Nieuwslijntje december 2020

Page 1

21ste jaargang N° 4 december 2020

Nieuwslijntje Nieuwtjes over onze school voor de ouders De tijd van de nieuwe wensen is daar. Hebben wij nog wensen? Het is goed van even in ons binnenste te kijken: wat leeft er in ons aan verwachtingen, aan hoop, aan verlangens? Wij verlangen naar geluk voor onszelf en onze omgeving. Gezondheid en niet teveel zorgen, geborgenheid, een thuis. Dat geluk kunnen wij maar ten dele maken, het wordt ons geschonken. Wij verlangen naar toekomst voor onze kinderen en onze aarde. Een leefbare wereld, vrede en veiligheid, zuiver water, propere lucht, groen. Wij kunnen er allen aan bijdragen; Wij verlangen naar zin, uitzicht en perspectief. Een reden om te leven, een bron om uit te putten, een kracht om veel te dragen. Wat is het dat ons rechthoudt? Wie willen wij zijn voor anderen? Waarom leven wij? Verlangen naar zin en zin vinden, is ook voor christenen geen evidentie. Ook zij moeten telkens hun levenskracht hervinden. Hoe is Hij een licht voor hun leven? Hoe kan door hen zijn licht blijven branden? In de advent groeit het licht op de krans. Mag het een teken zijn van het licht dat groeit in onze beste verlangens. Rik Renckens


DECEMBER 2020

2 Pedagogische studiedag 3 Sint op bezoek 18 Voorstelling CLB: op weg naar het secundair (6LS) 21 Start kerstvakantie Geplande uitstappen zijn helaas geannuleerd (coronamaatregelen).

Onze pedagogische studiedag op 2 december gaat door. Voorlopig gaat de pedagogische studiedag op woensdag 10 februari 2021 door. Maandag 22 maart gaat de pedagogische studiedag NIET door. Deze wordt verplaatst naar maandag 7 juni. *** KERSTVAKANTIE VAN MAANDAG 21 DECEMBER 2020 TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2021!

VOORSTELLING VAN ONS HUISPERSONEEL: stripverhaal Enkele leerlingen van het vijfde leerjaar hebben een hele mooie voorstelling gemaakt van ons huispersoneel (waarvoor dank ď Š). Ze maakten een stripverhaal waarin de hoofdpersonages alle mensen zijn die dagelijks instaan voor de zorg van jullie kind. Ze zorgen ook voor een vlot verloop van de schoolorganisatie. Je kan hun fotofilm bekijken via onderstaande link of op de schoolwebsite. Veel kijkplezier! https://youtu.be/Jxdds05QBR8

2


VERKEER OP SCHOOL VBS St.-Augustinus bekroond met Verkeer op School-medaille VBS St.-Augustinus uit Stasegem werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 136 gouden, 260 zilveren, 626 bronzen en 6 kleutermedailles uit, goed voor 1028 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 937 scholen een medaille kregen. Zes op de tien basisscholen, 2576 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar. Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School. VBS St.-Augustinus is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

PROFICIAT! 3


We verkochten maar liefst 791 kilo pannenkoeken! We willen jullie dan ook uitermate bedanken voor de steun. Dat wordt smullen!

We betuigen onze christelijke deelneming aan: de familie van André Vanhalewyn (opa van Liza Vanhalewyn uit 6LS) de familie van André Werbrouck (opa van juf Nadja Debackere) de familie van de opa van Jeroom Six (1LS)

Hoor wie klopt daar kinderen… Veel speelplezier!

KBH Katholiek Basisonderwijs Harelbeke Stasegemdorp 32

8530 HARELBEKE

056 20 37 76

info@augustinusschool.be

-

VBS St.-Augustinus

www.augustinusschool.be

4