Page 177

Ðîçä³ë 10

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 1 ç äîïîâ³ä³ Ä.Âîëêîãîíîâà: «Політичний діяч умирає кілька разів. Фізично Сталін помер уже давно. Політично це привид зберігає ще якийсь, може, ефемерний шанс. Річ ось у чому: що гірше йтимуть справи, то шанси неосталінізму будуть вищі. Ну, а історично, на жаль, Сталін не помре ніколи. Залишивши найкрупнішу вм’ятину в нашій історії, він залишиться в ряду найзловісніших тиранів людства».

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 2 Ñòàòèñòèêà âèðîê³â 1929 – 1940 ðîêè: Год 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Осуждено 56220 208069 180696 141919 239664 78999 267076 274670 790665 554258 63889 71806

К расстрелу 2109 20201 10651 2728 2154 2056 1229 1118 353074 328618 2552 1649

Отже, за ст. 58 за 1930–1939 рр. засуджено 2800000 осіб, з них 1350000 — за два роки, 1937 і 1938, (інші два страшні роки — розкуркулення). До найвищої міри за десятиліття засуджено 724,4 тис. осіб, а за 1937–38 рр. 684,2 тис. Перебування в таборі в особистому плані було страшне випробування, але як соціальний інститут ГУЛАГ «табором смерті» не був — смертність у ньому не надто перевищувала смертність тих же вікових категорій на волі (близько 3%; лише в 1937–38 рр. вона підскочила до 5,5 і 5,7 %, коли призначений наркомом внутрішніх справ Єжов наказав зменшити раціон харчування). Отже, безпосередньо від «сталінських репресій» загинуло близько 700 000 чолов

Äæåðåëà http://www.pravoznavec.com.ua/books/299/22983/21/%20. https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_террор.

176

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement