Page 1

Het boek van 8 bestaat uit: opdrachtbladen voor Mini Loco

© Auke Sikma SGSO Fryslân 2010 http://web.me.com/auke.sikma/pocoloco


1

2

3

4

5

3

6

1

2

3

4

5

2 4

6

0

1

2

3

4

5

5 5

6

0

1

2

3

4

5

2

2 5

0

1

2

2

3

4

1

4

1

6

5

3

3

5

2

5 3 2 1 0

6

0

1

12

2

3

4

5

6

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

4 4

3 1

4

2

4 4

3

5

11

1

4

0

6

4

5 4 3 2 1 0

6

3

5

2

4

1

3

0

2

4

10

1

5

5 4 3 2 1 0

0

3

3 1 0 0

6

3

5

2

4

1

3

6

0

2

4

9

1

5

5 4 2 1 0

0

2

3 2 1 0

6

3

5

2

4

1

3

5

0

2

4

8

1

0

1

3

4 2 1 0 0

4

7

6

2

5

1

4

4

0

3

4

2

3

3

3 2 1 0 1

5

0

Meet de blokken

5

5

2

4

1

5

5

Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 1

4 4

3

1

3


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 2 1

2

5

3

3 7

4

8

9

5

1

6

10

11

2

8

6

2

3 7

4

4

5

5 1

1

Zoek jij voor mij

12

7

3

1


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 3

Hoe laat is het ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

01:00

03:00

08:00

05:00

6 uur

5 uur

3 uur

5 uur

1 uur

8 uur

8 uur

4 uur

2 uur

3 uur

7 uur

1 uur


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 5 1

2

01:00 7

3

02:00 8

07:00

4

5

6

11

12

04:00

03:00 9

08:00

Een uur later ...

10

05:00

06:00

07:00

08:00

02:00

05:00

1

09:00

03:00

04:00

06:00


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 6 1

7

1

4

1

2

8

1

2

3

9

Wat heb ik over? 0

4

2

10

1

5

0

11

2

6

0

0

12

6


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 7

Hoeveel tegels

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4 6 2 6 3 5 8 7 4 7 8 6


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 8

Altijd 9,hoeveel erbij

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3 2 2 4 1 1 3 1 3 1 3 2


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 9

1

1 eraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Mini-Loco Rekenen serie 8 kaart 10

Probeer NIET te tellen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

5

1

1

4

5

8

2

6

8

4

1

2


Mini-Loco Rekenen Notitieblad Serie 8 nr

opdracht

datum - werkvorm

datum - werkvorm

datum - werkvorm

S8-K1

meten (hoogte en breedte) tm 5

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K2

hoeveelheid 1-8 tellen met cijfer

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K3

(analoog/digitaal) klokkijken tm 8

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K4

klokkijken: 1 uur erbij tm 8

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K5

klokkijken: 1 uur erbij tm 8

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K6

betalen (splitsen) tm 8

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K7

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K8

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K9

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

... / ... / ... | 1op1-zelf

S8-K10

schatten tm 8

Rekenvaardigheden: 8 Datum

rekenvaardigheid: getal en hoeveelheid

... / ... / ...

De leerling telt de hoeveelheid

... / ... / ...

De leerling herkent de hoeveelheid

... / ... / ...

De leerling kent de waarde van de hoeveelheid

... / ... / ...

De leerling kan met de hoeveelheid manipuleren

... / ... / ...

De leerling herkent het getal

... / ... / ...

De leerling kent de relatie: getal - hoeveelheid

... / ... / ...

De leerling kent de positionele waarde van het getal

Toelichting: De leerling kan “aftellen” (synchroon of resultatief) tot de aangegeven hoeveelheid

Toelichting: De leerling herkent en noemt de hoeveelheid “in één oogopslag”, dus zonder te tellen

Toelichting: De leerling weet of deze hoeveelheid meer/minder is dan reeds behandelde hoeveelheden

Toelichting: De leerling kan bewerkingen uitvoeren op de hoeveelheid (erbij - eraf)

Toelichting: De leerling herkent het getal aktief (kan naam noemen) en passief

Toelichting: De leerling weet welke hoeveelheid bij dit getal hoort

Toelichting: De leerling weet de positionele waarde van dit getal (naast - tussen)

Aantekeningen

HET COMPLETE BOEK VAN 8  
Advertisement