Page 1

PREVENCIÓ EN PATOLOGIA VASCULAR

Sra. Marta Oña, Infermera clínica C. Vascular úlceres i ferides cròniques

www.csi.cat


FACTORS DE RISC


CONTROL FACTORS DE RISC


MANEIG DE LA NUTRICIÓ RECOMANACIONS


MANEIG DE LA NUTRICIÓ RECOMANACIONS


MANEIG DE LA NUTRICIÓ

Les persones grans són més vulnerables i tenen més risc de desnutrició


CURES DE LA PELL . HIGIENE

 Utilitzar, per la higiene diària, sabons amb ph igual a la pell  Està contraindicat qualsevol producte que contingui alcohol (ni d’herbes)  Hidratació


MILLORAR L’OXIGENACIÓ TISSULAR  Augmenten la microcirculació, disminuint el risc d’isquèmia  Faciliten la renovació de les cèl·lules epidèrmiques  Augmenten la resistència de la pell  Eviten la deshidratació cutània  Protecció davant la fricció  Reducció de la fragilitat cutània


MILLORAR L’OXIGENACIÓ TISSULAR

 Aplicar els AGHO sobre la pell de risc  Aplicar poca quantitat  Estendre el producte amb suavitat, sense fer massatge, fins la seva total absorció


RECOMANACIONS


PROTECCIÓ LOCAL

TALONS

 Les escumes de poliuretà han demostrat ser més costoefectives que els embenatges encoixinats  Es poden utilitzar coixins sota els panxells (talons flotants)  Evitar la caiguda del peu (peu equí)  La inspecció s’ha de fer de manera regular


PROTECCIÓ LOCAL Són apòsits que tenen la capacitat de reduir la pressió a les prominències òssies, per prevenir l’aparició de upp


PROTECCIÓ LOCAL

CONDICIONS 1.Han de permetre la retirada fàcil per poder inspeccionar la zona 2.Han de respectar la pell, no produir lesions 3.Han de ser compatibles amb altres mesures de protecció


PROTECCIÓ LOCAL


FERIDES VASCULARS


RECOMANACIONS


FERIDES VASCULARS

• Úlcera varicosa Apareix en el trajecte d’un territori venós insuficient. Normalment, afecta venes safenes, comunicants i/o perforants. • Úlcera postflebítica o post-trombòtica Apareix en cames prèviament afectades per una trombosi venosa profunda.


FACTORS DE RISC


RECOMANACIONS


RECOMANACIONS


CURES DE LA PELL . HIGIENE

 Utilitzar, per la higiene diària, sabons amb ph igual a la pell sana  Està contraindicat qualsevol producte que contingui alcohol (ni d’herbes)  Aigua tèbia/freda  Hidratació


FERIDES VASCULARS

El més important en el tractament de les úlceres venoses és la compressió i l’elevació de l’extremitat per tal d’afavorir el retorn venós i limfàtic. La compressió millora els índexs de curació. Tenir en conta la protecció de les prominències oses. •GESTIÓ DE L'EXSUDAT •PROTECCIÓ PELL PERILESIONAL


Pie Diabético DiabetesMellitus Mellitus Diabetes Neuropatía Neuropatía

Trauma Trauma

MOTOR

SENSORIAL

AUTONOMO

Debilidad

Pérdida de sensación protectora

Anhidrosis

Atrofia

Fisuras

Presión plantar elevada

Alteración de la regulación del flujo sanguíneo

Osteo-artropatía Osteo-artropatía

Amputación Amputación

MICROVASCULAR Estrechamiento capilar

Sequedad de piel

Deformidad

Formación de callo

AlteracionesVasc Vasc Alteraciones

Edema neuropático por aumento de flujo en shunt A-V

Dañoen enrespuesta respuestaaalala Daño infección infección

Úlcerasde depie piediabético diabético Úlceras

MACROVASCULAR Arterioesclerosis Isquemia

Reducidoflujo flujo Reducido capilar capilar

Amputación Amputación


MANEIG DE LA NUTRICIÓ RECOMANACIONS


MANEIG DE LA NUTRICIÓ RECOMANACIONS


RECOMENACIONS


RECOMANACIONS

 Control de les glicèmies  Glicèmia glicosilada 6,5%


RECOMANACIONS

 Higiene  Secat  Hidratació  Cura de les ungles  No anar descalços  Peus sempre protegits  Mitjons de cotó  sabates


RECOMANACIONS


INFECCIÓ

MICOSIS: apareix entre els dits i la planta com una zona envermellida humida amb trencament de la pell Tractament: antimicòtics topics i evitar l' humitat (educació del pacient)


FERIDES VASCULARS


Prevenció patologia vascular  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you