Page 1

R410A

For a better tomorrow High performance Air conditioner


ÇNDEKLER Yüksek Verim ........................................ 03 Kontrollü Hava Akımı ........................... 05 Temiz Hava ............................................. 07 İleri Teknoloji .......................................... 09 Ürün Gamı ................................................ 11 Fonksiyonlar ............................................ 12 Hyper İnverter Dizayn Serisi ............... 13 Hyper İnverter Serisi .............................. 14 Standar Inverter Serisi ........................... 15 Sabit Hızlı Seri .......................................... 16 Yer Tipi İnverter Serisi ........................... 1 7

GELM TEKNOLOJMZLE ENDÜSTR LDER ENERJ VERMLL VE YÜKSEK GÜVENLRLK MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD. Japonya’nn en büyük sanayi kurulular arasnda olan Mitsubishi Heavy Industries, temellerinin atld 1884 ylndan bugüne ülkenin öncü firmalarndan bir olmutur. Faaliyetlerini yürüttüü oniki farkl alanda gerçekletirdii çalmalar neticesinde uluslararas birçok baarya imza atmtr. klimlendirme alannda Japonya’nn ilk s pompal klima cihaznn satn gerçekletirdii 1961 ylnda da olduu gibi halen yeni teknoloji, kaliteli ürün, yüksek müteri memnuniyeti ve yarnlarn çevreci anlay içerisinde tüm projelerinde titizlikle çalmalarn devam etmektedir. Uzun yllardr Türkiye’de yürüttüü çalmalarn Airfel’in deneyimli sat kadrosu, yaygn yetkili satc ve sat sonras hizmet a ile hz kazandrm, kendisine yeni hedefler belirlemitir.

ISO 14001 Certificate 04104 1998 0813 E5


A IM ULA N

AT E

VR

ÇE

JI

ENER

ENDÜ

STRIY

YA

A

BI

LG

EL

M

IT

EK

NO

JI

LE

LE R

VU

SA

JI LO NO

EK

IT

ER

L

LO

RI

A NM I

Y NA SA


Yüksek V Verim

Yüksek Verim Mükemmel Enerji Tasarrufu Is eanjörünün yüksek kapasitesi ve DC tahrikli çalma sistemi ile mükemmel performansn, maksimum enerji tasarrufunun ayn anda elde edilmesi salanmtr.

A

B C D E F

CLASS

G

A

Endüstrinin En Yüksek COP (performans katsays) Seviyeleri

CLASS

Istmada COP (Istma performans katsays)

Soutmada EER(Enerji verimlilik oran) 5.71 5.20

5.5

5.56

5.5

5.0

5.26

5.0

4.5

4.14

3.2

3.85

4.0 3.5

3.23

3.42

3.21

3.0

4.48

4.5

3.6

4.44 4.07

4.0

3.82

3.62

3.5 3.0

2.5

2.5

SRK20ZJX-S SRK25ZJX-S SRK35ZJX-S SRK50ZJX-S SRK60ZJX-S SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

Yüksek Verimli DC Kompresör

DC PAM Inverter

Mknatsl Motor

Hzl ve verimli kontrol

Inverter sistemler, sabit hzl sistemlere kyasla, deiken kompresör çklar sayesinde ortam scakln istenilen scakla daha hzl getirir. Konfor artlarn daha hassas korur. DC tahrikli olduundan mknatsl motoru ile minimum enerji tüketir.

Motor Verimi (%)

DC PowerActiveModule PAM INVERTER

SRK20ZJX-S SRK25ZJX-S SRK35ZJX-S SRK50ZJX-S SRK60ZJX-S SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

Art Art Endüksiyon Motoru

Düük

Zaman

Zaman

DC PAM INVERTER

Oda Scakl

Oda Scakl

PAM

Yüksek

Devir hz

KLASK INVERTER PWM

Ayar Scakl

Ayar Scakl Sabit Scaklk

DC PAM INVERTER

Nominal Kapasite AÇIK

KLASK Kompresör (dev/sn)

Yüksek çk gücü ve kontrol optimizasyonu ile maksimum konfor ve enerji verimi salanmtr.

V

VECTORAL

INVERTER

3

Yeni Inverter Kontrolü Vektörel Kontrol (SRK-ZE Modelleri Hariç) Yeni nesil inverter kontrolü, gelitirilen vektörel teknolojiyi kullanarak, • Düük devirden yüksek devire kesintisiz çalmay, • Tam düzgün sinüs voltaj dalgas elde edilmesini, • Düük devirlerde daha yüksek enerji tasarrufu elde edilmesini salar.

AÇIK KAPALI

Nominal Kapasite KAPALI

Kompresör (dev/sn)

Klasik inverter teknolojisi AÇIK/KAPALI döngü sorununu çözümleyemez.


Yüksek Verim

Yüksek Verim xxxxx

Yeni teknolojilerimiz

All inverter models

Yeni Fan Pervanesi

Silikon Kapl PCB D ünitenin silikon kapl PCB kart nem ve d hava artlarna kar maksimum karuma salamtr.

Yeni d ünite fan pervanesi ve fan motoru eski modellere göre enerji tüketimini ve ses seviyesini azaltmtr. Yaprak ekilindeki zgara ile optimize edilmi sistem, verimde %5 art salamtr.

Yaprak Izgara Yaprak ekilindeki d ünite zgaras, fan pervanesinin doal bir hava akm oluturmasn salar. Minimum hava direnci ile motor yükünü azaltr ve enerji tasarrufu salar. Ayrca d ünite ses seviyesi de azaltlmtr.

Scroll Kompresör

Kullanlan scroll kompresör teknolojisi ile azaltlm vibrasyon ve ses seviyesinin yannda enerji tasarrufunda da art salanmtr. Kullanlan “Neodymium” mknats sktrma srasnda güç kaybn azaltm , cihazdan yüksek performans ve kapasite alnmasn salamtr. (SRK50-60ZJX-S, SRK50-60ZHX-S)

Arttrlm Korozyan Direnci Scak daldrma yöntemi ile kaplanm olan d ünite taban aksam korozyon direncini arttrm, cihazn d hava koullarna dayanma süresi uzatlmtr.

M fin

ç Ünite Fin Yaps Fin yaps ve bakr borularn optimizasyonu ile sistemin hava direnci azaltlmtr. Böylece s eanjörünün verimi %30 orannda arttrlmtr.

M fin

D Ünite Fin Yaps

Is transfer katsays W/m2K yüksek

düük

Düz yapdan “M” eklindeki fin yapya geçis sayesinde sistemin verimi %10 arttrlmtr. Is transferi ve hava akm dengesi yeni sistem ile optimize edilmitir.

Is transfer katsays W/m2K yüksek

düük

5

4


Kontrollü Ha Hava Akm

Kontrollü Hava Akm 3D AUTO

Yatay ve Dikey Hava Sarmal

3 motor – 3 bamsz kontrol

Programlanm hava datm

Auto

3D Auto

Otomatik 3 boyutlu hava (3D Auto)

Klimalar bulunduu ortamn her noktasna iklimlendirilen havann ulamas için yatay ve dikey yönde otomatik hava kontrol sistemi ile donatlmtr. Tek tu ile kontrol edilen 3 motor (bir dikey, iki yatay) havann homojen, sessiz ve uzun mesafeye ulamasn salar.

Programlanm 3 Boyutlu Hava

Manuel Ayar (SRK63/71ZE-SRK63/71HE)

Hi-Power (Hzl)

Dikey Salnm

Souk Du

Zemin Istmas

Salnm

1

Geni Açl Salnm (Her Köeye)

Salnm

2

Yatay Hava Sarmal - 8 Farkl Salnm

1

2

3

4 Merkez (Uzun Üfleme)

Salnm Salnm

3

8

7

6

5

Souk Du

Geni Hava (Eit) Zemin

Salnm

Nokta

Geni

Kanatçklarn sa-sol ve yukar-aaya istenilen ekilde ayarlanmas sonucu iklimlendirilen havann talep edilen dorultuda yönlendirilmesi salanmtr. Bu sayede enerji kayb minimize edilmi, ekonomik kullanm imkan yaratlmtr.

5

4 Önceden programlanm 3 boyutlu otomatik hava kontrolü sayesinde hava akmnn ulamad nokta kalmamtr. Scak ve souk havann doal ak kullanlarak ortamda souk du akm veya zeminden stma amaçl hava akm oluturulmas salanmtr.


Kontrollü Hava Akm Akm

Kontrollü Hava Akm Jet Hava Sarmal Klimalarn tasarmnda jet motorlarnn gelitirilmesinde kullanlan aerodinamik analiz teknolojisi kullanlmtr. Jet Hava Sarmal: Jet motorlarnn bçak tasarmnda kullanlan akkanlar dinamii sistemi ile tasarlanan hava kanatlar ve çk az sessiz bir hava akm elde edilmesini salamtr. Böylece büyük mekanlarda ortam genelindeki konfor arttrlmtr. Bu sistemle fanda oluturulan akm çok miktarda havann minimum güç tüketimi ile itilmesini salar, hava akm homojen ve sessizdir .

Yava

Hzl

ekildeki renkler hava ak hzn gösterir

Uzun Mesafeli Hava Akm Jet teknolojisi sayesinde cihazlar büyük salon ve maazalarda tercih edilmektedir. Konforunuzu artrn !

15m

SRK50/60ZHX-ZJX

SRK63/71ZE

(soutma modunda)

(soutma modunda)

17m

GÜÇLÜ

Montaj Kolayl Kumandadan kontrol edilebilen fonksiyonel hava yönlendirme özellikleri sayesinde iç üniteler duvara daha yakn monte edilebilir hale gelmitir. Talep edilen bu kontrol, yüzey alan %80 arttrlm iç kanatçklar sayesinde baar ile salanmtr. Sonuç olarak cihazlar bir çok mimari projede montaj yeri alternatifleri ile tercih edilir konuma gelmitir.

%80 arttrlm

Önceki

Yeni

6


Temiz Hava Tem

Temiz Hava AAllergen lllleergen llergen rgen Aller

Filter Fi F illte tte eerr Filte ter S UN UN SUN

EEnzyme nnzyme zym Enzym mee

Filter Fi F illte tte eerr ter

24h ION

24 Saat YON Ormandaki kadar negatif iyon üretir

Klima gövdesine ortama sürekli negatif iyon üreten turmalin malzemesinden bir plaka yerletirilmitir. Cihaz kapalyken bile bir orman, kaynak veya elale kadar çok negatif iyon (2.500-3.000 cm3)üretir. Bu ilem srasnda herhangi bir enerji sarfiyat olmaz.

Self Clean

Kendi Kendini Temizleme lemi

Operation

ç ünitenin her zaman temiz tutulmas

ç üniteler kendi kendini temizleme sistemi ile donatlmtr. Cihazn normal çalmas tamamlandktan sonra içerisinde küf oluumunu önlemek için kendi kendini temizleme ilemi gerçekletirebilir. Bu fonksiyon kullanc tarafndan aktif veya pasif hale getirilebilir. Temizlik ileminin yaplmas ortam hava kalitesini korurken cihaz parçalarnn da ömrünü uzatr.

Çalmay durdurur

2 Saat

Normal çalma

Temizlik ilemi

Otomatik olarak kapanr

Allergen

System

Alerjen Temizleme Sistemi

Dünyada ilk defa

Odanzn havas temiz tutulur

"Alerjen Temizleme Sistemi", scakln ve nemin kontrol edilmesi ile filtre tarafndan tutulan alerjenlerin ortadan kaldrlmasn salar. Bu dünyada ilk defa Mitsubishi Heavy Industries firmas tarafndan uygulanan patentli bir özelliktir.

Filtreleme: Alerjenler filtrelerde yakalanr

7

Soutma: Soutma ilemi sayesinde nem youma ile elde edilir

Istma: Filtre üzerindeki scaklk yükseltilerek alerjenlerin etikisiz hale gelmesi salanr

Temizleme: ç ünite kendi kendini temizleme ilemini gerçekletirir


Temiz Hav Hava

Temiz Hava Allergen

Filter

Alerjen Temizleme Filtresi Bu teknoloji, alerjenlerin etkisiz hale getirilmesi için scakln ve nemin kontrol edilmesini salayan bir teknolojidir. Sterilizasyon Mekanizmas Üre H2N-

Enzim

Hücre yapsnn krlmas

Moleküldeki parçalanma

-COOH

Alerjenin protein yaps Molekül yaps çözülmütür

*1 Test yöntemi: ELISA renk saym yöntemi / ELISA floresan yöntemi Laboratuar: Ulusal Sagamihara Hastanesi, Salk, Çalma ve Refah Bakanl, No. 1536

Enzyme

Filter

Filtre üzerinde hapsedilen alerjenlerin etkisiz hale getirilme oran Etkisiz hale getirilme oran (%)

Alerjen temizleme filtresi polenleri, bitleri ve kedi gibi hayvanlarn derisinde bulunan alerjenleri yakalar ve etkisiz hale getirir. Etkisiz hale getirmenin altnda yatan sr Enzim-Üre karmdr. Sadece alerjenleri etkisiz hale getirmekle kalmaz ayn zamanda her türlü bakterileri, küfü ve virüsleri de etkisiz hale getirir. Alerjen ve bakteriler filtreden kurtulsa bile, etkisiz hale getirilmi olduklarndan odanzdaki hava temiz kalr.

93.6%

100

99.9%

99.0%

Virus i

Virus p

*3

*3

83.5%

83.5% 72.7%

50

0 Evsel toz kenesi

Bir kene türü Sedir aac poleni

*1

*1

*2 Test yöntemi: ELISA renk saym yöntemi Laboratuar: Ulusal Sagamihara Hastanesi, Salk, Çalma ve Refah Bakanl, No. 1536

*2

Bir kedi epiteli *2

*3 Test yöntemi: TCID (Enfeksiyon deeri %50) Laboratuar: Kitazato Vakf Doa Bilimleri Merkezi, No. 15-0145

Doal Enzim Filtresi Mantar ve bakterileri yok eder, ayrca virüsler ve alerjen maddeler (kedi kl, toz kenesi, polen, vs.) üzerinde etkilidir.

Enzim Filtre

Analiz Analysis Bölgesi Zone

Bu filtrelerde kullanlan enzimler, doal varolan hücre çözümleyici enzimlerdir. Litik enzimler, filtrede hapsedilen mikroorganizmalarn hücre duvarlarna saldrr ve yok eder, böylece güçlü sterilizasyon etkisi göstererek küf ve bakteri oluumunu önler. Doal enzim filtresi, odadaki havay temiz ve güvenli tutmak için üzerinden geçen havay temizler ve sterilize eder.

Hava akm

Klasik Filtre

Analiz Bölgesi

Enzimin sterilizasyon mekanizmas Bakteriler Enzim

Enzim

Balant Filtre lifi

Hücre duvar

SUN

Fotokatalitik Ykanabilir Koku Filtresi

Filter

Sadece suyla temizlenerek ve günee braklarak filtrenin koku giderme özellii yeniden kazandrlabilir.

Güçlü sterilizasyon etkisi

Kötü kokuya neden olan moleküllerin kokusunu gidererek havay temiz tutar. Koku giderme özellii suyla ykanarak ve günete kurutularak yenilenebilir. Bu ekilde geri dönüümlü koku filtresi yeniden kullanlabilir.

8


leri Teknoloji knoloji

leri Teknoloji Anti-Mikrobik Yap ve Fan

ç ünite fanna anti-mikrobik ilem uygulanarak küf ve bakterilere kar dayankl hale getirilmitir. Böylece sistemin daha temiz ve güvenli olmas salanmtr. Klima sistemi çalr durumda deilken ortaya çkabilecek kötü koku ve küf önlenmitir. •Barsak bakterisi (Escherichia coli IFO 3972) •Staphylococcus aureus subsp. aureus IFO 12732 Test Merci: Japon Gda Analiz Merkezi Test Sonuçlarnn Yayn Tarihi: 2004-4-7. Test Raporu No.: 104034022-001 Testler, anti-mikrobik dayankllk testleri JIS Z 2801 2000 "Anti-mikrobik Ürünler - Anti-mikrobik Test Yöntemi" -5.2. Anti-mikrobik Etkiler: Plastik Ürünler için Test Yöntemleri gereklilikleri dorultusunda gerçekletirilmitir. •Apergillus niger IFO 6341 Test Merci: Japon Gda Analiz Merkezi Test Sonuçlarnn Yayn Tarihi: 2004-4-23. Test Raporu No.: 104034022-002 Testler, anti-mikrobik dayankllk testleri JIS Z 2801 2000 "Anti-mikrobik Ürünler - Anti-mikrobik Test Yöntemi" -5.2. Anti-mikrobik Etkiler: Plastik Ürünler için Test Yöntemleri gereklilikleri dorultusunda gerçekletirilmitir.

Fan yüzeylerinde bakteri ve küf geliimi kyaslamas (mikroskobik görüntü) Anti-mikrobik ilem olmadan

Anti-mikrobik ilem ile

Anti-mikrobik ilem olmadan

Anti-mikrobik ilem ile

Escherichia coli IFO 3972

Aspergillus niger IFO 6341

Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Aratrma Laboratuarnda gerçekletirilen testlerde, bakteri ile temastan 24 saat sonra, agar ortamda kültür oluumu.

Ölçülen Test Numuneleri Üzerinde Canl Bakteri Saym Test Edilen Kirletici

Escherichia coli IFO 3972 coli Staphylococcus aureus Aspergillus niger

lenmemi

Ölçüm 1 1.9 x 105

Test Numunesi Bana Bakteri Saym Ölçüm 2 1.6 x 105

Ölçüm 3 1.3 x 105

Test numunesi 1 lenmemi

<10 3.8 x 106

<10 4.9 x 106

<10 7.2 x 106

Temastan hemen sonra

lenmemi

1.4 x 105

1.6 x 105

1.3 x 105

35oC de 24 saat sonra

Test numunesi 1 lenmemi

<10

<10

8.6 x 105

4.5 x 105

<10 3.6 x 105

Temastan hemen sonra

lenmemi

1.5 x 104

2.2 x 104

1.6 x 104

35oC de 24 saat sonra

Test numunesi 1 lenmemi

<10

<10

1.0 x 104

1.2 x 104

<10 2.5 x 104

Ölçüm

Test Numunesi

Temastan hemen sonra

35oC de 24 saat sonra

Test Numuneleri 1) Anti-mikrobik ve Anti-mantar leminden geçirilmi ürünler.

9


leri Teknolo Teknoloji

leri Teknoloji Geni Çalma Aral -15oC'ye kadar düen d ortam scaklklarnda stma ve soutma yapabilmek mümkündür. Yeni gelimi teknolojimiz, stma ve soutma uygulama araln büyük ölçüde geniletmitir. Bu özellik, -15oC'ye kadar olan düük d ortam scaklklarnda cihazn montaj yaplp stma ve soutma amaçl kullanmna izin verir.

-15oC

+21oC

Istma

-15oC

+46oC

Soutma 30

20

10

0

-10

-20

40

50

Düük scaklk koullarnda mevcut olan kapasiteler için lütfen teknik klavuzlara bakn. Tüm inverter modeller (SRK-ZJP Hariç)

Sessiz Çalma Her köeye eit hava akm salayan jet sistemine ek olarak, yumuak hava akm salayan bir dengeleme konfigürasyonu da mevcuttur. Kullanlan trtll yap hava akm ile fan arasndaki etkileimi minimum düzeye indirgeyerek çalma sesinin daha da azalmasn salamtr.

a

rle kyaslam

ndk sesle

amdaki ta

Gündelik ya

21dB

numa

Normal ko

70dB

is

Sessiz of

60dB

ölerinde ede ehrin banliy vakit gece geç

Kütüphan

50dB 40dB 30dB

60dB

20dB

50dB

40dB

30dB

21dB

10dB

SRK20ZJX-S 0dB

(Soutma modunda, düük fan hznda)

Artrlan Borulama Uzunluu Borulama uzunluklar artrlm ve tasarm esneklii iyiletirilmitir.

Maksimum boru uzunluu 30 m

30m Maksimum yükseklik fark 20 m

20m artlarn Maksimum Kontrolu ç ve d üniteye yerletirilmi olan farkl sensörler sayesinde hava artlarnn nem ölçüm ve scaklk kontrol verileri dorultusunda talep edilen konfor artnn temini, süreklilii hassasiyetle deerlendirilmektedir. Böylece maksimum konforun minimum enerji sarfiyat ile elde edilmesi salanmtr.

ç ortam scakl için

ç ortam nem oran için

D ortam scakl için sensör Tüm SRK, SRF modelleri SRK50/60-ZJX, SRK-ZE, SRK35/50-ZJ, SRK35/50-ZJP, SRF-ZJX

10


11

DC INVERTER

SABİT HIZLI

DC INVERTER

SRF-ZJX

SRK-HE

SRK-HG

SRK-ZJ

SRK-ZGX

SRK-ZE

SRK-ZJX

Model

CLASS

25ZJX-S

20ZJX-S

CLASS

25ZGX-S

20ZGX-S

25ZJ-S

20ZJ-S

CLASS

35ZJX-S

25ZJX-S

28HG-S

A

CLASS

20HG-S

35ZJ-S

CLASS

A

z35ZGX-S

CLASS

A

35ZJX-S

CLASS

A

3.5

A

A

2.8

A

CLASS

CLASS

CLASS

A

A CLASS

A

A CLASS

A

2.5

A CLASS

2.0

40HG-S

CLASS

56HE-S1

50HE-S1

50ZJX-S

CLASS

A A

CLASS

5.6

A CLASS

50ZJ-S

A

50ZJX-S

CLASS

A

Nominal Kapasite (kW) 4.0 5.0

CLASS

60ZJX-S

A

6.0

63HE-S1

71HE-S1

CLASS

CLASS

71ZE-S1

63ZE-S1

A

A

7.1

A CLASS

6.3

Ürün Gam Ür

Ürün Gam


Fonksiyonlar Fonksiyo

Fonksiyonlar

Konfor f Fonksiyonlar F k i l Fuzzy Otomatik Modu

"HI POWER" (YÜKSEK GÜÇ) Fonksiyonu

Cihaz çalma modunu ve scaklk ayarn bir algoritma dorultusunda otomatik olarak belirler. Buna göre inverter frekansn ayarlar.

Cihaz 15 dakika boyunca "HI POWER" (YÜKSEK GÜÇ) modunda çalabilir. Bu mod, arzu edilen scakln hzla elde edilmesinde oldukça faydaldr. Sp urt

art

St

Otomatik Çalma Klima stma, soutma ve nem alma ilevleri arasnda otomatik olarak seçim yapar.

3HOT Ke e p

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar 3D Auto (3 Boyutlu Otomatik)

Memory Hava Kanatlarnn Bellei

Sadece tek dümeye basarak hava yönlendirme kanatçklarnn soutma veya stma fonksiyonlar için en uygun konumunu seçmeniz mümkündür.

Auto

Hava kanatlar yukar-aa hareket ederken arzu edilen konumda sabitlenebilir. Kanatlar, cihaz tekrar çaltrldnda kald konuma otomatik olarak döner.

Auto Flap Otomatik Kanat Modu Cihazn çalt moda göre otomatik olarak optimum kanat açsn seçer. SOUTMA VE NEM ALMA Yatay üfleme

UP/DOWN

Hava kanatçklarnn yukar-aa hareketi hava akmnn yere ularken girdaplar haline gelmesini ve esintinin tüm odaya dalmasn salar. SOUTMA VE NEM ALMA Kaln çizgi - : Hzl hareket eder nce çizgi - : Yava hareket eder ISITMA Kaln çizgi - : Hzl hareket eder nce çizgi - : Yava hareket eder

Yukar/Aa Kanatlarn Hareketi Kanatlarn Yukar/Aa hareketi, yatay ile dikey konum arasnda arzu edilen açyla sabitlenebilir.

ISITMA Öne, aa doru eimli üfleme

Air Scroll Havann Dalgalanmas

Üç "Hot" (SICAK) Sistemi Bu seri ürünler, üç adet "Hot" (Scak) sistem sunmaktadr. "Hot start" (Scak balatma) sistemi; ünitenin scak olarak derhal çalmaya balamasn salar. "Hot spurt" (scak püskürtme) hzl stma sistemi; scaklk ayarnn iki derece artrlmasn salar. "Hot keep" (scak tutma) sistemi; otomatik buz çözme esnasnda veya souk hava giriinin önlenmesinde kullanlr. Bu üç kontrol sistemi konforlu ve verimli stma salar.

KANATLARIN SALINIM HAREKET Kanatlar sürekli olarak yukar/aa hareket eder.

Lateral Swing

Yatay Salnm ç küçük kanatlar saa/sola doru otomatik olarak çevirerek odann her köesine esintiyi ulatrr. ç kanat açs arzu edilen konuma sabitlenebilir.

Montaj Yeri Alternatifi

Positioning Klima bir yan duvara çok yakn monte edilmek of installation zorunda kalndysa, uzaktan kumanda ile saa ve sola hava akm yönlendiricilerini ayarlayarak, montaj konusunda rahatlk salanabilir.

Air outlet selection

Hava Çk Az Alternatifi Konfor isteinize göre ister her iki bölümden ister sadece üst bölümden hava çk temin edilebilir.

Konfor ve Ekonomi Fonksiyonlar On Timer Açlma Zamanlaycs Bu ilev, cihazn arzu edilen saatte devreye girmesini salar. Siz olmasanz dahi AÇILMA ZAMANLAYICISI cihaz çaltrr ve böylece ortam scakl optimum düzeye ulam olur. Bu ekilde arzu ettiiniz scaklk arzu ettiiniz anda hazr olur.

Economy Ekonomi Modu Cihaz etkili enerji tasarrufu salarken ayn zamanda da konforlu soutma ve stma ilevlerini sürdürür.

Nem Alma Modu

24 Saat Açma/Kapatma 24h Timer Programlanabilir Zamanlaycs Balatma zamanlaycs durdurma zamanlaycs ile birletirilerek günde iki zamanlayc ilevi programlanabilir. Bir defa ayarlandktan sonra, zamanlayclar ayarlanan zamanlarda sürekli olarak sistemi balatr veya durdurur.

OFF Timer Kapatma Zamanlaycs Cihaz ayarlanan zamanda otomatik olarak durur.

Sleep

Cihaz, aralkl soutma ilemi ile ortamdaki nemi giderir.

DRY

Uyku Modu Ayarlanan uyku modu döneminde ortam scakl otomatik olarak kontrol edilir ve ortam scaklnn çok yüksek veya çok düük olmas önlenir.

Bakm ve Önleme Fonksiyonlar

MC

Mikrobilgisayar Kontrollü Buz Çözme

Detachable Sökülebilir Kapal Ortam Hava Girii Paneli

Bu fonksiyon, buzlanmay otomatik olarak giderir ve dier modlarda gereksiz çalmay önler.

ç ünitedeki hava giri paneli kolaylkla açlr ve kapanr, bu özellik filtre temizliini kolaylatrr. Ayn zamanda emme paneli de sökülebilir.

Kendi Kendine Arza Tehis Fonksiyonu Self Diagnostic Cihazn arzalanmas durumunda, dahili mikrobilgisayar

Cihazn içinin temizlii veya dier ilemler için hava giri paneli sökülürken, zgaray önce 65 derece kaldrn ve daha sonra yana doru çekin.

otomatik olarak kendi kendine arza tehis ilevini yürütür. (Kontrol ve onarm yetkili servisler tarafndan gerçekletirilmelidir.)

Dier Özellikler Back-up Yedek Düme Switch ç ünite üzerinde, uzaktan kumanda kullanlamadnda veya pilleri bittiinde cihazn açlmasna/kapatlmasna imkan veren bir yedek düme mevcuttur.

Auto Otomatik Yeniden Balatma levi Restart Otomatik yeniden balatma ilevi, elektrik kesilmeden hemen önce cihazn çalma durumunu kaydeder ve elektrik geldiinde otomatik olarak cihazn ayn ekilde çalmaya devam etmesini salar.

24 saat YON 24h ION

Turmalin kapl panel sürekli olarak negatif iyonlar üretir. Klima çalr durumda deilken bile bir orman, kaynak veya elale kadar çok negatif iyon üretir ve bunu gerçekletirirken herhangi bir enerji sarfiyat olmaz.

Luminas Fosforlu Tu "Karanlkta bile parlayan" fosforlu tu ile kablosuz uzaktan kumandadan ünitenin arzu edilen tüm ilevlerini tek dümeyle kontrol etmek mümkündür.

12


Hyper per Inverter Dizayn Serisi

Hyper Inverter erter Dizayn Serisi

SRK-ZJX

A

R410A

CLASS

Duvar Tipi

Yeni

SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S

SRC20ZJX-S, SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S

SRC50ZIX-S, SRC60ZIX-S

FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

Allergen Self Clean Allergen

SUN

System Operation Filter Filter Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory UP/DOWN Lateral Auto

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

MC

Model Kodu

Dier Özellikler Back-up Auto Switch Restart

Konfor ve Eknomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

DRY

Istma Kapasitesi

kW Btu/s

Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi Ses Seviyesi * Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Filtreler

Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma

kW kW kW kWsaat (EER) (COP)

A A

Soutma/Istma m3/s Soutma (ç/D) d(B)A d(B)A Istma (ç/D) mm ç Ünite mm D Ünite kg ç Ünite kg D Ünite mm(in) Sv Taraf mm(in) Gaz Taraf m m m Soutma Istma

Maksimum boru uzunluu

15m

30m

Maksimum yükseklik fark

Maksimum yükseklik fark

SRK20ZJX-S SRK25ZJX-S SRK35ZJX-S

Luminous

Btu/s

Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii

24h Timer

24h ION

ç Ünite D Ünite

Soutma Istma

Maksimum boru uzunluu

On Timer

10m

Soutma Kapasitesi

Enerji Sarfiyat

13

Swing

Positioning of installation

°C °C

SRK20ZJX-S SRC20ZJX-S 6.825 (3.070 - 10.580) 2,00 (0,9 - 3,1) 8.530 (3.070 - 14.670) 2,50 (0,9 - 4,3) 0,35 (0,19 - 0,70) 0,45 (0,23 - 1,00) 175 5,71 5,56 A A 1,9 / 1,8 / 1,7 2,4 / 2,3 / 2,2

690 / 720 39 - 30 - 21 / 47 38 - 33 - 25 / 47 309x890x220 595x780x290 15 38 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") Hava 15 10 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

20m SRK50ZJX-S SRK60ZJX-S

SRK50ZHX-S (ZJX-S) SRK35ZJX-S SRC50ZHX-S (ZJX-S) SRC35ZJX-S 17.060 11.940 (2.388 - 21.154) (3.070 - 13.990) 5,0 (0,7 - 6,2) 3,5 (0,9 - 4,1) 20.470 14.670 (2.388 - 30.026) (3.070 - 17.401) 6,0 (0,7 - 8,8) 4,3 (0,9 - 5,1) 1,3 (0,2 - 2,20) 0,845 (0,19 - 1,01) 1,35 (0,2 - 2,26) 0,96 (0,23 - 1,35) 650 423 3,85 4,14 4,44 4,48 A A A A 6,0 / 5,7 / 5,5 4,0 / 3,8 / 3,6 6,2 / 5,9 / 5,7 4,6 / 4,4 / 4,2 1 Faz, 220-240V, 50Hz D Üniteden 810 / 990 810 / 840 750 / 780 45 - 38 - 26 / 48 43 - 33 - 22 / 50 41 - 31 - 22 / 47 45 - 38 - 32 / 48 42 - 35 - 27 / 50 41 - 34 - 27 / 47 309x890x220 309x890x220 309x890x220 640x800x290 595x780x290 595x780x290 15 15 15 43 38 38 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") Hava Hava Hava 30 15 15 20 10 10 15 15 15 R410A R410A R410A -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 Alerjen Filtre , Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtrez

SRK25ZJX-S SRC25ZJX-S 8.700 (3.070 - 10.920) 2,55 (0,9 - 3,2) 10.680 (3.070 - 16.036) 3,13 (0,9 - 4,7) 0,49 (0,19 - 0,82) 0,595 (0,23 - 1,12) 245 5,2 5,26 A A 2,5 / 2,4 / 2,3 3,1 / 2,9 / 2,8

SRK60ZHX-S (ZJX-S) SRC60ZHX-S (ZJX-S) 20.470 (2.730 - 23.202) 6,0 (0,8 - 6,8) 23.200 (2.730 - 33.096) 6,8 (0,8 - 9,7) 1,86 (0,25 - 2,30) 1,67 (0,25 - 2,70) 930 3,23 4,07 A A 8,5 / 8,2 / 7,8 7,7 / 7,3 / 7,0

870 / 1.020 47 - 38 - 26 / 51 45 - 39 - 33 / 51 309x890x220 640x800x290 15 43 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") Hava 30 20 15 R410A -15 / 46 -15 / 21


Hyper Inverte Inverter Serisi

Hyper Inverter Serisi erisi

SRK-ZE/ZGX

A

R410A

CLASS

Duvar Tipi

SRK20ZGX-S, SRK25ZGX-S, SRK35ZGX-S

SRK63ZE-S1, SRK71ZE-S1

FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

Allergen Self Clean Allergen

SUN

Maksimum boru uzunluu

System Operation Filter Filter ZE Modelleri

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory Air Scroll UP/DOWN Lateral

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

MC

Swing ZE Modelleri

Konfor ve Eknomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

DRY

Model Kodu

On Timer 24h Timer

Dier Özellikler Back-up Auto Switch Restart

Maksimum boru uzunluu

15m

30m

Maksimum yükseklik fark

Maksimum yükseklik fark

10m SRK20ZGX-S SRK25ZGX-S SRK35ZGX-S

20m SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1

Luminous 24h ION

ç Ünite D Ünite

SRK25ZGX-S SRK35ZGX-S SRK71ZE-S1 SRK20ZGX-S SRK63ZE-S1 SRC25ZGX-S SRC35ZGX-S SRC71ZE-S1 SRC20ZGX-S SRC63ZE-S1 Btu/s Soutma Kapasitesi 8.530 24.230 6.820 11.940 21.500 (2.730 - 10.236) (2.730 - 13.307) (3.070 - 24.230) (3.070 - 27.296) (2.730 - 9.554) kW 2,5 (0,8 - 3,0) 7,1 (0,9 -8,0) 2,0 (0,8 - 2,8) 3,5 (0,8 - 3,9) 6,3 (0,9 - 7,1) Btu/s Istma Kapasitesi 10.240 27.300 8.190 14.330 24.230 (2.730 - 15.695) (2.730 - 17.060) (2.730 - 17.401) (3.070 - 30.708) (3.070 - 35.826) kW 3,0 (0,8 - 5,0) 8,0 (0,9 - 10,5) 2,4 (0,8 - 4,6) 4,2 (0,8 - 5,1) 7,1 (0,9 - 9,0) kW 0,37 (0,23 - 0,91) 0,50 (0,23 - 0,64) 0,87 (0,23 - 0,98) 1,84 (0,32 - 2,33) 2,21 (0,32 - 2,98) Enerji Sarfiyat Soutma kW 0,44 (0,29 - 1,27) 0,59 (0,29 - 1,16) 1,00 (0,29 - 1,16) 1,86 (0,26 - 2,62) 2,21 (0,26 - 3,75) Istma kWsaat Yllk Enerji Tüketimi 250 1105 185 435 920 (EER) Enerji Verimlilii 5,00 Soutma 3,21 5,41 4,02 3,42 (COP) Istma 5,08 3,62 5,45 4,20 3,82 Enerji Snf Soutma A A A A A Istma A A A A A A Çekilen Akm 2,5 / 2,4 / 2,3 Soutma 10,1 / 9,7 / 9,3 2,1 / 2,0 / 1,9 4,2 / 4,0 / 3,8 8,4 / 8,1 / 7,7 A 2,9 / 2,8 / 2,7 Istma 10,1 / 9,7 / 9,3 2,5 / 2,4 / 2,3 4,9 / 4,7 / 4,5 8,5 / 8,2 / 7,8 Güç Kayna 1 Faz, 220-240V, 50Hz 1 Faz, 220-240V, 50Hz Elektrik Beslemesi D Üniteden ç Üniteden Hava Debisi Soutma/Istma m3/s 708 / 720 1.200 / 1.350 708 / 720 720 / 732 1.110 / 1.260 Ses Seviyesi * Soutma (ç/D) d(B)A 42 - 34 - 21 / 44 43 - 34 - 21 / 45 44 - 35 - 22 / 47 43-39-33-26/47 45-40-34-26/52 Istma (ç/D) d(B)A 42 - 35 - 25 / 43 43 - 36 - 26 / 47 44 - 37 - 27 / 50 44-38-32-27/48 46-40-34-27/49 mm Ebatlar (YxGxD) ç Ünite 298x840x259 318x1.098x248 298x840x259 298x840x259 318x1.098x248 mm D Ünite 540x780x290 750x880x340 540x780x290 540x780x290 750x880x340 kg Net Arlk ç Ünite 12 15 12 12 15 kg D Ünite 38 59 38 38 59 mm(in) Bakr Boru Çaplar Sv Taraf 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") mm(in) Gaz Taraf 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") Balant ekli Hava Hava Hava Hava Hava m Maksimum Borulama Uzunluu 15 30 15 15 30 m Maksimum Borulama Yükseklik Fark 10 20 10 10 20 m lave arjsz Borulama Uzunluu 15 15 15 15 15 Soutucu Akkan R410A R410A R410A R410A R410A °C D Ortam Çalma Scaklk Aral Soutma -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 °C Istma -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 Filtreler Doal Enzim Filtre, Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

14


Standart Inv Inverter

Standart Inverter

SRK-ZJ

A CLASS

R410A

Duvar Tipi

SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S SRK35ZJ-S, SRK50ZJ-S

Yeni

Maksimum boru uzunluu

Maksimum boru uzunluu

15m

25m

Maksimum yükseklik fark

Maksimum yükseklik fark

10m SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S SRK35ZJ-S

15m SRK50ZJ-S

SRC20ZJ-S, SRC25ZJ-S SRC35ZJ-S

SRC50ZJ-S

FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

Allergen Self Clean Allergen

SUN

System Operation Filter Filter Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory UP/DOWN Lateral Auto

Model Kodu

Positioning of installation

ç Ünite D Ünite Btu/s

Istma Kapasitesi

kW Btu/s

Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi Ses Seviyesi * Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Filtreler

Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma

kW kW kW kWsaat (EER) (COP)

A A

Soutma/Istma m3/s Soutma (ç/D) d(B)A d(B)A Istma (ç/D) mm ç Ünite mm D Ünite kg ç Ünite kg D Ünite mm(in) Sv Taraf mm(in) Gaz Taraf m m m Soutma Istma

°C °C

On Timer 24h Timer

DRY

Soutma Kapasitesi

Enerji Sarfiyat

15

Swing

Konfor ve Eknomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

SRK25ZJ-S SRC25ZJ-S 8.530 (3.410 - 9.895) 2,5 (1,0 - 2,9) 10.920 (4.095 - 14.330) 3,2 (1,2 - 4,2) 0,62 (0,21 - 0,88) 0,80 (0,27 - 1,36) 310 4,03 4 A A 3,2 / 3,1 / 3,0 4,0 / 3,8 / 3,7

475 / 636 34 - 28 - 21 / 48 39 - 31 - 24 / 49 294x798x229 540x780x290 9,5 32 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") Hava 15 10 15 R410A -15 / 46 -15 / 21

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

MC

Dier Özellikler Back-up Auto Luminous Switch Restart

SRK35ZJ-S SRC35ZJ-S 11.940 (3.410 - 12.970) 3,5 (1,0 - 3,8) 13.650 (4.435 - 16.380) 4,0 (1,3 - 4,8) 1,01 (0,21 - 1,24) 1,00 (0,29 - 1,45) 505 3,47 4 A A 4,9 / 4,7 / 4,5 4,9 / 4,7 / 4,5 1 Faz, 220-240V, 50Hz D Üniteden 606 / 768 42 - 32 - 22 / 50 43 - 37 - 25 / 51 294x798x229 540x780x290 9,5 35 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") Hava 15 10 15 R410A -15 / 46 -15 / 21 Alerjen Filtre , Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtrez

SRK50ZJ-S SRC50ZJ-S 17.060 (5.460 - 18.770) 5,0 (1,6 - 5,5) 19.790 (5.460 - 22.520) 5,8 (1,6 - 6,6) 1,55 (0,40 - 2,20) 1,59 (0,42 - 2,10) 775 3,23 3,65 A A 7,1 / 6,8 / 6,5 7,3 / 7,0 / 6,7

678 / 810 46 - 37 - 26 / 51 45 - 37 - 31 / 53 294x798x229 640x800x290 9,5 42 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") Hava 25 15 15 R410A -15 / 46 -15 / 21


Sabit Hzl

Sabit Hzl

SRK-HG/HE

A

SRK28HG-S SRK56HE-S1 SRK71HE-S1

R410A

CLASS

Duvar Tipi

SRK28HG-S, SRK40HG-S

SRK56HE-S1

FONKSYONLAR

SRK63HE-S1, SRK71HE-S1 Konfor Fonksiyonlar St

art

Sp

urt

Self Clean Enzyme SUN

3HOT

Operation Filter Filter

Swing HE Modelleri

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

15m

25m

Maksimum yükseklik fark

Maksimum yükseklik fark

On Timer 24h Timer

DRY

Dier Özellikler Back-up Auto Switch Restart

SRK63/71HE-S1 HG Modelleri

15m

10m

MC

SRK56HE-S1

SRK28HG-S SRK40HG-S

SRK63/71HE-S1

Konfor ve Eknomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

Maksimum boru uzunluu

Maksimum boru uzunluu

Keep

HG Modelleri

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Air Scroll Memory UP/DOWN Lateral

Luminous 24h ION SRK63/71HE-S1 HE Modelleri

SRK40HG-S SRC40HG-S 12.280

SRK56HE-S1 SRC56HE-S1 17.400

SRK63HE-S1 SRC63HE-S1 21.500

SRK71HE-S1 SRC71HE-S1 24.230

6,3 22.860

7,1 25.590

Soutma Kapasitesi

Btu/s

SRK28HG-S SRC28HG-S 8.870

Istma Kapasitesi

kW Btu/s

2,6 9.550

3,6 13.380

5,1 19.790

kW kW kW kWsaat (EER) (COP)

2,8 0,81 0,77 405 3,21 3,64 A A 3,8 / 3,7 / 3,6 3,7 / 3,5 / 3,3

3,92 1,12 1,15 560 3,21 3,41 A B 5,3 / 5,2 / 5,1 5,4 / 5,3 / 5,2

5,8 1,59 1,58 795 3,21 3,67 A A 7,3 / 7,1 / 6,8 7,4 / 7,1 / 6,8

Model Kodu

Enerji Sarfiyat Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi Ses Seviyesi * Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Filtreler

SRK63HE-S1 SRK71HE-S1

ç Ünite D Ünite

Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma

Soutma/Istma Soutma (ç/D) Istma (ç/D) ç Ünite D Ünite ç Ünite D Ünite Sv Taraf Gaz Taraf

A A

m3/s d(B)A d(B)A mm mm kg kg mm(in) mm(in) m m m

Soutma Istma

°C °C

7,5 6,7 2,21 2,19 2,07 1,85 1095 1.105 2,88 3,21 3,62 3,62 C A A A 10,9 / 10,6 / 10,0 11,0 / 10,6 / 10,1 9,2 / 8,8 / 8,5 10,3 / 9,9 / 9,5

1 Faz, 220-240V, 50Hz 1 Faz, 220-240V, 50Hz ç Üniteden D Üniteden 660 / 750 540 / 600 1080 / 1230 510 / 600 1.140 / 1.260 39 - 33 - 30 / 46 40 - 38 - 34 / 49 44 - 40 - 35 / 49 44 - 40 - 37 / 49 45 - 41 - 38 / 54 40 - 33 - 29 / 46 40 - 38 - 34 / 52 44 - 39 - 35 / 51 45 - 41 - 37 / 49 46 - 41 - 38 / 55 298x840x259 268x790x199 318x1098x248 268x790x199 318x1.098x248 640x850x290 540x780x290 640x850x290 540x780x290 750x880x340 12 8,5 18 8,5 18 44 38 50 31 76 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 9,52 (3/8") 15,88 (5/8") Hava Hava Haval Hava Hava 25 15 25 15 25 15 10 15 10 15 15 15 15 15 15 R410A R410A R410A R410A R410A 21 / 43 21 / 43 21 / 43 21 / 43 21 / 43 -5 / 21 -5 / 21 -5 / 21 -5 / 21 -5 / 21 Doal Enzim Filtre, Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

16


Yer er Tipi Inverter Invert

Yer Tipi Inverter

SRF-ZJX

A

R410A

CLASS

Yer Tipi

Soutmada EER 5.0

A

Istmada COP

A

CLASS

4.8

5.0

4.5

3.2

3.9

4.0

3.6

4.0

4.0 3.5

3.0

3.0

SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-S

4.7

4.5

3.5

2.5

Yeni

CLASS

3.9

3.6

2.5 SRF25ZJX-S

SRF35ZJX-S

SRF50ZJX-S

SRF25ZJX-S

SRF35ZJX-S

SRF50ZJX-S

SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S

SRC50ZIX-S

FONKSYONLAR Konfor Fonksiyonlar

Self Clean Enzyme SUN

Operation Filter Filter

Maksimum boru uzunluu

Konfor ve Eknomi Fonksiyonlar Economy OFF Timer Sleep

DRY

Konforlu Hava Akm Fonksiyonlar Auto Flap Memory UP/DOWN Air outlet selection

On Timer 24h Timer

Bakm ve Koruma Fonksiyonlar Self Detachable Diagnostic

MC

Dier Özellikler Back-up Auto Luminous Switch Restart

30m

Maksimum yükseklik fark

Maksimum yükseklik fark

10m SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S

Model Kodu Soutma Kapasitesi

Btu/s

Istma Kapasitesi

kW Btu/s

Enerji Sarfiyat Yllk Enerji Tüketimi Enerji Verimlilii Enerji Snf Çekilen Akm Güç Kayna Elektrik Beslemesi Hava Debisi Ses Seviyesi * Ebatlar (YxGxD) Net Arlk Bakr Boru Çaplar Balant ekli Maksimum Borulama Uzunluu Maksimum Borulama Yükseklik Fark lave arjsz Borulama Uzunluu Soutucu Akkan D Ortam Çalma Scaklk Aral Filtreler

17

ç Ünite D Ünite

Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma Soutma Istma

kW kW kW kWsaat (EER) (COP)

A A

Soutma/Istma m3/s Soutma (ç/D) d(B)A d(B)A Istma (ç/D) mm ç Ünite mm D Ünite kg ç Ünite kg D Ünite mm(in) Sv Taraf mm(in) Gaz Taraf m m m Soutma Istma

°C °C

SRK50ZJX-S SRK35ZJX-S SRC50ZJX-S SRC35ZJX-S 17.060 11.940 (2.390 - 18.770) (3.070 - 13.990) 5,0 (0,7 - 5,5) 3,5 (0,9 - 4,1) 20.470 15.350 (2.390 - 23.885) (3.070 - 17.400) 6,0 (0,7 - 7,0) 4,5 (0,9 - 5,1) 1,39 (0,20 - 1,80) 0,89 (0,19 - 1,26) 1,54 (0,20 - 2,25) 1,12 (0,23 - 1,43) 695 445 3,6 3,93 3,9 4 A A A A 6,4 / 6,1 / 5,8 4,1 / 3,9 / 3,7 7,1 / 6,8 / 6,5 5,2 / 4,9 / 4,7 1 Faz, 220-240V, 50Hz D Üniteden 690 / 720 552 / 642 540 / 630 47 - 39 - 30 / 48 41 - 34 - 28 / 50 40 - 32 - 26 / 47 47 - 39 - 32 / 48 41 - 36 - 31 / 50 40 - 35 - 28 / 47 600x860x238 600x860x238 600x860x238 640x800x290 595x780x290 595x780x290 19 19 18 43 38 38 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") Hava Hava Hava 30 15 15 20 10 10 15 15 15 R410A R410A R410A -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 21 -15 / 21 -15 / 21 Doal Enzim Filtre, Fotokalitik Ykanabilir Koku Filtre

SRF25ZJX-S SRC25ZJX-S 8.530 (3.070 - 10.920) 2,5 (0,9 - 3,2) 11.600 (3.070 - 16.040) 3,4 (0,9 - 4,7) 0,52 (0,19 - 0,82) 0,72 (0,23 - 1,20) 260 4,8 4,7 A A 2,6 / 2,5 / 2,4 3,6 / 3,3 / 3,4

Maksimum boru uzunluu

15m

20m SRF50ZJX-S


Not

Not

18


ISO 14001 Certificate 04104 1998 0813 E5

Mitsubishi-Klima-Bireysel-Tuketici-Katalogu  
Mitsubishi-Klima-Bireysel-Tuketici-Katalogu  

R410AR410A High performance Air conditioner MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. LTD. Þklimlendirme alanßnda Japonya’nßn ilk ßsß pompalß klima cihaz...

Advertisement