Page 82

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

Per tot això DEMANEM 1. Que es tinguin en consideració els informes i els estudis al·ludits per tal de iniciar i reforçar les polítiques municipals per combatre la segregació escolar. 2. Que en consideri de forma proactiva i decidida que “reduir la segregació escolar és possible des de l’acció municipal”.

82

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement