Page 30

Êðèòè÷íå ìèñëåííÿ: áàçîâ³ ìåòîäèêè

Ïðàâèëà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ 

Здатна критично мислити людина повинна уникати: стереотипів та упереджень, бо вони затьмарюють тверезі судження та призводять до необґрунтованих або передчасних висновків;

нетерпіння, непослідовності — небажання чітко відстежувати інформацію;

практики не ставити запитань і не перевіряти інформацію та її джерела;

небажання зважати на чиїсь помилки та визнавати свої.

1.

Які навички може розвинути здатна критично мислити людина? Слухати та спостерігати.

2.

Критично сприймати інформацію (прочитану, побачену, почуту).

3.

Вдаватися в суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки.

4.

Усвідомлено відрізняти факти від припущень і поглядів.

5.

Здатність аналізувати достовірність і відповідність аргументів, а також інформацію на яких вони ґрунтуються.

6.

Ретельно добирати слова, бо слово може змінити значення всієї аргументації.

7.

Навчитися висувати компактні, добре обґрунтовані аргументи.

8.

Виявляти маніпуляцію та пропаганду.

9.

Усвідомлювати, що завжди є більш ніж один погляд на одне й те ж.

1.

Оцінення джерел В епоху інтернету ми постійно перебуваємо в облозі масивних обсягів інформації, і нерідко буває важко зрозуміти, якій інформації довіряти, а якій ні. Тож важливо навчитися розрізняти корисну та об'єктивну інформацію від баласту.

2.

Звертати увагу на те, якісне це видання чи невідомий блог.

3.

Критично аналізуючи джерела, треба спочатку пропустити крізь «сито» автора інформації та джерело, звідки вона походить. Чи це інформація з поважного видання, компетентного у відповідній сфері, а чи від сусідського сина? Ви прочитали це в блозі невідомої людини чи це текст із якісного часопису, підготовлений фахово? Чи не на сайті приватної компанії ви читаєте цей текст? Якщо так, то які інтереси переслідує ця компанія?

29

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement