Page 12

Ìåä³à, ìåä³àîñâ³òà ³ ìåä³àãðàìîòí³ñòü

ÇÀÑÎÁÈ ÌÀÑÎÂί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ VS MÀÑ-ÌÅIJÀ Сьогодні і в пресі, і в науковій літературі ми часто бачимо вживання кількох термінів на позначення мас-медіа: «засоби масової інформації», «засоби масової комунікації» і «мас-медіа». Який же обрати? В медіасередовищі вважають, що між ними не лише лінгвістична різниця, а передовсім змістова. ЗМІ — це абревіатура від колишнього «засоби масової інформації і пропаганди», вони покликані обслуговувати тоталітарний (або авторитарний) режим і фінансуються бюджетними грошима для забезпечення відповідної ідеології керівної партії (чи іміджу авторитарного лідера). Звідси випливає й місія в такій медіасистемі. Нестача зворотного зв’язку між читачами/глядачами/слухачами та редакціями щодо публікацій та ефірів спричинила свого часу розквіт «самвидаву». Мас-медіа — від «медіум», тобто посередник — мають іншу модель фінансування у вільній економіці (демократичній країні з ліберальними ринковими відносинами). Вони посередники між своїми читацькими/глядацькими/слухацькими аудиторіями, для яких працюють, та бізнесами, що розміщують у мас-медіа свою рекламу (інформацію) для цих аудиторій, а отже фінансово підтримують медіа, гарантуючи їм політичну незалежність. В ідеалі — що об’єктивніша та якісніша інформація у виданні чи на телеканалі, то численніша їхня аудиторія, то більше їм надають реклами бізнеси (бо охоплена велика аудиторія) тощо. Але вітчизняним медіа ще далеко до цього ідеалу, тому маємо швидше гібридні медіа, в яких усе ще наявна стара традиція дослухання до влади і готовності до використання преси та ТБ як політичного рупора або «страхового поліса» інтересів свого олігарха-власника.

ÌÅIJÎÎѲÒÀ ² ÌÅIJÀÃÐÀÌÎÒͲÑÒÜ Сьогодні необхідність опанування навичками пошуку, передавання, опрацювання та аналізу інформації особливими методами і технологіями ставить принципово нові завдання перед системою освіти, диктує нові вимоги і до вчителя, і до учня в контексті медіаосвіти. Один з провідних теоретиків сучасної медіаосвіти, британський науковець і педагог Л. Мастерман обґрунтував сім причин актуальності медіаосвіти в сучасному світі: 1. Високий рівень споживання медіа та насиченість сучасного суспільства їхніми продуктами. 2.

Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії.

3.

Швидке зростання кількості медійної інформації, посилення механізмів керування нею та розповсюдження.

4.

Інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси.

5.

Підвищення значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях.

11

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement