Page 130

Ñâ³òîâà â³éíà äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: ïîì³æ òîòàë³òàðíèìè ³äåîëîã³ÿìè Як ви бачите, військові дії вже в часи Другої світової війни супроводжувались активними інформаційними кампаніями, своєрідною інформаційною війною. Плакат, карикатура — одні з улюблених «видів зброї» в такі часи. Схожу актуалізацію цих жанрів ми можемо спостерігати і тепер.

ВПРАВА 6 «Демотиватори» Учитель пропонує учням провести пошук у інтернеті та ідентифікувати історичні постаті, які зображені на фото, і відповісти на запитання.  Які маніпуляції ви помітили?  Чому ви так вважаєте?

Джерело: http://ic.pics.livejournal.com/extra_web/28023659/8080/8080_original.jpg Відповідь. Це генерал Рейнхард Гелен, а не Степан Бандера.

129

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement