Page 1

kunst p책 baNKEN

SKAMLINGSB A N K E N S A M L I N G S T A N K E N 2013


kort sagt

25 kunstværker: Den åbne udstilling foregår med 25 stedspecifikke kunstværker rundt i hele området omkring Skamlingsbanken og stien gennem skoven ned til engen. De er markeret med små skilte med reflektioner. 5. JUnI - 20. OKTOBER: Den er åben i hele sæsonen og bliver løbende vedligeholdt.


kunst på baNKEN

Kunstprojektet SAMLINGSTANKEN opstod som en tanke om at gøre SKAMLINGSBANKEN nutidig og dynamisk. Den rummer en fantastisk historie, der giver gåsehud - men den står også bare der og står. Alt for mange kender den slet ikke eller kommer bare flygtigt forbi uden at nå ind til kernen. Målet med kunstprojektet er at fortælle tankerne om SKAMLINGSBANKEN på en helt ny måde via stedspecifikke kunstværker, der udfordrer og udfolder noget af det, SKAMLINGSBANKENs hjerte banker for at formidle. En lang række lokale og internationale kunstnere giver deres fortolkning af “hvad Skamlingsbanken vil sige os i dag” under overskriften SAMLINGSTANKEN. Årets tema er genforening og er blevet til i samarbejde med lokale ildsjæle, kunstnere og er støttet af kulturpuljen fra Kolding kommune. God fornøjelse


SKA M LI NGSBANKEN Skamlingsbanken blev købt i 1843 som et udendørs festlokale. Gennem årene har skiftende generationer kæmpet forskellige kampe her - hver generation har nemlig sine kampe - og derfor er det naturligt at Skamlingsbanken til stadighed holdes levende og aktuel. Årets tema er genforening. Genforening i ordets bredeste forstand. Det kan være en hilsen til Sønderjylland, der i 1920 igen blev dansk - men det er også at gøre noget i forening. Det vi samles om og for. Det er det nære/det fjerne der samles. Fortiden og fremtiden der mødes. Det er dér vi mødes. Det er hvem der mødes. Det er hvad de mødes om. En forening af fortiden og fremtiden. En forening af dem vi kender, og dem vi ikke har mødt endnu. Skamlingsbanken er et historisk sted. Men både historien og nutiden bliver kun levende, når vi gør den levende. Når vi gør noget for at holde det i live.


SAMLINGS

TANKEN

I dag bliver verden mindre og mindre. Vi kan kommunikere via nye medier, vi bliver tæppebombet med informationer fra hele verden. Og allivevel bliver vi mere og mere fraværende i nærværet, fremmedgjorte. Vi vil gerne invitere dig og dine til en tur på Skamlingsbanken og give Jer noget at være sammen om. Gå en tur i området og brug tiden til at kigge, snakke, drøfte. Til den første fest, der blev holdt på Skamlingsbanken, stod der i invitationen: Adgangen står åben for enhver, som føler trang til, ved sin nærværelse, at bidrage til festens forherligelse. Du står midt i naturen. Adgangen er også åben for dig. Vi genskaber en fest på Skamlingsbanken, hvor vi sætter samlingstanken og kunsten fri. Lad os samles... på Skamlingsbanken.


1 _ udsyn // indsigt

Den røde tråd, er dét der binder os sammen gennem livet, gennem generationer og samler de løse ender. Kunstnerne udfordrer os til at genopdage Skamlingsbankens forskellige historier ved at skabe aktuelle kunstværker med hilsen fra fortiden og krydse dem med aktuelle emner fra nutiden. Og det er ofte de samme - bare på en ny måde. kunstnerkollektivet: rote ART’me action


genforening _ 2

En af stenene fra Skamlingsstøtten ligger helt for sig selv. Støtten blev sprængt af Preuserne i 1864, men samlet igen 2 år senere fordi den rummede noget så umisteligt, at den ikke kunne falde. Den er et symbol på, at der skal flere til at skabe et vartegn og en samlings-tanke. Et symbol på genforening. kunstner: kunstforstyrrelsen


3 _ i samlet flok

Bogstaver forenes til ord, der forenes til sætninger, der forenes til sprog. Sproget er kilden til at udfolde, udfordre, udforske hinandens forskelligheder og fællesskaber. Sproget kan deles og samles til ideer. Læs den hilsen andre har skrevet til dig og lav selv en hilsen til den næste, der kommer forbi... og skab samhørighed, med dem du måske slet ikke har mødt. kunstner: kunst

tsunk


der er et sted _ 4

Vi mennesker kan genforenes på mange måder: med ligegyldighed, stolthed, ydmyghed, vrede, imødekommenhed, glæde, kærlighed. Du skaber og vælger selv, hvordan du vil genforenes med andre. Men er alle genforeninger lige gavnlige? Bænken giver dig stedet, anledningen, stof til eftertanke og udfordring. kunstner: ATRO


5 _ livstræet

Lad os lege i livstræets krone. I træerne bag talerstolen på Skamlingsbanken finder du kilden til genforening. Legen for livet. I træet er der en række bolde højt oppe i træets krone. Det er i legen, vi finder glæden, finder hinanden, finder sammen... kaster du, så griber jeg? Vil du lege? kunstner: husk mit ord


forsamlinger _ 6

Skamlingsbankens talerstol har været centrum for samlinger og store taler. Mennesker kan samles, forenes og genforenes. Mennesker kan spredes for alle vinde. Talerstolen er symbol på samlingstanken og inviterer til, at flere kommer med. Vi har derfor i år inviteret 25 ekstra røde sten med. kunstner: I tilfælde af kunst


7 _ genfortællinger

Ordene er som trinnene på en trappe. Sammen kan de føre til et nyt sted, en ny indsigt, en ny fortælling. Fortællingen kan bygge op og bryde ned, adskille og forene. Men fortællingen kan også blive genfortalt, genfortolket og forandret. Dit liv er en fortælling, men hvor fører den hen? TIllad din og min historie at blive genfortalt. Læs genfortællingen Genforening enten fysisk eller scan... kunstner: a TrOslo


circle of life _ 8

Klokketårnet er en hilsen og hyldest til dem der døde. Genforening er også at samles for at mindes og genforenes i tankerne. Kunstneren har spredt røde valmuefrø over engen til at minde om, at vi såes som frø, vi spirer og gror, vi vokser og blomstrer... for til slut at afblomstre og indgå i det kredsløb, vi kom fra... en hyldest til alle vores forfædre, et husk dit ansvar til os i nutiden og et håb for fremtiden... kunstner: Lundim


9 _ samlingspunkt

x To gamle træer, der er uløseligt forbundet, danner rammen om et kunstværk, du selv er med til at skabe. Her ligger en lille gæstebog, hvor du kan skrive en hilsen. Hvad er Skamlingsbanken eller Samlingstanken for dig? Det er skabt som geocaching, så den kan findes via GPS-koordinater. kunstner: Tankekraft


hegnet _ 10

Vi kan sætte hegn op, grave grøfter og skyttegrave eller bygge barrikader med pigtråd og bomber. Men mennesker, der vil mødes, får det til at ske - på tværs og på trods. Genforeningskraften er stærkere end det stærkeste hegn. Så hvorfor bygge op... når man kan bryde ned? Menneskehænder er det stærkeste hegn! kunster: Husk mit ord!


11 _ samlingstid

Vi samles til hverdag, og vi samles til højtider. Vi kommer fra nær og fjern for at holde traditionerne levende og ritualerne i hævd. Vi samles om bordet, om maden, om træet, om hinanden... Vores små hverdagsmøder er små højtider - og bør hyldes og gøres lidt ekstra ud af. Giv et ekstra smil, tag dig tid til en snak, giv et klap på skulderen... gør det lille møde ekstraordinært - fordi du kan! kunstner: rote ARTme action


spredning _ 12

En dråbe i vandet skaber ringe ud i det uendelige. Du er den dråbe, der kan skabe ringe i genforeningen. Du kan sætte bølgen igang, du kan genforene, du kan gøre en forskel. Det er nemlig den lille dråbe, der skaber den store bølge. kunstner: Goutte dans l’oceean


13 _ unik // united

Vi er sammen og alligevel hver for sig. Vi samles i grupper, for dem der er med, og dem der ikke er det. Vi markerer det med uniformer, rygmærker, pins i jakkesættet, kastemærker og jødestjerner. Markeringer kan være positive - du er med! Markeringer kan være negative - du er ikke med! Men hvem er det egentlig, der skal bestemme, hvem der er med eller ej. Hvem der er rigtig eller forkert? Hvem der er forenet eller ej? kunstner: kunst

tsunk


tingstedet _ 14

Et tingsted er det samlingssted, hvor vi samles for at blive enige og vælger vores fælles retning. Et ting (af oldnordisk: þing) var i Vikinge-tiden og middelalderen en folkeforsamling, hvor folket udøvede dømmende og lovgivende magt. Ordet ting lever videre i nutidens folke-samlinger som folketing og landsting. kunstner: kunstforstyrrelsen


15 _ shoegether

Når mennesker mødes, sætter det spor. Spor i din hjerne og dit hjerte, spor i vores fælles handlinger, spor for dem vi mødes med, spor i samfundet, fordi forandringer er noget, vi skaber sammen. Genforening handler om at mødes igen og igen og igen - for at sætte spor og aftryk på fremtiden - sammen. kunstner: rote ART’mee aktion


genopstandelse _ 16

I kan ikke slå os ihjel . Vi er en del af jer selv. Træer, mennesker og ord - fødes, lever og dør. Ord skal have næring og ord giver næring. Bogstaverne er som blade, ordene er grene, stammen er fortællingen og rødderne holder den fast. En evig levende fortælling, der altid vil fortsætte... som træet der formulder og giver næring til nyt liv. kunstner: kunstforstyrrelsen


17 _ ræk ud

En hånd kan være svær at række ud - men den kan være endnu sværere at række ud efter. Hænder er til for at nåes, mødes og knyttes. Hjælp dem med at knyttes. Tag den udstrakte hånd, giv selv en hånd med, giv den hele armen eller bare en lillefinger. kunstner: Lundim


dannebroget ? _ 24

dannebroget ? _ 18

Skamlingsbanken er en hyldest til danskheden. Men hvad er dansk-heden? Hvem er danske? Hvor er man dansk? Er nogen mere danske end andre... og hvem har ret til at bestemme det? Er dansk noget man er eller noget man bliver? Er danskheden med til at forene eller sprede? Hvad er du?

Et qui cum quas dit, est abo. Nam sincient venis rempos eum

kunstner: kalajdoskopet

dolorporro volorrum cone eat esed qui dolorer iberum re volum re prati tem. Nam quibus etur, niaecae magnihil earuntis et laut fuga. Nequisitint fugitas et alicit ut fugiatqui by


19 _ velkommen hjem

Stramaj er en kunst for de tålmodige. For dem der sidder hjemme og venter... alene? Vi har aldrig været så mange i samfundet, og aldrig har ensomheden været større. Vi har aldrig kommunikeret så meget sammen og haft så lidt nærvær. Stramaj handler om at knytte trådene sammen sting for sting, tråd for tråd, så de skaber mening... sammen. kunstner: i tilfælde af kunst?


åben ? _ 20

Genforening kræver en åben dør. Den kræver en dør, der åbnes og en der rækker hånden ud ... og en der tager imod hånden og træder indenfor. Verden er fyldt med døre... åbne, lukkede, smækkede, på klem og låste. Hvad er der bag døren? Er din dør åben eller lukket eller låst? Skal du altid vide, hvem der kommer ind, eller tør du møde det ukendte? Skamlingsbanken er en åben dør - en åben invitation til at mødes. kunstner: i tilfælde af kunst?


21 _ små skridt

Genforening er at krydse grænser både de synlige og de usynlige, de kan være åbne og lukkede. Da Christian 10. red over grænsen på en hvid hest i 1920, blev det symbolet på genforeningen. Hvad er det, når østberlinerne trodsede muren i Berlin? Når de danske sømænd frigives fra piraterne? Når familier ønsker familiesammenføring? Hvor er grænsen for genforening? kunstner: Polag


netværk _ 22

Netværket er livsnødvendigt. Netværk er forbindelser, venner, kollegaer, bekendte, familiemedlemmer. Netværket er lige nødvendigt, for alle parter, det kæder sammen, giver mening og muligheder. Med et netværk bliver den enkelte stærkere, som en gren bundet sammen af mange. kunstner: Tretvundet tråd


23 _ rodfæstet

Store, små, tykke, tynde mange forskellige slags rødder, krogede, lige, svage, stærke. Alle snor de sig ud i hver sin retning væk fra stammen. De rækker langt ud, for at samle. Samle vand og næring til deres fælles bedste, til kronen på værket. Et træ med kun en rod er svag, et træ med et netværk af mange forskellige slags rødder er stærkt. Hvordan er dit netværk? Stærkt, mangfoldigt, forskelligt repræsenteret? kunstner: Bettoni + Palombo


samlingspunkter _ 24

Hvor er det vi samles? Vi mødes hele tiden, og det er, når mennesker mødes, at magien opstår, at vi får fælles ideer, at vi får noget at være sammen om, at vi taler sammen i stedet for at tale om hinanden. Det er, når vi mødes, at vi får ting til at ske. Dette kunstværk er en kærlighedserklæring til mødet og en opfordring til at mødes mere og mødes med mening. kunstner: #skamlingcrew


25 _ borte borte tit

Genforening handler også om at være adskilt, være væk eller forsvundet - ellers er det jo ikke en genforening? I skoven kan man forsvinde, blive helt væk eller bare ind imellem skimtes mellem træerne. Imellem forening og genforening er længslen - og længsel behøver ikke kun at være et savn. Det kan også være en glad forventning om et møde, som man ser frem til... Hvad og hvem længes du efter? kunstner: rote ARTme fraktion


tak Tak til alle de frivillige kunstere, ildsjæle og Kolding kommunes kulturpulje, der har gjort dette projekt muligt. Kunstværkerne er alle midlertidige i modsætningen til Skamlingsstøtten. De får lov at leve til efteråret og de vil løbende blive efterset af et team af kunstnere. Drømmen er at projektet skal vokse sig stort, kendt og give Skamlingsbanken et nutidigt modspil, så den bliver ved med at være relevant og fornyende. Og at der hvert år til Grundlovsdag kommer en ny samling af stedspecifikke samtidskunstværker. Det fortjener både Du, Skamlingsbanken, Samlingstanken og kunsten. Vi håber, at du vil tage vel imod gaven. For det er givet med stor respekt for Skamlingsbanken og historien. Af hjertet tak.


Samlingstanken på Skamlingsbanken 2013  

Årets udstillingsguide for SAMLINGSTANKEN med introduktion til temaet og de 25 kunstværker, der findes rundt i hele området. God fornøjelse!

Samlingstanken på Skamlingsbanken 2013  

Årets udstillingsguide for SAMLINGSTANKEN med introduktion til temaet og de 25 kunstværker, der findes rundt i hele området. God fornøjelse!

Advertisement