Page 1

infomap

LOCO

speel-en-werkbladen SGSO FRYSLAN AFD.AMBULANTE BEGELEIDING P/A THIEDAMAWEG 1 - POSTBUS 25- 9104 ZG DAMWALD


INFOMAP In deze infomap zijn opgenomen de werkbladen van de 4 beschikbare mappen: • Zeggen Wat Je Ziet • Kijk Eens Om je Heen • Rekenen tm 12 • Aanvankelijk Lezen tm Kern 7 De speel-werkbladen zijn gemaakt voor 2 loco’s: Bambino en Mini-Loco Bambino-Loco bestaat uit een doorzichtige doos met 6 gele en gemarkeerde blokken. Op de achterkant van de blokken staan kleurige figuren die (mits in de goede volgorde gelegd) een patroon maken. De bedoeling is dat de Bambino-loco door opengeklapt op het werkblad wordt gelegd, met de blokken (gele zijde omhoog) in de bovenkant van de door. Als nu een blok wordt opgepakt wordt erachter een opdracht/vraag zichtbaar. Het antwoord hierop staat (onder) de onderste helft van de locodoos. Daar mag het blokje dan ook neergelegd worden. Als alle 6 blokjes gelegd zijn, mag de doos dicht en omgedraaid. Bambino-Loco is vooral voor de jongere kinderen bestemd, daarom zijn de series: Zeggen Wat Je Ziet en Kijk Eens Om je Heen voor deze loco gemaakt. Mini-Loco bestaat uit een half doorzichtige door (bovenkant) met 12 genummerde blokken. Op de achterkant van de blokken staan kleurige figuren die (mits in de goede volgorde gelegd) een patroon vormen. Het is de bedoeling dat de Loco-doos wordt opengeklapt waarbij de bovenste (doorzichtige) helft over de onderste (antwoordgedeelte) helft van het werkblad wordt gelegd. Een blok wordt nu opgenomen en de vraag (behorende bij het nummer op dat blok) wordt gelezen. Het blok wordt neergelegd in de bovenste helft van de loco-doos (bovenop het juiste antwoord) Als alle 12 blokken gelegd zijn mag de doos dicht en omgedraaid. Voor Mini-Loco zijn de series Rekenen en Aanvankelijk Lezen Bambino-Loco gemaakt. serie 8 kaart 7

Zeggen Wat Je Ziet is een pakket speel-werkbladen dat aansluit op de gelijknamige pictolees-methode en kan naast het andere materiaal worden gebruikt. Met Zeggen Wat je Ziet helpen we kinderen leren spreken en lezen. Daarnaast is het materiaal uitermate geschikt om -ook jonge kinderen- al snel zelfstandig te laten werken. Het materiaal bestaat uit een honderdtal werkbladen. Er komen regelmatig nieuwe werkbladen welke kunnen worden gedownload van een speciale webside. Omdat jammergenoeg van de rechthebbende op de pictogrammen geen toestemming is verkregen e.e.a. uit te geven, wordt het pakket nu in eigen beheer verspreid. Daarvoor zijn verschillende opties:

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

© Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Bambino-Loco

serie 8 kaart 5: Lees de zin goed, wat heb ik nodig?

Zeggen Wat Je Ziet / Kijk Eens om je Heen exclusief verzendkosten

Opmerking: dit is een opdrachtje om zelf te doen

digitale uitgave (werkbladen geleverd op USB-stick)

€ 10,00

printkosten 100+ werkbladen (kleuren-laser-print)

€ 25,00

luxe bewaarmap (kostprijs)

€ 12,50

Bambino-Loco doos (kostprijs)

€ 12,50

Leg de Bambino-doos op deze bladzijde en de kaartjes (op de goede plaats) in het bovenste gedeelte van de Bambinodoos.

Kijk © Auke Sikma 2009 CSO Fryslân

Kijk Eens Om je Heen Ook deze serie is gemaakt voor jonge kinderen. De serie is gebaseerd op een aantal thema’s. Ieder thema wordt op eenzelfde wijze behandeld: Bij de thema-series gaat het in de eerste plaats om de taal. Om precies te zijn om de (vooral actieve) woordenschat. Nodig het kind dan ook zoveel mogelijk uit de Kernwoorden te zeggen. Bij ieder thema gaat het om 6 kernwoorden (u ziet ze onder aan de pagina). De opbouw van ieder thema is gelijk: kaart 1: (samen) kennismaken met de woorden (tekeningtekening) kaart 2: (zelf) de opdracht (als 1) maken (andere volgorde) kaart 3: kennen en herkennen van de woorden (tekening-foto) kaart 4: idem, andere volgorde (foto-tekening) kaart 5: begrijpen van de woorden in context (foto-foto) Kijk eens om je heen thema-serie: Fruit eten kaart 5

© Auke Sikma 2009 CSO Fryslân

Kijk eens om je heen thema-serie: Fruit eten kaart 4

sinaasappel

banaan

aardbei

druiven

Het betreft de volgende thema’s: • aan tafel • in bad • naar bed • boerderij • dierentuin • fruit eten • huisdieren • kleding • speeltuin • spelen • vakantie • verkeer • voertuigen • groenten • tuin

De prijs van deze serie is gelijk aan de prijs van de Zeggen Wat je Ziet serie (zie boven).

appel

peer © Auke Sikma 2009 CSO Fryslân


Rekenen is een serie opdrachtbladen: - opdrachtbladen bij Bambino-Loco - werkbladen - opdrachtbladen bij Mini-Loco Hier is een voorbeeld van hetzelfde blad in de 3 verschillende versies: Bambino-rekenen Voorloper: serie 3 kaart 4

Werkblad Rekenen serie 3 kaart 4

3

2

3

1

3

Kijk en tel

2

Goed Tellen

1

3

1

1

3

2

seriese

3

1

1

1

2

2

Mini-Loco Rekenen serie 3 kaart 3

Kijk en tel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

3

2

3

1

2

1

1

2

3

SERIE 3 KAART 4 WERKBLAD-VERSIE

SERIE 3 KAART 4 MINI-LOCO-VERSIE

© Auke Sikma 2010 SGSO Fryslân

SERIE 3 KAART 4 BAMBINO-VERSIE

Er kan worden gewerkt met -naar believen- de Bambino- of de Mini-Loco versie. Rekenen behandelt de getallen en hoeveelheden tm 12. Niet alleen het tellen van hoeveelheden en het herkennen van het cijfersymbool, maar ook alle andere rekenvaardigheden komen aan de orde: Hoeveelheid: • De leerling kan een hoeveelheid tellen (aftellen, synchroon of resulatief tellen) • De leerling ken een hoeveelheid herkennen (zonder te tellen) • De leerling heeft weet van de waarde van de hoeveelheid (meer - minder dan ..) • De leerling kan met de hoeveelheid manipuleren (splitsen, erbij - eraf) Getal: • De leerling herkent een getal • De leerling kent de relatie hoeveelheid - getal • De leerling kent de positionele waarde van een getal Mini-Loco Rekenen serie 1 kaart 8 1

2

1 7

3

1 8

1

4

1 9

1

Zoek er 1 5

1 10

1

1

6

1 11

1 12

1

1


De Rekenen series bestaan uit Bambinobladen (series 1 tm 5), werkbladen (alle series) en MiniLoco (alle series) De Rekenen series worden onder dezelfde voorwaarden geleverd als de Bambino -series:

Mini-Loco-series (excl.verzendkosten) digitale uitgave (werkbladen geleverd op USB-stick)

€ 10,00

printkosten 100+ werkbladen (kleuren-laser-print)

€ 25,00

luxe bewaarmap (kostprijs)

€ 12,50

Bambino-Loco doos (kostprijs)

€ 12,50

Aanvankelijk Lezen is een serie werkbladen gemaakt voor Mini-Loco Het gaat uit van de Kernen van Veilig Leren Lezen. NB Deze serie is nog in ontwikkeling

Mini-Loco serie VLL1 kaart 5

Zoek de r-plaatjes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

radio

rug

raam

ring

rups

rook

rood

roos

riem

ren

reep

Tenslotte: Genoemde prijzen zijn absolute minimumprijzen en gebaseerd op kostprijs. Er wordt dan ook geen korting gegeven als meerdere series worden besteld. Voor bestellingen, informatie enz. kunt u contact opnemen met: Auke Sikma SGSO Fryslân afd. Ambulante Begeleiding Postbus 25 - 9104 ZG Damwâld Thiedamaweg 1 - 9104 HT Damwâld tel. 0511421330 of 0642946601 email: absikma@home.nl Meer info op: http://web.me.com/auke.sikma/pocoloco

infomap loco  
infomap loco  
Advertisement