__MAIN_TEXT__

Page 1

Prislista - Ljuskällor 2018


I N T RO D U K T I O N

Innehåll

10. Smålampor

Introduktion Smart belysning från Aura Light Lysrör, Typbeteckning & Service life Val av färgtemperatur Konvertera ljuskällor från watt till lumen

1. LED

2 3 5 6

7

LED-ljuskällor 8 LED-kompaktlysrör 14

2. LED-lysrör 16 Aura LED retrofit Opti T5 HF Long Life 16 Aura LED retrofit Opti T8 16 Aura LED retrofit Opti T8 HF 17 Aura LED retrofit Easy T8 17

3. Lysrör Long Life

18

Aura T5 Eco Saver Long Life, HE 18 Aura T5 Eco Saver Long Life, HO 19 Aura T5 Eco Saver Protector Long Life, HE och HO 20 Aura T5 Miniature Long Life 21 Aura T8 Ultimate Long Life 22 Aura T8 Ultimate Protector Long Life 23 Aura T8 Ultimate Thermo Long Life 23 Aura T8 Ultimate Reflector Long Life 24 Aura T8 Signette-D Long Life 24 Aura T8 Universal Long Life 25 Aura T8 Universal Thermo Long Life 26 Aura T8 Universal Thermo Protector Long Life 26 Aura T8 Universal Reflector Protector Long Life 26

4. Lysrör - Standard

27

T5 Fullfärgslysrör T5 Miniatyrlysrör, fullfärg och enkelfärg T5 Cirkellysrör T8 Fullfärgslysrör T8 Lysrör special RA >91 dagsljus T9 Cirkellysrör

27 28 28 29 29 29

5. Kompaktlysrör - Long Life Aura Unique-S och -S/E Long Life Aura Unique-D och -D/E Long Life Aura Unique-T och -T/E Long Life Aura Unique-L och -L Cool Long Life

30

6. Kompaktlysrör - Standard

35

51

Signallampor 51 Dvärglampor 53 Telefonlampor 53 Indikeringslampor 54 Glimlampor 54 Fordonslampor 55

11. Glödlampor Glödlampor: normal-, dekorations-, trafiksignal-, päron-, ugns- och jullampor

12. Tändare Aura Strike Long Life

13. Elartiklar, tillbehör och batterier

57 57

59 59

60

Elartiklar och tillbehör 60 Batterier 61 Skrivbordslampa 63

14. LED-moduler Aura CompoLED Long Life Aura UltiLED Long Life och UltiLED PRO Long Life

15. Fakta

64 64 64

65

Kvalitet och miljö 65 Garanti 65 Storleksmall för smålampor 66 Mått ljuskällor 67 Översättningstabeller 70 Teknisk information och data 72 Förklaring till rabattgrupperna 73 Betalnings- och leveransvillkor 74 Orderformulär 75

Kontakt och Säljorganisation

31 32 33 34

Kompaktlysrör, TCS och TCS/E 35 Kompaktlysrör, TCD och TCD/E 36 Kompaktlysrör, TCT och TCT/E 37 Kompaktlysrör, TCF och TCL 38 Kompaktlysrör, T2D och T2D/E 39

7. Lågenergilampor

40

Lysrörlampor 40

8. Halogenlampor Aura Titan Long Life Halogenlampor lågvolt Halogenlampor normalspänning

9. Urladdningslampor

41 42 42 43

45

Metallhalogenlampor - Long Life Aura Crystal Long Life, TT, EP och TC Metallhalogenlampor - Standard Metallhalogenlampor HIE, HIT, HIT-DE, HIT-CRI, HIE-CRI och HIT-CRI-R Högtrycksnatriumkällor - Long Life Aura Sodinette Long Life HST och HSE Högtrycksnatriumkällor - Standard

45 45 47 47 49 49 50

Högtrycksnatriumlampor plug-in, HSE, HST, SDW-T och SDW-TG

50

1


I N T RO D U K T I O N

SMART BELYSNING FRÅN AURA LIGHT Aura Light erbjuder energieffektiva och hållbara belysningslösningar. Vi är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Vi har hjälpt kunder att spara upp till 80-90% av deras energiförbrukning på belysning, beroende på existerande utrustning. Aura Light har ett stort produktsortiment med kompletta belysningslösningar i form av armaturer, ljuskällor och sensorer. Vi erbjuder vår belysningsexpertis och hjälper dig med ljusberäkningar och besparingskalkyler, skräddarsydda för din anläggning. Aura Light värnar om miljön och erbjuder därför hållbara lösningar för framtiden. Efterfrågar du dessutom hög kvalitet och god service är valet enkelt.

Med miljön i fokus Aura Lights Long Life symbol Aura Lights Long Life miljösymbol för miljövänliga Long Life-ljuskällor visar hur många gånger längre än en standardljuskälla produkten räcker. Väljer du ljuskällor märkta med Aura Lights Long Life-symbol minimerar du miljöpåverkan eftersom färre ljuskällor behöver tillverkas, förpackas, transporteras och återvinnas.

Aura Lights LED-symbol Aura Lights LED-produkter är märkta med en LED-symbol. Våra LED-produkter håller hög kvalitet och är skonsamma för miljön. LED-lösningarna har en extremt lång livslängd och är fria från kvicksilver varför de är ett miljövänligt alternativ.

LED

2


I N T RO D U K T I O N

LYSRÖR Typbeteckning för Long Life-ljuskällor På en Long Life-ljuskälla finns det olika beteckningar utskrivna. På skissen nedan ges en förklaring av de olika typbeteckningarna. Position 1, 2 och 3 förklaras extra utförligt.

Position 1 visar Watt styrkan och kan vara mellan 6W och 80W. Position 2 står för Ra-värdet (internationell färgkod IEC). 5 = Ra 50-69, enkelfärg 6 = Ra 60-69, enkelfärg 8 = Ra 80-89, fullfärg 9 = Ra 90-100, fullfärg special Position 3 visar vilken ljusfärg och vilken färgtemperatur lysröret har. 27 = Interiör, 2700K 30 = Varmvit, 3000K 35 = Middle White, 3500K 40 = Vit, 4000K 50 = Dagsljus, 5000K 65 = Dagsljus, 6500K

Service Life Flourescerande lysrör När du bara får ut 80 % av det ljus som din belysningsanläggning ursprungligen gav, har belysningens “Service Life” uppnåtts. Begreppet Service Life är det som oftast används för lysrör. Service Life ska testas enligt förutsättningarna i normen IEC/EN 60081, dvs att lysrören är tända 2 timmar och 45 minuter och släckta i 15 minuter och drivs med konventionella driftdon och tändare. Den totala ljusnedgången beror på att enskilda ljuskällor slocknat i förtid och på ljusnedgång i lysrören. Fungerande lysrör i % x ljusflöde i % = Service Life > 80 %

LED-lampor och moduler För att enkelt kunna jämföra olika ljuskällor, och numera även LED, med varandra finns det önskemål om en enkel och enhetlig redovisning av livslängder. Problemet är att detta inte kan göras alltför enkelt, då olika typer av ljuskällor och LED har mycket olika egenskaper. I EU:s Ekodesignförordning har man därför infört krav på en omfattande och enhetlig redovisning av lysrörs och övriga urladdningslampors ljusbibehållning (Lamp Lumen Maintenance Factor – LLMF) och livslängd (Lamp Survival Factor – LSF). Uppgifterna ska finnas enkelt tillgängliga på ljuskälletillverkarnas hemsidor. Ljusflödesbibehållningen (LLMF) ska redovisas som % av nyvärdet efter 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar. (Endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och testdata ännu inte finns att tillgå.) Lamplivslängdsfaktorn (LSF) redovisas som fortfarande fungerande lampor i % efter 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (Endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och testdata ännu inte finns att tillgå).

3


I N T RO D U K T I O N

Driftförhållanden ska definieras, och om ljuskällan kan drivas både med E/M- och elektroniska driftdon don ska det anges vilket driftsätt som använts vid testningen. Relevanta IEC/CEN-standarder föreskriver en provningscykel på 3 timmar (165 minuter på och 15 minuter av), vilken också ska vara underlag för produktinformation enligt krav i Ekodesignförordningen. Som komplement kan värden för en avvikande provningscykel anges, om den är mer relevant för en ljuskällas huvudsakliga användningsområde. Med hjälp av redovisningen av LLMF och LSF kan man fastställa en lämplig användbar livslängd och en exakt bibehållningsfaktor för en ljuskälla i en viss applikation. För LED finns ännu inte motsvarande krav i Ekodesignförordningen, men en internationell standard för LED-armaturer föreskriver att LLMF 70 %, 80 % och 90 % ska redovisas tillsammans med LSF 90 % och 50 %. (För LED-lampor – ”glödlampsersättare” – definieras livslängden idag som antalet brinntimmar vid LSF 50 %, och då är ett riktvärde för LLMF 70 %.) Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte saknas information men den bör användas på ett enhetligt sätt. Belysningsbranschen rekommenderar därför att ”Användbar livslängd”, för jämförelser och underhållsplanering, definieras som antalet drifttimmar vid LSF 90 %, d v s vid 10 % bortfall av ljuskällor. För att bestämma bibehållningsfaktorn beräknas LLMF efter samma antal brinntimmar. I Ljusamallen finns en generell tabell med bibehållningsfaktorer för jämförande beräkningar. (OBS! LED av god kvalitet har i allmänhet ett mycket litet bortfall och då kan istället ljusnedgången bli den dimensionerande faktorn för ”Användbar livslängd” i praktiken.) Källa: energimyndigheten.se

SERVICE LIFE LYSRÖRSTYP

KONVENTIONELLT DRIFTDON MED TÄNDARE

HF-DRIFT (VARMSTART)

STANDARD Lysrör T8 (26 mm), fullfärg

12 000 h

16 000 h

Lysrör T5 (16 mm), fullfärg

-

16 000 h

LONG LIFE

4

Aura Universal Long Life, T8 (26 mm), fullfärg

36 000 h

50 000 h

Aura Ultimate Long Life, T8 (26 mm), fullfärg

48 000 h

70 000 h

Aura T5 Eco Saver Long Life, (16 mm), fullfärg

-

48 000 h


I N T RO D U K T I O N

Val av färgtemperatur Aura Light erbjuder ett brett sortiment av lysrör för olika belysningsmiljöer. Nedan får du hjälp och vägledning vid val av lysrör. Dessa rekommendationer är avsedda som förslag, men även andra ljusfärger kan användas beroende på vilken ljusmiljö som önskas.

BELYSNINGSMILJÖ

FULLFÄRG INTERIÖR

VARMVIT

MIDDLE WHITE

VIT

DAGSLJUS

DAGSLJUS SPECIAL

827

830

835

840

865

954

Möbler

Grönsaker

 

BUTIKER

Textil, läder

Kolonial

KONTOR Kontor

Konferensrum

Bank

Bibliotek

INDUSTRI Grafisk Laboratorier

Färgbedömning Produktion

SJUKVÅRD Undersökningsrum Väntrum

Operation

 

ÖVRIGT Museer

Idrottshallar

Skolor

Bostäder

Restauranger

Hotell

Skyltbelysning

Garage

Parkeringshus

Lager

 Rekommenderas

 Alternativ

Ljusreglering och 100 h-inbränning Att tänka på vid ljusreglering är att alla nya lysrörsljuskällor ska få en ”stabiliseringsinbränning”. Det vill säga brännas in 100 timmar på full effekt, innan produkten ljusregleras. Inbränningen (100 h) kan ske successivt tills timantalet uppnåtts. Detta är en allmän rekommendation från Belysningsbranschen, för att ljuskällornas specificerade data inte ska kunna påverkas negativt och ge drifts-/livslängdspåverkan. Notera att alla Aura IQ Sensorer har denna funktionalitet inbyggd.

5


I N T RO D U K T I O N

Konvertera ljuskällor från Watt till Lumen I enlighet med EU-direktivet har glödlampor, halogen och lågenergilampor fasats ut eller kommer successivt fasas ut och ersätts med energieffektiva ljuskällor i form av LED-ljuskällor. Kvarvarande halogen- och lågenergilampor fasas stegvis ut. Idag har vi endast ett litet sortiment kvar av glödlampor där ersättning ännu ej finns.

Byt till energieffektiva lampor! Visste du att du kan spara upp till 80 % energi genom att byta ut dina glödlampor till energieffektiva lampor? I de allra flesta användningsområden fungerar de lika bra som glödlampor, drar mindre energi och är därmed bättre för miljön. Dessutom har de minst 10 gånger längre livslängd, så du slipper byta lampor lika ofta!

HITTA MOTSVARANDE LJUSFLÖDE Lumen (L)

LED Watt

CFL Watt

Halogen Watt

Glödlampa Watt

200-300

2 - 4W

6 - 8W

18W

25W

400-500

6 - 7W

8 - 12W

28W

40W

650-850

7 - 10W

13 - 18W

42W

60W

1000-1400

12 - 13W

19 - 22W

53W

75W

1450-1700+

14 - 20W

23 - 30W

70W

100W

2700+

25 - 28W

31 - 55W

-

150W

4000+

40W

-

-

250W

HITTA MOTSVARANDE LJUSFLÖDE GLÖDLAMPA

LYSRÖRSLAMPA

HALOGENLAMPA

LED-LAMPA

25 W

229 lumen

217 lumen

249 lumen

40 W

432 lumen

410 lumen

470 lumen

60 W

741 lumen

702 lumen

806 lumen

75 W

970 lumen

920 lumen

1055 lumen

100 W

1398 lumen

1326 lumen

1521 lumen

200 W

3172 lumen

3009 lumen

3452 lumen

   6


LED

LED

1

Tekniken går snabbbt framåt och glöd-, halogen- och lågenergilampor ersätts allt mer med energieffektiva LED-ljuskällor med extremt lång livslängd. Aura Light erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa LED-ljuskällor. Ljuskällorna är stöttåliga och dimbara. De påverkas inte av frekventa tändningar och släckningar och är fria från kvicksilver vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ. I Aura Lights LED sortiment hittar du ett urval av retrofit-, reflektor och dekorationslampor samt lysrör. Aura Lights LED-lysrör finns för ersättning av såväl T8-lysrör med magnetiska eller elektroniska don i befintlig armatur eller för ersättning av T5-lysrör med elektroniska don. Auras LED-lysrör är ett säkert och smidigt val för att skapa hög ljuskvalitet samtidigt som stora energi- och kostnadsbesparingar.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

7


LED

1

LED-ljuskällor

LED

LED-lampan är en energieffektiv ljuskälla som kompletterar glöd- och halogentekniken. Lampans höga effektivitet ger låg energianvändning. Med de långa livslängderna blir även underhållskostnaderna lägre. Ljuskällorna är stöt- och vibrationståliga och påverkas inte av frekventa tändningar och släckningar. De avger varken UV- eller IR-strålning. LED-lampor passar i miljöer med låg ljusintensitet som till exempel i hotellanläggningar, kontorslokaler och butiker.

Aura LED normalform - Dimbara, 25 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

374001

5,5W, 470lm, 2700K

E27

40W

E8305300

10

150

16

A+

7393771004326

2

374002

8,5W, 806lm, 2700K

E27

60W

E8305301

10

170

16

A+

7393771004333

3

374003

12,5W, 1060lm, 2700K

E27

75W

E8305304

10

300

16

A+

7393771005170

4

374004

14,5W, 1520lm, 2700K

E27

100W

-

10

258

16

A+

7393771017999

5

374008

21W, 2450lm, 2700K

E27

170W

-

10

298

16

A+

7393771024560

Aura LED kronform - Dimbara, 25 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

6

374501

3,8W, 260lm, 2700K, klar

6

374503

6,2W, 470lm, 2700K, klar

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E14

25W

E8348953

10

140

16

A+

7393771005187

E14

40W

-

10

170

16

A+

7393771006023

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Aura LED klotform - Dimbara, 25 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

7

374506

3,8W, 260lm, 2700K, klar

E14

25W

E8305306

10

140

16

A+

7393771005194

8

374508

3,8W, 260lm, 2700K, klar

E27

25W

E8305305

10

140

16

A+

7393771005200

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

8


LED

Aura LED sensor - Ej dimbar, 25 ooo h BILD NR 9

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

374011

9,5W, 806lm, 2700K

E 27

60W

-

10

253

16

A+

7393771018019

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

Aura LED ljuskällor - Ej dimbar, 25 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

10

373901

3,4W, 250lm, 2700K

11

373950

12

373951

13

373801

13

FORM

SOCKEL

kron

E14

25W

-

10

108

16

A+

7393771018910

3,4W, 250lm, 2700K

klot

E14

25W

-

10

108

16

A+

7393771018927

3,4W, 250lm, 2700K

klot

E27

25W

-

10

108

16

A+

7393771018934

5,5W, 470lm, 2700K

normal

E27

40W

-

10

108

16

A+

7393771018880

373802

9W, 806lm, 2700K

normal

E27

60W

-

10

150

16

A+

7393771018897

14

373803

10,5W, 1060lm, 2700K

normal

E27

75W

-

10

188

16

A+

7393771018903

15

374007

normal

E27

130W

-

10

278

16

A+

7393771018002

15W, 1920lm, 2700

Aura LED Päron - Ej dimbar, 15 000 h BILD NR 16

ART NR

BESKRIVNING

371090

1,6W, 100lm, klar

9.

13.

SOCKEL

E14

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E8389005

25

85

16

A+

7393771024577

10.

14.

11.

15.

12.

16.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

9


LED

Aura LED filament normalform - Dimbara, 15 000 h

1

BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

373301

4,5W, 420lm, 2200K

1

373401

2 2

SOCKEL

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

40W

-

10

178

16

A+

7393771023785

4,5W, 470lm, 2700K

E27

40W

-

10

178

16

A+

7393771020319

373302

7W, 700lm, 2200K

E27

60W

-

10

218

16

A+

7393771023792

373402

7,2W, 806lm, 2700K

E27

60W

-

10

218

16

A+

7393771020326

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

40W

-

10

158

MOTSVARAR

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Aura LED filament kronform - Dimbar, 15 000 h BILD NR 3

ART NR 373411

BESKRIVNING

SOCKEL

4,5W, 450lm, 2700K

E14

ENERGIKLASS

EAN KOD

GR

16

A+

7393771025079

RAB.

Aura LED filament klotform - Dimbar, 15 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

4

373415

4,5W, 450lm, 2700K

E14

40W

-

10

158

16

A+

7393771025086

5

373416

4,5W, 450lm, 2700K

E27

40W

-

10

158

16

A+

7393771025093

Aura LED filament ljuskällor - Ej dimbar, 15 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

MOTSVARAR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

373501

4,2W, 470lm, 2700K

normal

E27

40W

10

158

16

A++

7393771018026

2

373502

6,W, 806lm, 2700K

normal

E27

60W

10

198

16

A++

7393771018033

6

373603

2,6W, 250lm, 2700K

kron

E14

25W

10

158

16

A++

7393771018040

3

373604

4W, 450lm, 2700K

kron

E14

40W

10

158

16

A++

7393771018057

7

373606

2,6W, 250lm, 2700K

klot

E14

25W

10

158

16

A++

7393771018064

5

373607

2,6W, 250lm, 2700K

klot

E27

25W

10

158

16

A++

7393771018088

8

373608

2,6W, 250lm, 2700K

klot

B22

25W

10

158

16

A++

7393771018095

4

373609

4W, 450lm, 2700K

klot

E14

40W

10

158

16

A++

7393771018071

FORM

SOCKEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

10


LED

Aura LED reflektor - Dimbar, 25 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

SPRID. VINKEL

9

375003

3,5W, 250lm, 2700K, 230V

GU10

36⁰

10

375001

5,3W, 370lm, 3000K, 230V

GU10

9

375002

6,4W, 550lm, 2700K, 230V

11

376001

12

376002

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

-

10

220

16

A+

7393771016145

36⁰

E8305302

10

170

16

A+

7393771004340

GU10

36⁰

E8305303

10

180

16

A+

7393771004357

5,5W, 350lm, 3000K, 12V

GU5,3

36⁰

E8304351

10

240

16

A+

7393771004524

7W, 450lm, 3000K, 12V

GU5,3

36⁰

E8305309

10

355

16

A+

7393771004982

SPRID. VINKEL

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

36⁰

10

170

16

A+

7393771023778

1

Aura LED reflektor Dim to Warm - 25 000 h BILD NR 13

ART NR

BESKRIVNING

375101

5,5W, 370lm, 230V

SOCKEL

GU10

Aura LED glas reflektor - Ej dimbar, 15 000 h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

14

375201

5W, 400lm, 2700K

15

376101

15

376102

SOCKEL

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GU10

36°

10

60

16

A+

7393771025314

3W, 12V, 280lm, 2700K

GU5.3

36°

10

64

16

A+

7393771025291

6W, 12V, 500lm, 2700K

GU5.3

36°

-

10

78

16

A+

7393771025307

LED reflektor - Dimbar BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

16

372550

3,5W, R50

17

372551

18

372552

9.

14.

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E14

35º

-

10

150

16

A

0043168846189

7W, R63

E27

35º

-

10

280

16

A

0064894501418

12W, PAR30

E27

35º

-

10

370

16

A

0064894501449

10.

15.

SOCKEL

11.

16.

12.

17.

13.

18.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

11


LED

1

Aura LED High Power

Aura LED High Power är ett pålitligt och energieffektivt alternativ till glödlampor och halogenlampor med hög effekt. Ljuskällan är designad för ett brett spektrum av applikationsområder, inomhus som utomhus, tack vare dess IP44-märkning. Den robusta designen med E27 sockel gör bytet av gamla ineffektiva ljuskällor enkelt. ƒƒ Energieffektiv ƒƒ Högt lumenvärde och högt ljusutbyte ƒƒ IP44 märkt ƒƒ Kan användas som ersättning för kvicksilverlampor 80W/125W genom att koppla bort hg-ballast ƒƒ 25 000h livlängd (L70B50) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

379501

26W, 2700lm, 4000K

1

379502

36W, 3700lm, 4000K     

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

-

10

258

16

A+

7393771025321

E27

-

10

358

16

A+

7393771025338

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

12


LED

LED G4 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

377020

1,6W, 150lm, 2700K, 12V

2

SOCKEL G4

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

10

178

16

A+ +

0064894522352

1

LED G9 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

3

377010

2,5W, 200lm, 2700K, 230V, ej dimbar

SOCKEL G9

10

178

16

A+ +

0064894522369

4

377001

3W, 180lm, 2800K, 230V, dimbar

G9

10

220

16

A

7391482009678

LED jullampa BILD NR 5

ART NR

BESKRIVNING

377926

0,2W, 10-55V

SOCKEL E10

E-NR

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR.

ENERGIKLASS

EAN KOD

E8382436

3/30

15

16

A

7391482300959

LED signallampa BILD NR 6

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

378001

9X28, 24V, vit

BA9S

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

10

70

16

A

7340002512815

LED toppförspeglad normallampa BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

371080

4W, 230lm, 2500K

7

371081

8

371082

7

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR.

ENERGIKLASS

EAN KOD

E14

10

330

16

A

8718739048294

4W, 350lm, 2700K

E27

10

730

16

A

8714681353585

6W, 550lm, 2700K

E27

10

210

16

A

8714681367636

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

10

99

16

A+

-

LED filament amber kronform BILD NR 9

ART NR

BESKRIVNING

373036

3,5W, 220lm, 2100K, B35, dimbar

E14

LED filament amber globform BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

373037

4W, 320lm, 2100K, G125, dimbar

10

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

6

79

16

A+

-

E27

LED filament amber ST64 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

373038

4W, 320lm, 2100K, ST54, dimbar

11

2.

3.

7.

8.

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

10

129

16

A+

-

E27

4.

9.

5.

6.

10.

11.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

13


LED

1

LED kompaktlysrör

LED

Aura LED retrofit TCD Aura LED retrofit TCD ersätter Aura Unique-D (TC-D) 18W sockel G24D-2 och 26W sockel G24D-3, för horisontellt montage. AuraLED retrofit TCD erbjuder ett prisvärt, säkert och tillförlitligt alternativ att energibespara, jämfört med Compact Fluorescent 2-pin ljuskällor. Det nya sortimentet är designad att ersätta CFL ljuskällor som används med standard magnetiska don. Aura LED retrofit TCD levereras med G24d-2 eller G24d-3-bas som kan ersätta 18W och 26W CFL 2-pin ljuskällor. Ersättningen kan göras utan verktyg eller dyra uppgraderingar. Produkterna är designade för horisontellt montage. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

489003

7,7W, 700lm, 3000K

1

489004

1 1

SOCKEL

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G24D-2

120°

-

10

218

18

A+

7393771024959

7,7W, 700lm, 4000K

G24D-2

120°

-

10

218

18

A+

7393771024966

489013

10,5W, 1000lm, 3000K

G24D-3

120°

-

10

238

18

A+

7393771024973

489014

10,5W, 1000lm, 4000K

G24D-3

120°

-

10

238

18

A+

7393771024980

LED 2D, 2 stift - Ej dimbar BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

2

377803

6,5W, 3000K

2

377804

6,5W, 4000K

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GR8 2PIN

-

10

280

18

A+

0064894548512

GR8 2PIN

-

10

280

18

A+

0064894548901

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

14

2.


LED

1

FĂśr den senaste tekniska informationen, se vĂĽr hemsida www.auralight.se

15


L E D - LYS RÖ R

LED-LYSRÖR 2

LED

LED T5 retrofit Aura Opti T5 HF Long Life Aura Opti T5 HF Long Life är en högeffektiv och utbytbar T5 LED-retrofit ljuskälla i glas med PET protektor som ger utmärkt energieffektivitet, hög ljuskvalitet och har en livslängd på minst 50 000 timmar. Produkten är en enkel och snabb lösning för den som vill spara energi i befintliga T5-armaturer som drivs med elektroniska don. LED-ljuskällan är särskilt lämplig i kalla miljöer eller i miljöer där man tänder och släcker ofta. De enastående termiska och elektriska egenskaperna gör LED-ljuskällan till en tillförlitlig Long Life produkt. Alla artiklar är diffuserade. Täcks av en 5-årig systemgaranti. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LJUSFLÖDE (lm)

1

582304

1 1

LJUSUTBYTE (lm/W)

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

27W, 840, 4000K

Vit

4100

151

1200

25

340

17

A++

7393771025499

582404

26W, 840, 4000K

Vit

4100

157

1500

25

380

17

A++

7393771025505

582504

37W, 840, 4000K

Vit

5600

151

1500

25

440

17

A++

7393771025369

LED T8 retrofit Aura Opti T8 Long Life Aura Opti T8 Long Life är ett energieffektivt LED-retrofit lysrör som sparar energi i befintliga T8-armaturer som drivs med magnetiska don. LED-retrofit lysröret har en livslängd på minst 50 000 timmar (L70B10), utmärkt energieffektivitet och hög ljuskvalitet. Med minimal ansträngning är det nu möjligt att på ett säkert och smidigt sätt uppgradera befintlig installation till LED-teknologi. Den är särskilt lämplig i kalla miljöer eller i miljöer där man tänder och släcker ofta. De enastående termiska och elektriska egenskaperna gör LED-retrofit lysröret till en tillförlitlig Long Life-produkt. Alla artiklar är diffuserade. Täcks av en 5-årig systemgaranti. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

2

579603

9W, 830, 3000K

Varmvit

2

579604

9W, 840, 4100K

2

579605

2

LJUSFLÖDE (lm)

LJUSUTBYTE (lm/W)

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1106

122

600

30

267

17

A+

7393771021378

Vit

1179

131

600

30

267

17

A+

7393771021385

9W, 850, 5000K

Kallvit

1215

135

600

30

267

17

A+

7393771021392

579613

20W, 830, 3000K

Varmvit

2457

123

1200

30

366

17

A+

7393771021002

2

579614

20W, 840, 4100K

Vit

2619

131

1200

30

366

17

A+

7393771021019

2

579615

20W, 850, 5000K

Kallvit

2700

135

1200

30

366

17

A+

7393771021026

2

579633

24W, 830, 3000K

Varmvit

2912

121

1500

30

433

17

A+

7393771021033

2

579634

24W, 840, 4100K

Vit

3104

129

1500

30

433

17

A+

7393771021040

2

579635

24W, 850, 5000K

Kallvit

320

135

1500

30

433

17

A+

7393771021057

2

579653

25W, 830, 3000K

Varmvit

3640

146

1500

30

517

17

A++

7393771021064

2

579654

25W, 840, 4100K

Vit

3880

155

1500

30

517

17

A++

7393771021071

2

579655

25W, 850, 5000K

Kallvit

4000

160

1500

30

517

17

A++

7393771021088

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

16


L E D - LYS RÖ R

Aura Opti T8 HF Long Life Aura Opti T8 HF Long Life är en högeffektiv och utbytbar T8 LED-retrofit ljuskälla som ger utmärkt energieffektivitet, hög ljuskvalitet och har en livslängd på minst 50 000 timmar (L70B10). Produkten är en enkel och snabb lösning för den som vill spara energi i befintliga T8-armaturer som drivs med elektroniska don. LED-ljuskällan är särskilt lämplig i kalla miljöer eller i miljöer där man tänder och släcker ofta. De enastående termiska och elektriska egenskaperna gör LED-ljuskällan till en tillförlitlig Long Life produkt. Alla artiklar är diffuserade. Täcks av en 5-årig systemgaranti. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LJUSFLÖDE (lm)

LJUSUTBYTE (lm/W)

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

3

580603

8W, 830, 3000K

Varmvit

1020

128

600

20

267

17

A++

7393771023822

3

580604

8W, 840, 4000K

Vit

1100

138

600

20

267

17

A++

7393771023839

3

580605

8W, 850, 5000K

Kallvit

1100

138

600

20

267

17

A++

7393771023846

3

581203

16W, 830, 3000K

Varmvit

2230

139

1200

20

366

17

A++

7393771023853

3

581204

16W, 840, 4000K

Vit

2400

150

1200

20

366

17

A++

7393771023860

3

581205

16W, 850, 5000K

Kallvit

2400

150

1200

20

366

17

A++

7393771023877

3

581503

24W, 830, 3000K

Varmvit

3350

140

1500

20

433

17

A++

7393771023884

3

581504

24W, 840, 4000K

Vit

3600

150

1500

20

433

17

A++

7393771023891

3

581505

24W, 850, 5000K

Kallvit

3600

150

1500

20

433

17

A++

7393771023907

2

Aura LED Easy T8

Aura LED Easy T8 lysrör är ett effektivt T8 retrofit lysrör som ger utmärkt energieffektivitet, hög ljuskvalitet och en livslängd på minst 50 000 timmar (L70B50). Produkten är en enkel och snabb lösning för den som vill spara energi i befintliga T8-armaturer som drivs med magnetiska don. Täcks av en 5-årig systemgaranti. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSUTBYTE (lm/W)

LÄNGD (mm)

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

4

379003

10W, 830, 3000K

Varmvit

1100

100

600

20

267

17

A+

7393771020463

4

379004

10W, 840, 4000K

Vit

1100

110

600

20

267

17

A+

7393771020470

4

379006

10W, 865, 6500K

Kallvit

1100

110

600

20

267

17

A+

7393771020487

4

379103

20W, 830, 3000K

Varmvit

1900

95

1200

20

317

17

A+

7393771020494

4

379104

20W, 840, 4000K

Vit

2100

105

1200

20

317

17

A+

7393771020500

4

379106

20W, 865, 6500K

Kallvit

2100

105

1200

20

317

17

A+

7393771020514

4

379203

29W, 830, 3000K

Varmvit

2900

100

1500

20

400

17

A+

7393771020521

4

379204

29W, 840, 4000K

Vit

3200

110

1500

20

400

17

A+

7393771020538

4

379206

29W, 865, 6500K

Kallvit

3200

110

1500

20

400

17

A+

7393771020545

1.

LJUSFÄRG

LJUSFLÖDE (lm)

2.

3.

4.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

17


LYS RÖ R - LO N G L I F E

LYSRÖR - LONG LIFE Aura T5 Eco Saver Long Life Aura T5 Eco Saver Long Life är ett energibesparande lysrör i Long Life-version. Med Aura T5 Eco Saver Long Life får du de fördelar som Long Life-konceptet medför samtidigt som du sänker din energiförbrukning med upp till 10%. Under beskrivning inom parentes anges vilken

3

produkt artikeln ersätter.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

ƒƒ Upp till 10% energibesparingar ƒƒ Minskar CO2-utsläppen ƒƒ Använd dina befintliga armaturer

Tändcykler

HF-drift (varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

48 000

11 tim på 1 tim av

58 000

ƒƒ Minskar dina underhållskostnader med 2/3

Aura T5 Eco Saver HE Long Life, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

554012*

13W (= 14W) 827

Interiör

549

-

30

225

35

A+

7393771011201

1

554013

13W (= 14W) 830

Varmvit

549

E8301601

30

225

35

A+

7393771001981

1

554014

13W (= 14W) 840

Vit

549

E8301603

30

225

35

A+

7393771001998

1

554016*

13W (= 14W) 865

Dagljus

549

-

30

225

35

A+

7393771011218

1

554023

19W (= 21W) 830

Varmvit

849

E8301605

30

238

35

A+

7393771002001

1

554024

19W (= 21W) 840

Vit

849

E8301607

30

238

35

A+

7393771002018

1

554032*

25W (= 28W) 827

Interiör

1149

-

30

225

35

A+

7393771011249

1

554033

25W (= 28W) 830

Varmvit

1149

E8301609

30

225

35

A+

7393771002025

1

554034

25W (= 28W) 840

Vit

1149

E8301611

30

225

35

A+

7393771002032

1

554036*

25W (= 28W) 865

Dagljus

1149

-

30

225

35

A+

7393771003763

1

554052*

32W (= 35W) 827

Interiör

1449

-

30

238

35

A+

7393771011256

1

554053

32W (= 35W) 830

Varmvit

1449

E8301613

30

238

35

A+

7393771002049

1

554054

32W (= 35W) 840

Vit

1449

E8301615

30

238

35

A+

7393771002056

1

554056*

32W (= 35W) 865

Dagljus

1449

E8301635

30

238

35

A+

7393771003671

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

18

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T5 Eco Saver HO Long Life, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

2

557012*

20W (= 24W) 827

Interiör

549

2

557013

20W (= 24W) 830

Varmvit

2

557014

20W (= 24W) 840

2

557022*

2

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

-

30

227

35

A+

7393771011287

549

E8301617

30

227

35

A+

7393771002063

Vit

549

E8301619

30

227

35

A+

7393771002070

36W (= 39W) 827

Interiör

849

-

30

242

35

A+

7393771011294

557023

36W (= 39W) 830

Varmvit

849

E8301620

30

242

35

A+

7393771002087

2

557024

36W (= 39W) 840

Vit

849

E8301621

30

242

35

A+

7393771002094

2

557026*

36W (= 39W) 865

Dagljus

849

30

242

35

A+

7393771003930

2

557042*

45W (= 49W) 827

Interiör

1449

30

242

35

A+

7393771005033

2

557043

45W (= 49W) 830

Varmvit

1449

E8301625

30

242

35

A+

7393771002124

2

557044

45W (= 49W) 840

Vit

1449

E8301627

30

242

35

A+

7393771002155

2

557046*

45W (= 49W) 865

Dagljus

1449

30

242

35

A+

7393771003916

2

557032*

50W (= 54W) 827

Interiör

1149

30

227

35

A+

7393771011300

2

557033

50W (= 54W) 830

Varmvit

1149

E8301622

30

227

35

A+

7393771002100

2

557034

50W (= 54W) 840

Vit

1149

E8301623

30

227

35

A+

7393771002117

2

557036*

50W (=54W) 865

Dagljus

1149

-

30

227

35

A+

7393771003947

2

557053

73W (= 80W) 830

Varmvit

1449

E8301628

30

264

35

A+

7393771002162

2

557054

73W (= 80W) 840

Vit

1449

E8301629

30

264

35

A+

7393771002179

2

557056*

73W (= 80W) 865

Dagljus

1449

E8301633

30

264

35

A+

7393771003893

-

-

3

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

19


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T5 Eco Saver Protector Long Life Aura Eco Saver Protector Long Life är avsett för miljöer där ett krossat lysrör riskerar att orsaka stora skador och kostnader, t ex livsmedelsindustrier, renrum, kemiska industrier, fotolab, sportanläggningar och museisalar. Röret består av ett Aura Eco Saver Long Life lysrör som täckts av ett transparent säkerhetsskikt av mycket stark plast. Plasten behåller sin styrka och klarhet under hela lysrörets livslängd.

3

Aura T5 Eco Saver HE Protector Long Life, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

554313*

13W (=14W) 830

Varmvit

1

554314*

13W (=14W) 840

1

554323*

1

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

E8302215

30

293

32

A+

7393771002629

Vit

549

E8302217

30

293

32

A+

7393771002582

19W (=21W) 830

Varmvit

849

-

30

295

32

A+

7393771002636

554324*

19W (=21W) 840

Vit

849

E8302221

30

295

32

A+

7393771002643

1

554333*

25W (=28W) 830

Varmvit

1149

E8302223

30

317

32

A+

7393771002650

1

554334*

25W (=28W) 840

Vit

1149

E8302225

30

317

32

A+

7393771002667

1

554353*

32W (=35W) 830

Varmvit

1449

-

30

340

32

A+

7393771002674

1

554354*

32W (=35W) 840

Vit

1449

-

30

340

32

A+

7393771002599

Aura T5 Eco Saver HO Protector Long Life, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

557313*

20W (=24W) 830

Varmvit

1

557314*

20W (=24W) 840

1

557323*

1

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR.

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

E8302231

30

395

32

A+

7393771002681

Vit

548

-

30

214

32

A+

7393771002698

36W (=39W) 830

Varmvit

849

E8302231

30

418

32

A+

7393771002704

557324*

36W (=39W) 840

Vit

849

E8302243

30

418

32

A+

7393771002711

1

557343*

45W (=49W) 830

Varmvit

1449

E8302246

30

439

32

A+

7393771002728

1

557344*

45W (=49W) 840

Vit

1449

-

30

439

32

A+

7393771002735

1

557333*

50W (=54W) 830

Varmvit

1149

-

30

415

32

A+

7393771002742

1

557334*

50W (=54W) 840

Vit

1149

E8302245

30

415

32

A+

7393771002759

1

557353*

73W (=80W) 830

Varmvit

1449

E8302248

30

439

32

A+

7393771002766

1

557354*

73W (=80W) 840

Vit

1449

E8302249

30

439

32

A+

7393771002773

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

20

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T5 Miniature Long Life Särskilt lämpat för nödutgångsbelysning. Livslängd 20 000 timmar med 24 timmars tändcykel (10% lysrörsbortfall och 20% ljusnedgång). ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad. ƒƒ Bästa miljöval.

3

Aura T5 Miniature Long Life, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

2

454684

6W, 840

G5

2

454884

8W, 840

G5

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR.

ENERGIKLASS

EAN KOD

212

E8302004

30

140

35

A

7393771646847

288

E8302000

30

184

35

A

7393771648841

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

21


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Ultimate Long Life

Aura Ultimate Long Life är ett lysrör med rekordlång livslängd och extremt lågt lysrörsbortfall.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

3

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad ƒƒ Bästa miljöval ƒƒ Finns i ett antal olika färger och specialutföranden

Tändcykler

Konv. driftdon med

HF-drift

tändare

(varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

48 000

70 000

11 tim på 1 tim av

60 000

80 000

OBS: Begränsat Service Life på Aura Ultimate Long Life 30W. 36 000 timmar vid konventionell drift och 46 000 timmar vid HF-drift (tretimmarsinkoppling).

Aura T8 Ultimate Long Life, Ø26mm, Sockel G13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

430212

18W, 827

Interiör

590

E8301860

30

160

31

A

7393771602126

1

430213

18W, 830

Varmvit

590

E8301862

30

160

31

A

7393771602133

1

430214

18W, 840

Vit

590

E8301866

30

160

31

A

7393771602140

1

430216

18W, 865

Dagsljus

590

E8301870

30

160

31

A

7393771602164

1

430218

18W, 835

Middle white

590

E8301864

30

160

31

A

7393771602188

1

430232

36W, 827

Interiör

1200

E8301896

30

162

31

A

7393771602324

1

430233

36W, 830

Varmvit

1200

E8301898

30

162

31

A

7393771602331

1

430234

36W, 840

Vit

1200

E8301902

30

162

31

A

7393771602348

1

430236

36W, 865

Dagsljus

1200

E8301906

30

162

31

A

7393771602362

1

430238

36W, 835

Middle white

1200

E8301900

30

162

31

A

7393771602386

1

430252

58W, 827

Interiör

1500

E8301912

30

175

31

A

7393771602522

1

430253

58W, 830

Varmvit

1500

E8301914

30

175

31

A

7393771602539

1

430254

58W, 840

Vit

1500

E8301918

30

175

31

A

7393771602546

1

430256

58W, 865

Dagsljus

1500

E8301922

30

175

31

A

7393771602560

1

430258

58W, 835

Middle white

1500

E8301916

30

175

31

A

7393771602584

1.

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

22

3.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Ultimate Protector Long Life, Ø26mm, Sockel G13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

2

431013*

18W, 830

Varmvit

590

E8301924

30

252

32

A

7393771610138

2

431014

18W, 840

Vit

590

E8301925

30

252

32

A

7393771610145

2

431016*

18W, 865

Dagsljus

590

-

30

252

32

A

7393771610169

2

431033

36W, 830

Varmvit

1200

E8301931

30

291

32

A

7393771610336

2

431034

36W, 840

Vit

1200

E8301932

30

291

32

A

7393771610343

2

431036*

36W, 865

Dagsljus

1200

E8301933

30

291

32

A

7393771610367

2

431053

58W, 830

Varmvit

1500

E8301936

30

357

32

A

7393771610534

2

431054

58W, 840

Vit

1500

E8301937

30

357

32

A

7393771610541

2

431056

58W, 865

Dagsljus

1500

E8301938

30

357

32

A

7393771610565

3

Aura T8 Ultimate Thermo Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer t ex utomhusbelysning, skyltar, kallförråd, fryshus och parkeringshus. Röret består av ett 26 mm lysrör som kapslats in i ett 38 mm glashölje. Konstruktionen innebär att lysrörets egenvärme tas tillvara på ett energieffektivt sätt och därmed ökar också ljusflödet vid låga temperaturer. Aura Ultimate Thermo Long Life ger upp till tre gånger mer ljus än andra lysrör i kalla miljöer.

BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

3

432313

18W, 830

Varmvit

590

E8301940

25

209

33

A

7393771623138

3

432314

18W, 840

Vit

590

E8301941

25

209

33

A

7393771623145

3

432316

18W, 865

Dagsljus

590

E8301942

25

209

33

A

7393771623169

3

432333

36W, 830

Varmvit

1200

E8301946

25

220

33

A

7393771623336

3

432334

36W, 840

Vit

1200

E8301947

25

220

33

A

7393771623343

3

432336

36W, 865

Dagsljus

1200

E8301948

25

220

33

A

7393771623367

3

432353

58W, 830

Varmvit

1500

E8301953

25

231

33

A

7393771623534

3

432354

58W, 840

Vit

1500

E8301954

25

231

33

A

7393771623541

3

432356

58W, 865

Dagsljus

1500

E8301955

25

231

33

A

7393771623565

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

23


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Ultimate Reflector Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Typ A

3

BILD NR

Typ B

ART NR

Typ C

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

433414

18W, 840, Typ A

Vit

590

E8301959

25

286

32

A

7393771634141

1

433433

36W, 830, Typ A

Varmvit

1200

E8301962

25

300

32

A

7393771634332

1

433434

36W, 840, Typ A

Vit

1200

E8301963

25

300

32

A

7393771634349

1

433436

36W, 865, Typ A

Dagsljus

1200

E8301964

25

300

32

A

7393771634363

1

433534*

36W, 840, Typ B

Vit

1200

-

25

319

32

A

7393771000878

1

433633

36W, 830, Typ C

Varmvit

1200

-

25

319

32

A

7393771002568

1

433634*

36W, 840, Typ C

Vit

1200

E8301972

25

319

32

A

7393771001691

1

433453*

58W, 830, Typ A

Varmvit

1500

E8301967

25

319

32

A

7393771634530

1

433454*

58W, 840, Typ A

Vit

1500

E8301968

25

304

32

A

7393771634547

Aura T8 Signette-D Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för belysning av dubbelsidiga reklamskyltar.

Typ A

BILD NR

Typ B

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

2

434616*

18W, 865, Typ A

Dagsljus

590

E8301972

25

381

32

B

7393771646168

2

434716*

18W, 865, Typ B

Dagsljus

590

E8319003

25

381

32

B

7393771647165

2

434636*

36W, 865, Typ A

Dagsljus

1200

E8301976

25

381

32

A

7393771646366

2

434736

36W, 865, Typ B

Dagsljus

1200

E8301981

25

381

32

A

7393771647363

2

434656

58W, 865, Typ A

Dagsljus

1500

E8301979

25

370

32

A

7393771646564

2

434756

58W, 865, Typ B

Dagsljus

1500

E8301984

25

370

32

A

7393771647561

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

24

2.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Universal Long Life Aura Universal Long Life är ett fullfärgslysrör avsett för miljöer där det är förhållandevis enkelt att byta lysrör, men där kostnadseffektiv belysning ändå eftersträvas.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) ƒƒ Låg driftskostnad

Tändcykler

ƒƒ Bästa miljöval ƒƒ Finns i ett antal olika färger och specialutföranden

Konv. driftdon med

HF-drift

tändare

(varmstart)

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

36 000

50 000

11 tim på 1 tim av

43 000

60 000

3

Aura T8 Universal Long Life, Ø26mm, Sockel G13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

3

435213

18W, 830

Varmvit

590

E8301802

30

145

31

A

7393771652138

3

435214

18W, 840

Vit

590

E8301806

30

145

31

A

7393771652145

3

435216

18W, 865

Dagljus

590

E8301810

30

145

31

A

7393771652169

3

435233

36W, 830

Varmvit

1200

E8301838

30

159

31

A

7393771652336

3

435234

36W, 840

Vit

1200

E8301842

30

159

31

A

7393771652343

3

435236

36W, 865

Dagljus

1200

E8301846

30

159

31

A

7393771652367

3

435253

58W, 830

Varmvit

1500

E8301850

30

171

31

A

7393771652534

3

435254

58W, 840

Vit

1500

E8301854

30

171

31

A

7393771652541

3

435256

58W, 865

Dagljus

1500

E8301858

30

171

31

A

7393771652565

3.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

25


LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura T8 Universal Thermo Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer t ex utomhusbelysning, skyltar, kallförråd, fryshus och parkeringshus. Röret består av ett 26 mm lysrör som kapslats in i ett 38 mm glashölje. Konstruktionen innebär att lysrörets egenvärme tas tillvara på ett energieffektivt sätt och därmed ökas också ljusflödet vid låga temperaturer.

3

BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

437313*

18W, 830

Varmvit

590

E8302128

25

188

33

A

7393771673133

1

437314*

18W, 840

Vit

590

E8302129

25

188

33

A

7393771673140

1

437333*

36W, 830

Varmvit

1200

E8302131

25

188

33

A

7393771673331

1

437334

36W, 840

Vit

1200

E8302132

25

188

33

A

7393771673348

1

437353*

58W, 830

Varmvit

1500

E8302135

25

204

33

A

7393771673539

1

437354

58W, 840

Vit

1500

E8302136

25

204

33

A

7393771673546

Aura T8 Universal Thermo Protector Long Life, Ø38mm, Sockel G13 Röret är avsett för kalla miljöer där ett krossat lysrör riskerar att orsaka stora skador och kostnader. Röret består av ett Aura Universal Thermo Long Life lysrör som täckts av ett transparent säkerhetsskikt av PET-plast. Service Life begränsas av plastens livslängd och är 30 000 timmar. BILD NR 2

ART NR 437114*

BESKRIVNING

18W, 840

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Vit

590

E8302165

25

305

32

A

7393771000977

Aura T8 Universal Reflector Protector Long Life, Sockel G13 Position av stift Typ A

BILD NR

ART NR

Typ B

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

-

436414*

18W, 840, Typ A

Vit

590

-

25

381

31

A

7393771002230

-

436434*

36W, 840, Typ A

Vit

1200

E8302162

25

381

31

A

7393771664346

-

436454*

58W, 840, Typ A

Vit

1500

E8302163

25

381

31

A

7393771664544

1500

E8302164

25

381

31

A

7393771665541

-

436554*

58W, 840, Typ B

Vit

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

26

2.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - S TA N DA R D

LYSRÖR - STANDARD Lysrör standard T5 T5 Fullfärgslysrör T5 HE lysrör ger mycket energieffektiva belysningslösningar. Lämpliga användningsområden är kontor, butiker, skolor, hotell och industrier. T5 HO lysrör ger högt ljusflöde och passar när du vill ha mycket ljus, t ex inom industrin och i anläggningar med höga takhöjder. BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

456000*

14W, 827 HE

Interiör

3

456001

14W, 830 HE

3

456002

3

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

549

E8313000

20

83

38

A+

4050300645919

Varmvit

549

E8302199

20

83

38

A+

7393771660010

14W, 840 HE

Vit

549

E8302203

20

83

38

A+

7393771660027

456004*

21W, 827 HE

Interiör

849

E8313088

20

91

38

A+

4050300645957

3

456005

21W, 830 HE

Varmvit

849

E8302200

20

91

38

A+

4050300591506

3

456006

21W, 840 HE

Vit

849

E8302204

20

91

38

A+

4050300591407

3

456017

24W, 830 HO

Varmvit

549

E8302209

20

108

38

A

7393771660171

3

456018

24W, 840 HO

Vit

549

E8302207

20

108

38

A

4050300591643

3

456008*

28W, 827 HE

Interiör

1149

E8313264

20

83

38

A+

4050300645995

3

456009

28W, 830 HE

Varmvit

1149

E8302201

20

83

38

A+

7393771660096

3

456010

28W, 840 HE

Vit

1149

E8302205

20

83

38

A+

7393771660102

3

456012*

35W, 827 HE

Interiör

1449

E8313352

20

91

38

A+

4050300646039

3

456013

35W, 830 HE

Varmvit

1449

E8302202

20

91

38

A+

7393771660133

3

456014

35W, 840 HE

Vit

1449

E8302206

20

91

38

A+

7393771660140

3

456021

39W, 830 HO

Varmvit

849

E8302210

20

116

38

A+

4050300591728

3

456022

39W, 840 HO

Vit

849

E8302208

20

116

38

A+

7393771660225

3

456029

49W, 830 HO

Varmvit

1449

E8302213

20

108

38

A+

7393771660294

3

456030

49W, 840 HO

Vit

1449

E8302214

20

108

38

A+

7393771660300

3

456025

54W, 830 HO

Varmvit

1149

E8302211

20

108

38

A+

4050300591605

3

456026

54W, 840 HO

Vit

1149

E8302212

20

108

38

A+

4050300591582

3

456034*

80W, 840 HO

Vit

1449

E8313707

20

110

38

A+

4050300591841

4

Finns även i miljövänligt Long Life utförande.

3.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

27


LYS RÖ R - S TA N DA R D

T5 Miniatyrlysrör, fullfärg, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

4

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

451030

8W, 830

Varmvit

1

451031

8W, 840

1

451028

1

451029

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

288

E8343652

25

97

38

B

8711500716385

Vit

288

E8343656

25

97

38

B

8711500716422

13W, 830

Varmvit

517

E8343664

25

97

38

B

8711500716811

13W, 840

Vit

517

E8343668

25

97

38

B

8711500716859

Finns även i miljövänligt Long Life utförande.

T5 Miniatyrlysrör, enkelfärg, Ø16mm, Sockel G5 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

451018

4W, 640

Vit

1

451021

6W, 640

1

451024

8W, 640

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

136

E8314081

25

32

38

B

0043168394413

Vit

212

E8314083

25

32

38

B

0043168394451

Vit

288

E8314086

25

32

38

B

5021731295126

T5 Cirkellysrör, fullfärg, Ø16mm, Sockel 2GX13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

2

456071

22W, 830

2

456072

2

LJUSFÄRG

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Varmvit

E8330902

10

130

37

A

0043168757096

22W, 840

Vit

E8344316

10

276

37

A

0043168757201

456074

40W, 830

Varmvit

E8330906

10

276

37

A

0043168757126

2

456075

40W, 840

Vit

E8344328

10

276

37

A

0043168757133

2

456077

55W, 830

Varmvit

E8330910

10

276

37

A

0043168757171

2

456078

55W, 840

Vit

E8344340

10

276

37

A

0043168757188

2

456080

60W, 830

Varmvit

10

180

37

A

8711500642592

2

456081

60W, 840

Vit

-

10

180

37

A

8711500642615

För mått, se kapitel 15. Fakta

3.

1. 2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se 827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

28

4.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.


LYS RÖ R - S TA N DA R D

Lysrör Standard T8 T8 Fullfärgslysrör, Ø26mm, Sockel G13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

451119*

15W, 827

Interiör

3

451124

15W, 830

3

451126*

3

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

439

E8356570

25

65

34

A

4050300446042

Varmvit

439

E8301502

25

65

34

A

7393771611241

15W, 840

Vit

439

E8313794

25

65

34

A

4050300446004

451152

18W, 827

Interiör

590

E8301506

25

35

34

A

7393771611524

3

451142

18W, 830

Varmvit

590

E8301508

25

35

34

A

7393771611425

3

451141

18W, 840

Vit

590

E8301510

25

35

34

A

7393771611418

3

451120*

30W, 827

Interiör

895

E8301512

25

65

34

A

4050300518077

3

451125

30W, 830

Varmvit

895

E8301514

25

65

34

A

4050300518053

3

451127*

30W, 840

Vit

895

E8313802

25

65

34

A

4050300518039

3

451251

36W, 840

Vit

1200

E8301522

25

36

34

A

7393771612514

3

451252

36W, 830

Varmvit

1200

E8301520

25

36

34

A

7393771612521

3

451192

36W, 827

Interiör

1200

E8301518

25

36

34

A

7393771611920

3

451271

58W, 840

Vit

1500

E8301528

25

48

34

A

7393771612712

3

451272

58W, 830

Varmvit

1500

E8301526

25

48

34

A

7393771612729

3

451309

58W, 827

Interiör

1500

E8301524

25

48

34

A

4050300603049

4

Finns även i miljövänligt Long Life utförande.

T8 Lysrör special RA >91 dagsljus, fullfärg, Ø 26mm, Sockel G13 BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

451155

18W, 950

Dagljus

3

451206

36W, 950

Dagljus

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

590

E8343962

10

112

38

B

8711500888433

1200

E8343970

10

118

38

B

8711500888600

T9 Cirkellysrör, fullfärg, Ø29mm, Sockel G10q BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

4

451416

22W, 827

4

451418

4

LJUSFÄRG

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

E8330922

12

225

37

B

4008321581068

22W, 840

Vit

E8344448

12

225

37

B

8711500840509

451400

32W, 830

Varmvit

E8344450

12

225

37

A

8711500559678

4

451401

32W, 840

Vit

E8344452

12

225

37

A

8711500559685

4

451402

32W, 827

Interiör

E8330926

12

259

37

A

4008321581129

4

451413

40W, 830

Varmvit

E8344454

12

225

37

A

8711500284761

4

451414

40W, 840

Vit

E8344456

12

225

37

A

8711500284747

För mått, se kapitel 15. Fakta

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter.

827 osv anger. 8=Ra värde 85 och 27=2700 Kelvin

29


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

KOMPAKTLYSRÖR Kompaktlysrör i Long Life-utförande Aura Unique Long Life har tre gånger längre livslängd än vanliga kompaktlysrör. Genom att välja en Long Life-produkt sparar du två av tre byten och gör ett klokt val för vår miljö. Endast en tredjedel så många lampor behöver tillverkas, förpackas, transporteras och återvinnas.

Typer 5

Kompaktlysrör med 2-pins sockel kan inte dimmas. Däremot kan man dimma kompaktlysrör med 4-pins sockel. Beteckningarna för lågenergilampor är TC. Den sista bokstaven visar hur många rör den har: ƒƒ S = Singelrör ƒƒ D = Dubbelrör ƒƒ T = Trippelrör ƒƒ L = Lång Står det dessutom tillägget /E sist i beteckningen (t ex TCS/E) betyder det att kompaktlysröret är utvecklat för elektronisk förkoppling och har 4-pins sockel.

Socklar

OBS! Socklarna visas ej i naturlig storlek.

30

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta.


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

KOMPAKTLYSRÖR - LONG LIFE Aura Unique -S Long Life Aura Unique-S Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna och den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-S Long Life gör dem lämpade att använda på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus, offentliga miljöer, på båtar, bussar och tåg, i parker och på parkeringsplatser, i mindre skyltar och i gångtunnlar.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad. ƒƒ Bästa miljöval.

Tändcykler

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-S Long Life

Aura Unique -S/E Long Life

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

ƒƒ Finns i olika färger och utföranden.

5

12-timmarscykel, 50% bortfall

Aura Unique-S Long Life**, (TCS 2-stavs) 2-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

490022

7W, 827, G23

1

490023

1

LJUSFÄRG

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

E8302519

10

122

40

B

7393771000342

7W, 830, G23

Varmvit

E8302521

10

122

40

B

7393771000359

490024

7W, 840, G23

Vit

E8302523

10

122

40

B

7393771000366

1

490032

9W, 827, G23

Interiör

E8302502

10

127

40

A

7393771000373

1

490033

9W, 830, G23

Varmvit

E8302504

10

127

40

A

7393771000380

1

490034

9W, 840, G23

Vit

E8302506

10

127

40

A

7393771000397

1

490042

11W, 827, G23

Interiör

E8302508

10

131

40

A

7393771000403

1

490043

11W, 830, G23

Varmvit

E8302510

10

131

40

A

7393771000410

1

490044

11W, 840, G23

Vit

E8302512

10

131

40

A

7393771000427

** Integrerad tändare

Aura Unique-S/E Long Life**, (TCS/E 2-stavs) 4-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

2

491022

7W, 827, 2G7

2

491023

2

LJUSFÄRG

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Interiör

E8302525

10

122

40

A

7393771000434

7W, 830, 2G7

Varmvit

E8302527

10

122

40

A

7393771000441

491024

7W, 840, 2G7

Vit

E8302529

10

122

40

A

7393771000458

2

491032

9W, 827, 2G7

Interiör

E8302514

10

127

40

A

7393771000465

2

491033

9W, 830, 2G7

Varmvit

E8302516

10

127

40

A

7393771000472

2

491034

9W, 840, 2G7

Vit

E8302518

10

127

40

A

7393771000489

2

491042

11W, 827, 2G7

Interiör

E8302520

10

131

40

A

7393771000496

2

491043

11W, 830, 2G7

Varmvit

E8302522

10

131

40

A

7393771000502

2

491044

11W, 840, 2G7

Vit

E8302524

10

131

40

A

7393771000519

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

1.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

2.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta.

31


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-D Long Life Aura Unique-D Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna och den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-D Long Life gör dem lämpliga att använda på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus, offentliga miljöer, på båtar, bussar och tåg, i parker och på parkeringsplatser, i mindre skyltar och i gångtunnlar.

LIVSLÄNGD (TIMMAR) Tändcykler

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad. ƒƒ Bästa miljöval. ƒƒ Finns i olika färger och utföranden.

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-D Long Life

Aura Unique-D/E Long Life

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

12-timmarscykel, 50% bortfall

5

Aura Unique-D Long Life**, (TCD 4-stavs), 2-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

492212

10W, 827

Interör

1

492213

10W, 830

1

492214

1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G24D-1

E8302531

10

193

40

B

7393771000526

Varmvit

G24D-1

E8302533

10

193

40

B

7393771000533

10W, 840

Vit

G24D-1

E8302535

10

193

40

B

7393771000540

492222

13W, 827

Interiör

G24D-1

E8302526

10

195

40

A

7393771000557

1

492223

13W, 830

Varmvit

G24D-1

E8302528

10

195

40

A

7393771000564

1

492224

13W, 840

Vit

G24D-1

E8302530

10

195

40

A

7393771000571

1

492232

18W, 827

Interiör

G24D-2

E8302532

10

201

40

A

7393771000588

1

492233

18W, 830

Varmvit

G24D-2

E8302534

10

201

40

A

7393771000595

1

492234

18W, 840

Vit

G24D-2

E8302536

10

201

40

A

7393771000601

1

492242

26W, 827

Interiör

G24D-3

E8302537

10

222

40

A

7393771000618

1

492243

26W, 830

Varmvit

G24D-3

E8302539

10

222

40

A

7393771000625

1

492244

26W, 840

Vit

G24D-3

E8302541

10

222

40

A

7393771000632

** Integrerad tändare

Aura Unique-D/E Long Life**, (TCD/E 4-stavs), 4-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

2

493212

10W, 827

Interiör

G24Q-1

E8302543

10

193

40

A

7393771000649

2

493213

10W, 830

Varmvit

G24Q-1

E8302545

10

193

40

A

7393771000656

2

493214

10W, 840

Vit

G24Q-1

E8302547

10

193

40

A

7393771000663

2

493222

13W, 827

Interiör

G24Q-1

E8302538

10

195

40

A

7393771000670

2

493223

13W, 830

Varmvit

G24Q-1

E8302540

10

195

40

A

7393771000687

2

493224

13W, 840

Vit

G24Q-1

E8302542

10

195

40

A

7393771000694

2

493232

18W, 827

Interiör

G24Q-2

E8302544

10

201

40

A

7393771000700

2

493233

18W, 830

Varmvit

G24Q-2

E8302546

10

201

40

A

7393771000717

2

493234

18W, 840

Vit

G24Q-2

E8302548

10

201

40

A

7393771000724

2

493242

26W, 827

Interiör

G24Q-3

E8302549

10

222

40

A

7393771000731

2

493243

26W, 830

Varmvit

G24Q-3

E8302565

10

222

40

A

7393771000748

2

493244

26W, 840

Vit

G24Q-3

E8302567

10

222

40

A

7393771000755

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

32

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta.


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-T Long Life

Aura Unique-T Long Life är avsedda för allmän belysning. De elektriska egenskaperna, den kompakta storleken och ljusflödet hos Aura Unique-T Long Life gör att de passar att användas på kontor, i affärer, restauranger, hotell, sjukhus och i offentliga miljöer.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad Tändcykler

Konv. driftdon med tändare

HF-drift (varmstart)

Aura Unique-T Long Life

Aura Unique-T/E Long Life

15 000

24 000

11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

24 000

30 000

Genomsnittlig livslängd

36 000

42 000

ƒƒ Bästa miljöval. ƒƒ Finns i olika färger och utföranden.

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life)

12-timmarscykel, 50% bortfall

5 Aura Unique-T Long Life**, (TCT 6-stavs), 2-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

494333*

18W, 830

Varmvit

3

494334*

18W, 840

3

494343*

3

494344*

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24D-2

E8302370

10

259

40

B

7393771001059

Vit

GX24D-2

E8302371

10

259

40

B

7393771001066

26W, 830

Varmvit

GX24D-3

E8302372

10

270

40

A

7393771001073

26W, 840

Vit

GX24D-3

E8302373

10

270

40

A

7393771001080

** Integrerad tändare

Aura Unique-T/E Long Life**, (TCT/E 6-stavs), 4-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

4

495332

18W, 827

Interiör

4

495333

18W, 830

4

495334

4

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24Q-2

E8302374

10

259

40

A

7393771001608

Varmvit

GX24Q-2

E8302375

10

259

40

A

7393771001097

18W, 840

Vit

GX24Q-2

E8302376

10

259

40

A

7393771001103

495342

26W, 827

Interiör

GX24Q-3

E8302377

10

270

40

A

7393771001615

4

495343

26W, 830

Varmvit

GX24Q-3

E8302378

10

270

40

A

7393771001110

4

495344

26W, 840

Vit

GX24Q-3

E8302379

10

270

40

A

7393771001127

4

495352

32W, 827

Interiör

GX24Q-3

E8302380

10

275

40

A

7393771001622

4

495353

32W, 830

Varmvit

GX24Q-3

E8302381

10

275

40

A

7393771001134

4

495354

32W, 840

Vit

GX24Q-3

E8302382

10

275

40

A

7393771001141

4

495363

42W, 830

Varmvit

GX24Q-4

E8302383

10

314

40

A

7393771001158

4

495364

42W, 840

Vit

GX24Q-4

E8302384

10

314

40

A

7393771001165

4

495373

57W, 830

Varmvit

GX24Q-5

E8302385

10

374

40

A

7393771001172

4

495374

57W, 840

Vit

GX24Q-5

E8302386

10

374

40

A

7393771001189

** Utan tändare - huvudsakligen för elektronisk drift

1.

2.

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

3.

4.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta.

33


KO M PA K T LYS RÖ R - LO N G L I F E

Aura Unique-L Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift Aura Unique-L Long Life är avsedda för att utgöra allmän belysning i offentliga miljöer som kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker, flygplatser, bensinstationer osv.

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad.

Tändcykler

ƒƒ Bästa miljöval. ƒƒ Finns i olika färger och utföranden.

Konv. driftdon med

HF-drift (varm-

tändare 18-36W

start) 18-80W

30 000

42 000

36 000

48 000

2 ¾ tim på 15 min av (Service Life) 11 tim på 1 tim av, 10% bortfall

5

Aura Unique-L Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

1

496113

18W, 830

Varmvit

2G11

1

496114

18W, 840

Vit

1

496123

24W, 830

1

496124

1

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

225

E8302400

10

214

40

A

7393771561133

2G11

225

E8302401

10

214

40

A

7393771561140

Varmvit

2G11

320

E8302402

10

230

40

A

7393771561232

24W, 840

Vit

2G11

320

E8302403

10

230

40

A

7393771561249

496126

24W, 865

Dagljus

2G11

320

-

10

230

40

A

7393771002520

1

496133

36W, 830

Varmvit

2G11

415

E8302404

10

235

40

A

7393771561331

1

496134

36W, 840

Vit

2G11

415

E8302405

10

235

40

A

7393771561348

1

496143**

40W, 830

Varmvit

2G11

535

E8302406

10

257

40

A

7393771561430

1

496144**

40W, 840

Vit

2G11

535

E8302407

10

257

40

A

7393771561447

1

496153

55W, 830

Varmvit

2G11

535

E8302408

10

257

40

A

7393771561539

1

496154

55W, 840

Vit

2G11

535

E8302409

10

257

40

A

7393771561546

1

496183**

80W, 830

Varmvit

2G11

565

E8302410

10

289

40

A

7393771561836

1

496184**

80W, 840

Vit

2G11

565

E8302411

10

289

40

A

7393771561843

**Utgår under 2018

Aura Unique-L Cool Long Life (TCL 2-stavs), 4-stift Aura Unique-L Cool Long Life är utvecklad för miljöer med lägre temperatur. Exempel på användningsområden är utomhusbelysning i bostadsområden och parker, på torg samt under utomhustak över lager, transportytor och bensinstationer. Andra områden är skyltbelysning och kalla lokaler inomhus, t ex kyllager för livsmedel. Aura Unique-L Cool Long Life har ett optimerat ljusflöde vid temperaturer under 15°C. BILD NR

34

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

1

497113

18W, 830

Varmvit

2G11

1

497114

18W, 840

Vit

1

497123

24W, 830

1

497124

1

497133

1

497134

LÄNGD (mm)

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

225

E8302412

10

214

40

A

7393771571132

2G11

225

E8302413

10

214

40

A

7393771571149

Varmvit

2G11

320

E8302414

10

230

40

A

7393771571231

24W, 840

Vit

2G11

320

E8302415

10

230

40

A

7393771571248

36W, 830

Varmvit

2G11

415

E8302416

10

235

40

A

7393771571330

36W, 840

Vit

2G11

415

E8302417

10

235

40

A

7393771571347

*Beställningsvara till minimumkvantitet. Lagerförs i vissa fall i mindre kvantiteter. För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta.


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

KOMPAKTLYSRÖR - STANDARD Kompaktlysrör, TCS (2-stavs), 2- stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

2

390110

5W, 827

Interiör

2

390202

7W, 830

2

390203

2

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G23

E8314500

10

45

41

B

0043168376549

Varmvit

G23

E8302258

10

39

41

B

0043168389303

7W, 840

Vit

G23

E8314504

10

39

41

B

0043168376600

390115

7W, 827

Interiör

G23

E8302256

10

39

41

B

0043168378468

2

390204

9W, 830

Varmvit

G23

E8302264

10

41

41

A

0043168389297

2

390205

9W, 840

Vit

G23

E8314507

10

41

41

A

0043168376532

2

390116

9W, 827

Interiör

G23

E8302262

10

41

41

B

0043168376518

2

390206

11W, 830

Varmvit

G23

E8302270

10

43

41

A

0043168389280

2

390207

11W, 840

Vit

G23

E8314510

10

43

41

A

0043168376648

2

390117

11W, 827

Interiör

G23

E8302268

10

43

41

A

0043168376631

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

6

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Kompaktlysrör, TCS/E (2-stavs), 4-sift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

3

390122

5W, 827

Interiör

2G7

E8314662

10

49

41

A

0043168377140

3

390123

7W, 827

Interiör

2G7

E8314664

10

51

41

A

0043168376587

3

390125

7W, 840

Vit

2G7

E8314665

10

51

41

A

0043168377164

3

390126

9W, 827

Interiör

2G7

E8314666

10

53

41

A

0043168912747

3

390127

9W, 830

Varmvit

2G7

E8357278

10

53

41

A

5410288258980

3

390128

9W, 840

Vit

2G7

E8314667

10

53

41

A

0043168377119

3

390129

11W, 827

Interiör

2G7

E8314668

10

55

41

A

0043168912167

3

390130

11W, 830

Varmvit

2G7

E8357281

10

55

41

A

5410288258737

3

390131

11W, 840

Vit

2G7

E8314669

10

55

41

A

0043168377133

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

1.

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

3.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta

35


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCD (4-stavs), 2- stift BILD NR

6

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

390208

10W, 830

Varmvit

1

390209

10W, 840

1

390111

1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G24D1

E8302306

10

75

42

B

0043168702584

Vit

G24D1

E8314842

10

75

42

B

0043168128766

10W, 827

Interiör

G24D1

E8302304

10

75

42

B

0043168702485

390210

13W, 830

Varmvit

G24D1

E8302312

10

75

42

A

0043168705721

1

390211

13W, 840

Vit

G24D1

E8314846

10

75

42

A

0043168205320

1

390112

13W, 827

Interiör

G24D1

E8302310

10

75

42

A

0043168705615

1

390212

18W, 830

Varmvit

G24D2

E8302318

10

81

42

B

0043168128612

1

390213

18W, 840

Vit

G24D2

E8314850

10

81

42

B

0043168128643

1

390113

18W, 827

Interiör

G24D2

E8302316

10

81

42

B

0043168128605

1

390214

26W, 830

Varmvit

G24D3

E8302324

10

86

42

A

0043168352376

1

390215

26W, 840

Vit

G24D3

E8314854

10

86

42

A

0043168352529

1

390114

26W, 827

Interiör

G24D2

E8302322

10

86

42

A

0043168352505

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

Kompaktlysrör, TCD/E (4-stavs), 4- stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

2

398133

10W, 827

Interiör

G24Q1

E8314929

10

75

42

A

0043168982689

2

398134

10W, 830

Varmvit

G24Q1

E8314930

10

75

42

A

0043168128773

2

398135

10W, 840

Vit

G24Q1

E8314932

10

75

42

A

0043168982702

2

398163

13W, 827

Interiör

G24Q1

E8302334

10

75

42

A

0043168705806

2

398164

13W, 830

Varmvit

G24Q1

E8302336

10

75

42

A

0043168705837

2

398165

13W, 840

Vit

G24Q1

E8314936

10

75

42

A

0043168982733

2

398204

18W, 827

Interiör

G24Q2

E8302340

10

81

42

A

0043168128650

2

398205

18W, 830

Varmvit

G24Q2

E8302342

10

81

42

A

0043168128667

2

398206

18W, 840

Vit

G24Q2

E8314940

10

81

42

A

0043168128704

2

398234

26W, 827

Interiör

G24Q3

E8302346

10

86

42

A

0043168352475

2

398235

26W, 830

Varmvit

G24Q3

E8302348

10

86

42

A

0043168352352

2

398236

26W, 840

Vit

G24Q3

E8314944

10

86

42

A

0043168352369

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

1.

36

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

2.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCT (6-stavs), 2- stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

390222

13W, 827

Interiör

3

390223

13W, 830

3

390216

3

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24D1

E8315019

10

111

42

A

0043168359405

Varmvit

GX24D1

E8315020

10

111

42

A

0043168359665

18W, 830

Varmvit

GX24D2

E8315024

10

100

42

A

0043168359443

390217

18W, 840

Vit

GX24D2

E8315026

10

100

42

A

0043168359399

3

390220

18W, 827

Interiör

GX24D2

E8315023

10

100

42

A

0043168359450

3

390218

26W, 830

Varmvit

GX24D3

E8314852

10

118

42

A

0043168927031

3

390219

26W, 840

Vit

GX24D3

E8315030

10

118

42

A

0043168927024

3

390221

26W, 827

Interiör

GX24D3

E8315027

10

118

42

A

0043168359597

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

6

Kompaktlysrör, TCT/E (6-stavs), 4- stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

4

398248

13W, 827

Interiör

4

398249

13W, 830

4

398237

4

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GX24Q1

E8315105

10

123

42

A

0043168343916

Varmvit

GX24Q1

E8315106

10

123

42

A

0043168343954

18W, 830

Varmvit

GX24Q2

E8302352

10

107

42

A

0043168343961

398238

18W, 840

Vit

GX24Q2

E8315112

10

107

42

A

0043168343855

4

398241

18W, 827

Interiör

GX24Q2

E8302356

10

107

42

A

0043168343923

4

398239

26W, 830

Varmvit

GX24Q3

E8302354

10

123

42

A

0043168343978

4

398240

26W, 840

Vit

GX24Q3

E8315116

10

123

42

A

0043168343817

4

398242

26W, 827

Interiör

GX24Q3

E8302358

10

123

42

A

0043168343930

4

398243

32W, 827

Interiör

GX24Q3

E8302360

10

145

42

A

0043168945202

4

398244

32W, 830

Varmvit

GX24Q3

E8302362

10

145

42

A

0043168945219

4

398245

32W, 840

Vit

GX24Q3

E8315120

10

145

42

A

0043168393805

4

398246

42W, 827

Interiör

GX24Q4

E8302364

10

152

42

A

0043168463126

4

398247

42W, 830

Varmvit

GX24Q4

E8302366

10

152

42

A

0043168463133

4

398251

42W, 840

Vit

GX24Q4

E8315198

10

152

42

A

0043168463157

4

398257

57W, 830

Varmvit

GX24Q5

E8314523

10

173

42

A

0043168452045

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

3.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

4.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta

37


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, TCF (4-stavs), 4-stift, flat BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

390301

18W, 830

Varmvit

1

390304

24W, 827

1

390305

1 1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

2G10

E8330632

10

220

43

A

4050300333540

Interiör

2G10

E8330638

10

228

43

A

4050300333625

24W, 830

Varmvit

2G10

E8330640

10

228

43

A

4050300333601

390307

36W, 827

Interiör

2G10

E8330646

10

235

43

A

4050300312187

390308

36W, 830

Varmvit

2G10

E8330648

10

235

43

A

4050300299051

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Kompaktlysrör, TCL (2-stavs ), 4-stift

6

BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

SOCKEL

2

390155

18W, 840

Vit

2G11

E8357286

10

83

44

A

4050300010724

2

390156

18W 830

Varmvit

2G11

E8302276

10

83

44

A

4050300010731

2

390157

18W, 827

Interiör

2G11

E8302274

10

83

44

A

4050300010748

2

390158

24W, 840

Vit

2G11

E8357291

10

88

44

A

4050300010755

2

390159

24W, 830

Varmvit

2G11

E8302282

10

88

44

A

4050300010762

2

390160

24W, 827

Interiör

2G11

E8302280

10

88

44

A

4050300010779

2

390161

36W, 840

Vit

2G11

E8357296

10

96

44

A

4050300010786

2

390162

36W, 830

Varmvit

2G11

E8302288

10

96

44

A

4050300010793

2

390163

36W, 827

Interiör

2G11

E8302286

10

96

44

A

4050300010809

2

390168

40W, 830

Varmvit

2G11

E8357299

10

105

44

A

4050300298894

2

390169

40W, 840

Vit

2G11

E8314761

10

105

44

A

4050300279909

2

390164

55W, 840

Vit

2G11

E8357306

10

105

44

A

4050300295879

2

390165

55W, 830

Varmvit

2G11

E8302291

10

105

44

A

4050300298917

Finns även i miljövänligt Long Life utförande

1.

38

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

2.

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta


KO M PA K T LYS RÖ R - S TA N DA R D

Kompaktlysrör, T2D, 2-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

390133

16W (=14W), 827

Interiör

3

390134

28W (=24W), 827

Interiör

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GR8

E8315273

20

154

42

A

0043168324168

GR8

E8315370

20

184

42

A

0043168105460

Kompaktlysrör, T2D/E, 4-stift BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

3

390132

16W (=14W), 827

Interiör

3

390135

28W (=24W), 827

3

390136

3 3

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GR10Q

E8315353

20

154

42

A

0043168324229

Interiör

GR10Q

E8315371

20

184

42

A

0043168105477

38W (=34W), 827

Interiör

GR10Q

E8315375

20

214

42

A

0043168105507

390147

28W (=24W), 835

Middle White

GR10Q

E8315372

20

184

42

A

0043168105675

390148

38W (=34W), 835

Middle White

GR10Q

E8315376

20

214

42

A

0043168105668

6

3.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

Översättningstabell kompaktlysrör se kapitel 15: Fakta

39


L ÅG E N E RG I L A M P O R

LÅGENERGILAMPOR Lysrörslampor förbrukar 80 % mindre energi än glödlampor och varar minst 10 gånger längre. Förutom att de sparar energi ger lysrörslampor dig möjlighet att spara utbyteskostnader, tack vare den långa livslängden. Lysrörslampor är lågenergilampor med inbyggd elektronisk reaktor och skruvsockel som direkt kan ersätta glödlampor avsedda för normal nätspänning där inget annat anges. De flesta lysrörslampor går inte att dimma, men det finns speciella lysrörslampor som är dimbara.

Lysrörlampor Lysrörlampor, TCE Compact Electronic Spiral BILD NR

7

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

1

390340

8W, 470lm, 827

Interiör

1

390341

12W, 715lm, 827

1

390342

1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

E8315852

8

110

48

A

0043168761543

Interiör

E27

E8315853

6

112

48

A

0043168761574

15W, 950lm, 827

Interiör

E27

E8315854

6

116

48

A

0043168761567

390343

20W, 1220lm, 827

Interiör

E27

E8315855

6

122

48

A

0043168761581

1

390344

23W, 1500lm, 827

Interiör

E27

E8315856

6

124

48

A

0043168761598

2

590440

12W, 715lm, 827

Interiör

B22

-

6

83

48

A

0043168856416

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

40

2.


H A LO G E N L A M P O R

HALOGENLAMPOR Halogenlampor är med sin goda färgåtergivning och sitt kompakta format en perfekt ljuskälla där det behövs intensivt riktat ljus i t ex butiker och utställningar. Halogenlampor med reflektor ger en exakt fokuserad ljusstråle utan att ljus läcker ut åt sidorna. Halogenlampor med kalljusspegel är konstruerade så att reflektorn skickar värmen bakåt, medan ljuset reflekteras framåt. Denna egenskap gör att man undviker problem med värmestrålning och skyddar varor som ej bör utsättas för värme. Utifrån nya lagstiftningar från EU:s ekodesignförordning utfasas klara nätspänningshalogenlampor från och med september 2018. Detta innebär att fortsatt tillverkning av denna typ av ljuskälla inte är tillåten därefter, men det som finns på lager får säljas ut. Däremot tillåts klara halogenlampor med socklar G9 och R7 efter september 2018. Ett bra alternativ till halogenlampor är LED-lampor. Läs mer om dessa under kapitlet LED-lampor.

Halogenlampor i Long Life-utförande Vår halogenlampa Aura Titan Long Life har tre gånger längre livslängd än de vanliga halogenlamporna, upp till 18 000 timmar. Genom att välja en Long Life produkt sparar du två av tre byten och gör ett klokt val för vår miljö. Endast en tredjedel så många lampor behöver tillverkas, förpackas, transporteras och återvinnas.

ANSI-koder

8

Många av halogenlamporna har en ANSI-kod. Denna kod är densamma på alla halogenlampor oavsett fabrikat. ANSI-koden består av tre bokstäver efter varandra, som exempelvis EXN som alltid är 50W 12V med flood (36°) spridning.

Spridningsvinkel På många halogenlampor kan man välja mellan olika spridningsvinklar. De vanligaste är Spot (12°), Medium (24°) och Flood (36°). De olika spridningsvinklarna ger mycket olika ljusbilder. Om man exempelvis använder halogenlampor som allmänbelysning bör man välja en sort med största möjliga spridningsvinkel. Om man däremot ska belysa en liten bild på en vägg bör man välja Spot. Se spridningstabell nedan för mer information.

1m 0,20m

0,35m

0,70m

1,15m

2m 0,40m

0,70m

1,40m

2,30m

3m 0,60m

1,05m

2,10m

3,45m

4m 0,80m

1,40m

2,80m

4,60m

Spot 12°

Socklar R7s-15

Medium 24°

G4

GX5,3

Flood 36°

GY6,35

Wide Flood 60°

GZ4

GU4

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.

GU 5,3

41


H A LO G E N L A M P O R

HALOGENLAMPOR Aura Titan Long Life, kalljusspegel med frontglas, lågvolt, 51mm, 18 000h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

325270

20W, 12V, BAB

GU5.3

Flood 36°

E8300702

10

128

13

B

7393771352700

1

325271

20W, 12V, BBF

GU5.3

Med 24°

E8300700

10

128

13

B

7393771352717

1

325273

35W, 12V, FMW

GU5.3

Flood 36°

E8300706

10

128

13

B

7393771352731

1

325274

35W, 12V, FMW

GU5.3

Med 24°

E8300704

10

128

13

B

7393771352748

1

325277

50W, 12V, EXN

GU5.3

Flood 36°

E8300712

10

128

13

B

7393771352779

1

325278

50W, 12V, EXZ

GU5.3

Med 24°

E8300710

10

128

13

B

7393771352786

1

325279

50W, 12V, EXT

GU5.3

Spot 12°

E8300708

10

128

13

B

7393771352793

Fasas ut under 2018

8

Halogenlampor lågvolt Halogenlampor, kalljusspegel med frontglas, lågvolt, 51mm BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

325250

20W, 12V, BAB

GU5,3

36°

E8300528

10

65

13

B

5021731307379

1

325253

35W, 12V, FMW

GU5,3

36°

E8300534

10

65

13

B

0064894539565

1

325256

50W, 12V, FNV

GU5,3

60°

E8300542

10

65

13

B

5021731307447

1

325257

50W, 12V, EXN

GU5,3

36°

E8300540

10

65

13

B

5021731307355

1

325258

50W, 12V, EXZ

GU5,3

18°

E8300538

10

65

13

B

5021731307348

Halogenlampor, kalljusspegel med frontglas, lågvolt, 35mm BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

2

325263

20W, 12V

2

325266

35W, 12V

SOCKEL

SPRID. VINKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

GU4

30°

E8300615

10

76

13

B

4041060000353

GU4

30°

E8300617

10

76

13

B

4041061000307

Fasas ut under 2018

1.

42

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.


H A LO G E N L A M P O R

Halogenlampor, utan reflektor, lågvolt BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

3

325210

10W, 6V

3

325212

3

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G4

E8300500

10

60

13

D

4041061004268

10W, 12V

G4

E8300502

10

35

13

D

4041061008525

325214

20W, 12V

GY6.35

E8300508

10

35

13

D

4041061011600

3

325215

100W, 12V

GY6.35

E8300514

10

35

13

D

4041061014809

3

325216

75W, 12V

GY6.35

E8311479

10

35

13

D

9004102346838

3

325217

50W, 12V

GY6.35

E8300512

10

24

13

D

4041061014847

3

325223

20W, 24V

G4

E8326604

10

62

13

D

4050300335513

Halogenlampor, projektionslampor med dia- och smalfilmprojektor, lågvolt BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

4

325220

150W, 24V, FCS

G6.35

E8312325

10

57

13

D

9004102135982

4

325222

250W, 24V, EHJ

G6.35

E8312326

10

71

13

D

9004102148746

4

325224

400W, 36V, EVD

G6.35

E8327826

12

163

13

D

0043168411646

8

Halogenlampor - Normalspänning Halogenlampor, normal-, kron- och klotform, 2 000h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

FORM

5

325102

20W

kron

5

325103

30W

5

325104

6

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E14

E8387005

10

44

14

D

0043168769402

kron

E14

E8311841

10

44

14

D

0043168769365

42W

kron

E14

E8311842

10

44

14

D

0043168765756

325110

20W

normal

E27

E8387000

10

44

14

D

4014501016633

6

325111

30W

normal

E27

E8311820

10

44

14

D

0043168769570

6

325112

42W

normal

E27

E8311821

10

44

14

D

0043168769532

6

325113

53W

normal

E27

E8327403

8

66

14

D

0043168639613

6

325114

70W

normal

E27

E8311822

10

44

14

D

0043168769488

6

325115

100W

normal

E27

E8311823

10

68

14

D

0043168769440

7

325120

20W

klot

E14

E8311860

10

44

14

D

0043168765671

7

325121

30W

klot

E14

E8311861

10

44

14

D

0043168765619

8

325122

20W

klot

E27

E8311863

10

44

14

D

0043168765657

8

325123

30W

klot

E27

E8311864

10

44

14

D

0043168765596

8

325124

42W

klot

E27

E8311865

10

44

14

D

0043168765510

Fasas ut under 2018

3.

4.

5.

6.

7.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.

8.

43


H A LO G E N L A M P O R

Halogenlampor, rörform, 2 000h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

324141

70W

1

324142

1 1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

E8327205

12

176

14

D

4008321393821

100W

E27

E8327208

12

176

14

D

4008321393906

324143

150W

E27

E8327210

12

176

14

D

4008321393920

324144

200W

E27

E8327212

12

176

14

D

4008321393944

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Fasas ut under 2018

Halogenlampor för strålkastare, 2 000h BILD NR

8

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

2

324151

60W

B15D

E8327346

12

127

14

D

4008321393708

2

324152

150W

B15D

E8327358

12

127

14

D

4008321393784

2

324153

200W

B15D

E8327359

12

190

14

D

4008321393807

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Fasas ut under 2018

Halogenlampor G9, 2 000h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

3

325356

20W, 240V, klar

G9

E8311721

10

68

14

D

0043168108096

3

325357

33W, 240V, klar

G9

E8311723

10

68

14

D

0043168107969

Halogenlampor, tvåsidigt socklade, 1 500h BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

4

325834

100W

4

325832

4 4

LÄNGD

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

R7S-15

78

E8312064

10

88

14

D

0043168765305

130W

R7S-15

118

E8312065

10

88

14

D

0043168765299

325837

200W

R7S-15

118

E8312066

10

88

14

D

0043168765282

325838

330W

R7S-15

118

E8312067

10

88

14

D

0043168765275

1.

44

SOCKEL

2.

3.

4.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Alla halogenlampor är avsedda för normal nätspänning där ej annat anges. Alla halogenlampor på 240V Hi-Spot kan dimmas.


URLADDNINGSLAMPOR

METALLHALOGENLAMPOR - LONG LIFE Aura Crystal Long Life Aura Crystal Long Life är den första metallhalogenlampan i Long Life-utförande. Den brinner minst dubbelt så länge jämfört med vanliga metallhalogenlampor och är utrustad med två brännare. Genom att använda Aura Crystal Long Life kan man göra en kostnadsbesparing på upp till 50 % genom mindre underhåll. Används till gatubelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, parkeringsgarage, park- och gångvägsbelysning. LIVSLÄNGD, TÄNDCYKEL (11 H PÅ, 1 H AV) DRIFTTIMMAR

BORTFALL

80 h 120 h 160 h 200 h 250 h 300 h 430 h

2% 3% 4% 6% 8% 10% 50% (medellivslängd)

Aura Crystal TT Long Life BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

5

510121

35 W, 830

5

510141

5

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

E8304015

12

795

61

A+

7393771004159

35 W, 942

E27

-

12

800

61

A+

7393771005460

510122

50 W, 830

E27

E8304017

12

835

61

A+

7393771003992

5

510142

50 W, 942

E27

-

12

835

61

A+

7393771005477

5

510123

70 W, 830

E27

E8304018

12

875

61

A+

7393771002933

5

510143

70 W, 942

E27

-

12

875

61

A+

7393771005484

5

510124

100 W, 830

E40

E8304019

12

875

61

A+

7393771004005

5

510144

100 W, 942

E40

-

12

900

61

A+

7393771005491

5

510125

150 W, 830

E40

E8304020

12

875

61

A+

7393771003954

5

510145

150 W, 942

E40

-

12

920

61

A+

7393771005507

5

510126

250 W, 830

E40

-

12

1000

61

A+

7393771005453

5

510146

250 W, 942

E40

-

12

1600

61

A+

7393771005514

5

510127

400 W, 830

E40

-

12

1600

61

A+

7393771005668

5

510147

400 W, 942

E40

-

12

2800

61

A+

7393771005675

9

5.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

45


URLADDNINGSLAMPOR

Aura Crystal EP Long Life BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

510221

35 W, 830

1

510222

1

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

-

12

800

61

A+

7393771005606

50 W, 830

E27

E8300003

12

830

61

A+

7393771005613

510223

70 W, 830

E27

E8300007

12

870

61

A+

7393771005620

1

510224

100 W, 830

E40

E8300009

12

900

61

A+

7393771005637

1

510225

150 W, 830

E40

E8300023

12

910

61

A+

7393771005644

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Aura Crystal TC Long Life BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

LJUSFÄRG

2

511121

35W, 830

3000

G12

E8304021

12

795

61

A+

7393771004364

2

511141

35W, 942

4200

G12

E8304025

12

845

61

A+

7393771005422

2

511123

70W, 830

3000

G12

E8304023

12

875

61

A+

7393771005439

2

511143

70W, 942

4200

G12

E8304027

12

885

61

A+

7393771005446

9

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

46

Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

2.


URLADDNINGSLAMPOR

METALLHALOGENLAMPOR - STANDARD Metallhalogenlampor (HIE) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

3

401672

250W, D

3

401671*

400W, D

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E40

E8304000

12

537

60

A

4041061010436

E40

E8304002

12

596

60

A

4041061010641

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

* Ej för öppen armatur

Metallhalogenlampor (HIT) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

4

401667*

250W, D

E40

E8304004

12

576

60

A

4041061003865

4

401668

400W, D

E40

E8304006

12

596

60

A

4041061003889

4

401684**

2000W, D

E40

E8318280

4

3087

60

A

9004102301035

* Ej för öppen armatur ** Med inbyggd tändare, skall anslutas till 400V

9

Metallhalogenlampor (HIT-DE), UV -stop BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

5

401657

70W, NDL

5

401658

5

401659

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

RX7S

E8304013

10

315

60

A+

0043168369107

70W, WDL

RX7S

E8304012

10

315

60

A

4041061010986

150W, NDL

RX7S

E8304014

10

368

60

A

0043168369121

3.

4.

5.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

47


URLADDNINGSLAMPOR

Keramiska metallhalogenlampor HIT-CRI BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

401650

35W, 830

1

401651

2

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

G12

E8318008

12

497

60

A+

0043168432726

70W, 830

G12

E8318021

12

497

60

A+

0043168200059

401834

70W, 828

E27

E8348321

12

740

60

A+

8711500120304

1

401652

150W, 830

G12

E8318023

12

497

60

A+

0043168200127

2

401833

150W, 828

E40

E8348318

12

740

60

A+

0043168387491

2

401839

100W, 828

E40

-

12

745

60

A+

8718291120322

2

401830

50W, 828

E27

E8348319

12

750

60

A+

8727900800296

3

401831

35W, 830

G8.5

E8348260

12

573

60

A+

8711500200006

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Keramiska metallhalogenlampor HIE-CRI BILD NR

9

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

4

401838

50W, 828

E27

-

24

735

60

A

8727900823561

4

401835

70W, 828

E27

E8348127

24

772

60

A

8711500205445

4

401836

100W, 828

E40

E8348128

24

651

60

A

8718291158776

4

401837

150W, 828

E40

E8348323

24

735

60

A+

8718291120346

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Keramiska metallhalogenlampor HIT-CRI-R BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

5

401845

35W, 830 PAR2

E27

E8318068

15

500

60

A

43168264815

6

401846

70W, 830 PAR3

E27

E8318065

6

500

60

A+

43168216821

1.

5.

2.

6.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

48

Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

3.

4.

7.

8.


URLADDNINGSLAMPOR

HÖGTRYCKSNATRIUMKÄLLOR - LONG LIFE Aura Sodinette Long Life Aura Sodinette Long Life är en unik högtrycksnatriumljuskälla med en livslängd på 48 000 timmar. Aura Sodinette Long Life minimerar dina underhållskostnader där det är svårt att komma åt armaturen eller där ett avstannande av aktiviteten innebär stora kostnader. Används till gatubelysning, tunnelbelysning, offentlig belysning, parkeringsplatser, industribelysning, sportanläggningar etc. Den yttre glaskolven är gjord av ett speciellt härdat glas. Detta skyddar komponenternas insida från skador, värme, kyla och fukt samt skyddar ljuskällan under hela den långa brinntiden. Det härdade glaset är blyfritt och används för samtliga effekter mellan 50 och 1000 W. De högkvalitativa superbrännarna är fyllda av högklassiga komponenter

LIVSLÄNGD (TIMMAR)

ƒƒ Lägsta möjliga driftskostnad. ƒƒ Bästa miljöval.

Driftstimmar

Felutfall

16 000

2%

20 000

4%

32 000

7%

48 000

10 %

70 000

50 % (genomsnittslivslängd)

Aura Sodinette Long Life, rörformad, transparant (HST) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

7

500111

50 W, 2100K

7

500121

7

SOCKEL

9

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

E8303035

12

371

61

A

7393771000137

70 W, 2100K

E27

E8303036

12

371

61

A+

7393771000144

500131

100 W, 2100K

E40

E8303037

12

371

61

A+

7393771000151

7

500141

150 W, 2100K

E40

E8303038

12

446

61

A+

7393771000168

7

500151

250 W, 2100K

E40

E8303039

12

523

61

A+

7393771000175

7

500161

400 W, 2100K

E40

E8303040

12

778

61

A++

7393771000182

7

500171

600 W, 2100K

E40

E8303041

12

1246

61

A++

7393771000199

7

500191

1000 W, 2100K

E40

E8303049

12

1892

61

A+

7393771000328

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Aura Sodinette Long Life, ellipsoid, täckt, (HSE) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

8

500211

50 W, 2100K, matt

E27

E8303042

12

371

61

A

7393771000205

8

500221

70 W, 2100K, matt

E27

E8303043

12

371

61

A

7393771000212

8

500231

100 W, 2100K, matt

E40

E8303044

12

371

61

A+

7393771000229

8

500241

150 W, 2100K, matt

E40

E8303045

6

446

61

A+

7393771000236

8

500251

250 W, 2100K, matt

E40

E8303046

6

523

61

A+

7393771000243

8

500261

400 W, 2100K, matt

E40

E8303047

6

778

61

A+

7393771000250

8

500271

600 W, 2100K, matt

E40

E8303048

6

1246

61

A++

7393771000267

8

500291

1000 W, 2100K, matt

E40

E8303050

6

1892

61

A+

7393771000335

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

49


URLADDNINGSLAMPOR

HÖGTRYCKSNATRIUMKÄLLOR - STANDARD Högrycksnatriumlampor, inbyggd tändare typ plug-in BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

1

411964

50W

1

411965

70W

SOCKEL

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E27

E8331702

12

240

51

A

4050300015583

E27

E8346225

12

179

51

A

9004102117360

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Högrycksnatriumlampor Plus (HSE) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

1

411992

70W

E27

E8316379

12

180

51

A+

0043168456975

1

411960

100W

E40/45

E8316370

12

179

54

A+

9004102353003

1

411979

150W

E40

E8316371

12

280

54

A+

9004102353010

1

411980

250W

E40

E8316372

12

290

54

A+

9004102353027

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Finns även i Long Life utförande

9

Högrycksnatriumlampor Plus (HST) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

SOCKEL

2

411963

50W

E27

E8316373

25

158

54

A

9004102351092

2

411962

70W

E27

E8316001

25

158

54

A+

9004102351122

2

411961

100W

E40/45

E8316375

12

247

54

A+

9004102351139

2

411981

150W

E40

E8316376

12

263

54

A+

9004102351146

2

411982

250W

E40

E8316377

12

326

54

A+

9004102351207

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

E8346795

12

882

51

B

8711500734044

E-NR

ANTAL/ FÖRP

PRIS/ST

RAB. GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

Finns även i Long Life utförande

Högrycksnatriumlampor (SDW-T) BILD NR 3

ART NR

BESKRIVNING

411986

100W, 825

SOCKEL PG12-1

Högrycksnatriumlampor (SDW-TG) BILD NR

ART NR

BESKRIVNING

4

411946

50W, 825

GX12-1

E8346791

12

945

54

B

8711500203236

4

411947

100W, 825

GX12-1

E8346796

12

992

54

B

8711500202338

1.

SOCKEL

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

50

Översättningstabell för urladdningslampor, se kapitel 15. Fakta

3.

4.


SMÅLAMPOR

SMÅLAMPOR Signallampor Signallampor, typ 0923, längd 23 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

5

337586

24V

50MA, 1,2W

BA9S

25

E8304356

13

21

7340002501680

5

337587

24V

80MA, 2W

BA9S

25

E8380499

13

21

7340002502403

5

337590

26V

40MA, 1W

BA9S

25

E8380500

13

21

7340002502410

5

337591

30V

50MA, 1,5W

BA9S

25

E8304364

13

21

7340002504490

5

337594

30V

80MA, 2,4W

BA9S

25

E8304366

13

21

7340002503967

5

337593

36V

50MA, 1,8W

BA9S

25

E8304368

14

21

7340002504506

5

337599

60V

40MA, 2,4W

BA9S

25

E8380503

15

21

7392579616403

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

Signallampor, typ 0928, längd 28 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

RAB.GR

EAN KOD

6

337553

6,3V

320MA, 2W

BA9S

25

E8304380

6

337832

24V

50MA, 1,2W

BA9S

25

E8380506

15

21

7340002504438

15

21

7340002504179

6

337561

24V

80MA, 1,9W

BA9S

25

E8380507

13

21

7340002500973

6

337562

24V

125MA, 3W

BA9S

25

E8380508

13

21

7340002500539

6

337564

28V

40MA, 1,1W

BA9S

25

E8304388

13

21

7340002503318

6

337547

30V

50MA, 1,5W

BA9S

25

E8380510

14

21

7340002503936

6

337839

36V

50MA, 1,8W

BA9S

25

E8380512

15

21

7340002504582

6

337578

130V

20MA, 2,6W

BA9S

25

E8380516

19

21

7340002502281

6

337580

240V

12,5MA, 3W

BA9S

25

E8380517

25

21

7340002503950

10

Signallampor, typ 1023, längd 23 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

337606

24V

50mA, 1,2W

E10

25

E8304412

13

21

7340002500560

7

337607

24V

80mA, 2W

E10

25

E8304414

13

21

7340002503042

7

337608

24V

125mA, 3W

E10

25

E8304416

15

21

7340002504001

Signallampor, typ 1028, längd 28 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

8

337831

24V

50mA, 1,2W

E10

25

E8380457

15

21

7340002500072

8

337659

24V

80mA, 1,9W

E10

25

E8380458

14

21

7340002504025

8

337660

24V

125mA, 3W

E10

25

E8380459

14

21

7340002502519

8

337665

30V

50mA, 1,5W

E10

25

E8380460

14

21

7340002504520

8

337663

30V

100mA, 3W

E10

25

E8380461

14

21

7340002504049

8

337838

36V

50mA, 1,8W

E10

25

E8380462

14

21

7340002504575

8

337670

60V

40mA, 2,4W

E10

25

E8380464

14

21

7340002504537

8

337675

240V

12,5mA, 3W

E10

25

E8380466

25

21

7340002503257

5.

6.

7.

8.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

51


SMÅLAMPOR

Signallampor, typ 1430, längd 30 mm, Ø 13 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

1

334944

24V

2W

E14

50

E8304444

14

22

7340002503837

1

334993

220-260V

5-7W

E14

50

E8380486

60

22

7340002504407

E-NR

PRIS/ST

Signallampor, typ 1445, längd 45 mm, Ø 16 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT/MA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

RAB.GR

EAN KOD

2

334767

24V

15W

E14

50

E8380495

22

22

7392579596125

2

334809

220-260V

5- 7W

E14

50

E8304456

24

22

7392579596507

2

334811

220-260V

6-10W

E14

50

E8380497

23

22

7392579596408

2

334815

220-260V

10-15W

E14

50

E8304460

25

22

7340002504339

Signallampor, typ 1448, längd 48 mm, Ø 22 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

3

333767

48V

15W

E14

50

E8304462

25

22A

7340002504285

3

333770

130V

15W

E14

50

E8304464

23

22A

7340002504292

3

333771

230V

15W

E14

50

E8304466

24

22A

7340002504308

Signallampor, typ 1454, längd 54 mm, Ø 17 mm

10

BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

4

334857

24V

5W

E14

50

E8380483

21

22

7392579604103

4

334869

30V

5W

E14

10

E8381606

21

22

7392579604172

4

334820

24-30V

6-10W

E14

50

E8380484

22

22

7392579604158

4

334825

45-60V

5-7W

E14

50

E8380488

21

22

7392579604462

4

334905

220-260V

5-7W

E14

50

E8380490

22

22

7340002500140

4

334870

220-260V

6-10W

E14

50

E8380491

23

22

7392579604455

4

334901

220-260V

10-15W

E14

50

E8380492

25

22

7340002503776

Signallampor, typ 1535, längd 35 mm, Ø 16 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

5

334990

260V

5-7W

B15D

50

E8304502

23

22

7340002502038

Signallampor, typ 1545, längd 45 mm, Ø 17 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

6

334808

220-260V

5-7W

B15

50

E8304504

22

22

7392579636395

Signallampor, typ 1554, längd 54 mm, Ø 17 mm

1.

BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

334913

220-260V

4-6W

B15D

50

E8380528

23

22

7340002504360

7

334906

220-260V

6-10W

B15D

50

E8380530

23

22

7392579644505

2.

3.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

52

4.

5.

6.

7.


SMÅLAMPOR

Signallampor, typ 2260, längd 60 mm, Ø 27 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

8

335061

24V

10W

B22

50

-

25

22

7392579648039

8

333743

110V

6-10W

B22

50

E8380532

25

24

7340002504278

8

333755

280V

10W

B22

50

E8380533

25

24

7340002503226

Dvärglampor

Dvärglampor, typ 01024 ML, längd 23 mm, Ø 9,5 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

9

337634

2,2V

250mA

E10

25

E8304532

7

22

7340002500287

Dvärglampor, typ 01023, längd 24 mm, Ø 11,5 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

10

337507

3,5V

200mA

E10

25

E8304534

8

22

7340002500744

10

337679

6V

50mA

E10

25

E8304531

8

22

7340002504544

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

Dvärglampor, typ Prefocus, längd 30,5 mm, Ø 11,5 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

11

337533

2,4V PR2

500mA

11

337535

3,6V PR3

500mA

P13,5S

25

E8380552

4

22

7340002500294

P13,5S

25

E8380553

4

22

734002500300

11

337534

2,5V PR6

300mA

P13,5S

25

E8380554

3

22

7340002500317

10

Telefonlampor Telefonlampor, typ 5530, längd 30 mm, Ø 5,1 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

12

337749

24V

20mA

T5,5

100

E8380420

16

24

7340002503141

12

337751

24V

40mA

T5,5

100

E8300189

15

24

7340002504094

12

337752

24V

50mA

T5,5

100

E8380421

15

24

7340002504100

12

337757

28V

20mA

T5,5

100

E8300191

15

24

7340002504551

12

337759

30V

20mA

T5,5

100

E8300192

15

24

7340002503714

12

337760

30V

40mA

T5,5

100

E8380422

15

24

7340002500454

12

337761

30V

50mA

T5,5

100

E8300194

15

24

7340002503066

12

337762

36V

20mA

T5,5

100

E8380423

15

24

7340002504117

12

337767

60V

20mA

T5,5

100

E8380425

18

24

7340002500416

Telefonlampor, typ 6844, längd 44 mm, Ø 6,25 mm

8.

BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

13

337803

30V

50mA 1,2W

BA7S

25

E8381630

16

24

7340002501598

13

337809

60V

20mA 1,2W

BA7S

25

E8301312

8

24

7340002504162

9.

10.

11.

12.

13.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

53


SMÅLAMPOR

Indikeringslampor Indikeringslampor, typ 0723, längd 23 mm, Ø 6,6 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA/WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

1

337500

24V

50mA 1,2 W

BA7S

25

E8381630

6

24

7340002500447

1

337505

60V

20mA 1,2 W

BA7S

25

E8301312

12

24

7340002502236

Indikeringslampor, längd 15,9 mm, Ø 5,9 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

2

337685

28V, 387

40mA

MF 6A/8

25

E8304560

12

24

7340002502854

Indikeringslampor, typ 1 3/4, längd 15,9 mm, Ø 5,9 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

3

337684

28V, 388

40mA

S5,7

25

E8380452

12

24

7340002506463

Indikeringslampor, längd 20 mm, Ø 5 mm BILD NR

ART NR

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

4

337696

24V, 2342

1,2W

W2X4,6D

25

E8380451

12

24

7340002504070

Glimlampor

Glimlampor, typ 0928 med inbyggt motstånd, längd 28 mm, Ø 10 mm

10

BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

5

331882

101V

0,8mA

BA9

100

-

10

24

7340002501864

Glimlampor, typ 1025 med inbyggt motstånd, längd 25 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

6

335077

220-250V ~

2mA

E10

25

E8380534

14

24

7392579736040

Glimlampor, typ 1028 med inbyggt motstånd, längd 28 mm, Ø 10 mm BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

331887

220-250V ~

2mA

E10

100

E8380536

16

24

7392579740030

Glimlampor, typ 1430 med inbyggt motstånd, längd 30 mm, Ø 14 mm

1.

BILD NR

ART NR

VOLT

mA

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

8

331816

220-250V ~

2mA

E14

100

E8380539

18

24

7340002500706

2.

3.

4.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

54

5.

6.

7.

8.


SMÅLAMPOR

Fordonslampor Fordonslampor, strålkastarlampor, asymmetrisk, för halvljus BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

9

346588

1336

12V

45/40W

P 45T

10/200

E8301250

28

24

4013790414052

Fordonslampor, strålkastarlampor H1, asymmetrisk, för halvljus BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

10

346769

392

12V

55W

P14,5S

10

E8312633

30

24

9004102207276

RAB.GP

EAN KOD

Fordonslampor, strålkastarlampor H4, asymmetrisk, för halvljus BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

11

346771

1412

12V

60/55W

P43T-38

10

E8301252

60

24

9004102344544

11

346772

1424

24V

75/70W

P43T-38

10

E8301254

82

24

4013790319050

Fordonslampor, strålkastarlampor H7, asymmetrisk, för halvljus BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

12

346773

-

12V

55W

PX26D

10

E8301251

128

24

0043168350174

Fordonslampor, strålkastarlampor H3, för extraljus BILD BR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

13

346770

397

12V

55W

PK22S

10

E8301260

40

24

9004102207290

13

346804

398

24V

70W

PK22S

10

E8301262

58

24

9004102211495

10

Fordonslampor för stopp-, blinkljus m.m. BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

14

346809

627

24V

15W

BA15S

10

E8301265

19

24

4013790248053

14

346759

637

12V

21W

BA15S

10

E8301264

13

24

0043168378949

14

346813

635

24V

18W

BA15S

10

E8301259

19

24

4013790253057

14

346819

636

24V

21W

BA15S

10

E8301266

30

24

4013790258052

Fordonslampor, kombinerad bak-, stopp- och blinkljuslampa

9.

BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

14

346707

230

12V

21/5W

BAY15D

10

E8301268

13

24

0043168378963

10.

11.

12.

13.

14.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

55


SMÅLAMPOR

Fordonslampor, för bakljus, innerbelysning och instrumentbelysning BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

1

346890

523

12V

5W

BA15S

10

E8301270

11

24

9004102238270

1

346892

525

12V

10W

BA15S

10

E8301272

11

24

4013790240057

1

346891

524

12V

5W

BA15D

10

E8301271

15

24

4013790285058

1

346908

527

24V

5W

BA15S

10

E8301263

14

24

0043168378987

1

346909

528

24V

5W

BA15D

10

E8301276

15

24

4013790281050

1

346905

529

24V

10W

BA15S

10

E8301258

13

24

0043168379588

Fordonslampor, bildvärglampor för instrumentbelysning, parkeringsljus m.m. BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

2

347736

670

12V

2W

BA9S

10

E8301278

8

24

4013790211057

2

347773

674

24V

2W

BA9S

10

E8301280

8

24

9004102349341

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

Fordonslampor, bildvärglampor med glassockel för instrumentoch parkeringsljus m.m. BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

3

347734

684

12V

3

347744

686

12V

1,2W

W2X4,6D

10

E8301282

5

24

4013790205056

3W

W2,1X9,5D

10

E8301255

8

24

4013790222053

3

347776

692

12V

5W

W2,1X9,5D

10

E8301286

8

24

4013790235053

Fordonslampor, spolformlampor för bakljus, innerbelysning och blinkers

10

BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GP

EAN KOD

4

346966

541, 36mm

12V

5W

SV8,5

10

E8301288

12

24

0043168379120

4

346967

542, 41mm

12V

5W

SV8,5

10

E8301290

12

24

0043168379557

4

346968

543, 41mm

12V

10W

SV8,5

10

E8301292

12

24

4013790241054

4

346972

1275, 41mm

24V

3W

SV5,5

10

E8301257

14

24

7340002500812

4

346975

547, 36mm

24V

5W

SV8,5

10

E8301296

14

24

9004102238454

4

346976

548, 41mm

24V

10W

SV8,5

10

E8301298

14

24

9004102349419

1.

2.

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar

56

E-NR

3.

4.


G LÖ D L A M P O R

GLÖDLAMPOR I enlighet med EU-direktivet har glödlamporna fasats ut och ersätts nu med energieffektiva ljuskällor i form av LED-, halogen- och lågenergilampor. Vi har idag ett litet sortiment kvar av glödlampor där ersättning ännu ej finns.

Byt till energieffektiva lampor! Visste du att du kan spara upp till 80 % energi genom att byta ut dina glödlampor till energieffektiva lampor? I de allra flesta användningsområden fungerar de lika bra som glödlampor, drar mindre energi och är därmed bättre för miljön. Dessutom har de minst 10 gånger längre livslängd, så du slipper byta lampor lika ofta! Se sid 6 för översättningstabell och ljusmängder hos standardljuskällor i vårt sortiment.

Normallampor, lågvolt - Obs. Fungerar inte i normal nätspänning BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

5 5 5

EAN KOD

301109

25W, 24V

E27

10

E8355059

17

4

7391316724258

301219

40W, 24V

E27

10

E8381127

17

4

7391316724401

301329

60W, 24V

E27

10

E8300082

17

4

7391316724609

Dekorationslampor, klotlampor BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

6

313900

7W, klar

E27

10

E8300083

22

9

7392579100025

6

313901

7W, klar

B22

10

E8300095

21

9

7392579100049

Trafiksignallampor, normal BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

303408

60W, klar

E27

10

E8334814

66

8

4050300405049

7

303493

110W, klar

E27

10

E8300138

66

9

7393771134931

11

Trafiksignallampor, lågvolt BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

8

313720

27W, 12V

BA20S

10

E8300142

88

8

5708995100006

Trafiksignallampor, klotlampor för tryckknappslådor BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

9

313322

25W, klar

E27

10

E8300140

66

8

7340002517704

5.

6.

7.

8.

9.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Glödlampan fasades ut i september 2012 och finns endast för försäljning tills lagret är slut.

57


G LÖ D L A M P O R

Rörlampor BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

1

315001

15W, klar

E14

25

E8300147

25

11

E

7392579220013

*Diameter/längd = 20/115mm

Päronlampor BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

2

313774

15W, klar

E14

10

E8300150

12

11

E

7392579204037

2

313793

25W

E14

10

E8381193

12

11

E

7392579204068

Ugnslampor, päronformade BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

2 2

RAB.GR

ENERGIKLASS

EAN KOD

313806

15W, klar

E14

10

E8381095

313807

25W, klar

E14

10

-

30

11

E

4014501006122

30

12

E

7313041651166

Jullampor, topplampor, räfflad, klar kolv BILD NR

ART NR

WATT

SOCKEL

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

3

367923

0,1A 1,4V (1)

E10

3/30

E8300164

5

12

7393579904019

3

367924

3W, 14V (2)

E10

7/70

E8300166

6

12

7392579904029

3

367925

3 W 23V (3)

E10

5/50

E8300168

5

12

7393579904033

3

367926

3 W 34V (4)

E10

7/70

E8300170

5

12

7393579904057

3

367929

3 W 55V (5)

E10

5/50

E8300172

5

12

7393579904071

1=luciakrona, tärnljus, 2=16-ljus belysn, 3=10-ljus belysn, 4=7-armad ljusstake, 5=5-armad ljusstake. Jullampor för 7-armad ljusstake finns även i LED-version. Se artikel 377926 på sida 13.

11

1.

2.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se Glödlampan fasades ut i september 2012 och finns endast för försäljning tills lagret är slut.

58

3.


TÄ N DA R E

TÄNDARE Aura Strike Long Life elektroniska säkerhetständare Aura Strike Long Life är Aura Lights kompletta serie elektroniska säkerhetständare. Tändarna eliminerar den brandfara som uppstår när blinkande lysrör inte vill starta. Deras inbyggda säkerhetssystem slår automatiskt bort utbrända lampor. Därmed undviker man risken för kortslutning och för överhettning av armaturen eller i tändarna, vilket är en av de främsta brandtillbuden inom industrin. Aura Strike Long Life-familjen tillhör de få elektroniska tändare på marknaden som uppfyller de hårda säkerthetskrav som IEC/EN 61347-1-2 normen ställer. Lysrören tänds omedelbart efter max två sekunder och man slipper det irriterande blinkandet när lysrören startas. Säkerhetständarna kan ersätta samtliga ”snabbtändare” och konventionella glimtändare. Startförlopp med Aura Strike elektronisk säkerhetständare.

Startförlopp med konventionell glimtändare.

Aura Power Strike Long Life, elektronisk tändare +5°C - +75°C Baständare för de flesta inomhusmiljöer. Även för närvarostyrning. BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

3

441589

Singelkoppling

FL 18-65W, CFL 18-36 W

30

E7902204

62

39

7393771815892

Aura Twin Strike Long Life, elektronisk tändare +5°C - +75°C Tändare för seriekoppling och singelkoppling. För två stycken 18W T8-lysrör seriekopplade med en 36W reaktor ska två stycken Aura Twin Strike tändare användas. BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

4

441590

Seriekoppling 220-240V

FL 15-18 W

30

E7902206

59

39

7393771815908

Singelkoppling 110-130V

Aura Cool Strike Long Life, elektronisk tändare -40°C - +50°C Särskilt anpassad för kalla miljöer. BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

5

441592

Singelkoppling

FL 18-65W, CFL(-L) 18-36 W

30

E7902205

62

39

7393771815922

12

Aura Mini Strike Long Life, +5°C - +75°C Den elektroniska tändaren för mindre ljuskällor. Obs. Utgår när lagret är slut BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

6

441591

Singelkoppling

FL 4-13W, CFL(-D) 10-18 W

30

E7902207

59

39

7393771815915

Aura Quick Strike, elektronisk tändare BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

-

441588

Singelkoppling

15-65W

25

E7902208

62

39

7393771815885

Lysrörständare, glimtändare

3.

BILD NR

ART NR

TYP

WATT

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

441572

Seriekoppling T1

4-22W

25

E7902200

7

39

7393771815724

7

441580

Singelkoppling T4

4-65W

25

E7902201

7

39

7393771815809

4.

5.

6.

7.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

59


E L A RT I K L A R. T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

ELARTIKLAR OCH TILLBEHÖR Säkringar, tröga, smältproppar, gL – gG BILD NR

ART NR

AMPERE

VOLT

GÄNGA

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

1

380259

6A

500V

2

5

E2011020

8

71

7310441200116

1

380260

10A

500V

2

5

E2011031

8

71

7310441200123

1

380261

16A

500V

2

5

E2011041

8

71

7310441200130

1

380262

20A

500V

2

5

E2011051

60

71

7310441200147

1

380263

25A

500V

2

5

E2011061

9

71

7310441200154

1

380264

35A

500V

3

5

E2011111

13

71

7310441200161

1

380265

50A

500V

3

5

E2011121

13

71

7310441200178

1

380266

63A

500V

3

5

E2011131

13

71

7310441200185

Kvick-loss Speciellt utvecklad för att lossa kärvande lysrörshållare etc. ƒƒ Lossar kärvande lysrörshållare snabbt ƒƒ Ej elektriskt ledande ƒƒ Ej brandfarligt ƒƒ Kladdar ej - drar ej åt sig damm BILD NR

ART NR

TYP

ANTAL/FÖRP

E-NR

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

2

473000

Lampspray

12

E1693002

500

75

7393461020117

13

1.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

60

2.


E L A RT I K L A R T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

BATTERIER Alkaliska batterier BILD NR

ART NR

TYP

IEC

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

3

487214

LR20A

D

1,5V

4/24/120

38

81

5410853033677

4

487215

LR14A

C

1,5V

4/24/120

24

81

5410853033691

5

487216

LR6A

AA

1,5V

8/48/240

12

81

5410853014096

6

487217

LR03A

AAA

1,5V

4/48/240

13

81

5410853014102

7

487211

3LR12

4,5V

1/24

82

81

5410853014874

8

487219

6LR61A

9,0V

1/12/60

59

81

5410853014119

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

82

5019068592223

EAN KOD

Brunstensbatterier BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

9

487105

4R25U med fjädrar

6,0V

1/12

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

10

487225

CR2025

3V

2/10

21

83

5025232060672

10

487226

CR2016

3V

2/10

21

83

5025232060665

10

487224

CR2032

3V

2/10

29

83

5025232060689

10

487281

CR1620

3V

1/10

29

83

5025232068258

10

487282

CR1220EP/IB

3V

1/10

28

83

5019068085091

10

487223

CR2430

3V

1/10

42

83

5410853012313

66

Knappceller, litium BILD NR

Foto, litium BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

11

487228

CR123A

3V

1

69

83

5410853017097

Nickel metallhydrid

Det miljövänliga uppladdningsbara alternativet. BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

12

487235

P6P 2400mAh

1,2V

12

102

81

5410853045267

13

487236

P03P 800mAh

1,2V

12

141

81

5410853016410

14

487237

P22P 160mAh

8,4V

12

327

81

5410853027263

15

487238

P14P 3000mAh

1,2V

12

161

81

5410853015406

16

487239

P20P 3000mAh

1,2V

12

161

81

5410853015383

3.

4.

10.

11.

5.

6.

12.

7.

13.

14.

8.

9.

15.

16.

13

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

61


E L A RT I K L A R. T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

Batteriladdare För storlek: D, C, AA, AAA och 9V batterier. Klarar både NiCd och NiMh. BILD NR

ART NR

TYP

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

1

487302

BQ 550 1H Universal

1/10

696

81

5025232588213

Knappceller/minibatterier, silveroxid BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

2

487232

SR1130W SR54

1,55V

1/10

40

83

5410853014034

2

487234

SR44W

1,55V

1/10

48

83

5410853013976

2

487278

SR621SW

1,55V

1/10

18,24

83

5410853010425

2

487279

SR1120W SR55

1,55V

1/10

25

83

5410853010517

2

487280

SR920SW

1,55V

1/10

16,68

83

5410853010449

2

487254

SR41W

1,55V

1/10

25

83

5410853035435

3

487277

4SR44

6,2V

1/10

254

83

5410853013990

Knappceller/minibatterier, alkaliska BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

4

487275

LR44

1,5V

1/10

28

81

5019068083035

5

487221

LRV08

12V

1/10

59

81

5019068592568

6

487218

LR1

1,5V

1/10

28

81

5019068592551

Knappceller/minibatterier för hörselhjälpmedel, zinkluft

13

BILD NR

ART NR

TYP

VOLT

ANTAL/FÖRP

PRIS/ST

RAB.GR

EAN KOD

7

487288

PR675H

1,4V

6

19

83

5410853023319

8

487274

PR13H

1,4V

6

17

83

5410853023289

9

487273

PR312H

1,4V

6

17

83

5410853023302

10

487272

PR230H/PR10

1,4V

6

16

83

5410853023296

1.

6.

2.

7.

3.

8.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

62

4.

9.

5.

10.


E L A RT I K L A R T I L L B E H Ö R O C H B AT T E R I E R

SKRIVBORDSLAMPOR LED-skrivbordslampor 10W Energieffektiv skrivbordslampa i LED-version med en livslängd på 50 000 timmar. Dimbar och justerbar färgtemperatur 2700 K-6400 K. Ingen UV-strålning. USB-port. BILD NR

ART NR

TYP

WATT

11

507405

Sorbus skrivbordslampa, svart

10W

L48XB290XH445

1100

99

12

507407

Sorbus skrivbordslampa, vit

10W

L48XB290XH445

1100

99

11.

LÄNGD, BREDD, HÖJD (mm)

PRIS/ST

RAB.GR

12.

13

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

63


LED-MODULER

LED-MODULER

LED

Hållbarhet är viktigt för oss och för vår miljö. Aura Light arbetar med modulbaserade lösningar i betydelsen att våra LED-ljuskällor ska vara utbytbara så att man i framtiden på ett enkelt och miljövänligt sätt ska kunna byta till det senaste eftersom LED-tekniken utvecklas i ett högt tempo. Detta utan att också behöva byta armaturen. Våra modulbaserade lösningar har flera positiva aspekter. Det sparar tid och pengar att inte behöva byta ut armaturen. Färre armaturer behöver produceras och transporteras och det blir mindre avfall att hantera. Ta en extra titt på våra egenutvecklade LED-moduler i form av Aura UltiLED Long Life och Aura CompoLED Long Life. Dessa LED-ljuskällor kombineras med våra armaturer för olika miljöer. Modulariteten gör att det är lika enkelt att byta en LED-ljuskälla som att byta en glödlampa. Se vår hemsida www.auralight.se för den senaste tekniska informationen om våra LED-moduler. Välkommen att kontakta oss för mer information om framtidens ljus.

Aura CompoLED Long Life Aura CompoLED Long Life är en utbytbar LED-ljuskälla som har utvecklats av Aura Light med en garanterad livslängd på 60 000 timmar (L70B10). Aura CompoLED Long Life använder sig av en extern driver för optimal driftsäkerhet och är dimbar ned till 1 %. Aura CompoLED Long Life finns i såväl en version med inbyggd reflektor (12°/25°/40°) som en 120°-version utan reflektor.

Aura UltiLED Long Life Aura UltiLED Long Life är en utbytbar LED-ljuskälla som ger upp till 135 lm/w. Den är utvecklad för nya armaturer och lösningar och drivs med en extern LED-driver. Aura UltiLED Long Life lämpar sig i de flesta applikationer, allt ifrån kontor till parkeringsgarage. Aura UltiLED Long Life har en garanterad livslängdsgaranti på 50 000 timmar (L70B50).

14

Aura UltiLED Pro Long Life Aura UltiLED Pro Long Life är en utbytbar LED-ljuskälla som ger upp till 130 lm/w. Aura UltiLED Pro Long Life lämpar sig bra för miljöer som kräver ett högt ljusflöde och riktigt lång livslängd, t.ex. i lager- och industrilokaler.

För den senaste tekniska informationen, se vår hemsida www.auralight.se

64


FA K TA

KVALITET OCH MILJÖ Aura Light är ISO certifierade enligt ISO 14001:2004 och 9001:2008 med genomtänkt organisation, klara ansvarsområden och utstakade miljömål. Aura Light går på djupet när det gäller att uppnå högsta möjliga återvinningsgrad och miljömedvetenhet inom koncernen.

GARANTI Aura Light AB lämnar en livslängdsgaranti för alla Long Life-ljuskällor och -lösningar. Denna garanti gäller för installationer i enlighet med relevanta normer och krav. Förutom vår kända Long Life-garanti har vi för våra Aura Sodinette Long Life högtrycksnatriumlampor en extra trygghetsgaranti som innebär att ersättning ges även för byteskostnad. För mer information och dokumentation kring Long Life-garantierna, se vår hemsida eller kontakta din lokala Aura-säljare.

15

65


FA K TA

STORLEKSMALL FÖR SMÅLAMPOR Lamporna på denna sida visas i naturlig storlek. Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar.

0923

0928

1454

15

01023

1144

1023

1028

1535

Prefocus

1139

1545

0723

387

2322 2342

66

1430

1445

1554

GL 1430

5530

2260

GL 1028

6844

1448

635

GL 0928

GL 1025


FA K TA

MÅTT LJUSKÄLLOR LYSRÖR WATT

LYSRÖRSLAMPOR LÄNGD MM

LYSRÖR T8, T12 (26 MM, 38 MM)

WATT

LÄNGD MM

TCE/COMPACT ELECTRONIC

15

437

18

590

7 (Ca 40W)

E27

B22

102

-

20

590

9 (Ca 40W)

-

114

30

895

11 (Ca 60W)

116

123

36

1200

15 (Ca 75W)

138

139

40

1200

20 (Ca 100W)

150

153

58

1500

65

1500

TCE COMPACT SPIRAL E27

LYSRÖR T5 (16 MM) 4

136

6

212

8

288

8 (Ca 40W)

89

12 (Ca 60W)

100

15 (Ca 75W)

100

20 (Ca 100W)

108

23 (Ca 120W)

127

13

517

14 / 13

549

21 / 19

849

24 / 20

549

28 / 25

1149

35 / 32

1449

39 / 36

849

49 / 45

1449

54 / 50

1149

18

80 / 73

1449 DIAMETER MM

WATT CIRKELLYSRÖR T9 22

29/216

32

29/305

40

29/406

CIRKELLYSRÖR T5

HALOGENLAMPOR WATT

TYP

LÄNGD MM

DIAMETER MM

KLOT-, KRON-, NORMAL- OCH RÖRFORM E27

E14

E27

E14

Klot

72

78

45

45

28

Klot

72

78

45

18

Kron

100

36

28

Kron

100

36

18

Normal

90

55

28

Normal

96

50

42

Normal

96

50

70

Normal

96

50

22

16/225

100

Normal

104

50

40

16/300

70

Rörform

105

32

55

16/300

100

Rörform

105

32

150

Rörform

105

32

200

Rörform

105

32

45

15

Med reservation för konstruktions- och dimensionsändringar.

67


FA K TA

KOMPAKTLYSRÖR UNIQUE WATT UNIQUE LONG LIFE

KOMPAKTLYSRÖR STANDARD

LÄNGD MM -S

WATT

-S/E

LÄNGD MM

STANDARD TCS

TCS

TCS/E

7 (=40W)

135

114

5 (=25W)

105

92

9 (=60W)

167

144

7 (=40W)

137

121

11 (=75W)

237

214

9 (=60W)

167

151

237

222

UNIQUE LONG LIFE

-D

-D/E

11 (=75W)

10 (=60W)

108

101

STANDARD TCD

TCD

TCD/E

13 (=75W)

138

131

10 (=60W)

108

101

18 (=100W)

153

146

13 (=75W)

138

131

26 (=150W)

173

166

18 (=100W)

153

146

UNIQUE LONG LIFE

-T

-T/E

-T/E THERMO

26 (=150W)

173

165

18 (=100W)

115

115

-

STANDARD TCT

TCT

TCT/E

26 (=150W)

129

129

-

13 (=75W)

113

106

32 (=150W)

-

144,5

152

18 (=100W)

127

116

42 (=200W)

-

165,5

172

26 (=2x75W)

137

131

57 (=2x150W)

-

196

-

32 (=150W)

-

147

42 (=200W)

-

168

UNIQUE-L LONG LIFE 18 (=100W)

225

STANDARD TCF

24 (=150W)

320

18 (=100W)

122

36 (=200W)

415

24 (=150W)

165

40 (=250W)

535

36 (=200W)

217

55 (=300W)

535

80 (=400W)

565

STANDARD TCL 18 (=100W)

225

24 (=150W)

320

36 (=200W)

415

40 (=250W)

533

55 (=300W)

533

WATT

DIAMETER MM STANDARD T2D

15

68

16

142

28

204

38

204


FA K TA

LED LAMPOR LUMEN

TYP

LÄNGD MM

470

Normal

110

60

806

Normal

110

60

1060

Normal

120

60

1520

Normal

120

60

E27

DIAMETER MM

E14

E27

E14

1920

Normal

120

60

2450

Normal

143

67

806

Sensor

120

250

Kron

102

35

260

Kron

110

38

470

Kron

110

38

250

Klot

250

Klot

78

45

260

Klot

80

45

60

74

45

LED FILAMENT LAMPOR LUMEN

TYP

LÄNGD MM E27

E14

DIAMETER MM B22

E27

E14

420

Normal

105

60

700

Normal

105

60

470

Normal

105

60

806

Normal

105

250

Kron

98

470

Kron

98

35

250

Klot

78

45

450

Klot

250

Klot

250

Klot

60 35

78

45

88

45 87

45

HIGH POWER LED LAMPOR LUMEN

B22

LÄNGD MM

DIAMETER MM

E27

E27

2700

176

100

3800

206

118

15

LED REFLEKTOR LAMPOR LUMEN

LÄNGD MM GU10

GU5,3

DIAMETER MM GU10

370

57

50

250

54

50

550

54

GU5,3

50

350

50

50

450

50

50

69


FA K TA

ÖVERSÄTTNINGSTABELLER FULLFÄRGSRÖR, LONG LIFE OCH STANDARD FÄRG

AURA

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

2700 K

Interiör 827 Ra 85

Miljö 827 Ra 85

Interna 827 Ra 85

Miljö 827 Ra 80+

Homelight 182 Ra 85

3000 K

Varmvit 830 Ra 85

Varmvit 830 Ra 85

Varmton 830 Ra 85

Varmton 830 Ra 80+

Varmvit 183 Ra 85

3500 K

Middle White 835 Ra 85

-

-

Vit 835 Ra 80+

Vit 835 Ra 85

4000 K

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 85

Vit 840 Ra 80+

Standardvit 184 Ra 85

5000 K

Dagsljus special 954 Ra > 97

-

-

-

-

6500 K

Dagsljus 865 Ra 85

Dagsljus 865 Ra > 86

Dagsljus 860 Ra 85

Dagsljus 860 Ra 80+

Dagsljus 186 Ra > 80

Auras fullfärgslysrör heter Aura Ultimate Long Life och Aura Universal Long Life. Alla färger som är i fet stil är i Long Life-utförande. Fullfärgslysrören finns även i normal livslängd.

GASURLADDNING, LONG LIFE OCH STANDARD TYP

AURA LONG LIFE

Högtrycksnatrium

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

HME

HPL-N

HQL

HGLI

HSL-BW

HME DELUXE

HPL-Comfort

HQL DE LUXE

HGLI-Komfort

HSL-SC

-

-

ML

HWL

ML

HSB-B

-

HIE

HPI

HQI-E

MBI

HSI

-

HIT

HPI-T

HQI-T

MBI-T

HSI-T

-

HIT-DE

MHN-TD

HQI-TS

MQI

HSI-TD

-

HIT-CRI

CDM-T

HQI-T

CMH-T

CMI-T

CRYSTAL TT

-

CDO City White

Powerball HCI-TT

CMH TT

-

CRYSTAL EP

-

-

HCI-TP

-

-

Kvicksilver

Metallhalogen

AURA

CRYSTAL TC

-

CDM-T

Power Ball HCI-T

CMH-T

-

SODINETTE SE

HSE

SON

NAV-E

LU

SHP-S

SODINETTE SE

HSE

SON plus

NAV-E super

-

-

SODINETTE ST

HST

SON-T

NAV-T

LU/T

SHP-TS

SODINETTE ST

HST

SON-T plus

NAV-T super

LU/XL/T

-

-

SDW-T

SDW-T

-

-

-

-

SDW-TG

SDW-TG

-

-

-

ELEKTRONISKA LYSRÖRSLAMPOR

15

70

KELVIN

FÄRG

AURA

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

2700 K

827

TCE E14

-

Dulux El

-

Mini-Lynx

2700 K

827

TCE/11W E27

PLE-C

Dulux El

FLE11DBX

Mini-Lynx

2700 K

827

TCE/15W E27

PLE-T

Dulux El

FLE15TBX

Mini-Lynx T

2700 K

827

TCE/20W E27

PLE-T

Dulux El

FLE20TBX

Mini-Lynx T

2700 K

827

TCE/23W E27

PLE-T

Dulux El

FLE23QBX

Mini-Lynx T

2700 K

827

Kronform 5W E27

Softon E-Saver kron

Dulux El Classic B

-

Mini-Lynx kron

2700 K

827

Normalform 7W E27

PL-Electronic A-kolv

Dulux El Classic A

-

Mini-Lynx GLS

2700 K

827

Normalform 11W E27

PL-Electronic A-kolv

Dulux El Classic A

-

Mini-Lynx GLS

2700 K

827

Globform 15W E27

PL-Electronic Globe

Dulux El Glob

-

-

2700 K

827

Klotform E14

Softone E-Saver klot

-

-

Mini-Lynx klot

2700 K

827

Klotform E27

Softone E-Saver klot

-

-

Mini-Lynx klot

2700 K

827

TCE Reflektor GU10

Downlighter E-Saver Reflektor

-

-

Mini-Lynx Reflector

2700 K

827

TCE Refektor E27

Downlighter E-Saver Reflektor

-

-

-

2700 K

827

Normalform sensor

-

-

-

-


FA K TA

KOMPAKTLYSRÖR KELVIN

FÄRG

AURA LONG LIFE

AURA

PHILIPS

OSRAM

GE

SYLVANIA

2700 K

827

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

3000 K

830

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

4000 K

840

UNIQUE-L

TCL

PL-L

Dulux L

Biax L

Lynx L

2700 K

827

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

3000 K

830

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

4000 K

840

UNIQUE-S

TCS

PL-S

Dulux S

Biax S

Lynx S

2700 K

827

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

3000 K

830

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

4000 K

840

UNIQUE-S/E

TCS-E

PL-S

Dulux S/E

Biax S/E

Lynx S/E

2700 K

827

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

3000 K

830

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

4000 K

840

-

TCF

-

Dulux F

-

Lynx F

2700 K

827

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

3000 K

830

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

4000 K

840

UNIQUE-D

TCD

PL-C

Dulux D

Biax D

Lynx D

2700 K

827

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

3000 K

830

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

4000 K

840

UNIQUE-D/E

TCD/E

PL-C

Dulux D/E

Biax D/E

Lynx D/E

2700 K

827

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

3000 K

830

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

4000 K

840

UNIQUE-T

TCT

PL-T

Dulux T

Biax T

Lynx T

2700 K

827

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

3000 K

830

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

4000 K

840

UNIQUE-T/E

TCT/E

PL-T

Dulux T/E

Biax T/E

Lynx T/E

3000 K

830

UNIQUE-T/E THERMO

-

-

-

-

-

4000 K

840

UNIQUE-T/E THERMO

-

-

-

-

-

2700 K

827

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

3000 K

830

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

4000 K

840

-

T2D

PL-Q

CFL-Square

Biax 2D

Lynx T/E

15

71


FA K TA

TEKNISK INFORMATION Ra–index anger hur färger återges i ljuset från en ljuskälla. Ra-index går från noll till 100. Ju högre Ra-värde desto bättre färgåtergivning, Ra 100 = perfekt återgivning. Ra-index > 80 = fullfärgslysrör. Ra-index < 80 = enkelfärgslysrör. Färgtemperatur anger om lysrören är vita, varmvita, eller någon annan lysrörsfärg. Färgtemperatur mäts i Kelvin (K). Ju högre färgtemperatur desto vitare ljus. Lumen är ett mått på vilket ljusflöde en ljuskälla ger. Lux är ett mått på belysningsstyrka, dvs hur mycket ljus som träffar en viss yta.

TEKNISKA DATA LONG LIFE-LYSRÖR TYP AURA MINIATYR LONG LIFE 8W, T5

15

72

LJUSFLÖDE LUMEN

LÄNGD MM

SOCKEL

450

288

G5

AURA MINIATYR LONG LIFE 13W, T5

950

517

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 13W

1350

549

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 19W

2100

849

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 20W

2000

549

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 25W

2900

1149

G5

AURA T5 ECO SAVER HE LONG LIFE 32W

3650

1449

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 36W

3500

849

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 45W

4900

1449

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 50W

5000

1149

G5

AURA T5 ECO SAVER HO LONG LIFE 73W

7000

1449

G5

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 18W

1300

590

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 18W dagsljus

1250

590

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 36W

3350

1200

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 36W dagsljus

3250

1200

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 58W

5200

1500

G13

AURA ULTIMATE/UNIVERSAL LONG LIFE 58W dagsljus

5000

1500

G13


FA K TA

FÖRKLARING TILL RABATTGRUPPERNA Glödlampor

Kompaktlysrör och lysrörslampor

4.

40. Kompaktlysrör Aura Unique Long Life

Normallampor, klara 25–60W och lågvoltslampor

8. Trafiksignallampor

41.

9.

Klot- och kronlampor E14, E27, B22

42. Kompaktlysrör TCD 4-stav, TCD/E 4-stav,

Kompaktlysrör TCS 2-stav och TCS/E 2-stav

10.

Toppförspeglade-, reflektor- och pressglaslampor

TCT 6-stav, TCT/E 6-stav, T2D och T2D-E

11.

Rör-, päron-, koj- och ugnslampor

43.

Kompaktlysrör TCF 4-stav

12. Jullampor

44. Kompaktlysrör TCL 2-stav

15.

47.

Dekorationslampor, normalform

TCE Reflektor

48. Lysrörslampa Kron-, Klot-, Normal-, Globform,

Halogenlampor 13.

Aura Titan Long Life och Halogenlampor lågvolt

14.

Halogenlampor för normalspänning

LED-ljuskällor och LED-moduler 16. LED-lampor/retrofit 17.

Aura UltiLED Long Life, Aura UltiLED Pro Long Life,

T8 LED retrofit

18. LED kompakt

Smålampor 21.

Signallampor BA9s, E10 och E12

22.

Signallampor BA15d, B22, E14, E27 och

dvärglampor 24. Telefonlampor, glimlampor, fordonslampor,

indikeringslampor, spolformlampor

Lysrör 31.

Aura T8 Ultimate Long Life, Aura T8 Universal Long Life och

Aura Miniatyr Long LifeT8

32.

Aura Ultimate Protector Long Life, Aura Ultimate Reflector

Long Life, Aura Signette Long Life

33.

Aura Ultimate Thermo Long Life, Aura

Universal Thermo Long Life

Dimbara och TCE Compact Electronic

Urladdningslampor 51.

Högtrycksnatrium HSE, HST, Plug-in, Kvicksilverlampor

HME och HME DELUX

54. Högtrycksnatrium HSE Plus, HST Plus, SDW-T och

SDW-TG och blandljuslampor

60. Metallhalogenlampor 61.

Aura Sodinette Long Life, Aura Crystal Long Life

Elartiklar, tillbehör, styrsystem och driftdon 71. Säkringar 72. Strömbrytarsensorer 74. Rörelsevakter 75.

Elartiklar och tillbehör, elektroniska HF-don dimbara

76. Hytronik sensorer, Dimbara HF-don för lysrör och

kompaktlysrör, elektroniska driftdon metallhalogen,

elektroniska driftdon LED

77.

Trydonic elektroniska HF don ej dimbara

78. Närvarosensorer 79.

Trådlös belysningsstyrning

Batterier och ficklampor

34. T8 fullfärgslysrör

81.

35.

82. Brunstensbatterier

Aura T5 Eco Saver Long och Life och Aura T5 Miniatyr Long

Batterier alkaliska och batteriladdare

Life

83.

36. TLX/XL

Armaturer

37.

Cirkellysrör, enkelfärg och fullfärg

38.

Standard T5 fullfärgslysrör, Minatyr T5 och övriga lysrör

Tändare 39.

Batteri silveroxid, litium och zinkluft

15

89. Armaturer 99. Skrivbordslampa

Lysrörständare T1-T4 och säkerhetständare för

högtrycksnatriumlampor

73


FA K TA

BETALNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 1.

2.

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning i Sverige och om

9.

Aura Light förbehåller sig rätt att omedelbart vidtaga

inga andra överenskommelser finns mellan Aura Light och

sådana förändringar av priset på ej levererade varor, som

köparen.

kan föranledas av ändrade växelkurser, skatter, tullar och

Skriftliga offerter är bindande för Aura Light under 30 dagar

andra offentliga pålagor.

från offertdatum. 3.

Leverans sker frakt- och emballagefritt till köparens

10.

miljöavgift, men exklusive mervärdesskatt eller

transportsätt. För varje beordrad expedition till ett värde

annan liknande skatt, som kan komma att ersätta

av mindre än 1000 kronor netto exklusive moms debiteras fraktkostnadsbidrag med 200 kronor. 4.

mervärdesskatten. 11.

All transport sker på köparens risk. På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av gods, varvid i godset till följd av transporten skall av köparen anmälas

12.

leveransdagens priser enligt gällande prislista. Aura Light

För returnering av varor gäller följande regler: Endast

förbehåller sig rätt att omedelbart tillämpa förändringar i

sådana returer, vartill Aura Light AB varit vållande,

priser, rabatter och försäljningsvillkor utan att på förhand

till exempel genom felexpedition eller fabrikationsfel,

meddela därom. Vad som vid prisändring återstår att

godkännes utan extra kostnader för köparen. För övriga

leverera på kontrakt eller beställningar, levereras på basis av

av Aura Light AB godkända och senast sju dagar efter

de nya förändrade priserna, rabatterna och betalnings- och

mottagandet av varan verkställda returer krediteras

leveransvillkoren, om icke restkvantiteten annulleras av

bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger

eller följesedel. Dessa handlingar skall sedan bifogas

samband får ej dragas under domstols prövning utan skall

fysisk retur. Vid godkänd retur lämnas efter säljarens

slitas genom skiljemän enligt svensk lag, dock att Aura

val ersättning i varor eller genom kreditering. Säljarens

Light för indrivning av fordran på köpeskilling äger rätt att

ansvar för fel är begränsat till vad i denna punkt anförts.

anlita allmän domstol.

framgår. Retur av inkuranta varor godkännes ej. OBS! Returen skall ske i oskadad originalförpackning. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras köparen dröjsmålsränta efter en räntesats uppgående till åtta procentenheter över officiell referensränta. Aura Light förbehåller sig rätt att fordra säkerhet för likvidens fullgörande och sådan säkerhet kan påfordras även efter det beställningen accepterats. Rätt till ändring av priser, konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles Aura Light utan föregående avisering. Om Aura Light genom hos denne eller dennes leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk, lockout, krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill Aura Light ej varit vållande, förhindras fullgöra sina leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.

74

Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade

alltid uppge nummer och datum på leverantörens faktura

eller framställa andra anspråk mot Aura Light än vad ovan

8.

köparen inom 10 dagar efter avisering. 14.

returer måste Aura Light AB kontaktas av köparen samt

Köparen äger således till följd av fel inte kräva ersättning

7.

Order utan föregående skriftlig offert noteras till

till och regleras genom transportföretaget.

samt frakt- och emballagekostnader. Vid alla typer av

15

Alla ritningar och andra tekniska förebilder, som lämnas till köparen, förblir Aura Lights egendom.

13.

köparen fakturabeloppet med avdrag av minst 20 procent

6.

Köparen får ej förse ljuskällor eller andra artiklar med märkning som antyder att de är av hans fabrikat.

försäkringskostnaderna debiteras köparen. Skada eller brist

5.

Alla priser i trycksaker och cirkulär gäller inklusive

lager. Aura Light förbehåller sig rätten att välja billigaste


Orderformulär

Orderfax: 0492-755 10

Tel order-/kundservice: 020-32 30 30

Ordermail: order@auralight.se

E-shop: http://eshop.auralight.se

Beställarens namn

Beställningsdatum

Leveransadress

Telefonnummer Faktureringsadress

Emailadress Godsmärkning

ART. NR

Önskad leveranstid

BENÄMNING

BEST. ANTAL

Rekvisitionsnummer

ART. NR

BENÄMNING

Kundnummer

BEST. ANTAL


FA K TA

15

76


SÄLJORGANISATION Telefon växel: 0492-755 00

E-handel: http://eshop.auralight.se

Telefon kundservice: 020-32 30 30

Hemsida: www.auralight.se

Fax: 0492-755 10 Ordermail: order@auralight.se

Erik Frejinger

Mats Wiksten

Jeanett Johansson

Försäljningsdirektör Försäljning Gävleborgs län

Försäljning Kronoberg, Kalmar län, Gotland, Blekinge

070-893 48 88 erik.frejinger@auralight.se

Försäljningschef offentlig sektor Försäljning Jönköping län, Östergötland, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten 070-215 36 13 mats.wiksten@auralight.se

Roger Lindgren

Lars Andersson

Försäljning Värmland, Västra Götaland, Halland

Försäljning Stockholms län

Matilda Eriksson

076-763 71 39 roger.lindgren@auralight.se

070-813 81 11 lars.andersson@auralight.se

070-233 33 20 matilda.eriksson@auralight.se

Nils-Eric Bergström Försäljning Skåne

Helena Wiss Säljkoordinator

Rasmus Andersson

070 - 242 89 69 helena.wiss@auralight.se

070 - 635 93 43 rasmus.andersson@auralight.se

040-150 967 070-815 09 67 nilseric.bergstrom@auralight.se

070-897 85 75 jeanett.johansson@auralight.se

Försäljning Stockholm, Södermanland, Dalarna län, Örebro län, Västmanlands län, Uppland

Produktchef Norden

Vi reserverar oss för feltryck


Aura Light utvecklar och säljer smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig, med lång livslängd och hög kvalitet. Våra energieffektiva armaturer och ljuskällor i kombination med sensorer ger dig upp till 80 % energibesparing. Kontakta gärna någon av våra belysningsexperter för att få en skräddarsydd lösning för din anläggning. Aura Light AB Box 8 598 21 Vimmerby Tel växel

0492-755 00

Fax

0492-755 10

Kundtjänst

020-32 30 30

Ordermail order@auralight.se Hemsida www.auralight.se

Profile for Aura Light

Aura Light Prislista - ljuskällor2018  

Prislista för Aura Lights sortiment av ljuskällor

Aura Light Prislista - ljuskällor2018  

Prislista för Aura Lights sortiment av ljuskällor