Page 1

FILTERS

3. Als een dialoogvenster verschijnt, voer

Filters kun je toepassen op actieve, zichtbare

je op OK.

lagen of op een selectie. Alle filters

Voorvertoning

kunnen afzonderlijk worden toegepast, een

De toepassing van filters kan, vooral bij

groot aantal filters kan ook gecombineerd

grote afbeeldingen, veel tijd kosten. Bij

worden toegepast met behulp van de

sommige filters krijg je een voorvertoning

Filtergalerie.

van het effect voordat het filter wordt toegepast.

Alle filters kunnen worden toegepast op 8-

Vervolgens kan je het filter toepassen

bits afbeeldingen, met 16-bits afbeeldingen

of de bewerking annuleren zonder dat

zijn er beperktere mogelijkheden. Als je een

je verder tijd verliest.

Bitmap bestand hebt of met geïndexeerde

De Filtergalerie

kleuren werkt kan je helemaal geen fi lters

Met de Filtergalerie kan je meerdere filters

toepassen, hou daar dus rekening mee.

tegelijk toepassen en kun je afzonderlijke

Zo pas je een filter toe:

filters meerdere malen toepassen. Je kan

1. Als je een filter op een gehele laag wilt

ook de filters rangschikken en de instellingen

toepassen, moet je controleren of de laag

wijzigen voor elk filter dat je hebt

actief is of is geselecteerd. Als je een filter

toegepast om stapsgewijs het gewenste

op een gedeelte van een laag wil

effect te bereiken.Hou er rekening mee dat er meer

toepassen,selecteer je eerst het desbetreffend-

filters zijn dan je in de Filtergalerie kunt vinden, de

egedeelte.

Filtergalerie biedt een selectie uit het

2. Kies een filter in een submenu van het

totaalaanbod.

menu Filter. Als er geen dialoogvenster

De filtergalerie weergeven

verschijnt, wordt het filtereffect toegepast.

Kies Filter > Filtergalerie.

je waarden in of selecteer je opties en klik

A

B

C

D

E

F

G H

I


Miniaturen van filters weergeven

ters te slepen. De weergave van je afbeelding kan

Klik op de naam van een filtercategorie om

ingrijpend veranderen wanneer je de filtereffecten

voorvertoningen van de beschikbare filtereffec-

opnieuw rangschikt. Klik op het oogpictogram naast

ten weer te geven.

een filter omhet effect in de voorvertoning te verber-

Weergave van de filtervoorvertoning

gen.

Je kan de weergave van de filtervoorvertoning

Je kunt ook toegepaste filters verwijderen

op de volgende manieren wijzigen:

door het filter te selecteren en op de prullenbak

- Met de knop + of - onder het voorvertonings

te klikken.

gebied kun je in- of uitzoomen

Filters op lagen toepassen

op de afbeelding.

Je kan filters op afzonderlijke lagen toepassen

- Klik op de zoombalk (waar het zoompercent-

of een effect opbouwen door filters op

age verschijnt) om een zoompercentage te

diverse achtereenvolgende lagen toe te

kiezen.

passen. Om een filter effect te laten hebben

- Klik op het driehoekje boven in het

op een laag, moet de laag zichtbaar zijn en

dialoogvenster (rechts van de miniaturen) om,

pixels bevatten - bijvoorbeeld een neutrale

als je dat wilt, de miniaturen van filters te ver-

vulkleur.

bergen. Wanneer je de miniaturen verbergt,

Achtergronden maken

beschikt je over een groter gebied voor de

Door effecten toe te passen op vormen

voorvertoning.

met volle kleuren of grijswaarden, kan je

- Sleep met het handje in het voorvertonings

allerlei achtergronden en structuren maken.

gebied om een ander gedeelte

Hoewel sommige filters weinig effect

van de afbeelding te bekijken.

hebben als ze op volle kleuren worden

Filtereffecten toepassen en rangschikken

toegepast,produceren andere filters interessante

Filtereffecten worden toegepast in de

effecten.

volgorde waarin je ze selecteert. Je kan

Effecten combineren met maskers

fi lters opnieuw rangschikken wanneer je

Als je met maskers selectiegebieden maakt,

deze toepast, door een fi lternaam naar een

heb je meer controle over de overgangen

andere positie in de lijst met toegepaste fil-

van het ene naar het andere effect.

A. Voorvertoning B. Miniatuur van de geselecteerd filter C. Miniaturen van filters tonen/verbergen D. Popup-menu Filters E. Opties voor het geselecteerde filter F. Lijst effecten om toe te passen / rangschikken G. Filtereffect geselecteerd, maar niet toegepast H. Filtereffecten die achtereenvolgens worden toegepast maar niet zijn geselecteerd I. Verborgen filtereffect

filters  

filters, gallery

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you