Page 171

Ðîçä³ë 10

Організація роботи з документами в групах, використовуючи кейс-метод або метод ситуаційного аналізу.

 Чи можна вважати причиною смерті Миколи Мещанінова дії держави в період сталінізму?

Завдання 1. Зробіть правовий аналіз ситуації (слайд 8)  Чи є в діях державних органів склад злочину? Яке право порушено? На підставі яких нормативних документів можна кваліфікувати порушення права? Хто конкретно порушив право (персоналії, орган)? Що можна (потрібно) зробити для його відновлення? Хто зобов’язаний це зробити? Кожна група після закінчення роботи представляє свої результати, роблячи висновки. 

Чи можливе повторення подібних ситуацій у сучасній Україні? Відповідь аргументуйте.

170

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement