Page 138

Íàöèçì ³ ïðîïàãàíäà. Ïðîïàãàíäà ÿê ðåòðàíñëÿòîð ³äåîëî㳿 так звана нордична раса, зображались як втілення «вищої раси». Ця теорія була спрямована на подолання соціальних відмінностей, досягнення національної єдності і традиціоналізм. Нацисти прагнули досягти цієї «людської спільноти» задля об’єднання всіх німців як національних товаришів, відкидаючи тих, хто вважався чужинцем суспільства чи був представником іншої раси. Приватна власність і бізнес перебували під контролем держави. Міністр народної просвіти і пропаганди Третього рейху Й. Геббельс вважав: «Завдання пропаганди полягає не в тому, щоб відкрити теорію або побудувати програму, а в перекладі теорії і програми на мову людей, щоб зробити їх зрозумілими широким масам». Тобто пропагандист стає своєрідним «перекладачем» зі складної мови ідеології на загальнодоступну мову пропаганди.

ВПРАВА 1 Аналіз сторінки РИА «Новости Украина» Протягом 5 хвилин розглянути на прикладах ілюстрацій з німецьких плакатів, журналів 1930-х років ставлення нацистів до єврейського населення і відповісти на запитання. Відповіді на запитання даються під час фронтального обговорення в загальній дискусії. 1. Яка мета цих зображень? 2. Що спільного в цих меседжах? 3. На кого розраховані ці зображення? 4. Якої реакції очікують автори, замовники від глядачів? 5. Як зображено людей на ілюстраціях? 6. Чи на ілюстрації факт, думка, чи щось інше? 7. Які маніпуляції ви помітили?

Джерело: https:// diewahrheitistwieeingewitter.wordpress. com/2015/04/26/der-sturmer-caricaturespart-2-1935-1944/

Джерело: https://demstuermer. wordpress.com/2015/03/09/caricaturesfrom-der-sturmer-translated-in-englishand-colourized-18/

137

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement