Page 128

Ñâ³òîâà â³éíà äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: ïîì³æ òîòàë³òàðíèìè ³äåîëîã³ÿìè Схема аналізу карикатури  Визначте час створення карикатури. Якій події і якому часові вона присвячена?  Чи впізнаєте ви персонажів? Чому? Якщо це реальні постаті — назвіть їх і ту роль, яку вони грали в той час і в тих подіях, які передували появі карикатури.  Визначте, які символи використовував художник? Чому він до них вдався?  Яке ставлення до персонажів — позитивне чи негативне — виражає карикатура?  Як інтерпретує карикатура персонажів? Чи згодні ви з нею?  Які ідеї та політична позиція автора? Як би ви їх визначили?  Що ви знаєте з інших джерел про події, яким присвячена карикатура? Як ваше знання пов’язане з тим, що ви дізналися завдяки карикатурі?

Автор Н.Хасевич Нинішній День соборності тоді називали Днем державності. Стандартні три воїни упівської пропаганди — княжий дружинник, козак, боєць УПА. Джерело: http://www.istpravda. com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#10

Гравюра Н. Хасевича: повстанець топче радянський і нацистський прапори (1948 р.) Джерело: http://www.istpravda. com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#19.

127

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement