Page 1

Howa rd CARTER Data de naixement Data de defunció (mort) Nacionalitat Ocupació Descobriment (què, quan i on)

Sinònim d'ALEGRE (referit a l car àcter d'una persona)

T r aducció de TO N TO en catal à

M USSOL Accepció referida a l'ocell

Accepció referida a la persona

Accepció referida a una inflamació

CERCA INFORMACIÓ A DICCIONARIS  
CERCA INFORMACIÓ A DICCIONARIS  

M USSOL Sinònim d'ALEGRE (referit a l car àcter d'una persona) T r aducció de TO N TO en catal à Accepció referida a una inflamació Accepció...