Page 72

Óêðà¿íà â áîðîòüá³ çà íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü ó 1917–1920 ðð. Схема аналізу фотографій Опис. Просто точно опишіть, що ви бачите. На цій стадії не прагніть будувати припущення про те, що ви бачите. Наприклад, опишіть:  осіб, зображених на фотографії, а також їхні дії і/чи об’єкти, показані на знімку;  як згруповані люди і/чи об’єкти;  що ви бачите на задньому плані, на передньому плані, в центрі, з лівого і правого боків фотографії. Чому ви так думаєте? Які засоби застосовує автор?

Інтерпретація доказу

1. Що, на вашу думку, відбувається на цій фотографії? 2. Хто ці люди? Чим вони займаються? Які це об’єкти? 3. Приблизно вкажіть, коли, на вашу думку, був зроблений знімок (рік; період; подія). 4. Чи міститься в фотографії текстова інформація: плакати, реклама, підписи? 5. Це природна фотографія, чи для неї спеціально позували перед фотокамерою? 6. Чому саме на цьому місці і саме в цей час з’явилася людина з фотоапаратом?

1. Церемонія проголошення гетьманом України П. Скоропадського. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-1457474

71

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement