Page 85

Ðîçä³ë 4 6. Опишіть геополітичну карту, що б задовольнила автора медіаповідомлення? 7. Аргументуйте свій вибір. Завдання групі 2. «Герої» 1. Оберіть групу/осіб, про яких автори сюжету хотіли створити негативне враження. 2. Оберіть групу/осіб, про яких автори хотіли створити позитивне враження. 3. Опишіть образ Симона Петлюри, що постає з цього сюжету. 4. Який образ Нестора Махна постає з цього сюжету? 5. Як ви думаєте, чому ці історичні постаті дістають різне забарвлення? 6. Розберіть речення: «А кто такие петлюровцы? На кого Петлюра опирался? «Это гайдамаки, сечевые казаки, антисемиты, русофобы.» Це факт, чи судження? Як оцінне судження впливає на оцінку складу військового формування? Завдання групі 3. «Державність» 1. Знайдіть фрази, які підводять нас до думки про переслідування за національною ознакою в сучасній українській державі? 2. Як зображена сучасна українська держава в цьому медіаповідомленні? 3. Хто створив ці меседжі? 4. Чому вони створені? На яку аудиторію спрямовані? 5. Чому саме тепер автори медіаповідомлення звернулися до теми історії українських визвольних змагань 1917–20 рр.? 6. Враховуючи, що телемовлення ведеться для громадян Росії, знайдіть 2–3 речення в повідомленні, що емоційно їх зачеплять. 7. Хто для авторів повідомлення «свій», а хто «чужий»? 8. Хто дістає користь від цього меседжу? 9. Якою мірою меседж гідний довіри (та що змушує вас так думати)? Кожна група презентує результати своєї роботи.

84

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement