Page 1

A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

Escollemos o proxecto pensando no Ano Asi estaba o taboleiro da BE o primeiro día de Internacional da AgriculturaFamiliar. Titulábase clase, en setembro. “SOMOS AGRICULTORES, COIDAMOS A TERRA”

A porta da biblioteca, co título do proxecto.

Taboleiro Flapi cos horarios da biblioteca.

A porta da BE, o primeiro día de clase.

Horario de biblioteca dos profesores.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

A principios de curso repartimos as bolsas Flapi Bolsa Flapi e carné meiga para transportar o empréstito de libros e películas.

Formamos o Equipo de Colaboradores de Biblioteca, con alumnado voluntario.

Mercamos libros relacionados co proxecto.

Mercamos novos libros.

Case todos os meses mercamos novidades


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

As bibliotecas de aula, unha por ciclo, están presentes en toda as aulas e son moi usadas.

Biblioteca de aula en infantil.

Colocamos uns listóns no moble de vídeos para Adosamos, na parte traseira do moble de que non nos caian os DVDs. vídeos, unha estantería para os libros-disco e Cds.

Os alummnos de infantil e primeiro ciclo teñen unha sesión semanal de animación lectora na biblioteca.

Esas sesións de animación lectora forman parte do horario escolar dos rapaces.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

Pintamos o letreiro Antesala da Biblioteca, Creamos o “espazo” OINK! Cando saiu a que funciona como expositor de celebracións ou revista e mercamos todos os números mentres a novidades. publicaron.

Fixemos un taboleiro para a zona de lectura de infantil.

A biblioteca en outubro, zona do primeiro ciclo.

Alumnos de 1º ciclo na hora semanal de biblioteca

A proposta da BE, creamos unha zona de xoguetes tradicionais cos nomes en galego, para aprender o vocabulario correcto.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

Convertemos o marco dun taboleiro nun espello Outra imaxe do mesmo marco. que colgamos á entrada do colexio para anunciar novidades ou celebracións da biblioteca.

Exposición de imaxes de hortalizas e apeiros de Detalle da exposición, co fin de que o alumnado labranza antigos e modernos. coñecera as hortalizas e aprendera os seus nomes.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

Primeiro ciclo elaborou un libro de hortalizas Aprendemos os nomes das hortalizas e do que se fixeron dous exemplares, un para a BE recoñecémolas. e outro para rotar nas clases.

Mural sobre os hórreos no taboleiro da BE.

Hórreo feito por alumnado de infantil. Aprendemos as partes dos hórreos.

SAMAÍN. Libros de medo na antesala.

Os pais colaboran e fannos dous carros.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

Tamén fan un hórreo para gardar o millo.

Comezamos coas hortas en outubro. Cada ciclo ten unha.

Primeiro hai que pranar e quitar as pedras.

Facemos un milladoiro coas pedras.

O vello biombo médico reconvertímolo en expositor de noticias dos xornais que escollen os rapaces de 3º ciclo.

Exposición elaborada polo alumnado de 3º ciclo pola morte de Nelson Mandela.


A MEMORIA DA BIBLIOTECA EN IMAXES – CURSO 2013-2014

En decembro, Feira do Libro de Vello na aula Os libros enriba das mesas, antes de abrir. de Música.

Todos queren mercar.

Mirando e remirando.

Case non quedan libros.

A antesala da BE no Nadal.

Fotos memoria 1º trimestre  
Advertisement