Page 190

Ëþäèíà òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Ñóáêóëüòóðè

      

Хто і для кого створив ці агітплакати і карикатури? Який вплив мали ці плакати на радянську людину? Яка мова текстів, що супроводжують зображення? Чому вживали такі негативні слова? Яке враження складається у вас, коли дивитесь на ці агітплакати? Що нового ви дізналися, дивлячись на ці зображення? Який вплив мали такого роду меседжі (суть повідомлення)?

Для боротьби з антирадянськими елементами — стилягами пропагандистська машина використовувала різні методи впливу. Один з них — агітплакати та карикатури, які у викривленій перебільшеній формі зображають недолугість стиляг, їх меншовартість та аморальність. Написи на плакатах і карикатурах зроблені мовою ворожості та несуть негативне навантаження. Стиляг порівнюють з мавпами, підкреслюють продажність їхніх душ, що вказує на їх неповноцінність. Так агітплакати як медійні засоби масової пропаганди в радянському суспільстві використовувалися для формування масової суспільної свідомості.

Масова свідомість — це сукупність ідей, уявлень, почуттів, настроїв, що відбивають усі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні викликати інтерес. Масова свідомість формує суспільну думку, зокрема ставлення до різноманітних соціальних спільнот, верств і класів, груп людей до подій та фактів соціальної та політичної дійсності.

189

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement