Page 1

E- MAGAZINE

FILMFULLSTUDIO


FILM FULL E-MAGAZINE เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รั ก แ ล ะ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ เ ชิ ง บ ว ก ใ น ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต

2


E- MAGAZINE

CONTENTS 4

TALK ABOUT WHIT FILM FULL

TALK ABOUT WHIT COSTOMERS ETC

3


TALK ABOUT FILM FULL

TALK ABOUT FILM FULL

สวัสดีค่ะ นี่คือนิตยสารออนไลน์ฉบับแรกของ ฟิล์มฟูลนะคะ พวกเราตั้งใจทำ�ขึ้นมาเพื่อแชร์เรื่องราว ดีๆ เรื่องน่ารักๆ เกี่ยวกับการแต่งงาน รวมไปถึงการ ใช้ชีวิตในเชิงบวก แง่มุมใหม่ๆที่น่าสนใจ ที่เราพบเจอ ระหว่างการทำ�งาน

4


E- MAGAZINE

5


TALK ABOUT FILM FULL

6


E- MAGAZINE

7


CONSUMERS Ying & First ในส่วนของ Customer Experience ฉบับแรกนี้ จะเล่าถึงเรื่องราวความน่ารัก จากการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำ�ตาจากความดีใจ เผื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชาย หรือว่าที่เจ้าบ่าวหลายๆคน


E- MAGAZINE

9


Q

ทำ�ไมถึงอยากทำ�เซอร์ ไพรส์ขอแต่งงาน : ความจริงเรื่อง แต่งงานเป็นเรื่องที่เราสองคนรู้และวางแพลนร่วมกันมาอยู่แล้ว แต่สำ�หรับเรื่องการเซอร์ ไพรส์ขอแต่งงานผมว่าผู้หญิงทุกคน ล้วนแล้วแต่อยากมีโมเม้นแบบนี้ผมเลยคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต ของเจ้าสาวควรจะมีความทรงจำ�แบบนี้แทรกอยู่ด้วยและแสดงให้เห็นว่าเรา รักเค้ามากแค่ไหนรวมถึงหากจะแต่งงานกันแล้วไม่ได้ขอแต่งงานให้เป็นจิต ลักษณะผมก็ว่ามันแปลกๆเลยคิดจัดงานนี้ขึ้นมา เล่าถึงการเตรียมตัวคร่าวๆ : พอคิดว่าจะทำ�เซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ก็มกี าร วางแผนต่างๆ ก่อนขอแต่งงานประมาณ 2 สัปดาห์ มีการเตรียมตัวคร่าวๆ ด้วยการหาดูวีดีโอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในแบบต่างๆไว้เป็นไอเดียโดยไอ เดียงานที่คิดไว้อยากให้เพื่อนสนิทมากันเยอะๆและเน้นเรื่องไฟคริสมาสต์ และลูกโป่ง รวมถึงอยากมีไวโอลีนมาเล่นในงานด้วย ซึง่ การทำ�เซอร์ไพรซ์ ครัง้ นีม้ กี ารวางแผนงาน เพราะงานนีผ้ มจัดเองไม่ได้ใช้ Organize จึงต้อง วางแผนและเตรียมตัวเป็นพิเศษ โดยหลังจากได้แนวทางทีจ่ ะจัดงานแล้วก็วาง งบประมาณ เลือกวันและสถานที่ และจะใช้อะไรตกแต่งบ้าง และการจัดวาง Layout ของงาน เพือ่ ให้รวู้ า่ อะไรอยูต่ รงไหนยังไงบ้าง รวมถึงทีมช่างภาพ และนักดนตรี โดยก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ นๆ หาคนทีร่ จู้ กั หรือร้านที่ รูจ้ กั ให้ จึงทำ�ให้จดั งานได้ในงบประมาณทีน่ อ้ ยเป็นพิเศษ ขั้นตอนการวางแผนเซอร์ ไพรส์ : ในส่วนของการเซอร์ไพรส์ก็ได้วางแผน ไว้ว่าจะจัดที่ Sky lounge ที่คอนโด เพราะเจ้าสาวชอบที่นั่นมาก แต่จุดยาก ของแผนก็คือ ทำ�ยังไงให้เจ้าสาวใส่ชุดสวย หน้าเป๊ะ ขึ้นมาบน Sky lounge คอนโดตัวเอง เพราะถ้ามาแบบไม่สวย ไม่งั้นมีหวังโดนด่าแน่นอน เพราะเจ้า สาวเป็นคนที่ชอบวางแผนล่วงหน้าทุกครั้ง ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเสมอ นี่ จึงเป็นโจทย์ที่ยากของงานนี้ จึงได้วางแผนว่าจะให้เพื่อนของเจ้าสาว ชวนเจ้า สาวออกไปเที่ยว เพื่อให้หน้าเป๊ะก่อน และเมื่อกลับมาที่ห้องให้ลองชุดถ่าย Pre wedding ให้ดู เพื่อให้ชุดพร้อม และให้ชวนขึ้นไปถ่ายรูปที่ Sky lounge ด้านบน เมื่อขึ้นมาก็จะเจอเซอร์ไพร์สขอแต่งงานที่เตรียมไว้ ผู้ร่วมขบวนการ : เมื่อแผนพร้อม และต้องใช้เพื่อนเจ้าสาวมาเป็นส่วนหนึ่งใน แผน ซึ่งผมเองก็ไม่มีเบอร์เพื่อนเจ้าสาวเลย เลยต้องค่อยๆไล่ว่าจะชวนใครมา บ้าง และหาContact จากใน Facebook และโทรไปนัดหมายวัน และกำ�หนด มอบหมายหน้าที่ว่าใครต้องทำ�อะไรยังไงบ้าง จึงต้องซึ่งทุกคนก็ล้วนแต่ยินดี ช่วยอย่างเต็มที ความประทับใจหรือความทรงจำ�ดีๆในวันนั้น : สิ่งที่ประทับใจ ที่สุดก็คือได้ เห็นเจ้าสาวยิ้มอย่างมีความสุข ซึ่งรอยยิ้มนี้แหละที่ทำ�ให้ผมภูมิใจและดีใจ มากๆ ที่ได้ทำ�ให้เค้ามีความสุข และที่ประทับใจอีกอย่างก็คือ เพื่อนสนิทที่มา งานในวันนั้น มาครบกันทุกคนที่ชวนไป ทั้งๆ ที่งานนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวก เขาเลย แต่พวกเขาเสียสละเวลามาร่วมงาน


E- MAGAZINE

11


CONSUMERS Por & Jab


E- MAGAZINE

13


Love to do something

Love to do something เจ้าของแบรนด์ winnola_we

จะมาเล่าเรื่องราวและความเป็นมา ของชุดเจ้าสวยๆ เชื่อว่าใครได้อ่าน จะต้องหลงรักแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นไปอีก

14


E- MAGAZINE

15


Love to do something

บทสัมภาษณ์ เจ้าของแบรนด์ winola_we ชุดเจ้าสาว ที่ ได้แรงบันดาลใจจากครอบครัว สวัสดีค่ะ ชื่อใหม่ เป็นเจ้าของแบรนด์ winola ค่ะ จุดเริ่มต้นมาจาก คนในครอบครัวนี่แหละค่ะ คือพี่สาวใหม่จะหมั้น ซึ่งใหม่เป็น น้องเจ้าสาว ก็อยากจะแต่งตัวสวยๆในวันหมั้นพี่สาวเพราะเราต้องอยู่หน้างาน มีหน้าที่เยอะก็เลยเริ่มจากการออกแบบชุดของเราเอง ที่ได้แรงบันดาลใจจาก ผู้ดีอังกฤษสมัยก่อนและละครคุณชายทั้งหลายรวมถึงที่เราต้องเดินซื้อผ้าเอง ที่ตลาดพาหุรัด เลือกมาตัดเอง พอตัดชุดออกมา ปรากฏผลตอบรับดี คนชม เยอะ หลังจากนั้นใหม่ก็เกิดไอเดีย อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง แต่ ตอนนั้นใหม่ก็ยังเป็นพนักงานบริษัทนะคะ ทำ�ควบคู่กันไปด้วย แบบเสื้อผ้าแบบแรกๆ คือ กระโปรงทวิต แต่เราเลือกใช้ผ้าที่แตกต่าง จากร้านอื่น เป็นงานตัดตามไซส์ลูกค้า ราคาไม่แพง สินค้ามีคุณภาพ โดยที่ เรายึดความต้องการของเราเป็นหลักว่า ถ้าเราเป็นลูกค้า เราอยากได้สินค้า คุณภาพยังไง ราคาประมาณไหน ณ ตอนนั้นลูกค้าชอบมาก ผลตอบรับดี ใหม่ เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเดินตามความฝันที่อยากจะเป็น desingner และมีแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะ ก็เริ่มไปเรียนออกแบบที่สถาบันออกแบบCIDI เพื่อเติมเต็มความรู้ให้มากขึ้น ในระหว่างเรียนออกแบบ

16

พี่สาวใหม่ จะถ่ายพรีเวดดิ้ง คุณแม่ก็ให้ไปช่วยออกแบบ และจัดการชุดให้พี่ สาวไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำ�ชุดถ่ายพรีเวดดิ้งใน สไตล์วินโนล่า เอกลักษณ์ วินโน่ลา คือ เราไม่ใช่เป็นแค่ร้านออกแบบและเช่าชุดเจ้าสาว เท่านั้น เราเป็นยังเป็นที่ปรึกษาและ stylist ให้กับเจ้าสาว ใหม่จะถามเจ้า สาวเสมอว่าเจ้าสาวถ่ายพรีเวดดิ้งกับช่างภาพท่านไหน โลเคชั่นถ่ายรูปเป็น แบบไหน indoor outdoor ทะเล ภูเขา หรือ ป่า และ ที่สำ�คัญคือใหม่จะดู character ของเจ้าสาวแต่ละคนด้วย และเลือกชุดให้เหมาะกับเจ้าสาวท่านนั้น ทางร้านอยากให้วันที่สำ�คัญที่สุดวันหนึ่งของเจ้าสาว ให้เค้าเป็นตัวของตัวเอง มากที่สุด ใส่ชุดสไตล์ที่ตัวเองชอบ มั่นใจ ถ่ายรูปสวย ออกแบบให้ตอบโจทย์ เจ้าสาวในแต่ละสไตล์ให้มากที่สุด และที่สำ�คัญ ใส่ง่ายเดินสบาย ไม่ต้องแบก ชุดหนักๆเหมือนร้านอื่นๆค่ะ รวมถึงสามารถ mix&match ใส่ได้หลายๆแบบ จะใส่กระโปรงสั้นกับเสื้อยืด หรือ สายเดี่ยว กับเสื้อลูกไม้ก็ได้หมด adapt ได้ ตามใจชอบเลยค่ะ


E- MAGAZINE

ขั้นตอนการทำ�งาน ใส่ใจทุกรายละเอียด

17


Love to do something

แรงบันดาลใจในการทำ�งาน สิ่งที่ใหม่อยากเห็นที่สุดของเจ้าสาววินโนล่า คือ รอยยิ้มที่เจ้า สาวได้ลองชุดวินโน่ลาแล้วเดินยิ้มออกมากจากห้องลอง เราจะคิดถึงลูกค้าตั้งต้นไว้ก่อนเสมอ ใหม่คิดเสมอว่าถ้า เราเป็นลูกค้า เราอยากได้อะไร ราคาประมาณไหน เพราะ ฉะนั้นชุดในร้านวินโนล่า จะมีหลากหลายสไตล์ ทั้งเรียบหรูดู แพง ลุคคุณหนูหวานเจี๊ยบ เล่นๆสนุกสนาน แต่ทั้งหมดทั้ง มวลก็ยังเป็นสไตล์วินโน่ลาอยู่ดี ใหม่ไม่ได้มองเรื่องกำ�ไรเป็น สำ�คัญ แต่ก็ไม่ละเลยคุณภาพเนื้อผ้าที่ร้านเลือกอย่างดีและ

18


LOREM IPSUM SEQUI NESCIUNT NEQUE

AT VOLUPTAE SEQUI NESCIUNT NEQUE


Love to do something

20


E- MAGAZINE

21


Love to do something

On ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.Sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem.

SIT AMET, CONSECTETUR. Adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. Fed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute dit aut fsit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore. Numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non.

22


E- MAGAZINE

Ipiendem doloreh Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

23


Ipiendem doloreh

Ditatus que sit ommolorpor sequodicim iliscim porporr umquiam raecus duciendus idella nis quiasi tem. Ape ad quid estrum, consequam harunti voluptat. Nata aut omnis rem. Nequos sequis estiata tiunt.

Ribea si tem arias rest digenist esciet re estibus volorpo reruntiis res molum id excerupta enditiaspel iumenis dolupta quatis nectatio et rem quo eumendu ntiisqui optatiustem quidebis inctem dolupta spisciam, to magni sed mi, veribus aligentet volentibus es unt eium ullupta sum aut enistem solorero eiunt ex et este ne num vendae odis alis est qui temos am quoditet, nihicipsam, velenditatem idunt pe re pa cus, illicit fugitatur? Dandit pedicimusa voluptatur, odit, con nam es am iust que pre peribus et alis digenti uriscii squiatiorunt optaepre solores sed molo to maior aboressi quam, int alignam veles dolupta tecatur, iducipi ssiminc ipitae millaccus samust volutemodi cus mod et eatio quis ut proresequis ullab ipiciuresti nimoluptis necta nis ut optaspe rumqui odia consendit ut omnis sitem alis ullamus di quibus, quidem id et optatem cone perum aciistius eat volecturit desed mo et lis as idernam verum core voluptaqui omnihit inumet elis sume con et, ipitassum et plandan itende num quamus ad eaquiatia doles diaerum rendemq uaeprestiis ad eum venduci llaccuptae nos dusdae laut de parumqui oditis andic totatum esto dolupta idebisitis es dolupti orernam faccabo. Nam, quature repratemolo vollant, acil ipsandunt labo. Et laboria volores receseditis enimus, omnihit, verro officipic to ma volorum lia plat quid quist ut accatur, quae moluptaturia volupta voluptatur solut ligeni con comnimus modi alicien dicatium num, cuptiis quo cum laccus in eat.

Uptatem facilit, quident enitius nos ande officimus eatem sit odicaer umquas et laborem re porerunt, sint idera ernatem natiatus eiciliatur? Optur, eiciatem quid que delest omnim fugitias voluptatus ex ex es alique nosamus cum unt omnimen ducit, ut invellandi voluptatis pe reriam reiur, ab intibus con conse plias magnissequis magnati remolorem as con nobis ex et et ma nos consecto volest, non cum volo quis ipsae sequibus explabo. Et quae plit quiduci usdantiuscim et volupitatus sequidipic tempe ma dolum audandam qui commolu ptameniendit maximo blacese nditiae perions erspidellut et odipsae. Paruptatur, que sundent Ur rem ea quo qui nis cus audit fugiti nis alibus, iliquodita cus alitat es ma doloratiunt. volorrovid milis cus arum faccae verchil ibusant. At voluptae nimintum ulpa pro millis es et ut abo. Nam, conseque offic tempos aut ium fugit laborum que nihilit odigenim ea consequ aturis in core, quas venit faccae restenis moditibus.

24

Sumque delestia dolupturi omnihiliqui voluptis etusamus velenimus de prest, eate nobis. Vellabora con rem. Nes dolore et pellatectur maio. Et aut faceped quid utat.


VOLUME NUMBER

ISSUE DATE

PASTEL THE SUMMER ISSUE


TITLE THE SUMMER ISSUE


pastel

CONTENTS 4

LUPTATAT IMILLOR IBUSDAM

8

IPSUM QUIA DOLOR

10

REMPORUM QUE

13

SEQUI NEQUE

14

DOLUPTIIS MODI BLAB I

17

SIT AMET, CONSECTETUR.

19

IPIENDEM DOLOREH

20

AT VOLUPTAE

20

LOREM IPSUM

3


Luptatat imillor ibusdam

Luptatat imillor ibusdam Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui. Ibernatquo omnienimet litatas am, sandest quiae nus con everspe

4


pastel

am

5


Luptatat imillor ibusdam

6


pastel

rumendusa simus, inte eliam, custis veleculpa dolor aditiam faceaquam re vid quam, simus essimpe ma nimus quunt eate nullandit faccuptat quias quam accaborpos ipsam inci tem dolest asit hiciet repro id el ideremp orehendam, antores truntestias magnam fugiati istint. Ihiliqui culpa ditempo rempore mporpos dolut auditatur? Me ipsuntem ime minciis sit velit maximi, te as quas estiam facea sita con coriatur? Solenihil in repera ium nam qui bea vendipid ut qui sequiam di id es et unt quo etus, occaeped et est aut restis sa seratem ea qui ullo doluptatiis et ea si volorest quo de aut prat estotate mint, consedionet ea alicien dipides aut modit, totatium utendis seroribus si necto dolupta tquiasi musaperum ende et ent doleniste peligeni quis vellame net et as volendae intur sam alit, in nesti ute plab ideste nos et voluptam, ommolore aut perum utem volupta sitiae exerum quate rentiis vid et estrumquo et, sant ut et ipid modit vent optur arum eaquam eum laut ad maion es maximus.

maximenimus ab id quam, te doluptatur, sim a volore pliqui omnimusdam volest a que re nulliae vit qui dollab id qui inia di qui a volorpo repellaut am, ut am qui qui aut pelita plabo. Nam si ipic torerov idebis eles derorenia sitas quias sum et erferia sperum apiende escit quate ommodit ipsantur a volo omnis es nihillorerum reptaeprore perum cus atem dicia nam, vel ipsa nos modis porerovid eos asperor emporatis praercianto eliqui aut aborro oditiunte et alignam int odici blant rerovidit, te pa nus solorunt doluptaecus iliberum venima del molorporia peruptatem fugit ut eaque ped et opta nos nonsedit, nosa cor sunt, quodisquiae ducitaquam aut quam

Simagnist, aditia dolo dolupta tuscius, sed quis magniae nos mod ma suntem qui diciento millaute maximped endaesequis id ma sam, offici nis aut quibus disimax imagnihit doluptaspera volores aut earchil iquisimus volorib eaquodi bea nones quaspe que cone non pa nam quiant, quatur, et voloratione nam sollabo. Musam que nim fugit fugitat usapitae. Nullupta consedit omniet quaepel lentior eptaquam nobis pro coratio. Tatum neturiates a am rercide ndandel eniatem qui re estemolo expelle scimus dus dolor rat fuga. Et labor re et ommolla ceaquodistem occum quo blabor sim voluptate num, cones fuga. Nam quod quatur resenda ndebisc que verro tem accus nimolento. imincit dis est, tem. Et hariamusam quamet aut ex eosam inis am, comnimagnia voloribus et pos aboris arum con re es enestibus anto

7


Luptatat imillor ibusdam

IPSUM QUIA DOLOR Sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. Fed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute dit aut fsit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, equi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolorem que laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut

8


pastel

odit aut fugit, sed quia consequuntur magn. quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor Quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur non numquam eius modi tempora incidunt sint occaecat cupidatat non proident, sunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat in culpa qui officia deserunt mollit. Anim id voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis est laborum. dicta sunt explicabo. Nemo nostrum. Fed ut perspiciatis unde omnis enim ipsam voluptatem quia voluptas sit iste natus error sit voluptatem accusantium aspernatur aut odit aut fugit, sed quia doloremque laudantium, totam rem aperiam, consequuntur magni dolores eos qui ratione eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis voluptatem.Sequi nesciunt. Neque porro et quasi architecto beatae vitae dicta sunt quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, non numquam eius modi tempora incidunt sed quia consequuntur magni dolores eos ut labore et dolore magnam aliquam quaerat qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque voluptatem. Ut enim ad minima veniam, porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, Quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod sed quia non numquam eius modi tempora tempor incididunt ut labore et dolore magna incidunt ut labore et dolore magnam aliquam aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud quaerat voluptatem. Ut enim ad minima exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex veniam, quis nostrum. Fed ut perspiciatis ea commodo consequat. Duis aute dit aut unde omnis iste natus error sit voluptatem fsit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia accusantium doloremque laudantium, totam non numquam eius modi tempora incidunt rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore ut labore et dolore magnam aliquam quaerat veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta voluptatem. Ut enim ad minima veniam, sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem equi nesciunt. Neque porro quisquam est, quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, sed quia consequuntur magni dolores eos consectetur, adipisci velit, sed quia non. qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque Perspiciatis unde omnis iste natus error porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, sit voluptatem accusantium doloremque consectetur magna aliqua. nostrud. Iberit laudantium, totam rem aperiam, eaque audam nosto exerspist, nis a nulpa dolessum ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi am expernatur? At. architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Borias am accabor sequae atem corem nes Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas dolupta volum sitium nonse ventis distiaest sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia ari. consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro

Sequi Neque No

9


Remporum que


pastel

11


B

on ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.Sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem. Sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. Fed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute dit aut fsit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, equi nesciunt. Neque. Numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, equi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui.


pastel

SEQUI NEQUE Quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia.

13


Sed qui reris rercide veni berferu mquibea volum fugit re dolo quodit ut faccus, num auta quaes vid que quibus andam hariore id molendi sciisquis eum es mi, sapides millabo remodignam la cuptatem ut rem. Itature cum eos desequo disque estrunt ad qui tet est, que sapella ntempori te modis vollatat que comnisitium excessum nos re am es quam ratum ni vendi velessequo to ilibusc illupta volupta tectest am eatemporest, offic tem quibusam corum recat a cum, cor soloriae num evelite vollabo. Otatene molorum simendem. Ut aut la et quatus, sectur? Quiandu cipsam, tet autatem inumque conseque non conse ipsae sunt assi corenimporae aut et facessi comnim qui dolorit ioresci mincitat. Pit elestist, consequam re pro entia cullitat aspe conse estrundictat od maio volesti ationsequi dolorunt es illiquibus magnient autemporrum que quos quat et molore voluptia.

14

Doluptiis modi blab i

Doluptiis modi blab i


pastel

15


Doluptiis modi blab i

16


pastel

On ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.Sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem.

SIT AMET, CONSECTETUR. Adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum. Fed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute dit aut fsit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore. Numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non.

17


Doluptiis modi blab i

18


LOREM IPSUM SEQUI NESCIUNT NEQUE

AT VOLUPTAE SEQUI NESCIUNT NEQUE


Doluptiis modi blab i

Ditatus que sit ommolorpor sequodicim iliscim porporr umquiam raecus duciendus idella nis quiasi tem. Ape ad quid estrum, consequam harunti voluptat. Nata aut omnis rem. Nequos sequis estiata tiunt.

digenist esciet re estibus volorpo reruntiis res molum id excerupta enditiaspel iumenis dolupta quatis nectatio et rem quo eumendu ntiisqui optatiustem quidebis inctem dolupta spisciam, to magni sed mi, veribus aligentet volentibus es unt eium ullupta sum aut enistem solorero eiunt ex et este ne num vendae odis alis est qui temos am quoditet, nihicipsam, velenditatem idunt pe re pa cus, illicit fugitatur? Dandit pedicimusa voluptatur, odit, con nam es am iust que pre peribus et alis digenti uriscii squiatiorunt optaepre solores sed molo to maior aboressi quam, int alignam veles dolupta tecatur, iducipi ssiminc ipitae millaccus samust volutemodi cus mod et eatio quis ut proresequis ullab ipiciuresti nimoluptis necta nis ut optaspe rumqui odia consendit ut omnis sitem alis ullamus di quibus, quidem id et optatem cone perum aciistius eat volecturit desed mo et lis as idernam verum core voluptaqui omnihit inumet elis sume con et, ipitassum et plandan itende num quamus ad eaquiatia doles diaerum rendemq uaeprestiis ad eum venduci llaccuptae nos dusdae laut de parumqui oditis andic totatum esto dolupta idebisitis es dolupti orernam faccabo. Nam, quature repratemolo vollant, acil ipsandunt labo. Et laboria volores receseditis enimus, omnihit, verro officipic to ma volorum lia plat quid quist ut accatur, quae moluptaturia volupta voluptatur solut ligeni con comnimus modi alicien dicatium num, cuptiis quo cum laccus in eat.

Uptatem facilit, quident enitius nos ande officimus eatem sit odicaer umquas et laborem re porerunt, sint idera ernatem natiatus eiciliatur? Optur, eiciatem quid que delest omnim fugitias voluptatus ex ex es alique nosamus cum unt omnimen ducit, ut invellandi voluptatis pe reriam reiur, ab intibus con conse plias magnissequis magnati remolorem as con nobis ex et et ma nos consecto volest, non cum volo quis ipsae sequibus explabo. Et quae plit quiduci usdantiuscim et volupitatus sequidipic tempe ma dolum audandam qui commolu ptameniendit maximo blacese nditiae perions Ur rem ea quo qui nis cus audit fugiti nis erspidellut et odipsae. Paruptatur, que alibus, volorrovid milis cus arum faccae sundent iliquodita cus alitat es ma doloratiunt. verchil ibusant. At voluptae nimintum ulpa pro millis es et ut abo. Nam, conseque offic tempos aut ium fugit laborum que nihilit odigenim ea consequ aturis in core, quas venit faccae restenis moditibus. Ribea si tem arias rest

20

Sumque delestia dolupturi omnihiliqui voluptis etusamus velenimus de prest, eate nobis. Vellabora con rem. Nes dolore et pellatectur maio. Et aut faceped quid utat.


CONSUMERS ในส่วนของ Customer Experience ฉบับแรกนี้ จะเล่าถึงเรื่องราวความน่ารัก จากการเซอร์ ไพรส์ขอแต่งงาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำ�ตาจากความดีใจ เผื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชาย หรือว่าที่เจ้าบ่าวหลายๆคน

test22  
test22  
Advertisement