Page 1

ENERGIES

RENOVABLES I NO

RENOVABLES Aura Casanovas Noguer


Energies Renovables • Biomassa • Solar • Eòlica • Mareomotriu

No renovables • Petroli • Gas natural • Carbó • Nuclear


BIOMASSA_________________ Matèria orgànica conreada per a ser utilitzada com a combustible per a la generació d’energia.

+info <<


SOLAR____________________ Energia que prové del sol en ones electromagnètiques. Es capta a partir de plaques solars.

+info <<


EÒLICA____________________ Energia cinètica generada per corrents d’aire.

+info <<


MAREOMATRIU______________ Energia que es treu quan la marea puja, per l’atracció de la lluna.

+info <<


PETROLI___________________ Consisteix descomposició de la matèria orgànica en un medi anaeròbic i sota pressions i temperatures elevades

<< +info


GAS NATURAL_______________ Font d’energia fòssil que està construïda per una barreja d’hidrocarburs.

<< +info


CARBÓ_________________________ Roca sedimentària d’origen orgànic que es fa servir principalment com a combustible fòssil.

+info <<


NUCLEAR___________________ Energia que s'obté al manipular l'estructura interna dels àtoms.

+info <<

Energies renovables  

Renewables energies