Page 89

Ðîçä³ë 4

Äæåðåëà Бій під Крутами в національній пам’яті: Збірник документів і матеріалів / Упорядники: О. М. Любовець (керівник); О. М. Березовський, С. В. Бутко, А. О. Тищенко, І. В. Цимбал. — К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. — 288 с. «ВАШИНГТОН ПОСТ»: УРОК РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ: – The Washington Post: Урок революції 1917 року для нової української влади. – Режим доступу: http://www.5.ua/polityka/ the-washington-post-urok-revoliutsii-1917-roku-dlia-novoi-ukrainskoivlady-32472.html. Вступ до новинної грамотності. — К.: АУП, 2015. — Режим доступу: http://aup. com.ua/books/hf/. Дорошенко Д. Война и революция на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. Сост. С. А. Алексеев, под ред. Н. Н. Попова. — М., Л.: Госиздат, 1930. — С. 94–95. Гуменюк Л. О., Потапова В. І. «Практична медіаграмотність для бібліотекарів». — К.: АУП, ЦВП, 2015. — Режим доступу: http://aup.com.ua/books/mbm/ Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. редакцією В. В. Різуна. — К.: Центр вільної преси, 2012. — 352 с. Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. — К.: К.І.С., 2011. — 240 с. Шарий І. Січовики під Крутами. — Народна справа. — К., 1918, Ч. 12–13. — С. 16–21. Симон Петлюра в історичній свідомості українського суспільства (до 130-річчя народження). — Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/ article/1737678.html. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). — Київ — Львів, 1996. — Режим доступу: http://vijsko.milua.org/ Tinchenko-1UBV_4.htm https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська революція. https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_War_of_Independence. https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская революция_1917—1921.

88

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement