Page 1

II Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty AUGUSTOWSKIEGO - 13 maja 2016 Protokół nr 5 indywidualnie - pistolet -kobiety nie mundurowe Nazwisko i imię zespół zestaw wynik m-ce

lp

Maksimowska Iwona 2 Blazis Ivona 3 Augustynowicz Urszula 4 Kulmaczewska Magdalena 5 Bobran Bożena 6 Puczyłowska Beata 7 Radzewicz Janina 8 Frydrych Katarzyna 9 Łapińska Magdalena 10 Maciąg Małgorzata 11 Granacka Halina 12 Wojtuszko Agata 13 Kleps Marzena 14 Grzymkowska Helena 15 Vasilevskyte Irerna 16 Cieśluk Katarzyna 17 Kozłowska Małgorzata 18 Siemieńczuk Dorota 19 Pawlukopwska Edyta 20 Zyskowska Katarzyna 21 Jasionowska Ewa 22 Maziuk Wawiórko Marta 1

lp 1 2 3 4 5 6 7

OSP Augustów PWSZ Brunswick Marina Wodociągi Augustów POM Augustów Urząd Skarbowy A-stów POM Augustów Stal-Met Starostwo Powiatowe Gmina Augustów Starostwo Powiatowe OSP Augustów Straż Pożarna Augustów Wodociągi Augustów PWSZ Straż Pożarna Augustów Urząd Skarbowy A-stów Zespół Placówek Młodzież

Stal-Met Gmina Augustów Brunswick Marina Zespół Placówek Młodzież

45 48 40 47 43 44 43 35 34 39 34 45 33 47 48 33 44 42 35 39 40 42

78 74 69 68 65 63 59 57 56 55 54 53 50 48 47 43 41 25 21 19 17 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

II Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty AUGUSTOWSKIEGO - 13 maja 2016 Protokół nr 6 indywidualnie - pistolet -mężczyźni nie mundurowe Nazwisko i imię zespół zestaw wynik m-ce X

Juchniewicz Stanisław Haraburda Grzegorz Kulbacki Wojciech Wasilewski Paweł Koncewicz Marcin Frydrych Ryszard Wardziejski Krzysztof

POM Augustów Starostow Powiatowe Urząd Skarbowy A-stów POM Augustów Stal-Met Stal-Met Urząd Skarbowy A-stów

43 34 44 43 35 35 44

91 89 88 88 88 85 78

1 2 3

3

5

2

4

2

6 7


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sieńkowski Piotr Wirkowski Sławomir Bartoszewicz Marek Gąsiewski Waldemar Kwiecień Jarosłąw Wasilewski Hubert Staszewski Łukasz Zarzecki Marcin Piłasiewicz Piotr Klepacki An drzej Tomaszewski Tomasz Czyżewski Tomasz Janiszewski Artur Bukrejewski Paweł Simonienko Jarosłąw

PWSZ Straż Pożarna Augustów Starostow Powiatowe Wodociągi Augustów Zespół Placówek Młodzież

Wodociągi Augustów Brunswick Marina PWSZ Brunswick Marina Gmina Augustów Gmina Augustów Straż Pożarna Augustów Zespół Placówek Młodzież

OSP Augustów OSP Augustów

48 33 34 47 42 47 40 48 40 39 39 33 42 45 45

77 76 69 69 69 65 64 60 59 52 49 45 44 41 37

8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

II Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty AUGUSTOWSKIEGO - 13 maja 2016 Protokół nr 7 indywidualnie - karabin -kobiety nie mundurowe

lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nazwisko i imię

Blazis Ivona Łapińska Magdalena Puczyłowska Beata Maksimowska Iwona Radzewicz Janina Vasilevskyte Irerna Frydrych Katarzyna Granacka Halina Klejps Marzena Bobran Bożena Zyskowska Katarzyna Cieśluk Katarzyna Maciąg Małgorzata Pawlukopwska Edyta Siemieńczuk Dorota Grzymkowska Helena Kozłowska Małgorzata Kulmaczewska Magdalena

zespół

PWSZ Starostwo Powiatowe Urząd Skarbowy A-stów OSP Augustów POM Augustów PWSZ Stal-Met Starostwo Powiatowe Straż Pożarna Augustów POM Augustów Gmina Augustów Straż Pożarna Augustów Gmina Augustów Stal-Met Zespół Placówek Młodzież

Wodociągi Augustów Urząd Skarbowy A-stów Wodociągi Augustów

zestaw Wynik M-ce

48 34 44 45 43 48 35 34 33 43 39 33 39 35 42 47 44 47

81 61

1

58 53

3

52 45

5

39 38

7

38 37

9

2

4

6

8

10

36 35

11

29 27

13

26 25

15

25 23

16

12

14

17

18

1


19 20 21 22

Jasionowska Ewa Maziuk Wawiórko Marta Augustynowicz Urszula Wojtuszko Agata

Brunswick Marina Zespół Placówek Młodzież

Brunswick Marina OSP Augustów

40 42 40 45

19 11

19

11

21

0

22

20

II Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty AUGUSTOWSKIEGO - 13 maja 2016 Protokół nr 8 indywidualnie - karabin -mężczyźni nie mundurowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sieńkowski Piotr Wasilewski Hubert Wasilewski Paweł Juchniewicz Stanisław Kulbacki Wojciech Zarzecki Marcin Gąsiewski Waldemar Bukrejewski Paweł Wardziejski Krzysztof Simonienko Jarosław Haraburda Grzegorz Kwiecień Jarosłąw Koncewicz Marcin Wirkowski Sławomir Frydrych Ryszard Staszewski Łukasz Tomaszewski Tomasz Piłasiewicz Piotr Bartoszewicz Marek Klepacki An drzej Czyżewski Tomasz Janiszewski Artur

PWSZ Wodociągi Augustów POM Augustów POM Augustów Urząd Skarbowy A-stów PWSZ Wodociągi Augustów OSP Augustów Urząd Skarbowy A-stów OSP Augustów Starostow Powiatowe Zespół Placówek Młodzież

Stal-Met Straż Pożarna Augustów Stal-Met Brunswick Marina Gmina Augustów Brunswick Marina Starostow Powiatowe Gmina Augustów Straż Pożarna Augustów Zespół Placówek Młodzież

48 47 43 43 44 48 47 45 44 45 34 42 35 33 35 40 39 40 34 39 33 42

83 82

1

81 78

3

73 73

5

68 68

7

66 66

9

2

4

6

8

10

61 61

11

56 53

13

51 43

15

43 40

17

37 30

19

25 20

21

12

14

16

18

20

22

Ii otwarte zaw strzeleckie o puchar starosty 1 indywidualnie niew mundur  
Ii otwarte zaw strzeleckie o puchar starosty 1 indywidualnie niew mundur  
Advertisement