Page 61

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

personal encarregat de la qüestió, els que se’ns ha dit és que els contractes públics són confidencials. Nosaltres sabíem del cert que això no era així, i que de fet aquest grau de confidencialitat només podia ser de les dades comercials així declarades però mai del total del contingut. De fet hi ha diferents sentencies judicials que així ho diuen. Pel que fa referència als contractes, aquest mateix matí ens han passat quatre mitges cares de foli on surt només el preu i la data de les adjudicacions de quatre dels set contractes. Aquesta és la informació que se’ns ha facilitat. Per tant, nosaltres si que l’hem treballat la informació i em sembla en aquest sentit un greuge que plantegi als companys i companyes que han esmerçat el seu temps lliure no professional en la preparació d’aquesta audiència, a les persones i a les associacions, als ciutadans i ciutadanes que han col·laborat en aquesta participació... i no diguin que no s’ha fet l’esforç del seguiment de la informació que vostès ens faciliten. En el cas dels balanços i dels informes de seguiment de la Paeria ni tant sols ens els han donat. En el cas dels informes de seguiment de la Paeria és que ens arribem a qüestionar si és que existeixen o no. Vostès ens ho respondran. Mireu, la veritat és que aquesta audiència ha sigut edificant. Ha sigut un fet que ens hem de felicitar al contemplar, el ser conscients que existeix aquesta ciutadania, que existeix aquest conjunt d’entitats actives que vetllen i vetllaran pel que representa la defensa i la lluita d’un model públic, controlat públicament dels serveis i els drets fonamentals que tenim la ciutadania. Malgrat, diguemne, se’ns plantegi a través de mecanismes de funambulisme conceptual el fet de si ens hem de referir a externalització o a privatització. Ha quedat ben clar perquè la gent és adulta i sap del que li parlen, sabem que el procés de privatització és un procés molt complex i que té molts mecanismes, i que en aquest cas els processos d’externalització són clarament processos de privatització. Per tant, no s’escudin en una qüestió, jo diria, tant pueril com aquest funambulisme conceptual per intentar camuflar el que és posar en mans privades la gestió dels serveis públics. Un tema fonamental que vostès han dit, i penso que en aquest sentit ha estat un tema recurrent tenint en compte les opinions de la sala, el plantejar que la gestió, que l’eficiència,.. no són qüestions ideològiques, no són qüestions de plantejament polític, sinó que són qüestions que s’han de complir si o si en qualsevol que siguin les situacions. Doncs evidentment, clar que si, però està clar que aquest fet també planteja que els models de societat que s’escuden darrera d’aquests criteris no són els mateixos. Esta clar que tenim diferències de model, és evident. Per nosaltres, una qüestió com és l’aigua, un dret fonamental per la vida de les persones, com la sanitat, com l’educació, i com d’altres serveis fonamentals, no poden estar al mercadeig. Aquest és el fet, aquest és un fet de model de societat i està clar que ho és. Nosaltres no tolerem que allò que és indispensable per a la vida de les persones i de la ciutadania esdevingui subjecte de benefici privat, com ho és actualment per desgracia en moltes de les ciutats respecte als serveis fonamentals i en aquest cas també a la ciutat de Lleida.

61

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement