man göra en kostnadsbesparing på upp till 50 % genom mindre underhåll. Används till gatubelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, parkeringsgarage, park- och gångvägsbelysning.

DRIFTTIMMAR

BORTFALL

8000 h 12 000 h 16 000 h 20 000 h 25 000 h 30 000 h 43 000 h

2% 3% 4% 6% 8% 10 % 50 % (medellivslängd)

Aura Crystal TT Long Life

6

ART NR

BESKRIVNING

510121

35 W, 830

510141

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

A+

7393771004159

35 W, 942

E27

12

A+

7393771005460

510122

50 W, 830

E27

12

A+

7393771003992

510142

50 W, 942

E27

12

A+

7393771005477

510123

70 W, 830

E27

12

A+

7393771002933

510143

70 W, 942

E27

12

A+

7393771005484

510124

100 W, 830

E40

12

A+

7393771004005

510144

100 W, 942

E40

12

A+

7393771005491

510125

150 W, 830

E40

12

A+

7393770003954

510145

150 W, 942

E40

12

A+

7393771005507

510126

250 W, 830

E40

12

A+

7393771005453

510146

250 W, 942

E40

12

A+

7393771005514

510127

400 W, 830

E40

12

A+

7393771005668

510147

400 W, 942

E40

12

A+

7393771005675

Aura Crystal EP Long Life ART NR

BESKRIVNING

510221

35 W, 830

510222

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

A+

7393771005606

50 W, 830

E27

12

A+

7393771005613

510223

70 W, 830

E27

12

A+

7393771005620

510224

100 W, 830

E40

12

A+

7393771005637

510225

150 W, 830

E40

12

A+

7393771005644

Aura Crystal TC Long Life ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

511121

35W, 830

3000

G12

12

A+

7393771004364

511141

35W, 942

4200

G12

12

A+

7393771005422

511123

70W, 830

3000

G12

12

A+

7393771005439

511143

70W, 942

4200

G12

12

A+

7393771005446

SOCKEL

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

28

Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


URLADDNINGSLAMPOR

METALLHALOGENLAMPOR - STANDARD Metallhalogenlampor HIT ART NR

BESKRIVNING

401684**

2000W, D

SOCKEL E40

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

4

A

5994100017028

** Med inbyggd tändare, skall anslutas till 400V

Keramiska metallhalogenlampor HIT-CRI ART NR

BESKRIVNING

401830

50W, 828

401834

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

A+

8727900800296

70W, 828

E27

12

A+

8711500120304

401833

150W, 830

E40

12

A+

0043168387491

401839

100W, 828

E40

12

A+

8718291120322

401667

250W, D, 970

E40

12

A

0043168105897

401668

400W, D, 830

E40

12

A

5994100016922

ART NR

BESKRIVNING (bild)

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

401650

35W, 830 (a)

G12

12

A+

5994100015994

401651

70W, 830 (a)

G12

12

A+

5994100016007

401652

150W, 830 (a)

G12

12

A+

5994100016014

401831

35W, 830 (b)

G8.5

12

A+

8711500200006

SOCKEL

6

a. b.

Kermaiska metallhalogenlampor HIT-DE-CRI ART NR

BESKRIVNING

401658

70W, 830

401659

150W, 830

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

RX7S

12

A

5994100017141

RX7S

12

A

5994100017158

Keramiska metallhalogenlampor HIE-CRI ART NR

BESKRIVNING

401838

50W, 828

401835

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

24

A

8727900823561

70W, 828

E27

24

A

8711500205445

401836

100W, 828

E40

24

A

8718291158776

401837

150W, 828

E40

24

A+

8718291120346

Keramiska metallhalogenlampor HIT-CRI-R ART NR

BESKRIVNING (bild)

401845

35W, 830 PAR20 (a)

401846

70W, 830 PAR30 (b)

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

15

A

43168264815

E27

6

A+

43168216821

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 11. Fakta

a.

b.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

29


URLADDNINGSLAMPOR

HÖGTRYCKSNATRIUMKÄLLOR - LONG LIFE Aura Sodinette Long Life Aura Sodinette Long Life är en unik högtrycksnatriumljuskälla med en livslängd på 48 000 timmar. Aura Sodinette Long Life minimerar dina underhållskostnader där det är svårt att komma åt armaturen eller där ett avstannande av aktiviteten innebär stora kostnader. Används till gatubelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, parkeringsplatser, industribelysning, sportanläggningar etc. Den yttre glaskolven är gjord av ett speciellt härdat glas. Detta skyddar komponenternas insida från skador, värme, kyla och fukt samt skyddar ljuskällan under hela den långa brinntiden. Det härdade glaset är blyfritt och används för samtliga effekter mellan 50 och 1000 W. De högkvalitativa superbrännarna är fyllda av högklassiga komponenter

6

Lägsta möjliga driftskostnad.

Bästa miljöval.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) Driftstimmar

Felutfall

16 000

2%

20 000

4%

32 000

7%

48 000

10 %

70 000

50 % (genomsnittslivslängd)

Aura Sodinette Long Life, rörformad, transparant (HST) ART NR

BESKRIVNING

500111

50 W, 2100K

500121

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

371

A

7393771000137

70 W, 2100K

E27

12

371

A+

7393771000144

500131

100 W, 2100K

E40

12

371

A+

7393771000151

500141

150 W, 2100K

E40

12

446

A+

7393771000168

500151

250 W, 2100K

E40

12

523

A+

7393771000175

500161

400 W, 2100K

E40

12

778

A++

7393771000182

500171

600 W, 2100K

E40

12

1246

A++

7393771000199

500191

1000 W, 2100K

E40

12

1892

A+

7393771000328

Aura Sodinette Long Life, ellipsoid, täckt, (HSE) ART NR

BESKRIVNING

500211

50 W, 2100K, matt

500221

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

371

A

7393771000205

70 W, 2100K, matt

E27

12

371

A

7393771000212

500231

100 W, 2100K, matt

E40

12

371

A+

7393771000229

500241

150 W, 2100K, matt

E40

6

446

A+

7393771000236

500251

250 W, 2100K, matt

E40

6

523

A+

7393771000243

500261

400 W, 2100K, matt

E40

6

778

A+

7393771000250

500271

600 W, 2100K, matt

E40

6

1246

A++

7393771000267

500291

1000 W, 2100K, matt

E40

6

1892

A+

7393771000335

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

30

Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


URLADDNINGSLAMPOR

HÖGTRYCKSNATRIUMKÄLLOR - STANDARD Högrycksnatriumlampor, inbyggd tändare typ plug-in ART NR

BESKRIVNING

411964

50W

411965

70W

SOCKEL

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

12

240

A

4050300015583

E27

12

179

A

5994100017295

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

Högrycksnatriumlampor Plus (HSE) ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

411992

70W

E27

12

180

A+

5994100017271

411960

100W

E40/45

12

179

A+

9004102353003

411979

150W

E40

12

280

A+

9004102353010

411980

250W

E40

12

290

A+

9004102353027

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

Finns även i Long Life utförande

Högrycksnatriumlampor Plus (HST) ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

411963

50W

E27

25

158

A

9004102351092

411962

70W

E27

25

158

A+

5994100017615

411961

100W

E40/45

12

247

A+

9004102351139

411981

150W

E40

12

263

A+

9004102351146

411982

250W

E40

12

326

A+

9004102351207

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

12

882

B

8711500734044

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

ENERGIKLASS

EAN KOD

6

Finns även i Long Life utförande

Högrycksnatriumlampor (SDW-T) ART NR

BESKRIVNING

411986

100W, 825

SOCKEL PG12-1

Högrycksnatriumlampor (SDW-TG) ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

411946

50W, 825

GX12-1

12

945

B

8711500203236

411947

100W, 825

GX12-1

12

992

B

8711500202338

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 11. Fakta

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

31


SMÅLAMPOR

SMÅLAMPOR Signallampor Signallampor, typ 0923, längd 23 mm, Ø 10 mm ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337586

24V

50mA, 1,2W

BA9S

25

7340002501680

337587

24V

80mA, 2W

BA9S

25

7340002502403

337590

26V

40mA, 1W

BA9S

25

7340002502410

337591

30V

50mA, 1,5W

BA9S

25

7340002504490

337594

30V

80mA, 2,4W

BA9S

25

7340002503967

337593

36V

50mA, 1,8W

BA9S

25

7340002504506

337599

60V

40mA, 2,4W

BA9S

25

7392579616403

Signallampor, typ 0928, längd 28 mm, Ø 10 mm

7

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337553

6,3V

320mA, 2W

BA9S

25

7340002504438

337832

24V

50mA, 1,2W

BA9S

25

7340002504179

337561

24V

80mA, 1,9W

BA9S

25

7340002500973

337562

24V

125mA, 3W

BA9S

25

7340002500539

337564

28V

40mA, 1,1W

BA9S

25

7340002503318

337547

30V

50mA, 1,5W

BA9S

25

7340002503936

337839

36V

50mA, 1,8W

BA9S

25

7340002504582

337578

130V

20mA, 2,6W

BA9S

25

7340002502281

337580

240V

12,5mA, 3W

BA9S

25

7340002503950

Signallampor, typ 1023, längd 23 mm, Ø 10 mm ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337606

24V

50mA, 1,2W

E10

25

7340002500560

337607

24V

80mA, 2W

E10

25

7340002503042

337608

24V

125mA, 3W

E10

25

7340002504001

Signallampor, typ 1028, längd 28 mm, Ø 10 mm ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337831

24V

50mA, 1,2W

E10

25

7340002500072

337659

24V

80mA, 1,9W

E10

25

7340002504025

337660

24V

125mA, 3W

E10

25

7340002502519

337665

30V

50mA, 1,5W

E10

25

7340002504520

337663

30V

100mA, 3W

E10

25

7340002504049

337838

36V

50mA, 1,8W

E10

25

7340002504575

337670

60V

40mA, 2,4W

E10

25

7340002504537

337675

240V

13mA, 3W

E10

25

8714681028186

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

32

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


SMÅLAMPOR

Signallampor, typ 1430, längd 30 mm, Ø 13 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334944

24V

2W

E14

50

7340002503837

334993

220-260V

5-7W

E14

50

7340002504407

Signallampor, typ 1445, längd 45 mm, Ø 16 mm ART NR

VOLT

WATT/MA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334767

24V

15W

E14

50

7392579596125

334809

220-260V

5- 7W

E14

50

7392579596507

334811

220-260V

6-10W

E14

50

7392579596408

334815

220-260V

10-15W

E14

50

7340002504339

Signallampor, typ 1454, längd 54 mm, Ø 17 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334857

24V

5W

E14

50

7392579604103

334820

24-30V

6-10W

E14

50

7392579604158

334825

45-60V

5-7W

E14

50

7392579604462

334905

220-260V

5-7W

E14

50

7340002500140

334870

220-260V

6-10W

E14

50

7392579604455

334901

220-260V

10-15W

E14

50

7340002503776

7 Signallampor, typ 1535, längd 35 mm, Ø 16 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334990

260V

5-7W

B15D

50

7340002502038

Signallampor, typ 1545, längd 45 mm, Ø 17 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334808

220-260V

5-7W

B15

50

7392579636395

Signallampor, typ 1554, längd 54 mm, Ø 17 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

334913

220-260V

4-6W

B15D

50

7340002504360

334906

220-260V

6-10W

B15D

50

7392579644505

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

33


SMÅLAMPOR

Dvärglampor

Dvärglampor, typ 01024 ML, längd 23 mm, Ø 9,5 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337634

2,2V

250mA

E10

25

7340002500287

Dvärglampor, typ 01023, längd 24 mm, Ø 11,5 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337507

3,5V

200mA

E10

25

7340002500744

337679

6V

50mA

E10

25

7340002504544

Dvärglampor, typ Prefocus, längd 30,5 mm, Ø 11,5 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337533

2,4V PR2

500mA

P13,5S

25

7340002500294

337535

3,6V PR3

500mA

P13,5S

25

734002500300

337534

2,4V PR6

300mA

P13,5S

25

7340002500317

Telefonlampor 7

Telefonlampor, typ 5530, längd 30 mm, Ø 5,1 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337749

24V

20mA

T5,5

100

7340002503141

337751

24V

40mA

T5,5

100

7340002504094

337752

24V

50mA

T5,5

100

7340002504100

337757

28V

20mA

T5,5

100

7340002504551

337759

30V

20mA

T5,5

100

7340002503714

337760

30V

40mA

T5,5

100

7340002500454

337761

30V

50mA

T5,5

100

7340002503066

337762

36V

20mA

T5,5

100

7340002504117

337767

60V

20mA

T5,5

100

7340002500416

Telefonlampor, typ 6844, längd 44 mm, Ø 6,25 mm ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337803

30V

50mA 1,2W

BA7S

25

7340002501598

337809

60V

20mA 1,2W

BA7S

25

7340002504162

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

34

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


SMÅLAMPOR

Indikeringslampor Indikeringslampor, typ 0723, längd 23 mm, Ø 6,6 mm ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337500

24V

50mA 1,2 W

BA7S

25

7340002500447

337505

60V

20mA 1,2 W

BA7S

25

7340002502236

Indikeringslampor, längd 15,9 mm, Ø 5,9 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337685

28V, 387

40mA

MF 6A/8

25

7340002502854

Indikeringslampor, typ 1 3/4, längd 15,9 mm, Ø 5,9 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337684

28V, 388

40mA

S5,7

25

7340002506463

Indikeringslampor, längd 20 mm, Ø 5 mm ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

337696

24V, 2342

1,2 W

W2X4,6D

25

7340002504070

Glimlampor

7

Glimlampor, typ 1025 med inbyggt motstånd, längd 25 mm, Ø 10 mm ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

335077

220-250V ~

2mA

E10

25

7392579736040

Fordonslampor

Fordonslampor, strålkastarlampor, asymmetrisk, för halvljus ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346588

1336

12V

45/40W

P 45T

10/200

4013790414052

Fordonslampor, strålkastarlampor H1, asymmetrisk, för halvljus ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346769

392

12V

55W

P14,5S

10

9004102207276

Fordonslampor, strålkastarlampor H4, asymmetrisk, för halvljus ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346771

1412

12V

60/55W

P43T-38

10

5994100010074

346772

1424

24V

75/70W

P43T-38

10

4013790319050

Fordonslampor, strålkastarlampor H7, asymmetrisk, för halvljus ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346773

-

12V

55W

PX26D

10

0043168350174

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

35


SMÅLAMPOR

Fordonslampor, strålkastarlampor H3, för extraljus ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346770

397

12V

55W

PK22S

10

9004102207290

346804

398

24V

70W

PK22S

10

5994100010050

Fordonslampor för stopp-, blinkljus m.m. ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346809

627

24V

15W

BA15S

10

4013790248053

346759

637

12V

21W

BA15S

10

0043168378949

346813

635

24V

18W

BA15S

10

4013790253057

346819

636

24V

21W

BA15S

10

4013790258052

Fordonslampor, kombinerad bak-, stopp- och blinkljuslampa ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346707

230

12V

21/5W

BAY15D

10

5994100005629

Fordonslampor, för bakljus, innerbelysning och instrumentbelysning

7

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346890

523

346892

525

12V

5W

BA15S

10

9004102238270

12V

10W

BA15S

10

4013790240057

346891 346908

524

12V

5W

BA15D

10

4013790285058

527

24V

5W

BA15S

10

5994100012399

346909

528

24V

5W

BA15D

10

9004102349983

346905

529

24V

10W

BA15S

10

0043168379588

Fordonslampor, bildvärglampor för instrumentbelysning, parkeringsljus m.m. ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

347736 347773

670

12V

2W

BA9S

10

5994100008644

674

24V

2W

BA9S

10

5994100008651

Fordonslampor, bildvärglampor med glassockel för instrumentoch parkeringsljus m.m. ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

347734

684

12V

1,2W

W2X4,6D

10

4013790205056

347744

686

12V

3W

W2,1X9,5D

10

4013790222053

347776

692

12V

5W

W2,1X9,5D

10

4013790235053

Fordonslampor, spolformlampor för bakljus, innerbelysning och blinkers ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

346966

541, 36mm

12V

5W

SV8,5

10

0043168379120

346967

542, 41mm

12V

5W

SV8,5

10

0043168379557

346968

543, 41mm

12V

10W

SV8,5

10

59410008682

346975

547, 36mm

24V

5W

SV8,5

10

9004102238454

346976

548, 41mm

24V

10W

SV8,5

10

9004102349419

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

36

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


G LÖ D L A M P O R

GLÖDLAMPOR I enlighet med EU-direktivet har glödlamporna fasats ut och ersätts nu med energieffektiva ljuskällor i form av LED-, halogen- och lågenergilampor. Vi har idag ett litet sortiment kvar av glödlampor där ersättning ännu ej finns.

Byt till energieffektiva lampor! Visste du att du kan spara upp till 80 % energi genom att byta ut dina glödlampor till energieffektiva lampor? I de allra flesta användningsområden fungerar de lika bra som glödlampor, drar mindre energi och är därmed bättre för miljön. Dessutom har de minst 10 gånger längre livslängd, så du slipper byta lampor lika ofta! Se sid 6 för översättningstabell.

Normallampor, lågvolt - Obs. Fungerar inte i normal nätspänning ART NR

WATT (bild)

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

301109

25W, 24V (a)

E27

10

4013790258052

301219

40W, 24V (b)

E27

10

8714681057155

301329

60W, 24V (b)

E27

10

7391316724609

a.

b.

Trafiksignallampor, normal ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

303408

60W, klar

E27

10

4050300405049

Trafiksignallampor, lågvolt ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

313720

27W, 12V

BA20S

10

5708995100006

Trafiksignallampor, klotlampor för tryckknappslådor ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

313322

25W, klar

E27

10

7340002517704

8

Päronlampor ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

313774

15W, klar

E14

10

E

7392579204037

313793

25W

E14

10

E

7392579204068

Ugnslampor, päronformade ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

ENERGIKLASS

EAN KOD

313806

15W, klar

E14

10

E

5994102332297

313807

25W, klar

E14

10

E

7313041651166

Jullampor, topplampor, räfflad, klar kolv ART NR

WATT (typ)

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

367923

0,1A 1,4V (1)

E10

3/30

7393579904019

367924

3W, 14V (2)

E10

7/70

7392579904029

367925

3 W 23V (3)

E10

5/50

7393579904033

367926

3 W 34V (4)

E10

7/70

7393579904057

367929

3 W 55V (5)

E10

5/50

7393579904071

1=luciakrona, tärnljus, 2=16-ljus belysn, 3=10-ljus belysn, 4=7-armad ljusstake, 5=5-armad ljusstake. Jullampor för 7-armad ljusstake finns även i LED-version, se vår e-handel

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Glödlampan fasades ut i september 2012 och finns endast för försäljning tills lagret är slut.

37


TÄ N DA R E

TÄNDARE Aura Lysrörständare ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

441572

Seriekoppling T1

4-22 W

25

7393771815724

441580

Singelkoppling T4

4-65W

25

7393771815809

Säkerhetständare DEOS ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

441586

Seriekoppling

18-22 W

25

4050300854069

441585

Singelkoppling

30-65 W

25

4050300854106

Elektroniska säkerhetständare ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

441620

Seriekoppling

18-22 W

25

8711500764980

441621

Singelkoppling

18-75 W

25

8711500764973

9

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

38

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


E L A RT I K L A R, T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

ELARTIKLAR OCH TILLBEHÖR Säkringar, tröga, smältproppar, gL – gG ART NR

AMPERE

VOLT

GÄNGA

ANTAL/ FÖRP

EAN KOD

380259

6A

500V

2

5

7310441200116

380260

10A

500V

2

5

5994100062042

380261

16A

500V

2

5

5997501300263

380262

20A

500V

2

5

5994100062066

380263

25A

500V

2

5

5994100062073

Kvick-loss Speciellt utvecklad för att lossa kärvande lysrörshållare etc.

• • • •

Lossar kärvande lysrörshållare snabbt Ej elektriskt ledande Ej brandfarligt Kladdar ej - drar ej åt sig damm ART NR

TYP

ANTAL/ FÖRP

EAN KOD

473000

Lampspray

12

7393461020117

10

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

39


E L A RT I K L A R, T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

BATTERIER Alkaliska batterier ART NR

TYP (bild)

IEC

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487214

LR20A (a)

D

1,5V

4/24/120

5410853033677

487215

LR14A (b)

C

1,5V

4/24/120

5410853033691

487216

LR6A (c)

AA

1,5V

8/48/240

5410853033714

487217

LR03A (d)

AAA

1,5V

4/48/240

5410853034179

487211

3LR12 (e)

4,5V

1/12

5410853039037

487219

6LR61A (f)

9,0V

1/12/60

5410853033738

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Brunstensbatterier ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487105

4R25U med fjädrar

6,0V

1/12

5410853033141

EAN KOD

Knappceller, litium

10

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

487225

CR2025

3V

2/12

5025232060672

487226

CR2016

3V

2/12

5025232060665

487224

CR2032

3V

2/12

5025232060689

487281

CR1620

3V

1/10

5025232068258

487282

CR1220EP/IB

3V

1/10

5019068085091

487223

CR2430

3V

1/10

5410853012313

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487228

CR123A

3V

1

5410853017097

Foto, litium

Nickel metallhydrid Det miljövänliga uppladdningsbara alternativet. ART NR

TYP (bild)

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487235

P6P 2450 mAh (a)

1,2V

12

5410853050872

487236

P03P 750 mAh (b)

1,2V

12

5410853045359

487238

P14P 2800 mAh (c)

1,2V

12

5410853034537

a.

b.

c.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

40

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.


E L A RT I K L A R, T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

Batteriladdare För storlek: D, C, AA, AAA och 9V batterier. Klarar både NiCd och NiMh. ART NR

TYP

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487302

BQ 550 1H Universal

1/6

5025232672141

Knappceller/minibatterier, silveroxid ART NR

TYP (bild)

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487232

SR1130W SR54 (a)

1,55V

1/12

5410853014034

487234

SR44W (a)

1,55V

1/12

5410853013976

487279

SR1120W SR55 (a)

1,55V

1/12

5410853010517

487254

SR41W (a)

1,55V

1/12

5410853035435

487277

4SR44 (b)

6,2V

1/12

5410853013990

a.

b.

Knappceller/minibatterier, alkaliska ART NR

TYP (bild)

VOLT

ANTAL/FÖRP

EAN KOD

487275

LR44 (a)

1,5V

1/12

5019068083835

487221

LRV08 (b)

12V

1/10

5019068592568

487218

LR1 (c)

1,5V

1/10

5019068592551

a. b.

c.

Knappceller/minibatterier för hörselhjälpmedel, zinkluft ART NR

TYP (bild)

VOLT

ANTAL/FÖRP

487288

PR675H (a)

1,4V

6

5410853023319

487274

PR13H (b)

1,4V

6

5410853023289

487273

PR312H (c)

1,4V

6

5410853023302

487272

PR230H/PR10 (d)

1,4V

6

5410853023296

a.

b.

c.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

EAN KOD

10

d.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller slutförsäljningar i sortimentet.

41


FA K TA

KVALITET OCH MILJÖ Aura Light AB är ISO certifierade enligt ISO 14001:2015, 45001:2018 och 9001:2015 tillämpat på design, utveckling samt tillverkning av teknisk belysning för offentlig miljö. Aura Light går på djupet när det gäller att uppnå högsta möjliga återvinningsgrad och miljömedvetenhet inom koncernen.

Nuvarande certifikat: Certifikatet gäller till: Certifikatsnummer:

14 augusti 2020 13 augusti 2023 10273581

Första godkännande: ISO 14001 - 14 augusti 2017 ISO 45001 - 14 augusti 2017 ISO 9001 - 14 augusti 2017

Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Aura Light AB. Fönstergatan 17, 598 40 Vimmerby, Sverige

har utvärderats och godkänts av Lloyd's Register i enlighet med följande standarder:

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 Godkännandenummer: ISO 14001 – 00010596, ISO 45001 – 00010600, ISO 9001 – 00010598

Ledningssystemet är tillämpbart på: Design, utveckling samt tillverkning av teknisk belysning för offentlig miljö.

Paul Graaf Area Operations Manager North Europe Utfärdat av: LRQA Sverige AB för Lloyd's Register Quality Assurance Limited Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: LRQA Sverige AB, Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen, Sweden for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom Page 1 of 1

GARANTI Aura Light AB lämnar en livslängdsgaranti för alla Long Life-ljuskällor och -lösningar. Denna garanti gäller för installationer i enlighet med relevanta normer och krav. Förutom vår kända Long Life-garanti har vi för våra Aura Sodinette Long Life högtrycksnatriumlampor en extra trygghetsgaranti som innebär att ersättning ges även för byteskostnad. Returer till följd av reklamation av produkt gentemot Aura Light, som vid kontroll visar sig vara felfri, föranleder debitering av kostnader för frakt, felsökning samt administration, vilka debiteras köparen. Detsamma gäller reklamerade produkter som antagits vara felaktiga p.g.a. uttjänt/undermålig kringutrustning ägd av köparen, men som vid kontroll hos Aura Light visat sig vara felfri. Om inget annat avtalats vid order/kontrakt, står köparen själv för eventuella kostnader som uppstår vid byte av ljuskällor som ersatts enligt gällande garanti

11

42

För mer information och dokumentation kring Long Life-garantierna, se vår hemsida eller kontakta din lokala Aura-säljare.


FA K TA

BETALNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR BETALNINGSVILLKOR

Per 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

Vid returer enligt ovan skall köparen ange nummer och datum

Dröjsmålsräntan utgörs av referensränta med ett tillägg på 8%.

på säljarens faktura och/eller följesedel för de aktuella varorna. Köparen står för returfrakt samt risken för returnerade varor till

LEVERANSVILLKOR

dess att Aura Light AB skriftligen kvitterat mottagandet av de

Leveranser sker frakt- och emballagefritt enligt ALEM 09 för

returnerade varorna. Aura Light AB skall utställa retursedel för

order med nettofakturavärde över 1 000 kr. För order med

mottagen och avhämtad vara.

nettofakturavärde understigande 1 000 kronor debiteras köparen fraktkostnad om ej annat avtalats. För Noral-sortimentet

ANSVARSTID

gäller fritt fabrik (Ex Works Incoterms 2010). Allt gods

Aura Light AB:s ansvar för levererade varor framgår av ALEM

transportförsäkras.

09, dock med begränsningen att ansvarstiden kan vara kortare i enlighet med elektronikkomponenternas livslängd i enlighet

REKLAMATIONER

med tillverkaren av elektronikkomponenternas specifikationer.

Reklamationer vid fel ska ställas skriftligen av köparen genom att

Aura Light AB:s ansvar är villkorat av att Aura Lights

fylla i och skicka in Aura Lights reklamationsblankett. Blanketten

installationsmanualer och montageanvisningar (vilken går att

skickas till order@auralight.se.

finna bipackad till varan, på www.auralight.se) till fullo följts vid installationen och användandet av varan.

RETURER

Endast returer på grund av fel eller annan orsak vartill Aura Light

ÖVRIGA VILLKOR

AB varit vållande, godkännes utan extra kostnader för köparen.

Utöver ovan angivna villkor gäller mellan parterna träffat avtal

Vid returer, som beror på annat än ovanstående, krediteras

och däri intagna villkor samt ALEM 09. Om motstridiga uppgifter

köparen nettofakturavärdet med ett avdrag som för normalt

finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och i ALEM 09, skall

lagerförda varor är minst 20 %. För utomhusprodukter gäller

villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och

30 % avdrag för normalt lagerförda varor. Retur av ej lagerförda

ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i ovan angivna villkor

produkter accepteras normalt ej. Ev. undatag från detta beslutas

och ALEM 09, skall ovan angivna villkor äga företräde före ALEM

ensidigt av Aura Light AB, som även förbehåller sig rätten att

09.

bedöma lämplig procentsats för eventuell kreditering. För att returer skall godkännas av Aura Light AB, skall varorna returneras i nyskick och i oskadad originalförpackning med samtliga delar i behåll. Returen skall vara Aura Light AB tillhanda inom tre (3) månader från leveransdagen räknat. Produkter som inte är Aura Light AB tillhanda inom tre (3) månader från leveransdagen räknat, tas ej i retur och krediteras således ej.

11

43


FA K TA

STORLEKSMALL FÖR SMÅLAMPOR Lamporna på denna sida visas i naturlig storlek. Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar.

0928

0923

1535

1023

1545

1028

1430

1445

01023

1554

1454

Prefocus

0723

11

GL 1025

1144

1139

387

2322 2342

44

5530

6844

635


FA K TA

MÅTT LJUSKÄLLOR KOMPAKTLYSRÖR UNIQUE

LYSRÖR WATT

LÄNGD MM

LYSRÖR T8, T12 (26 MM, 38 MM)

WATT

KOMPAKTLYSRÖR STANDARD

LÄNGD MM

WATT

LÄNGD MM

UNIQUE LONG LIFE

-S

-S/E

STANDARD TCS

TCS

TCS/E

135

114

5 (=25W)

107

92

15

437

7 (=40W)

18

590

9 (=60W)

167

144

7 (=40W)

137

121

20

590

11 (=75W)

237

214

9 (=60W)

167

151

30

895

UNIQUE LONG LIFE

-D

-D/E

11 (=75W)

237

222

36

1200

10 (=60W)

108

101

STANDARD TCD

TCD

TCD/E

40

1200

13 (=75W)

138

131

10 (=60W)

108

101

58

1500

18 (=100W)

153

146

13 (=75W)

133

126

65

1500

26 (=150W)

173

166

18 (=100W)

154

146

170

162

TCT

TCT/E

LYSRÖR T5 (16 MM)

UNIQUE LONG LIFE

-T

-T/E

26 (=150W)

18 (=100W)

115

115

STANDARD TCT

26 (=150W)

129

129

13 (=75W)

113

106

32 (=150W)

-

144,5

18 (=100W)

127

121

42 (=200W)

-

165,5

26 (=2x75W)

140

133

57 (=2x150W)

-

196

32 (=150W)

-

141

42 (=200W)

-

163

4

136

6

212

8

288

13

517

14 / 13

549

21 / 19

849

24 / 20

549

28 / 25

1149

18 (=100W)

225

35 / 32

1449

24 (=150W)

320

39 / 36

849

36 (=200W) 40 (=250W)

49 / 45

1449

54 / 50

1149

80 / 73 WATT

1449

UNIQUE-L LONG LIFE

18 (=100W)

122

415

24 (=150W)

165

535

36 (=200W)

217

55 (=300W)

535

80 (=400W)

565

DIAMETER MM

CIRKELLYSRÖR T9 22

29/216

32

29/305

40

STANDARD TCF

29/406

STANDARD TCL 18 (=100W)

217

24 (=150W)

317

36 (=200W)

411

40 (=250W)

533

55 (=300W)

533

WATT

DIAMETER MM

Unique LL -S, -S/E

CIRKELLYSRÖR T5 22

16/225

40

16/300

55

16/300

11

STANDARD T2D

Unique LL -D, -D/E

16

142

28

205

-

204

Unique LL -T, -T/E

Unique LL -L

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar.

45


FA K TA

ÖVERSÄTTNINGSTABELLER FULLFÄRGSRÖR, LONG LIFE OCH STANDARD FÄRG

AURA

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

2700 K

Interiör 827 Ra 85

Miljö 827 Ra 85

Interna 827 Ra 85

Miljö 827 Ra 80+

Homelight 182 Ra 85

3000 K

Varmvit 830 Ra 85

Varmvit 830 Ra 85

Varmton 830 Ra 85

Varmton 830 Ra 80+

Varmvit 183 Ra 85

4000 K

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 80+

Standardvit 184 Ra 85

5000 K

Dagsljus special 954 Ra > 97

-

-

-

-

6500 K

Dagsljus 865 Ra 85

Dagsljus 865 Ra > 86

Dagsljus 860 Ra 85

Dagsljus 860 Ra 80+

Dagsljus 186 Ra > 80

Auras fullfärgslysrör heter Aura Ultimate Long Life och Aura Universal Long Life. Alla färger som är i fet stil är i Long Life-utförande. Fullfärgslysrören finns även i normal livslängd.

GASURLADDNING, LONG LIFE OCH STANDARD TYP

AURA LONG LIFE

Högtrycksnatrium

11

46

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

HME

HPL-N

HQL

HGLI

HSL-BW

HME DELUXE

HPL-Comfort

HQL DE LUXE

HGLI-Komfort

HSL-SC

-

-

ML

HWL

ML

HSB-B

-

HIE

HPI

HQI-E

MBI

HSI

-

HIT

HPI-T

HQI-T

MBI-T

HSI-T

-

HIT-DE

MHN-TD

HQI-TS

MQI

HSI-TD

-

HIT-CRI

CDM-T

HQI-T

CMH-T

CMI-T

CRYSTAL TT

-

CDO City White

Powerball HCI-TT

CMH TT

-

CRYSTAL EP

-

-

HCI-TP

-

-

Kvicksilver

Metallhalogen

AURA

CRYSTAL TC

-

CDM-T

Power Ball HCI-T

CMH-T

-

SODINETTE SE

HSE

SON

NAV-E

LU

SHP-S

SODINETTE SE

HSE

SON plus

NAV-E super

-

-

SODINETTE ST

HST

SON-T

NAV-T

LU/T

SHP-TS

SODINETTE ST

HST

SON-T plus

NAV-T super

LU/XL/T

-

-

SDW-T

SDW-T

-

-

-

-

SDW-TG

SDW-TG

-

-

-


FA K TA

KOMPAKTLYSRÖR KELVIN

FÄRG

AURA LONG LIFE

AURA

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

2700 K

827

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

3000 K

830

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

4000 K

840

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

2700 K

827

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

3000 K

830

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

4000 K

840

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

2700 K

827

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

3000 K

830

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

4000 K

840

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

2700 K

827

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

3000 K

830

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

4000 K

840

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

2700 K

827

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

3000 K

830

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

4000 K

840

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

2700 K

827

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

3000 K

830

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

4000 K

840

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

2700 K

827

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

3000 K

830

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

4000 K

840

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

2700 K

827

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

3000 K

830

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

4000 K

840

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

2700 K

827

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

3000 K

830

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

4000 K

840

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

11

47


FA K TA

TEKNISK INFORMATION Ra–index anger hur färger återges i ljuset från en ljuskälla. Ra-index går från noll till 100. Ju högre Ra-värde desto bättre färgåtergivning, Ra 100 = perfekt återgivning. Ra-index > 80 = fullfärgslysrör. Ra-index < 80 = enkelfärgslysrör. Färgtemperatur anger om lysrören är vita, varmvita, eller någon annan lysrörsfärg. Färgtemperatur mäts i Kelvin (K). Ju högre färgtemperatur desto vitare ljus. Lumen är ett mått på vilket ljusflöde en ljuskälla ger. Lux är ett mått på belysningsstyrka, dvs hur mycket ljus som träffar en viss yta.

TEKNISKA DATA LONG LIFE-LYSRÖR TYP AURA MINIATYR LONG LIFE 8W, T5

11

48

LJUSFLÖDE LUMEN

LÄNGD MM

SOCKEL

450

288

G5

AURA MINIATYR LONG LIFE 13W, T5

950

517

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 13W

1350

549

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 19W

2100

849

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 20W

2000

549

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 25W

2900

1149

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 32W

3650

1449

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 36W

3500

849

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 45W

4900

1449

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 50W

5000

1149

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 73W

7000

1449

G5

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 18W

1300

590

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 18W dagsljus

1250

590

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 36W

3350

1200

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 36W dagsljus

3250

1200

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 58W

5200

1500

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 58W dagsljus

5000

1500

G13


FA K TA

Uppgradera till LED för energieffektivare och miljövänligare belysning! Att välja LED framför traditionella ljuskällor har många fördelar. LED är ett energieffektivt, ekonomiskt och miljövänligt alternativ och genom att uppgradera din belysning till LED kan du reducera dina energikostnader med upp till 80 %, beroende på tidigare belysning. LED-belysning har längre livslängd än traditionell belysning, behöver inte bytas ut lika ofta och är fri från kvicksilver. Med andra ord, ett hållbart belysningsalternativ. I Aura Lights sortiment av LED-produkter hittar du ett brett utbud av energieffektiva och högkvalitativa LED-lysrör och LEDljuskällor. Med Aura Lights LED-produkter kan dina energikostnader lätt reduceras, samtidigt som du får en högkvalitativ belysning med god färgåtergivning och en lång livslängd. Oavsett om du vill uppdatera en äldre, befintlig armatur eller om du vill installera en komplett LED-lösning så kan vi erbjuda olika alternativ för varje behov. Enklare än så blir det inte! Välj våra LED-produkter som är: •

Energieffektiva

Prisvärda

Miljövänliga

Hållbara

Kvicksilverfria

Lätta att uppgradera

11

49


Orderformulär

Orderfax: 0492-755 10

Tel order-/kundservice: 020-32 30 30

Ordermail: order@auralight.se

E-shop: http://eshop.auralight.se

Beställarens namn

Beställningsdatum

Leveransadress

Telefonnummer Faktureringsadress

Emailadress Godsmärkning

ART. NR

Önskad leveranstid

BENÄMNING

BEST. ANTAL

Rekvisitionsnummer

ART. NR

BENÄMNING

Kundnummer

BEST. ANTAL


KO N TA K T

SÄLJORGANISATION Telefon växel: 0492-755 00 Telefon kundservice: 020-32 30 30 Fax: 0492-755 10 Ordermail: order@auralight.se

E-handel: http://eshop.auralight.se Hemsida: www.auralight.se

Martin Franzén

Jeanett Velin

Försäljningschef slutkund

Försäljning Kronoberg, Kalmar län, Gotland, Blekinge

076-101 80 35 martin.franzen@auralight.se

070-897 85 75 jeanett.velin@auralight.se

Jenny Lindholm

Roger Lindgren

Försäljning Stockholm, Östergötland, Norrland

Försäljning Värmland, Västra Götaland, Halland

076-139 27 26 jenny.lindholm@auralight.se

076-763 71 39 roger.lindgren@auralight.se

070-815 09 67 nilseric.bergstrom@auralight.se

Helena Wiss Säljkoordinator

Ulrika Wärnström Chef kundservice

Anitha Gustavsson Order/kundservice

070 - 242 89 69 helena.wiss@auralight.se

020 32 30 30 order@auralight.se

020 32 30 30 order@auralight.se

Maria Kratz Order/kundservice

Helen Stefansson

Jenny Vedsmand

Order/kundservice

Order/kundservice

020 32 30 30 order@auralight.se

020 32 30 30 order@auralight.se

020 32 30 30 order@auralight.se

Sanna Rikala Order/kundservice

Fredrika Andersson Order/kundservice

020 32 30 30 order@auralight.se

020 32 30 30 order@auralight.se

Matilda Eriksson Försäljning Stockholm, Södermanland, Dalarna län, Örebro län, Västmanlands län, Uppland 070-233 33 20 matilda.eriksson@auralight.se

Nils-Eric Bergström Försäljning Skåne


Aura Light utvecklar och säljer smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig, med lång livslängd och hög kvalitet. Vi kallar det Brighter Lighting. Våra hållbara belysningslösningar gör det möjligt för våra professionella kunder att sänka både kostnad, konsumtion och miljöpåverkan.

Aura Light AB Box 8 598 21 Vimmerby Tel växel: 0492 755 00 Order tel: 020 32 30 30 Order fax: 0492 755 10 E-post: order@auralight.se www.auralight.se