Page 88

Óêðà¿íà â áîðîòüá³ çà íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü ó 1917–1920 ðð. Петлюра і Бандера були уособленням не лише української національновизвольної боротьби, але й антирадянськості. Обидва були послідовними борцями з більшовицьким режимом, обидва були підступно знищені цим режимом». Українській інтелігенції аж до 1950-х років навішували ярлики «петлюрівців». Публіцист Микола Рябчук зазначив: «Петлюра як мало хто з українських «культурних героїв» був об’єктом інтенсивної і планомірної дискредитації… Український погляд на Петлюру утверджується через шкільні підручники. Щодо ж до власне російського погляду на Петлюру та на українську національно-визвольну революцію 1917–20 рр., то він присутній не лише на рівні залишкових стереотипів… чимало українців глибоко засвоїли ці стереотипи, інтерналізувавши колонізаторський погляд на себе, свою історію, своїх «культурних героїв».

ВПРАВА 7 Перед вами карикатура «Політичний барометр» із одеського журналу «Буржуй». Підпишіть дати (рік і місяць) події, про яку йдеться під кожним зображеним обличчям

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Файл:Буржуй_май_1918.jpg

87

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement