Page 180

²ñòîð³ÿ êîõàííÿ ï³ä ñòàë³íñüêèìè ç³ðêàìè

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 6 ²ñòîðè÷íà äîâ³äêà «Рівно 60 років тому, 13 січня 1953 р., газети «Правда» і «Известия» повідомили про розкриття «змови кремлівських лікарів». Дев’ять лікарів (більшість з них були євреї) звинувачувалися в отруєнні секретаря ЦК Андрія Жданова та начальника Головного політичного управління Червоної армії Олександра Щербакова. Повідомлялося також, що лікарі діяли за завданням сіоністської організації «Джойнт», яка ставила за свою мету знищення лідерів СРСР. Публікація викликала сплеск антисемітизму і спровокувала боязнь громадян звертатися до лікарів. Психоз припинився після того, як через місяць після смерті Сталіна, 4 квітня 1953 р., оголосили, що справа лікарів сфальсифікована і вони невинні. Справа лікарів стало кульмінацією антисемітської політики, що проводилася в СРСР у попередні роки. Починаючи з 1948 року, в СРСР уже йшла кампанія боротьби з космополітизмом, яка набрала антисемітських форм, бо в ролі так званих «безрідних космополітів» найчастіше виявлялися люди з єврейськими прізвищами.

179

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement