Page 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ζρευνα για τθ διαφκορά ςτθν Kλικ για επεξεργαςία τίτλου Κεντρικι Μακεδονίατου ςιμερα Δεκζμβριοσ 2010 Κάντε κλικ για να επεξεργαςτείτε τον υπότιτλο του υποδείγματοσ Επαμεινώνδασ Ε. Πανάσ Καθηγητήσ Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών Πρόεδροσ Σμήματοσ ΢τατιςτικήσ 29/3/2011

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


Ρεριεχόμενα ΢ΕΛΙΔΑ

ΘΕΜΑ Θ ταυτότθτα τθσ ζρευνασ

3

Μζροσ 1ο: Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Δείγματοσ

4

Μζροσ 2ο: Αξιολόγθςθ των ςθμαντικότερων προβλθμάτων τθσ χϊρασ ςιμερα

9

Μζροσ 3ο: Αξιολόγθςθ τθσ Αντίλθψθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

14

Μζροσ 4ο: Μορφζσ Διαφκοράσ

26

Μζροσ 5ο: Συμπεριφορζσ

30

Μζροσ 6ο: Ρρακτικζσ

46

Μζροσ 7ο: Υπεφκυνοι για τθ Διαφκορά ςτθν Ελλάδα

56

Μζροσ 8ο: Λόγοι διάδοςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

63

Μζροσ 9ο: Εκτίμθςθ τθσ διάδοςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

67

Μζροσ 10ο: Αποδοτικότθτα μζτρων

118

Μζροσ 11ο: Ρροςπάκειεσ καταπολζμθςθσ από τθν Κυβζρνθςθ

138

Μζροσ 12ο: Επίπτωςθ από τθ Διαφκορά ςτθ ηωι των πολιτϊν

148

Μζροσ 13ο: Ρροςδοκίεσ για τθν πορεία του φαινομζνου τθσ Διαφκοράσ

153

Μζροσ 14ο: Δείκτεσ Συμπεριφορϊν ςε ςχζςθ με τθ Διαφκορά

160

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

2


Ταυτότθτα τθσ ζρευνασ ΤΥΡΟΣ Ε΢ΕΥΝΑΣ

ΡΟΣΟΤΙΚΘ Ε΢ΕΥΝΑ ΜΕ ΤΘ Χ΢ΘΣΘ ΔΟΜΘΜΕΝΟΥ Ε΢ΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΡΕ΢ΙΟΧΘ Ε΢ΕΥΝΑΣ

ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΚΕΝΤ΢ΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΕ΢ΙΟΔΟΣ Ε΢ΕΥΝΑΣ

27/10/2010 – 17/12/2010

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑΣ

ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΕ΢ΧΕΤΑΙ ΣΕ 529 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΤΟ ΤΥΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΥΡΟΛΟΓΙΗΕΤΑΙ ΣΕ +/- 4,26 ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΜΡΙΣΤΟΣΥΝΘΣ 95%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

3


Μζροσ 1ο: Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Δείγματοσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

4


Το δείγμα ανά φφλο και θλικία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

5


Το δείγμα ανά επίπεδο εκπαίδευςθσ και επαγγελματικι κατάςταςθ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

6


Το δείγμα ανά οικονομικι κατάςταςθ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

7


Το δείγμα ανά ιδεολογία (ανεξάρτθτθ ψιφου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

8


Μζροσ 2ο:

Αξιολόγθςθ των ςθμαντικότερων προβλθμάτων τθσ χϊρασ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

9


«Ροιο από τα παρακάτω κεωρείτε ότι είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

10


«Ροιο από τα παρακάτω κεωρείτε ότι είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

11


"Ροιο από τα παρακάτω κεωρείτε ότι είναι το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ χϊρα μασ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΙΑΦΘΟ΢Α

ΑΝΕ΢ΓΙΑ

ΑΚ΢ΙΒΕΙΑ

ΦΤΩΧΕΙΑ

36,3

25,0

7,9

7,8

Ο΢ΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΘΜΑ 2,1

4,0

Κ΢ΙΣΘ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΘΘΙΚΘΣ 15,5

40,9 32,1

21,0 28,5

7,1 8,7

9,5 6,1

1,6 2,5

2,4 5,4

16,3 14,8

1,2 1,8

37,5 44,2 32,0 32,0

31,3 19,2 25,2 29,1

6,3 12,2 7,3 3,9

4,7 5,1 9,2 10,7

6,3 3,2 5,3 1,0

9,4 14,1 18,4 15,5

4,7

1,9 1,0 5,8

37,2 30,2 39,0 21,4 100,0

22,3 30,2 26,0 35,7

8,2 10,5 6,8

7,1 9,3 7,5 14,3

1,8 1,2 2,1 14,3

4,3 4,7 3,4

17,0 12,8 14,4 14,3

2,1 1,2 0,7

29,4 31,3 25,0 46,9 57,1 26,2 38,3 23,1

28,6 37,5 31,3 15,4

8,4 18,8 3,1 4,9

5,9 3,1 12,5 8,4

5,9

1,7

2,5 3,1

1,4

12,5 2,8

38,1 23,4 38,5

14,3 8,5

7,1 9,2 7,7

1,4

2,4 7,1

17,6 6,3 15,6 19,6 28,6 11,9 12,1 15,4

30,8 31,8 41,1 36,9 29,4 42,2 39,1

30,8 22,7 21,5 27,0 26,5 26,7 21,7

7,7 12,1 8,4 6,6 2,9 6,7 11,6

15,4 3,0 7,5 3,3 20,6 2,2 5,8

1,9 3,0 1,9 3,3 1,5

27,2 35,7 40,3 42,1 33,3

32,5 23,4 22,9 22,8

12,3 5,2 7,5 7,0 33,3

13,2 7,1 6,5 3,5

3,5 1,3 2,0 1,8

1,4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΡΑΙΔΕΙΑ

2,8 6,6 4,4 4,4 7,2 4,4 6,5 3,0

ΔΓ/ ΔΑ 1,5

1,5 1,9

0,7 14,3

15,4

11,5 25,8 15,0 15,6 13,2 17,8 10,1

1,9 1,5 1,9 0,8 1,5

6,1 18,8 15,9 22,8 33,3

0,9 1,9 2,0

2,9

Κ.Μακεδονία

12


Κατάταξθ των ςθμαντικότερων προβλθμάτων τθσ χϊρασ ανά εργαςιακι κατάςταςθ των ερωτϊμενων

ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η

ΔΙΑΦΘΟ΢Α

ΑΝΕ΢ΓΙΑ

ΑΚ΢ΙΒΕΙΑ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Ο΢ΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΘΜΑ

ΡΑΙΔΕΙΑ

Κ΢ΙΣΘ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΘΘΙΚΘΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

1

2

4

5

7

6

3

ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α

2

1

3

5

-

-

4

ΦΟΙΤΘΤΘΣ

2

1

6

5

7

4

3

ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ

1

3

5

4

7

6

2

ΑΝΕ΢ΓΟΣ

2

1

3

5

-

6

4

Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ

1

2

5

4

7

6

3

ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ

2

1

-

4

-

-

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

13


Μζροσ 3ο: Αξιολόγθςθ τθσ Αντίλθψθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

14


«Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι θ διαφκορά είναι θ κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ του δθμοςίου για επίτευξθ προςωπικοφ οφζλουσ, πϊσ αξιολογείτε το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

15


«Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι θ διαφκορά είναι θ κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ του δθμοςίου για επίτευξθ προςωπικοφ οφζλουσ, πϊσ αξιολογείτε το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

16


«Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι θ διαφκορά είναι θ κατάχρθςθ τθσ εξουςίασ του δθμοςίου για επίτευξθ προςωπικοφ οφζλουσ, πϊσ αξιολογείτε το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθ χϊρα μασ;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΡΑ΢Α ΡΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ 70,7

24,4

ΟΥΤΕ ΕΝΤΟΝΟ ΟΥΤΕ ΜΙΚ΢Ο 4,0

69,4 71,8

25,0 23,8

4,0 4,0

81,3 73,7 68,4 64,1

15,6 21,8 28,2 26,2

3,1 4,5 3,4 4,9

73,0 69,8 67,8 57,1 100,0

21,3 23,3 30,8 28,6

4,6 5,8 1,4 7,1

0,7 1,2

67,2 53,1 68,8 72,7 100,0 69,0 75,2 69,2

26,9 40,6 25,0 22,4

3,4 3,1 6,3 4,9

1,7

31,0 19,9 23,1

4,3 7,7

0,7

65,4 72,7 62,6 66,4 72,1 82,2 84,1

25,0 22,7 31,8 28,7 23,5 13,3 14,5

5,8 4,5 4,7 3,3 4,4 4,4 1,4

3,8

72,8 72,7 68,2 70,2 66,7

23,7 23,4 26,4 21,1 33,3

2,6 3,2 4,5 7,0

0,9 0,6 0,5

Α΢ΚΕΤΑ ΕΝΤΟΝΟ

Α΢ΚΕΤΑ ΜΙΚ΢Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΡΟΛΥ ΜΙΚ΢Ο

ΔΓ/ ΔΑ

0,6

0,4

1,2

0,4 0,4

2,9

1,9 0,4

7,1

0,8

0,8 3,1

0,9 0,8

0,5 1,8

Κ.Μακεδονία

17


Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ του προβλιματοσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ χϊρα

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 8,7 9,5 8,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηελ Ειιάδα ζήκεξα.

5,5 7,7 8,7 12,1

Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Δείθηεο δηάρπζεο κεγαιύηεξνο ηνπ 50 ππνδειώλεη ζεηηθή ζηάζε (Τν πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο δελ είλαη έληνλν).

8,4 9,9 8,4 11,5 0,0

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν δείθηεο είλαη ζην 8,7, άξα νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη ηδηαίηεξα έληνλν.

10,2 12,1 9,4 8,0 0,0 7,7 7,8 9,6 13,0 8,0 10,4 9,7 8,1 5,6 4,3

8,1 8,1 9,4 8,9 8,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

18


«Πταν ςκζφτεςτε τθ λζξθ διαφκορά τα τελευταία χρόνια ςασ ζρχονται αυτόματα ςτο νου ςασ υποκζςεισ όπωσ το Βατοπαίδι, θ Ηιμενσ, το Χρθματιςτιριο κλπ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

19


«Πταν ςκζφτεςτε τθ λζξθ διαφκορά τα τελευταία χρόνια ςασ ζρχονται αυτόματα ςτο νου ςασ υποκζςεισ όπωσ το Βατοπαίδι, θ Ηιμενσ, το Χρθματιςτιριο κλπ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

20


"Πταν ςκζφτεςτε τθ λζξθ διαφκορά τα τελευταία χρόνια ςασ ζρχονται αυτόματα ςτο νου ςασ υποκζςεισ όπωσ το Βατοπαίδι, θ Ηιμενσ, το Χρθματιςτιριο κλπ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΓ/ ΔΑ

79,8

12,9

7,4

76,6 82,7

17,1 9,0

6,3 8,3

81,3 82,1 81,6 71,8

10,9 10,9 12,6 17,5

7,8 7,1 5,8 10,7

77,7 82,6 82,2 78,6 100,0

14,5 11,6 10,3 14,3

7,8 5,8 7,5 7,1

73,9 81,3 71,9 85,3 57,1 83,3 80,9 76,9

13,4 6,3 18,8 12,6 28,6 11,9 12,1 15,4

12,6 12,5 9,4 2,1 14,3 4,8 7,1 7,7

65,4 74,2 87,9 82,0 86,8 71,1 78,3

15,4 16,7 6,5 13,9 8,8 22,2 13,0

19,2 9,1 5,6 4,1 4,4 6,7 8,7

81,6 76,6 79,6 84,2 100,0

9,6 14,9 12,9 14,0

8,8 8,4 7,5 1,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

21


«Ριςτεφετε τελικά ότι οι πολιτικοί υπεφκυνοι για τα ςκάνδαλα (Βατοπαίδι, Ηιμενσ, Χρθματιςτιριο) κα τιμωρθκοφν;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

22


«Ριςτεφετε τελικά ότι οι πολιτικοί υπεφκυνοι για τα ςκάνδαλα (Βατοπαίδι, Ηιμενσ, Χρθματιςτιριο) κα τιμωρθκοφν;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

23


"Ριςτεφετε τελικά ότι οι πολιτικοί υπεφκυνοι για τα ςκάνδαλα (Βατοπαίδι, Ηιμενσ, Χρθματιςτιριο) κα τιμωρθκοφν;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΡΑ΢Α ΡΟΛΥ 1,9

ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ 2,8

6,4

28,2

ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΚΑΘΟΛΟΥ 60,3

2,0 1,8

2,0 3,6

5,2 7,6

27,0 29,2

63,5 57,4

0,4 0,4

1,6 0,6 1,0 5,8

4,7 4,5 1,5 1,9

4,7 5,8 7,3 6,8

20,3 26,9 26,7 37,9

67,2 62,2 63,6 46,6

1,6

0,4 4,7 2,1 14,3

3,2 2,3 2,7

7,1 7,0 5,5

28,0 31,4 25,3 42,9

61,3 54,7 63,7 35,7 100,0

2,5 6,3 3,1 1,4

2,5 3,1 6,3 0,7

9,2 15,6

1,4

9,5 2,1 7,7

38,7 28,1 28,1 28,7 14,3 23,8 22,0 15,4

46,2 46,9 62,5 67,8 57,1 59,5 66,0 76,9

7,7 3,0 6,5 9,8 2,9 8,9 4,3

26,9 31,8 29,0 34,4 25,0 22,2 20,3

61,5 54,5 56,1 53,3 72,1 62,2 71,0

5,3 3,9 9,0 7,0

26,3 24,0 33,3 26,3

60,5 68,8 51,2 66,7 100,0

3,8 1,5 4,7 0,8

9,1 2,8 1,6

1,4

6,7 1,4

2,6 1,3 2,5

4,4 1,3 4,0

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥ΢ΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ

1,4 28,6 7,1 7,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΓ/ ΔΑ 0,4

1,0

0,7 7,1

0,8

0,7

0,9

1,4 0,9 0,6

Κ.Μακεδονία

24


ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ: «Ριςτεφετε τελικά ότι οι πολιτικοί υπεφκυνοι για τα ςκάνδαλα κα τιμωρθκοφν;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 14,3

12,8 15,7 12,7 13,6 12,4 20,3 13,3 17,7 13,3 26,9 0,0

Ο δείκτθσ κινείται μεταξφ του 0 και του 100. Δείκτθσ διάχυςθσ μεγαλφτεροσ του 50 υποδθλϊνει ότι οι ερωτθκζντεσ πιςτεφουν ότι οι υπεφκυνοι κα τιμωρθκοφν. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο δείκτθσ είναι ςτο 14,3, άρα οι ερωτθκζντεσ δεν πιςτεφουν ότι οι υπεφκυνοι κα τιμωρθκοφν.

18,9 23,4 14,8 9,8 17,9 16,7 12,5 9,6

14,4 17,8 17,5 15,6 7,7 15,0 9,9 15,3 10,3 18,3 10,1 0,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

25


Μζροσ 4ο: Μορφζσ Διαφκοράσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

26


«Οι ανεπίςθμοι τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων που ζχουν ςχζςθ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςυνικωσ τι μορφι ζχουν;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

27


«Οι ανεπίςθμοι τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων που ζχουν ςχζςθ με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςυνικωσ τι μορφι ζχουν;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

28


"Οι «ανεπίςθμοι» τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςυνικωσ τι μορφι ζχουν;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΩ΢Α

ΧΑ΢ΕΣ - ΢ΟΥΣΦΕΤΙΑ

Χ΢ΘΜΑΤΑ

ΡΙΕΣΘ ΑΡΠ ΤΘΝ ΡΛΕΥ΢Α ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4,5

36,7

28,2

3,4

ΡΙΕΣΘ ΑΡΠ ΤΘΝ ΡΛΕΥ΢Α ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 14,4

4,0 5,1

32,9 40,1

33,7 23,1

3,2 3,6

14,7 14,1

11,5 14,1

4,7 3,8 3,9 6,8

35,9 41,7 35,4 32,0

26,6 30,8 28,6 24,3

4,7 3,2 3,4 2,9

10,9 13,5 15,5 15,5

17,2 7,1 13,1 18,4

4,3 3,5 5,5 7,1

36,5 25,6 41,8 50,0 100,0

30,5 30,2 24,0 14,3

2,5 5,8 3,4 7,1

11,0 20,9 17,8 7,1

15,2 14,0 7,5 14,3

4,2 9,4 3,1 2,8 14,3 7,1 5,0

34,5 28,1 56,3 33,6 42,9 47,6 36,2 30,8

21,0 28,1 18,8 39,9 28,6 21,4 26,2 30,8

3,4 3,1 6,3 1,4 14,3 4,8 4,3

14,3 12,5 9,4 12,6

22,7 18,8 6,3 9,8

11,9 17,7 30,8

7,1 10,6 7,7

1,9 3,0 2,8 4,9 7,4

38,5 31,8 31,8 41,0 35,3 40,0 39,1

28,8 34,8 28,0 28,7 27,9 28,9 20,3

3,8 3,0 3,7 3,3 5,9 2,2 1,4

15,4 15,2 15,0 10,7 14,7 17,8 15,9

11,5 12,1 18,7 11,5 8,8 11,1 13,0

34,2 38,3 35,3 42,1 33,3

28,1 31,8 27,9 21,1

2,6 3,2 3,0 5,3 33,3

16,7 9,1 16,9 14,0 33,3

13,2 14,3 11,9 12,3

10,1 5,3 3,2 5,0 5,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΓ/ ΔΑ 12,9

Κ.Μακεδονία

29


Μζροσ 5ο: Συμπεριφορζσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

30


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είναι θκικά λάκοσ να δίνει κάποιοσ χριματα ι δϊρα ςε δθμόςιουσ λειτουργοφσ προκειμζνου να καταφζρει κάτι, ακόμα και εάν είναι ο μόνοσ τρόποσ να βρει το δίκιο του»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

31


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είναι θκικά λάκοσ να δίνει κάποιοσ χριματα ι δϊρα ςε δθμόςιουσ λειτουργοφσ προκειμζνου να καταφζρει κάτι, ακόμα και εάν είναι ο μόνοσ τρόποσ να βρει το δίκιο του»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

32


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είναι θκικά λάκοσ να δίνει κάποιοσ χριματα ι δϊρα ςε δθμοςίουσ λειτουργοφσ προκειμζνου να καταφζρει κάτι, ακόμα και εάν είναι ο μόνοσ τρόποσ να βρει το δίκιο του;» 42,5

10,8

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6,6

44,4 40,8

11,5 10,1

7,9 5,4

8,3 10,1

24,2 32,1

3,6 1,4

25,0 42,9 44,2 49,5

21,9 7,1 9,2 12,6

9,4 7,1 4,9 7,8

6,3 10,3 9,7 8,7

37,5 30,8 29,1 17,5

1,9 2,9 3,9

38,7 39,5 48,6 71,4 100,0

12,4 9,3 8,2 14,3

5,7 10,5 6,8

9,6 7,0 10,3 7,1

31,9 31,4 21,9 7,1

1,8 2,3 4,1

45,4 50,0 21,9 44,8 57,1 38,1 41,8 38,5

10,1 12,5 21,9 7,7 28,6 19,0 8,5 7,7

6,7 3,1 6,3 7,7

10,9 12,5 6,3 7,0

5,0

7,1 6,4 7,7

2,4 12,8 7,7

21,8 21,9 40,6 31,5 14,3 28,6 29,1 38,5

34,6 45,5 45,8 45,9 36,8 40,0 42,0

13,5 13,6 10,3 9,0 10,3 6,7 13,0

9,6 7,5 6,6 2,9 11,1 10,1

13,5 12,1 11,2 9,0 7,4 8,9 2,9

23,1 27,3 23,4 27,0 39,7 31,1 30,4

5,8 1,5 1,9 2,5 2,9 2,2 1,4

37,7 38,3 45,3 52,6 66,7

7,0 13,0 11,9 8,8

10,5 5,2 6,0 5,3

9,6 10,4 9,5 5,3

33,3 31,8 24,4 22,8 33,3

1,8 1,3 3,0 5,3

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΟΛΥΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 9,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΟΛΥΤΑ

ΔΓ/ ΔΑ

28,4

2,5

3,1 1,4 4,8 1,4

Κ.Μακεδονία

33


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είμαι διατεκειμζνοσ να δϊςω κάποια χριματα ςε δθμόςια υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει κάποια υπόκεςι μου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

34


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είμαι διατεκειμζνοσ να δϊςω κάποια χριματα ςε δθμόςια υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει κάποια υπόκεςι μου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

35


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είμαι διατεκειμζνοσ να δϊςω κάποια χριματα ςε δθμόςια υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει κάποια υπόκεςι μου» 76,9

11,7

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3,4

76,2 77,6

13,1 10,5

3,2 3,6

4,4 3,6

2,0 3,2

1,2 1,4

70,3 71,8 80,6 81,6

15,6 13,5 10,2 9,7

1,6 4,5 3,4 2,9

6,3 5,1 2,9 2,9

3,1 4,5 1,5 1,9

3,1 0,6 1,5 1,0

75,5 76,7 78,8 85,7 100,0

12,8 12,8 8,9 14,3

2,5 3,5 5,5

5,0 1,2 4,1

2,8 3,5 2,1

1,4 2,3 0,7

80,7 71,9 71,9 76,2 71,4 73,8 80,1 53,8

10,9 15,6 12,5 9,1 14,3 11,9 12,8 23,1

2,5

4,2 3,1 9,4 4,9

0,8 9,4 3,1 4,2

0,8

7,1

2,4 0,7 15,4

65,4 81,8 76,6 76,2 80,9 84,4 73,9

15,4 12,1 11,2 13,1 7,4 8,9 13,0

5,8 4,5 2,8 2,5 4,4 5,8

5,8

71,9 85,7 72,1 78,9 100,0

13,2 5,2 15,4 14,0

6,1 2,6 3,0 1,8

3,5 3,9 4,5 3,5

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΡΟΛΥΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

3,1 4,2 14,3 4,8 3,5

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 4,0

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΡΟΛΥΤΑ

ΔΓ/ ΔΑ

2,6

1,3

2,8 7,7 5,8

7,7

3,7 4,9 5,9

2,8 3,3 2,9 2,2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,4

1,5 2,8 2,9 1,4

4,4 2,6 2,5

0,9 2,5 1,8

Κ.Μακεδονία

36


«Ρϊσ πιςτεφετε ότι κα νιϊκει ζνασ πολίτθσ, ο οποίοσ μόλισ παράκαμψε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να επιλφςει κάποια υπόκεςθ του με δθμόςια υπθρεςία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

37


«Ρϊσ πιςτεφετε ότι κα νιϊκει ζνασ πολίτθσ, ο οποίοσ μόλισ παράκαμψε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να επιλφςει κάποια υπόκεςθ του με δθμόςια υπθρεςία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

38


"Ρϊσ πιςτεφετε ότι κα νιϊκει ζνασ πολίτθσ, ο οποίοσ μόλισ παράκαμψε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να επιλφςει κάποια υπόκεςθ του με δθμόςια υπθρεςία;" ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ

ΤΑΡΕΙΝΩΜΕΝΟΣ

ΑΔΙΑΦΟ΢ΟΣ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΟΣ

ΧΑ΢ΟΥΜΕΝΟΣ

ΔΓ/ ΔΑ

31,2

37,2

9,6

10,4

4,2

7,4

31,3 31,0

40,9 33,9

9,1 10,1

9,5 11,2

2,8 5,4

6,3 8,3

28,1 32,1 33,0 28,2

25,0 31,4 41,3 45,6

14,1 11,5 8,3 6,8

12,5 12,8 9,2 7,8

12,5 5,8 1,5 1,9

7,8 6,4 6,8 9,7

31,9 33,7 28,1 35,7

34,8 32,6 43,8 42,9 100,0

7,8 15,1 11,0

12,1 8,1 9,6

5,0 3,5 2,7 7,1

8,5 7,0 4,8 14,3

29,4 25,0 37,5 32,9 42,9 26,2 33,3 15,4

42,0 31,3 25,0 37,1 57,1 35,7 36,2 46,2

10,1 12,5 6,3 9,1

5,0 12,5 12,5 12,6

1,7 3,1 6,3 6,3

11,8 15,6 12,5 2,1

7,1 9,9 23,1

23,8 9,2

4,8 3,5 7,7

2,4 7,8 7,7

34,6 39,4 28,0 32,8 19,1 33,3 33,3

32,7 36,4 43,0 32,0 48,5 40,0 29,0

9,6 7,6 9,3 8,2 16,2 2,2 13,0

5,8 9,1 7,5 13,1 14,7 8,9 11,6

7,7 1,5 3,7 4,1

9,6 6,1 8,4 9,8 1,5 11,1 4,3

30,7 28,6 32,8 33,3 33,3

39,5 37,0 35,8 38,6 33,3

9,6 10,4 10,9 3,5

7,9 12,3 9,5 14,0

5,3 2,6 4,0 5,3 33,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

4,4 8,7

7,0 9,1 7,0 5,3

Κ.Μακεδονία

39


«Φανταςτείτε κάποιο χαμθλόμιςκο δθμόςιο υπάλλθλο, ςτον οποίο μόλισ προςφζρκθκε κάποιο χρθματικό ποςό προκειμζνου να επιλφςει το πρόβλθμα κάποιου πολίτθ. Τι πιςτεφετε ότι κα ζκανε;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

40


«Φανταςτείτε κάποιο χαμθλόμιςκο δθμόςιο υπάλλθλο, ςτον οποίο μόλισ προςφζρκθκε κάποιο χρθματικό ποςό προκειμζνου να επιλφςει το πρόβλθμα κάποιου πολίτθ. Τι πιςτεφετε ότι κα ζκανε;»

«θα δετόηαν» = 51,2%

«δεν θα δετόηαν» = 24,6%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

41


"Φανταςτείτε κάποιο χαμθλόμιςκο δθμόςιο υπάλλθλο, ςτον οποίο μόλισ προςφζρκθκε κάποιο χρθματικό ποςό προκειμζνου να επιλφςει το πρόβλθμα κάποιου πολίτθ. Τι πιςτεφετε ότι κα ζκανε;" ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΟΝΤΑΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΟΤΑΝ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΥΤΠ ΤΟΝ ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΟΤΑΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΟΒΟΤΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΟΤΑΝ, ΓΙΑΤΙ Τ΢ΟΡΟ ΘΑ ΒΟΘΘΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΘΞΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΟΤΑΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΠ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΙΤΘ ΡΟΥ ΑΡΟΦΑΣΘ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΘΑ ΤΟ ΕΝΕΚ΢ΙΝΕ ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΟΥΣΕ Ρ΢ΟΣΕΦΕ΢Ε ΤΑ ΕΙΧΕ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ Ρ΢ΟΒΛΘΜΑ Χ΢ΘΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΓ/ ΔΑ

46,9

4,3

18,9

10,8

13,8

5,3

50,0 44,0

4,0 4,7

14,3 23,1

11,5 10,1

13,9 13,7

6,3 4,3

59,4 50,6 43,2 40,8

1,6 4,5 5,8 2,9

17,2 22,4 18,9 14,6

6,3 11,5 11,7 10,7

9,4 7,1 14,6 25,2

6,3 3,8 5,8 5,8

46,5 39,5 52,7 35,7 100,0

3,5 4,7 5,5 7,1

19,1 22,1 15,1 35,7

10,6 11,6 11,6

16,0 16,3 8,2 14,3

4,3 5,8 6,8 7,1

37,8 37,5 62,5 57,3 57,1 69,0 36,9 30,8

3,4 15,6 3,1 2,8 28,6

21,8 15,6 12,5 18,2 14,3 11,9 22,0 15,4

11,8 9,4 9,4 9,8

22,7 12,5 9,4 4,9

2,5 9,4 3,1 7,0

11,9 12,8

7,1 16,3 46,2

7,1 7,7

53,8 43,9 41,1 45,1 47,1 57,8 49,3

7,7 4,5 3,7 0,8 5,9 6,7 5,8

15,4 21,2 22,4 22,1 13,2 13,3 17,4

11,5 9,1 8,4 14,8 11,8 2,2 13,0

7,7 16,7 17,8 12,3 16,2 13,3 10,1

3,8 4,5 6,5 4,9 5,9 6,7 4,3

53,5 53,2 36,3 52,6 66,7

7,0 3,9 4,0 1,8

13,2 15,6 25,9 14,0 33,3

8,8 11,7 11,4 10,5

13,2 10,4 16,9 14,0

4,4 5,2 5,5 7,0

5,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

42


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ ΩΣ Ρ΢ΟΣ ΤΘ ΔΙΑΦΘΟ΢Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

43


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ ΩΣ Ρ΢ΟΣ ΤΘ ΔΙΑΦΘΟ΢Α

• ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ • ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ • ΔΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

44


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ ΩΣ Ρ΢ΟΣ ΤΘ ΔΙΑΦΘΟ΢Α

ΔΕΙΚΤΕΣ (1 ζωσ 5)

• ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘ ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

2,25

• ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

2,69

• ΔΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

1,42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

45 45


Μζροσ 6ο: Ρρακτικζσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

46


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Στθν Ελλάδα για να προχωριςουν οι υποκζςεισ ςου ςτο Δθμόςιο είναι απαραίτθτο να δϊςεισ ζξτρα χριματα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

47


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Στθν Ελλάδα για να προχωριςουν οι υποκζςεισ ςου ςτο Δθμόςιο είναι απαραίτθτο να δϊςεισ ζξτρα χριματα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

48


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Στθν Ελλάδα για να προχωριςουν οι υποκζςεισ ςου ςτο Δθμόςιο είναι απαραίτθτο να δϊςεισ ζξτρα χριματα» ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΚΑΘΟΛΟΥ 16,6

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥ΢ΟΣ ΡΙΣΤΕΥΩ 11,7 19,3

ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ 28,5

ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΡΑ΢Α ΡΟΛΥ

ΔΓ/ ΔΑ

22,5

1,3

17,5 15,9

9,5 13,7

16,3 22,0

27,4 29,6

27,4 18,1

2,0 0,7

15,6 14,7 15,0 23,3

15,6 14,1 10,2 8,7

20,3 21,8 18,4 16,5

28,1 23,1 32,0 30,1

20,3 26,3 22,8 17,5

1,5 3,9

16,0 17,4 16,4 21,4 100,0

13,1 15,1 6,8 14,3

18,1 24,4 19,2 14,3

29,1 23,3 31,5 21,4

22,3 19,8 24,7 21,4

1,4

20,2 18,8 21,9 14,7

10,1

16,8 25,0 31,3 13,3

18,5 21,9 18,8 28,7 57,1 26,2 18,4 15,4

4,2

23,8 22,7 23,1

30,3 34,4 15,6 34,3 28,6 21,4 24,8 30,8

1,4 7,1

11,9 17,0 7,7

12,5 8,4 14,3 16,7 16,3 23,1

19,2 15,2 16,8 15,6 17,6 22,2 13,0

1,9 10,6 16,8 13,1 8,8 13,3 11,6

11,5 9,1 17,8 24,6 23,5 17,8 24,6

42,3 33,3 28,0 25,4 33,8 15,6 23,2

21,2 30,3 18,7 20,5 16,2 31,1 26,1

3,8 1,5 1,9 0,8

14,9 15,6 18,4 17,5

12,3 11,0 12,4 7,0 66,7

17,5 17,5 20,4 24,6

22,8 32,5 28,9 29,8

28,9 22,1 19,4 21,1 33,3

3,5 1,3 0,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7

0,7

1,4

Κ.Μακεδονία

49


«Πταν ζρχεςτε ςε επαφι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, πόςο ςυχνά ςασ είναι απαραίτθτο να παρακάμψετε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και να λφςετε το πρόβλθμά ςασ με ανεπίςθμουσ τρόπουσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

50


«Πταν ζρχεςτε ςε επαφι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, πόςο ςυχνά ςασ είναι απαραίτθτο να παρακάμψετε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και να λφςετε το πρόβλθμά ςασ με ανεπίςθμουσ τρόπουσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

51


«Πταν ζρχεςτε ςε επαφι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, πόςο ςυχνά ςασ είναι απαραίτθτο να παρακάμψετε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και να λφςετε το πρόβλθμά ςασ με ανεπίςθμουσ τρόπουσ;» ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΡΟΤΕ

ΣΡΑΝΙΑ

ΜΕ΢ΙΚΕΣ ΦΟ΢ΕΣ

35,2

21,0

24,6

ΤΙΣ ΡΕ΢ΙΣΣΟΤΕ΢ΕΣ ΦΟ΢ΕΣ 11,5

34,5 35,7

21,4 20,6

23,0 26,0

37,5 30,1 35,0 41,7

25,0 25,6 18,0 17,5

34,0 46,5 30,1 35,7 100,0

ΡΑΝΤΟΤΕ

ΔΓ/ ΔΑ

3,6

4,2

13,5 9,7

5,6 1,8

2,0 6,1

25,0 28,8 22,8 21,4

7,8 9,6 15,5 8,7

2,6 3,9 6,8

4,7 3,2 4,9 3,9

24,8 18,6 16,4 7,1

25,2 16,3 28,8 21,4

9,2 10,5 16,4 14,3

3,2 3,5 3,4 14,3

3,5 4,7 4,8 7,1

42,9 31,3 40,6 27,3 28,6 38,1 36,9 23,1

19,3 18,8 25,0 17,5 42,9 16,7 24,8 30,8

20,2 28,1 21,9 27,3 28,6 33,3 21,3 38,5

6,7 9,4 9,4 18,2

5,9

4,9

5,0 12,5 3,1 4,9

9,5 11,3 7,7

3,5

2,4 2,1

30,8 42,4 32,7 35,2 36,8 35,6 33,3

7,7 13,6 26,2 25,4 22,1 11,1 27,5

38,5 19,7 26,2 22,1 29,4 22,2 17,4

17,3 15,2 7,5 9,8 8,8 17,8 11,6

1,9 3,0 4,7 3,3 2,9 8,9 1,4

3,8 6,1 2,8 4,1

39,5 31,8 35,8 31,6 66,7

10,5 22,7 22,9 29,8 33,3

26,3 19,5 27,9 24,6

15,8 16,9 7,0 5,3

3,5 4,5 2,0 7,0

4,4 4,5 4,5 1,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

4,4 8,7

Κ.Μακεδονία

52


Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

53


Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

• ΡΙΕΣΘ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ (ςυχνότθτα των προςπακειϊν διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν) • Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΘ ΑΝΑΜΙΞΘ ΣΕ Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ (εκτίμθςθ/παραδοχι τθσ ςυχνότθτασ τθσ προςωπικισ εμπλοκισ ςε διάφορεσ πρακτικζσ τθσ διαφκοράσ)

54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

54


Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ (1 ζωσ 5)

• ΡΙΕΣΘ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

3,29

• Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΘ ΑΝΑΜΙΞΘ ΣΕ Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

2,24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

55 55


Μζροσ 7ο: Υπεφκυνοι για τθ διαφκορά ςτθν Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

56


«Ροιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

57


«Ροιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

58


"Ροιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο κφριοσ υπεφκυνοσ για το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΚΥ΢ΙΩΣ Θ ΕΞΙΣΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΥ΢ΙΩΣ ΟΙ ΡΟΛΙΤΕΣ ΜΟΝΟ Θ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ, ΑΛΛΑ Θ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Θ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙ ΡΟΛΙΤΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ ΚΥΒΕ΢ΝΘΣΘ 19,5 30,8 34,2 11,9

ΜΟΝΟ ΟΙ ΡΟΛΙΤΕΣ

ΔΓ/ ΔΑ

2,1

1,5

17,1 21,7

36,5 25,6

29,8 38,3

12,3 11,6

3,2 1,1

1,2 1,8

14,1 16,7 23,3 19,4

29,7 24,4 35,0 33,0

48,4 41,0 27,7 28,2

4,7 14,1 11,7 13,6

1,6 1,9 1,5 3,9

1,6 1,9 1,0 1,9

14,2 24,4 26,0 21,4 100,0

34,4 27,9 23,3 57,1

35,8 34,9 33,6 7,1

12,4 9,3 13,7

2,1 2,3 2,1

1,1 1,2 1,4 14,3

17,6 31,3 15,6 16,8 28,6 23,8 19,9 23,1

34,5 18,8 12,5 39,9 28,6 19,0 30,5 15,4

28,6 31,3 65,6 28,7 28,6 38,1 36,9 38,5

13,4 12,5 6,3 11,9 14,3 14,3 9,9 23,1

4,2

1,7 6,3

2,1

0,7

2,4 1,4

2,4 1,4

26,9 27,3 15,9 7,4 22,1 28,9 24,6

28,8 24,2 34,6 31,1 35,3 22,2 33,3

34,6 27,3 33,6 40,2 32,4 35,6 31,9

5,8 18,2 14,0 18,0 4,4 4,4 8,7

1,9 1,5

1,9 1,5 1,9

30,7 16,2 16,9 15,8

21,1 32,5 34,8 31,6 33,3

37,7 35,7 29,9 38,6 33,3

5,3 11,7 15,9 10,5 33,3

2,6 1,3 2,0 3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

3,3 2,9 6,7

2,9 2,2 1,4 2,6 2,6 0,5

Κ.Μακεδονία

59


«Θεωρείτε ότι ο ιδιωτικόσ τομζασ ευκφνεται εξίςου με τον Δθμόςιο για τθ διαφκορά ςτθ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

60


«Θεωρείτε ότι ο ιδιωτικόσ τομζασ ευκφνεται εξίςου με τον Δθμόςιο για τθ διαφκορά ςτθ χϊρα μασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

61


"Θεωρείτε ότι ο ιδιωτικόσ τομζασ ευκφνεται εξίςου με τον Δθμόςιο για τθ διαφκορά ςτθ χϊρα μασ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΕΧΕΙ ΤΘΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΘ

ΕΧΕΙ ΡΕ΢ΙΣΣΟΤΕ΢Θ ΕΥΘΥΝΘ

ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕ΢Θ ΕΥΘΥΝΘ

ΔΓ/ ΔΑ

30,6

11,0

54,4

4,0

31,7 29,6

9,5 12,3

56,0 53,1

2,8 5,1

35,9 31,4 26,2 35,0

14,1 10,3 11,7 8,7

46,9 55,8 58,3 49,5

3,1 2,6 3,9 6,8

34,0 23,3 28,1 35,7

9,6 10,5 13,7 14,3

52,5 59,3 55,5 50,0 100,0

3,9 7,0 2,7

34,5 34,4 34,4 23,1 14,3 23,8 36,9 23,1

6,7 15,6 12,5 11,2 28,6 14,3 12,1

52,1 46,9 50,0 63,6 57,1 61,9 46,8 61,5

6,7 3,1 3,1 2,1

4,3 15,4

28,8 36,4 22,4 28,7 32,4 40,0 34,8

11,5 6,1 12,1 13,1 17,6 8,9 4,3

53,8 56,1 62,6 52,5 45,6 48,9 56,5

5,8 1,5 2,8 5,7 4,4 2,2 4,3

28,1 37,0 30,3 19,3 33,3

10,5 9,7 12,9 8,8

54,4 50,6 52,7 70,2 66,7

7,0 2,6 4,0 1,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

62


Μζροσ 8ο:

Λόγοι Διάδοςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

63


«Ροιοσ από τουσ παρακάτω λόγουσ πιςτεφετε ότι είναι ο ςθμαντικότεροσ για τθ διάδοςθ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

64


«Ροιοσ από τουσ παρακάτω λόγουσ πιςτεφετε ότι είναι ο ςθμαντικότεροσ για τθ διάδοςθ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

65


"Ροιοσ από τουσ παρακάτω λόγουσ πιςτεφετε ότι είναι ο ςθμαντικότεροσ για τθ διάδοςθ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΕΛΛΕΙΨΘ ΑΥΣΤΘ΢ΟΥ ΚΑΚΘ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΙΑ ΤΟΥ Θ ΝΟΟΤ΢ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΕΛΛΘΝΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ 29,5 28,0 18,7

ΟΙ ΧΑΜΘΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3,4

ΕΛΛΕΙΨΘ ΡΟΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑ΢ΑΒΑΤΕΣ 18,7

ΔΓ/ ΔΑ 1,7

27,8 31,0

28,2 27,8

20,2 17,3

2,4 4,3

19,8 17,7

1,6 1,8

25,0 31,4 26,7 35,0

21,9 29,5 30,6 24,3

31,3 16,7 13,6 24,3

4,7 5,8 2,4 1,0

14,1 16,7 24,3 13,6

3,1

30,9 27,9 26,0 42,9 100,0

22,3 33,7 36,3 21,4

22,3 16,3 13,7 14,3

2,8 2,3 5,5

19,5 18,6 17,1 21,4

2,1 1,2 1,4

38,7 25,0 28,1 27,3

20,2 15,6 40,6 18,2 14,3 14,3 14,2 30,8

1,7 12,5 6,3 3,5

15,1 12,5 9,4 18,2

1,7 3,1

26,2 29,1 15,4

22,7 31,3 15,6 31,5 85,7 35,7 26,2 23,1

2,4 2,8

16,7 26,2 30,8

4,8 1,4

36,5 30,3 31,8 29,5 25,0 28,9 24,6

21,2 24,2 25,2 27,0 33,8 31,1 34,8

17,3 25,8 10,3 22,1 19,1 15,6 21,7

3,8 3,0 5,6 2,5 1,5 6,7 1,4

21,2 15,2 25,2 18,0 16,2 13,3 17,4

30,7 32,5 28,9 22,8

35,1 25,3 29,9 15,8

11,4 24,0 15,4 29,8 33,3

4,4 1,9 5,0

15,8 14,9 18,9 31,6 66,7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,4 1,9

1,4

1,5 1,9 0,8 4,4 4,4

2,6 1,3 2,0

Κ.Μακεδονία

66


Μζροσ 9ο: Εκτίμθςθ τθσ Διάδοςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

67


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθ Δικαιοςφνθ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

68


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθ Δικαιοςφνθ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

69


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτθ δικαιοςφνθ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 4,5 7,9

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 27,4

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 35,0

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 22,1

ΔΓ/ ΔΑ 3,0

3,6 5,4

10,3 5,8

28,2 26,7

33,3 36,5

23,8 20,6

0,8 5,1

3,1 3,8 3,9 7,8

10,9 4,5 7,8 11,7

26,6 28,2 28,2 25,2

29,7 35,3 35,9 35,9

25,0 26,3 21,8 14,6

4,7 1,9 2,4 4,9

3,2 5,8 6,2 7,1

7,8 10,5 5,5 14,3 100,0

32,3 25,6 18,5 35,7

34,0 30,2 41,1 21,4

20,6 22,1 25,3 21,4

2,1 5,8 3,4

5,9 3,1 6,3 5,6

12,6 3,1 18,8 4,2 9,5 6,4 7,7

31,1 40,6 31,3 35,0 42,9 40,5 36,9 23,1

16,0 25,0 21,9 26,6 42,9 11,9 25,5 7,7

2,5 6,3 3,1 2,1

4,3

31,9 21,9 18,8 26,6 14,3 31,0 24,8 53,8

9,6 4,5 7,5 2,5 1,5 2,2 4,3

11,5 6,1 9,3 8,2 4,4 11,1 5,8

30,8 28,8 29,9 26,2 25,0 22,2 27,5

30,8 37,9 28,0 39,3 38,2 35,6 34,8

15,4 18,2 21,5 23,0 27,9 26,7 21,7

1,9 4,5 3,7 0,8 2,9 2,2 5,8

7,0 3,9 3,5 5,3

8,8 3,9 10,9 7,0

28,1 24,0 29,9 22,8 100,0

29,8 40,9 32,3 40,4

21,9 24,0 21,4 21,1

4,4 3,2 2,0 3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

7,1 2,1 7,7

Κ.Μακεδονία

70


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτθ Δικαιοςφνθ.

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 34,0 34,0 33,9 33,6 30,7 33,6 40,1 34,4 36,1 30,9 41,1 75,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηε Δηθαηνζύλε. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 34,0 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζην ρώξν ηεο Δηθαηνζύλεο.

40,1 28,3 38,7 31,4 17,9 35,3 31,3 41,7 42,2 34,5 37,9 31,8 27,7 31,3 33,1 36,7 30,0 35,4 33,2 50,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

71


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν Αςτυνομία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

72


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν Αςτυνομία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

73


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτθν αςτυνομία;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 2,6 12,9

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 29,3

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 34,2

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 19,3

ΔΓ/ ΔΑ 1,7

2,4 2,9

17,1 9,0

29,8 28,9

31,7 36,5

18,7 19,9

0,4 2,9

4,7 2,6 2,4 1,9

6,3 9,6 13,6 20,4

29,7 32,1 28,6 26,2

31,3 34,0 34,0 36,9

25,0 21,2 20,4 10,7

3,1 0,6 1,0 3,9

2,1 3,5 3,4

13,1 14,0 8,9 35,7 100,0

30,5 27,9 25,3 57,1

33,0 32,6 40,4 7,1

19,9 18,6 20,5

1,4 3,5 1,4

1,7 3,1 9,4 2,1

21,0 15,6 6,3 13,3 14,3 7,1 7,1 23,1

27,7 28,1 31,3 28,7 14,3 28,6 31,9 30,8

37,0 25,0 25,0 32,2 71,4 35,7 36,9 23,1

10,1 21,9 28,1 22,4

2,5 6,3

21,2 16,7 19,6 10,7 5,9 6,7 7,2

32,7 28,8 29,9 32,0 22,1 35,6 24,6

28,8 39,4 28,0 36,1 36,8 35,6 36,2

11,5 10,6 15,0 18,0 35,3 20,0 26,1

9,6 11,0 14,9 15,8 33,3

23,7 25,3 34,3 33,3 33,3

36,0 38,3 32,3 26,3 33,3

21,9 21,4 15,9 21,1

7,1 1,4

5,8 3,0 3,7 2,5

2,9 7,0 1,9 0,5 3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

21,4 21,3 23,1

1,4

1,4

1,5 3,7 0,8 2,2 2,9 1,8 1,9 2,0

Κ.Μακεδονία

74


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτθν Αςτυνομία.

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 36,1 38,1 34,2 33,1 34,5 35,8 41,2 36,0 37,3 33,3 57,1 75,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηελ Αζηπλνκία. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 36,1 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζην ρώξν ηεο Αζηπλνκίαο.

41,6 37,5 35,9 34,9 35,7 35,7 32,4 38,5 45,2 40,4 42,0 35,7 24,6 32,4 30,6 35,7 33,1 37,7 38,6 50,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

75


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ Διμουσ και τισ Νομαρχίεσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

76


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ

Διμουσ και τισ Νομαρχίεσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

77


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτουσ Διμουσ και τισ Νομαρχίεσ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 2,1 5,3

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 19,1

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 33,6

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 39,1

ΔΓ/ ΔΑ 0,8

2,8 1,4

5,2 5,4

18,7 19,5

34,9 32,5

38,5 39,7

1,4

6,3 1,3 1,0 2,9

4,7 7,1 3,4 6,8

23,4 12,2 21,8 21,4

34,4 37,8 29,1 35,9

31,3 41,7 44,2 30,1

0,5 2,9

2,1 2,3 1,4

3,2 7,0 7,5 14,3

19,1 25,6 16,4 7,1

32,6 25,6 38,4 57,1

42,6 39,5 34,2 21,4

0,4

1,7 3,1 9,4 1,4

5,9 6,3

9,5 5,0 15,4

32,8 28,1 40,6 31,5 28,6 40,5 34,8 30,8

35,3 31,3 34,4 46,9 42,9 35,7 39,0 30,8

1,7

2,4 1,4

22,7 31,3 15,6 15,4 28,6 9,5 19,9 23,1

1,5 4,7 0,8 1,5 2,2 2,9

5,8 9,1 3,7 4,1 5,9 4,4 5,8

25,0 16,7 21,5 18,9 19,1 17,8 14,5

38,5 37,9 31,8 28,7 32,4 26,7 43,5

30,8 34,8 37,4 47,5 39,7 46,7 31,9

5,3 0,6 1,0 3,5

8,8 6,5 3,5 1,8

13,2 13,0 25,4 26,3

35,1 37,0 32,3 26,3 33,3

36,0 41,6 37,8 42,1 66,7

2,1

100,0

4,2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7 2,4

0,9 1,5 2,2 1,4 1,8 1,3

Κ.Μακεδονία

78


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ Διμουσ και τισ Νομαρχίεσ. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

24,2 24,7 23,7 30,1 22,1 21,8 28,5 22,3 26,7 25,3 28,6 100,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηνπο Δήκνπο θαη ηηο Ννκαξρίεο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 24,2 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζην ρώξν ησλ Δήκσλ θαη ησλ Ννκαξρηώλ.

26,1 30,5 27,3 20,2 21,4 25,0 23,8 30,8 26,4 26,1 26,4 20,5 23,9 21,6 25,7 27,7 21,5 24,4 24,6 8,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

79


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτισ Εφορίεσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

80


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτισ Εφορίεσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

81


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτισ Εφορίεσ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 1,3 4,3

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 13,0

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 38,4

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 42,0

ΔΓ/ ΔΑ 0,9

2,0 0,7

3,6 5,1

11,9 14,1

41,7 35,4

40,5 43,3

0,4 1,4

1,0 4,9

7,8 5,1 2,9 3,9

21,9 13,5 10,7 11,7

34,4 35,3 35,9 50,5

35,9 46,2 47,6 28,2

1,9 1,0

0,4 1,2 1,4 14,3 100,0

3,5 8,1 4,1

13,8 15,1 10,3 14,3

35,1 34,9 45,9 50,0

46,1 38,4 38,4 21,4

3,4

5,9 3,1 6,3 1,4

45,4 50,0 28,1 31,5 28,6 42,9 39,7 23,1

33,6 28,1 50,0 51,0 57,1 26,2 44,7 46,2

2,4 0,7

9,5 3,5 15,4

11,8 15,6 15,6 14,7 14,3 19,0 9,2 15,4

1,9

1,9 6,1 5,6 4,1 1,5 4,4 5,8

11,5 12,1 20,6 7,4 11,8 11,1 15,9

46,2 42,4 34,6 38,5 39,7 42,2 30,4

38,5 39,4 35,5 48,4 45,6 40,0 43,5

6,1 3,9 4,5 1,8

15,8 11,0 15,4 3,5 33,3

36,8 40,3 37,8 38,6 33,3

37,7 42,2 40,3 56,1 33,3

0,7

1,9 0,8 1,5 2,9

2,6 1,3 1,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,1 2,3

3,1 0,7

2,1

1,9 0,8 2,2 1,4

0,9 1,3 1,0

Κ.Μακεδονία

82


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτισ Εφορίεσ. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

20,9 21,1 20,7 25,4 19,4 17,8 26,5 18,9 24,1 21,1 33,9 100,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηηο Εθνξίεο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 20,9 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηηο Εθνξίεο.

25,0 23,4 19,5 17,1 14,3 29,8 18,3 25,0 20,7 21,2 25,5 17,4 18,4 19,9 23,2 24,6 20,1 21,7 12,7 25,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

83


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ γιατροφσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

84


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ γιατροφσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

85


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτουσ γιατροφσ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 1,1 6,6

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 20,0

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 36,1

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 35,2

ΔΓ/ ΔΑ 0,9

0,4 1,8

6,3 6,9

21,4 18,8

38,9 33,6

32,9 37,2

1,8

1,6

10,9 3,2 6,3 9,7

25,0 21,8 16,0 22,3

32,8 35,9 34,0 42,7

29,7 37,8 42,2 20,4

1,3 1,0 1,0

6,7 10,5 3,4 14,3

24,5 22,1 12,3

34,0 32,6 41,1 50,0

34,4 32,6 39,0 28,6

0,4 1,2 2,1

5,0 3,1 12,5 4,2 14,3 9,5 9,2

24,4 21,9 21,9 17,5 14,3 19,0 16,3 46,2

40,3 34,4 28,1 37,8 42,9 33,3 34,0 30,8

26,1 34,4 37,5 39,9 28,6 33,3 39,7 23,1

0,8 6,3

7,7 4,5 6,5 8,2 5,9 2,2 8,7

17,3 25,8 17,8 18,0 22,1 26,7 17,4

34,6 37,9 42,1 32,8 33,8 22,2 43,5

38,5 30,3 30,8 39,3 36,8 46,7 27,5

8,8 5,8 6,5 5,3

15,8 18,2 22,9 24,6

29,8 36,4 39,3 35,1 66,7

43,0 37,0 29,4 35,1 33,3

0,5 3,9

1,2 2,1 7,1 100,0 3,4

4,8

1,9 1,9 1,5 2,2 1,4

1,8 1,9 0,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7

0,7

1,5 0,9 1,6

1,4

0,9 0,6 1,5

Κ.Μακεδονία

86


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ γιατροφσ. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

25,4 25,6 25,2 30,5 22,6 21,9 33,3 25,9 28,5 21,5 30,4 100,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηνπο γηαηξνύο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 25,4 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηνπο γηαηξνύο.

29,7 23,3 27,3 21,5 28,6 29,8 23,8 30,8 25,0 26,2 26,4 23,8 25,4 22,8 27,9 23,9 24,7 27,0 25,0 16,7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

87


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ βουλευτζσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

88


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτουσ βουλευτζσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

89


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτουσ βουλευτζσ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 1,5 3,8

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 10,0

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 27,0

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 56,7

ΔΓ/ ΔΑ 0,9

1,6 1,4

5,6 2,2

12,7 7,6

30,6 23,8

49,2 63,5

0,4 1,4

3,1

1,6 1,3 4,9 6,8

10,9 5,1 8,3 20,4

15,6 24,4 30,6 31,1

68,8 68,6 53,4 37,9

0,6 1,5 1,0

0,4 4,7 2,1

3,5 5,8 2,1 7,1 100,0

10,6 12,8 6,8 14,3

23,0 24,4 34,2 50,0

61,3 50,0 54,8 28,6

1,1 2,3

2,5 3,1

6,7 3,1 3,5 14,3 2,4 2,1 7,7

31,9 21,9 21,9 27,3 26,2 26,2 30,8

41,2 56,3 65,6 60,1 57,1 61,9 63,1 53,8

1,7

0,7

16,0 15,6 12,5 8,4 28,6 4,8 5,7 7,7 19,2 16,7 10,3 10,7 5,9 4,4 2,9

30,8 33,3 31,8 24,6 29,4 17,8 18,8

44,2 45,5 49,5 56,6 60,3 73,3 73,9

7,9 8,4 13,4 7,0

29,8 28,6 24,9 26,3

53,5 59,1 54,7 61,4 100,0

1,5 2,9

4,8 0,7

1,9 1,9 1,6 2,2 2,9

3,5 1,3 1,0

3,8 3,0 5,6 4,9 4,4 2,2

4,4 0,6 6,0 3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,1

1,5 0,9 1,6

1,4

0,9 1,9 1,8

Κ.Μακεδονία

90


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ βουλευτζσ. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

16,3 19,8 13,0 13,7 9,7 17,1 26,2 14,2 22,0 15,6 25,0 75,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηνπο βνπιεπηέο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 16,3 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηνπο βνπιεπηέο.

23,9 18,8 11,7 14,3 25,0 15,5 12,0 17,3 22,1 19,2 19,3 17,1 13,6 10,6 9,2 18,4 13,4 18,4 12,9 0,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

91


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν πολεοδομία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

92


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν πολεοδομία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

93


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτθν Ρολεοδομία;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 0,8 2,8

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 10,2

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 32,5

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 51,6

ΔΓ/ ΔΑ 2,1

0,8 0,7

2,8 2,9

9,9 10,5

32,5 32,5

53,2 50,2

0,8 3,2

1,5 1,0

4,7 1,3 2,9 3,9

23,4 7,1 9,7 7,8

28,1 32,7 30,1 39,8

43,8 56,4 54,4 43,7

2,6 1,5 3,9

2,3 1,4

2,5 2,3 3,4

10,3 17,4 4,8 21,4

30,9 25,6 38,4 50,0

54,3 51,2 50,0 21,4

2,1 1,2 2,1 7,1

37,8 53,1 40,6 25,2 28,6 30,5 46,2

47,1 28,1 43,8 64,3 71,4 54,8 49,6 30,8

2,5

4,8 3,5 7,7

8,4 15,6 15,6 7,0 28,6 7,1 12,1 15,4

3,8 1,5 3,7 0,8 2,9 8,9 1,4

9,6 13,6 8,4 7,4 14,7 13,3 8,7

50,0 33,3 29,0 32,0 30,9 26,7 30,4

34,6 48,5 56,1 58,2 47,1 48,9 55,1

1,9 3,0 0,9 1,6 2,9 2,2 2,9

6,1 1,9 2,5

11,4 11,0 9,5 8,8

32,5 30,5 35,8 26,3 33,3

44,7 53,9 50,2 63,2 66,7

3,5 2,6 1,0 1,8

100,0 1,7

2,5 3,1 2,1

2,4 0,7

1,9 1,5 1,4 1,8 1,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,4 2,4 3,5

Κ.Μακεδονία

94


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτθν Ρολεοδομία. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

16,5 16,1 16,8 22,3 13,0 16,3 18,4 15,0 19,4 16,3 25,0 75,0 17,7 23,4 18,0 11,5 14,3 17,1 17,6 25,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηελ Πνιενδνκία. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 16,5 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηελ Πνιενδνκία.

20,6 16,8 16,3 12,5 19,3 20,5 14,9 20,9 15,0 16,7 11,2 8,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

95


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτον Συνδικαλιςμό;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

96


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτον Συνδικαλιςμό;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

97


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτον Συνδικαλιςμό;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 1,3 3,2

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 16,4

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 32,1

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 45,0

ΔΓ/ ΔΑ 1,9

1,6 1,1

2,8 3,6

17,5 15,5

34,5 30,0

42,1 47,7

1,6 2,2

3,1 0,6 1,0 1,9

6,3 2,6 3,4 1,9

15,6 14,1 18,4 16,5

28,1 31,4 29,6 40,8

43,8 49,4 46,1 36,9

3,1 1,9 1,5 1,9

2,3 2,7

3,5 4,7 2,1

14,9 23,3 14,4 28,6

32,3 20,9 37,0 50,0

48,2 45,3 41,8 14,3

1,1 3,5 2,1 7,1

1,7 3,1 3,1 0,7

3,4

2,4 5,0 15,4

35,3 31,3 28,1 28,7 14,3 40,5 32,6 30,8

39,5 37,5 46,9 57,3 57,1 40,5 39,0 46,2

1,7 6,3

2,4 0,7

18,5 21,9 18,8 10,5 28,6 9,5 21,3 7,7

4,3

3,8 1,5 4,7 3,3 2,9 4,4 1,4

9,6 12,1 16,8 19,7 27,9 11,1 11,6

42,3 27,3 28,0 30,3 30,9 37,8 36,2

44,2 51,5 47,7 45,1 35,3 44,4 44,9

0,9 1,3 1,5 1,8

2,6 1,3 5,0 3,5

15,8 11,0 21,4 15,8

36,0 35,7 26,9 33,3 33,3

42,1 49,4 43,3 43,9 66,7

100,0

1,5 0,9 2,9

3,1 1,4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,4 4,8 1,4

6,1 1,9 1,6 2,2 1,4 2,6 1,3 2,0 1,8

Κ.Μακεδονία

98


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτο Συνδικαλιςμό.

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 20,4 21,4 19,5 23,4 17,8 20,4 22,3

18,4 23,5 21,2 28,8 100,0 22,6 23,3 21,9 14,4 17,9 20,0 23,6 23,1

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζην Σπλδηθαιηζκό. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 20,4 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζην Σπλδηθαιηζκό.

18,3 16,5 20,2 20,2 26,8 18,8 20,6

20,3 16,9 23,1 21,0 8,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

99


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν Εκκλθςία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

100


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτθν Εκκλθςία;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

101


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτθν Εκκλθςία;" ` ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 4,7 16,4

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 29,5

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 25,7

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 22,5

ΔΓ/ ΔΑ 1,1

4,8 4,7

18,7 14,4

37,3 22,4

20,2 30,7

18,3 26,4

0,8 1,4

4,7 3,2 3,9 8,7

12,5 9,6 18,0 26,2

31,3 29,5 30,6 26,2

20,3 28,2 26,2 24,3

29,7 28,8 19,9 13,6

1,6 0,6 1,5 1,0

3,9 3,5 6,2 14,3

16,7 20,9 12,3 21,4 100,0

31,2 29,1 26,0 35,7

21,3 29,1 33,6 14,3

25,9 15,1 21,2 14,3

1,1 2,3 0,7

6,7 12,5 6,3 3,5

26,9 6,3 25,0 14,7 14,3 4,8 12,8 23,1

26,9 25,0 34,4 27,3 42,9 28,6 31,9 46,2

23,5 34,4 9,4 30,8 28,6 26,2 25,5 7,7

14,3 18,8 25,0 23,8 14,3 35,7 25,5 15,4

1,7 3,1

26,9 25,8 21,5 11,5 11,8 6,7 11,6

32,7 33,3 24,3 25,4 26,5 35,6 37,7

13,5 19,7 31,8 30,3 25,0 24,4 24,6

11,5 10,6 16,8 30,3 36,8 26,7 20,3

13,2 11,7 21,4 17,5 33,3

28,9 30,5 27,4 35,1 33,3

28,1 27,9 22,4 26,3 33,3

21,9 27,3 22,4 12,3

2,4 2,8 7,7 15,4 9,1 3,7 2,5 4,4 2,9 6,1 2,6 5,0 7,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,4 1,4

1,5 1,9

2,2 2,9 1,8 1,5 1,8

Κ.Μακεδονία

102


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτθν Εκκλθςία.

` ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 38,7 42,8 34,9 35,3 32,4 39,8 48,0 37,7 42,0 37,1 51,8 75,0 47,0 39,5 44,5 35,8 39,3 27,4 35,3 50,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηελ Εθθιεζία. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 38,7 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη δηαδεδνκέλν ζηελ Εθθιεζία.

55,3 50,8 40,7 31,4 28,3 34,1 37,7 38,2 33,6 40,9 45,1 50,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

103


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

104


«Ρόςο διαδεδομζνο πιςτεφετε ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

105


"Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ;" ` ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 1,7 3,6

ΕΚΝΑΙ ΜΕΤ΢ΙΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 11,9

ΕΚΝΑΙ Α΢ΚΕΤΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 29,5

ΕΚΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 51,4

ΔΓ/ ΔΑ 1,9

2,4 1,1

4,4 2,9

8,3 15,2

28,6 30,3

54,4 48,7

2,0 1,8

6,3 0,6 0,5 2,9

3,1 2,6 3,4 5,8

9,4 12,2 11,2 14,6

25,0 27,6 27,2 39,8

54,7 55,1 56,3 34,0

1,6 1,9 1,5 2,9

0,4 3,5 3,4

2,8 2,3 4,8 7,1 100,0

11,0 15,1 11,6 14,3

26,2 27,9 35,6 42,9

58,2 46,5 43,2 35,7

1,4 4,7 1,4

0,8 3,1 3,1 0,7

5,9 6,3 6,3 0,7 14,3 2,4 3,5

15,1 9,4 12,5 9,8 14,3 16,7 9,2 23,1

38,7 37,5 18,8 28,0

2,5 6,3

16,7 28,4 38,5

37,0 37,5 59,4 60,1 71,4 59,5 54,6 30,8

2,9

1,9 4,5 3,7 3,3 1,5 4,4 5,8

23,1 9,1 13,1 9,8 5,9 8,9 15,9

26,9 30,3 34,6 35,2 29,4 22,2 17,4

46,2 50,0 43,9 48,4 63,2 62,2 55,1

1,8 1,3 2,0 1,8

4,5 3,5 8,8

15,8 11,0 9,5 12,3 66,7

31,6 27,3 28,9 33,3 33,3

49,1 54,5 53,7 42,1

2,4 2,1 7,7 1,9 1,5 2,8 1,6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7 2,4 2,1

4,5 1,9 1,6 2,2 2,9

1,8 1,3 2,5 1,8

Κ.Μακεδονία

106


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

18,1 17,3 18,8 19,8 15,8 15,6 25,3 14,7 20,7 22,0 23,2 75,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ην βαζκό δηάδνζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 18,1 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην πξόβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο.

23,1 23,3 18,8 13,2 17,9 17,1 16,8 28,8 21,6 17,9 21,2 18,1 11,4 13,6 20,1 17,9 17,3 17,0 23,2 41,7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

107


Σφγκριςθ του αντιλαμβανόμενου βακμοφ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ και φορείσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

108


Σφγκριςθ των δεικτϊν αντιλαμβανόμενθσ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ διάφορουσ τομείσ ΥΡΘ΢ΕΣΙΑ

ΔΕΙΚΤΘΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

16,3

ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

16,5

ΜΜΕ

18,1

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

20,4

ΕΦΟ΢ΙΕΣ

20,9

ΔΘΜΟΙ Ν0ΜΑ΢ΧΙΕΣ

24,2

ΓΙΑΤ΢ΟΙ

25,4

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘ

34,0

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

36,1

ΕΚΚΛΘΣΙΑ

38,7

Ο δείκηηρ κινείηαι μεηαξύ ηος 0 και ηος 100. Τιμή ηος δείκηη κονηά ζηο 0 ςποδεικνύει όηι οι επυηηθένηερ θευπούν όηι η διαθθοπά είναι ιδιαίηεπα διαδεδομένη, ενώ ηιμή κονηά ζηο 100 δείσνει όηι οι επυηηθένηερ θευπούν όηι η διαθθοπά δεν είναι ιδιαίηεπα διαδεδομένη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

109


Σφγκριςθ των δεικτϊν αντιλαμβανόμενθσ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ διάφορουσ τομείσ ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

25,0 26,1 24,1 26,7 21,8 24,0 31,0

Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θνληά ζην 0 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, ελώ ηηκή θνληά ζην 100 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε.

23,8 28,0 24,4 34,5 85,0 29,7 27,1 26,4 21,4 23,2 25,3 23,5 31,1 29,7 27,0 27,6 22,8 21,9 22,5 24,3 26,4 22,6 26,2 24,7 25,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

110


Σφγκριςθ των δεικτϊν αντιλαμβανόμενθσ διάδοςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ςτουσ διάφορουσ τομείσ

Ανάλυςθ ανά Ρροφίλ

Ηλικία

Επίπεδο εκπαίδεσζης

Ιδεολογία Οικονομική καηάζηαζη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

111


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Ο μόνοσ ςίγουροσ τρόποσ να διευκετιςουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ οποιαδιποτε κζματα ςε ςχζςθ με το κράτοσ είναι να πλθρϊςουν κάποια επιπλζον χριματα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

112


Βακμόσ Συμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Ο μόνοσ ςίγουροσ τρόποσ να διευκετιςουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ οποιαδιποτε κζματα ςε ςχζςθ με το κράτοσ είναι να πλθρϊςουν κάποια επιπλζον χριματα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

113


"Ριςτεφετε ότι ο μόνοσ ςίγουροσ τρόποσ να διευκετιςουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ οποιαδιποτε κζματα ςε ςχζςθ με το κράτοσ είναι να πλθρϊςουν κάποια παραπάνω χριματα;" ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΚΑΘΟΛΟΥ 20,2

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥ΢ΟΣ ΡΙΣΤΕΥΩ 11,0 23,1

28,7

ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΡΑ΢Α ΡΟΛΥ 15,3

ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ

ΔΓ/ ΔΑ 1,7

19,8 20,6

11,1 10,8

21,4 24,5

29,0 28,5

17,1 13,7

1,6 1,8

39,1 18,6 19,9 11,7

15,6 9,6 11,7 8,7

20,3 27,6 19,4 25,2

20,3 30,1 27,2 35,0

4,7 13,5 18,9 17,5

0,6 2,9 1,9

18,8 24,4 21,2 7,1 100,0

13,8 9,3 7,5

22,7 31,4 19,2 21,4

29,4 20,9 30,1 50,0

14,2 12,8 19,2 14,3

1,1 1,2 2,7 7,1

15,1 18,8 43,8 17,5 14,3 31,0 19,9 15,4

10,9 3,1 12,5 10,5

34,5 31,3 18,8 32,9 14,3 19,0 25,5 23,1

13,4 9,4 9,4 18,9 57,1 9,5 14,9 23,1

1,7 3,1

11,9 13,5 7,7

24,4 34,4 15,6 18,9 14,3 26,2 24,8 23,1

26,9 13,6 14,0 17,2 27,9 22,2 27,5

7,7 6,1 15,0 12,3 11,8 6,7 11,6

17,3 24,2 28,0 29,5 16,2 24,4 13,0

34,6 27,3 29,0 29,5 27,9 26,7 26,1

11,5 24,2 14,0 10,7 16,2 17,8 17,4

1,9 4,5

28,9 20,8 16,9 10,5 66,7

9,6 11,0 10,4 15,8

21,1 20,8 24,4 29,8

21,1 31,8 33,3 21,1

15,8 14,3 13,9 21,1 33,3

3,5 1,3 1,0 1,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,4 2,4 1,4 7,7

0,8 2,2 4,3

Κ.Μακεδονία

114


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

115


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

• ΔΙΑΔΟΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ • ΑΝΤΙΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

116 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

116


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ (1 ζωσ 5)

• ΔΙΑΔΟΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

3,76

• ΑΝΤΙΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

3,08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

117 117


Μζροσ 10ο: Αποδοτικότθτα μζτρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

118


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν οι πιο βαριζσ ποινζσ ςτουσ διεφκαρμζνουσ υπαλλιλουσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

119


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν οι

πιο βαριζσ ποινζσ ςτουσ διεφκαρμζνουσ υπαλλιλουσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

120


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν οι πιο βαριζσ ποινζσ ςτουσ διεφκαρμζνουσ υπαλλιλουσ;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΘΑ ΘΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 2,3

ΘΑ ΘΤΑΝ ΛΙΓΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΜΕΤ΢ΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Α΢ΚΕΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΔΓ/ ΔΑ

5,1

10,8

28,9

52,4

0,6

2,4 2,2

6,7 3,6

11,1 10,5

29,8 28,2

49,6 54,9

0,4 0,7

12,5 1,3 0,5 1,0

7,8 6,4 3,9 3,9

14,1 16,7 9,2 2,9

28,1 28,2 25,2 37,9

37,5 46,2 60,7 54,4

1,3 0,5

2,5 2,3 2,1

5,7 4,7 4,8

12,4 15,1 6,2

25,9 32,6 29,5 57,1 100,0

53,2 44,2 56,8 42,9

0,8 6,3 6,3 2,1

3,4

4,2 6,3 12,5 11,9 14,3 19,0 12,8 15,4

36,1 34,4 28,1 24,5 14,3 19,0 30,5 23,1

55,5 53,1 40,6 53,8 57,1 47,6 51,1 61,5

2,4 2,1

12,5 7,0 14,3 7,1 3,5

1,5 1,9 0,8 4,4 4,4 4,3

9,1 2,8 5,7 8,8 6,7 2,9

7,7 12,1 7,5 9,8 11,8 20,0 11,6

32,7 16,7 31,8 32,8 30,9 28,9 24,6

59,6 59,1 56,1 49,2 44,1 40,0 56,5

2,6 2,6 1,5 3,5

5,3 4,5 6,0 3,5

11,4 10,4 12,4 5,3

30,7 24,7 31,8 28,1

48,2 57,8 48,3 57,9 100,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,4 1,2 0,7

0,7 4,8

1,5 1,6

1,8

1,8

Κ.Μακεδονία

121


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενθσ αποτελεςματικότθτασ βαρφτερων ποινϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 81,2 79,5 82,7

67,6 78,2 85,6 85,2 80,5 78,2 83,8 85,7 75,0 85,5 82,0 71,1 80,5 78,6 76,9 81,2 86,5

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πηζαλή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ βαξύηεξσλ πνηλώλ σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο δελ ζεσξνύλ όηη ην κέηξν απηό ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην κέηξν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 81,2 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη νη βαξύηεξεο πνηλέο ζα ήηαλ έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό κέηξν θαηά ηεο δηαθζνξάο.

88,0 81,2 84,3 81,5 75,4 73,3 81,5 79,7 82,6 79,9 83,9 100,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

122


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν ο εντονότεροσ και καλφτεροσ ζλεγχοσ ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

123


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν ο εντονότεροσ και καλφτεροσ ζλεγχοσ ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

124


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν ο εντονότεροσ και καλφτεροσ ζλεγχοσ ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΘΑ ΘΤΑΝ ΘΑ ΘΤΑΝ ΛΙΓΟ ΜΕΤ΢ΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 1,1 3,0 8,9

Α΢ΚΕΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΓ/ ΔΑ

32,9

52,2

1,9

1,2 1,1

5,2 1,1

10,3 7,6

31,7 33,9

49,2 54,9

2,4 1,4

1,6 1,3 1,0 1,0

3,1 3,8 2,4 2,9

14,1 10,3 7,3 6,8

37,5 32,7 29,1 37,9

42,2 50,6 59,2 46,6

1,6 1,3 1,0 4,9

0,4 3,5 1,4

3,2 3,5 2,1

11,7 8,1 4,8

30,9 31,4 36,3 50,0

51,8 52,3 53,4 50,0

2,1 1,2 2,1

9,2 6,3 12,5 8,4 14,3 9,5 7,1 23,1

37,0 31,3 43,8 28,0 28,6 26,2 36,2 15,4

45,4 50,0 40,6 60,1 57,1 59,5 49,6 61,5

4,2 6,3 3,1

25,0 21,2 29,9 41,8 38,2 35,6 31,9

55,8 60,6 59,8 45,9 42,6 42,2 56,5

5,8 3,0 0,9 1,6

1,4

9,6 9,1 5,6 7,4 11,8 17,8 7,2

1,8 0,6 5,0 5,3

7,9 13,0 8,0 3,5

32,5 29,2 35,8 33,3 33,3

52,6 55,2 47,8 57,9 66,7

2,6 1,9 2,0

100,0 1,7

2,5 6,3

3,5 2,4 2,1

0,9 1,6 1,5 2,2 1,4 2,6 1,5

4,3

3,8 6,1 2,8 1,6 5,9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,4 0,7

2,2 1,4

Κ.Μακεδονία

125


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενθσ αποτελεςματικότθτασ καλφτερου ελζγχου ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 83,6 81,4 85,6 79,4 82,3 86,2 83,2 83,3 81,8 85,3 87,5 25,0 81,8 83,3 82,3 86,2 85,7 86,0 82,0 84,6

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πηζαλή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαιύηεξνπ ειέγρνπ ζηνπο δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο δελ ζεσξνύλ όηη ην κέηξν απηό ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην κέηξν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 83,6 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ν θαιύηεξνο έιεγρνο ζα ήηαλ έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό κέηξν θαηά ηεο δηαθζνξάο.

85,2 85,2 86,6 82,7 78,7 79,5 85,7 83,6 85,4 81,5 86,0 91,7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

126


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ βελτίωςθ των αποδοχϊν των υπαλλιλων;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

127


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ βελτίωςθ των αποδοχϊν των υπαλλιλων;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

128


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ βελτίωςθ των αποδοχϊν των υπαλλιλων;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΘΑ ΘΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ 13,8

ΘΑ ΘΤΑΝ ΛΙΓΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΜΕΤ΢ΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

Α΢ΚΕΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΔΓ/ ΔΑ

21,0

23,6

20,8

17,8

3,0

16,3 11,6

23,0 19,1

24,6 22,7

17,9 23,5

15,9 19,5

2,4 3,6

7,8 14,1 17,0 10,7

20,3 21,2 18,4 26,2

31,3 21,8 24,3 20,4

18,8 17,3 21,8 25,2

20,3 24,4 15,0 11,7

1,6 1,3 3,4 5,8

12,4 17,4 14,4 14,3

23,0 18,6 18,5 14,3 100,0

23,8 20,9 26,7 7,1

18,4 19,8 23,3 50,0

20,2 18,6 13,7 7,1

2,1 4,7 3,4 7,1

10,1 3,1 6,3 24,5

27,7 15,6 9,4 23,1 28,6 16,7 17,7 23,1

20,2 31,3 31,3 24,5 42,9 21,4 19,9 46,2

25,2 25,0 28,1 10,5 14,3 28,6 23,4 15,4

11,8 18,8 21,9 16,8 14,3 14,3 24,1 15,4

5,0 6,3 3,1 0,7

15,4 7,6 15,9 15,6 10,3 20,0 11,6

21,2 10,6 21,5 27,0 19,1 20,0 21,7

17,3 30,3 20,6 22,1 23,5 24,4 29,0

25,0 25,8 21,5 18,0 22,1 20,0 15,9

19,2 21,2 17,8 15,6 25,0 11,1 14,5

1,9 4,5 2,8 1,6

13,2 12,3 10,9 29,8

15,8 24,7 23,9 8,8 66,7

17,5 26,0 24,9 26,3

29,8 17,5 18,4 21,1

20,2 16,9 18,9 10,5 33,3

3,5 2,6 3,0 3,5

11,9 12,8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

7,1 2,1

4,4 7,2

Κ.Μακεδονία

129


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ βελτίωςθσ των αποδοχϊν των υπαλλιλων για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 52,0 48,5 55,2 56,0 54,2 49,9 50,3

52,8 50,9 50,9 55,8 25,0 50,2 60,8 62,9 43,0 53,6 54,5 57,2 55,8

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πηζαλή απνηειεζκαηηθόηεηα βειηίσζεο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο δελ ζεσξνύλ όηη ην κέηξν απηό ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην κέηξν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 52,0 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο είλαη δηραζκέλνη σο πξνο ην θαηά πόζνλ ζεσξνύλ όηη ε βειηίσζε ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό κέηξν θαηά ηεο δηαθζνξάο.

52,9 61,1 51,0 47,7 58,1 45,3 50,0

57,3 50,5 52,7 43,2 50,0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

130


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ διενζργεια

διαφθμιςτικισ καμπάνιασ κατά τθσ διαφκοράσ ςτα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

131


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ διενζργεια διαφθμιςτικισ καμπάνιασ κατά τθσ διαφκοράσ ςτα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

132


«Ρόςο αποτελεςματικό μζςο καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ πιςτεφετε ότι κα ιταν θ διενζργεια διαφθμιςτικισ καμπάνιασ κατά τθσ διαφκοράσ ςτα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΘΑ ΘΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ 14,0

ΘΑ ΘΤΑΝ ΛΙΓΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΜΕΤ΢ΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

Α΢ΚΕΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΙΔΙΑΙΤΕ΢Α ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ

ΔΓ/ ΔΑ

16,4

19,8

24,6

24,0

1,1

14,3 13,7

20,6 12,6

20,6 19,1

24,6 24,5

19,8 27,8

2,2

20,3 16,7 12,1 9,7

20,3 18,6 15,0 13,6

17,2 22,4 19,9 17,5

21,9 22,4 24,3 30,1

20,3 18,6 28,2 26,2

1,3 0,5 2,9

16,3 18,6 7,5 7,1

17,4 14,0 15,1 28,6

19,1 18,6 22,6 14,3

23,0 22,1 27,4 35,7 100,0

23,4 25,6 25,3 14,3

0,7 1,2 2,1

6,7 6,3 9,4 21,0 42,9 19,0 12,1 23,1

10,9 18,8 12,5 18,2

23,5 15,6 9,4 18,9

31,1 28,1 31,3 23,1

1,7 3,1

23,8 17,7 23,1

21,4 20,6 30,8

11,9 24,8 7,7

26,1 28,1 37,5 18,9 57,1 21,4 23,4 15,4

13,5 7,6 16,8 13,1 11,8 20,0 15,9

11,5 15,2 11,2 18,0 25,0 20,0 15,9

21,2 25,8 16,8 22,1 13,2 13,3 24,6

26,9 25,8 23,4 27,0 25,0 26,7 17,4

25,0 25,8 29,9 18,9 25,0 15,6 26,1

1,9

15,8 13,6 11,9 19,3

15,8 18,2 17,4 10,5

16,7 17,5 22,4 21,1 66,7

20,2 27,9 25,4 22,8

31,6 20,8 21,9 24,6 33,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,4 1,4

1,9 0,8 4,4

1,9 1,0 1,8

Κ.Μακεδονία

133


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διενζργειασ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 57,1 53,8 60,2

50,4 51,9 60,4 62,8 55,0 55,6 62,2 55,4 75,0 65,0 63,7 68,8 50,2 57,1 48,2 57,6 42,3

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ πηζαλή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηελέξγεηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο δελ ζεσξνύλ όηη ην κέηξν απηό ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ην κέηξν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 57,1 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηελέξγεηα δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθό κέηξν θαηά ηεο δηαθζνξάο.

59,8 61,7 59,8 55,2 56,6 49,4 55,4 59,0 56,1 57,0 55,8 66,7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

134


Σφγκριςθ Δεικτϊν αντιλαμβανόμενθσ αποτελεςματικότθτασ διαφόρων μζτρων για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ.

Ρ΢ΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ

ΔΕΙΚΤΘΣ

ΚΑΛΥΤΕ΢ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

83,6

ΒΑ΢ΥΤΕ΢ΕΣ ΡΟΙΝΕΣ

81,2

ΔΙΑΦΘΜΙΣΤΙΚΘ ΚΑΜΡΑΝΙΑ

57,1

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΑΡΟΔΟΧΩΝ

52,0

Ο δείκηηρ κινείηαι μεηαξύ ηος 0 και ηος 100. Τιμή ηος δείκηη κονηά ζηο 0 ςποδεικνύει όηι οι επυηηθένηερ δεν θευπούν όηι ηο μέηπο αςηό θα ήηαν αποηελεζμαηικό, ενώ ηιμή κονηά ζηο 100 δείσνει όηι οι επυηηθένηερ θευπούν όηι ηο μέηπο θα ήηαν ιδιαίηεπα αποηελεζμαηικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

135


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤ΢ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤ΢ΩΝ

ΔΕΙΚΤΘΣ (1 ζωσ 5)

3,74

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

137


Μζροσ 11ο: Ρροςπάκειεσ Καταπολζμθςθσ από τθν Κυβζρνθςθ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

138


«Θεωρείτε ότι θ κυβζρνθςθ είναι διατεκειμζνθ να καταπολεμιςει το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

139


«Θεωρείτε ότι θ κυβζρνθςθ είναι διατεκειμζνθ να καταπολεμιςει το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

140


«Θεωρείτε ότι θ κυβζρνθςθ είναι διατεκειμζνθ να καταπολεμιςει το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ;»

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΚΑΘΟΛΟΥ 41,4

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥ΢ΟΣ ΡΙΣΤΕΥΩ 20,0 15,7

15,1

ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ ΡΑ΢Α ΡΟΛΥ 6,8

ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ

ΔΓ/ ΔΑ 0,9

42,9 40,1

21,0 19,1

14,7 16,6

14,7 15,5

6,0 7,6

0,8 1,1

51,6 44,2 39,3 35,0

20,3 19,9 21,8 16,5

10,9 15,4 18,4 13,6

6,3 14,7 15,5 20,4

9,4 4,5 4,4 13,6

1,6 1,3 0,5 1,0

37,9 36,0 51,4 35,7 100,0

21,3 26,7 14,4 14,3

17,7 12,8 14,4 7,1

15,2 16,3 13,7 21,4

6,7 7,0 5,5 21,4

1,1 1,2 0,7

32,8 50,0 46,9 47,6 28,6 47,6 37,6 46,2

16,8 9,4 31,3 20,3 42,9 23,8 17,7 46,2

17,6 9,4 6,3 13,3 14,3 9,5 22,7 7,7

21,0 18,8 9,4 14,7

10,9 9,4 6,3 4,2 14,3 9,5 5,0

0,8 3,1

61,5 39,4 34,6 22,1 51,5 57,8 52,2

11,5 28,8 19,6 15,6 20,6 20,0 26,1

13,5 16,7 20,6 19,7 10,3 13,3 8,7

9,6 12,1 12,1 29,5 14,7 6,7 7,2

3,8 1,5 13,1 12,3 2,9

55,3 42,9 33,8 35,1 66,7

18,4 19,5 19,9 26,3

7,9 20,8 16,4 15,8

10,5 8,4 21,9 17,5 33,3

5,3 7,1 8,0 5,3

9,5 14,9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,9

2,1

1,5 0,8 2,2 2,9 2,6 1,3

Κ.Μακεδονία

141


Ανάλυςθ ανά ιδεολογία: Θ κυβζρνθςθ είναι διατεκειμζνθ να καταπολεμιςει το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ;

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΝ ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ

ΤΟ ΡΙΣΤΕΥΩ

ΔΕΞΙΟΣ

73

13,4

ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ

68,2

13,6

ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ

54,2

25,2

ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ

37,7

41,8

Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ

72,1

17,6

ΤΙΡΟΤΑ

77,8

6,7

ΑΛΛΟ

78,3

10,1

(αθποιζηικά: «δεν ηο πιζηεύυ καθόλος» + «μάλλον δεν ηο πιζηεύυ», «μάλλον ηο πιζηεύυ» + «ηο πιζηεύυ ιδιαίηεπα»)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

142


«Πταν ςυηθτάμε για τθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ, ποιο πολιτικό κόμμα ζρχεται πρϊτο ςτο μυαλό ςασ;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

143


«Πταν ςυηθτάμε για τθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ, ποιο πολιτικό κόμμα ζρχεται πρϊτο ςτο μυαλό ςασ;»

38,6%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

144


"Πταν ςυηθτάμε για τθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ, ποιο πολιτικό κόμμα ζρχεται πρϊτο ςτο μυαλό ςασ;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΡΑΣΟΚ

ΝΕΑ ΔΘΜΟΚ΢ΑΤΙΑ

ΚΚΕ

ΣΥΝΑΣΡΙΣΜΟΣ

ΛΑΟΣ

36,7

14,4

4,2

2,8

3,4

ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΠ ΤΑ ΡΑ΢ΑΡΑΝΩ 29,5

38,9 34,7

17,1 11,9

2,8 5,4

3,2 2,5

3,6 3,2

26,6 32,1

7,9 10,1

34,4 29,5 40,3 41,7

9,4 15,4 15,0 14,6

6,3 6,4 2,9 1,9

4,7 3,8 1,9 1,9

3,1 2,6 3,4 4,9

37,5 36,5 26,2 20,4

4,7 5,8 10,2 14,6

34,8 29,1 43,2 57,1

14,2 12,8 16,4

3,5 7,0 4,1

1,8 5,8 3,4

3,5 5,8 0,7 14,3

32,6 30,2 24,0 21,4

9,6 9,3 8,2 7,1

2,5

4,2

3,1 2,8

3,1 3,5

21,8 18,8 37,5 33,6 14,3 31,0 30,5 53,8

10,1 12,5 3,1 11,9 28,6 7,1 6,4

25,0 33,3 26,2 26,2 19,1 37,8 44,9

7,7 6,1 12,1 7,4 8,8 8,9 11,6

20,2 38,3 26,9 33,3 33,3

10,5 7,1 10,4 7,0

ΔΓ/ ΔΑ 9,1

100,0 41,2 50,0 34,4 35,0 57,1 35,7 31,9 30,8

16,8 12,5 18,8 9,8

3,4 6,3

11,9 18,4 7,7

4,8 5,7 7,7

7,1 2,8

2,4 4,3

51,9 47,0 35,5 36,9 30,9 37,8 21,7

7,7 10,6 16,8 20,5 17,6 6,7 10,1

3,8 1,5 2,8 3,3 13,2 4,4 1,4

1,9 1,5 3,7 2,5 1,5 2,2 5,8

1,9

43,9 35,1 33,3 40,4

14,0 12,3 16,4 12,3 33,3

3,5 3,9 5,0 1,8 33,3

4,4 1,3 3,5 1,8

3,5 1,9 4,5 3,5

3,5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2,8 3,3 8,8 2,2 4,3

Κ.Μακεδονία

145


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ Ρ΢ΟΣΡΑΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

146


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ Ρ΢ΟΣΡΑΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΔΕΙΚΤΘΣ (1 ζωσ 5)

2,25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

147


Μζροσ 12ο: Επίπτωςθ από τθ διαφκορά ςτθ ηωι των πολιτϊν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

148


«Ρόςο πολφ κα λζγατε ότι επθρεάηει τθ ηωι ςασ το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

149


«Ρόςο πολφ κα λζγατε ότι επθρεάηει τθ ηωι ςασ το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

150


"Ρόςο πολφ κα λζγατε ότι επθρεάηει τθν ηωι ςασ το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα;"

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤ΢ΙΑ

Α΢ΚΕΤΑ

ΡΟΛΥ

ΔΓ/ ΔΑ

2,1

6,2

18,5

31,9

40,1

1,1

2,8 1,4

5,6 6,9

21,4 15,9

35,3 28,9

33,7 45,8

1,2 1,1

3,1 2,6 1,9 1,0

9,4 5,8 6,8 3,9

23,4 19,9 17,5 15,5

31,3 30,8 31,1 35,9

32,8 40,4 41,3 41,7

0,6 1,5 1,9

2,1 3,5 1,4

7,1 7,0 4,1 7,1

18,4 19,8 17,8 14,3 100,0

33,7 25,6 32,2 35,7

37,2 43,0 43,8 42,9

1,4 1,2 0,7

0,8 3,1 3,1 2,8

4,2

7,1 9,2 7,7

21,4 16,3 46,2

34,5 28,1 34,4 35,0 28,6 31,0 29,1 15,4

39,5 37,5 34,4 40,6 57,1 40,5 41,8 30,8

2,5

3,1 7,0

18,5 31,3 25,0 14,0

5,8 6,1 5,6 7,4 4,4 8,9 5,8

21,2 19,7 22,4 19,7 13,2 11,1 17,4

26,9 31,8 28,0 41,8 33,8 24,4 27,5

44,2 40,9 39,3 27,0 45,6 53,3 46,4

4,4 5,2 6,0 12,3 33,3

17,5 14,3 21,9 19,3 33,3

25,4 31,8 37,3 28,1

51,8 46,8 30,3 33,3 33,3

2,8

1,9 1,5 2,8 3,3 1,5 1,4 0,9 1,3 2,5 5,3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7 14,3 0,7

1,9 0,8 1,5 2,2 1,4

0,6 2,0 1,8

Κ.Μακεδονία

151


Δείκτθσ αντιλαμβανόμενθσ επιρροισ του προβλιματοσ τθσ διαφκοράσ ςτθ ηωι τουσ ςιμερα. ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

75,7 73,2 78,0 70,3 75,3 76,1 79,0 74,6 74,7 78,4 78,6 50,0

Εμφανίηει τθν εκτίμθςθ των πολιτϊν για το βακμό ςτον οποίο θ διαφκορά επθρεάηει τθ ηωι τουσ. Ο δείκτθσ κινείται μεταξφ του 0 και του 100. Τιμι του δείκτθ κάτω από το 50 υποδεικνφει ότι οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι θ διαφκορά δεν επθρεάηει τθ ηωι τουσ, ενϊ τιμι πάνω από το 50 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι θ διαφκορά επθρεάηει πολφ τθ ηωι τουσ. Θ τιμι του δείκτθ ςτο 75,5 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι θ διαφκορά επθρεάηει τθ ηωι τουσ ςτθν Ελλάδα ςιμερα.

77,6 74,2 73,4 76,1 91,7 76,2 74,6 67,3 76,4 76,1 74,3 70,7 79,9 81,3 78,3 80,7 79,6 72,2 68,3 58,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

152


Μζροσ 13ο: Ρροςδοκίεσ για τθν πορεία του φαινομζνου τθσ Διαφκοράσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

153


«Θεωρείτε ότι κα αλλάξει το επίπεδο τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

154


«Θεωρείτε ότι κα αλλάξει το επίπεδο τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

155


"Θεωρείτε ότι κα αλλάξει το επίπεδο τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια;"

12,5

33,1

ΘΑ ΡΑ΢ΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ 35,2

16,3 9,0

34,1 32,1

32,1 37,9

6,7 6,1

9,9 13,4

0,8 1,4

10,9 12,2 11,2 16,5

26,6 36,5 31,1 35,9

37,5 30,1 38,8 34,0

7,8 9,0 4,4 5,8

15,6 12,2 13,1 5,8

1,6

12,8 10,5 13,7 7,1

33,3 34,9 29,5 50,0 100,0

39,0 24,4 36,3 14,3

4,3 14,0 5,5 14,3

9,6 15,1 13,7 14,3

1,1 1,2 1,4

15,1 18,8 6,3 11,9

42,0 21,9 25,0 35,7 14,3 26,2 31,2 23,1

31,9 34,4 46,9 28,7 71,4 38,1 39,0 38,5

5,0

0,8

4,8 5,7 15,4

5,0 25,0 21,9 11,9 14,3 19,0 9,2 15,4

5,8 12,1 15,9 18,0 13,2 8,9 4,3

23,1 31,8 38,3 43,4 33,8 17,8 24,6

44,2 37,9 29,9 31,1 32,4 35,6 43,5

13,5 6,1 4,7 3,3 8,8 11,1 4,3

13,5 12,1 9,3 4,1 11,8 24,4 18,8

7,0 7,8 18,4 15,8

22,8 40,3 33,8 31,6 33,3

36,0 31,8 35,8 40,4 33,3

9,6 9,1 3,0 5,3

21,9 10,4 8,0 7,0 33,3

ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Α΢ΚΕΤΑ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΛΙΓΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

11,9 12,8

ΘΑ ΑΥΞΘΘΕΙ ΛΙΓΟ

ΘΑ ΑΥΞΘΘΕΙ Α΢ΚΕΤΑ

ΔΓ/ ΔΑ

6,4

11,7

1,1

11,2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

1,5 1,9

0,7

2,1 7,7

1,9

2,2 4,3 2,6 0,6 1,0

Κ.Μακεδονία

156


Δείκτθσ προςδοκίασ για το επίπεδο τθσ διαφκοράσ μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια.

ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΔΙΑΧΥΣΘΣ 42,9 39,9 45,6 47,6 43,1 44,2 36,9 41,0 47,1 43,9 44,6 25,0

Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο κέζα ζηα επόκελα 2 ρξόληα. Ο δείθηεο θηλείηαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100. Τηκή ηνπ δείθηε θάησ από ην 50 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά ζα απμεζεί αξθεηά, ελώ ηηκή πάλσ από ην 50 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά ζα κεησζεί. Η ηηκή ηνπ δείθηε ζην 42,9 δείρλεη όηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε δηαθζνξά κάιινλ ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε κηα κηθξή ηάζε αύμεζεο.

35,6 47,7 51,6 39,9 53,6 48,2 41,7 56,3 51,4 43,6 38,1 33,0 43,0 56,3 52,3 54,3 43,5 36,9 39,0 58,3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

157


Ρ΢ΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

158


Ρ΢ΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ

ΔΕΙΚΤΘΣ (1 ζωσ 5)

2,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

159


Μζροσ 14ο: Δείκτεσ Συμπεριφορϊν ςε ςχζςθ με τθ Διαφκορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

160


ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ

Έρνπκε επηκέξνπο δείθηεο πνπ αθνξνύλ ζε: Σσμπεριθορές Πρακηικές διαθθοράς Εκηίμηζη ηης διάδοζης ηων πρακηικών διαθθοράς Αποδοηικόηηηα μέηρων Προζπάθειες καηαπολέμηζης ηης διαθθοράς Προζδοκίες Κάζε δείθηεο παίξλεη ηηκέο από 1 έσο 5. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε ηελ εξώηεζε: Πόζν πνιύ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ αθόινπζε πξόηαζε: «Είλαη εζηθά ιάζνο λα δίλεη θάπνηνο ρξήκαηα ή δώξα ζε δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη θάηη, αθόκα θαη εάλ είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα βξεη ην δίθην ηνπ». Καη νη απαληήζεηο έρνπλ θαηαλεκεζεί σο εμήο: ΑΡΑΝΤΘΣΘ Διαφωνϊ απόλυτα Μάλλον διαφωνϊ Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ Μάλλον ςυμφωνϊ Συμφωνϊ απόλυτα

ΑΞΙΑ ΑΡΑΝΤΘΣΘΣ 1 2 3 4 5

ΡΛΘΘΟΣ ΑΡΑΝΤΘΣΕΩΝ 15 32 36 48 58

% 7,9 16,9 19,0 25,4 30,7

ν δείθηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Γ = (7,9*1 + 16,9*2 + 19*3 + 25,4*4 + 30,7*5)/100 = 3,54 Όζν πεξηζζόηεξν ε ηηκή ηνπ δείθηε πιεζηάδεη ην 5 ηόζν πεξηζζόηεξν ππνδειώλεη ηάζε ζπκθσλίαο κε ηελ πξόηαζε, άξα ε ηηκή ηνπ 3,54 ππνδεηθλύεη όηη νη εξσηεζέληεο ηείλνπλ λα πηζηεύνπλ όηη ηα ρξήκαηα θαη ηα δώξα ζηνπο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο είλαη εζηθά ιάζνο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

161


ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ

Οη δείθηεο δηαθζνξάο νκαδνπνηνύληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Οη δείθηεο παίξλνπλ ηηκέο κεηαμύ 1 θαη 5. Τηκέο θνληά ζην 1 θαηαδεηθλύνπλ πξνζέγγηζε ηεο ηδέαο κηαο θνηλσλίαο ρσξίο θαζόινπ δηαθζνξά.

Σσμπεριθορές •Αποδοσή: Δείρλεη ην βαζκό απνδνρήο ησλ δηαθόξσλ πξαθηηθώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαθζνξά ζε εζηθό επίπεδν. •Βαθμόρ δεκηικόηηηαρ ηηρ διαθθοπάρ: Μεηξάεη ηελ ηάζε ζπκβηβαζκνύ ησλ αμηώλ θαη ησλ αξρώλ ησλ πνιηηώλ θάησ από ηελ πίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ. •Σςναιζθημαηική ανηίλητη ηηρ διαθθοπάρ: Απεηθνλίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ε δηαθζνξά από ηνπο πνιίηεο.

Πρακηικές διαθθοράς •Πίεζη διαθθοπάρ: Εκθαλίδεη ηε ζπρλόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ δηαθζνξάο δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ. •Πποζυπική ανάμιξη ζε ππακηικέρ διαθθοπάρ: Εθηίκεζε/ παξαδνρή ηεο ζπρλόηεηαο ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο ζε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο δηαθζνξάο.

Εκηίμηζη ηης διάδοζης ηων πρακηικών διαθθοράς •Γιάδοζη ηηρ διαθθοπάρ: Εκθαλίδεη ηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο αλάκεζα ζηνπο δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο. •Ανηιλαμβανόμενη Σςμμεηοσή ηηρ Γιαθθοπάρ: Δείρλεη ηελ άπνςε ησλ πνιηηώλ σο πξνο ην θαηά πόζν έρεη γίλεη ε δηαθζνξά έλα ηθαλό εξγαιείν γηα λα ιύλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη έλαο θνηλσληθά απνδεθηόο θαλόλαο ζπκπεξηθνξάο.

Αποδοηικόηηηα μέηρων Αμηνιόγεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο.

Προζπάθειες καηαπολέμηζης ηης διαθθοράς Εθηίκεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη ζηε δηαθζνξά.

Προζδοκίες Εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνύ επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο ζηε ρώξα κέζα ζηα επόκελα 2 ρξόληα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

162


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΑΡΟΔΟΧΘ 2,69 2,55 2,82 3,09 2,78 2,70 2,29 2,83 2,81 2,46 1,64 1,00 2,51 2,44 3,23 2,72 1,86 2,63 2,78 3,00

Δείχνει το βακμό αποδοχισ των διαφόρων πρακτικϊν που κακορίηουν τθ διαφκορά ςε θκικό επίπεδο. Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από το βακμό ςυμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είναι θκικά λάκοσ να δίνει κάποιοσ χριματα ι δϊρα ςε δθμοςίουσ λειτουργοφσ προκειμζνου να καταφζρει κάτι, ακόμα και εάν είναι ο μόνοσ τρόποσ να βρει το δίκιο του». Θ τιμι του δείκτθ ςτο 2,69 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ μάλλον δεν ζχουν ιδιαίτερο θκικό πρόβλθμα ωσ προσ τθν προςφορά χρθμάτων και δϊρων ςε δθμοςίουσ λειτουργοφσ για τθν προϊκθςθ υποκζςεϊν τουσ. Σφμφωνα με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ, φαίνεται ότι όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τόςο πιο ζντονα φαίνεται να αποδοκιμάηουν τον χρθματιςμό ωσ θκικά αποδεκτό μζςο επίλυςθσ προβλθμάτων. Επίςθσ περιςςότερο αρνθτικοί είναι οι νεότερεσ θλικίεσ, οι εργαηόμενοι, οι φοιτθτζσ και οι ευριςκόμενοι ςε πολφ άνετθ οικονομικι κατάςταςθ.

2,76 2,62 2,55 2,61 3,03 2,84 2,66 2,94 2,84 2,54 2,33 2,33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

163


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑ 1,42 1,41 1,42 1,52 1,56 1,32 1,32 1,45 1,38 1,41 1,14 1,00

1,32 1,63 1,59 1,50 1,43 1,51 1,29 1,55

Μετράει τθν τάςθ ςυμβιβαςμοφ των αξιϊν και των αρχϊν των πολιτϊν κάτω από τθν πίεςθ των καταςτάςεων. Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από το βακμό ςυμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Είμαι διατεκειμζνοσ να δϊςω κάποια χριματα ςε δθμόςια υπθρεςία προκειμζνου να προχωριςει κάποια υπόκεςι μου». Θ τιμι του δείκτθ ςτο 1,42 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ ζχουν χαμθλό βακμό δεκτικότθτασ ςτθν διαφκορά, δθλαδι δεν είναι ζτοιμοι να προχωριςουν ςε χρθματιςμό υπαλλιλων εάν ςυναντιςουν κάποια δυςκολία με τισ υποκζςεισ τουσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Λιγότερο δεκτικοί είναι οι ςυνταξιοφχοι και οι εργαηόμενοι. Ράντωσ καμία κατθγορία δεν υπερβαίνει τθν τιμι του 2.5, που κα υποδείκνυε τάςθ αποδοχισ του χρθματιςμοφ ωσ κεμιτοφ μζςου προϊκθςθσ των υποκζςεϊν τουσ.

1,75 1,22 1,40 1,46 1,38 1,27 1,43 1,54 1,32 1,46 1,29 1,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

164


ΣΥΜΡΕ΢ΙΦΟ΢ΕΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΘΣ ΑΝΤΙΛΘΨΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΑΝΤΙΛΘΨΘ 2,25 2,18 2,31

Απεικονίηει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιλθπτι θ διαφκορά από τουσ πολίτεσ.

2,25 2,20 2,22 2,38

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ «Ρϊσ πιςτεφετε ότι κα νιϊκει ζνασ πολίτθσ, ο οποίοσ μόλισ παράκαμψε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να επιλφςει κάποια υπόκεςθ του με δθμόςια υπθρεςία» και «Φανταςτείτε κάποιο χαμθλόμιςκο δθμόςιο υπάλλθλο, ςτον οποίο μόλισ προςφζρκθκε κάποιο χρθματικό ποςό προκειμζνου να επιλφςει το πρόβλθμα κάποιου πολίτθ. Τι πιςτεφετε ότι κα ζκανε;»

2,30 2,33 2,11 2,15 1,50

2,36 2,32 2,06 2,08 1,57 2,16 2,35 2,83

Θ τιμι του δείκτθ ςτο 2,25 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ τείνουν να αντιλαμβάνονται τουσ διάφορουσ «ανεπίςθμουσ» τρόπουσ προϊκθςθσ των υποκζςεων ςτο Δθμόςιο ωσ μια μθ αποδεκτι λφςθ. Οι πιο αρνθτικοί απζναντι ςτθν προςφορά χρθμάτων είναι οι φοιτθτζσ και επιχειρθματίεσ.

2,09 2,19 2,32 2,31 2,34 2,00 2,28 2,14 2,17 2,38 2,21 2,17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

165


Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΡΙΕΣΘ 3,29 3,38 3,20

Εμφανίηει τθ ςυχνότθτα των προςπακειϊν διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν.

3,22 3,32 3,38 3,10

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από το βακμό ςυμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Στθν Ελλάδα για να προχωριςουν οι υποκζςεισ ςου ςτο Δθμόςιο είναι απαραίτθτο να δϊςεισ ζξτρα χριματα».

3,29 3,13 3,42 3,08 1,00

Θ τιμι του δείκτθ ςτο 3,29 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ μάλλον κεωροφν τον χρθματιςμό απαραίτθτο προκειμζνου να προχωριςουν κάποιεσ υποκζςεισ τουσ ςτο Δθμόςιο.

3,18 3,41 2,97 3,54 4,29 3,33 3,11 3,23

Οι ομάδεσ που φαίνεται να νιϊκουν τθν περιςςότερθ πίεςθ είναι οι 45 – 59 ετϊν, οι ζχοντεσ μζςθ εκπαίδευςθ, οι αγρότεσ και οι κεντροδεξιοί.

3,46 3,54 3,15 3,22 3,22 3,20 3,38 3,40 3,35 3,19 3,30 3,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

166


Ρ΢ΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΘΣ ΑΝΑΜΙΞΘΣ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΘ ΑΝΑΜΙΞΘ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

2,24 2,33 2,16 2,03 2,26 2,32 2,18 2,20 2,01 2,44 2,62 1,00 2,09 2,18 2,00 2,54 2,00 2,15 2,18 2,31

Εμφανίηει τθ ςυχνότθτα των προςπακειϊν διαφκοράσ δθμοςίων λειτουργϊν. Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ: «Πταν ζρχεςτε ςε επαφι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, πόςο ςυχνά ςασ είναι ευκολότερο να παρακάμψετε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και να λφςετε το πρόβλθμα ςασ με «ανεπίςθμουσ» τρόπουσ;». Θ τιμι του δείκτθ ςτο 2,24 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ δεν βρίςκονται ςυχνά ςτθν κατάςταςθ όπου πρζπει να καταφφγουν ςε «ανεπίςθμουσ» τρόπουσ προκειμζνου να προχωριςουν οι υποκζςεισ τουσ. Μεγαλφτερο βακμό προςωπικισ ανάμιξθσ φαίνεται να ζχουν οι επιχειρθματίεσ, οι ζχοντεσ δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ και οι άνδρεσ.

2,50 2,18 2,23 2,17 2,19 2,51 2,13 2,30 2,37 2,13 2,25 1,33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

167


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΔΙΑΔΟΣΘ 3,76 3,72 3,79 3,69 3,87 3,79 3,55 3,80 3,65 3,78 3,42 1,55 3,59 3,69 3,71 3,89 3,79 3,75 3,81 3,54

Εμφανίηει τθν εκτίμθςθ των πολιτϊν για τθν εξάπλωςθ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ ανάμεςα ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ. Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ «Ρόςο διαδεδομζνα πιςτεφετε ότι είναι τα φαινόμενα διαφκοράσ ςε κάκε ζναν από τουσ οργανιςμοφσ (δικαιοςφνθ, αςτυνομία, διμοι/ νομαρχίεσ, εφορίεσ, γιατροί, βουλευτζσ και πολεοδομία);» και «Θα κζλαμε να αξιολογιςετε το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ ςτθ χϊρα μασ». Θ τιμι του δείκτθ ςτο 3,76 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ είναι ζντονο και αρκετά διαδεδομζνο ςτουσ διάφορουσ οργανιςμοφσ και φορείσ του Δθμοςίου. Ριο ζντονο βρίςκουν ότι είναι το φαινόμενο τθσ διαφκοράσ οι επιχειρθματίεσ, οι εργαηόμενοι, οι κεντροαριςτεροί και οι ευριςκόμενοι ςε δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ.

3,60 3,68 3,67 3,84 3,87 3,84 3,77 3,71 3,85 3,72 3,77 3,73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

168


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΟΣΘΣ: ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ ΚΟΤΘΤΑ 3,08 3,13 3,04 2,36 3,10 3,14 3,39 3,06 2,88 3,19 3,69 1,00

Δείχνει τθν άποψθ των πολιτϊν ωσ προσ το κατά πόςο ζχει γίνει θ διαφκορά ζνα ικανό εργαλείο για να λφνουν τα προςωπικά τουσ προβλιματα και ζνασ κοινωνικά αποδεκτόσ κανόνασ ςυμπεριφοράσ. Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από το βακμό ςυμφωνίασ με τθν πρόταςθ: «Ο μόνοσ ςίγουροσ τρόποσ να διευκετιςουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ οποιαδιποτε κζματα ςε ςχζςθ με το κράτοσ είναι να πλθρϊςουν κάποια παραπάνω χριματα». Θ τιμι του δείκτθ ςτο 3,08 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ κεωροφν ότι ο μόνοσ τρόποσ να προωκθκοφν οι υποκζςεισ των πολιτϊν ςτο Δθμόςιο είναι ο χρθματιςμόσ.

3,21 3,10 2,38 3,26 4,00 2,63 3,02 3,33 2,96 3,44 3,14 3,04 2,93 3,11 2,94 2,85 3,08 3,17 3,27 2,33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

169


ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤ΢ΩΝ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

3,74 3,63 3,84

Δείχνει τθν αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ.

3,53 3,67 3,82 3,81

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ: «Για κάκε ζνα από τα παρακάτω μζςα μείωςθσ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ κα ικελα να μου πείτε πόςο αποτελεςματικά πιςτεφετε ότι κα ιταν, εάν εφαρμόηονταν (ποινζσ, ζλεγχοσ, αφξθςθ αποδοχϊν, διαφθμιςτικι καμπάνια».

3,72 3,67 3,82 3,84 3,00

Θ τιμι του δείκτθ ςτο 3,74 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ πιςτεφουν ότι τα προτεινόμενα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ διαφκοράσ κα είχαν κάποιο αποτζλεςμα.

3,82 3,90 3,85 3,60 3,75 3,66 3,78 3,69

Ρλζον κετικοί απζναντι ςτα πικανά αποτελζςματα εφαρμογισ των διαφόρων προτεινόμενων μζτρων είναι οι μεγαλφτερεσ θλικίεσ, οι ζχοντεσ εκπαίδευςθ Δθμοτικοφ και οι κεντροδεξιοί.

3,86 3,89 3,82 3,67 3,69 3,48 3,73

3,80 3,75 3,71 3,69 4,08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

170


ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ Ρ΢ΟΣΡΑΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

2,25 2,19 2,31

Δείχνει το βακμό εκτίμθςθσ τθσ δυνατότθτασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ να ανταπεξζλκει ςτθ διαφκορά.

2,00 2,14 2,23 2,61

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ: «Θεωρείτε ότι θ κυβζρνθςθ είναι διατεκειμζνθ να πολεμιςει το πρόβλθμα τθσ διαφκοράσ;».

2,31 2,31 2,07 2,79 1,00 2,60 2,26 1,97 2,08 2,29 2,10 2,30 1,62

Θ τιμι του δείκτθ ςτο 2,25 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ δεν πιςτεφουν ότι θ κυβζρνθςθ ζχει τισ ικανότθτεσ και τθν διάκεςθ να καταπολεμιςει τθ διαφκορά. Ριο απογοθτευμζνοι από τισ προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ εμφανίηονται να είναι οι νεότερεσ θλικίεσ, οι ςυνταξιοφχοι, οι ευριςκόμενοι ςε ανεκτι κατάςταςθ και οι «άλλθσ» ιδεολογίασ.

1,83 2,06 2,50 2,94 1,97 1,68 1,79

1,89 2,16 2,50 2,32 2,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

171


ΔΕΙΚΤΘΣ ΒΑΘΜΟΥ Ρ΢ΟΣΔΟΚΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΔΙΑΦΘΟ΢ΑΣ Ρ΢ΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΤΛΟ ΑΝΔ΢ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑ <29 30 - 44 45 - 59 60+ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΑΝΩΤΑΤΘ ΑΝΩΤΕ΢Θ ΜΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΤΙΡΟΤΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥ΢Α ΦΟΙΤΘΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΜΑΤΙΑΣ ΑΓ΢ΟΤΘΣ ΑΝΕ΢ΓΟΣ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΜΘ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΔΕΞΙΟΣ ΚΕΝΤ΢ΩΟΣ ΚΕΝΤ΢ΟΑ΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ Α΢ΙΣΤΕ΢ΟΣ ΑΛΛΟ ΤΙΡΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΡΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΘ ΔΥΣΚΟΛΘ ΑΝΕΚΤΘ ΑΝΕΤΘ ΡΟΛΥ ΑΝΕΤΘ

2,72 2,60 2,82

Δείχνει το βακμό εκτίμθςθσ του μελλοντικοφ επιπζδου τθσ διαφκοράσ ςτθ χϊρα μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια.

2,90 2,72 2,77 2,48

Ο δείκτθσ αυτόσ προκφπτει από τθν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ: «Θεωρείτε ότι κα αλλάξει το επίπεδο τθσ διαφκοράσ ςτθν Ελλάδα μζςα ςτα επόμενα 2 χρόνια;».

2,64 2,88 2,76 2,79 2,00

Θ τιμι του δείκτθ ςτο 2,72 δείχνει ότι οι ερωτθκζντεσ είναι μάλλον διχαςμζνοι ωσ προσ τθ μελλοντικι πορεία τθσ διαφκοράσ.

2,42 2,91 3,06 2,60 3,14 2,93 2,67 3,25 3,06 2,74 2,52 2,32 2,72 3,25 3,09

3,17 2,74 2,48 2,56 3,33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Κ.Μακεδονία

172

corruption kentriki makedonia 2010  

corruption kentriki makedonia 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you