Aula & Co, kevät 2022

Page 1

Kevät 2022

Heather Morrisin trilogian päätösosa Kolme sisarta ja muut Aulan uutuuskirjat


Sisällys Kotimainen kaunokirjallisuus

Sami Tissari: Krysa Kari Haakana: Välitön uhka Niklas Ahnberg: Poika joka käveli vetten päällä Risto Miettinen: Kostaja Jyrki Vainonen: Täytetyt

Käännetty kaunokirjallisuus

Heather Morris: Kolme sisarta Chi Zijian: Puolikuu Karina Sainz Borgo: Kolmas maa Viola Ardone: Lasten juna Jan-Philipp Sendker: Kapinallinen ja varas

Tietokirjallisuus

Markus Hotakainen: Tähtitieteen naiset Ari Turunen: Teette niin kuin minä sanon Stefano Mancuso: Kasvien tasavalta

4 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22


Sami Tissari Krysa • 4

Heather Morris Kolme sisarta • 12

"Nauratti lukiessa. Sen verran suvereeni tämä esikoisromaani on."

"Livian, Magdan ja Cibin tarina on unohtumaton kuvaus ­tinkimättömästä rohkeudesta."

Nora

Noora

Viola Ardone Lasten juna • 16

Markus Hotakainen Tähtitieteen naiset • 19

"Täydellinen lukuromaani Italiasta, perheestä, lapsista, köyhyydestä ja musiikista."

"Kiehtovia tarinoita tähti­tieteen naisista, jotka eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota."

Niko

Emilia


4

Kotimainen kaunokirjallisuus

Sami Tissari Krysa

Kaleidoskooppimainen mestariteos

F

rank Rosenblatt, koneoppimisen isä, kuoli vuonna 1971 veneonnettomuu­ dessa. Krysa leikittelee kuitenkin ajatuk­ sella, että Neuvostoliiton ydin­sukellusvene poimi Rosenblattin vedestä ja vei salaiseen tukikohtaan kehittämään teko­älyä, jonka seurauksena Neuvostoliitosta tuli maail­ man johtaja. Kun Krysa, neuvostovalmisteinen kone­ äly sammuu, sivilisaatio katoaa. Päähenkilö Pavel Dybenko päätyy syrjäiseen erämaa­ mökkiin Suomeen mukanaan atomi­voimalla toimiva nukke. Jokainen ihminen jonka Dybenko on koskaan tuntenut on kuollut. Hän on tietääkseen ainoa ihminen, joka tie­ tää tarkalleen, miksi näin kävi. Krysa on romaani siitä, miten pienestä maailmanjärjestys voi olla kiinni. Joskus tarvitaan vain ydinsukellusvene. Romaani lähestyy kerronnaltaan maailmanklassi­ koita, mutta kertoo loppujen lopuksi enem­ män meidän ajastamme kuin menneisyy­ destä.

Krysa on Sami Tissarin (s. 1971) esikois­ romaani. Tissari on pohjoiskarjalainen met­ suri, filosofi ja kommunistisen kasvatuksen saanut vapaa-ajattelija. Jäisen puun juureen polvistuessaan Tissari miettii kvanttiteorian suhdetta todellisuuteen.

ISBN 9789523642225 • e-kirja 9789523642232 • äänikirja 9789523642249 kl. 84.2 • sid., n. 300 s. • 03/2022 • kansi Tuomo Parikka


5

Kuva: Jyri Keronen


6

Kuva: Sara Lehtomaa


Kotimainen kaunokirjallisuus

Kari Haakana Välitön uhka

Kotimaisen trillerisarjan avaus John le Carrén jalanjäljissä

H

elsingin Kruununhaassa murhataan kylmäverisesti kuusi ihmistä. Poliisi­ tutkinta etenee hitaasti, joten perheensä menettänyt eduskunnan puheenjohtaja Kinnunen palkkaa ammattisotilas Jari Kar­ hun etsimään syylliset. Mutta kuka julis­ taa tuomion ja miten syyllisiä rangaistaan? Onko kosto ainoa keino saada oikeutta? Välitön uhka on uuden tiukan trilleri­ sarjan aloitus. Kari Haakana kuvaa fiktion keinoin poliittisen väkivallan voimistumista nyky-Euroopassa, missä yksityiset turva­ yritykset tekevät länsimaisten hallitusten likaiset työt ja autoritaariset hallinnot mur­ hauttavat vastustajiaan julkisilla paikoilla sivullisista uhreista välittämättä. Kari Haakana on helsinkiläinen suora­

toistopalveluihin erikoistunut digiasian­ tuntija, kolumnisti, bloggaaja ja entinen toi­ mittaja. Hän on ollut pitkään töissä Ylellä.

ISBN 9789523642492 • e-kirja 9789523642508 • äänikirja 9789523642515 kl. 84.2 • sid., n. 300 s. • 02/2022 • kansi Jussi Kaakinen

7


8

Kotimainen kaunokirjallisuus

Niklas Ahnberg Poika joka käveli vetten päällä

Myytteihin kiedottu synkkä kasvutarina

A

merikkalaisessa Saltvillen pikkukau­ pungissa 90-luvulla, aikana ennen äly­ puhelimia ja internetin valtakautta, lapset viettävät lomansa kesäleireillä. Niin myös 14-vuotias Daniel. Pian hänelle selviää, ettei hänen leirinsä ole mikään tavallinen kesäleiri: leirivanhemmat uskovat olevansa jumalia ja osanottajilla alkaa paljastua yli­ luonnollisia voimia. Leirin päätteeksi järjestetään tulikoe, johon poikia valmistellaan lihaskunto-, ­itsepuolustus- ja ­meditaatioharjoituksin, joiden avulla he oppivat pääsemään toi­ seen tietoisuuteen. Siellä Daniel tapaa Dark-­nimisen olion, joka ilmoittaa olevansa hänen yliluonnollisten voimiensa lähde. Hänelle alkaa valjeta, ettei heitä kouluteta puolustamaan itseään vaan hyökkäämään. Pakeneminen vaikuttaa mahdottomalta. Jopa pojalle, joka osaa kävellä veden päällä. Poika joka käveli vetten päällä on synkkä ja tunnelmallinen kasvutarina pojasta, joka kamppailee hallitakseen sisälleen kätkettyjä pahuuden voimia. Jännityskertomuksen tavoin etenevän tarinan keskiössä on myyt­ tien ja mysteerien värittämä rinnakkais­

todellisuus. Se on ensimmäinen osa Daniel Dark -trilogiassa, joka ammentaa amerikka­ laisen kauhu- ja fantasiakirjallisuuden rik­ kaasta perinteestä. Niklas Ahnberg kirjoittaa kokonaisia maail­

moja, jotta voisi elää niissä itse. Hänen teks­ teissään näkyy kirjastossa vietetty nuoruus, jolloin hän ahmi kaikki fantasiakirjat, jotka sai käsiinsä.

ISBN 9789523642409 • e-kirja 9789523642416 • äänikirja 9789523642423 kl. N84.2, , 84.2 • sid., n. 600 s. • 05/2022 • kansi Vesa Lehtimäki


9

Kuva: Sara Lehtomaa


10

Kotimainen kaunokirjallisuus

Risto Miettinen Kostaja

Kosta tai kuole

Kuva: Sara Lehtomaa

M

ikael Snek istuu Riihimäen vankilassa tuo­ miota taposta, jota ei tehnyt, mutta johon tuntee olevansa syyllinen. Häntä kantaa ajatus kostosta. Mikael on velkaa kaksitoista miljoo­ naa Pietarin mafialle, ja venäläiset toimittavat hänelle kivuliaan muistutuksen kaltereiden taakse. Ulkona maksuaikaa on kaksi viikkoa. Vapauduttuaan Mikael harhauttaa jahtaa­ jiaan ja menee juuri sinne, mistä hänen pitäisi pysyä poissa: Tallinnaan. Keskenään riitele­ vät Pietarin mafia ja virolaiset rikolliset etsivät häntä, ja Mikael toteuttaa suunnitelmaansa, jossa paha saa palkkansa ja viattomat uhrit oikeutta. Risto Miettistä on aina kiehtonut meissä jokai­

sessa asuvan hyvyyden ja pahuuden suhde. Miettinen asuu Helsingissä ja on kotoisin Pohjois-­Karjalasta. Vapaa-­ajallaan hän har­ rastaa kirjallisuutta, ruoan­laittoa ja elokuvia. Mikael Snek -sarjan aloitusosa Petturi ilmestyi 2021. ”Petturi on harvinaisen vahva esikoisromaani” Suomen Kuvalehti

”Lupaava tulokas rikosromaanin rintamalle” Helsingin Sanomat

ISBN 9789523642195 • e-kirja 9789523642201 • äänikirja 9789523642218 • kl. 84.2 sid., n. 300 s. • Mikael Snek 2 • 04/2022


Kotimainen kaunokirjallisuus

11

Jyrki Vainonen Täytetyt

Mikä tekee meistä ihmisen?

Jyrki Vainonen on moninkertaisesti palkittu

ja yli kymmenelle kielelle käännetty kirjailija ja suomentaja. Hänen esikoiskokoelmansa Tutkimusmatkailija ja muita novelleja (1999) palkittiin Helsingin Sanomien kirjallisuus­ palkinnolla, suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi viimeistään romaanillaan Mykkä jumala (2003). Vainonen on julkaissut romaaneja, novelleja, esseitä, satiirin ja kuunnelmia.

ISBN 9789523642461 • e-kirja 9789523642478 • äänikirja 9789523642485 • kl. 84.2 sid., n. 230 s. • 04/2022 • kansi Tom Backström

Kuva: Sara Lehtomaa

E

liaksen elämä on ajautunut umpikujaan. Hänelle tarjoutuu mahdollisuus uuteen alkuun, mutta siitä tuleekin painajainen. Elias suljetaan muurin ympäröimään autioon kau­ punkiin, joka tuntuu unohtuneen ajan ulko­ puolelle. Fyysisessa ja psyykkisessä vankeu­ dessa Eliaksen muisti alkaa nopeasti haper­ tua. Elias roikkuu kiinni entisen elämänsä rip­ peissä kirjaamalla vaiheitaan vihkoon, josta löy­ tyy myös aiemman kohtalotoverin merkintöjä. Niiden perusteella Elias ryhtyy rakentamaan tulkintaa kaupungin menneisyydestä – ja siitä, mitä hänelle itselleen on tapahtumassa. Ajan luonnetta, yksinäisyyttä ja elämän epä­ varmuutta pohtiva Täytetyt kysyy, mikä meissä on ihmistä, mikä eläintä – ja missä määrin meitä ohjaavat tiedostamattomat voimat.


12

Käännetty kaunokirjallisuus

Heather Morris Kolme sisarta

Luja tahto pysyä elossa ämä on Cibin, Magdan ja Livian tarina. Se särkee sydämesi, mutta heidän roh­ keutensa ja rakkautensa täyttää sinut toi­ volla. Heidän nimensä eivät unohdu kos­ kaan. Pikkutyttöinä Cibi, Magda ja Livia lupa­ sivat isälleen pysyä aina yhdessä, tapah­ tuipa mitä hyvänsä. Kun vuosia myöhem­ min natsit lähettivät 15-vuotiaan Livian Auschwitziin, 19-vuotias Cibi seurasi pikku­siskoaan kuolemanleirille suojellak­ seen häntä tai kohdatakseen kuoleman hänen kanssaan. Keskimmäinen sisar Magda piileskeli äitinsä ja isoisänsä kanssa naapurin ulla­ kolla. Kun natsit saapuivat hakemaan hänen ystävänsä, naapurinsa ja perheensä, Magda pakeni läheiseen metsään. Lopulta myös hän jäi kiinni ja vietiin Auschwitziin. Kun sisaret olivat jälleen yhdessä, he lupasivat toisilleen: he selviäisivät tästä elossa. Miljoonia kappaleita myyneiden Ausch­ witzin tatuoijan ja Cilkan tarinan kirjoittajan Heather Morrisin koskettava ja voimakas uutuusromaani perustuu kolmen siskoksen tositarinaan selviytymisestä paikassa, jossa toivoa ei ole.

Kuva: Tina Smigielski

T

"Upea romaani" People Magazine

"Kirja muistuttaa niistä historian pimeistä hetkistä, joiden ei toivoisi missään nimessä toistuvan." HS Auschwitzin tatuoijasta

ISBN 9789523642164 • e-kirja 9789523642188 • äänikirja 9789523642171 • kl. 84.2 • sid., n. 320 s. englanninkielinen alkuteos Three Sisters • suomentanut Kristiina Drews • 01/2022


13


14

Käännetty kaunokirjallisuus

Chi Zijian Puolikuu

Kauneinta kiinalaista nykykirjallisuutta

P

uolikuu on suuri tarina rakkaudesta ja menetyksestä, ilosta ja surusta, maagisista voimista ja taiteen parantavasta vaikutuksesta. Se on myös tarina ihmisen suhteesta luontoon, joka paitsi antaa, myös ottaa kylmästi. 90-vuotias evenkinainen istuu kodassa tuli­ sijan ääressä ja muistelee elämäänsä. Hän on varttunut pienessä paimentolaiskylässä, joka elää poronhoidolla ja metsästyksellä Kiinan koillisosissa Ison-Hinganin vuoriston tiheissä metsissä. Kylän luonnonläheinen ja eristäytynyt maa­ ilma järkkyy 1930-luvulla, kun Japani perustaa Kiinaan nukkevaltio Mantšuokon ja kylän mie­ het pakotetaan sotilaskoulutukseen. Se on läh­ tölaukaus pitkälle kehitys­kululle, joka uhkaa pai­ mentolaisten elämän­tapaa ja kulttuuria, kun even­ kit pakotetaan osaksi modernia yhteiskuntaa. Nainen piirtää tarinansa kautta esiin koko kansansa historian, jolle raamit antaa taustalla vaikuttava koko Kiinan kehitys­kertomus. Chi Zijian on palkittu kiinalainen kirjailija,

CHI ZIJIAN

PUOLIKUU ”Our happiness must lie within the mountain forests, not elsewhere.” –Elsewhere.

AULA & CO

"Kaunis romaani maalaa yksityis­ kohtaisen muotokuvan elämäntavasta, jota on vaikea kuvitella nykypäivänä.” Independent

jonka teoksia on käännetty lukuisille eri kie­ lille. Arvostetun Mao Dun -kirjallisuuspalkin­ non vuonna 2008 saanut Puolikuu (2005) on hänen ensimmäinen suomennettu teoksensa.

ISBN 9789523642256 • e-kirja 9789523642263 • äänikirja 9789523642270 • kl. 84.2 • sid., n. 350 s. kiinankielinen alkuteos 额尔古纳河右岸 E'ergunahe youan • suomentanut Rauno Sainio 01/2022 • kansi Sanna-Reeta Meilahti


Käännetty kaunokirjallisuus

15

Karina Sainz Borgo Kolmas maa

Etelä-Amerikan nykytodellisuudesta ammentava ravisuttava romaani

K

ulkutaudin ja köyhyyden takaa-ajama Angustias Salveiro saapuu syrjäisille raja­ seuduille Mezquite-nimiseen kylään hulluu­ den partaalla häilyvän miehensä ja kuolleiden kaksosvauvojensa kanssa. Kylä kuhisee laitto­ mia siirtolaisia ja naisia, jotka pyrkivät parem­ paan elämään, mutta joutuvat henkensä piti­ miksi myymään hiustensa lisäksi lopulta myös itseään. Angustias löytää tiensä El Tercer P ­ aísiin, laittomalle hautausmaalle, jota hoitaa paha­ maineinen nainen nimeltä Visitación ­Salazar. Siellä naiset joutuvat taistelemaan palkka­ murhaajia ja huumekauppiaita vastaan tontin hallinnasta eristyneessä maailman­kolkassa, missä kaikki, myös rajaseutujen legendat ja uskomukset on valjastettu palvelemaan vallan­janoisia kuolevaisia.

AULA & CO

"Todellinen aarre."

Ilta-Sanomat Sainz Borgon romaanista Caracasissa on vielä yö

Karina Sainz Borgo syntyi Venezuelassa

vuonna 1982. Hän muutti kymmenen vuotta sitten Espanjaan El Nacional -­lehden kirjeen­ vaihtajaksi ja on kirjoittanut sekä kauno- että tietokirjoja.

ISBN 9789523642331 • e-kirja 9789523642348 • äänikirja 9789523642355 • kl. 84.2 • sid., n. 300 s. espanjankielinen alkuteos El tercer país • suomentanut Satu Ekman 03/2022 • kansi Sanna-Reeta Meilahti


16

Käännetty kaunokirjallisuus

Viola Ardone Lasten juna

Tositapahtumiin perustuva romaani Italian sotalapsista

L

asten juna on koskettava tarina rakkau­ desta, perheestä, toivosta ja selviytymi­ sestä toisen maailmansodan jälkeisessä Ita­ liassa. Vaikka Mussolinin fasistihallinto oli lyöty, erityisesti maan eteläinen osa oli sodan jäljiltä epätoivoisessa tilassa. Köy­ hien eteläitalialaisten perheiden lapsia lähe­ tettiin tuhansittain maan vauraampaan ja turvallisempaan pohjoisosaan. Seitsemänvuotias Amerigo asuu Napo­ lissa äitinsä Antoniettan kanssa selviytyen päivästä toiseen nokkeluutensa ja pikku­ hommien avulla, niin kuin koko rutiköyhä naapurusto. Eräänä päivänä Amerigo saa tietää, että pian hän nousee junaan, joka vie hänet pohjoiseen vieraan perheen luokse talveksi turvaan nälältä ja kylmyy­

deltä. Yhdessä tuhansien muiden lasten kanssa Amerigo matkustaa koko maan halki uuteen elämäänsä. Amerigon uteliaiden ja viattomien sil­ mien kautta lukija näkee, kuinka sodan kurittama kansa nousee raunioista ja syn­ tyy uudelleen. Tositapahtumiin perustuva ­Lasten juna on unohtumaton romaani rik­ komattomista perhesiteistä, taiteilijuudesta sekä itsetuntemuksesta ja perheen merki­ tyksestä ja siitä, mitä ja miten muistamme. Joskus on luovuttava kaikesta, jotta voi löy­ tää itsensä. Viola Ardone on napolilainen kirjailija ja

opettaja. Valtavan kansainvälisen suosion saavuttanut Lasten juna on hänen läpimurto­ teoksensa ja se on käännetty 25 kielelle.

”Lasten juna on tunteisiin vetoava, tai­ tavasti rakennettu romaani. Se maa­ laa mieleen autenttisen kuvan Italiasta, joka tasapainottelee kansanperinteen ja modernin maailman välillä.” New York Journal of Books

ISBN 9789523641648 • e-kirja 9789523642317 • äänikirja 9789523642324 • kl. 84.2 • sid., n. 320 s. italiankielinen alkuteos Il treno dei bambini • suomentanut Laura Lahdensuu 04/2022 • kansi Laura Noponen


VIOLA ARDONE

LASTEN

JUNA

Aula & Co

17


18

Käännetty kaunokirjallisuus

Jan-Philipp Sendker Kapinallinen ja varas

Menestysromaanin Sydämenlyönneissä ikuisuus kirjoittajan uusi koskettava rakkaustarina

N JAN-PHILIPP SENDKER

K A P I NALLI N E N ja varas AULA & CO

"Kerronta vangitsee heti ensi sivulta; aasialainen ilmapiiri ja tunnelataus väreilevät kautta tekstin." Kaleva romaanista Sydämenlyönneissä ikuisuus

iri elää vaatimatonta mutta turvattua elämää hienossa huvilassa varakkaan perheen palvelijana. Pandemian iskiessä Nirin koko perhe saa potkut ja vajoaa köy­ hyyteen. Niri hiipii poliisipartioiden ohitse entiseen työpaikkaansa hakemaan ruokaa ja tarpeita perheelleen ja talon tytär Mary auttaa häntä. Marylla on suunnitelma, joka sitoo heidät pysyvästi toisiinsa ja muuttaa koko kaupungin elämää. Kapinallinen ja varas on pakahduttava romaani kahdesta rakastavaisesta, jotka tulevat eri maailmoista ja lopulta oppi­ vat, millä todella on väliä: sillä, että uskal­ taa vastustaa vääryyksiä ja luottaa toisiinsa ehdoitta. Jan-Philipp Sendker on saksalainen

menestyskirjailija. Hän toimi vuosia Stern-­ lehden Yhdysvaltain ja Aasian kirjeenvaih­ tajana. Hänen esikoisteoksensa Sydämen­ lyönneissä ikuisuus oli maailmanlaajuinen menestys ja hänen kirjojaan on myyty yli 3 miljoonaa kappaletta. Kapinallinen ja varas on ensimmäinen kirja Niristä ja Marysta.

ISBN 9789523642539 • e-kirja 9789523642546 • äänikirja 9789523642553 • kl. 84.2 • sid., n. 320 s. saksankielinen alkuteos Die Rebellin und der Dieb • suomentanut Tuomas Renvall • 05/2022 • kansi Laura Noponen


Tietokirjallisuus

19

Markus Hotakainen Tähtitieteen naiset

Hekin tuijottelivat tähtiin – ja tekivät tiedettä

Markus Hotakainen on palkittu tietokirjailija,

tiedetoimittaja ja suomentaja, joka on kirjoitta­ nut useita tähtitiedettä, avaruustutkimusta sekä säätä käsitteleviä tietokirjoja. Hotakaiselle on myönnetty muun muassa Lauri Jäntin säätiön tietokirja­palkinto ja Val­ tion tiedonjulkistamis­palkinto.

ISBN 9789523642430 • e-kirja 9789523642447 • äänikirja 9789523642454 kl. 99.1, 52 • sid., n. 300 s. • 04/2022 • kansi Noora Karlsson

Kuva: Sara Lehtomaa

T

ähtitieteen kuuluisat nimet ovat lähes poik­ keuksetta miehiä, mutta myös naiset ovat tehneet merkittävää ja jopa vallitsevia käsityk­ siä mullistanutta tutkimustyötä. Esimerkiksi Harvardin yliopiston observatoriossa työsken­ teli vuosina 1875–1975 yli 200 naista, joista monista tiedettiin viime vuosiin saakka vain nimi tai pelkät nimikirjaimet. Henrietta Swan Leavittin ansiosta hah­ mottuivat maailmankaikkeuden mitta­suhteet, Cecilia Payne-Gaposchkin selvitti tähtien koostumuksen, ja Vera Rubinin johdolla pääs­ tiin galakseja koossa pitävän pimeän aineen jäl­ jille. Tähtitieteen naiset kertoo heistä ja monista muista naisista, jotka eivät ole saaneet ansait­ semaansa huomiota. Elämäntarinoiden lisäksi kerrotaan heidän tekemästään tutkimuksesta ja kuinka se on vaikuttanut tähti­tieteen kehityk­ seen ja nykyisen maailman­kuvan muotoutu­ miseen. Teos osoittaa, että tiedemaailman epä­ tasa-arvolle ei ole mitään perustetta.


20

Kuva: Sara Lehtomaa


Tietokirjallisuus

21

Ari Turunen Teette niin kuin minä sanon

Opi tunnistamaan autoritaarit maailman­ poliitikassa – ja sukukokouksessa

N

ykymaailmassa on useita demokraatti­ sinkin vaalein valittuja johtajia ja polii­ tikkoja, joilla on autoritaarisia piirteitä. Autoritaarit eivät kunnioita muiden mieli­ piteitä, eikä heidän kanssaan saa olla eri mieltä. Esimerkiksi koronapandemia pal­ jasti kipeästi monien valtioiden johtajien kyvyttömyyden ottaa vastaan eriäviä mieli­ piteitä ja tutkittua tietoa – katastrofaalisin seurauksin. Teette niin kuin minä sanon kertoo auto­ ritaarisen johtajuuden piirteistä ja esitte­ lee pienoiselämäkerroin autoritaarisia val­ tionjohtajia ja poliitikkoja, joukossa muun muassa Etelä-Afrikan entinen presidentti Jacob Zuma, Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka, Turkin presi­ dentti Recep Tayyip Erdoğan sekä Argen­ tiinan nykyinen varapresidentti Cristina ­Fernández de Kirchner. Teos auttaa myös tunnistamaan autoritaarit omassa lähi­ piirissä – heitä kun löytyy politiikan lisäksi myös työ­paikoilta ja sukukokouksista.

Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on tieto­kirjailija, joka on erikoistunut tapa- ja kulttuurihistoriaan. Turunen on yksi kään­ netyimmistä tietokirjailijoistamme: hänen teoksiaan on käännetty yhdelletoista kie­ lelle.

"Turunen on jättänyt Stalinin ja Hitlerin kaltaiset ­ilmeisimmät mulkerot kirjastaan pois, mutta kokoelma on silti silmiä avaava." Turun Sanomat Mulkerot-kirjasta

ISBN 9789523642362 • e-kirja 9789523642386 • äänikirja 9789523642393 • kl. 99.1 sid., n. 220 s. • 04/2022 • kansi Mika Tuominen


22

Tietokirjallisuus

Stefano Mancuso Kasvien tasavalta

Maailman merkittävin, suurin ja voimakkain ­yhteisö on puhunut

I

hmiskunta ei suinkaan ole maailman val­ tias, vaikka niin käyttäydymmekin. Todel­ lisuudessa olemme elollisten olentojen yhteishallintoalueen epämiellyttäviä ja hai­ tallisia asukkeja. Ilmaannuimme kuvioihin vasta noin 300 000 vuotta sitten – verrat­ tuna Maan 3,8 miljardin vuoden elollisten olentojen historiaan olemme olleet paikalla lyhyen tovin. Tänä suhteellisen lyhyenä aikana olemme muokanneet, hyödyntä­ neet ja riistäneet elinympäristöämme niin voimakkaasti ja surutta, että maa­pallosta on tullut vaarallinen elinpaikka jopa meille itsellemme. Kasvien tasavalta on ajatusleikki maa­ pallon tulevaisuudesta. Kasvi­neurobiologi Stefano Mancuso esittelee kahdeksan kas­ vien olemassaoloa ohjaavaa periaatetta, joita voidaan soveltaa kaikkien elollisten olemassaoloon. Verrattuna ihmisten perus­ tuslakeihin, joissa ihminen on kaiken ainoa keskipiste, kasvikunnan näkökulma on vallan­kumouksellisen nerokas. Italialainen Stefano Mancuso on pal­ kittu ja arvostettu kasvitieteilijä sekä pio­ neeri kasvi­neurobiologiassa, joka tutkii

biologisten systeemien välistä viestintää ja sisäistä kommunikaatiota geenien, mole­ kyylien sekä ekologisten yhteisöjen tasolla. Mancuso toimii kasvitieteen professorina Firenzen yliopistossa ja haluaa soveltaa kasvien älykkyyttä teknologiassa sekä eri­ tyisesti ympäristönsuojelussa. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi teokset Loista­ vat kasvit ja Kasvien vallankumous.

ISBN 9789523642287 • e-kirja 9789523642294 • äänikirja 9789523642300 • kl. 57 sid., n. 150 s. • italiankielinen alkuteos La nazione delle piante • suomentanut Laura Lahdensuu • 04/2022 • kansi Noora Karlsson


Syksy 2021

RICHARD MUNSON

Tesla – Modernin luoja ISBN 9789523640733

NEIL PATRICK HARRIS

MATT HAIG

Taikajengi ja Poika nimeltä Joulu Kalaganin arvoitus ISBN 9789523642379

MATT HAIG

Hiiri nimeltä Miika ISBN 9789523642133

ISBN 9789523641686

ABIGAIL DEAN

VICTORIA AVEYARD

TOVE ALSTERDAL

HEINO FALCKE

Tyttö A

Maailmojen murtaja

Juurakko

Valo pimeydessä

ISBN 9789523641723

ISBN 9789523641730

ISBN 9789523641747

ISBN 9789523641716

MARKKU AALTO

ARI TURUNEN

Kaikki päivät maailman Tuoksujen atlas loppuun asti ISBN 9789523641655 ISBN 9789523641754

STEVE MANN

MATT HAIG

Onnellisen pennun kasvatus

Totuuskeiju menee kouluun

ISBN 9789523641709

ISBN 9789523640665


Syksy 2021

FERNANDA MELCHOR

MATT HAIG

JENNA KOSTET

BJÖRN LINDEBLAD

Hurrikaanien aika

Syitä pysytellä hengissä

Margaretan synti

Saatan olla väärässä

ISBN 9789523641792

ISBN 9789523640580

ISBN 9789523641785

ISBN 9789527269992

MIKKI LISH & KELLY NGAI

CHEN QIUFAN

TUIRE MALMSTEDT

PAOLO GIORDANO

Taikurin kartta

Jättömaa

Lasitarha

ISBN 9789523641631

ISBN 9789523641679

ISBN 9789523641693

Jopa taivas on meidän ISBN 9789523641594

LASSE NOUSIAINEN

A.M. FROST

LEIGH BARDUGO

Rakkauden lähettiläs

Vakoojan jäljet

Tuho ja roihu

ISBN 9789523641600

ISBN 9789523641808

ISBN 9789523641617


Kevät 2021

JAN EROLA (TOIM.)

JUKKA LAAJARINNE

MATT HAIG

RISTO MIETTINEN

Kevät ilman kosketusta

Mykistynyt mies

Tarinoita toivosta

Eevin eläinmaailma

ISBN 9789523641310

ISBN 9789523641167

ISBN 9789523641303

ISBN 9789523641280

ISBN 9789523640580

JUHA HIETANEN

BENEDICT WELLS

NATALIA GINZBURG

DAVID SINCLAIR

GE FEI

Huuhkajan siivet

Yksinäisyyden jälkeen

Kieli jota puhuimme

Elinkaari ISBN 9789523640634

Näkymättömyys viitta

ISBN 9789523640528

ISBN 9789523641334

ISBN 9789523640696

JATTA HEINLAHTI & JONNA MONOLA

EDDIE JAKU

MATTI RAUTANIEMI

Maailman onnellisin mies

Tiedonjanoinen joogi

ISBN 9789523641327

ISBN 9789523641358

HEATHER MORRIS

Sadonkaari ISBN 9789523641297

Petturi

ISBN 9789523641341


Kevät ja syksy 2020

HEATHER MORRIS

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

ANDRI SNÆR MAGNASON

Cilkan tarina

Mindhunter. Osa 2

Ajasta ja vedestä

ISBN 9789523640276

ISBN 9789523640610

ISBN 9789523640627

A YI

PAUL GRANHOLM

MATT HAIG

Täydellinen rikos

Paluu helvetistä

Keskiyön kirjasto

ISBN 9789523640313

ISBN 9789523640603

ISBN 9789523640740

JOHN DOUGLAS & MARK OLSHAKER

MARKUS HOTAKAINEN

LUCIA BERLIN & JEFF BERLIN

Mindhunter. Osa 1

Ihmeellinen universumi

Kotiinpaluu

ISBN 9789523640290

ISBN 9789523640597

ISBN 9789523640771

CELESTE BARBER

A. M. FROST

TOMMY ORANGE

Tämä on haaste

Kohtalokas ystävä

Ei enää mitään

ISBN 9789523640283

ISBN 9789523640542

ISBN 9789523640702

SCOTT CARNEY

JENNA KOSTET

KASPAR COLLING NIELSEN

Kaikki mikä ei tapa

Linnunluisia

Euroopan kevät

ISBN 9789523640269

ISBN 9789523640535

ISBN 9789523640658

MARKKU AALTO

MIKKI LISH & KELLY NGAI

ÅSA WIKFORSS

Muistoa kunnioittaen

Taikuuden talo

Vaihtoehtoiset faktat

ISBN 9789523640337

ISBN 9789523640573

ISBN 9789523640726

ROBERT SEETHALER

ARE KALVØ

ANDREA BEATY

Kokonainen elämä

Helvetillinen vaelluskirja

Pii Pihlaja, tutkija

ISBN 9789527269916

ISBN 9789523640641

ISBN 9789523640689

OTTESSA MOSHFEGH

LEIGH BARDUGO

ROB SEARS

Vuosi horroksessa

Saarto ja myrsky

Kim Jongun ja kaverit

ISBN 9789523640306

ISBN 9789523640566

ISBN 9789523640757

ANDREA BEATY

LIU CIXIN

GRACE PAUL

Roosa Ruudin tehtäväkirja

Kuolema on ikuinen

Etätyökirja

ISBN 9789527269589

ISBN 9789523640559

ISBN 9789523641150

PAULO GIORDANO

NEIL PATRICK HARRIS

LESLEYANN JONES

Taikajengi ja viekas vatsastapuhuja

Lennon

Tartunnan aikaan ISBN 9789523641105

ISBN 9789523640719

ISBN 9789523641181


Kevät ja syksy 2019

PAULIINA LITTORIN & ANTTI MARTTINEN

G. L. MARVEL & LEENA PARKKINEN

YU HUA

Kolme punaista rubiinia

Sankaritarinoita eläimistä jotka muuttivat maailmaa

Kiina kymmenellä sanalla

ISBN 9789527269824

ISBN 9789523640030

LASSE NOUSIAINEN

NEIL DEGRASSE TYSON & GREGORY MONE

Itärajatapaus ISBN 9789527269947

LIU CIXIN

Synkkä metsä

Tähtitiedettä kiireisille nuorille ISBN 9789527269954

HAEMIN SUNIM

ISBN 9789527269510

HEATHER MORRIS

Auschwitzin tatuoija ISBN 9789527269480

MATT HAIG

Rakkaus on sitä, että hyväksyy

Huomioita neuroottiselta planeetalta

ISBN 9789527269961

ISBN 9789527269527

KARINA SAINZ BORGO

LEIGH BARDUGO

JYRKI VAINONEN

Caracasissa on vielä yö

Varjo ja riipus

Yön ja päivän tarinoita

ISBN 9789527269909

ISBN 9789527269848

ISBN 9789527269497

NEIL PATRICK HARRIS

LUCIA BERLIN

JUSSI LEHMUSVESI

Taikajengi ja suuri ennustaja

Ilta paratiisissa

Operaatio Zuckerberg

ISBN 9789527269879

ISBN 9789527269473

MATT HAIG

DANI RABAIOTTI & NICK CARUSO

Totuuskeiju

Piereskeleekö se?

ISBN 9789527269855

ISBN 9789527269596

ISBN 9789527269893

ISBN 9789527269862

MARTIN ÖSTERDAHL

Rautaenkelit ISBN 9789527269503

KASPAR COLLING NIELSEN

Tanskan sisällissota 2018–24 ISBN 9789527269886

ROB SEARS

Donald Trumpin kauneimmat runot ISBN 9789527269930

ANDREA BEATY & DAVID ROBERTS

Antti Lehti, arkkitehti ISBN 9789527269923

KATARIINA HEIKKILÄ

Punainen nyrkki ISBN 9789527269466


Kevät ja syksy 2018

JAN STOCKLASSA

Stieg Larssonin tutkimukset ISBN 9789527269244

MATT HAIG

LEENA VALMU & LASSE RANTANEN

Odina ja uuden elämän alku ISBN 9789527190746

Kuinka aika pysäytetään

NEIL PATRICK HARRIS

ISBN 9789527190982

ISBN 9789527269350

MARTIN ÖSTERDAHL

Turvalonkerot

Kymmenen on kuoltava ISBN 9789527269015

KIMMO TUOMINEN

Pimeän verkon oraakkeli ISBN 9789527269336

LUCIA BERLIN

Tanssia ruusuilla ja muita kertomuksia ISBN 9789527269206

JUSSI MARTTINEN

Palvelukseen halutaan robotti ISBN 9789527190937

NEIL DEGRASSE TYSON

Tähtitiedettä kiireisille ISBN 9789527190968

Taikajengi

ISBN 9789527190944

MAI JIA

Pimeä voima ISBN 9789527190951

STEFANO MANCUSO

Kasvien vallankumous ISBN 9789527190999

VICTORIA AVEYARD

Sodan myrskyt ISBN 9789527269213

VICTORIA AVEYARD

Kruunun kirous ISBN 9789527269008

LONE THEILS

Noitapoika ISBN 9789527269251

LIU CIXIN

Kolmen kappaleen probleema ISBN 9789527190210

MELBA ESCOBAR

Kauneussalonki ISBN 9789527190975

ROB SEARS

Vladimir Putin. Menestyvän johtajan opetukset ISBN 9789527269404

ANDREA BEATY

Roosa Ruuti, insinööri ISBN 9789527269343

MATT HAIG

Joulupukki ja minä ISBN 9789527269220


Kevät ja syksy 2017

BLACKBURN & EPEL

TURUNEN & SOININEN

MATIAS RIIKONEN

Pitkän ja hyvän ­ elämän biologia

Retkeily ja keräily

Kiertorata

ISBN 9789527190524

ISBN 9789527190432

VICTORIA AVEYARD

NELLI HIETALA

Lasinen miekka

Kielillä puhumisen taito

ISBN 9789527190081

ISBN 9789527190487

MATIAS RIIKONEN

YU HUA

Suuri fuuga

Xu Sanguanin elämä ja verikaupat

ISBN 9789527190753

LUCIA BERLIN

Siivoojan käsikirja ISBN 9789527190692

HURME & PELLICCIONI

Peukalon käsikirja ISBN 9789527190715

MARTIN ÖSTERDAHL

ISBN 9789527190425

SAKU KOROSUO

ISBN 9789527190661

Suomalainen kiipeilyopas

MATT HAIG

Armoton todellisuus ISBN 9789527190517

ISBN 9789527190203

ISBN 9789527190708

JUSSI LEHMUSVESI

HAEMIN SUNIM

SACHA BATTHYANY

Vainikkala

Asioita jotka huomaa vasta kun hidastaa

Hitlerin pitkä varjo

ISBN 9789527190449

JACK CHENG

Kosmoksessa tavataan ISBN 9789527190685

SINIMAARIA KANGAS

ISBN 9789527190739

LONE THEILS

Runoilijan vaimo ISBN 9789527190241

Tyttö joka pelasti joulun

ISBN 9789527190722

STEFANO MANCUSO

Loistavat kasvit ISBN 9789527190463

CHRISTOPH RIBBAT

Eettisen lihan syönnin käsikirja

VICTORIA AVEYARD

ISBN 9789527190258

ISBN 9789527190234

ANE RIEL

MAI JIA

Pihka

Koodinmurtaja

Näyttelijän rooli­työskentely

ISBN 9789527190678

ISBN 9789527190470

ISBN 9789527190494

Kuninkaan kahleet

Ravintolassa ISBN 9789527190456

KONSTANTIN STANISLAVSKI


Kevät ja syksy 2016

VICTORIA AVEYARD

FEDERICO AXAT

YU HUA

Punainen kuningatar

Viimeinen mahdollisuus

ElämänkaarI

ISBN 9789527190081

ISBN 9789527190098

ISBN 9789527190111

LAUREN BEUKES

ESKOPEKKA TIITINEN

WILHELM SCHMID

Zoo City

Neljän tuulen paita

Tyyneys

ISBN 9789527190074

ISBN 9789527190296

ISBN 9789527190043

J. R. WARD

LONE THEILS

NIKOLAI GOGOL

Viskin ruhtinaat

Kohtalokas merimatka

ISBN 9789527190142

ISBN 9789527190128

Nenä ja muut pietarilaisnovellit

VALMU & RANTANEN

ASMO KOSTE

Probus ja suuri suoliston taistelu

Oletko kuullut viimeisen?

ISBN 9789527190197

ISBN 9789527190265

MATT HAIG & CHRIS MOULD

SIMON CRITCHLEY

Poika nimeltä Joulu

Bowie

ISBN 9789527190104

ISBN 9789527190050

KANGAS & STENGER

SIRPA TASKINEN

Keppareiden kyydissä

Hyvillä mielin eläkkeelle

ISBN 9789527190135

ISBN 9789527190029

CARINA BERGFELDT

RITVA SIIKALA

Seitsemän päivää jäljellä

Musta sielu, valkonaama

ISBN 9789527190272

ISBN 9789527190012

ISBN 9789527190180

KARITA SAINIO

Me emme elä samassa maailmassa kuin te ISBN 9789527190036Niko Aula, kustantaja niko.aula@aulakustannus.fi 040 094 0281 Nina Valtavirta, toimituspäällikkö nina.valtavirta@aulakustannus.fi 045 238 8922 Nora Varjama, kustantaja; markkinointi ja kotimaiset tietokirjat nora.varjama@aulakustannus.fi 050 547 6868 Emilia Miettinen, myyntipäällikkö emilia.miettinen@aulakustannus.fi 044 530 6678 Noora Karlsson, graafinen suunnittelija noora.karlsson@aulakustannus.fi 040 354 3893

Facebook ja Instagram: @aulakustannus aulakustannus.fi Eerikinkatu 36, 00180 Helsinki info@aulakustannus.fi