Page 8

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

conseqüència de les polítiques aprovades i desenvolupades des de la Paeria. Concretament, considerem que pel que fa a la prestació de dels serveis públics, la política de privatització escomesa de manera generalitzada per la Paeria ens allunya del model de ciutat que nosaltres considerem adequat i digne. - Amb el desenvolupament i consolidació d'aquest model de prestació de serveis privat, el conjunt de la ciutadania perd el control sobre el subministrament de serveis bàsics, fonamentals per garantir la cohesió social de la ciutat. El coneixement sobre aspectes fonamentals de la vida ciutadana cada cop s'allunya més del control ciutadà, i resta en mans de societats privades preocupades fonamentalment pel seu benefici privat i no pel benestar de la ciutadania, ni pels drets dels treballadors i treballadores d'aquestes empreses. - Drets essencials pel desenvolupament de la vida de la ciutadania com l'accés a l'aigua potable, la recollida d'escombraries, la mobilitat, els menjadors escolars, l'enllumenat públic, les cures a la llar deixen de regir-se sota criteris d'igualtat, d'universalitat en l'accés, vocació de servei a la ciutadania per convertir-se en mercaderies sotmeses a la llei del màxim benefici. - Amb la seva aposta per la privatització del subministrament dels serveis públics, la Paeria es desentén de la construcció d'una ciutat integrada, inclusiva, cohesionada. En lloc d'una ciutat la Paeria ens obliga a viure en un supermercat. - La defensa i implementació d'aquest model privat de prestació de serveis representa per part dels membres de l'equip de govern, i de tots aquells que els hi donen suport, la renuncia a la seva funció de de servidors públics de la ciutadania per passar a convertir-se en titelles, en la comparsa, de la voracitat econòmica dels grans taurons del mercat dels serveis que representen empreses com Fomento de Construcciones i Contratas o Romero Polo. 2- Com argument central que dona suport a la necessitat de la privatització proposeu el criteri de l'eficiència i de l'abaratiment de costos. Però això és una mentida. Avui ja es un fet reconegut i acceptat que el model de privatització de la prestació de de serveis representa un fracàs generalitzat. - Organitzacions com el FMI o l'OCDE reconeixen en els seus informes que les modalitats de prestació de serveis a partir de la participació de capital privat resulten més costoses que si les assumís directament les institucions públiques. El finançament privat es converteix en realitat en un passiu públic doncs finalment són les institucions públiques les que han d'acabar assumint les despeses ocasionades pel mal funcionament de la prestació privada. - L'informe del Tribunal de comptes del 2011 constata, per exemple, que pel cas de la recollida de residus sòlids urbans la gestió directa del servei resulta més econòmica per l'erari públic que la concessió. El mateix informe assenyala que

8

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement