Page 1

Nepovezanost komunikacijskih kanalov in poti je nočna mora sodobnih podjetij. Neorganizirane in neučinkovite komunikacije so vir komunikacijskih blokad, jalovih zvez in otežene sledljivosti kontaktov.

Vse vrste delovnih interakcij se prožijo, zbirajo

Kljub napredku v poslovnih komunikacijah, podjetja še vedno čutijo posledice ločenih svetov telefonije in informacijskih sistemov. Iskratel in Microsoft ponujata pomoč pri premoščanju vrzeli. V podjetje prinašata:

Enako velja za dostop do koledarja dogodkov

in arhivirajo prek enotne aplikacije, dosegljive tudi med odsotnostjo z delovnega mesta. in zbirke kontaktov.

- klik za izbiranje (avdio- in videokonference); - takojšnje sporočanje (IM); - prikaz statusa uporabnikov; - sodelovanje pri nastajanju dokumentov (komentiranje, popravki, arhiviranje in verzioniranje delovnih dokumentov); - virtualne sestanke; - izobraževanje na daljavo. Zaposleni so upravičeno izgubljeni v množici elektronskih identitet – službene in domače telefonske številke, številke faksa, elektronskega naslova in IM-naslova. Elektronsko tesnobo dodatno poglablja nepregledna množica gesel in avtorizacijskih mehanizmov. Namesto da bi komunikacije našle pot do zaposlenih, morajo ti najti pravo pot do njih. IUC pomeni več kot samo prehod poslovnih komunikacij na tehnološko platformo IP (internet protocol). Rešitev ruši tradicionalne komunikacijske silose, saj se glasovna in faks sporočila prenašajo na popolnoma enak način kakor elektronska pošta in sporočila na spletu.

Pomembne zmogljivosti UC 90 % sodelujočih v anketi meni, da sta klasična telefonija in elektronska pošta najpogosteje uporabljena načina komuniciranja. Glede na izid ankete (vir: Infonetics Research, april 2008) morata biti storitvi integrirani v rešitev poenotenega komuniciranja (UC).

O podjetju Microsoft Podjetje Microsoft (Nasdaq: MSFT) je bilo ustanovljeno leta 1975 in je vodilni globalni ponudnik programske opreme, storitev in rešitev, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničevati svoj potencial. Blagovna znamka Microsoft in logotip Microsoft sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Imena podjetij in izdelkov v besedilu so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

O podjetju Iskratel Iskratel razvija integrirane telekomunikacijske rešitve za bodočo informacijsko družbo, s 60-letnimi izkušnjami v svetu telekomunikacij pa spada med vodilne svetovne visokotehnološke družbe. Podjetje ponuja integrirane telekomunikacijske rešitve za fiksno in mobilno telefonijo, za omrežja naslednje generacije ter sisteme upravljanja telekomunikacijskih omrežij. Povezovanje izkušenj in intelektualnega kapitala s kreativnostjo ter inovativnostjo se kaže v Iskratelovi uspešni izgradnji telekomunikacijskih omrežij in omrežij naslednje generacije (NGN) ter uvedbi naprednih produktov, aplikacij in rešitev, ki temeljijo na prihajajoči IMS tehnologiji. Podjetje ima več kot 1100 zaposlenih, več kot 300 ljudi pa še v podružničnih podjetjih v 20 državah. Neposredna prisotnost zaposlenih Iskratela v drugih državah zagotavlja popolno skladnost omrežnih rešitev, ki jih ponuja podjetje, z nacionalnimi zahtevami na področju telekomunikacij in potrebami partnerjev.

Sodelovanje Iskratela in Microsofta pooseblja globalni trend zlivanja telekomunikacij in informatike. Združuje najboljše lastnosti obeh svetov. Poenoteno komuniciranje – nekoč utopični cilj poslovnega sveta – je že med nami!

Zmogljivosti

Iskrateling,

90%

Integracija s telefonskim sistemom

Ljubljanska c. 24a, SI 4000 Kranj, Slovenija Tel: +386 (0)4 207 62 76, Fax: +386 (0)4 207 62 77

84%

Integracija s sistemom elektronske pošte 68%

Integracija koledarja

e-mail: info@iskrateling.si

www.iskrateling.com 51%

Najdi me, sledi me

49%

Orodja za sodelovanje Osebno usmerjanje klica

46%

Integrirani programski telefon in odjemalec komunikacij

45% 0%

Vir: Infonetic Research 2008

Avtorske pravice 2008 Iskratel in Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Dokument ima le informativni namen. Iskratel in Microsoft ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem dokumentu.

V GLOBALNEM DELOVNEM OKOLJU

ISKRATEL IUC

KOMUNIKACIJSKA KONVERGENCA

V SODELOVANJU S PARTNERJI USTVARJAMO BOLJŠI JUTRI.

© Designed by Creatoor

5

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotek ocen 6 ali 7 na lestvici pomembnosti od 1-7.

Iskratel Electronics, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 34 96, fax: +386 (0)4 207 29 91, e-mail: info-ite@iskratel.si, www.iskratel-electronics.si Iskrateling, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 62 76, fax: +386 (0)4 207 62 77, e-mail: info@iskrateling.si, www.iskrateling.com Monis, Oktyabrskoy revolucii str. 99, UA – 61157 Harkov, Ukraine, phone: +380 577 15 80 00, fax: +380 577 15 80 16, e-mail: monis@monis.com.ua, www.monis.com.ua Iskrauraltel, Komvuzovskaya str. 9a, 620137 Yekaterinburg, Russian Federation, phone: +7 343 210 69 51, fax: +7 343 341 52 40, e-mail: iut@iskrauraltel.ru, www.iskrauraltel.ru Iskrabel, Harkovskaya str. 1/601, BY - 220073 Minsk, Belarus, phone: +375 17 213 03 36, fax: +375 17 251 74 59, e-mail: pihtin@iskrabel.by Iskracom, Naurizbay batyra 17, office 213, 050004 Almaty, Kazakhstan, phone: +7 327 2917 166, fax: +7 327 2917 166, e-mail: a.nikonov@mail.ru ITS Iskratel Skopje, Kej 13 Noemvri, Kula 4, 1000 Skopje, Macedonia, phone: +389 2 323 53 00, fax: +389 2 323 53 99, e-mail: info@its-sk.com.mk, www.its-sk.com.mk

IUC - Iskratel Unified Communications Poenotite poslovno komuniciranje


ZAKAJ IUC Iskratel Unified Communications? Iskratel Unified Communications (v nadaljevanju IUC) je poslovna informacijsko-komunikacijska rešitev, ki veča zmogljivost, funkcionalno nadgrajuje in združuje komunikacijske kanale podjetja. Je predstavnica zadnjega rodu sistemov za poenoteno komuniciranje (angl. unified communications). Ta so namenjena hitremu in učinkovitemu združevanju klasičnih govornih storitev (mobilna in klasična telefonija ter faks) in delovnih aplikacij (odjemalci za elektronsko sporočanje, urejevalniki besedil in tabel, takojšnje sporočanje ter oddaljen dostop do delovnih vsebin in projektov).

Sodobna podjetja so kompleksni ekosistemi, v katerih se prepletajo formalni poslovni procesi, trajni in ad-hoc vzpostavljeni komunikacijski tokovi. Poslovna komunikacijska rešitev IUC ureja kaos delovnega vsakdana sodobnih korporacijskih okolij, katerih skupna potreba je takojšnji dostop do informacij kjer koli in kadar koli.

Iskratel IUC UC

4

ISKRATEL IUC

VAŠ KLJUČ DO UČINKOVITIH POENOTENIH KOMUNIKACIJ - IUC (Iskratel Unified Communications).

3

Vaš delovni prostor kjerkoli!

2

IUC JE PRIJAZNA REŠITEV ZA OMREŽJE PODJETJA, NJEGOVE STRANKE IN ZAPOSLENE Uporabnik B HITRA IN NEBOLEČA INTEGRACIJA z delujočim zasebnim telefonskim sistemom ohranja visoko zanesljivost njegovega delovanja in razpoložljivost. IUC ohranja pretekle investicije v komunikacijsko omrežje podjetja in zagotavlja visoko varnost njegovega delovanja.

NIŽJI STROŠKI POSLOVANJA so posledica boljše izkoriščenosti komunikacijskega omrežja podjetja, intraneta in upada števila nujnih službenih potovanj. Vsi klici v poslovnem komunikacijskem okolju IUC (s poljubne točke svetovnega spleta) so brezplačni. Delovni čas zaposlenih je s poenotenjem komunikacijskih tokov bolje izkoriščen.

Na sliki je predstavljen minimalni nabor komponent za vzpostavitev rešitve IUC. Uporabnik ima na svojem delovnem mestu namizni telefon (analogni, ISDN ali VoIP), priključen na sistem SI3000. Njegov računalnik ima nameščen Microsoft® Office Communicator 2007 v vlogi uporabniškega vmesnika do telefonskih storitev. Uporabnik ohrani isto telefonsko številko na namiznem telefonu in na vmesniku. Poenotene komunikacije ne zahtevajo menjave obstoječe opreme.

MOBILNOST IN DELO NA DOMU takoj in za vsakogar. Domača internetna povezava postane z rešitvijo IUC polno funkcionalno delovno mesto. Zaposleni na terenu so prek mobilnikov in na njih nameščenih vmesnikov enakovredni sodelavcem v stavbi podjetja. Svet postane delovni prostor. PREVERJENO ODLIČNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA! Namizni telefon in Microsoft® Office Communicator 2007 na osebnem računalniku ali osebni komunikacijski napravi delujeta vzajemno. Zaposleni uporabljajo delovna komunikacijska orodja (telefon, elektronska pošta, IM, ...) z eno samo uporabniško identiteto. Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih se bosta povečala

VEČJE ZADOVOLJSTVO STRANK vašega podjetja zaradi odstranjenih komunikacijskih blokad, povečane odzivnosti, prihranjenega časa in takojšnjega reševanja zahtev na terenu. Konkurenčna prednost podjetja, ki uporablja IUC, hitro raste.

Rešitev IUC predstavlja varno in trajno naložbo v komunikacijski sistem. Iskratel in Microsoft jamčita njeno posodabljanje in dodatno izpopolnjevanje. Združevanje preskušenih in zanesljivih funkcionalnosti telekomunikacij z zmogljivostmi informacijskih sistemov je zagotovilo pospešenega poslovanja z nižjimi stroški. IUC je dobra novica tako za člane uprave podjetja in vodje organizacijskih enot kot za stranke podjetja, skrbnike komunikacijske infrastrukture in končne uporabnike – vse zaposlene.

5 MINUT ZA TEHNOLOGIJO Rešitev Iskratel Unified Communications vključuje tri ključne sisteme: 1. Iskratelov komunikacijski sistem SI3000 vzpostavlja in upravlja govorne zveze med uporabniki rešitve IUC ter jih povezuje z javnim omrežjem PSTN.

2. Microsoft® Office Communications Server 2007 upravlja vse sinhrone komunikacije: takojšnje sporočanje, VoIP ter avdio- in videokonferenčne zveze. Skrbi za pregled nad statusom uporabnikov (angl. presence status) in dostop do kontaktnih informacij, shranjenih v imeniškem sistemu Microsoft® Active Directory. Vlogo uporabniškega vmesnika imata aplikaciji Microsoft® Office Communicator 2007 in Microsoft® Office Live Meeting 2007.

3. Microsoft® Exchange Server 2007 je sistem za izmenjavo sporočil in elektronske pošte z dodano funkcionalnostjo poenotenega sporočanja.

Komunicirajte hitreje, učinkoviteje in odzivneje!


Nepovezanost komunikacijskih kanalov in poti je nočna mora sodobnih podjetij. Neorganizirane in neučinkovite komunikacije so vir komunikacijskih blokad, jalovih zvez in otežene sledljivosti kontaktov.

Vse vrste delovnih interakcij se prožijo, zbirajo

Kljub napredku v poslovnih komunikacijah, podjetja še vedno čutijo posledice ločenih svetov telefonije in informacijskih sistemov. Iskratel in Microsoft ponujata pomoč pri premoščanju vrzeli. V podjetje prinašata:

Enako velja za dostop do koledarja dogodkov

in arhivirajo prek enotne aplikacije, dosegljive tudi med odsotnostjo z delovnega mesta. in zbirke kontaktov.

- klik za izbiranje (avdio- in videokonference); - takojšnje sporočanje (IM); - prikaz statusa uporabnikov; - sodelovanje pri nastajanju dokumentov (komentiranje, popravki, arhiviranje in verzioniranje delovnih dokumentov); - virtualne sestanke; - izobraževanje na daljavo. Zaposleni so upravičeno izgubljeni v množici elektronskih identitet – službene in domače telefonske številke, številke faksa, elektronskega naslova in IM-naslova. Elektronsko tesnobo dodatno poglablja nepregledna množica gesel in avtorizacijskih mehanizmov. Namesto da bi komunikacije našle pot do zaposlenih, morajo ti najti pravo pot do njih. IUC pomeni več kot samo prehod poslovnih komunikacij na tehnološko platformo IP (internet protocol). Rešitev ruši tradicionalne komunikacijske silose, saj se glasovna in faks sporočila prenašajo na popolnoma enak način kakor elektronska pošta in sporočila na spletu.

Pomembne zmogljivosti UC 90 % sodelujočih v anketi meni, da sta klasična telefonija in elektronska pošta najpogosteje uporabljena načina komuniciranja. Glede na izid ankete (vir: Infonetics Research, april 2008) morata biti storitvi integrirani v rešitev poenotenega komuniciranja (UC).

O podjetju Microsoft Podjetje Microsoft (Nasdaq: MSFT) je bilo ustanovljeno leta 1975 in je vodilni globalni ponudnik programske opreme, storitev in rešitev, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničevati svoj potencial. Blagovna znamka Microsoft in logotip Microsoft sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Imena podjetij in izdelkov v besedilu so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

O podjetju Iskratel Iskratel razvija integrirane telekomunikacijske rešitve za bodočo informacijsko družbo, s 60-letnimi izkušnjami v svetu telekomunikacij pa spada med vodilne svetovne visokotehnološke družbe. Podjetje ponuja integrirane telekomunikacijske rešitve za fiksno in mobilno telefonijo, za omrežja naslednje generacije ter sisteme upravljanja telekomunikacijskih omrežij. Povezovanje izkušenj in intelektualnega kapitala s kreativnostjo ter inovativnostjo se kaže v Iskratelovi uspešni izgradnji telekomunikacijskih omrežij in omrežij naslednje generacije (NGN) ter uvedbi naprednih produktov, aplikacij in rešitev, ki temeljijo na prihajajoči IMS tehnologiji. Podjetje ima več kot 1100 zaposlenih, več kot 300 ljudi pa še v podružničnih podjetjih v 20 državah. Neposredna prisotnost zaposlenih Iskratela v drugih državah zagotavlja popolno skladnost omrežnih rešitev, ki jih ponuja podjetje, z nacionalnimi zahtevami na področju telekomunikacij in potrebami partnerjev.

Sodelovanje Iskratela in Microsofta pooseblja globalni trend zlivanja telekomunikacij in informatike. Združuje najboljše lastnosti obeh svetov. Poenoteno komuniciranje – nekoč utopični cilj poslovnega sveta – je že med nami!

Zmogljivosti

Iskrateling,

90%

Integracija s telefonskim sistemom

Ljubljanska c. 24a, SI 4000 Kranj, Slovenija Tel: +386 (0)4 207 62 76, Fax: +386 (0)4 207 62 77

84%

Integracija s sistemom elektronske pošte 68%

Integracija koledarja

e-mail: info@iskrateling.si

www.iskrateling.com 51%

Najdi me, sledi me

49%

Orodja za sodelovanje Osebno usmerjanje klica

46%

Integrirani programski telefon in odjemalec komunikacij

45% 0%

Vir: Infonetic Research 2008

Avtorske pravice 2008 Iskratel in Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Dokument ima le informativni namen. Iskratel in Microsoft ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem dokumentu.

V GLOBALNEM DELOVNEM OKOLJU

ISKRATEL IUC

KOMUNIKACIJSKA KONVERGENCA

V SODELOVANJU S PARTNERJI USTVARJAMO BOLJŠI JUTRI.

© Designed by Creatoor

5

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotek ocen 6 ali 7 na lestvici pomembnosti od 1-7.

Iskratel Electronics, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 34 96, fax: +386 (0)4 207 29 91, e-mail: info-ite@iskratel.si, www.iskratel-electronics.si Iskrateling, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 62 76, fax: +386 (0)4 207 62 77, e-mail: info@iskrateling.si, www.iskrateling.com Monis, Oktyabrskoy revolucii str. 99, UA – 61157 Harkov, Ukraine, phone: +380 577 15 80 00, fax: +380 577 15 80 16, e-mail: monis@monis.com.ua, www.monis.com.ua Iskrauraltel, Komvuzovskaya str. 9a, 620137 Yekaterinburg, Russian Federation, phone: +7 343 210 69 51, fax: +7 343 341 52 40, e-mail: iut@iskrauraltel.ru, www.iskrauraltel.ru Iskrabel, Harkovskaya str. 1/601, BY - 220073 Minsk, Belarus, phone: +375 17 213 03 36, fax: +375 17 251 74 59, e-mail: pihtin@iskrabel.by Iskracom, Naurizbay batyra 17, office 213, 050004 Almaty, Kazakhstan, phone: +7 327 2917 166, fax: +7 327 2917 166, e-mail: a.nikonov@mail.ru ITS Iskratel Skopje, Kej 13 Noemvri, Kula 4, 1000 Skopje, Macedonia, phone: +389 2 323 53 00, fax: +389 2 323 53 99, e-mail: info@its-sk.com.mk, www.its-sk.com.mk

IUC - Iskratel Unified Communications Poenotite poslovno komuniciranje


ZAKAJ IUC Iskratel Unified Communications? Iskratel Unified Communications (v nadaljevanju IUC) je poslovna informacijsko-komunikacijska rešitev, ki veča zmogljivost, funkcionalno nadgrajuje in združuje komunikacijske kanale podjetja. Je predstavnica zadnjega rodu sistemov za poenoteno komuniciranje (angl. unified communications). Ta so namenjena hitremu in učinkovitemu združevanju klasičnih govornih storitev (mobilna in klasična telefonija ter faks) in delovnih aplikacij (odjemalci za elektronsko sporočanje, urejevalniki besedil in tabel, takojšnje sporočanje ter oddaljen dostop do delovnih vsebin in projektov).

Sodobna podjetja so kompleksni ekosistemi, v katerih se prepletajo formalni poslovni procesi, trajni in ad-hoc vzpostavljeni komunikacijski tokovi. Poslovna komunikacijska rešitev IUC ureja kaos delovnega vsakdana sodobnih korporacijskih okolij, katerih skupna potreba je takojšnji dostop do informacij kjer koli in kadar koli.

Iskratel IUC UC

4

ISKRATEL IUC

VAŠ KLJUČ DO UČINKOVITIH POENOTENIH KOMUNIKACIJ - IUC (Iskratel Unified Communications).

3

Vaš delovni prostor kjerkoli!

2

IUC JE PRIJAZNA REŠITEV ZA OMREŽJE PODJETJA, NJEGOVE STRANKE IN ZAPOSLENE Uporabnik B HITRA IN NEBOLEČA INTEGRACIJA z delujočim zasebnim telefonskim sistemom ohranja visoko zanesljivost njegovega delovanja in razpoložljivost. IUC ohranja pretekle investicije v komunikacijsko omrežje podjetja in zagotavlja visoko varnost njegovega delovanja.

NIŽJI STROŠKI POSLOVANJA so posledica boljše izkoriščenosti komunikacijskega omrežja podjetja, intraneta in upada števila nujnih službenih potovanj. Vsi klici v poslovnem komunikacijskem okolju IUC (s poljubne točke svetovnega spleta) so brezplačni. Delovni čas zaposlenih je s poenotenjem komunikacijskih tokov bolje izkoriščen.

Na sliki je predstavljen minimalni nabor komponent za vzpostavitev rešitve IUC. Uporabnik ima na svojem delovnem mestu namizni telefon (analogni, ISDN ali VoIP), priključen na sistem SI3000. Njegov računalnik ima nameščen Microsoft® Office Communicator 2007 v vlogi uporabniškega vmesnika do telefonskih storitev. Uporabnik ohrani isto telefonsko številko na namiznem telefonu in na vmesniku. Poenotene komunikacije ne zahtevajo menjave obstoječe opreme.

MOBILNOST IN DELO NA DOMU takoj in za vsakogar. Domača internetna povezava postane z rešitvijo IUC polno funkcionalno delovno mesto. Zaposleni na terenu so prek mobilnikov in na njih nameščenih vmesnikov enakovredni sodelavcem v stavbi podjetja. Svet postane delovni prostor. PREVERJENO ODLIČNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA! Namizni telefon in Microsoft® Office Communicator 2007 na osebnem računalniku ali osebni komunikacijski napravi delujeta vzajemno. Zaposleni uporabljajo delovna komunikacijska orodja (telefon, elektronska pošta, IM, ...) z eno samo uporabniško identiteto. Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih se bosta povečala

VEČJE ZADOVOLJSTVO STRANK vašega podjetja zaradi odstranjenih komunikacijskih blokad, povečane odzivnosti, prihranjenega časa in takojšnjega reševanja zahtev na terenu. Konkurenčna prednost podjetja, ki uporablja IUC, hitro raste.

Rešitev IUC predstavlja varno in trajno naložbo v komunikacijski sistem. Iskratel in Microsoft jamčita njeno posodabljanje in dodatno izpopolnjevanje. Združevanje preskušenih in zanesljivih funkcionalnosti telekomunikacij z zmogljivostmi informacijskih sistemov je zagotovilo pospešenega poslovanja z nižjimi stroški. IUC je dobra novica tako za člane uprave podjetja in vodje organizacijskih enot kot za stranke podjetja, skrbnike komunikacijske infrastrukture in končne uporabnike – vse zaposlene.

5 MINUT ZA TEHNOLOGIJO Rešitev Iskratel Unified Communications vključuje tri ključne sisteme: 1. Iskratelov komunikacijski sistem SI3000 vzpostavlja in upravlja govorne zveze med uporabniki rešitve IUC ter jih povezuje z javnim omrežjem PSTN.

2. Microsoft® Office Communications Server 2007 upravlja vse sinhrone komunikacije: takojšnje sporočanje, VoIP ter avdio- in videokonferenčne zveze. Skrbi za pregled nad statusom uporabnikov (angl. presence status) in dostop do kontaktnih informacij, shranjenih v imeniškem sistemu Microsoft® Active Directory. Vlogo uporabniškega vmesnika imata aplikaciji Microsoft® Office Communicator 2007 in Microsoft® Office Live Meeting 2007.

3. Microsoft® Exchange Server 2007 je sistem za izmenjavo sporočil in elektronske pošte z dodano funkcionalnostjo poenotenega sporočanja.

Komunicirajte hitreje, učinkoviteje in odzivneje!


ZAKAJ IUC Iskratel Unified Communications? Iskratel Unified Communications (v nadaljevanju IUC) je poslovna informacijsko-komunikacijska rešitev, ki veča zmogljivost, funkcionalno nadgrajuje in združuje komunikacijske kanale podjetja. Je predstavnica zadnjega rodu sistemov za poenoteno komuniciranje (angl. unified communications). Ta so namenjena hitremu in učinkovitemu združevanju klasičnih govornih storitev (mobilna in klasična telefonija ter faks) in delovnih aplikacij (odjemalci za elektronsko sporočanje, urejevalniki besedil in tabel, takojšnje sporočanje ter oddaljen dostop do delovnih vsebin in projektov).

Sodobna podjetja so kompleksni ekosistemi, v katerih se prepletajo formalni poslovni procesi, trajni in ad-hoc vzpostavljeni komunikacijski tokovi. Poslovna komunikacijska rešitev IUC ureja kaos delovnega vsakdana sodobnih korporacijskih okolij, katerih skupna potreba je takojšnji dostop do informacij kjer koli in kadar koli.

Iskratel IUC UC

4

ISKRATEL IUC

VAŠ KLJUČ DO UČINKOVITIH POENOTENIH KOMUNIKACIJ - IUC (Iskratel Unified Communications).

3

Vaš delovni prostor kjerkoli!

2

IUC JE PRIJAZNA REŠITEV ZA OMREŽJE PODJETJA, NJEGOVE STRANKE IN ZAPOSLENE Uporabnik B HITRA IN NEBOLEČA INTEGRACIJA z delujočim zasebnim telefonskim sistemom ohranja visoko zanesljivost njegovega delovanja in razpoložljivost. IUC ohranja pretekle investicije v komunikacijsko omrežje podjetja in zagotavlja visoko varnost njegovega delovanja.

NIŽJI STROŠKI POSLOVANJA so posledica boljše izkoriščenosti komunikacijskega omrežja podjetja, intraneta in upada števila nujnih službenih potovanj. Vsi klici v poslovnem komunikacijskem okolju IUC (s poljubne točke svetovnega spleta) so brezplačni. Delovni čas zaposlenih je s poenotenjem komunikacijskih tokov bolje izkoriščen.

Na sliki je predstavljen minimalni nabor komponent za vzpostavitev rešitve IUC. Uporabnik ima na svojem delovnem mestu namizni telefon (analogni, ISDN ali VoIP), priključen na sistem SI3000. Njegov računalnik ima nameščen Microsoft® Office Communicator 2007 v vlogi uporabniškega vmesnika do telefonskih storitev. Uporabnik ohrani isto telefonsko številko na namiznem telefonu in na vmesniku. Poenotene komunikacije ne zahtevajo menjave obstoječe opreme.

MOBILNOST IN DELO NA DOMU takoj in za vsakogar. Domača internetna povezava postane z rešitvijo IUC polno funkcionalno delovno mesto. Zaposleni na terenu so prek mobilnikov in na njih nameščenih vmesnikov enakovredni sodelavcem v stavbi podjetja. Svet postane delovni prostor. PREVERJENO ODLIČNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA! Namizni telefon in Microsoft® Office Communicator 2007 na osebnem računalniku ali osebni komunikacijski napravi delujeta vzajemno. Zaposleni uporabljajo delovna komunikacijska orodja (telefon, elektronska pošta, IM, ...) z eno samo uporabniško identiteto. Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih se bosta povečala

VEČJE ZADOVOLJSTVO STRANK vašega podjetja zaradi odstranjenih komunikacijskih blokad, povečane odzivnosti, prihranjenega časa in takojšnjega reševanja zahtev na terenu. Konkurenčna prednost podjetja, ki uporablja IUC, hitro raste.

Rešitev IUC predstavlja varno in trajno naložbo v komunikacijski sistem. Iskratel in Microsoft jamčita njeno posodabljanje in dodatno izpopolnjevanje. Združevanje preskušenih in zanesljivih funkcionalnosti telekomunikacij z zmogljivostmi informacijskih sistemov je zagotovilo pospešenega poslovanja z nižjimi stroški. IUC je dobra novica tako za člane uprave podjetja in vodje organizacijskih enot kot za stranke podjetja, skrbnike komunikacijske infrastrukture in končne uporabnike – vse zaposlene.

5 MINUT ZA TEHNOLOGIJO Rešitev Iskratel Unified Communications vključuje tri ključne sisteme: 1. Iskratelov komunikacijski sistem SI3000 vzpostavlja in upravlja govorne zveze med uporabniki rešitve IUC ter jih povezuje z javnim omrežjem PSTN.

2. Microsoft® Office Communications Server 2007 upravlja vse sinhrone komunikacije: takojšnje sporočanje, VoIP ter avdio- in videokonferenčne zveze. Skrbi za pregled nad statusom uporabnikov (angl. presence status) in dostop do kontaktnih informacij, shranjenih v imeniškem sistemu Microsoft® Active Directory. Vlogo uporabniškega vmesnika imata aplikaciji Microsoft® Office Communicator 2007 in Microsoft® Office Live Meeting 2007.

3. Microsoft® Exchange Server 2007 je sistem za izmenjavo sporočil in elektronske pošte z dodano funkcionalnostjo poenotenega sporočanja.

Komunicirajte hitreje, učinkoviteje in odzivneje!


Nepovezanost komunikacijskih kanalov in poti je nočna mora sodobnih podjetij. Neorganizirane in neučinkovite komunikacije so vir komunikacijskih blokad, jalovih zvez in otežene sledljivosti kontaktov.

Vse vrste delovnih interakcij se prožijo, zbirajo

Kljub napredku v poslovnih komunikacijah, podjetja še vedno čutijo posledice ločenih svetov telefonije in informacijskih sistemov. Iskratel in Microsoft ponujata pomoč pri premoščanju vrzeli. V podjetje prinašata:

Enako velja za dostop do koledarja dogodkov

in arhivirajo prek enotne aplikacije, dosegljive tudi med odsotnostjo z delovnega mesta. in zbirke kontaktov.

- klik za izbiranje (avdio- in videokonference); - takojšnje sporočanje (IM); - prikaz statusa uporabnikov; - sodelovanje pri nastajanju dokumentov (komentiranje, popravki, arhiviranje in verzioniranje delovnih dokumentov); - virtualne sestanke; - izobraževanje na daljavo. Zaposleni so upravičeno izgubljeni v množici elektronskih identitet – službene in domače telefonske številke, številke faksa, elektronskega naslova in IM-naslova. Elektronsko tesnobo dodatno poglablja nepregledna množica gesel in avtorizacijskih mehanizmov. Namesto da bi komunikacije našle pot do zaposlenih, morajo ti najti pravo pot do njih. IUC pomeni več kot samo prehod poslovnih komunikacij na tehnološko platformo IP (internet protocol). Rešitev ruši tradicionalne komunikacijske silose, saj se glasovna in faks sporočila prenašajo na popolnoma enak način kakor elektronska pošta in sporočila na spletu.

Pomembne zmogljivosti UC 90 % sodelujočih v anketi meni, da sta klasična telefonija in elektronska pošta najpogosteje uporabljena načina komuniciranja. Glede na izid ankete (vir: Infonetics Research, april 2008) morata biti storitvi integrirani v rešitev poenotenega komuniciranja (UC).

O podjetju Microsoft Podjetje Microsoft (Nasdaq: MSFT) je bilo ustanovljeno leta 1975 in je vodilni globalni ponudnik programske opreme, storitev in rešitev, ki posameznikom in podjetjem pomagajo uresničevati svoj potencial. Blagovna znamka Microsoft in logotip Microsoft sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Imena podjetij in izdelkov v besedilu so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

O podjetju Iskratel Iskratel razvija integrirane telekomunikacijske rešitve za bodočo informacijsko družbo, s 60-letnimi izkušnjami v svetu telekomunikacij pa spada med vodilne svetovne visokotehnološke družbe. Podjetje ponuja integrirane telekomunikacijske rešitve za fiksno in mobilno telefonijo, za omrežja naslednje generacije ter sisteme upravljanja telekomunikacijskih omrežij. Povezovanje izkušenj in intelektualnega kapitala s kreativnostjo ter inovativnostjo se kaže v Iskratelovi uspešni izgradnji telekomunikacijskih omrežij in omrežij naslednje generacije (NGN) ter uvedbi naprednih produktov, aplikacij in rešitev, ki temeljijo na prihajajoči IMS tehnologiji. Podjetje ima več kot 1100 zaposlenih, več kot 300 ljudi pa še v podružničnih podjetjih v 20 državah. Neposredna prisotnost zaposlenih Iskratela v drugih državah zagotavlja popolno skladnost omrežnih rešitev, ki jih ponuja podjetje, z nacionalnimi zahtevami na področju telekomunikacij in potrebami partnerjev.

Sodelovanje Iskratela in Microsofta pooseblja globalni trend zlivanja telekomunikacij in informatike. Združuje najboljše lastnosti obeh svetov. Poenoteno komuniciranje – nekoč utopični cilj poslovnega sveta – je že med nami!

Zmogljivosti

Iskrateling,

90%

Integracija s telefonskim sistemom

Ljubljanska c. 24a, SI 4000 Kranj, Slovenija Tel: +386 (0)4 207 62 76, Fax: +386 (0)4 207 62 77

84%

Integracija s sistemom elektronske pošte 68%

Integracija koledarja

e-mail: info@iskrateling.si

www.iskrateling.com 51%

Najdi me, sledi me

49%

Orodja za sodelovanje Osebno usmerjanje klica

46%

Integrirani programski telefon in odjemalec komunikacij

45% 0%

Vir: Infonetic Research 2008

Avtorske pravice 2008 Iskratel in Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Dokument ima le informativni namen. Iskratel in Microsoft ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem dokumentu.

V GLOBALNEM DELOVNEM OKOLJU

ISKRATEL IUC

KOMUNIKACIJSKA KONVERGENCA

V SODELOVANJU S PARTNERJI USTVARJAMO BOLJŠI JUTRI.

© Designed by Creatoor

5

20%

40%

60%

80%

100%

Odstotek ocen 6 ali 7 na lestvici pomembnosti od 1-7.

Iskratel Electronics, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 34 96, fax: +386 (0)4 207 29 91, e-mail: info-ite@iskratel.si, www.iskratel-electronics.si Iskrateling, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 62 76, fax: +386 (0)4 207 62 77, e-mail: info@iskrateling.si, www.iskrateling.com Monis, Oktyabrskoy revolucii str. 99, UA – 61157 Harkov, Ukraine, phone: +380 577 15 80 00, fax: +380 577 15 80 16, e-mail: monis@monis.com.ua, www.monis.com.ua Iskrauraltel, Komvuzovskaya str. 9a, 620137 Yekaterinburg, Russian Federation, phone: +7 343 210 69 51, fax: +7 343 341 52 40, e-mail: iut@iskrauraltel.ru, www.iskrauraltel.ru Iskrabel, Harkovskaya str. 1/601, BY - 220073 Minsk, Belarus, phone: +375 17 213 03 36, fax: +375 17 251 74 59, e-mail: pihtin@iskrabel.by Iskracom, Naurizbay batyra 17, office 213, 050004 Almaty, Kazakhstan, phone: +7 327 2917 166, fax: +7 327 2917 166, e-mail: a.nikonov@mail.ru ITS Iskratel Skopje, Kej 13 Noemvri, Kula 4, 1000 Skopje, Macedonia, phone: +389 2 323 53 00, fax: +389 2 323 53 99, e-mail: info@its-sk.com.mk, www.its-sk.com.mk

IUC - Iskratel Unified Communications Poenotite poslovno komuniciranje

Iskratel Unified Communications_slo_web  

Poenotite poslovno komuniciranje ISKRATEL IUC Sodobna podjetja so kompleksni ekosistemi, v katerih se prepletajo formalni poslovni procesi,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you