Page 198

Ëþäèíà òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Ñóáêóëüòóðè

Äæåðåëà Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. Людина і світ. 11 клас: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Підручник. — К.: Освіта, 2012. — 240 с. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; за науковою редакцією В. В. Різуна. – К.: Центр вільної преси, 2013. — 352 с. https://en.wikipedia.org/wiki/Hippie ttps://uk.wikipedia.org/wiki/ Карикатура. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Фейлетон. http://storoj-sergeev.livejournal.com/92703.html.

197

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement