Page 1

Interne Nieuwsbrief ZwolleFonds

augustus 2019

1. Nieuws uit de stad 2. Gemeente Zwolle

Een interne nieuwsbrief ZwolleFonds

3. Bestuur

met een update van de afgelopen

4. Binnenstadmanager

maanden. Tot en met 23 augustus is

5. Medewerkers ZwolleFonds 6. Marketing & Promotie

ons kantoor gesloten. Maandag 26 augustus zijn wij weer bereikbaar.

7. Werkgroepen 8. BBQ werkgroepen 9. Ondernemersbijeenkomst 10. Binnenstadsborrel & Mobiliteitsvisie

Nieuws uit de Stad

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Er zijn ondernemers vertrokken en er zijn er een paar bijgekomen. Ook zien we dat het bouwen gestaag doorgaat; er komen meer woningen bij. Ook wordt er flink gewerkt aan het Stationsplein, de verwachting is dat de ondergrondse fietsenstalling een aantrekkelijke entree voor Zwolle oplevert.

Gemeente Zwolle

Zoals iedereen heeft kunnen lezen heeft de gemeente Zwolle een nieuwe burgemeester. Peter Snijders start op 1 september.

Op 30 augustus neemt Zwolle afscheid van Henk-Jan Meijer. Hij wordt voorzitter per 1 september van Stichting Kennispoort Regio. Vanuit ZwolleFonds, CityCentrum zullen er enkele bestuursleden aanwezig zijn. Er is in overleg met KHN een cadeau gevonden.

Bestuur

ZwolleFonds, CityCentrum, KHN, HESZ en gemeente Zwolle, bevorderen samen de verblijfskwaliteit en aantrekkingskracht van de binnenstad van Zwolle, met als doel meer consumenten langer in de binnenstad van Zwolle te laten verblijven en de bestedingen te laten toenemen. Deze doelstelling staat beschreven in ons Meerjarenplan dat tijdens de Ondernemersbijeenkomt van 7 april is gepresenteerd. Om dit te bewerkstelligen werkt het ZwolleFonds nauw samen met haar stakeholders en wil deze ook uitbreiden met: Kunst & Cultuur, Onderwijs en Vastgoed. Gezamenlijk zijn Gerard van Dooremolen en Aukje Grouwstra het netwerk in de stad aan het polsen t.b.v. uitbreiding stakeholders en kandidaten bestuursleden. Pagina 2


Binnenstadmanager

De binnenstadmanager Aukje Grouwstra heeft het naar haar zin bij het ZwolleFonds. Zij werkt aan de pijler binnen en de pijler buiten. Binnen gaat over de organisatiestructuur ZwolleFonds en de Werkgroepen. En ook over de onderlinge samenwerking met alle stakeholders waaronder: CityCentrum, gemeente, KHN en HESZ. Buiten gaat over het voorstellen aan de stad en de relatiestructuur opbouwen met de ondernemers. Verder werkt Aukje o.a. aan: Ambassadeurs&Deelgebieden project (A&D), ondersteunt de werkgroepen, stuurt organisatie aan, schrijft aan Stadsarrangement met de provincie Overijssel en legt contacten met Assendorp, Diezerpoort en Spoorzone. De projecten MART Zwolle, HanzeHub, Mobiliteit en Stadsbeweging behoren ook tot de werkzaamheden. Aukje is per 1 september woonachtig in de Zwolse binnenstad!

Medewerkers ZwolleFonds

Samen met Lizet de Jonge en Sigrid van der Wal is er gekeken naar de werkzaamheden die er nu liggen en wat er aan staat te komen. Werkzaamheden Lizet: administratie, boekhouding, coördinatie secretariaat, organisatie en uitvoering Blauwvingerdagen (BVD) en begeleiding werkgroepen Gastvrij, Schoon, Heel, Veilig en KVO-U. Werkzaamheden Sigrid: coördinatie en uitvoering Marketing en Promotie, begeleiding werkgroep Activiteiten en organisatie BVD.

Er ligt meer werk qua Marketing en Promotie; een opgave die we in september in het bestuur bespreken. Ook is de verwachting dat er meer ondersteuning gevraagd gaat worden vanuit initiatieven uit de stad in het A&D-project.

Marketing en Promotie

Zoals jullie in de Externe Nieuwsbrief al hebben kunnen lezen; de volgende campagnes zijn door ZwolleFonds geïnitieerd: - koopzondag campagne (zie kranten) - “door en door zwolle” (einde zomer) - promo activiteiten ZwolleFonds (sept.) Onlangs hebben wij de samenwerking met Marketing Oost en Zwolle Marketing besproken op strategisch en uitvoerend vlak. De werkzaamheden van Marketing Oost en Zwolle Marketing richten zich op de buitenlandse en regionale touristen. De marketing en promotie van de binnenstad zelf en andere delen van de stad bedienen zij niet. Wij bespreken in september met het bestuur welke rol ZwolleFonds hierin gaat spelen en hoe wij hier uitvoering aan willen geven. Er ligt een voorstel Marketing strategie (opgesteld door gemeente en MO) die na de zomer behandeld wordt. ZF wordt hierover geïnformeerd.

Werkgroepen nieuws: Gastvrij Vanuit verschillende hoeken krijgen wij wekelijks complimenten over de bloemen. Ze hangen rijkelijk over de baskets en ze zijn mooi van kleur.

Pagina 3


4 pijlers van de werkgroep zijn: Welkom aan alle bezoekers (ook zakelijk), Uitstraling, Faciliteiten, Verbinding ondernemers. Activiteiten Omdat de promotie anders wordt ingericht, zitten MO/ZM niet meer in het bestuur en in de werkgroep. Er wordt een ander overlegmoment georganiseerd. De werkgroepleden hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer visie, deze wordt het najaar besproken in de werkgroep. I.s.m. de gemeente willen we inventariseren welke evenementen er allemaal zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. Door de gemeente wordt er een kwartiermaker aangesteld, die de vijf kernevenementen gaat onderzoeken. Komt terug in bestuur. ZF ondersteunt: Zwolle Unlimited, Zwolle Pride, Stratenfestival, Stadsfestival, PROTO, Wijnfestival, Robinson Eiland, Jumping Zwolle, Dutch Sustainable Fashion Week, Sinterklaasintocht, IJsbeeldenfestival. Schoon, heel, veilig Vanuit de werkgroep KVO-U is de enquȇte ‘Veilig Ondernemen’ verspreid en opgehaald in de binnenstad. Om de enquȇte volwaardig te kunnen afnemen, is een retour van 50% nodig en dat is gelukt! Met dank aan de inzet van Lizet, Christa en Ton Kolman!

Remko Bonsing van Grafitti No! is enkele keren op pad geweest. Onlangs heeft hij nog kunnen helpen met een offerte opstellen voor een VVE in de Bitterstraat. In de werkgroep Veilig Uitgaan is afscheid genomen van Hellen Massen KHN, zij vertrekt naar haar lief in Limburg en gaat wederom werkzaam zijn binnen KHN. Ook Sake gemeente Zwolle neemt afscheid, hij gaat met pensioen, een uitnodiging voor zijn afscheid volgt.

Blauwvingerdagen

De Blauwvingerdagen (BVD) doen het supergoed, waar landelijk Braderiën en Markten terugloop zien of markten worden afgeblazen omdat ze het niet vol krijgen; staan er ‘s ochtends voor ons kantoor 15 meelopers uit het gehele land. De markt is goed gevuld en goed bezocht. De PR is goed op gang gekomen en er zijn meerdere artikelen in kranten verschenen. Een ander belangrijk aspect, is het zenuwcentrum achter de schermen. Daar komen de partijen die de BVD mogelijk maken samen. Wat banden smeedt, is niet enkel

Pagina 4


een goed overleg kunnen hebben, maar vervolgens met elkaar de schouders er onder zetten en de BVD neerzetten. Ook de lunch met daarna bijkomen in de afronding en het gezellig hebben met elkaar hoort daar ook bij.

Stadsbeweging provincie Overijssel

Samen met Suzanne Douwsma, programma manager gemeente Zwolle, schrijft Aukje aan het Stadsarrangement. Deze subsidie regeling met de provincie en de Stadsbeweging zijn we nieuw leven aan het inblazen en behelst o.a. het A&D-project. Voor nu heeft Aukje aanspraak gedaan op de Stadscheques, deze zijn bedoelt als aanjaaginstrument voor de Deelgebieden (project A&D). Het A&D project gaan we actief ophalen uit de binnenstad. Onlangs is er overleg geweest met de Luttekestraat deelgebied ‘Museumkwartier’ en met horeca Nieuwe Markt. Ook Rob Zuidema, directeur Zwolse

Theaters wil zich inzetten voor het Noordereiland gebied. ZwolleFonds gaat met elk deelgebied in gesprek en bekijkt waar ondersteuning nodig is in de profilering en activiteiten. Immers, een goed georganiseerde stad met heldere profiliering wordt beter gevonden en trekt meer bezoekers. Het onderling samenwerking wordt zo gemakkelijker omdat je sneller kan schakelen tussen de deelgebieden met de Ambassadeurs. De provincie Overijssel vindt dit A&D-project erg interessant en als er dan een verzoek tot rondleiding met uitleg komt, dan zorgen we daar voor. Samen met Monique Wouters heeft Aukje medewerkers provincie Overijssel hierover geïnformeerd.

+ Meld je aan vd BBQ 27e aug. + Bestuursvergadering 9 sept. + Bezoek binnenstadm Utrecht 12 sept. + MER en NRD ter inzage inspraak periode t/m 13 sept. + Ondernemersbijeenkomst 17 sept. + Binnenstadsborrel & informarkt Mobiliteitsvisie 15 okt. Odeon + Vacature vervanging zwangerschaps verlof Sigrid is uit.

Pagina 5

Profile for Aukje Grouwstra

Interne nieuwsbrief ZF aug 2019  

Interne nieuwsbrief ZF aug 2019  

Advertisement