Page 1

Program for vinter og forår 2012 Dupont Cajun Band – folkemusik fra Lousiana USA Selverkendelse som gudserkendelse – en vej til mødet med de skabende kræfter Fortælledag med Lise og Halfdan Olesen Kristus i det æteriske – en oplevelse af højkorsene i Irland Sprogformning/Foredrag/Workshop Koncert med Anja Rossau og Michael Blume Musik-deltidsseminariets afslutningskoncert Er sensivitet et tidsfænomen? Studierejse

1


AUDONICON-PROGRAM Vinter/foråret 2012

INFORMATION OM AUDONICON

Indhold i foredrag/beskrivelser af disse, samt indhold i artikler m.v. er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Højskoleforeningens holdninger.

”Højskoleforeningen for Rudolf Steinerpædagogik” er en landsforening, som p.t. tæller 350 medlemmer, der arbejder på at fremme Rudolf Steiners impulser.

Redaktion: kontor@audonicon.dk

Praktiske oplysninger: Alle foredrag, kurser, workshops og studiekredse nævnt i dette program foregår på Audonicon i Skanderborg.

Kurser & overnatning:

Højskoleforeningen har opført kursusog undervisningsejendommen ”Audonicon”, hvori der foregår et levende kulturpædagogisk arbejde med foredrag, kurser, stævner, koncerter og meget mere. Bliver man medlem af Højskoleforeningen, får man tilsendt vore meddelelser om arrangementer og vore nyhedsbreve.

HUSK TILMELDING! I forbindelse med kurser er det muligt at bestille overnatning. 100 kr. pr. nat.

Kontingent pr. år:

Ved tilmelding opgives venligst navn, telefonnr. og gerne E-mail adresse.

200 kr. + gave 50 kr. for enlige. 300 kr. + gave 100 kr. for par.

Oplys dato og ca. tidspunkt for ankomst samt antal overnatninger.

Højskoleforeningen er godkendt til - i henhold til ligningslovens paragraf 8A - at modtage fradragsberettigede gavebeløb.

Hvis ikke andet er nævnt sker tilmelding til: AUDONICONS KONTOR Grønnedalsvej 14 8660 Skanderborg Telefon: 86 52 47 55

E-mail: kontor@audonicon.dk

Gaveindbetalingen er frivillig, men gavebeløb over 500 kr. er fradragsberettigede, når man sammen med gaven oplyser sit CPR-nummer. Fradraget sker herefter automatisk via skattevæsenet. Audonicon benytter Merkurbanken Reg. nr. 8401 konto nr. 420 0061

Forplejning: Ved foredrag/arrangementer kan der købes kaffe/te og kage.

Hjemmeside:

Hos Audonicons eget køkken ”Corporate Cooking”, kan der ved kurser bestilles mad – se hjemmesiden:

Audonicon har fornylig fået lavet en ny hjemmeside, som tilrettes i øjeblikket og vil blive redigeret løbende.

www.corporatecooking.dk

Find siden på: www.audonicon.dk

2


AUDONICON ARRANGEMENTER Dupont Cajun Band - Folkemusik fra Louisiana USA Søndag den 29. januar kl. 15.00 Billetpris: 60 kr.

udvikling, og er ikke længere helt, som det tales i Frankrig.

De kalder sig cajuns og selvom de bor i en amerikansk sydstat, taler de fransk. Deres musik er som al anden folkemusik en fortælling om lyst og nød. Og de bruger den dagligt. Der er cajunmusik i radioen, musikere spiller den på restauranter, og det er nemt at blive inviteret til sammenspil i et cajunhjem eller på et spillested.

Dupont Cajun Band har været i Louisiana mange gange. De har lært musikken af de gamle spillemænd, og øvet sig med de yngre spillemænd - og koner. Det er en musik, der går lige i smilet - og fødderne, og giver energi til livet. Det har cajunfolket haft brug for, idet de måske er historiens første bådflygtninge.

Cajunmusik er en smeltedigel, den franske folkemusik er blevet blandet med musikken fra andre europæiske indvandrere og tilsat afrikanske og caribiske rytmer. Melodierne er enkle og bliver måske derfor sjældent spillet ens hver gang. Der bliver ofte improviseret, og melodien går på omgang mellem instrumenterne. Sangene er som regel på fransk, eller rettere cajunfransk, for sproget har fulgt sin egen

Dupont Cajun Band vil denne eftermiddag tage på musikalsk rundtur i cajunkulturen. Det bliver hyggeligt eller som cajunfolk selv siger: "Laizzes les bon temps rouler" (Lad de gode tider rulle). Koncerten er en del af Midtjysk Folkemusik Festival, der i år begynder ugen før i Bjedstrup ved Ry. I løbet af ugen vil der i Silkeborg og omegn være koncerter med forskellig folkemusik. Se www.midtjyskfolkemusikfestival.dk

Kom til en festlig eftermiddag med forrygende cajunmusik fra Dupont Cajun Band

3


Selverkendelse som gudserkendelse - en vej til mødet med de skabende kræfter Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.30 Foredrag ved Anders Høier Pris 60 kr. Medl., u.u.u. og pens. 50 kr. "Jeg vil erkende, hvad der holder verden sammen inderst inde". Goethe.

I den jødiske visdom, i den græske mysterietradition og i dagens antroposofi kan vi møde og erfare oversanselige kræfter, som stadig er virksomme i os alle! Vi kender deres navne, men hvem er de? På den esoteriske skolings- og udviklingsvej er målet selverkendelse. Denne begynder med tankearbejde, men hvordan går udviklingen videre, og hvordan griber bevidsthedsmennesket de skabende kræfter i kosmos og i sig selv?

Hvordan kan vi nærme os de væsener, der vedvarende danner og nydanner alt, de væsener, som Goethe i Faust vælger at kalde ”Mødrene”?

Fortælledag med Lise og Halfdan Olesen Søndag den 26. februar kl. 14.00

Billetpris: 60 kr. Medl., u.u.u. og pens. 50 kr.

Lise og Halfdan Olesen fra Skanderborg, vil underholde med nogle fortællinger af Johan Buchholtz og Selma Lagerløf samt en russisk fortælling. Der er lagt op til en rigtig fornøjelig eftermiddag med indlæg fra to blændende fortællere, som begge udviser sjæl og vid i fremlægningen af tekster fra begavede og berømte forfattere, som Lise og Halfdan holder meget af.

Lise Olesen

4

Halfdan Olesen


Kristus i det æteriske - en oplevelse af højkorsene i Irland

Lørdag den 3. marts kl. 14.00 til 17.00 Foredrag ved Anders Høier Billetpris: 60 kr. Medl., u.u.u. og pens. 50 kr.

Irland er hjemsted for interessante rester af en gammel mysteriekultur, druidernes verden, der forvandlede sig ind i kristendommen og udviklede sig uafhængigt af Europa. ”Den grønne ø” med særlige jordkræfter er hjemsted for enestående billedekors, solkorsene, der giver beskueren adgang til en oplevelse af æterisk liv, opstandelseskræfter og ikke jordisk død! Som noget nyt er gamle litografier af enkelte korsbilleder dukket op, og de afslører forbindelsestråde til Jellingstenens Kristusbillede – den æteriske Kristus. Foruden foredrag og ”læsning” af nogle af korsene skal vi arbejde med en lysbilledserie og prøve at nærme os stemninger ud fra billedernes verden.

Sprogformning/Foredrag/Workshop Fredag den 16. marts kl. 19.30 Foredrag ved Dorthe Rosendahl Pris 60 kr. Medl., u.u.u. og pens. 50 kr. Sprogformning – talekunst – talekunstnerisk terapi? Foredrag og workshop om sprogformning, dens grundlægger - Marie Steiner - von Sivers, dens oprindelse og udvikling kunstnerisk, pædagogisk og terapeutisk igennem årene indtil nu. Der vil blive fortalt og vi vil sprogsmage os frem i planeternes og dyrekredsens verden.

Dorthe Rosendahl er født i 1957. Uddannelser: Rudolf Steiner børnehave-pædagog og sprogformer med terapeutisk overbygning. Har erfaringer som gruppeleder og pædagog i Rudolf Steiner børnehaver samt Sprogformningsundervisning som specialundervisning på Rudolf Steiner skoler og Rudolf Steiner seminarier. Kursusundervisning og foredrag.

5


Koncert med Anja Rossau og Michael Blume Torsdag den 22. marts kl. 20.00 Billetpris: 100 kr. Anja Rossau er diplomuddannet klassisk sopran fra The Royal Academy of Music i London. Efter i en årrække at have turneret verden rundt som operasanger er Anja nu vendt tilbage til hjembyen. Til daglig arbejder Anja som kirkesanger ved Skanderup Kirke i Skanderborg og laver regelmæssigt solo-optrædender og koncerter rundt omkring i Danmark og i udlandet. Denne aften præsenterer hun sammen med pianist Michael Blume et vidtspændende program, hvori

bl.a. indgår Schumanns "Frauenliebe und Leben" og adskillige kendte sange fra operaer, operetter og musicals.

Musik-deltidsseminariets afslutningskoncert Lørdag den 21. april kl. 15.00 i Audoniconsalen Musik-deltidsseminariet, som gennem 10 år har haft til huse på Audonicon, åbner nu dørene for alle, som måtte have lyst til at overvære "glimt fra undervisningen" samt individuelle indslag fra nogle studerende. Deltagerne har forskellige baggrunde som lærere, pædagoger og professionelle musikere/sangere, men samme motiv for at være på Musik-deltidsuddannelsen: Lysten til fordybelse i Rudolf Steiners impuls til musikken, også i det pædagogiske. Undervisningen består af adskillige fag, som underbygger denne impuls: Fæno-

6

Billetpris: 100 kr.

menologi, studiearbejde i antroposofi, musikpædagogik, hørelære, eurytmi, kor, direktion, sammenspil og til tider særlige studie-emner. Denne festlige eftermiddag vil der blive fremført små værker for kor og kammerorkester samt solo-værker fra enkelte af de studerende. Programmet vil være en varieret præsentation af genrer, instrumenter og færdigheder. Vi lærere og studerende glæder os til at slå dørene op samt byde rigtigt mange velkommen til Musik-deltidsseminariets Års-afslutning.

På lærerkollegiets vegne: Jette Rymer


Er sensitivitet et tidsfænomen? Søndag den 29. april kl. 14.00-16.30 Temadag ved Betinna Silke Torgun Petersen og Helle Madsen. Pris 60 kr. Medl., u.u.u. og pens. 50 kr. Hvad vil det sige at være sensitiv? Hvordan optræder sensitivitet i vores samfundsudvikling? Kan sensitivitet ses som en styrke? Betinna Silke vil indlede eftermiddagen med et indlæg om voksnes sensitivitet inspireret af bl.a. Ilse Sands bog "Elsk dig selv". Efter en lille pause med the og kage vil emnet blive belyst i plenum fra forskellige synsvinkler. Her er deltagerne velkomne til at komme med egne erfaringer. Helle Madsen vil - inspireret af Elaine Arons bog "Særligt sensitive børn" bidrage med et indlæg om sensitive børn: Hvordan genkender vi det sensitive barn? Lærer det sensitive barn os at være forældre og pædagoger på en

ny måde? Hvordan imødekommer steinerpædagogikken det sensitive barn, og hvor udfordres den traditionelle steinerpædagogik i mødet med det sensitive barn? Betinna Silke Torgun Petersen er 47 år, uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi, uddannet farveterapeut af Susanne Møberg, kinesiolog, aurasomaterapeut, kurser i coaching og den professionelle samtale, familieterapeutisk uddannet fra Kemplerinstituttet i Odder. Arbejder i dag med kanaliseret healing igennem berøring, samtaler og energi- og englebilleder. Helle Madsen: 40 år, cand. mag i nordisk filologi (dansk) og oldtidskundskab, uddannet Rudolf Steinerskolelærer fra Audonicon, arbejdet som pædagog og gruppeleder i Børnehuset Babuska samt som frivillig gruppeleder i Skanderborg Selvhjælps børnesorggrupper. Kurser i helbredende kommunikation bl.a. hos Karsten Munk.

Anvendelse af e-mail adresser i fremtiden Det er en kendsgerning, at forsendelsen af dette program giver Højskoleforeningen en stigende omkostning i takt med portostigninger fra Postdanmark. Vi vil gerne dæmpe disse omkostninger. Derfor beder vi modtagerne af dette program om at sende deres e-mail oplysninger til adressen kontor@audonicon.dk. Så kan vi måske sende programmet som vedhæftet fil og evt. en påmindelse op til et arrangement. På forhånd tak.

Redaktionen.

7


NYHEDER SOM SÆLGES I Åbent tirsdag - torsdag 13-16 og fredag 10-14 Tlf. 86 52 11 17 Rudolf Steiner

Antroposofisk Sjælekalender. Sjælens liv i årsløbet. Oversat til dansk af Børge Pehrson. Håndtryk 2011. ISBN 978-87-991659-2-6 ................................................ 90,00 kr.

Frihedens Filosofi. Grundtræk af en moderne verdensanskuelse. (GA 4) 213 s. Oversat til dansk og efterskrift af Oskar Borgman Hansen. Forlaget Klim 2011 – ISBN 978-87-7955-903-5 ........................................ 289,00 kr.

Pedagogisk Kunst. Praktiske råd for undervisning. (GA 294) 151 sider. Antropos forlag 2011 – Norsk – ISBN 978-7940-096-7 .............. 250,00 kr. Albert Soesman

De tolv sanser. Sjælens porte. En indføring i antroposofi. 186 s. Nerthus Forlag 2011 – Dansk – ISBN 978-87-989808-3-4 ............... 190,00 kr. Karl-Martin Dietz

Når hjertene begynner å ha tanker. 140 sider. Antropos forlag 2011 – Norsk – ISBN 978-7940-093-6 .............. 215,00 kr. Terje Christensen, Oddvar Granly (red.)

Mot Strømmen. Norske antroposofer I biografiske skisser. 435 sider. Antropos Forlag 2011 – Norsk – ISBN 978-82-7940-095-0 ......... 395,00 kr.

Maria Thuns SÅkalender 2012 – med plante-, luge- og høsttider samt gunstige arbejdsdage for biavleren. Udarbejdet af Maria Thun og Matthias K. Thun. 48 sider. Biodynamisk Forlag 2011 – Dansk – ISBN 978-87-987470-5-5 ..... 98,00 kr. Helle Kofoed

Børn på naturlig vej. 100 gode råd til forebyggelse, lindring og helbredelse. 87 sider. Helle Kofoed Forlag – Dansk – ISBN 978-87-991152-6-6 ............. 98,00 kr. Ruth Elsässer

Den lille gjetergutten. Miniudgave. Antropos Forlag 2011 - Norsk – 978-82-7940-092-9 ................................. 70,00 kr. NEDSAT:

Antroposofisk Sjælekalender. Oversat til dansk af Flemmning Distler. Antroposofisk Forlag 1995 – ISBN 87-88044-27-0 .................... Nedsat til 100,00 kr. KOMMER SNART fra Antropos Forlag: Rudolf Steiner, Spirituell økonomi. Udvalgte tekster.

Hans Müller-Wiedemann,Karl König. En mellemeuropæisk biografi i det 20. århundre. Borgny og Svein Berglund, Livsveien. Om personlig utvikling inspirert av C. G. Jung og Rudolf Steiner.

8


Katedralen i Chartres, Notre Dame og Louvre i Paris Studierejse med Anders Høier 29. juli - 5. august 2012 arrangeret af Kongelys (www.kongelys.com)

Chartres katedralen lidt syd for Paris er et kunstværk, der inspirerer sine gæster til at prøve at læse de smukke farvede glasruder og de mange skulpturer. Chartres katedralen er et ”urbillede”, som på en gang knytter an til den gamle keltiske druidekultur, den græske skønhed og filosofi og til den esoteriske kristendom! At forsøge at læse katedralen er det samme som at nærme sig den åndsskole, der i 1100 tallet med meget store lærerpersonligheder udgjorde et åndeligt rum af formkræfter, som levede og som stadig kan anes på dette gamle kultsted. Fredag og lørdag er vi i Paris for at sammenligne Chartres katedralen med Notre Dame og samtidig besøge det fine kunstmuseum, Louvre, med bl.a. Leonardos Mona Lisa og perler fra den græske kunst. I Paris bliver der også nogen tid til at opleve byen på egen hånd. Prisen for denne tur uden transport til og fra Frankrig vil være 5200 kr. i dobbeltværelse og 6100 kr. i enkeltværelse. Her er der indregnet bustransport mellem Chartres og Paris. Vi hjælper meget gerne med at bestille og arrangere transport til og fra Frankrig. Prisen på en flybillet tur retur til Paris er i øjeblikket ca. 1400 kr. Send en mail til Brian@kongelys.com for tilmelding eller for yderligere oplysninger.

FREMTIDIGE ARRANGEMENTER OG KURSER Arrangementsudvalget arbejder til stadighed med nye ideer til arrangementer. Hvis læserne af dette program har idéer til eller ønsker om fremtidige arrangementer, vil vi meget gerne høre om det. Skriv en mail til kontor@audonicon.dk

Forårspilgrimsvandring

Maria Magdalene

Eftertænksomhed og pilgrimsvandring ved Eva Michaelsen.

Foredrag ved Anders Høier.

Musik-Og-Snak

Charlotte Prand om filtning af uld.

Musikforedrag ved skiftende foredragsholdere med temaer om kendte kunstneres liv og skæbner indenfor musik.

Filtning Søvnens betydning Hjertet som sanseorgan

9


STUDIEGRUPPER: Esoteriske karmabetragtninger af Rudolf Steiner Arbejdsgruppe mødes 2 gange om måneden på mandage kl. 19.00-20.30. Henvendelse kan ske til Lene Hansen på tlf. 8692 3045. Kendskab til Antroposofiens grundbegreber er en forudsætning for deltagelse.

Inovalis Rudolf Steiner Lærerseminariet i Danmark. Tilrettelæggelse: Steffen Honore E-mail: steffenhonore@mail.dk Tlf. 20 12 99 30

Livskunst - samfundskrise Henvendelse til koordinatorer: Arne Hauge, tlf. 60 94 29 42 Esther Larsen, tlf. 51 52 39 13 Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg.

Livskunst kunstbetragtning

Sms til: 28 29 11 97 (ingen telefon tid) E-mail: karsten@karstenmunk.dk

Henvendelse til koordinatorer: Birgit Holt, tlf. 30 95 37 02 Esther Larsen, tlf. 51 52 39 13

Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Email: kontoret@steinerseminariet.dk

Tlf. 2878 2871

Kunstnerisk og terapeutisk

Henvendelse: Dorthe Rosendahl, rosendahl@audonicon.dk - 21 90 45 43

10


Oversigtskalender for arrangementer i 2012 Måned Dato Tid

Foredragsholder/kunstner

Arrangementets titel

Jan. 29. 15.00 Dupont Cajun Band

Folkemusik fra Louisiane USA

Febr. 1. 19.30 Anders Høier

Selverkendelse som gudserkendelse – en vej til mødet med de skabende kræfter

Febr. 26. 14.00 Lise og Halfdan Olesen

Fortælledag

Marts 3. 14.00 Anders Høier

Kristus i det æteriske – en oplevelse af højkorsene i Irland

Marts 16. 19.30 Dorthe Rosendahl

Sprogformning

Marts 22. 20.00 Anja Rossau med pianist Michael Blume

Koncertaften med klassiske og moderne sange

April 21. 15.00 Musik-deltidsseminariet

Afslutningskoncert med kor, solister og blandet orkester.

April 29. 14.00 Betinna Silke Torgun Er sensitivitet et tidsPetersen og Helle Madsen fænomen? Temadag.

Tryk: Audonicon

11


AUDONICON Grønnedalsvej 14 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 55 www.audonicon.dk Mail: kontor@audonicon.dk

12

Audonicon Program Januar 2012  

Dette er programmet for Audonicon i januar måned 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you