__MAIN_TEXT__

Page 1

Desordres auditius Causes i desordres més habituals

Hi ha nombrosos factors que provoquen pèrdua auditiva. L’impacte en l’audició és variable.


DESORDRES DE L’OÏDA MÉS HABITUALS

Hi ha nombrosos factors que provoquen pèrdua auditiva. L’impacte en l’audició és variable. Sovint la causa o etologia és visible, com el cerumen en el canal auditiu o una infecció de l’oïda. De vegades, les causes de la pèrdua auditiva s’han de presumir o es desconeixen. El problema pot estar en una o en diverses parts de l’oïda. Causes més habituals segons es localitzi la lesió en: • • • • •

l’oïda externa l’oïda mitjana l’oïda interna el 8è nervi el sistema central


Desordres de l’oïda externa

Descripció

Anotia / Microtia

Pavelló absent o amb forma anormal; patologia congènita, origen genètic.

Atrèsia

Absència de canal auditiu extern.

Exostosi

Monticles de creixement ossi en el can adquirit per una repetida exposició a l’a

Cos estrany

Varietat d’objectes que s’introdueixen e

Hematoma

Sang sota la pell del pavelló, patologia adquirida per un trauma.

Cera

Acumulació de cerumen que bloqueja sovint provocat per la utilització de bas

Osteoma

Tumor ossi benigne en forma de perla; d’origen espontani.

Otitis externa

Infeccions bacterials del canal auditiu, per fongs o virals (Herpes zòster).

Estenosi

Canal auditiu amb un diàmetre petit; desordre normalment congènit; origen

Muntaner, 142 - 08036 Barcelona - T 934 53 56 52 - audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es | www.audiosocial.es


nal auditiu, aigua freda.

en l’oïda.

el canal auditiu, stonets.

n genètic.

Tipus de problema auditiu Cap, excepció feta de si va acompanyat d’atrèsia.

Màxima pèrdua conductiva de 50-60 dB HL. No provoca pèrdua auditiva; pot portar problemes secundaris (cerumen, infeccions). No provoca pèrdua auditiva si no bloqueja completament el canal o causa un tamponament per cerumen; pot ser dolorós o comportar infeccions; han de ser extrets per un ORL. No provoca pèrdua auditiva, necessita atenció mèdica.

Pèrdua auditiva conductiva lleu-mitjana; dificulta l’exploració completa i impressions; demana derivació a un ORL. No provoca pèrdua auditiva; normalment no causa problemes mèdics. No provoca pèrdua auditiva; pot ser dolorosa i necessita atenció mèdica. No provoca pèrdua auditiva; pot comportar problemes secundaris (cerumen, infeccions).


Desordres de l’oïda mitjana

Descripció

Otitis mitjana

Inflamació de l’oïda mitjana, generalme de fluids (efusió); adquirida pel mal func trompa d’Eustaqui; comú en nens.

Perforació

Punció o ruptura de la membrana timp Pot variar en mida. Un drenatge pot act com una petita perforació.

Colesteatoma

Creixement de massa benigna de pell m ceba en l’oïda mitjana, normalment en habitualment unilateral, pot arribar a in Si continua creixent pot destruir la mem produint un vessament que fa pudor.

Otosclerosi

Creixement ossi esponjós de l’os temp la finestra oval. Pot encapsular l’estrep (otosclerosi coclear). Comença entre la 2ª i 4ª dècada. Té vincles hereditaris. És més freqüent en dones.

Desarticulació

Trauma induït per trencament en la cad o fractura d’un dels ossos que el comp

Glomus

Tumor bascular benigne que apareix as jugular o a altres nervis de l’oïda mitjan Apareix de forma espontània.

Muntaner, 142 - 08036 Barcelona - T 934 53 56 52 - audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es | www.audiosocial.es


Tipus de problema auditiu

ent acompanyada cionament de la

Pèrdua auditiva degut al fluid. La pèrdua millora quan l’otitis mitjana queda resolta: amb medicaments, espontàniament o amb intervenció quirúrgica (drenatges). Els antibiòtics poden ésser prescrits si hi ha infecció bacteriana.

pànica. tuar

D’audició normal a pèrdues lleus (26 a 40 dB HL). La membrana normalment es tanca sola.

morta en forma de la part flàccida; nfectar-se. mbrana timpànica,

La pèrdua auditiva depèn d’on creix el colesteatoma i de les parts a les que afecta. Normalment erosiona els ossos i en resulta una pèrdua conductiva mitjana. És necessària la derivació a un ORL per valorar una possible cirurgia.

poral al voltant de p i envair la còclea

Normalment fixa l’estrep i causa pèrdues conductives mitjanes (41 a 55 dB HL) en l’oïda afectada. Generalment són unilaterals, però moltes progressen de forma bilateral. L’otosclerosi coclear causa pèrdua sensoneural degut a ototòxics que danyen les cèl·lules ciliades. L’estapedectomia canvia l’estrep per una pròtesi.

dena ossicular ponen.

Pèrdua conductiva de moderada (41 a 55 dB HL) a moderadament severa (56 a 70 dB HL). És fa una reconstrucció quirúrgica (ossiculoplàstia).

ssociat al bulb na.

La pèrdua auditiva depèn de la localització del tumor. La meitat presenta una pèrdua conductiva. Necessita derivació a un ORL per a tractament quirúrgic.


Desordres de l’oïda interna

Descripció

Exposició al soroll

Conegut també com a trauma acústic, l’exposició a sons d’impuls d’alta inten trets o exposició perllongada en fàbriqu pneumàtic, música, discoteques).

Presbiacúsia

És la primera causa de pèrdua auditiva dels adults d’entre 65-75 anys té algun aguts. Augmenta amb l’edat. Associada i posteriorment CCI / neurones en cam

Ménière

És provocat per una excessiva generac l’escala mitjana i el laberint vestibular. P espontània o per agents virals. Hi ha pr Va acompanyat de vertigen, sensació d auditiu i acúfens de tons greus.

Ototoxicitat

És la pèrdua auditiva (o disfunció vestib a drogues terapèutiques (diürètics, asp

Infeccions

Virals o bacterianes (afecten menys qu i mitjana): meningitis, otitis mitjana i co accedeixen a la finestra oval o rodona.

Fractures de l’os temporal

Causat per accidents de cotxe, esports

Pèrdua sobtada

Pèrdua neurosensorial que apareix sob poques hores. Sensació de tamponame Hi ha diversos factors: atacs virals, emb desordres autoimmunes, Ménière, neu ruptura de la membrana de la finestra o (fístula perilimfàtica).

Muntaner, 142 - 08036 Barcelona - T 934 53 56 52 - audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es | www.audiosocial.es


Tipus de problema auditiu

es dóna per nsitat (explosions, ues, martell

Pèrdua neurosensorial en la regió de 3-6 KHz. Més important quan més exposició, especialment en les freqüències més agudes. Ve acompanyada d’acúfens.

a adquirida. El 50% n grau de pèrdua en a a la pèrdua de CCE mí auditiu central.

Caiguda neurosensorial en aguts de lleu a moderadament severa (perfils en pendent o plans).

ció d’endolimfa en Pot ocorre de forma redisposició genètica. de tamponament

Caiguda neurosensorial inversa, amb màxima audició en 2 KHz, amb fluctuacions al començament de la malaltia. Normalment unilateral, un 20% passa a ser bilateral. Demana avaluació mèdica i tractament que elimina: cafeïna, nicotina, sal.

bular) deguda pirina, quinina).

Diversos tipus de corbes: caigudes brusques en aguts, plana, etc.

ue a l’oïda externa olesteatoma que .

Bacteriana : pèrdua neurosensorial severa permanent. Virus : diversos graus i poden ser temporals. Citomegalovirus embaràs que causa pèrdua permanent en el nen, rubèola, galteres (unilateral i profunda).

s o caigudes.

Pèrdua neurosensorial i símptomes vestibulars (fractura transversal) o pèrdua conductiva per afectació de l’oïda mitjana; més corrent (fractura longitudinal). S’observa mitjançant tomografia computeritzada.

btadament, en ent auditiu i acúfens. bòlia vascular, urinoma acústic, oval o rodona

Anar ràpidament a l’ORL per fer tractament. Normalment unilateral, però pot devenir en bilateral. Tractament amb corticoides. Associada a acúfens. Les causes poden ser : malalties infeccioses, trauma, ototòxics, circulació.


Desordres del 8è nervi

Descripció

Neurinoma del nervi acústic

Tumor benigne que implica el par VIII i c auditiva i problemes vestibulars (comen cèl·lules de Schawnn). A mida que el tu comprimeix i destrueix el nervi coclear.

Neurofibromatosi tipus 2 / NF2

Són el 5% dels neurinomes i són bilater Extracció i ABI. Pot associar-se a mals d paràlisi facial, tinnitus.

Neuropatia

També se’n diu audició no sincronitzad de desordre auditiu, l’oïda interna semb de forma normal, però els senyals que poden estar desorganitzats o potser el processant el so de manera normal.

Presbiacúsia

Presbiacúsia neural.

Problemes vasculars

Altres factors que poden contribuir-hi s subministra de sang cap a l’oïda a caus del cor, alta pressió arterial, problemes

Esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia o matèria blanca del cervell i de la med provocant l’aparició de plaques esclerò impedeixen el funcionament normal d’ fibres nervioses.

Diabetis

La diabetis sembla que afecta al sistem processament auditiu, del que resulta u significativament pitjor entre els diabèt

Muntaner, 142 - 08036 Barcelona - T 934 53 56 52 - audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es | www.audiosocial.es


Tipus de problema auditiu

causa pèrdua nça en les umor augmenta r.

Normalment és unilateral, amb caiguda d’aguts, progressiva de mitjana a severa. Comença pels aguts ja que la pressió del nervi s’inicia en la seva part més externa. Discriminació vocal dolenta en relació a la tonal. Associada a acúfens d’altes freqüències. Observar tone decay. Quan abans s’extragui millor preservada serà l’audició.

rals. de cap, mareigs,

Pèrdua bilateral profunda. Hi ha OEA i no ABR. Es diagnostica per TAC o RM.

da. Amb aquest tipus bla que rebi els sons surten de la còclea nervi auditiu no està

Pacients sense pèrdua fins a mitjana-severa. No ABR, si OAE. Les opinions varien respecte a l’ús dels audiòfons amb els nens. Alguns es beneficien amb els audiòfons, d’altres aconsegueixen una millora limitada o cap. També es recomanen les FM (poden millorar l’escolta en llocs amb fons sorollós). Caiguda en aguts i comprensió vocal en silenci compromesa.

són canvis en el sa d’una malaltia s vasculars.

Diverses corbes en funció del grau de la lesió.

a a la mielina dul·la espinal, òtiques que ’aquestes

Diverses corbes en funció del grau de la lesió.

ma central del una audició tics.

Caiguda en aguts, també pot afectar als mitjos.


Desordres auditius centrals

Descripció

Desordres processament auditiu (APD)

Inclou diversos problemes del SNC i el auditiu en el tronc cerebral i el còrtex a

Afecta al processament o interpretació Afecta als nens en el seu desenvolupam Pot estar associat a : dislèxia, autisme, o retard en el desenvolupament.

Poden ser causats per tumors, problem dèficits en el desenvolupament, neurop

Muntaner, 142 - 08036 Barcelona - T 934 53 56 52 - audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es | www.audiosocial.es


Tipus de problema auditiu

processament auditiu.

ó de la informació. ment escolar. dèficits d’atenció

mes vasculars, paties hereditàries.

No hi ha afectació auditiva pels tons purs o la vocal en silenci. S’observa dificultat en tests d’escolta de major problemàtica, com donar missatges distints (dicòtic) en les dues oïdes, parla filtrada o parla comprimida en el temps. Els símptomes són la comprensió molt dolenta en ambients sorollosos o reverberants, poca memòria auditiva, problema de localització, distracció o poca atenció.


Som un equip d’audiòlegs, logopedes i assessors acústics especialitzats en rehabilitació auditiva. Els primers símptomes de la pèrdua auditiva són els canvis socials i laborals. Quan una persona sol·licita ajuda, Audio[packs] pensa en solucions globals que permetin millorar la seva comunicació en el mínim temps possible. Els nostres professionals actuen en diferents moments i contextos del procés, oferint-vos: amplificació amb audiòfons dels millors fabricants, formació en estratègies de comunicació, entrenament auditiu, suport de la lectura labial, assessoria acústica i instal·lació d’ajudes tècniques a domicili. La millora de la vostra audició demana solucions personalitzades, perquè totes les persones som diferents i les nostres necessitats auditives també.

B 54 58 64 66

B 14 59 63

Villarroel

Hospital Clínic

B 31 37

Casanova

Provença

Mallorca

Còrsega B 31 58 64

Rosselló

Aribau

B 14 59 63

B 54 66 67 68

Muntaner, 142

B 54 59 66

Enric Grandos

Casanova

Audio[packs] té 5 Packs auditius amb diversos serveis i productes que us donen l’opció més adequada a les vostres necessitats.

B 31 37 63

B 14 59 B 20 43 44

B 20 43 44

Muntaner, 142 08036 Barcelona T 934 53 56 52 audiopacks@audiopacks.es www.audiopacks.es www.audiosocial.es

Profile for Audio[packs] Audiología y Logopedia

Desordres auditius  

Desordres auditius Audiopacks audiologia i logopèdia a barcelona. Audiòfons y ajudes tècniques. Muntaner 142

Desordres auditius  

Desordres auditius Audiopacks audiologia i logopèdia a barcelona. Audiòfons y ajudes tècniques. Muntaner 142

Advertisement