Page 71

Ðîçä³ë 4 ВПРАВА 2 Українська революція. Термінологія Об’єднатися в 3 групи для порівняльного аналізу визначень. Для виконання завдання групам надається 5–7 хв. На початку наводимо приклад із вікіпедії на запит «Українська революція». Трактування українською, англійською та російською з відповідних сайтів. Але не повідомляємо, з яких сайтів вони взяті. Визначення 1. Українська революція 1917–1921 років — революційні події на землях українських (малоросійських) губерній колишньої Російської імперії, складова частина Російської революції, які являли собою боротьбу за правду, свободу і народовладдя під різними гаслами і прапорами, боротьбу українського трудового народу за своє національне і соціальне визволення. Визначення 2. Визвольна війна в Україні (або війна в Україні за незалежність) тривала з 1917 по 1921 рік. Це був період постійного збройного протистояння між різноманітними політичними та військовими силами. У результаті була створена Українська Республіка і покладено початок її розвитку. Визначення 3. Українська революція, Українська національно-демократична революція — використовувана переважно в сучасній українській історіографії назва ряду подій 1917–1921 рр., що відбувались на Україні, які інтерпретуються насамперед як революційна національно-визвольна і соціальна боротьба українського народу за власне політичне самовизначення і відродження державності.    

Що спільного в цих меседжах? Чим вони відрізняються? Який з цих меседжів нівелює, ігнорує поняття, яке він визначає? Виділіть один з цих медіамеседжів (медіаповідомлень) як найупередженіший.  Чому ви так вважаєте?

ВПРАВА 3 Погляд на революцію через фотографію Фотографія — надзвичайно важливе джерело для оцінення подій. Ці візуальні джерела дійшли до нас у великій кількості, на відміну від кінохроніки тих часів, якої збереглося не дуже багато. Учасники об’єднуються в 4 групи. Кожній групі учасників надається схема аналізу фотографії та по одній фотографії. Завдання кожній групі: описати фотографію за схемою і визначити, що зображено на фотографії.

70

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement