Page 114

Ãåíîöèä, ÿêîãî íå áóëî. Ùî íå ïîì³òèëè ðàäÿíñüê³ Ç̲: ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ ВПРАВА 4 Кожна з 4 груп отримує одне з завдань.  Створіть макет сторінки газети про події Голодомору:  в австрійській незалежній газеті 1933 року;  в радянській газеті 1957 року;  в українській газеті 1991 року;  в російській газеті 2015 року.  Розмістіть назву статі, фото і підпис.  Придумайте назву рубриці.  Подумайте, на якій сторінці газети ви б це розмістили. Зазвичай найважливішу інформацію виносять на першу шпальту, а новини публікують на 2–3 сторінках. Кожна група представляє свої результати. Відбувається обговорення на тему, чому суспільству потрібні непідконтрольні медіа.

Цензура в мас-медіа — обмежувальні державні заходи перед опублікуванням новин чи думок. Свобода преси (мас-медіа) — основна прикмета демократичного устрою. Це право необмежено поширювати інформацію через мас-медіа. Саме мас-медіа формулюють громадську думку. Ми часто бачимо два визначення, яким називають газети, телебачення, інтернет-медіа. Це — засоби масової інформації та мас-медіа.

Êîëè Ç̲, êîëè ìàñ-ìåä³à? ЗМІ — це абревіатура від сполуки часів Радянського Союзу «засоби масової інформації та пропаганди». Вони покликані обслуговувати тоталітарний (або авторитарний) режим і фінансуються бюджетними грошима для забезпечення відповідної ідеології керівної партії (чи іміджу авторитарного лідера). Звідси випливає і їхня місія в суспільстві: підтримувати дії режиму. Наголошуємо, що в радянській пресі тих часів і в кінохроніці не зафіксовано жодної реалії Голодомору. В демократичних суспільствах — мас-медіа (від медіум — посередник), вони надають суспільству об’єктивну інформацію, що ґрунтується на точності, достовірності і повноті відомостей, збалансованості різних поглядів. Для вчителя: http://www.unian.ua/politics/780409-zmi-u-rosiji-istorikam-rozdalirekomendatsiji-yak-sprostovuvati-golodomor.html.

113

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement