Auditor ISO 17025

Auditor ISO 17025

Szkolenie na auditora wewnętrznego, Poland

ISO 17025 to standard przeznaczony dla laboratoriów badawczych. Wymagania normy dotyczą systemu zarządzania, dokumentacji i zapisu, zakupów usług i towarów, obsługi klienta oraz przeglądu zarządzania. Auditorzy ISO 17025 muszą się ciągle doszkalać z zakresu normy wymagań dotyczących personelu, warunków lokalowych i środowiskowych, metod badań wraz z ich walidacji, pobierania próbek i postępowania z obiektami do badań, zapewnienia jakości badań oraz sposobu przedstawienia wyników badań. Głównym celem wprowadzenia normy jest poprawa jakości przeprowadzanych badań. Wymagania systemu są głównie przeznaczone dla laboratoriów badawczych, w celu potwierdzenia ich kompetencji. Wdrożenie systemu ISO 17025 kończy się wnioskiem do Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie wydaniem akredytacji dla laboratorium.Wszystkie chcące się liczyć na rynku laboratoria badawcze oraz testujące, musza mieć akredytację z tego systemu. W przeciwnym razie, można podważyć wyniki ich badań.

www.bnt-sigma.pl/Norma-ISO-17025